Byla 2KT-64/2013
Dėl 109911 Lt priteisimo nagrinėjimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso forma spręsdamas pareiškėjos (trečiojo asmens) - G. K. visam Marijampolės rajono apylinkės teismui pareikštą nušalinimą nuo civilinės bylos Nr. 2-1307-571-2013 (teisminio proceso numeris - 2-28-3-00846-2013-9) pagal ieškovo – R. D. K. ieškinio pareiškimą atsakovams: L. K., K. K., tretiesiems asmenims: Marijampolės rajono 5-ojo notarų biuro notarei – Bronislavai Razvickienei, G. K., VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialui, Lietuvos notarų rūmams dėl 109911 Lt priteisimo nagrinėjimo,

Nustatė

2trečiuoju asmeniu Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1307-571-2013 (teisminio proceso numeris - 2-28-3-00846-2013-9) pagal ieškovo – R. D. K. ieškinio pareiškimą atsakovams: L. K., K. K., tretiesiems asmenims: Marijampolės rajono 5-ojo notarų biuro notarei – Bronislavai Razvickienei, G. K., VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialui, Lietuvos notarų rūmams dėl 109911 Lt priteisimo dalyvaujanti pareiškėja – G. K. reiškia nušalinimą nuo šios bylos nagrinėjimo visiems Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjams, taip pat ir šio teismo pirmininkei.

3Pareiškimas dėl nušalinimo grindžiamas šiais motyvais: 1. Pareiškėjai kyla abejonių dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos Janinos Zaržeckienės, nagrinėjusios civilinę bylą Nr. 2-4048-399-2011 nešališkumo. Jos nuomone, teisėjos šališkumas išryškėjo jau pasirengimo nagrinėti civilinę bylą stadijoje, o būtent – teisėja tenkino suinteresuotų asmenų prašymus nelaukdama parengiamojo teismo posėdžio, nesuteikė galimybės pareiškėjai prieštarauti dėl minėtų prašymų pagrįstumo, išreikalavo su byla nesusijusius dokumentus, o būtent apie pareiškėjos (savarankiškų reikalavimų nepareiškiančio trečiojo asmens) turtą, nors tiek pareiškėjo, tiek ir trečiojo asmens turtinės padėties klausimas nagrinėjant bylą nebuvo reikšmingas ir tai padarė skubos tvarka, nesuteikdama galimybės išreikšti nuomonę dėl suinteresuotųjų asmenų – L. K. ir K. K. prašymo išreikalauti įrodymus pagrįstumo. Taigi, šie teisėjos procesiniai veiksmai, atlikti pasirengimo nagrinėti civilinę bylą stadijoje, patvirtinę pareiškėjos turėtas abejones dėl teisėjos šališkumo ir neobjektyvumo; 2. Marijampolės rajono apylinkės teismo šališkumą patvirtinanti ir šio teismo teisėjo Dainiaus Gudo 2012-04-04 priimta nutartis, kurią priimdamas teisėjas privalėjęs susipažinti su ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 64-1-00946-11 medžiaga; Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-08-25 nutartimi nutarta atlikti testamento originalo poėmį iš Marijampolės 5-ojo notarų biuro, tačiau nutartis nevykdyta. Teisėjas neįžvelgė pažeidimo, o būtent, kad notaras negalintis kitam asmeniui atiduoti testamento originalo, buvo šališkas, palankus suinteresuotiesiems asmenims - notarei Bronislavai Razvickienei, L. K. bei K. K.. Iki teisėjui paskelbiant 2012-04-04 nutartį, notarė Bronislava Razvickienė išdavė paveldėjimo teisės liudijimą L. K. ir K. K.. Minėti teisėjo – Dainiaus Gudo veiksmai pareiškėjai taip pat kelia abejonių šio teisėjo nešališkumu; 3. Suinteresuotojo asmens – L. K. sutuoktinis J. K. artimai bendraujantis su Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja – Rūta Gustiene, gyvenančia ( - ). Pareiškėja nurodo, kad prieš keletą metų, kai jai prireikė teisinės konsultacijos, suinteresuotojo asmens – L. K. sutuoktinis J. K. ją nuvežęs į minėtos teisėjos namus; prieš tai J. K. su savo sutuoktine – L. K. tarėsi, į kurį Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėją būtų galima kreiptis dėl pareiškėjai reikalingos teisinės konsultacijos, pokalbiu metu buvo minima keletas teisėjų pavardžių, kurių pareiškėja neįsiminusi. Pareiškėja buvusi nuvežta į teisėjos – Rūtos Gustienės namus; su ja pareiškėja ir aptarė su Kaune esančiuose teismuose tuo metu nagrinėtomis bylomis, kuriose ji dalyvavusi, susijusius ir pareiškėjai rūpimus teisinius klausimus. Aplinkybę, kad suinteresuotojo asmens – L. K. sutuoktinis J. K. bendrauja su Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja, gyvenančia ( - ), 2012-07-26 teismo posėdyje pripažino ir suinteresuotasis asmuo – L. K., tačiau šio teismo posėdžio įrašas neišliko dėl teismo posėdžių sekretoriaus padaryto suklydimo naudojantis garso įrašymo technika, nors, pareiškėjos nuomone, šis įrašas buvęs pašalintas (ištrintas) tyčia. 4. Pareiškėja yra įsitikinusi, kad pasinaudodama pažintimi su aukščiau nurodyta Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja, suinteresuotasis asmuo – L. K. turi galimybių paveikti Marijampolės rajono apylinkės teisėjus, kuriems būtų paskirta nagrinėti šią bylą, kad joje būtų priimtas suinteresuotajam asmeniui palankus teismo procesinis sprendimas. Be to, pareiškėjos nuomone, Marijampolės rajono apylinkės teisme esama pernelyg daug sutapimų, kurie kelia abejonių teismo nešališkumu; palankumas vienai iš bylos šalių, kuris, pareiškėjos manymu, yra pagrįstas tai įrodančiais dokumentais, objektyviam stebėtojui sudarytų įspūdį, jog teismas nėra suinteresuotas apginti asmenį, kuris į jį kreipėsi procesinės teisių gynybos.

4Pareiškimas dėl viso Marijampolės rajono apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1307-571-2013 nagrinėjimo netenkintinas.

5Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 64 str., 66 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio mėn. 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2KT-128/2012).

6Iš aukščiau paminėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties motyvų matyti, jog jurisdikcinėje praktikoje sprendžiant teisėjui (teismui) pareikštų nušalinimų klausimus yra formuojama nuostata, kad nušalinimo pareiškimas ne konkrečią bylą nagrinėjančiai teismo sudėčiai (teisėjui, kuris nagrinėja bylą vienasmeniškai arba ją kolegialiai nagrinėjantiems keliems teisėjams (teisėjų kolegijai)), tačiau visam teismui in corpore, t. y. be išimties visiems tam tikrame teisme dirbantiems teisėjams yra laikomas ekstraordinarine (išimtine) proceso dalyvio teise. Kitaip tariant, visų konkrečiame teisme dirbančių teisėjų atžvilgiu nušalinimo teise galima naudotis tik tuomet, kai: 1) esama absoliučių nušalinimo (nusišalinimo) pagrindų, kurių baigtinis sąrašas yra išvardintas LR CPK 65 str. 1 d. 1-6 punktuose; 2) kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo.

7Nagrinėjamoje byloje absoliučių Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo (nusišalinimo) pagrindų nenustatyta. Tuo tarpu pareiškėjos nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo jas kvalifikuoti kaip įrodymais pagrįstas abejones visų Marijampolės rajono apylinkės teismo teisme dirbančių teisėjų nešališkumu.

8Pareiškėja visiems Marijampolės rajono apylinkės teisėjams reiškiamą nušalinimą iš esmės grindžia jų procesine veikla ir nagrinėtose bylose priimtais procesiniais sprendimais, kurie patys savaime negali būti laikomi teismo (teisėjų) šališkumo įrodymu vien dėl to, kad nušalinimą reiškiančiai šaliai (proceso dalyviui) jie yra nepalankūs, neatitinka proceso dalyvio lūkesčių.

9Pareiškėja nurodo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos Janinos Zaržeckienės šališkumą liudija tai, kad nagrinėdama civilinę bylą Nr. 2-4048-399-2011 pagal pareiškėjo – R. D. K. skundą dėl notaro veiksmų, ji nepagrįstai tenkino suinteresuotų asmenų prašymą ir išreikalavo į bylą su ja nesusijusius įrodymus. Iš 2011-11-29 šioje byloje priimtos teismo nutarties matyti, kad byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl notarės – Bronislavos Razvickienės įpareigojimo atlikti notarinį veiksmą – išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės į privalomąją palikimo dalį liudijimą arba atsisakyti tokį liudijimą išduoti. Ruošdamasis bylos nagrinėjimui teismas 2011-10-27 nutartimi tenkino suinteresuotųjų asmenų prašymą dėl įrodymų apie pareiškėjo ir jo sutuoktinės turtinę padėtį, turimas pinigines lėšas išreikalavimo iš kredito įstaigų, tačiau 2011-11-29 nutartyje, kuria iš esmės išsprendė pareiškėjo skundą dėl notarės įpareigojimo atlikti notarinį veiksmą, nurodė, jog kadangi byloje nėra pareikštas prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog palikėjo (pareiškėjo tėvo) mirties dieną pareiškėjui buvo reikalingas išlaikymas, teismas išreikalautų įrodymų neanalizavo ir dėl jų nepasisakė. Taigi, teismas, ruošdamasis bylos nagrinėjimui, ir preliminariai susipažindamas su skundo dalyku, galimai jį traktavo pernelyg plačiai, o būtent, kad pareiškėjas prašo įpareigoti notarę atlikti notarinį veiksmą – išduoti paveldėjimo teisės į privalomąją palikimo dalį liudijimą, ir todėl tenkino suinteresuotųjų asmenų prašymą išreikalauti įrodymus apie pareiškėjo ir jo sutuoktinės turtinę padėtį, tačiau nustatęs, kad skundo dalykas apsiriboja prašymu įpareigoti notarę atlikti notarinį veiksmą, t. y. išspręsti pareiškėjo prašymą išduoti paveldėjimo į privalomąją palikimo dalį teisės liudijimą tokį liudijimą išduodant arba atsisakant tai padaryti, savo nutartyje dėl skundo esmės atitinkamai ir nurodė, kad nesant reikalavimo nustatyti išlaikymo reikalingumo faktą, įrodymų apie turtinę padėtį tyrimas ir jų vertinimas būtų perteklinis. Kita vertus, pats faktas, jog pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje teismas tokius perteklinius įrodymus išsireikalavo tenkindamas suinteresuotų asmenų prašymą, ipso facto nereiškia palankumo suinteresuotiesiems asmenims ir išankstinių negatyvių nuostatų turėjimo pareiškėjo atžvilgiu. Juo labiau, kad spręsdamas bylą iš esmės, teismas pasisakė, jog šie įrodymai nevertinti, kadangi nėra susiję su skundo dalyku, o pareiškėjo skundą patenkino, įpareigojo notarę atlikti notarinį veiksmą (išduoti paveldėjimo į privalomąją palikimo dalį teisės liudijimą arba atsisakyti jį išduoti). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundai dėl notarų veiksmų yra nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka, kur, priešingai nei ginčo (ieškininėje) teisenoje galioja ne neribotas šalių dispozityvumo principas, be kita ko, reiškiantis, jog teismas nagrinėja bylą remdamasis tik tais įrodymais, kuriuos į bylą pateikė ginčo šalys, o CPK 443 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtintas inkvizitorinis principas – teismo pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Taigi, ta aplinkybė, kad teismas pareikalavo įrodymų apie turtinę padėtį, nors jie ir pasirodė esantys nesusiję, nereiškia, kad šioje ypatingąja teisena nagrinėtoje byloje buvo pažeistas proceso dalyvių lygiateisiškumo principas ar vienam iš jų teiktas nepagrįstas pranašumas.

10Dėl pareiškimo argumentų, susijusių su Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėju Dainiumi Gudu, pasakytina tapačiai: nepasitikėjimą ir abejones teisėjo objektyvumu pareiškėja išimtinai grindžia jos sutuoktiniui – R. D. K. nepalankiais procesiniais teisėjo sprendimais, o konkrečiai imant – 2012-04-04 nutartimi, kuria teisėjas atsisakė tenkinti R. D. K. skundą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Pažymėtina, kad šios nutarties rezoliucinėje dalyje teismas išaiškino R. D. K. jo procesinę teisę skųsti nutartį aukštesniajam – Kauno apygardos teismui. Taigi, argumentai, kuriuos pareiškėja dėsto pareiškime dėl nušalinimo, o būtent, kad priimdamas nutartį teisėjas privalėjo įsigilinti į ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą, galėjo ir turėjo būti dėstomi skunde dėl šios nutarties, o būtent pareiškėjos sutuoktinis turėjo procesinę teisę aukštesnės instancijos teismui išdėstyti savo argumentus, kad, jo nuomone, ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliekantis Dainius Gudas nepakankamai įsigilino į ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą, neatsakė į R. D. K. skunde dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo išdėstytus argumentus dėl tyrimo nutraukimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, neatskleidė sprendžiamo klausimo esmės ir galimai priėmė neteisingą procesinį sprendimą.

11Pareiškėjos nurodomų aplinkybių, kad suinteresuotojo asmens – L. K. sutuoktinis J. K. yra pažįstamas, bendrauja su Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja – Rūta Gustiene, nušalinimą sprendžiantis Kauno apygardos teismo pirmininkas nemato pagrindo laikyti faktais, kurie įrodytų pagrįstas abejones visų šiame teisme dirbančių teisėjų nešališkumu. Net ir tuo atveju, jei suinteresuotojo asmens sutuoktinis yra daugiau ar mažiau pažįstamas su vienu iš teisme dirbančių teisėjų ir pareiškėjos prašymu yra kreipęsis patarimo/konsultacijos teisiniais klausimais, ši pažintis nesudaro pagrindo daryti išvadų apie visų teisme dirbančių teisėjų šališkumą. Visų pirma, civilinė byla, kurioje reiškiamas nušalinimas, yra teisėjos – Vilmos Gadiškienės žinioje; jokių įrodymų, kurie patvirtintų abejones bylą nagrinėjančios teisėjos nešališkumu pareiškėja nepateikė. Tuo tarpu dėl to, kad suinteresuotojo asmens sutuoktinis pažįsta Marijampolės rajono apylinkės teisme dirbančią teisėją Rūtą Gustienę, savaime nereiškia, kad ši teisėja yra suinteresuota vienam iš proceso dalyvių palankia šios bylos baigtimi, o juo labiau, kad turi kokių nors realių galimybių daryti poveikį bylą nagrinėjančiai teisėjai. Priešingai, tarp jų nėra jokių subordinacijos, pavaldumo ryšių, o egzistuoja tik lygiagretaus pobūdžio kolegiški santykiai, kuriuos palaikydamas kiekvienas teisėjas inter alia privalo laikytis ir teisėjų etikos principų, tame skaičiuje ir nešališkumo, sąžiningumo ir nesavanaudiškumo principo, kuris taip pat reiškia pareigą nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, naudojantis savo tarnybine padėtimi (Teisėjų etikos kodekso 12 str. 4 p.). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apygardos teismo pirmininkas daro išvadą, jog pareiškėja neįrodė abejonių visų Marijampolės rajono apylinkės teisme dirbančių teisėjų nešališkumu pagrįstumo ir nėra pagrindo tenkinti prašymą dėl viso teismo in corpore nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65-66 str., 69 str. 1-2 d. d., Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

13netenkinti pareiškėjos (trečiojo asmens) – G. K. visam Marijampolės rajono apylinkės teismui pareikšto nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1307-571-2013 (teisminio proceso numeris - 2-28-3-00846-2013-9) nagrinėjimo.

14Patvirtintą nutarties kopiją pasiųsti pareiškėjos – G. K. žiniai.

15Bylą su nutartimi grąžinti ją nagrinėjančiai Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjai – Vilmai Gadiškienei.

16Nutartis neskundžiama

Proceso dalyviai
Ryšiai