Byla 2-555-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske bank A/S Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutarties dalies, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Steel–M“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Lexforis, civilinėje byloje Nr. B2-794-460/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Aldasta“, Danske bank A/S Lietuvos filialo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Steel–M“ dėl bankroto bylos iškėlimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė saugos tarnyba „Argus“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Aldasta“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Steel–M“ iškelti bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“.

5Bendraieškis Danske bank A/S Lietuvos filialas įmonės administratoriumi prašė paskirti UAB Nemokumo sprendimai.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB saugos tarnyba „Argus“ įmonės administratoriumi prašė paskirti UAB Lexforis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi iškėlė UAB „Steel–M“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB Lexforis.

9Teismas pažymėjo, kad nėra nustatyta kandidatų į administratorius šališkumo požymių. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) duomenų teismas nustatė, kad UAB Lexforis, registruotas Vilniuje ir turintis filialą Klaipėdoje, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, turi mažesnį darbo krūvį. Kandidatas atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) keliamus reikalavimus.

10Teismo nuomone, UAB Lexforis yra labiau tinkamas administruoti atsakovą UAB „Steel–M“, o šio administratoriaus paskyrimas sudarys prielaidas darniam ir ekonomiškam bankroto procedūrų vykdymui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskirajame skunde prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Steel–M“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Lexforis, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Nemokumo sprendimai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir nenustatė bylos esmės, kadangi teismas, pasirinkdamas vieną iš administratorių kandidatūrų, nemotyvavo kitų pasiūlytų kandidatūrų atsisakymo, o tai suteikia pagrindą abejoti, ar laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo. Teismas neteisingai įvertino pasiūlytų kandidatūrų užimtumą, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų paskirtas tinkamiausias kandidatas. Teismas nenurodė teisiškai reikšmingų argumentų, atskleidžiančių, kuo remdamasis, teismas konstatavo UAB Nemokumo sprendimai netinkamumą.
  2. Kiekvienam UAB Lexforis darbuotojui šiuo metu vidutiniškai tenka administruoti po 14,4 įmones. UAB „Tamtamas“ vienam administratoriui tenka 12 procedūrų. Savo ruožtu UAB Nemokumo sprendimai vienam darbuotojui (administratoriui) tenka tik 7,25 įmonės. Taigi teismas nepagrįstai motyvavo, kad UAB Lexforis turi mažesnį darbo krūvį. UAB Nemokumo sprendimai geriau galėtų įvykdyti ĮBĮ nustatytas funkcijas.
  3. Nors UAB Nemokumo sprendimai buveinės vieta yra Vilniuje ir jis turi filialus Panevėžyje, Šiauliuose bei Jonavoje, tai nepaneigia šio administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, be to, buveinės vieta negali būti lemiama aplinkybe skiriant administratorių.

13Ieškovas UAB „Aldasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apelianto skundas grindžiamas ne materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimais, o tariamais UAB Nemokumo sprendimai mažo užimtumo privalumais. Atskirajame skunde dėstomi skaičiai iš tikrųjų negali atspindėti realios bankroto administratoriaus patirties, užimtumo ar kitų savybių, nes jos priklauso nuo fizinių asmenų (administratorių) kompetencijos, įmonių dydžio, bankroto bylų sudėtingumo, pareikštų ieškinių kiekio ir pan.
  2. Teismui suteikta diskrecijos teisė savo nuožiūra paskirti administratorių, jeigu jis atitinka įstatyme keliamus reikalavimus. Apelianto nurodomi kitų administratorių privalumai ir trūkumai negali būti pagrindu keisti teismo nutartį.
  3. Teismas nutartyje nurodė, kad sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą užtikrins administratorius, kuris turi galimybę procedūras atlikti operatyviau, t. y. įsisteigęs filialą tame pačiame mieste, kur veikia atsakovas. Apeliantas nepateikė jokių kontrargumentų šiems teismo motyvams paneigti.

14Trečiasis asmuo UAB saugos tarnyba „Argus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus. Teismui suteikta diskrecijos teisė parinkti asmenį, kuris administruos įmonę. Remiantis teismų praktika, atskirajame skunde nurodytos aplinkybės dėl administratorių užimtumo yra šalutinės ir pačios savaime neturi lemti administratoriaus pakeitimą. Skunde nėra nurodyta jokių reikšmingų aplinkybių, dėl kurių reikėtų keisti administratorių.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

17Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas UAB Lexforis, keistina, nes teismas nenurodė kitų pasiūlytų administratorių kandidatūrų atmetimo priežastis, UAB Nemokumo sprendimai darbuotojų užimtumas yra mažesnis nei paskirto administratoriaus, o kandidato į administratoriaus poziciją buveinės vieta negali būti lemiama aplinkybe skiriant administratorių.

18Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusį ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalėjo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ taip pat buvo įtvirtinta, kad tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

20Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė jokių argumentų ir neteikė jokių įrodymų, leidžiančių suabejoti paskirto administratoriaus nešališkumu ir / ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi. Apeliantas taip pat neginčijo pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl paskirto administratoriaus atitikimo kitiems ĮBĮ nustatytiems reikalavimams. Nesutikti su minėtomis teismo išvadomis neturi pagrindo ir apeliacinės instancijos teismas.

21Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pasisakyta, kad kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Taigi tik administratoriaus šališkumo konstatavimas yra absoliutus pagrindas keisti jau paskirtą administratorių. Savo ruožtu visi kiti kriterijai yra tik pagalbiniai (padedantys teismui įgyvendinti jam nustatytą administratoriaus parinkimo diskrecijos teisę), nei vienas iš jų negali suteikti savaiminį prioritetą administratoriui ir visi fakultatyvieji kriterijai gali būti vertinami tik konkrečios bylos aplinkybių kontekste.

22Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties turinio, teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB Lexforis, atsižvelgdamas į nustatytų aplinkybių visetą, t. y. tiek į visų administratorių atitikimą ĮBĮ reikalavimams, jų nešališkumą, tiek ir į darbo krūvį bei buveinę. Taigi, skirtingai nei suprato apeliantas, teismas nesureikšmino vien tik pasirinkto administratoriaus buveinės vietos, tačiau ta aplinkybė, kad UAB Lexforis turi filialą Klaipėdoje (mieste, kur veikia bankrutuojanti įmonė), vertinant kartu su darbo krūviu ir kitais kriterijais, leido teismui padaryti pagrįstą išvadą, jog UAB Lexforis tinkamas užtikrinti darnų ir ekonomišką bankroto procedūrų vykdymą.

23Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje aiškiai nurodęs konkretaus administratoriaus pasirinkimo priežastis, papildomai neišdėstė kitų administratorių atmetimo motyvų, nelaikytina pakankamu pagrindu naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, nes procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Savo ruožtu apeliantas neginčijo paskirto administratoriaus nešališkumo ir / ar atitikimo ĮBĮ reikalavimams bei neįrodė UAB Nemokumo sprendimai galimybės geriau nei UAB Lexforis vykdyti bankroto procedūras. Kaip jau buvo ne kartą išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, skaidri ir sklandi bankroto proceso eiga didžiąja dalimi paprastai priklauso nuo to, kaip griežtai administratorius laikosi ĮBĮ reikalavimų, t. y. nuo jo pareigingumo, aktyvumo, gebėjimo derinti neretai itin skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014), tuo tarpu savo užimtumą geriausiai gali įvertinti tik pats administratorius (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Taigi, kaip teisingai pastebėjo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, skaičiai (apibūdinantys administratorių darbo krūvį) dar savaime neužtikrina, kad atitinkamas administratorius iš tikrųjų geriausiai sugebės administruoti bankrutuojančią įmonę. Tikroji padėtis, t. y. administratoriaus kompetentingumas, pareigingumas ir pan., paaiškės tik konkrečios įmonės bankroto procedūrų vykdymo metu. Būtent dėl šios priežasties ĮBĮ nustato kreditorių teisę kreiptis dėl paskirto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

24Pastebėtina ir tai, kad apeliantas, akcentuodamas administratorių užimtumą (darbo krūvį) kaip esminį kriterijų, netinkamai interpretuoja Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1941/2011, kadangi minėtoje nutartyje aiškiai nurodyta, kad administratorių užimtumo kriterijus esminę reikšmę gali turėti tuo atveju, kai yra labai panašūs profesinės patirties ir ekonomiškumo kriterijai. Savo ruožtu šiuo metu nagrinėjamoje byloje jau buvo nustatyta, kad paskirto administratoriaus filialo buveinė yra tame pačiame mieste, kaip ir atsakovo buveinė, t. y. Klaipėdoje, ir iš esmės nepaneigta, jog administratoriaus buveinės vieta turi įtakos ir administravimo išlaidų dydžiui. Be to, iš Departamento viešai skelbiamų duomenų matyti, kad UAB Lexforis darbuotojų baigtų bankroto procedūrų skaičius tiek bendrai, tiek ir daugumos iš jų atskirai yra didesnis nei UAB Nemokumo sprendimai darbuotojų, todėl akivaizdžiai negalima teigti, jog UAB Lexforis ir UAB Nemokumo sprendimai pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismo nutarčių priėmimo dieną yra labai panašūs patirties bei ekonomiškumo kriterijais, taigi ir tiesiogiai taikyti iš bendro konteksto ištrauktą Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1941/2011 citatą. Be to, kaip jau buvo minėta, apeliantas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba leistų daryti išvadą, jog šis asmuo nesugebės tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Savo ruožtu deklaratyvūs teiginiai neva UAB Nemokumo sprendimai galėtų geriau vykdyti bankroto procedūras, nėra pakankamas pagrindas teisėtai teismo nutarčiai naikinti.

25Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Aldasta“... 5. Bendraieškis Danske bank A/S Lietuvos filialas įmonės administratoriumi... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB saugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Teismas pažymėjo, kad nėra nustatyta kandidatų į administratorius... 10. Teismo nuomone, UAB Lexforis yra labiau tinkamas administruoti atsakovą UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskirajame skunde prašo pakeisti... 13. Ieškovas UAB „Aldasta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. Trečiasis asmuo UAB saugos tarnyba „Argus“ atsiliepime į atskirąjį... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 18. Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusį ĮBĮ 10 straipsnio 4... 19. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 20. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė jokių argumentų... 21. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pasisakyta, kad kai... 22. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties turinio, teismas... 23. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje aiškiai nurodęs... 24. Pastebėtina ir tai, kad apeliantas, akcentuodamas administratorių užimtumą... 25. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti...