Byla eB2-846-730/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei D. I.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Gydytojo Isaevo medicinos centro atstovui A. E.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo medicinos centrui dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Teismas

Nustatė

71.

8Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reiškia reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo medicinos centrui, paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. sausio 9 d. sudarė 2 962,30 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD). Remiantis valstybės įmonės „Regitra“, valstybės įmonės Registrų centro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis atsakovė registruotino turto neturi. Ieškovė nurodo, kad, remiantis 2017 metų balanso duomenimis, bendrovės turtas sudarė 7 007 EUR, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 104 089 EUR. Iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 104 089 EUR. Nuo 2018 m. spalio 23 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovė 2019 m. sausio 8 d. sumokėjo 2 000 EUR, tačiau atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi skolos, todėl yra pagrindas teigti, jog įmonė yra nemoki. Ieškovė 2019 m. vasario 24 d. teismui pateikė papildomus duomenis ir nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės Gydytojo Isaevo medicinos centro skola yra 4 863,84 EUR, iš jų 4 752,18 EUR VSD įmokos už 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn., ir 111,66 EUR delspinigiai, priskaičiuoti už pavėluotą VSD įmokų pervedimą.

92.

10Nagrinėjant bylą teisme, ieškovo atstovė reikalavimą palaikė, 2019 m. kovo 29 d. posėdyje paaiškino, jog palieka sprendimą priimti teismo nuožiūra, atsakovės atstovas ieškinio nepripažino. Ieškovo atstovė iš esmės paaiškino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

113.

12Atsakovė 2019 m. kovo 1 d. pateikė teismui raštą, kuriame nurodė, kad vyksta skolų suderinimas su kreditoriais, todėl 2019 m. kovo 1 d. nebuvo suspėta atlikti išsamios veiklos analizės. Pažymėjo, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. įmonėje paskirtas direktorius A. E., kuris perėmė įmonę su esamais įsiskolinimais. Nuo paskyrimo direktoriumi įmonės skolos tiekėjams sumažintos, įmonės veikla stabilizuota. Teigia, kad iki visiško įmonės veiklos stabilizavimo trūksta maždaug trijų mėnesių laikotarpio, atsižvelgiant į šiuo metu įmonės generuojamas pajamas ir jos veiklą.

134.

14Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su bankroto iškėlimu uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo medicinos centrui nesutiko. Nurodė, kad įmonė šiuo metu vykdo veiklą, kuri susideda iš medicininių paslaugų teikimo, įmonėje dirba darbuotojai, įmonė generuoja pajamas, atsiskaito su kreditoriais, ta patvirtina rašytinė bylos medžiaga, todėl mano, kad įmonės veikla stabilizuosis 2019 m. birželio mėnesį, todėl nėra pagrindo iškelti įmonei bankroto bylą. Pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius kreipiasi į teismą dėl bankroto iškėlimo įmonei antrą kartą per neilgą laiko tarpą, mano, kad tai yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, todėl prašo ieškovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15Ieškinys atmetamas. Prašymas skirti ieškovui baudą netenkinamas.

16Dėl įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų dydžio.

175.

18Įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrindai numatyti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Taigi, sprendžiant dėl atsakovės mokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jo santykį su tikrąją įmonės turto verte.

196.

20Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016; 2017 m. liepos 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1347-798/2017).

217.

22Esant (6 punktas) teismų formuojamai praktikai, nagrinėjamu atveju mokumo įrodinėjimo pareiga tenka atsakovei. Iš į bylą pateikto 2019 m. kovo 7 d. balanso, kuris yra pasirašytas įmonės direktoriaus A. E. ir vyr. finansininkės A. P., matyti, kad įmonės ilgalaikio turto vertė yra 1 610 EUR, kaip teismo posėdžio metu paaiškino atsakovės atstovas ir liudytoja A. P. (įmonės buhalterė), yra kardiologinis aparatas (1 300 EUR vertė) ir medicinos licencija (300 EUR). Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas paaiškino, kad įmonė šiuo metu turi daugiau turto, kuris nėra įtrauktas į įmonės balansą. Atsižvelgdamas į tai, teismas įpareigojo atsakovę pateikti duomenis apie visą įmonės turimą turtą, kadangi teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jeigu kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

238.

24Atsakovė pateikė įrodymus (2019 m. kovo 20 d. inventorizacijos aktą), iš kurio matyti, kad įmonė turi turto už 22 393,67 EUR (baldai, procedūrinė įranga). Iš į bylą pateikto 2019 m. kovo 28 d. balanso taip pat matyti, kad įmonė, įtraukus inventorizuotą turtą į balansą, turi turto už 26918 EUR, iš kurio 15 431 EUR ilgalaikis turtas, 11 487 EUR trumpalaikis turtas. Atsakovė vykdo medicininę veiklą, kuriai nurodytas įtrauktas į balansą turtas pagal paslaugų pobūdį yra reikalingas. Ieškovo atstovė paaiškino, jog duomenų, kad šie balanso duomenys neatitinka faktinės padėties, neturi. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad įmonė turi turto, įrašytino į balansą, iš viso už 26 918 EUR.

259.

26Remiantis 2019 m. kovo 28 d. kreditorių sąrašu, kuriame nurodyti atsakovės pradelsti įsipareigojimai, matyti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 12 469, 78 EUR. Teismo posėdžio metu (2019 m. kovo 22 d. teismo posėdžio garso įrašas 10:30:56, 2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio garso įrašas) ieškovo atstovė paaiškino, jog sąraše nurodyta ieškovo pradelsta suma 4190, 71 EUR turi būti mažesnė, nes yra neįskaičiuota 1500 EUR sumokėta suma, ir sudaro 2899, 09 EUR. Todėl darytina išvada, jog atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma šiai dienai yra 11 178 EUR. Kaip matyti iš atsakovės ir J. Dulskio personalinės įmonės „Kompak“ 2019 m. kovo 28 d. susitarimo, kuriame nurodyta, kad atsakovės skola, kurią sudaro 30 456,75 EUR, yra dengiama su einamaisiais mėnesio nuomos mokesčio mokėjimais, sumokant dalimis po 1 692 EUR, yra atidėta, todėl laikyti šį įsiskolinimą kaip pradelstą nėra pagrindo.

2710.

28Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovės įmonėje dirba 14 darbuotojų (2019 m. kovo 8 d. darbuotojų sąrašas). Iš byloje pateikto 2019 m. kovo 8 d. darbuotojų sąrašo su darbo užmokesčio įsiskolinimu matyti, kad įmonė yra skolinga keturiems darbuotojams 6 816 EUR sumą, visi mokėjimai yra atidėti iki 2019 m. gruodžio 31 d. (2019 m. kovo 13 d. susitarimai dėl įsiskolinimo atidėjimo), todėl nėra pagrindo šių skolų pripažinti pradelstomis. Pažymėtina tai, kad, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, tai yra tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014; 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016).

2911.

30Esant nurodytoms aplinkybėms (5–10 punktas), kadangi įmonė turi turto, įrašytino į balansą, už 26 918 EUR, pradelstų įsipareigojimų suma yra 11 487 EUR, yra pagrindas padaryti išvadą, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę atsakovės į balansą įrašyto turto vertės, kas nesudaro pagrindo pripažinti, esant atsakovę nemokia (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

31Dėl įmonės veiklos vykdymo

3212.

33Atsakovės atstovas nurodo, kad nėra pagrindo kelti atsakovei bankroto bylą, nes įmonė veiklą vykdo, generuoja pajamas, teikia medicinines paslaugas, įsiskolinimai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui ir kitiems kreditoriams bus sumokėti, kadangi įmonė veiklą vykdo ir gauna pajamas.

3413.

35Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debetinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-759/2009).

3614.

37Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo egzistavimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl pradedant šį procesą, t. y. sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2008; 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016). Akcentuotina tai, jog ieškovės kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

3815.

39Iš byloje pateikto 2017 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės veikla buvo nuostolinga, kadangi įmonė turėjo turto už 7 007 EUR ir mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų – 104 089 EUR. Iš byloje pateikto 2019 m. kovo 7 d. balanso, 2019 m. kovo 28 d. balanso duomenų matyti, kad per laikotarpį nuo 2017 m. iki 2019 m. įmonės būklė labai pagerėjo. 2018 m. rugpjūčio 18 d. atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 37 429, 03 EUR, o 2019 m. kovo 28 d. duomenimis pradelsti įsipareigojimai sudaro 11 178 EUR. Įmonės vadovas A. E. pateikė įrodymus, jog įmonė 2019 m. pirmąjį ketvirtį generavo 17 540 EUR pardavimo pajamų (2019 m. pajamų-sąnaudų ataskaita), įmonė turi vieną debitorių. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė sistemingai ir dalimis dengia kreditinį įsiskolinimą ieškovei. Šią aplinkybę patvirtina 2019 m. kovo 22 d. mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovė ieškovei sumokėjo 1 500 EUR, 2019 m. kovo 15 d. mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovė ieškovei sumokėjo 700 EUR, 2019 m. sausio 10 d. mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovė ieškovei sumokėjo 280 EUR.

4016.

41Taip pat atsakovė 2019 metais dengia pradelstus įsiskolinimus ir kitiems kreditoriams (UAB „Media Traffic“, UAB „Berendsen Texttle Servica“, D. D., UAB „Armila“, UAB „Baltic Media Ltd Tiesa“, UAB „Diagnostikos laboratorija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Skalbimo paslaugos“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Interhostas“ ir kitiems). Taip pat pažymėtina ir tai, kad tiek atsakovės atstovas, tiek liudytoja (atsakovės buhalterė) A. P. teismo posėdyje paaiškino, jog įmonės būklė gerėja, kad skolos bus sumokėtos iki 2019 m. birželio mėnesio, o įmonės prastą būklę nulėmė buvusios įmonės vadovės netinkamo vadovavimo pasekmes, tačiau nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d. įmonės vadovu paskyrus A. E. įmonės būklė gerėjo.

4217.

43Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes (15-16 punktai), nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovė vienareikšmiškai nebegalės vykdyti veiklos. Teismo vertinimu, atsakovė patiria laikinus finansinius sunkumus, o ta aplinkybė, kad atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, nesudaro pagrindo kelti įmonei bankroto bylą.

4418.

45Šiame kontekste pažymėtina, kad bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą ir tikslą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011; 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2081-798/2017). Todėl teismas spręsdamas bankroto iškėlimo klausimą atsižvelgia ir į viešojo intereso bei reabilitacinio tikslo prioritetą. Pažymėtina, kad atsakovė turi 14 darbuotojų, kuriems yra mokami atlyginimai, atsakovė siekia vykdyti veiklą ir moka mokesčius ir, kaip rašytinė bylos medžiaga patvirtina, dengia įsiskolinimus valstybės biudžetui (nutarties 14 punktas), todėl daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju iškelti įmonei bankroto bylą nėra teisinio pagrindo, kadangi, teismo vertinimu, vien greitas ir formalus verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrins teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerins įmonės finansinės padėties, be to, gali sukelti neigiamų socialinių pasekmių ir įmonės darbuotojams, todėl teismo vertinimu, kad ir viešojo intereso atžvilgiu ieškovų ieškinį tenkinti nėra teisinio pagrindo. Tokią praktiką viešojo intereso taikymo kontekste formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-260-798/2019; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016; 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

4619.

47Kadangi nustatyta, jog atsakovė vykdo ir siekia vykdyti veiklą, atsakovė gauna pajamas, turi keturiolika darbuotojų ir vieną debitorių, atsakovė dengia įsiskolinimą ieškovei, o bankroto bylos iškėlimas, atsižvelgiant į ĮBĮ reglamentuojamas bankroto procedūras, taip pat negarantuotų kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui labai greito skolos atgavimo, todėl teismas sprendžia, kad nenustačius pagrindų iškelti bankroto bylą, atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir tokio pobūdžio finansiniai sunkumai nėra laikini, atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo medicinos centrui (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

4820.

49CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki penkių tūkstančių baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui darytina išvada, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Analogiškos pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad jomis piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

5021.

51Teismo vertinimu, byloje nėra pagrindo pripažinti nustatytomis faktines aplinkybes, jog ieškovas pateikdamas teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. CPK nuostatos nustato kiekvienam asmeniui teisę kreiptis į teismą, jei jo nuomone, kiti asmenys pažeidžia jo teises. O ieškovui kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo vertinimu, nebuvo pagrindo vienareikšmiškai išvadai padaryti, jog atsakovė yra moki, kadangi ji turėjo pakankamai didelį įsiskolinimą ieškovui ir pagal Juridiniam asmenų registrui pateiktą balansą ir kitiems asmenims. Todėl atsakovės prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkintinas (CPK 95 straipsnis).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

53atsisakyti kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo medicinos centrui, įmonės kodas 303397994, buveinės adresas ( - ).

54Netenkinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Gydytojo Isaevo medicinos centro prašymo skirti baudą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

55Nutartis dalyje dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą, kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Gydytojo Isaevo medicinos centro... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reiškia reikalavimą... 9. 2.... 10. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovo atstovė reikalavimą palaikė, 2019 m.... 11. 3.... 12. Atsakovė 2019 m. kovo 1 d. pateikė teismui raštą, kuriame nurodė, kad... 13. 4.... 14. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su bankroto iškėlimu uždarajai... 15. Ieškinys atmetamas. Prašymas skirti ieškovui baudą netenkinamas.... 16. Dėl įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų dydžio.... 17. 5.... 18. Įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrindai numatyti Lietuvos Respublikos... 19. 6.... 20. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 21. 7.... 22. Esant (6 punktas) teismų formuojamai praktikai, nagrinėjamu atveju mokumo... 23. 8.... 24. Atsakovė pateikė įrodymus (2019 m. kovo 20 d. inventorizacijos aktą), iš... 25. 9.... 26. Remiantis 2019 m. kovo 28 d. kreditorių sąrašu, kuriame nurodyti atsakovės... 27. 10.... 28. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovės įmonėje dirba 14... 29. 11.... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms (5–10 punktas), kadangi įmonė turi turto,... 31. Dėl įmonės veiklos vykdymo... 32. 12.... 33. Atsakovės atstovas nurodo, kad nėra pagrindo kelti atsakovei bankroto bylą,... 34. 13.... 35. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog visais atvejais klausimas dėl... 36. 14.... 37. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto... 38. 15.... 39. Iš byloje pateikto 2017 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės veikla... 40. 16.... 41. Taip pat atsakovė 2019 metais dengia pradelstus įsiskolinimus ir kitiems... 42. 17.... 43. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes (15-16... 44. 18.... 45. Šiame kontekste pažymėtina, kad bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį... 46. 19.... 47. Kadangi nustatyta, jog atsakovė vykdo ir siekia vykdyti veiklą, atsakovė... 48. 20.... 49. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 50. 21.... 51. Teismo vertinimu, byloje nėra pagrindo pripažinti nustatytomis faktines... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291... 53. atsisakyti kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei Gydytojo Isaevo... 54. Netenkinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Gydytojo Isaevo medicinos... 55. Nutartis dalyje dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos...