Byla 2-2192/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens BIGBANK AS, Lietuvoje veikiančio per BIGBANK AS filialą, ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Sangaida“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „de Santa Ana“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Lideres“, civilinėje byloje Nr. B2-5322-450/2014 pagal ieškovės A. P. ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Sangaida“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „de Santa Ana“ (tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, – uždaroji akcinė bendrovė „Ispaniškas maistas“, M. L., E. A. (E. A.), V. P., V. K. (V. K.), J. R.-V., A. O., M. G., V. D., A. K., M. J. (M. J.), J. B., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą), ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovė A. P. ir bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sangaida“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „de Santa Ana“, nurodydami, kad yra kreditoriai, su kuriais atsakovas neatsiskaito.

5Ieškovė A. P. bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Kitoks sprendimas“, bendraieškis UAB „Sangaida“ – UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą.

6Atsakovas UAB „de Santa Ana“ sutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodė, kad bendrovė turėjo restoraną Vilniaus g., Vilniuje, tačiau dėl finansinių sunkumų ir skolų kreditoriams restoranas jau keletą mėnesių yra uždarytas ir bendrovė neturi galimybių atnaujinti veiklos.

7Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „Ispaniškas maistas“, M. L., E. A., V. P., V. K., J. R.-V., A. O., M. G., V. D., A. K., M. J. ir J. B. prašė iškelti UAB „de Santa Ana“ bankroto bylą. UAB „Ispaniškas maistas“ bankroto administratoriumi paskirti siūlė UAB „Lideres“, M. L., E. A., V. P., V. K., J. R.-V., A. O., M. G., V. D., A. K., M. J. ir J. B. – UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą, sutiko su bankroto bylos atsakovui iškėlimu, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB Bankroto administratorių biurą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi iškėlė UAB „de Santa Ana“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lideres“.

10Teismas nustatė, kad byloje buvo pateiktos 5 bankroto administratorių kandidatūros, t. y. UAB „Kitoks sprendimas“, UAB „Lideres“, UAB „Verslo administravimas ir apskaita“,

11UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras ir UAB Bankroto administratorių biuras. Teismas nusprendė nesvarstyti UAB Bankroto administratorių biuro kandidatūros, nes šio administratoriaus kandidatūrą trečiasis asmuo BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą, teismui pasiūlė pavėluotai (teismo posėdžio dieną), nesant galimybės siūlomo administratoriaus kandidatūros suderinti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

12Teismas, patikrinęs siūlomų administratorių UAB „Kitoks sprendimas“, UAB „Lideres“, UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ ir UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro kandidatūras, nustatė, kad šie administratoriai raštu sutiko administruoti atsakovą UAB „de Santa Ana“, be to, byloje yra pateiktos bankroto administratorių deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, administratorių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (ĮBĮ 11 straipsnio 21 dalis), administratorių kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Įvertinęs šias aplinkybes, teismas pripažino, kad siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Teismas, įvertinęs kiekvieno siūlomo administratoriaus charakteristikas, darbo patirtį, kvalifikaciją, taip pat UAB „de Santa Ana“ finansinę padėtį, administratoriaus atliktinų veiksmų pobūdį bei skaičių, sprendė, kad yra tikslinga atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Lideres“. Teismas nurodė, kad skiriant administratorių atsižvelgiama ir į tą aplinkybę, jog administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro buveinės vieta yra Kaune, nors administruojamos bendrovės buveinė yra Vilniuje. Teismo vertinimu, tokio administratoriaus paskyrimas gali nulemti didesnius bendrovės administravimo kaštus. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad šio administratoriaus veikloje buvo nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto pažeidimų, todėl sprendė, jog yra pagrindas abejoti tokio administratoriaus tinkamumu, taigi, ir atmesti administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro kandidatūrą.

13Teismas, atsižvelgęs į teismų suformuotą praktiką, kad administratoriaus patirtis yra fakultatyvusis kriterijus, sprendžiant bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, laikė, jog administratorių UAB „Kitoks sprendimas“ ir UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ turimas didelis užbaigtų bankroto bylų skaičius nesudaro pagrindo šiems administratoriams suteikti prioritetą prieš administratorių UAB „Lideres“. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad bylos duomenys įrodo, jog administratorius UAB „Lideres“ turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Nors administratorius UAB „Lideres“ yra nauja įmonė (leidimas administruoti išduotas 2011 m. lapkričio 28 d.), teismas pažymėjo, kad jis jau turi įmonių bankroto administravimo patirties. Dėl šių priežasčių teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog administratorius UAB „Lideres“ negalės užtikrinti tinkamo ir sklandaus bendrovės administravimo, todėl atsakovo UAB „de Santa Ana“ administratoriumi paskyrė UAB „Lideres“.

 1. Atskirųjų skundų argumentai

14Trečiasis asmuo BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK filialą, atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties dalį dėl UAB „de Santa Ana“ administratoriaus UAB „Lideres“ paskyrimo ir perduoti bankroto administratoriaus skyrimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai atsisakė svarstyti apelianto pateikto bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuro kandidatūrą. Teismas, priėmęs apelianto pareiškimą, galėjo padaryti kelių dienų teismo posėdžio pertrauką ir suderinti administratoriaus kandidatūrą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Be to, nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK), nei ĮBĮ nėra nustatyta teismo teisė atsisakyti svarstyti siūlomas administratoriaus kandidatūras, todėl apelianto pasiūlyta kandidatūra turėjo būti svarstoma ir suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.
 2. Apeliantas dėl objektyvių priežasčių neturėjo galimybės anksčiau prisijungti prie civilinės bylos dėl bankroto bylos UAB „de Santa Ana“ iškėlimo. Apie tai, kad atsakovui teisme yra pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo, apeliantas sužinojo, kai po 2014 m. rugsėjo 24 d. pranešimo apie atsakovo veiklos sustabdymą jis papildomai gavo iš atsakovo informaciją, jog jis neketina vykdyti sutartinių įsipareigojimų, nes teisme bus nagrinėjama byla dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, jis 2014 m. rugsėjo 25 d. kreipėsi į kelias įmones, teikiančias bankroto administravimo paslaugas, ir tik 2014 m. spalio 29 d. gavo UAB „Bankroto administratoriaus biuras“ sutikimą teikti UAB „de Santa Ana“ bankroto administravimo paslaugas.
 3. Teismas, nesvarstydamas apelianto pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros, pažeidė CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą.

15Bendraieškis UAB „Sangaida“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties dalį dėl UAB „de Santa Ana“ administratoriaus UAB „Lideres“ paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centrą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismo paskirto administratoriaus UAB „Lideres“ faktinis darbuotojų užimtumas yra didelis – šios bendrovės administratorius vienai įmonei gali skirti vos 2,66 valandos per savaitę. Taigi, šis administratorius neturi pakankamų resursų (darbuotojų išteklių) ir negalės operatyviai vykdyti bankroto procedūras.
 2. UAB „Lideres“ darbuotojai yra susiję su UAB „Viva Lex“ ir UAB „Tigesta“, nes jose dirba. Yra tikimybė, kad šios bendrovės yra suinteresuotos bankroto bylos baigtimi, todėl jose dirbantys asmenys, kurie dirba ir UAB „Lideres“, negalės nešališkai vykdyti bankroto procedūrų.
 3. Bankroto administravimo veiklą gali vykdyti tik licencijuoti asmenys, išlaikę atitinkamus kvalifikacijos egzaminus ir galintys skirti protingą laiką vieno juridinio asmens bankroto procesui. Kai juridinis asmuo samdo keletą nominalių administratorių, o faktiškai bankroto proceso kontrolę (ar dalį tokios kontrolės) paveda asmenims, kurie neturi reikiamų įgaliojimų (bei tikėtina žinių), akivaizdu, kad toks elgesys negali būti laikomas teisėtu ir sąžiningu. Juridinis asmuo, kuris naudojasi nekvalifikuotų asmenų darbu vykdydamas bankroto procedūras, gali administruoti didesnį kiekį įmonių ir tai daryti pigiau, tokiu būdu nesąžiningai įgydamas konkurencinį pranašumą. Apelianto vertinimu, UAB „Lideres“ bankroto procedūras faktiškai vykdo licencijos šiai veiklai neturintys asmenys. UAB „Lideres“ bankroto administratoriai dirba tų pačių asmenų kontroliuojamose įmonėse, o tai leidžia spręsti, kad jų veikla iš karto keliuose juridiniuose asmenyse yra apgalvota nesąžininga verslo strategija, kuri suteikia galimybę: melagingai nurodyti teismui žymiai mažesnį darbo krūvį, nei yra faktinis; bankroto byloje pasiūlyti save kelis kartus (siūlant kelias skirtingas bendroves, kuriose dirba tas pats administratorius) ir taip nesąžiningai padidinti tikimybę būti paskirtu tam tikros įmonės administratoriumi; slėpti sąsajas su bankrutuojančiu juridiniu asmeniu, padarytus pažeidimus ir panašiai.
 4. Nors UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro buveinė yra Kaune, tačiau vienas iš administratorių – V. B. – dirba Vilniuje, todėl jam nebus kliūčių pasiekti bankrutuojančios įmonės buveinę.
 5. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimas dėl UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto pažeidimo yra apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinės bylos Nr. I-9002-473/2014), todėl kol nėra išspręstas šis klausimas įsiteisėjusiu sprendimu, negalima teigti, kad siūlomas administratorius yra padaręs ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto pažeidimą.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

17Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „de Santa Ana“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantai skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Lideres“. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „de Santa Ana“ bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens UAB „Ispaniškas maistas“ pasiūlytą kandidatūrą – UAB „Lideres“.

18Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Be to, būtina pabrėžti, kad pagal ĮBĮ nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija.

19Apeliantas BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą, atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė svarstyti jo pateikto bankroto administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuro kandidatūrą, todėl pažeidė CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą. Apelianto teigimu, nei CPK, nei ĮBĮ nėra nustatyta teismo teisė atsisakyti svarstyti siūlomas administratoriaus kandidatūras, todėl jo pasiūlyto administratoriaus kandidatūra turėjo būti svarstoma ir suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

20Iš bylos duomenų matyti, kad pirmasis pareiškimas dėl UAB „de Santa Ana“ bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2014 m. rugpjūčio 5 d. ir teisėjo rezoliucija priimtas 2014 m. rugpjūčio 6 d. (I t., b. l. 1); apie priimtą pareiškimą viešai buvo paskelbta 2014 m. rugpjūčio 13 d. (I t., b. l. 19). Apie tai, kad 2014 m. rugsėjo 15 d. rašytinio proceso tvarka bus sprendžiamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas, buvo paskelbta viešai 2014 m. rugsėjo 3 d. (CPK 133 straipsnio 3 dalis; I t., b. l. 44); apie tai, kad 2014 m. spalio 2 d. rašytinio proceso tvarka bus sprendžiamas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas, buvo paskelbtas viešai 2014 m. rugsėjo 16 d. (I t., b. l. 213). BIFBANK AS, Lietuvoje veikiančio per BIGBANK AS filialą, pareiškimas dėl įtraukimo į bylą bendraieškiu, dėl bankroto bylos atsakovui UAB „de Santa Ana“ iškėlimo ir dėl bankroto administratoriaus kandidatūros pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2014 m. spalio 2 d. (II t., b. l. 17-20). BIGABANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartimi buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (II t., b. l. 54-55). Vilniaus apygardos teismas bylą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui išnagrinėjo 2014 m. spalio 2 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (II t., b. l. 56-59). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad BIGBANK AS pareiškimas dėl įstojimo į bylą bendraieškiu ir dėl bankroto administratoriaus kandidatūros buvo gauti pavėluotai, t. y. teismo posėdžio dieną, be to, pasiūlytos administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuro kandidatūros nebuvo galimybės suderinti ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, nusprendė nesvarstyti šio asmens pasiūlyto administratoriaus kandidatūros.

21Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, o tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas, įtraukęs į bylą BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantį per BIGBANK AS filialą, trečiuoju asmeniu, kuris siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB Bankroto administratorių biurą, turėjo pareigą šią kandidatūrą suderinti. Tačiau ĮBĮ nustatyti konkretūs terminai, per kuriuos teismas turi išnagrinėti pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Įvertinus tai, kad viešai apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą buvo pranešta 2014 m. rugpjūčio 13 d., BIGBANK AS kreipimasis su pareiškimu įtraukti jį į bylą bendraieškiu laikytinas uždelstu, be to, tokio pareiškimo gavimas paskirtą teismo posėdžio dieną apribojo pirmosios instancijos teismo galimybes suderinti siūlomo asmens kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, neatidedant iš anksto paskirto teismo posėdžio. Kaip jau buvo minėta, ĮBĮ nustato sutrumpintus bylos dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo terminus, o teismo posėdžio atidėjimas būtų nepagrįstai užvilkinęs atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimo sprendimą, o bankroto byloje dominuoja proceso operatyvumo ir koncentruotumo principas, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nesuderinęs BIGBANK AS pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos ir jos nesvarstęs, nepažeidė nei CPK, nei ĮBĮ nuostatų, todėl BIGBANK AS atskirajame skunde nurodytais argumentais keisti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo. Pažymėtina, kad šios bylos esmė buvo būtent klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjimas, o ne dėl administratoriaus paskyrimo.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje yra pateiktos administratoriaus UAB Bankroto administratorių biuro deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas kopijos (II t., b. l. 36, 39, 40). Be to, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme buvo gautas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atsakymas, kad UAB Bankroto administratorių biuro kandidatūra atitinka teisės aktų reikalavimus. Byloje nebuvo pateiktas atskiras UAB Bankroto administratorių biuro sutikimas administruoti UAB „de Santa Ana“ bankrotą, tačiau, įvertinus deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams turinį, kuriame nurodyta, kad UAB Bankroto administratorių biuras sutinka teikti UAB „de Santa Ana“ bankroto administravimo paslaugas, darytina išvada, jog šiuo atveju BIGBANK AS pasiūlytas bankroto administratorius yra išreiškęs sutikimą administruoti atsakovą. Esant nustatytoms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, kad UAB Bankroto administratorių biuras taip pat atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, todėl apeliacine tvarka nustačius, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „de Ana Santa“ bankroto administratoriumi neteisėtai paskyrė UAB „Lideres“, ir parenkant kitą atsakovo bankroto administratorių, turėtų būti svarstomos kitų bankroto administratorių, tarp jų ir BIGBANK AS pasiūlyto bankroto administratoriaus, kandidatūros, jų tinkamumas administruoti atsakovo UAB „de Ana Santa“ bankroto procedūras.

23Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

25Apeliantas UAB „Sangaida“ atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Lideres“ darbuotojai yra glaudžiai susiję su kitomis bendrovėmis – t. y. su UAB „Viva Lex“ ir UAB „Tigesta“, nes jose dirba. Apelianto teigimu, yra tikimybė, kad minėtos bendrovės yra suinteresuotos bankroto bylos baigtimi, todėl UAB „Lideres“ negalės nešališkai vykdyti procedūrų.

26Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapio (www.bankrotodep.lt), UAB „Viva Lex“, UAB „Tigesta“, kaip ir teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Lideres“, teikia bankroto administravimo paslaugas. UAB „Lideres“ dirba S. S. (direktorė) ir D. Č., UAB „Viva Lex“ – D. Č. (direktorė) ir A. Š., UAB „Tigesta“ – R. V. (direktorė), V. P., Š. P., S. S.. Nors UAB „Lideres“ darbuotojai dirba UAB „Viva lex“, ir UAB „Tigesta“, apeliantas nedetalizuoja, kokį suinteresuotumą UAB „de Santa Ana“ bankroto bylos eiga turės administratoriai UAB „Tigesta“ ir UAB „Viva Lex“. Vien faktas, kad UAB „Lideres“ darbuotojai taip pat dirba ir kitose bendrovėse, kurios teikia administravimo paslaugas, nesudaro pagrindo abejoti teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu, nepriklausomumu teikiant atsakovui UAB „de Santa Ana“ bankroto administravimo paslaugas, be to, toks draudimas nėra nustatytas ir ĮBĮ. Akcentuotina ir tai, kad kiekvienas bankroto administratorius turi tas pačias ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises, savo, kaip administratoriaus, veikloje yra nepriklausomas. Be to, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Kita vertus, jei vis dėlto administratorius vėlesnėje bankroto proceso stadijoje pažeistų jį saistančias ĮBĮ bei kitų teisės aktų normas arba netinkamai atliktų savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

27Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir apelianto UAB „Sangaida“ teiginius, kad UAB „Lideres“ bankroto procedūras vykdo licencijos šiai veiklai neturintys asmenys. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Lideres“ direktorė S. S. turi bankroto administratoriaus pažymėjimą Nr. 872, kuris jai buvo išduotas 2009 m. gruodžio 7 d. (I t., b. l. 37). Tai, kad kvalifikacinį pažymėjimą (Nr. 919, išduotas 2010 m. gegužės 17 d.) turi ir kita UAB „Lideres“ darbuotoja, t. y. D. Č., patvirtina duomenys iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinės svetainės (žr. www.bankrotodep.lt).

28Pažymėtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, atlieka asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-299 „Dėl bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 1 punktas). Esant galiojantiems kvalifikaciniams pažymėjimams, yra pagrindas daryti išvadą, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos laiko, jog asmenys, turintys kvalifikacinius pažymėjimus, gali vykdyti bankroto administravimo paslaugas.

29Nagrinėjamoje byloje, pirmosios instancijos teismui nustačius ir byloje dalyvaujantiems asmenims neginčijant, kad visi pasiūlyti administratoriai (kaip paaiškėjo, ir BIGBANK AS pasiūlytas administratorius UAB Bankroto administratorių biuras) atitinka ĮBĮ reikalavimus (pateikė įstatymo reikalaujamus dokumentus), jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, o apeliantui UAB „Sangaida“ neįrodžius paskirto administratoriaus nešališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi (CPK 12, 178 straipsniai), nėra faktinio ir teisinio pagrindo remtis šio apelianto deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais ir abejoti teismo paskirto administratoriaus UAB „Lideres“ tinkamumu administruoti atsakovo UAB „de Santa Ana“ bankroto procesą.

30Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas atmetė administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro kandidatūrą, atsižvelgęs į tai, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro ir bankrutuojančios UAB „de Santa Ana“ buveinės nesutampa, be to, šio administratoriaus veikloje buvo nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto pažeidimų.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimas, kuriuo pripažinta, jog UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktą, UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro buvo apskųstas teismui (administracinėje byloje Nr. I-9002-473/2014 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 13 d. sprendimu atmetė UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro skundą, kuriuo buvo prašoma pripažinti, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. (6.16) A2-609 nepagrįstai konstatavo UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro padarytus pažeidimus; šis teismo sprendimas yra apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau galutinis sprendimas nėra priimtas). Kadangi šis klausimas nėra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas sutikti su apeliantu UAB „Sangaida“, jog remiantis vien šia aplinkybe negalėjo būti atmesta administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro kandidatūra. Kita vertus, apeliantui UAB „Sangaida“ nepaneigus pirmosios instancijos teismo išvados, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro ir bankrutuojančios UAB „de Santa Ana“ buveinės nesutampa (priešingai nei nurodo UAB „Sangaida“, UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro darbuotojas (administratorius) V. B. dirba ne Vilniuje, o Rykantų pšt., s. b. „Kaitra“, Gėlių g. 12, Trakų r. sav.), yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismu, jog minėtų aplinkybių visuma buvo pagrindas UAB „de Santa Ana“ bankroto administratoriumi neskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centro. Be to, administratoriaus buveinės vieta yra vienas iš kriterijų, kuris turi būti vertinamas, sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą.

32Bankroto administratoriaus pakeitimo būtinumo nepagrindžia ir apelianto

33UAB „Sangaida“ nurodomos aplinkybės dėl UAB „Lideres“ darbuotojų užimtumo. Kaip jau minėta, kiti kriterijai, tokie kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas ir pan., yra fakultatyvieji. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Administratorius, pateikęs sutikimą vykdyti bankroto procedūrą, laikytinas įvertinusiu savo užimtumą ir gebėjimą tinkamai bei operatyviai vykdyti jam teisės aktų nustatytus įpareigojimus.

34Be to, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, nurodydamas, kad

35UAB „Lideres“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, iš esmės išreiškė poziciją, jog šis administratorius gali tinkamai ir kompetentingai teikti bankroto administravimo paslaugas dar vienai bankrutuojančiai bendrovei. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad UAB „Lideres“ darbuotojų užimtumas savaime nėra prioritetinis bei negali būti laikomas teisėtu pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl UAB „de Santa Ana“ administratoriaus UAB „Lideres“ paskyrimo.

36Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „de Santa Ana“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lideres“, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovė A. P. ir bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir... 5. Ieškovė A. P. bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Kitoks... 6. Atsakovas UAB „de Santa Ana“ sutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos... 7. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BIGBANK AS,... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi iškėlė UAB „de... 10. Teismas nustatė, kad byloje buvo pateiktos 5 bankroto administratorių... 11. UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras ir UAB Bankroto... 12. Teismas, patikrinęs siūlomų administratorių UAB „Kitoks sprendimas“,... 13. Teismas, atsižvelgęs į teismų suformuotą praktiką, kad administratoriaus... 14. Trečiasis asmuo BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK filialą,... 15. Bendraieškis UAB „Sangaida“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 17. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „de Santa Ana“ skundžiama nutartimi... 18. Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą... 19. Apeliantas BIGBANK AS, Lietuvoje veikiantis per BIGBANK AS filialą,... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmasis pareiškimas dėl UAB „de Santa... 21. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje yra pateiktos administratoriaus UAB... 23. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 25. Apeliantas UAB „Sangaida“ atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Lideres“... 26. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 27. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir apelianto UAB... 28. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio... 29. Nagrinėjamoje byloje, pirmosios instancijos teismui nustačius ir byloje... 30. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas atmetė... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Įmonių bankroto valdymo... 32. Bankroto administratoriaus pakeitimo būtinumo nepagrindžia ir apelianto... 33. UAB „Sangaida“ nurodomos aplinkybės dėl UAB „Lideres“ darbuotojų... 34. Be to, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos,... 35. UAB „Lideres“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto... 36. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....