Byla 2K-49/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Prapiesčio, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Alvydo Pikelio,

2Sekretoriaujant R. Bučiuvienei,

3dalyvaujant prokurorei J. Zieniūtei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. M. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžio.

4Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžiu E. M. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį (J. Č. turto vagystė) dešimčiai parų arešto, pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (D. B. turto vagystė) laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams, pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (A. G. plėšimas) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, skiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant tęsti mokslą ir nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose. Auklėjamojo poveikio priemonės skirtos vieneriems metams.

5E. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš M. buto) ir pagal BK 302 straipsnio 1 dalį (V. M. dokumentų vagystė) išteisintas.

6Iš E. M. priteista, o jam neišgalint iki jo pilnametystės iš civilinių atsakovų R. M. ir R. M., 355 Lt A. G. V. M. civilinis ieškinys atmestas.

7Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžio dalis dėl E. M. išteisinimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį panaikinta ir priimtas naujas nuosprendis:

8E. M. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 302 straipsnio 1 dalį laisvė atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsniu, paskirta bausmė subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams.

9Nukentėjusiosios V. M. civilinis ieškinys visiškai patenkintas ir jai iš E. M. priteista, o jam neišgalint iki pilnametystės iš civilinių atsakovų R. M. ir R. M., 510 Lt.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimo,

Nustatė

11Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį E. M. nuteistas už tai, kad jis būdamas nepilnametis, veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu:

122005 m. sausio 20 d., apie 20 val., Kaune, duomenys neskelbtini, pagrobė J. Č. rankinę su joje buvusiais daiktais, taip padarė nukentėjusiajai 191 Lt materialinę žalą;

132005 m. sausio 21 d., apie 19 val., Kaune, duomenys neskelbtini, bendrai suduodami A. G. ne mažiau kaip šešis smūgius kojomis ir rankomis į įvairias kūno vietas, taip atimdami nukentėjusiajam galimybę priešintis, pagrobė iš jo medžiaginį krepšį su jame buvusiais daiktais, t. y. užvaldė A. G. turtą bendros 655 Lt vertės;

142005 m. sausio 29 d., apie 21 val. 45 min., Kaune, duomenys neskelbtini, pagrobė D. B. rankinę su joje buvusiais daiktais, taip padarė nukentėjusiajai 387,33 Lt materialinę žalą.

15Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 302 straipsnio 1 dalį E. M. nuteistas už tai, kad 2005 m. kovo 30 d., apie 12 val. 45 min., veikdamas bendrininkų grupe su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, sulaužęs dvi durų spynas, įsibrovė į V. M. butą, esantį Kaune, duomenys neskelbtini, pagrobė iš jo televizorių „LG“ su vartotojo instrukcija 1500 Lt vertės, auksinę grandinėlę su pakabuku bendros 200 Lt vertės, 150 Lt, butelį degtinės 12 Lt vertės, du mobiliojo ryšio telefonų kroviklius bendros 60 Lt vertės, bevertį mobiliojo ryšio telefoną „Siemens“, padarydamas nukentėjusiajai 1922 Lt materialinę žalą.

16Be to, E. M. nuteistas už tai, kad tuo pačiu metu bei toje pačioje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, vykdydamas vagystę iš V. M. buto, pagrobė dokumentus – nukentėjusiojo V. M. Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir V. M. buto, esančio Kaune, duomenys neskelbtini, inventorizacijos knygą.

17Kasaciniu skundu nuteistasis E. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendį. Savo prašymą kasatorius motyvuoja tuo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Kasatorius tvirtina, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis paremtas prielaidomis, iš esmės atkartojant prokuroro apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Nuteistasis teigia, kad vagystės iš V. M. buto neįvykdė, negalėjo palikti savo pirštų pėdsakų, o jų atsiradimas ant kažkokios dėžutės, kuri nei buvo pridėta prie bylos kaip įrodymas, nei buvo nufotografuota, nei buvo paminėta įvyko vietos apžiūros protokole kaip daiktas, nuo kurio paimti pirštų antspaudai, galėjo atsirasti ir kitu būdu. Be to, nuteistasis mano, kad apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jo kaltę įrodo nukentėjusiosios V. M. ir liudytojo R. Ž. parodymai, nes būtent šių asmenų parodymai patvirtina jo nekaltumą. Anot kasatoriaus, teismas taip pat padarė nepagrįsta išvadą, apie jo buvimo vietą nusikaltimo padarymo metu, remdamasis liudytojos R. B. netiksliais parodymais ir nepagrįstai atmesdamas liudytojo E. S. parodymus. Taip pat, nuteistojo nuomone, jo nekaltumą patvirtina ir tai, kad liudytojas R. Ž. jo neatpažino kaip nusikaltimą padariusio asmens.

18Skundas tenkintinas.

19Baudžiamojo proceso nuostatų pažeidimai apeliacinės instancijos teismui vertinant įrodymus

20Konstitucinė nuostata, įtvirtinta BPK 44 straipsnio 6 dalyje, garantuoja, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas šio Kodekso nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

21BPK 20 straipsnio 3 dalis numato, jog įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai.

22BPK 44 straipsnio 6 dalis užtikrina įtariamam ar kaltinamam asmeniui nekaltumo prezumpciją, kol įstatymo nustatyta tvarka neįrodytas jo kaltumas. Tai reiškia, jog nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo neprivalo įrodinėti savo nekaltumo, pareiga įrodyti kaltę tenka valstybiniam kaltinimui, o asmens kaltę nusikalstamos veikos padarymu turi pripažinti teismas.

23BPK 20 straipsnio 3 dalis numato, kad asmens kaltė gali būti įrodyta tik tokiais duomenimis, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Tai reiškia, jog asmens kaltė nusikaltimo padarymu negali būti grindžiama tikėtinais ar keliančiais abejonių duomenimis.

24Apylinkės teismas, išteisindamas E. M. pagal kaltinimą dėl vagystės iš M. buto, rėmėsi faktu, kad pagal pamokų lankymo žurnalą E. M. buvo mokykloje ir, atsižvelgiant į vagystės padarymo laiką, kuris tiksliai patvirtintas byloje ištirtais įrodymais, neturėjo realios galimybės atvykti iš mokyklos į nusikaltimo vietą. Tai, kad E. M. galėjo būti nepažymėtas žurnale ar iš pamokų galėjo nuvykti automobiliu į nusikaltimo vietą, yra ne faktai, o prielaidos, kurias apylinkės teismas pagrįstai vertino kaltinamojo naudai. Kaltinamasis pateikė pagrįstą alibi, kurį kaltinimas privalo paneigti įrodymais, o ne prielaidomis ir spėjimais. Pagrindinis kaltinimo ir apeliacinės instancijos teismo argumentas, lėmęs E. M. pripažinimą kaltu dėl vagystės iš M. buto, yra jo piršto antspaudas, kuris, pagal specialisto išvadą, buvo surastas M. bute. Tačiau piršto antspaudo paėmimas įvykio vietos apžiūros metu nėra įformintas taip, kad nekeltų abejonių ir pašalintų klaidos ar atsitiktinumo galimybę užfiksuojant įvykio vietos apžiūros duomenis bei panaudojant gautus duomenis specialisto išvadai gauti. Kolegija iš esmės sutinka su apylinkės teismo argumentais dėl trūkumų įforminant įvykio vietos apžiūros duomenis ir mano, jog procesinio veiksmo trūkumai kelia pagrįstų abejonių ir gautų duomenų patikimumu. Todėl abejotini duomenys negali būti patikimas įrodymas, pagrindžiantis nuteistojo kaltę ir paneigiantis jo alibi. Jokių kitų duomenų, patvirtinančių E. M. dalyvavimą nusikaltime, baudžiamojo proceso metu nebuvo surinkta.

25Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, nuteistojo alibi paneigė ne konkrečiais ir kategoriškais duomenimis, o tikėtinais samprotavimais dėl galimų klaidų, žymint pamokų lankymą, taip pat dėl galimo kaltinamojo atvykimo iš pamokų į nusikaltimo vietą automobiliu. Toks bylos duomenų vertinimas yra ydingas, nes, kaip jau buvo minėta, konkretūs duomenys gali būti paneigiami tik įrodžius jų klaidingumą kitais konkrečiais duomenimis, o ne samprotavimais ir prielaidomis. Kalbant apie procesinio veiksmo rezultatus (įvykio vietos apžiūros metu paimtus pirštų pėdsakus ir specialisto išvadą) svarbią reikšmę duomenų patikimumui turi procesinio veiksmo atlikimo eigos fiksavimas, nes tik tinkamai, laikantis nustatytos tvarkos gauti duomenys teismo gali būti vertinami kaip įrodymai. Tuo tarpu įvykio vietos apžiūra nebuvo detaliai fiksuojama ir tinkamai įforminti jos rezultatai, todėl jais remiantis gauta specialisto išvada taip pat negali būti laikoma patikimais duomenimis. Dėl minėtų priežasčių apeliacinės instancijos teismo nuosprendis, kuriuo E. M. nuteistas dėl vagystės ir dokumentų pagrobimo iš M. buto, yra nepagrįstas ir naikintinas, nes neįrodytas E. M. dalyvavimas padarant šį nusikaltimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasis BPK 382 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendį.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Sekretoriaujant R. Bučiuvienei,... 3. dalyvaujant prokurorei J. Zieniūtei, teismo posėdyje kasacine tvarka... 4. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžiu E. M.... 5. E. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš M. buto) ir pagal BK 302... 6. Iš E. M. priteista, o jam neišgalint iki jo pilnametystės iš civilinių... 7. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 8. E. M. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems... 9. Nukentėjusiosios V. M. civilinis ieškinys visiškai patenkintas ir jai iš E.... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą, prokurorės,... 11. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 20 d. nuosprendžiu pagal BK... 12. 2005 m. sausio 20 d., apie 20 val., Kaune, duomenys neskelbtini, pagrobė J.... 13. 2005 m. sausio 21 d., apie 19 val., Kaune, duomenys neskelbtini, bendrai... 14. 2005 m. sausio 29 d., apie 21 val. 45 min., Kaune, duomenys neskelbtini,... 15. Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu pagal BK 178... 16. Be to, E. M. nuteistas už tai, kad tuo pačiu metu bei toje pačioje vietoje,... 17. Kasaciniu skundu nuteistasis E. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 18. Skundas tenkintinas.... 19. Baudžiamojo proceso nuostatų pažeidimai apeliacinės instancijos teismui... 20. Konstitucinė nuostata, įtvirtinta BPK 44 straipsnio 6 dalyje, garantuoja, kad... 21. BPK 20 straipsnio 3 dalis numato, jog įrodymais gali būti tik tokie duomenys,... 22. BPK 44 straipsnio 6 dalis užtikrina įtariamam ar kaltinamam asmeniui... 23. BPK 20 straipsnio 3 dalis numato, kad asmens kaltė gali būti įrodyta tik... 24. Apylinkės teismas, išteisindamas E. M. pagal kaltinimą dėl vagystės iš M.... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis BPK 382 straipsnio 4 punktu,... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...