Byla 1-6-664/2017
Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ su pakeitimais 2007 m. liepos 10 d. (įsakymas Nr. VA-53)

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant N. K.,

3dalyvaujant prokurorui Alfredui Baciui,

4kaltinamajam V. R.,

5gynėjui advokatui A. L.,

6vertėjai I. P.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8V.R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Ignalinos rajone, gyvenantis ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis ( - ) vyresniuoju specialistu, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalį.

9Teismas

Nustatė

10V. R. buvo kaltinamas tuo, jog 2008 m gruodžio mėnesio pradėjęs tarpininkauti perkant ir parduodant nuosavybės teise priklausančias teises atkurti nuosavybę pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengtas žemės atkūrimo išvadas, pažeisdamas:

11- Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 35 str. 2 d. reikalavimą, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“;

12- pažeisdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ su pakeitimais 2007 m. liepos 10 d. (įsakymas Nr. VA-53),

13- 2008 m. liepos 25 d. (įsakymas VA-38), 2013 m. birželio 25 d. (įsakymas Nr. VA-36) patvirtintos fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą nustatytos tvarkos reikalavimus,

14tyčia laikotarpiu neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo, tačiau siekdamas gauti pajamų ir išvengti privalomų mokesčių į valstybės biudžetą, neteisėtu būdu versliškai ir stambiu mastu, laikotarpiu nuo 2008 m gruodžio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn. Ignalinoje, Zarasuose, Vilniuje ir kituose vietovėse tarpininkavo perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į jiems tenkančių buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą ir gavo iš šios veiklos 32 338,2 Eur pajamų, o būtent:

15I. Jis 2008 metais tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip gruodžio mėnesį, R. K. suteikė informaciją apie tai, kad I. O. G., sutinkamai su 2000-09-06 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 3228, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 3,00 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities, Ignalinos rajono, N. D. seniūnijoje, o R. K. nusprendus pirkti I. O. G., priklausančią teisę atkurti nuosavybę, jis organizavo I.O. G. priklausančių teisių į nuosavybės atkūrimą pagal minėtą išvadą pardavimą R. K.: derino išvados pardavimo kainą, organizavo pardavėjai O. G. grynųjų pinigų – 7000 Lt (2 027 Eur) už parduodamą išvadą iš R. K. perdavimą, suderino atvykimo pas notarę laiką ir sutarė dėl sandorio patvirtinimo, O. G. pristatė į Ignalinos 2- ąjį notarų biurą, ko pasėkoje R. K. pagal 2008-12-17 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 5132, įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 3228, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

16II. 2011 metais vasario mėnesį tiksliau nenustatytu laiku jis su R. G. sutarė, kad jis padės surasti žemės atkūrimo išvadų pardavėjus, po ko jam ir R. G. aptarus ketinamų pirkti išvadų kainas, jis laikotarpiu nuo 2011 metų vasario mėnesio pabaigos iki 2015 metų lapkričio mėnesio vidurio telefonu ir susitikimų metu R. G. suteikė informaciją apie tai, kad:

17- K. S., sutinkamai su 1999-01-13 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 1085, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 13,29 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono Linkmenų seniūnijoje,

18- I. B., sutinkamai su 2011-12-20 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 8IP-95, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0.0521 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono N. D. seniūnijoje,

19- M. P., sutinkamai su 2014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 395-(14.39.3.)-139, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0.30 ha žemės sklypą, esantį Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijoje, Giliūtų kaime,

20- S. Ž., O. B., J. S., sutinkamai su 2003-05-14 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 6366, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,32 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrityje, Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje.

21R. G. nusprendus D. G. vardu pirkti K. S., I. B., M. P. bei R. J. vardu pirkti S. Ž., O. B., J. S. priklausančias teises atkurti nuosavybę, jis organizavo šiems asmenims priklausančių teisių į nuosavybės atkūrimą pagal išvadas Nr. 1085, Nr. 8IP-95, Nr. 6366 ir pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139 pardavimą ir R. G. teikė susipažinimui minėtas išvadas, sprendimą ir su jomis susijusius dokumentus, derino išvadų pardavimo kainas, organizavo pardavėjams grynųjų pinigų už parduodamą išvadą perdavimą: K. S. – 35 000 Lt (10136,70 Eur), I. B. – 3000 Lt (868,86 Eur), M. P. – 16 000 Lt (4633,92 Eur), A. Ž., kuris pagal žodinį susitarimą atstovavo S. Ž., O. B., J. S. – 1000 Eur bei tarpininkavo atitinkamai dėl preliminarių sutarčių, pareiškimų apie atsiskaitymą ir įgaliojimų pasirašymo, ko pasėkoje:

22- pagal 2011-03-25 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį K. S. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 1085 parduoti D. G., o pagal 2011-03-25 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 818, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 1085, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

23- 2013-05-15 pareiškimu apie atsiskaitymą I. B. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 8IP-95 nepretenduoti ir pretenzijų D. G. neturėti, o pagal 2013-05-15 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 2-1707, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 8IP-95, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

24- 2013-05-21 pareiškimu apie atsiskaitymą M. P. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642nepretenduoti ir pretenzijų D. G. neturėti, o pagal 2013-05-21 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 2664, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

25- pagal 2015-11-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį S. Ž., O. B., J. S. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 6366 parduoti R. J., o pagal 2015-11-13 bei 2015-12-08 įgaliojimus, notarinio registro Nr. 4448, Nr. 3099, Nr. 2534 R. J. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 6366, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

26Jis už tarpininkavimą D. G. pagal preliminarias sutartis ir pareiškimus apie atsiskaitymą įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal pagal išvadas Nr. 8IP-95 ir pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642 iš R. G. gavo 10 000 Lt ( 2896,20 Eur) pajamų.

27III. 2015 metais sausio – vasario mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku į jį kreipėsi G. D. ir D. K. su prašymu surasti žemės, esančios Zarasų rajone, atkūrimo išvadų pardavėjus, po ko jam, G. D. ir D. K., aptarus ketinamų pirkti išvadų kainas ir mokestį jam už tarpininkavimo paslaugas, jis laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio pabaigos iki 2015 metų balandžio mėnesio vidurio telefonu ir susitikimų metu G. D. ir D. K. suteikė informaciją apie tai, kad:

28- V. O., sutinkamai su 2015-03-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-376, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 5,4446 ha (vertė 9839 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnijos Salako kadastro vietoje;

29- M. V. V., sutinkamai su 2015-03-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-393, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,4721 ha (vertė 2660 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono savivaldybės Kazitiškio seniūnijos Švedriškių kadastro vietovės teritorijoje;

30- B. S., sutinkamai su 2015-03-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-458, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0,8057 ha (vertė 1456 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Zarasų rajono savivaldybės Turmanto seniūnijos Kimbartiškės kadastro vietovės teritorijoje.

31G. D. ir D. K. nusprendus D. K. vardu pirkti M. V. V., V. O., B. S. priklausančias teises atkurti nuosavybę, jis organizavo šiems asmenims priklausančių teisių į nuosavybės atkūrimą pagal išvadas Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-458 pardavimą D. K.: G. D. ir D. K. teikė susipažinimui su minėtomis išvadomis susijusius dokumentus, derino išvadų pardavimo kainas, organizavo G. D. atsiskaitymą atsitinkamai 5116 Eur ir 19 063 Eur pavedimu į banko sąskaitą su pardavėjais M. V. V. ir V. O., organizavo pardavėjui B. S. grynųjų pinigų - 3270 Eur už parduodamą išvadą perdavimą, ir bei tarpininkavo dėl preliminarių sutarčių pasirašymo, ko pasėkoje:

32- pagal 2015-04-07 preliminarią sutartį V. O. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 49IP-376, parduoti D. K., o pagal 2015-04-07 įgaliojimus, notarinio registro Nr. 2345 ir Nr. 2343, G. D. ir D. K. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 49IP-376, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

33- pagal 2015-04-07 preliminarią sutartį M. V. V. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 49IP-393, parduoti D. K., ir pagal 2015-04-07 įgaliojimus, atitinkamai notarinio registro Nr. 2426 ir Nr.2350, G. D. ir D. K. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 49IP-393, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

34- pagal 2015-04-16 preliminarią sutartį B. S. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 49IP-458, parduoti D. K.. o pagal 2015-04-16 įgaliojimus, notarinio registro Nr. 2531 ir Nr. 2529, G. D. ir D. K. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 49IP-458, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

35Jis už tarpininkavimą D. K. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-458 iš G. D. tiesiogiai ir per D. K. bei tyrimo metu nenustatytą asmenį gavo 13 730 Eur pajamų.

36IV. 2015 metais vasario mėnesį tiksliau nenustatytu laiku jis su A. P. sutarė, kad jis padės surasti žemės, esančios Pabradės sen., Meškerynės kadastrinėje vietovėje ir Anykščių raj., Skemonių sen., Mačionių kadastrinėje vietovėje atkūrimo išvadų pardavėjus, po ko jam, A. P., aptarus ketinamų pirkti išvadų kainas ir mokestį jam už tarpininkavimo paslaugas, jis laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio iki 2015 metų balandžio mėnesio telefonu ir susitikimų metu A. P. suteikė informaciją apie tai, kad M. V. V., sutinkamai su 2015-03-26 ir 2015-03-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvadomis Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,8278 ha (vertė 3303 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Švenčionių rajono savivaldybės Pabradės seniūnijos Meškerinės kadastro vietovės teritorijoje ir 1,0925 ha (vertė 2405 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Anykščių rajono savivaldybės Skiemonių seniūnijos Mačionių kadastro vietovės teritorijoje. A. P. nusprendus P. Č. vardu pirkti M. V. V. priklausančias teises atkurti nuosavybę, jis organizavo M.V. V. teisių į nuosavybės atkūrimą pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 pardavimą P. Č.: A. P. teikė susipažinimui minėtas išvadas ir su jomis susijusius dokumentus, derino išvadų pardavimo kainas, organizavo pardavėjui M. V. V. grynųjų pinigų: atitinkamai 10053 Eur už parduodamą išvadą Nr. 49IP-392 ir 4235 Eur už parduodamą išvadą Nr. 49IP-456 perdavimą bei tarpininkavo dėl preliminarių sutarčių pasirašymo, ko pasėkoje M. V. V. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 parduoti P. Č..

37Jis už tarpininkavimą P. Č. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, iš A. P. gavo 15 712 Eur pajamų.

38Šiais veiksmais V. R. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje.

39Kaltinamasis V. R. parodė, kad kaltu pagal jam pareikštą kaltinimą neprisipažįsta. V. R. paaiškino, jog jis dirba ( - ), dirba su žemės atkūrimo bylomis, asmeniškai jam tenka dirbti su 8000 interesantų, kurie kreipiasi dėl žemės atkūrimo, noro parduoti ar pirkti žemę ar žemės atkūrimo išvadas, teiraujasi V. R. ar pastarasis nežino kas norėtų pirkti ar parduoti jas. V. R. nurodo, jog padeda žmonėms suteikdamas tokią informaciją jeigu ją turi, suteikia viešai prieinamą informaciją ir ne mano, jog padėdamas žmonėms daro neteisėtą veiką. Jokių piniginių lėšų už tai jis nėra gavęs, padėjo žmonėms iš geranoriškų paskatų, o ne siekdamas pelno.

40R. K. pažįsta jau seniai, pastarasis norėjo įsigyti žemės sklypą šalia jau turimo Zarasų rajone. R. K. kreipėsi į V. R. prašydamas padėti surasti žmogų, parduodantį žemės atkūrimo išvadą. V. R. nurodo pasidomėjęs Daugėliškio seniūnijoje, kur jam seniūnijos darbuotojai nurodė, kad Vidiškėse gyvenanti I. O. G. turi teises į žemės atkūrimo išvadą. Nuvykus pas ją į namus su seniūnijos darbuotoju R. B., ir pasiteiravus ar ji neparduotų žemės atkūrimo išvadą, I. O. G. nurodė, jog sutinka parduoti. Kas nustatė parduodamos žemės atkūrimo išvados kainą V. R. neatsimena, greičiausiai R. K. nurodė už kokią sumą jis pirktų, o I. O. G. ši kaina tenkino, nes kitaip ji sandorio nebūtų sudariusi. R. K. gyvena kitame mieste, be to yra rusakalbis, jam buvo sunku susikalbėti su pardavėja, todėl jis paprašęs V. R. padėti jam sutvarkyti dokumentus, juos patikrinti. V. R. nurodo, jog jam buvo nesudėtinga padėti pažįstamam asmeniui, jis paskambino Ignalinos notarei D. Š., kurią pažįsta, nes ne kartą lankėsi kaip ( - ) atstovas, suderino su ja I. O. G. atvykimo laiką bei pats pasirūpino I. O. G. atvykimu pas notarę ją atveždamas. Kas perdavė I.O. G. pinigus už parduodamą žemės išvadą, nepamena. Jis asmeniškai už R. K. suteiktą pagalbą jokių pinigų negavo.

41R. G. pažįsta jau daugiau nei 10 metų, yra kaimynai, gyvena greta. V. R. nurodo, jog R. G. kreipėsi į jį su prašymu sužinoti ar kas neparduoda žemės atkūrimo išvadų. V. R. nurodo, jog jis paklausinėjo pažįstamų žmonių ir iš Linkmenų seniūnijos darbuotojų sužinojo, jog K. S. parduoda žemės atkūrimo išvadą. Tuomet V. R. nurodo nuvažiavęs pas K. S. ir pastarasis patvirtino, jog tikrai nusprendė parduoti žemės atkūrimo išvadą bei nurodė už kokią sumą ją parduotų. R. G. tiko parduodamos žemės atkūrimo išvados kaina ir jis paprašė V. R. padėti jam sutvarkyti visus dokumentus: įgaliojimus, pirkimo-pardavimo sutartis. V. R. nurodo nežinantis, kodėl R. G. nesinaudojo jo įmonėje dirbančios juristės paslaugomis, o prašė jo pagalbos, tvarkant žemės atkūrimo išvadų dokumentus-nežino, galbūt labiau pasitikėjo žmogumi turinčiu patirties šioje srityje. V. R. patvirtina, jog padėjo R. G. įsigyti žemės atkūrimo išvadas iš K. S., taip pat I. B., M. P. ir motiną S. Ž. bei tetas atstovaujančio A. Ž.. R. G. perduodavo V. R. pinigus skirtus pardavėjams už perkamas žemės atkūrimo išvadas, o V. R. šiuos pinigus perduodavo pardavėjams, tuo tarpu R. G. perduodavo pardavėjų pasirašytus įgaliojimus, įformintus R. G. atstovaujančių D. G. ir R. J. vardu, preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis ir dokumentus, patvirtinančius atsiskaitymą su pardavėjais. Tikslių sumų, kuriuos jam už perduodavo R. G. tikslu atsiskaityti su žemės atkūrimo išvadas parduodančiais asmenimis, V. R. dabar neatsimena, tačiau visos šios lėšos buvo skirtos pirkti žemės atkūrimo išvadas ir buvo perduotos pardavėjams. V. R. nurodo, jog jokių piniginių lėšų už R. G. suteiktą pagalbą, jo atstovavimą, jis nėra gavęs.

42Kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su D. K. ir G. D.-neatsimena, greičiausiai jie patys susirado V. R.. Šie asmenys norėjo pirkti nuosavybėn mišką. Šie asmenys kreipėsi į V. R. prašydami padėti rasti asmenis parduodančius mišką ar miško atkūrimo dokumentus. Apie asmenis, norinčius pirkti mišką V. R. nurodo kalbėjęs su savo bendradarbiu N. T., kuris greičiausiai ir suvedė jį su savo draugu S. Z., užsiimančiu šia veikla. S. Z. žinojo Vilniuje gyvenančius žmones, parduodančius žemės atkūrimo išvadas. S. Z. nurodė kokio dydžio žemės atkūrimo išvadas parduoda jo žinomi asmenys ir už kokią sumą, o V. R. šią informaciją perdavė D. K. ir G. D.. V. R. nurodo, jog su žemės atkūrimo išvadas parduodančiais asmenimis: V. O., M. V. V. ir B. S. jis niekada nebuvo susitikęs, nebendravo, visus dokumentus, t.y. įgaliojimus, preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis, atsiskaitymo raštus tvarkė S. Z., jis rūpinosi ir šių asmenų vykimu pas notarę ir atsiskaitymu su jais. V. R. vaidmuo šiuose sandoriuose buvo toks, jog D. K. ir G. D. sutikus pirkti šias žemės atkūrimo išvadas, S. Z. paprašytas jis susitiko su jais prie Dūkšto miestelio ir perdavė S. Z. sutvarkytus dokumentus. Ar dokumentų perdavimo metu jam buvo paduoti pinigai skirti S. Z. perduoti, neatsimena. Praėjo daug laiko, visų smulkmenų nepamena. Žemės atkūrimo išvadų pardavėjų V. O. ir N.V. V. sąskaitų numerius ir mokėtinas jiems už žemės atkūrimo išvadas pinigų sumas jis persiuntė D. K. ir G. D. trumposiomis sms žinutėmis taip pat paprašytas S. Z., nes pats asmeniškai tokių duomenų nežinojo, su šiais asmenimis susitikęs nebuvo. Jokių piniginių lėšų, pajamų už tai, kad perdavė S. Z. paruoštus dokumentus, V. R. nurodo nėra gavęs nei iš S. Z., nei iš D. K., G. D. ar kokio nors kito asmens.

43V. R. nurodo, jog A. P. su juo susiekė telefonu ir nurodė, jog jis turi stambią įmonę bei jį domina žemės atkūrimo išvadų pirkimas. V. R. su A. P. buvo susitikęs Utenoje, kur pastarasis paaiškino už kokią pinigų sumą jis pirktų žemės atkūrimo išvadas. V. R. nurodo susiekęs su S. Z., o pastarasis nurodė, jog pažįsta žmogų, parduodantį tokio dydžio žemės atkūrimo išvadas ir paprašė paimti iš A. P. avansą kaip garantą, jog pirkėjas vėliau neatsisakys sandorio. A. P. sutiko sumokėti avansą, bet paprašė pasirašyti pakvitavimo lapelį. V. R. nurodo pasirašęs pakvitavimo lapelį ir paėmęs avansą, kurį vėliau, t.y. susitikus su S. Z. ir A. P. Vilniuje, Akropolio automobilių stovėjimo aikštelėje, perdavė S. Z.. Šio susitikimo metu, S. Z. perdavė A. P. sutvarkytus dviejų žemės atkūrimo išvadų dokumentus, o A. P. už jas sumokėjo S. Z. viso 30 000 Eurų, įskaitant ir V. R. jam perduotą avansą. Šiuos pinigus A. P. perdavė V. Z., o pastarasis surašė pakvitavimo raštą. V. R. nurodo, jog jis asmeniškai jokių piniginių lėšų nėra gavęs. Su asmeniu pardavusiu žemės atkūrimo išvadas bendravo S. Z., kuris tvarkė visus dokumentus, atsiskaitė su pardavėju.

44Kaltinamasis V. R. nurodo, jog jis asmeniškai iš kaltinime nurodytų sandorių jokios naudos neturėjo, padėjo visiems šiems kaltinime išvardintiems asmenims tik iš geros valios. Paminėtų kaltinime 32.338,20 Eur pajamų iš kaltinime paminėtų sandorių negavo ir jokia neteisėta ūkine veikla nesivertė.

45Liudytojas R. K. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 27 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 116-117), R. K. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi ir paaiškino, kad gyvena ( - ), dirba UAB ( - ) direktoriumi. Jis pažįsta V. R. jau daugiau nei dešimt metų. Žino, kad V. R. gyvena ( - ) mieste, dirba ( - ). R. K. nurodo, kad jis, kaip fizinis asmuo, ieškojo nusipirkti žemės sklypą, todėl jį domino žemės atkūrimo išvados. Ieškojo jam tinkamiausio varianto, pasiūlymų buvo daug iš įvairių žmonių, taip pat jis klausė ir V. R. ar jis nežino kas parduoda žemės atkūrimo išvadas. Tuomet V. R. pasiūlė vieną gerą variantą, t.y. pirkti I.O. G. priklausančią žemės atkūrimo išvadą. Liudytojas R. K. nurodo, jog V. R. jam perkant minėtą žemės atkūrimo išvadą nieko nepadėjo, tik pakonsultavo. Jis pats nesitarė su I. O. G. dėl žemės atkūrimo išvados pirkimo, o kas tai darė, jis neprisimena. Jis su I. O. G. susitiko tik pas notarą, kai pasirašė ant įgaliojimo. Kas su O. G. sutarė dėl žemės atkūrimo išvados pirkimo tikrai nežino, neprisimena. Tiesa, jis pats asmeniškai mokėjo I. O. G. pinigus už žemės atkūrimo išvadą. Kokią pinigų sumą mokėjo I. O. G. už žemės atkūrimo išvadą, neprisimena. V. R. perkant minėtą žemės atkūrimo išvadą jam niekuo nepadėjo. Pas notarą pasirašant įgaliojimą tvarkyti žemės atkūrimo išvadą buvo tik jis ir I. O. G.. Ar V. R. buvo, jis neprisimena. V. R. iš jo už tai, kad padėjo įsigyti šią žemės atkūrimo išvadą, jokio atlygio negavo. Viskas vyko labai senai, todėl smulkių detalių neprisimena.

46Liudytoja I. O. G. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 30 d. (V t., b.b.l. 111-112) ir teismo posėdyje nurodė, kad V. R. pažįsta kaip ( - ). Pirmą kartą V. R. pas ją į namus, ( - ), atvažiavo 2008 metų pabaigoje. Tą kartą V. R. atvažiavo su dar vienu vyriškiu, bet tas vyriškis sėdėjo automobilyje ir pas ją į namus nebuvo užėjęs. To vyriškio ji atpažinti negalėtų, tik matė, kad tas vyriškis buvo pagyvenęs, su barzda. V. R. užėjęs pas ją į namus pasakė, kad tvarkydami dokumentus ( - ), rado jai priklausančios žemės. V. R. sakė, kad yra likę jos mirusio pusbrolio L. S. žemės ir siūlė parduoti, tačiau neminėjo kam ir už kokią sumą. Sakė, kad pirkėją jis ras pats ir sutvarkys visus reikiamus dokumentus. V. R. jai tik liepė susitvarkyti pas notarą paveldėjimo dokumentus, kad ji yra mirusio L. S. turto paveldėtoja. 2008-12-01 ji nuvykusi į Ignalinos rajono 1-ojo notaro biurą paprašė išduoti liudijimą, kad ji priėmė savo mirusio pusbrolio L. S. palikimą pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti. Kai ji gavo minėtą paveldėjimo liudijimą, gal po kokios savaitės jai paskambino V. R. ir pasakė, kad yra žemės pirkėjas. V. R. jai už paveldėtą žemės išvadą pasiūlė 7 000 Lt ir klausė, ar ją tokia 7000 Lt suma tenkina. Ji sutiko. Po kurio laiko pas ją atvažiavo V. R. ir pasakė, kad yra žemės pirkėjas ir reikia važiuoti pas notarę patvirtinti pirkimo-pardavimo sutartį. 2008-12-17 jie atvyko į Ignalinos rajono 2-ojo notaro biurą, pas notarę D. Š.. Iš namų ją paėmė ir pas notarę atvežė V. R.. Jis viskuo rūpinosi, tiek dokumentais, tiek jos atvežimu, tiek su notare tarėsi dėl priėmimo laiko. Prie notarės V. R. jai padavė 7 000 Lt grynais. Pas notarę jai davė pasirašyti dokumentus, ir ji pamatė, kad čia ne pirkimo-pardavimo sutartis, o įgaliojimas. Tuomet ji paklausė, dėl ko jai reikia pasirašyti įgaliojimą, notarė jai nieko nesakė, o V. R. sakė, kad taip reikia, nes iškart neišeina sutvarkyti pirkimo-pardavimo dokumentų. Rašydama įgaliojimą ji buvo įsitikinusi, kad įgalioja V. R. tvarkyti visus dokumentus, o ne kažką kitą. Kokius tiksliai dokumentus pasirašė, ji neatsimena, jų visų taip pat neperskaitė, todėl jų turinio nežino. Jos pasirašytų dokumentų kopijų notarė nedavė, visus dokumentus pasiėmė V. R.. Jiems išėjus iš notarės, prie lauko durų stovėjo jai nepažįstamas vyriškis, kaip vėliau sužinojo iš dokumentų, kad tai buvo R. K., kuriam ji ir suteikė įgaliojimą tvarkyti jos žemės išvadą. Vos išėjus iš notarės V. R. perdavė visus dokumentus R. K.. R. K. ji matė pirmą kartą, visus dokumentus, dėl žemės išvadų pardavimo tvarkė V. R.. Ji pati jokių dokumentų netvarkė, jai tiesiog davė pasirašyti dokumentus, ji juos pasirašė ir viskas bei už tai gavo 7 000 litų.

47Liudytoja D. Š. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. rugpjūčio 31 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 119), D. Š. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, tačiau nevisiškai tikslūs ir paaiškino, kad ji dirba Ignalinos rajono 2-ojo notarų biuro notare, pagal savo darbo pobūdį, ji V. R. pažįsta seniai. Pastarasis, kaip ( - ), ne kartą atstovaudamas darbovietę tvarkė dokumentus pas notarę. Taip pat liudytoja D. Š. paaiškino, kad prisimena, jog ji patvirtino kelius įgaliojimus, kuriais asmenys įgaliojo V. R. tvarkyti dokumentus dėl žemių. D. Š. nurodė, kad, kadangi ji yra tvirtinusi labai daug įgaliojimų atkuriant nuosavybės teises, todėl būtent apie 2008-12-17 I. O. G. ir 2011-03-25 K. S. vardu patvirtintus įgaliojimus, nieko pasakyti negali, kadangi tai buvo seniai ir ji šių sandorių detalių neprisimena. Faktų, kad tvirtinant įgaliojimą, jos akivaizdoje I. O. G. būtų sumokėti 7000 litai, neatsimena. Pažymėjo, kad įgaliojimas yra vienašalis sandoris, todėl tvirtinant įgaliojimą privalo dalyvauti tik asmuo, kuris surašo (duoda) įgaliojimą. Įgaliotinio dalyvavimas nėra privalomas. Notarinio registro žurnale už patvirtintą veiksmą pasirašo asmuo, kuriam buvo suteiktos notarinės paslaugos. Kuomet asmuo atsiskaito už notarines paslaugas grynaisiais pinigais, kliento prašymu gali būti išduodamas Lietuvos Notarų rūmų prezidiumo patvirtintas grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Šiais atvejais kvitai nebuvo išrašyti. Notarinio registro žurnale už patvirtintą veiksmą pasirašo asmuo, kuriam buvo suteiktos notarinės paslaugos. Šiais konkrečiais atvejais pasirašė I. O. G. ir K. S..

48Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. rugpjūčio 31 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 119) ir paprašius juos paaiškinti, D. Š. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu apklausoje užfiksuoti jos parodymai, kad V. R. „galimai tarpininkavo įvairiems asmenims tvarkantis žemės atkūrimo dokumentus“ yra ne jos teiginys, o atsakymas į tyrėjo užduotą klausimą ar V. R. tarpininkavo tvirtinant sandorius kitiems asmenims ar ne. D. Š. nurodė, kad galimai „tarpininkavimas“ pasireiškė tuo, jog V. R. suvedė žmones, gal padėjo draugui ar pažįstamui, ji nežinanti ir negalinti to pasakyti. Ji negalinti teigti, kad V. R. tuo vertėsi ar nesivertė. Kad V. R. prie jos būtų mokėjęs grynuosius pinigus asmenims ar apmokėjęs notarines paslaugas, ji neprisimena.

492008 m. gruodžio 17 d. įgaliojimu (patvirtintu Ignalinos rajono 2-ojo notaro biuro notarės D. Š., notarinio registro Nr. 5132) I. O. G. įgaliojo R. K. tvarkyti dokumentus (su teise parduoti) dėl buvusio savininko P. S. 3,00 ha žemės sklypo nuosavybės atstatymo pagal 2000-09-06 Utenos apskrities išvadą Nr. 3228. Įgaliojimas galioja iki 2013 m. gruodžio mėn. 17 d. su teise perįgalioti (V t., b.b.l.105). Įgaliojimo kopija prokurorės S. Š. 2016 m. spalio 28 d. leidimu prijungta prie baudžiamosios bylos Nr. 06-7-00002-16 iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 06-2-00176-16 (V t., b.b.l. 93-96).

50II.

51Liudytojas R. G. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 4 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 3-4) ir 2016 m. liepos 7 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 5-6), R. G. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi ir paaiškino, kad yra ūkininkas bei ( - ) kooperatyvo pirmininkas. Nuo 2007 m. plėtė ūkį ir nuolat supirkinėjo žemę. Žemę supirkinėjo iš visų žmonių, teko kelis kartus pasinaudoti ir pirktomis žemės atkūrimo išvadomis. Jis pažįsta V. R. seniai, apie dešimt metų, gyvena kaimynystėje, bendrauja. Žino, jog V. R. dirba ( - ). Liudytojas R. G. nurodo, jog ieškodamas pirkti žemių ar žemių atkūrimo išvadų kreipėsi į daugelį žmonių, tame tarpe ir V. R. klausinėjo apie ta, ar pastarasis nežino kas parduoda žemės atkūrimo išvadas. Kiek atsimena V. R. jam padėjo nusipirkti keturias žemės atkūrimo išvadas. Pagalba pasireiškė tuo, jog V. R. pasakydavo R. G. kokio dydžio žemės sklypams yra parduodamos žemės atkūrimo išvados ir kiek šios išvados kainuoja. Žemės atkūrimo išvadų kaina susidėdavo iš išvadoje atkuriamos žemės sumos, padaugintos iš koficiento, kurio dydis priklausė nuo to, kuriais metais buvo perkamos išvados. Jei galutinė žemių atkūrimo išvadų suma R. G. tenkindavo, jis sutikdavo šią išvadą pirkti. Tuomet V. R. atveždavo R. G. žemės atkūrimo dokumentus, įgaliojimą, pasirašytą žmogaus, parduodančio žemės atkūrimo dokumentus. Tuomet R. G. paduodavo V. R. sutartą pinigų sumą grynais. Jis iš V. R. reikalaudavo, kad, kartu su išvada, įgaliojimu bei kitais dokumentais, būtų sudaryta rašytinė preliminarioji pirkimo - pardavimo sutartis arba pareiškimas apie atsiskaitymą su tuo asmeniu iš kurio perkama išvada (čia jam buvo kaip garantas, kad sumokėjo pinigus), nes realus išvados pirkimas nebūdavo galimas, o būdavo tik perkamas to asmens, turinčio teisę į žemės atkūrimą įgaliojimas, o tik tada, gavus įgaliojimą ir išvadą, tvarkoma žemės dokumentai ir gaunamas žemės sklypas realiai. Žmonių, iš kurių pirko žemės atkūrimo dokumentus, R. G. nurodo nėra matęs, kiek ir kaip V. R. atsiskaitydavo su šiais žmonėmis jis nežino. Tačiau V. R. jam pristatydavo jo įgalioto asmens vardu - D. G. arba R. J. - užpildytą rašytinę išvados preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį arba pareiškimą apie atsiskaitymą. Įgaliojimai, preliminarios pirkimo-pardavimo sutartys buvo įforminamos ne R. G., o jo darbuotojų D. G. ar R. J. vardu, nes R. G. nurodo esąs labai užimtas žmogus, neturintis laiko dokumentų tvarkymui. Tuo tarpu pinigus, už žemės atkūrimo išvadas, mokėjo R. G.. Išvados preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje arba pareiškime apie atsiskaitymą būdavo nurodyta būtent tokia suma, kokią jis mokėdavo V. R. už išvadą. V. R. buvo mokama grynais pinigais už kiekvieną žemės atkūrimo išvadą atskirai. Kiek tiksliai buvo mokama V. G. nurodo neprisimenąs. Mokant pinigus V. R. niekas be judviejų nedalyvavo ir šių aplinkybių nematė. Taip pat liudytojas R. G. nurodo, jog už K. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, R. G. nurodo V. R. sumokėjęs grynais 35 000 Lt. Kada tai buvo tiksliai (datos, laiko, vietos) pasakyti negali. Įgaliojimas buvo įformintas ne R. G., o jo darbuotojo D. G. vardu. V. R. pateikė R. G. 2011-03-25 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, K. S. įgaliojimą išduotą D. G. vardu, žemės atkūrimo išvadą. Preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad K. S. prieš pasirašant šią sutartį gavo 35 000 Lt.

52R. G. nurodo, jog už I. B. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, R. G. nurodo V. R. sumokėjęs grynais 9000 Lt. Kada tai buvo tiksliai (datos, laiko, vietos) pasakyti negali. Įgaliojimas buvo įformintas ne R. G., o jo darbuotojo D. G. vardu. V. R. pateikė R. G. 2013 m. gegužės 15 d. sudarytą I. B. įgaliojimą išduotą D. G. vardu, žemės atkūrimo išvadą ir pareiškimą apie atsiskaitymą, kuriame I. B. nurodė, kad už žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės D. G. su ja pilnai atsiskaitė avansinius apmokėjimu įgaliojimo surašymo dieną.

53M. P. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, R. G. nurodo V. R. sumokėjęs grynais 20 000 Lt. Kada tai buvo, tiksliai (datos, laiko, vietos) pasakyti negali. Įgaliojimas buvo įformintas ne R. G., o jo darbuotojo D. G. vardu. V. R. pateikė R. G. 2013 m. gegužės 21 d. sudarytą M. P. įgaliojimą išduotą D. G. vardu, žemės atkūrimo išvadą ir pareiškimą apie atsiskaitymą, kuriame M. P. nurodė, kad už žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės D. G. su ja pilnai atsiskaitė avansinius apmokėjimu įgaliojimo surašymo dieną.

54Ketvirta žemės atkūrimo išvada, kurią R. G. padėjo įsigyti V. R. buvo S. Ž., O. B. ir J. S. priklausanti žemės atkūrimo išvada už kurią R. G. nurodo V. R. sumokėjęs grynais 1 000 Eur. Kada tai buvo tiksliai (datos, laiko, vietos) - pasakyti negali. Įgaliojimai buvo įforminti ne R. G., o jo darbuotojos R. J. vardu. V. R. pateikė R. G. 2015 m. lapkričio 13 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, įgaliojimus išduotus R. J. vardu, žemės atkūrimo išvadą. Preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje yra nurodyta, kad S. Ž., O. B. ir J. S. prieš pasirašant šią sutartį gavo 1000 Eur. sumą.

55Liudytojas R. G. nurodo, jog šiuo metu yra iki galo sutvarkyti nuosavybės dokumentai (įformintos pirkimo-pardavimo sutartys) pagal tris iš keturių žemės atkūrimų išvadas. Dar vienos žemės atkūrimo išvados dokumentai yra tebetvarkomi.

56Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 4 d. ir 2016 m. liepos 7 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 3-4, 5-6) ir paprašius juos paaiškinti, R. G. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu apklausoje užfiksuoti jos parodymai, kad V. R. „sutvarkydavo visus žemės išvados pirkimo dokumentus, aš tik paduodavau jam pinigus už išvadą ir viskas“, „V. R. buvo kaip tarpininkas...“ nėra pakankamai tikslūs, žemės atkūrimo procedūra skirstoma į du etapus: pirmas etapas yra išvados įsigijimo etapas, o antrasis-tai bendravimas su žemėtvarkos skyriumi (dėl žemės atkūrimo), matininkais (dėl matavimų), notare (dėl sutarčių forminimo). R. G. nurodo, jog V. R., kaip jo kaimynas, senas pažįstamas, padėjo jam pirmame etape, tai yra R. G. prašant pasakydavo kas parduoda žemės atkūrimo išvadas, kokia tai žemės, kiek pardavėjas nori už šią žemės atkūrimo išvadą, o R. G. sutikus ją pirkti, vietoje R. G. bendravo su išvadą parduodančiu žmogumi, t.y. gaudavo iš jo įgaliojimą, paimdavo parašus apie atsikaitymą ar surašant preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Toliau, t.y. antrame etape (žemėtvarkoje, pas matininkus, pas notarę) dokumentus tvarkydavo R. G. įgaliotiniai, V. R. šiame procese nedalyvavo. Liudytojas R. G. nurodo, jog jis asmeniškai V. R. už suteiktą pagalbą nieko nemokėjo, V. R. iš jo nieko nereikalavo.

57Liudytojas K. S. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 25 d. duotus parodymus (V t., b.b.l. 51), K. S. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, tačiau šiek tiek netikslūs ir paaiškino, kad 1999-2011 metų laikotarpyje jis dirbo ( - ), buvo girdėjęs, kad Ignalinos žemėtvarkos skyriuje dirba toks darbuotojas kaip V. R., tačiau asmeniškai nebuvo bendravęs.

58Liudytojas K. S. nurodė, jog 1999 m. sausio 13 d. jis iš tėvų paveldėjo 16.29 ha žemės atkūrimo išvadą, kurią sudarė 13.29 ha žemės ir 3 ha miško. Norėjo žemę atsikurti natūra Ignalinos rajone, tačiau niekaip nepavyko, todėl 2011 metais nusprendė šią žemės atkūrimo išvadą parduoti. 2011 m. žiemą jis buvo ( - ) ir ten dirbančių Ignalinos žemėtvarkos specialistų paklausė, gal kas norėtų pirkti jo žemės atkūrimo išvadą ar žino, asmenis šias išvadas superkančius. Negali pasakyti, ar tuo metu, kai jis pranešė norįs parduoti žemės atkūrimo išvadą, patalpoje buvo V. R.. Po jo pasakymo žemėtvarkoje, kad parduoda išvadą, po mėnesio pas jį į darbovietę atvažiavo vyriškis, kaip vėliau sužinojo, tai buvo V. R. ir paklausė ar K. S. tikrai ketina parduoti žemės atkūrimo išvadą. K. S. nurodo, jog jis buvo domėjęsis žemės kainomis rajone ir iš karto pasakė V. R., kad iš tėvų paveldėtą 13.29 ha žemės atkūrimo išvadą ( be 3 ha miško) parduos už ne mažesnę kaip 35 000 litų sumą. Žemės atkūrimo išvada buvo pilnai sutvarkyta. Po kelių dienų V. R. atskambino ir pasakė, kad žmogus, norintis pirkti žemės atkūrimo išvadą su tokia kaina sutinka ir išvadą pirks. V. R. pasakė K. S. kada atvykti pas notarę. 2011 m. kovo 25 d. atvykus į Ignalinos rajono 2-ojo notaro biurą, pas notarę D. Š., K. S. nurodo pasirašęs ant įgaliojimo, kuriuo įgaliojo D. G. tvarkyti visus žemės atkūrimo išvados dokumentus. D. G. niekada nėra matęs ir nepažįsta.

59Liudytojas K. S. nurodo, jog jis neklausė V. R. kodėl įgaliojimas yra išrašomas ne V. R., o D. G. vardu, nurodo, jog jam tai visiškai nerūpėjo. Po to, kai pas notarę buvo patvirtintas įgaliojimas, jie su V. R. grįžo į K. S. darbo kabinetą, kur K. S. dar pasirašė preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje ir tuomet V. R. jam už žemės atkūrimo išvadą sumokėjo grynais 35 000 litų.

60Liudytojas K. S. patvirtino, jog jis pats buvo žemės atkūrimo išvados pardavimo iniciatoriumi, tai yra viešai deklaravo ketinimą parduoti ir domėjosi kas pirktų, taip pat bendraudamas su V. R. pats nurodė už kokią kainą parduos žemės atkūrimo išvadą. V. R. prašant pasirašė tik du dokumentus: įgaliojimą D. G. vardu pas notarą ir preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį.

61Liudytoja I. B. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 15 d. (V t., b.l. 56) parodė, kad paveldėjo savo močiutės V. P. turtą. 2013 m. sirgo ir jos vyras P. B. pagal skelbimą surado žemės atkūrimo išvadų supirkėjus ir minėtą paveldėtą jos močiutės žemės atkūrimo išvadą pardavė už 3 000 Lt. Kam pardavė išvadą, ji nežino, visus reikalus tvarkė vyras P. B., kuris 2014 m. lapkričio 4 d. mirė.

62I. B. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, pagarsinti jos duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Nurodė, jog atvykti įr dalyvauti teismo posėdyje negali, nes yra neįgali, pensinio amžiaus, prastos sveikatos, be to prižiūri ir globoja proto negalią turintį giminaitį, kurį negali palikti vieną visai dienai. Viską ką žinojo nurodė ikiteisminio tyrimo metu vykusioje apklausoje (VII t., b.b.l. 31-32).

63Liudytoja M. P. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 15 d. (V t., b.l. 62, 67) parodė, kad su D. G. susipažino 2013-05-21. Daug metų jai priklausanti žemės atkūrimo išvada ( - ). Yra gavusi keletą raštų į užklausimus, kad atkurti žemę ar kitą nuosavybę Ignalinos rajone nėra galimybės. Eilinį kartą apsilankius Ignalinos žemėtvarkos skyriuje ir sužinojus, kad nėra jokių galimybių atkurti išvadą, jai buvo pasiūlyta žemės atkūrimo išvadą parduoti, tačiau neįvardino, kam ir už kiek. Po kiek laiko jai telefonu paskambino kažkoks vyriškis ir pasisiūlė pirkti išvadą. Telefonu susitarė ir su šiuo vyriškiu 2013-05-21 susitiko Vilniaus 7-ajame notarų biure, kur pasirašė dokumentus ir iš D. G. gavo 15 000 Lt arba 16 000 Lt. Daugiau su D. G. susitikusi nebuvo, su juo nebendravo. V. R. ir N. T. nėra niekada mačiusi ir jų nepažįsta.

64M. P. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, pagarsinti jos duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Nurodė, jog atvykti įr dalyvauti teismo posėdyje negali, nes yra neįgali, pensinio amžiaus, prastos sveikatos, be to prižiūri neįgalų sutuoktinį. Viską ką žinojo nurodė ikiteisminio tyrimo metu vykusioje apklausoje (VII t., b.b.l. 27-28,145-147). 2017 m. sausio 27 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio rašte Nr. 10-S-17711, nurodyta, jog nėra galimybės įvykdyti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 24 d. nutartimi numatyto įpareigojimo atvesdinti liudytoją M. P. į 2017 m. vasario 2 d. 10 val. 00 min. vyksiantį teismo posėdį (VII t., b.b.l. 144).

65Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. rugsėjo 22 d. protokole (V t., b.l.65-66) užfiksuota, jog liudytoja M. P. iš nuotraukų atpažino D. G. kaip asmenį, kuris jai 2013 metų laikotarpyje pasiūlė parduoti žemės atkūrimo išvadą, su kuriuo 2013-05-21 susitiko Vilniaus 7-ame notarų biure, kur pasirašė dokumentus ir kuris jai už žemės atkūrimo išvadą sumokėjo 15 000 arba 16 000 Lt. apie kurį davė parodymus.

66Liudytoja S. Ž. teismo posėdyje parodė, kad V. R. nepažįsta. R. J. vardas ir pavardė žinomi tik iš dokumentų, jos vardas pavardė yra ant preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu ji pardavė žemės atkūrimo išvadą, ir ant įgaliojimo. R. J. ji niekada nėra mačiusi. 2006 m. ji ir jos dvi seserys O. B. ir J. S. paveldėjo mamos E. B. žemės atkūrimo išvadą (1 354 Lt vertės). Realiai išvadą seserys atidavė jai, kad galėtų ja pasinaudoti ir atsikelti į jai patogią vietą. Ji planavo paveldėtą žemės atkūrimo išvadą panaudoti atsikeliant žemę į Ignalinos rajoną, nes taip norėjo sūnus A. Ž.. Norėjo sklypą gauti kokioje nors gražioje vietoje – prie ežero, pamiškėje ar pan., tačiau Ignalinos žemėtvarka nieko gero nepasiūlė. Ji niekada nebuvo užėjusi į Ignalinos žemėtvarką, tuo rūpinosi jos sūnus. 2015 m. rudenį jai paskambino sūnus A. Ž. ir pasakė, kad kažkas pageidauja nupirkti minėtą jos žemės atkūrimo išvadą, kiek prisimena, kalba ėjo apie 1 000 Eur. Kadangi žemės atsikurti gražioje vietoje nepavyko, ji sutiko. Kas jos sūnui pasiūlė nupirkti žemės atkūrimo išvadą, ji nežino. Žemės atkūrimo išvados pardavimu rūpinosi ir pinigus už ją gavo jos sūnus A. Ž.. Ji asmeniškai nematė, nei kas, nei kiek pinigų mokėjo jos sūnui, nes šią žemės atkūrimo išvadą neoficialiai buvo padovanojusi savo sūnui. Ji tik pas notarą pasirašė ant preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties ir ant įgaliojimo. Pasirašyti pas notarą ją atvežė sūnus, o pasirašant pas notarą ten buvo kažkoks jai nematytas, nepažįstamas vyriškis, kuris paėmė jos pasirašytus dokumentus, o pinigus sumokėjo jos sūnui A. Ž.. Šio vyriškio atpažinti negalėtų, neprisimena, kaip jis atrodė. Įgaliojimus surašė ir dvi jos seserys, nes ir joms pagal paveldėjimą priklausė išvada taip pat, tačiau tai buvo tik formalumas, nes realiai išvada priklausė jai, jos buvo taip pasidalinusios motinos turtą.

67Liudytojas A. Ž. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. rugpjūčio 4 d. (V t., b.l. 80-81), 2016 m. gruodžio 2 d. (V t., b.l. 87-88), A. Ž. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, nieko papildyti negali ir paaiškino, kad jo motina turėjo paveldėtą žemės atkūrimo išvadą, kurią jis jai padėjo 2015 metais parduoti. V. R. vardas ir pavardė jam nieko nesako. R. J. vardas ir pavardė negirdėta, jis jos nepažįsta. Jis tik padėjo motinai parduoti žemės atkūrimo išvadą. Kaip ir minėjo, motina S. Ž. 2006 m. ir jos dvi seserys O. B. ir J. S. - paveldėjo senelės E. B. žemės atkūrimo išvadą (1 354 Lt vertės). Žodiniu susitarimu išvadą jo motinos seserys atidavė jo motinai S. Ž., kad galėtų išvada pasinaudoti ir atsikelti į jai patogią vietą. Motinos žodiniu susitarimu paveldėtą žemės atkūrimo išvadą atidavė jam. Jis planavo panaudoti šią žemės atkūrimo išvadą ir žemę atkurti Ignalinos rajone. Norėjo sklypą gauti kokioje nors gražioje vietoje – prie ežero, pamiškėje ar pan., tačiau Ignalinos žemėtvarka nieko gero nepasiūlė. Tada jis vietiniame Ignalinos laikraštyje įdėjo skelbimą, kad parduoda žemės atkūrimo išvadą. 2015 m. rudenį jam paskambino vyriškis, kuris susidomėjo ir nutarė nupirkti jo žemės atkūrimo išvadą. Jie telefonu susitarė, kad susitiks pas notarą Utenos mieste. Vyriškis telefonu jam paaiškino kokius dokumentus reikia turėti su savimi norint parduoti išvadą. 2015 m. lapkričio mėnesį, dienos nepamena, su žemės atkūrimo išvados pirkėju susitiko Utenos mieste, prie notaro. Tą vyriškį jis matė pirmą kartą, nei jo vardo, nei pavardės nežino. Mano, kad šį vyriškį, kuris iš jo motinos, pirko žemės atkūrimo išvadą, galėtų atpažinti. Vyriškis buvo aukštas, stambus, apvalaus veido, plaukai trumpai kirpti, amžius - apie 50 metų. Šis vyriškis jam neprisistatė, nei kas toks, nei kur dirba. Šis vyriškis jam už turimą žemės atkūrimo išvadą davė sutartą 1 000 Eur. Visus dokumentus, susitikimo laiką pas notarą, mokesčius pas notarą mokėjo šis pats vyriškis, kuris ir pirko žemės atkūrimo išvadą. Pas notarą daugiau jokių asmenų, išskyrus jo motiną S. Ž., jį ir paminėtą nepažįstamą vyriškį, nebuvo. Motina S. Ž. pasirašė ant preliminarios sutarties ir surašė įgaliojimą. Tačiau notarė pasakė, kad jų žemės atkūrimo išvada priklauso visoms trims seserims ir, parduodant žemės atkūrimo išvadą, reikia visų trijų seserų parašų. Paaiškino, kad parduodant žemės atkūrimo išvadą vyko pasirašymas ant preliminarios sutarties ir ant įgaliojimų visų trijų seserų, t. y.: S. Ž., O. B. ir J. S., nes juridiškai išvada priklausė visoms trims seserims po lygiai. Likusių seserų parašų gavimą ir pasirašymą ant įgaliojimų toliau organizavo pats A. Ž.. Jis paskambino motinos seserims - O. B. ir J. S., paaiškino situaciją, kad nori parduoti žemės atkūrimo išvadą ir jų paprašė, kad nueitų pas notarą ir surašytų įgaliojimą, o ant preliminarios sutarties pasirašė, kai jis nuvažiavo iš mamos seserų pasiimti įgaliojimų. Tada, kai jis gavo iš mamos seserų reikiamus dokumentus - įgaliojimus ir parašus ant preliminarios sutarties, - jis vėl susiskambino su vyriškiu ir sutarė dėl susitikimo laiko ir susitikus perdavė minėtus dokumentus.

68Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. rugpjūčio 4 d. protokole (V t., b.l.82-86) užfiksuota, jog liudytojas A. Ž. iš nuotraukų atpažino V. R. kaip asmenį, kuris 2015 m. lapkričio mėnesį pirko iš jo motinos S. Ž. žemės atkūrimo išvadą ir sumokėjo už ją 1000 Eur.

69Liudytojas D. G. teismo posėdyje parodė, kad dirba vadybininku pas ūkininką R. G.. Jis niekada neieškojo žemės sklypų ar žemės atkūrimo išvadų tam, kad ūkininkas R. G. galėtų įsigyti daugiau žemės. Žino, kad R. G., naudodamasis jo, kaip įgaliotinio, vardu, kelis sykius yra pirkęs žemės atkūrimo išvadas. Tačiau jis tame nedalyvavo, o tik tiek, kad, ūkininko R. G. paprašytas, leido pasinaudoti savo vardu ir buvo įgaliotasis, tačiau tai buvo tik formalumas. Jis jokios moters, vardu M., o pavarde P., nepažįsta ir iš jos jokios žemės atkūrimo išvados nepirko, jai jokių pinigų nemokėjo. Gal ir galėjo M. P. jam surašyti įgaliojimą, bet, kaip minėjo, tai tebuvo formalumas. Kodėl M. P. iš nuotraukos atpažino jį, jis nežino, įvyko kažkoks nesusipratimas arba ji suklydo. Perkant žemės atkūrimo išvadas, jis pas notarą nebuvo, pas notarę buvo tik vėliau, kai jau buvo forminamas žemės sklypų, atkurtų pagal žemės atkūrimo dokumentus, realus pardavimas. Taip pat liudytojas nurodė, kad V. R. jis pažįsta tik iš matymo, tačiau su juo nebendrauja, tik žino, kad toks žmogus yra ir žino kaip jis atrodo.

70Liudytojas D. G. paaiškino, jog negali pasakyti kiek, R. G. paprašius, jo vardu buvo išduotą įgaliojimų tvarkyti žemės atkūrimo išvadų ir kiek preliminarių pirkimo-pardavimo sutarčių, taip pat R. G. paprašius, jis pasirašė. Išduodant jo vardu įgaliojimus, jis pas notarus nebuvo, preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis pasirašė R. G. darbo kabinete, V. R. tuo metu kabinete nebuvo. Nei tikslaus laiko, nei pasirašytų sutarčių skaičiaus, nei asmenų, kieno įgaliotiniu jis buvo paskirtas, įvardinti negali, jų nepažįsta. Už kiek buvo perkamos žemės atkūrimo išvados, kiek ir kas kam mokėjo-nežino, šiuose susitarimuose jis nedalyvavo, jam niekas nieko nepasakojo. Vėliau, jau 2015 metų laikotarpyje, forminant pirkimo-pardavimo sandorius jis kaip įgaliotinis buvo pas notarą ir pasirašė sutartis, kurios buvo surašytos taip, kaip pageidavo ne jis, o R. G.. Pardavimo kainas, asmenis, kam buvo parduoti žemės sklypai - viską derino R. G..

71Liudytoja R. J. teismo posėdyje parodė, kad nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2016 m. rugsėjo 28 d., dirbo ūkio administratore pas ūkininkus R. G. ir E. G.. Į jos pareigas įėjo tvarkyti žemės sklypų administravimą: nuomos, pirkimo, žemės atkūrimo išvadų tvarkymus ir t. t. Ūkininkas R. G., naudodamasis jos vardu, kaip įgaliotinio, vieną kartą pirko žemės atkūrimo išvadą iš bendrasavininkių O. B., J. S., S. Ž.. Ji šių moterų nėra mačiusi. Ant 2015-11-13 preliminarios pirkimo pardavimo sutarties ji pasirašė pirma, toms moterims nedalyvaujant. Preliminarią sutartį pasirašė paprašyta ūkininko R. G.. Ji sutiko, nes tai buvo tik formalumas. Pasirašytus dokumentus padavė pasirašant jos darbo kabinete taip pat dalyvavusiam V. R.. V. R. pažįsta, žino, kad jis dirba ( - ), su juo ne kartą teko bendrauti darbiniais klausimais, nes, kai dirbo G. ūkio administratore, dažnai tvarkydavo ūkio žemės sklypų reikalus ir dažnai reikėdavo užsukti į Ignalinos žemėtvarkos skyrių. Jokiuose finansiniuose atsiskaitymuose, susijusiuose su šios žemės atkūrimo išvados pirkimu, ji nedalyvavo.

722016 m. liepos 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole (V, t.b.b.l. 7-8) užfiksuota, jog R. G. savanoriškai pateikė šiuos dokumentus:

73-2011 m. kovo 25 d. preliminariąja pirkimo – pardavimo sutartį, kuria K. S. (Pardavėjas) ir D. G. (Pirkėjas) įsipareigojo sudaryti pagrindinę žemės sklypo (sklypų) pirkimo pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2020-12-30. Sutartyje Pardavėjas patvirtino, kad jo vardu yra išduota 1999-01-13 Utenos apskrities išvada „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“ Nr. 1085. Sutartyje nurodyta, kad šalys, panaudodamos dalį išvados (t. y. 18 445 Lt nominalios vertės), ketina K. S. vardu atkurti nuosavybės teisę į vieną ar kelis žemės sklypus, ir už šią paslaugą Pirkėjas prieš pasirašant sutartį Pardavėjui sumokėjo 35 000 Lt. Sutartimi Pardavėjas taip pat įsipareigojo Pirkėjui suteikti visus reikiamus įgaliojimus ir surašyti notarinį testamentą. Po sutartimi pasirašo Pardavėjas: K. S. (šalia parašas), Pirkėjas: D. G. (šalia parašas) (V t., b.b.l. 10-11).

74- 2011 m. kovo 25 d. įgaliojimą (patvirtintą Ignalinos rajono 2-ojo notaro biuro notarės D. Š., notarinio registro Nr. 818), kuriuo K. S. įgaliojo D. G. tvarkyti dokumentus dėl nuosavybės atstatymo į 13,2900 ha žemę pagal 1999-01-13 Telšių apskrities išvadą „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“ Nr. 1085, taip pat ir parduoti žemės sklypą (V t., b.b.l. 14-15).

75- 2013 m. kovo 15 d. I. B. pasirašytą pareiškimą apie, tai, jog D. G. su ja pilnai atsiskaitė už žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal išvadą 2011-12-20 Nr. 8IP-95, avansiniu apmokėjimu įgaliojimo surašymo dieną (V t., b.b.l. 17).

76- 2013 m. gegužės 15 d. įgaliojimą (patvirtintą Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro D. G., notarinio registro Nr. 2-1707), kuriuo I. B. įgaliojo D. G. vesti paveldėjimo bylą po V. P. mirties, tvarkyti 0,0521 ha ploto žemės sklypo grąžinimo reikalus pagal 2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus išvadą Nr. 8IP-95 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat ir parduoti žemės sklypą (-us), į kurį (-iuos) bus atkurta nuosavybės teisė pagal minėtą išvadą (V t., b.b.l. 18-19).

77- 2013 m. gegužės 21 d. M. P. pasirašytą pareiškimą apie, tai, jog D. G. su ja pilnai atsiskaitė už žemės sklypą (-us), į kurį (-iuos) bus atkurtos nuosavybės teisės pagal išvadą 2000-08-31 Nr. 20642, avansiniu apmokėjimu įgaliojimo surašymo dieną (V t., b.b.l. 32).

78- 2013 m. gegužės 21 d. įgaliojimą (patvirtintą Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro notarės J. Š., notarinio registro Nr. JŠ-2664), kuriuo M. P. įgaliojo D. G. atstovauti jai visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo į V. K. turėtus 0,3000 ha žemės pagal Panevėžio apskrities viršininko administracijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriaus 2000-08-31 išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 20642, taip pat ir parduoti ar kitaip perleisti minėtą žemės sklypą (-us) (V t., b.b.l. 33-34).

792015 m. lapkričio 13 d. preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kurią S. Ž., O. B. ir J. S. (Pardavėjas) ir R. J. (Pirkėjas) įsipareigojo sudaryti pagrindinę žemės sklypo (sklypų) pirkimo pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2025-12-30. Sutartyje Pardavėjas patvirtino, kad E. B. vardu yra išduota 2003-05-14 Utenos apskrities išvada „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“ Nr. 6366. Sutartyje nurodyta, kad šalys, panaudodamos išvadą (1354 Lt nominalios vertės), ketina E. B. vardu atkurti nuosavybės teisę į vieną ar kelis žemės sklypus, ir už šią paslaugą Pirkėjas prieš pasirašant sutartį Pardavėjui sumokėjo 1000 Eur. Sutartimi Pardavėjas taip pat įsipareigojo Pirkėjui suteikti visus reikiamus įgaliojimus ir surašyti notarinį testamentą (V t., b.b.l. 37-39).

80- 2015 m. gruodžio 8 d. įgaliojimą (patvirtintą Molėtų rajono 2-ojo notaro biuro notarės D. Č., notarinio registro Nr. 3099), kuriuo J. S. įgaliojo R. J. vesti paveldėjimo bylą dėl E. B. palikimo, atstovauti jai visose įstaigose bei institucijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo į E. B. priklausančią 1,24 ha žemę, 0,08 ha mišką pagal Utenos apskrities 2003-05-14 išvadą Nr. 6366, taip pat ir parduoti minėtą žemės sklypą (-us) (V t., b.b.l. 42-43). Analogiško turinio: 2015 m. lapkričio 13 d. įgaliojimą (patvirtintą Utenos rajono 4-ojo notaro biuro notarės D. S., notarinio registro Nr. 4448) S. Ž. išduotą R. J. (V t., b.b.l. 46-47); 2015 m. gruodžio 8 d. įgaliojimą (patvirtintą Kauno m. I-ojo notarų biuro notarės R. L., notarinio registro Nr. 2534) O. B. išduotą R. J. atstovauti jas dėl paveldėjimo bylos vedimo po E. B. mirties, taip pat visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypus (-ą), priklausiusius (-į) E. B. (V t., b.b.l. 44-45).

81Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius 2016 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 49SD-4298-(14.39.7) pateikė M. P. Panevėžio apskrities 2000-08-31 išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 20642, kopiją (V t., b.b.l. 72,73).

82Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. sausio 18 d. išrašų (VII t., b.b.l. 55, 56-57) ir Ignalinos rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. Š. pateiktose: 2015 m. sausio 23 d. pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 283 ir 2016 m. rugsėjo 21 d. pirkimo – pradavimo sutartyje Nr. 3543 (VII t., b.b.l. 79-104) matyti, jog D. G., atstovaudamas M. P. pagal 2013-05-21 išduotą įgaliojimą, žemės sklypą, atkurtą pagal Panevėžio apskrities viršininko administracijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriaus 2000-08-31 išvadą Nr. 20642, 2015-01-23 pardavė D. G. (VII t., b.b.l. 88-95), o atstovaudamas I. B. pagal 2013-05-15 išduotą įgaliojimą, žemės sklypą, atkurtą pagal 2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus išvadą Nr. 8IP-95, 2015-02-25 pardavė D. G. (VII t., b.b.l. 97-103).

83III.

84Liudytojas G. D. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 9 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 109-112) ir 2016 m. spalio 17 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 113-114), G. D. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, tačiau nori juos patikslinti ir paaiškino, kad nuo 2013 metų vykdo prekybą mediena, perka miškus. D. K. yra jo senas draugas ir jie vienas kitam padeda. D. K. buvo anksčiau bendravęs su V. R. ir V. R. apibūdino kaip vieną iš asmenų, žinančių kas parduoda miškus, žemės atkūrimo išvadas. Faktą, kad V. R. dirba žemėtvarkininku G. D. nurodo sužinojęs tik po jo pirmo pokalbio su V. R.. Turėdami tikslą įsigyti žemės atkūrimo išvadas, 2015 m. pradžioje, jis ir D. K. nuvyko pas V. R., su kuriuo susitiko prie degalinės, galėjo būti "Lukoil" degalinė. Jie prašė, kad V. R. prirodytų žemės išvadų pardavėjus, o V. R. sakė, kad pažįsta žmones, kurie parduoda žemės atkūrimo išvadas. Liudytojas G. D. nurodo, jog jį domino žemės Zarasų rajone. G. D. buvo paskaičiavęs, kad į tai gali investuoti apie 100 000 Lt. Kažkurio susitikimo metu buvo aptarta ir perkamų žemės išvadų kaina - taikytinas koeficientas 1:3,5. Žemės sklypų kainos būdavo įvairios, kaina buvo skaičiuojama iš išvadoje nurodyto valstybinės sklypo kainos, ją dauginant iš koeficiento – 3,5. Su V. R. šį koeficientą derėjo D. K., o jis pritarė šiam koeficientui. Jis iš viso su V. R. buvo susitikęs kelis kartus. Susitikimo metu V. R. pasakė, kad jei nori pirkti, tai reikia žemės atkūrimo išvadų pardavėjams sumokėti avansą. Kokio dydžio prašė avanso, jis dabar tiksliai nepamena, sumos neįvardijo. V. R. nenorėjo gauti pinigų asmeniškai. Aiškino, kad avansą reiks paduoti Vilniuje bei sakė, kad parinko siūlomų sklypų kadastrinius duomenis. G. D. surinkęs 8 000 Eur paskambino V. R. ir pasiūlė juos jam perduoti kaip avansą, mokėtiną žemės atkūrimo išvadas parduodantiems asmenims, pageidaudamas, kad jam būtų duotas pinigų sumokėjimą asmenims patvirtinantis dokumentas apsidraudimui. V. R. sutiko, pažadėjo parašyti raštelį ar vekselį. Telefonu su V. R. susitarė susitikti prie Maximos parduotuvės, Ignalinoje. Susitikimo metu jis paprašė, kad V. R. jam duotų patvirtinantį raštą, kad gavo pinigus, tačiau V. R. nenorėjo jam rašto rašyti sakydamas „nenoriu aš niekur pasirašinėti“, todėl, juo nepasitikėdamas, jis V. R. pinigų nedavė. Vėliau telefonu jis skambino V. R. ir klausė, kokios naujienos dėl dokumentų rengimo, klausė, ką darys, V. R. siūlė susitikti. V. R. pažadėjo dokumentus sutvarkyti per mėnesį, tačiau realiai tai užtruko daug ilgiau. V. R. jam aiškino, kad užstrigo dokumentų tvarkymas, po to informavo, kad tikslina žemės atkūrimo dokumentus. Telefonu su V. R. jis yra kalbėjęs ir apie galimybę perkelti žemės sklypus, klausęs, ar dokumentai yra pateikti Zarasų žemėtvarkos skyriuje ir iš V. R. sužinojęs, kad dokumentų nėra šiame skyriuje, atsisakė imti žemės sklypą. V. R. telefonu buvo pažadėjęs padaryti dar vieną išvadą "už 8 tūkst", telefoniniai pokalbiai vyko ir apie B. S. išvadą, V. R. siūlė jam Kimbartiškių kadastrinėje vietovėje išvadą, kurią vėliau jis nusipirko, o kalbėdamas apie šią išvadą G. D. prašė V. R. dviejų įgaliojimų tvarkymui: jam ir D. K.. D. K. V. R. buvo atsiuntęs žinutes su žemių atkūrimo išvadas parduodančių žmonių sąskaitų numeriais ir mokėtinomis sumomis. Telefoninio pokalbio metu su V. R. jis yra aptaręs ir bankinius atsiskaitymus su žemės pardavėjais, po to šiems asmenims jis padarė pavedimus už parduodamas žemės išvadas iš jo asmeninės sąskaitos ,,Swedbank". Pagal apklausos metu jam parodytus jo bankinius mokėjimus jis patvirtino, kad 2015-04-07 jis padarė pavedimus už žemės atkūrimo išvadas: -19 063 Eur V. O. ir 5.116 Eur į M.V. V. sąskaitą. Jis ir D. K. su V. R., jam pažadėjus atvežti žemės atkūrimo išvadas, yra susitikę prie Visagino, ties sankryža į Zarasus. Į šią sankryžą jiems atvykus, stovėjo Audi A6, pilkos spalvos. Su V. R. tuomet buvo dar vienas asmuo, kurio liudytojas nurodo nepažįstąs. Vykusio susitikimo metu jis, G. D. ir V. R. stovėjo lauke prie mašinos, o kartu su V. R. atvykęs nepažįstamas vyriškis įsėdo į mašiną pas D. K., kur nepažįstamas vyras padavė D. K. dokumentus, susijusius su išvadų pirkimu: įgaliojimus, sutartis, o D. K. šiam vyrui perdavė pinigus, skirtus už žemės atkūrimo išvadas. Liudytojas G. D. nurodo, jog šiam tikslui D. K. buvo padavęs per kelis sykius apie 12.000 Eur. Kiek jis perdavė už išvadas nepažįstamam vyrui to susitikimo metu, jis tiksliai nežino, tačiau D. K. jam po to sakė, kad visų pinigų nedavė, dalis liko. Iš jo pasakymo jis suprato, kad jis davė apie 9.000 Eur. Liudytojas G. D. nurodo, jog jis pats dokumentų nevartė, perduodant pinigus nedalyvavo. Jis įsivaizdavo, kad tas asmuo, kuris buvo su V. R., yra išvadų pardavėjas.

85Už trečią perkamą sklypą jis turėjo mokėti– 5.140 Eur. Prisimena, kad ties Dūkštu po kelių dienų jis perdavė 8 000 Eur su V. R. buvusiam tam pačiam nepažįstamam asmeniui. Tai buvo mokestis už šį perkamą sklypą ir nepriemoka už ankstesnius sklypus. Apibendrindamas parodė, kad viso už žemės atkūrimo išvadas jis asmeniškai sumokėjo: 2015-04-07 bankiniais pavedimais 19.063 Eur ir 5.116 Eur bei 8.000 Eur grynais nepažįstamam asmeniui, kuris atvažiavo kartu su V. R., tai yra viso 32.179 Eur. Asmeniškai V. R. nei už žemės atkūrimo išvadas, nei už pagalbą surandant asmenis, parduodančias žemės atkūrimo išvadas, jis jokių pinigų nemokėjo.

86Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 9 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 109-112) ir 2016 m. spalio 17 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 113-114) ir paprašius juos paaiškinti, G. D. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu apklausoje nurodydamas, kad: „visų šių žemės atkūrimo išvadų pirkimą organizavo ir viską koordinavo V. R.“, turėjo omenyje tai, jog D. K. pasidomėjus, V. R. nurodydavo, kokias žemės atkūrimo išvadas jo žiniomis žmonės parduoda, kiek jos kainuoja ir į kokios asmens sąskaitą už šias išvadas būtina pinigus pervesti. Jis suprato, kad V. R. pats nenorėjo figūruoti dokumentuose, nes dirba ( - ). G. D. pats su žemės išvadų pardavėjais nėra bendravęs. Šiuo metu nurodytos žemės atkūrimo išvados dar yra atstatymo procese, dar nėra gauta sklypų natūroje ir nėra gauta nuosavybės teisinė registracija.

87Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. kovo 9 d. protokole (IV t., b.l.130-132) užfiksuota, jog liudytojas G. D. iš nuotraukų neatpažino asmens, kuris dalyvavo susitikime kartu su V. R. ir iš kurio gavęs dokumentus, G. D. perdavė pinigus.

88Liudytojas D. K. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 8 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 134-137) ir 2016 m. kovo 9 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 138-139), D. K. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi ir paaiškino, kad apie 8 metus vykdo prekybą mediena, perka miškus, t.y. vykdo individualią veiklą. Veiklą vykdo kardu su G. D.. Jis pats užsiima miškų ir žemės sklypų paieška, o G. D. tvarko finansinius reikalus. Su V. R. jis susipažino Ignalinos žemėtvarkos skyriuje prieš 2-3 metus. Jis, turėdamas žemės atkūrimo išvadą, kreipėsi į V. R. kaip į specialistą dėl konsultacijos. Kadangi norėjo įsigyti miškus su žemės sklypais, jie ieškojo įvairiais būdais asmenų, kurie parduoda tokius miškus, ar parduoda išvadas dėl žemės atkūrimo. Kadangi dar buvo galimybė atkurti miškus pagal išvadas, tai jis su G. D. suplanavo nupirkti žemės sklypus, į tai investuoti apie 150 000 Lt. G. D. pažadėjo rasti pinigų investavimui, o jam pavedė ieškoti atkuriamos žemės išvadų. Neatsimena, bet galėjo būti, kad jis su V. R. susitiko Ignalinos žemėtvarkoje ir pasiklausinėjo, ar jis žino kas parduoda žemės atkūrimo išvadas. V. R. pažadėjo jam padėti. Po to jiedu bendravo telefonu.

89Žemės sklypų kainos būdavo įvairios, tačiau kaina buvo skaičiuojama iš išvadoje nurodyto valstybinės žemės sklypo kainos, ją dauginant iš koeficiento, kuris pagal susitarimą su V. R. buvo 3,5. Telefonu V. R. jam dėl vienos išvados dėl žemės atkūrimo, kainą kėlė nuo 3,5 iki 3,6 koeficiento. Kadangi šios žemės pirkimui pinigus naudojo G. D., sprendimą dėl pirkimo priiminėjo jis pats. Pagal kratos metu paimtas išvadas, kurias su V. R. pagalba jis su G. D. nupirko, jis paaiškino, kad: pagal 2015-03-23 išvadą Nr.49IP-376 valstybinė žemės kaina 33 974 Lt, todėl sutarta pirkimo kaina buvo 33 974 Lt x 3,5, t. y. 118 909 Lt. Pagal 2015-03-26 išvadą Nr.49IP-393 valstybinė žemės kaina 9 186 Lt, todėl sutarta pirkimo kaina buvo 9 186 Lt x 3,5, t. y. 32 151 Lt. Pagal apklausos metu parodytą 2015-03-31 išvadą Nr.49IP-458 valstybinė žemės kaina 5 028 Lt, todėl sutarta pirkimo kaina buvo 5 028 Lt x 3,5, t.y. 17 598 Lt. Nurodė, jog tiksliai sumos jis nepamena, bet pagal pirminius susitarimus turėjo būti sumokama 168 658 Lt arba 48 846,73 Eur. Pagal sudarytas preliminarias sutartis su žemės išvadų pardavėjais, buvo sutarta (paaiškino pagal kratos metu paimtus ir apklausos metu jam parodytus dokumentus), kad pagal 2015-04-16 sutartį su B. S. bus sumokama 3 270 Eur, pagal 2015-04-07 sutartį su V.M. V. bus sumokama 5 116 Eur, pagal 2015-04-07 sutartį su V. O. bus sumokama 19 063 Eur. Šios sumos jiems ir buvo sumokėtos, kiek žino, bankiniais pavedimais.

90Liudytojas D. K. nurodo, jog vieną kartą už žemės atkūrimo išvadas jis mokėjo grynais. Kada tai buvo, jis tiksliai neprisimena, bet po to, kai 2015-04-07 buvo padaryti žemės pardavėjams bankiniai pavedimai pagal V. R. nurodytas sumas ir sąskaitas. Jis bei G. D. su V. R. susitiko prie kelio Visaginas – Zarasai. Be V. R. susitikimo vietoje dar buvo jam nematytas vyriškis, apie 30-40 m. amžiaus, nestambaus kūno sudėjimo. V. R. su vyriškiu buvo atvažiavę su automobiliu Audi, modelio neprisimena. Šis vyriškis, kuris buvo su V. R., padavė dokumentus, kuriuos atvežė iš notaro. Tai buvo tie dokumentai, kurie buvo paimti kratos metu pas jį: 2015-04-07 preliminarios sutartys, notariškai patvirtinti žemės išvadų pardavėjų įgaliojimai. Tada D. K. atsisėdo į mašiną, į kurią įsėdo ir atėjęs vyriškis. Jis tam vyriškiui padavė 9 000 Eur už perkamas žemės išvadas. Tai buvo G. D. jam duoti pinigai. Tuo metu, kai jis padavė pinigus, G. D. su V. R. stovėjo lauke. Daugiau pinigų už šias perkamas išvadas jis niekam nemokėjo. Kiek žino, G. D. minėjo, jog jis taip pat už šias tris pirktas žemės atkūrimo išvadas mokėjo grynais 8000 Eur., tačiau to nematė, t.y. nežino nei kiek tiksliai, nei kam G. D. mokėjo. Asmeniškai V. R. grynais pinigais nemokėjo, pinigus padavė tam asmeniui, kuris jam perdavė dokumentus: įgaliojimą, testamentą.

91Žemės atkūrimo išvados buvo perkamos pagal įgaliojimus, kurie, pervedus pinigus už perkamas išvadas, buvo surašyti D. K. ir G. D. vardu. Išvadų pardavėjų sąskaitų numerius ir jiems mokėtinas sumas už išvadas jam telefonu atsiuntė V. R.. apie vieną iš padarytų pavedimų išvados pardavėjui ir jis telefonu buvo informavęs V. R., kuris paaiškino, kad pridavė pas notarą dokumentus ir laukia įgaliojimo. Jis pats su žemės išvadų pardavėjais nėra bendravęs. Liudytojas D. K. nurodo, jog žemės atkūrimo išvadas jis yra pirkęs ir iš kitų žmonių, kaina visada būdavo derybų objektu, o koeficientas, iš kurio daugindavo išvadoje nurodytą valstybinės žemės sklypo kainą, niekada nebuvo stabilus, jis visą laiką kaitaliojasi.

92Liudytojas N. T. (N. T.) teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Tiksliai nepamena ir savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prašo juos pagarsinti. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. rugsėjo 27 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 172-173), N. T. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, ir paaiškino, kad dirba ( - ), yra geodezininkas. V. R. pažįsta gerai, jis yra jo kolega, dirba tame pačiame skyriuje. Su V. R. sutaria gerai, santykiai geri, dalykiški. Jis su V. R. jokio papildomo verslo neturi ir neturėjo. Jis su V. R. neužsiėmė žemės atkūrimo išvadų pirkimu bei perpardavimu. Ar V. R. užsiėmė išvadų perpardavimu, jis nežino, jis tame nedalyvavo. Gali tik paaiškinti, kad jo geras draugas yra S. Z., kuris užsiima žemės atkūrimo išvadų pirkimu, perpardavimu bei pats savo vardu atsikuria žemę. Jis yra V. R. supažindinęs su S. Z., kiek žino, jie turėjo kažkokių bendrų reikalų perkant žemės atkūrimo išvadas. Kartais, draugo S. Z. paprašytas, jis perduodavo V. R. dokumentus su žemės atkūrimo išvadomis, bet tik tiek. Jokio atlygio, jokių pinigų nėra gavęs nei iš V. R., nei iš S. Z., nei iš jų galimų klientų (žemės atkūrimo išvadų pirkėjų). Jis pats asmeniškai nėra iš nieko pirkęs žemės atkūrimo išvados ir niekam jos nėra pardavęs. Tiesa, V. R. yra keletą kartų pavežęs su jam priklausančiu automobiliu AUDI A6 į susitikimus, kaip suprato, su žemės atkūrimo išvadų pirkėjais. Vežė todėl, kad draugas S. Z. jo paprašė. Kur vežė, dabar tiksliai nepamena, prisimena, kad vieną kartą prie Visagino miesto, kitą kartą į Vilniuje prekybos centro „Akropolis“ automobilių stovėjimo aikštelę. Tikslaus laiko pasakyti negali. Liudytojas N. T. nurodo, jog jam reikėjo į Visagino miestą darbo reikalais, todėl sutiko jam priklausančiu automobiliu nuvežti ir V. R. į susitikimą. Nuvažiavus prie netoli Visagino miesto esančios sankryžos ir jiems sustojus pakraštyje, prie jų privažiavo kitas automobilis, kuriame buvo keli vyrai. Šių vyrų N. T. nurodo nepažįstąs. V. R. išlipo iš N. T. automobilio ir nuėjo prie kito automobilio, o N. T. liko sėdėti savo automobilyje. Iš automobilio nebuvo išlipęs, nebent tik gamtiniais reikalais. Pas jį į automobilį niekas nesėdo, jis asmeniškai jokių dokumentų šiems vyrams nedavė, jam niekas jokių pinigų nemokėjo. Vėliau V. R. grįžo ir jie išvažiavo namo. Kitą kartą V. R. paprašytas jis vežė jį į Vilniaus miestą, kur sustojus Akropolio parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje, jis (N. T.) išėjo į parduotuvę, o V. R., jo žiniomis, susitiko su kokiais tai žmonėmis. Liudytojas nurodo, jog ir tuomet jis asmeniškai su niekuo nesusitikinėjo, jokių dokumentų nežiūrėjo, piniginių lėšų niekam neperdavė ir niekas jam nemokėjo. Jam G. D., D. K., A. P. vardai ir pavardės nieko nesako, jam jos negirdėtos. Jis padėjo iš geros valios ir ne dėl V. R., o dėl S. Z., nes jis yra labai geras jo draugas, jie bendrauja šeimomis, turi bendrų interesų. Jis stengėsi padėti savo draugui S. Z. ir už tai jokio atlygio negavo. Nurodė, kad iš bylos medžiagos gal ir galėjo susidaryti įspūdis, kad jis kažkur dalyvavo perkant žemės atkūrimo išvadas kartu su V. R. ir S. Z., nes jį tiek vienas (kaip kolega), tiek kitas (kaip geras draugas) skatindavo tai paskambinti, tai pavežti, tai persiųsti, perduoti duomenis ir pan.

93Liudytojas V. O. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. balandžio 11 d. (III t., b.l. 12-14) parodė, kad berods 2014 metų gale, kai buvo šventės - Šv. Kalėdos, į jo buto ( - ), duris kažkas paskambino. Tai buvo jaunas vyriškis, apie trisdešimties metų amžiaus, vidutinio ūgio ir sudėjimo, tamsiais plaukais, prisistatė Šarūnu. Jis pasakė, jog žino, kad jam priklauso miškas, o jis tą mišką nupirktų. Jis paaiškino, kad jam ir jo giminaičiams už užstatytą Vilniuje žemę priklausė miško plotas. Šarūnas paaiškino, kad miško prie Vilniaus negautų už kompensuojamą žemę, gautų nebent Ignalinos, Zarasų rajone. Pirmo susitikimo metu pasikeitė kontaktais, vėliau Š. jam paskambino ir pasakė, kad siūlo apytikriai šešiasdešimt septynių tūkstančių litų sumą. Pats pardavimas prasidėjo maždaug 2015 metų pavasarį. Jis pats važiavo į Nacionalinę žemės tarnybą pasiimti išvadą, paskui berods skambino Š., kad jau turi išvadą. Vėliau jam paskambino pats Š., paderino kainą, pasakė, kad daugiau mokėti negali ir nurodė, kad turi atvykti pas notarą, esantį berods ( - ) gatvėje, ( - ), atitinkamą valandą. Tą dieną, kai turėjo vykti pas notarą, valandą iki vykimo gavo SMS žinutę iš banko, jog į jo sąskaitą pervesti pinigai už minėto miško pardavimą. Neužilgo tą pačią dieną jam paskambino Š. ir paklausė, ar jis gavo pinigus. Atsakė jam, kad gavo, jis pasakė, kad atvažiuotų pas minėtą notarą. Nuvykus pas notarą, pasirašė dokumentus, kuriuos jam davė Š., sakė, jog taip reikia.

94V. O. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pagarsinti jo duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Nurodė, jog atvykti įr dalyvauti teismo posėdyje negali, ne yra pensinio amžiaus, prastos sveikatos Viską ką žinojo nurodė ikiteisminio tyrimo metu vykusioje apklausoje (VII t., b.b.l. 29-30).

95Liudytojas V. M. V. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. balandžio 8 d. (III t., b.l. 4-6) parodė, kad P. Č. jam girdėtas, su juo matėsi notarų kontoroje prie ( - ) apie 2015 m. pavasarį. Jei gerai pamena, jam pardavė mišką, esantį Anykščiuose. Kiek tiksliai jam už mišką sumokėjo, nepamena. D. K., atrodo, figūravo kažkuriuose žemės dokumentuose, tačiau jo nėra matęs. Visus reikalus, susijusius su žemės grąžinimu ir pardavimu, tvarkė asmuo, vardu R., kuris maždaug 2015 metų pavasarį atvažiavo pas jį namus žinodamas, kad jis turi teisę į žemę. Sakė, kad gali sutvarkyti visus reikalus, susijusius žemėmis, kad jis už žemę moka atitinkamą sumą, kad jam nereikės samdyti jokių matininkų ir niekur vykti. R. pasirūpino žemės išlaidomis, preliminariomis sutartimis, taip pat, kai reikėdavo, veždavo jį pas notarą. Pamena, kad savo vardu pas notarą surašė įgaliojimą, o R. sakė, jog taip reikia. R. pasitikėjo, nes jis sakė, kad tvarko tokius reikalus, bei sutvarkė juos jo senam draugui, kuris šiuo metu yra miręs. Kai vyko galutinis žemės pardavimas pas notarą, jis nuvyko ten su savo advokate D. P., kad ji pažiūrėtų, ar viskas gerai. Su R. nuvažiavo į Swedbanką, jis pervedė pinigus, tada grįžo pas notarą ir pasirašė sutartį. Kiek tiksliai pinigų pervedė, nepamena. P. Č. jam niekas nepristatė, suprato, kad tai jis, nes pasirašinėjo dokumentus.

96Remiantis išrašu apie asmenį, gautu iš Registrų centro Gyventojų registro departamento, V. M. V. mirė 2016 m. spalio 27 d. (VII t., b.b.l. 78a).

97Liudytojas B. S. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Tiksliai nepamena ir savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prašo juos pagarsinti. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. balandžio 11 d. duotus parodymus (III t., b.b.l. 8-9), B. S. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi ir paaiškino, kad D. K. vardas pavardė jam girdėti iš dokumentų, kuriuos turi, ar yra šitą asmenį matęs, negali pasakyti. 2015 metų, berods pavasarį, tvarkėsi sode Naujosios Vilnios rajone, kai pasirodė žmogus, kuris žinojo, kad jis turi žemės, ir paklausė, ar nenori jos parduoti. To žmogaus nei vardo, nei pavardės nepamena. Sakė, kad iš esmės visus reikalus sutvarkys, o viskas bus teisėta. Sutiko dėl žemės pardavimo, o kainą sutarė sūnus su tuo žmogumi, jei gerai pamena, tai buvo trijų tūkstančių eurų sumą. Kaip pasirašinėjo įgaliojimus kitiems asmenims, nepamena, taip pat nepamena, kokiomis aplinkybėmis pasirašė pardavimo dokumentus. Jokių su žemės pardavimu susijusių dokumentų netvarkė, tiesiog juos pasirašė. Už parduotą žemę tas asmuo atsiskaitė grynaisiais. Nei kokius dokumentus pasirašė, nei kada tai buvo tiksliai pasakyti negali. Žmogaus, kuriam pardavė žemės dokumentus atpažinti negalėtų.

982016 m. kovo 8 d. nutarime daryti kartą ir 2016 m. kovo 8 d. kratos protokole (IV t., b.b.l. 57-58,59-61) užfiksuota, kad kratos pas D. K., adresu ( - ), metu, rasti ir paimti dokumentai, kurių apžiūra užfiksuota 2016 m. kovo 9 d. apžiūros protokole (IV t., b.b.l. 63-65):

99- 2015 m. balandžio 16 d. preliminarioji sutartis, kuria B. S. (Būsimasis ketinamo parduoti turto Savininkas) ir D. K. (Būsimasis pirkėjas) įsipareigojo sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo dienos, kai bus atkurtos (ir po to paveldėtos) nuosavybės teisės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2015-03-31 išvadą Nr. 49IP-458 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, sklypas įregistruotas VĮ Registrų centre ir gauti visi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus žemės pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti reikalingi dokumentai. Būsimasis pirkėjas pagal šią sutartį įsipareigojo sutvarkyti žemės nuosavybės atkūrimo dokumentus ir sumokėti visus mokesčius valstybei, susijusius su šiuo sandoriu. Žemės sklypo kaina – 3270 eurų, kurią Būsimasis pirkėjas visą sumokėjo šios sutarties pasirašymo metu. (IV t., b.b.l. 66-67).

100- 2015 m. balandžio 16 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2531), kuriuo B. S. įgaliojo D. K. ir 2015 m. balandžio 16 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2529), kuriuo, B. S. įgaliojo G. D. atstovauti jį visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-31 išvadą Nr. 49IP-458 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtą išvadą (IV t., b.b.l. 76-78, 79-81).

101- 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintu Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2345), kuriuo V. O. įgaliojo G. D. ir 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintu Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2343), kuriuo V. O. įgaliojo D. K. atstovauti jį visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-23 išvadą Nr. 49IP-376 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtą išvadą, taip pat vesti paveldėjimo bylą, 1998-12-12 mirus A. O.. (IV t., b.b.l. 82-84).

102- 2015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis, pagal kurią V. M. V. (Pardavėjas) (grafoje „toliau sutartyje – Pirkėjas“ duomenų apie pirkėją nėra) įsipareigojo parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2015-03-26 parengtą išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 49IP-393. Pardavėjas įsipareigojo pagrindinę sutartį ir perdavimo – priėmimo aktą sudaryti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai bus sutvarkyti visi sklypo nuosavybės dokumentai ir priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Visą sklypo kainą, t. y. 5116 eurų, Pirkėjas sumoka Pardavėjui iki šios sutarties pasirašymo. Šia sutartimi Pirkėjas taip pat įsipareigojo padėti Pardavėjui pabaigti sutvarkyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus pagal išvadą Nr. 49IP-393, o Pardavėjas įsipareigojo pateikti Pirkėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjui atstovauti Pardavėją sprendžiant klausimus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Po sutartimi pasirašo Pardavėjas: V. M. V. (šalia parašas ir rankraštinis įrašas „visus pinigus gavau“), Pirkėjas: D. K. (šalia parašas) (IV t., b.b.l. 68-71).

103- 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2426), kuriuo V. M. V. įgaliojo G. D. atstovauti jį visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-26 išvadą Nr. 49IP-393 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtą išvadą (IV t., b.b.l. 97-99).

104- 2015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis, kuria V. O. (Pardavėjas) (grafoje „toliau sutartyje – Pirkėjas“ duomenų apie pirkėją nėra) įsipareigojo parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2015-03-23 parengtą išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 49IP-376. Pardavėjas įsipareigojo pagrindinę sutartį ir perdavimo – priėmimo aktą sudaryti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai bus sutvarkyti visi sklypo nuosavybės dokumentai ir priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Visą sklypo kainą, t. y. 19 063 eurus, Pirkėjas sumoka Pardavėjui iki šios sutarties pasirašymo. Šia sutartimi Pirkėjas taip pat įsipareigojo padėti Pardavėjui pabaigti sutvarkyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus pagal išvadą Nr. 49IP-376, o Pardavėjas įsipareigojo pateikti Pirkėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjui atstovauti Pardavėją sprendžiant klausimus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Po sutartimi pasirašo Pardavėjas: V. O. (šalia parašas), Pirkėjas: D. K. (šalia parašas) (IV t., b.b.l. 72-75). Analogiškos sutarties nuorašą 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, pateikė S. Z. (IV t., b.b.l. 148-149, 150-153).

105Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartimi patvirtintas kratos, atliktos pas D. K. jo faktinėje gyvenamojoje vietoje, teisėtumas. (IV t., b.b.l. 56).

106Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio skyriaus 2016 m. kovo 9 d. nutarimu kratos metu išimti dokumentai grąžinti savininkui D. K. (IV t., b.b.l. 106-107).

107Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartimi leista atlikti kratą V. R. gyvenamosiose ir jam priklausančiose patalpose, adresu ( - ) (III t., b.b.l. 116).

1082016 m. kovo 21 d. kratos protokole ((III t., b.b.l. 117-123) užfiksuota, kad kratos pas V. R. adresu ( - ), metu, rastas ir paimtas 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2426), kuriuo V. M. V. įgaliojo D. K. atstovauti jį visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-26 išvadą Nr. 49IP-393 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtą išvadą (III t., b.b.l. 161-163). Šio dokumento apžiūra užfiksuota 2016 m. gruodžio 1 d. apžiūros protokole (III t., b.b.l. 124-125).

109Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius 2016 m. sausio 18 d. raštu Nr. 49SJ-10-(14.49.105) pateikė V. O. nuosavybės teisėmis ( - ), M. V. V. nuosavybės teisėmis ( - ) ir B. S. nuosavybės teisėmis ( - ) valdytos žemės nuosavybės teisių atkūrimo bylų Nr. 498,368,439,845 dokumentų kopijos (II t., b.b.l. 33-106).

110IV.

111Liudytojas P. Č. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. lapkričio 29 d. (IV t., b.l. 128-129) parodė, kad pažįsta A. P., jis yra jo žentas. Žentas A. P. turi įmonę, įmonės veikla - medienos ruoša, miško ruošos paslaugos, žemės su mišku supirkimas. Jis žino, kad žentas A. P. jo vardu, turėdamas jo įgaliojimą, pirko žemės atkūrimo išvadas. Iš kokių asmenų ir už kokią kainą bei kiek ten išvadą pirko, jis nežino. Žino, kad, kai pirkdavo žemės atkūrimo išvadas, jį pasiimdavo pasirašyti ant dokumentų ir daugiau nieko. Visas žemės atkūrimo išvadas, jų pirkimą tvarkė žentas A. P. ir jis pats nieko detaliau paaiškinti negali. Pinigų už žemės atkūrimo išvadas jis nemokėjo, viską mokėjo A. P.. Jokių asmenų, susijusių su žemės atkūrimo išvadų pirkimu, o taip pat ir V. R., jis nepažįsta.

112Liudytojas A. P. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Tiksliai nepamena ir savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prašo juos pagarsinti. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 14 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 120-122), A. P. nurodė, kad dirba UAB ( - ) direktoriumi. Įmonės veikla - medienos ruoša, miško ruošos paslaugos, žemės su mišku supirkimas. Jis savo uošvio P. Č. pavedimu, turėdamas jo įgaliojimus, jo vardu pirko žemės atkūrimo išvadas. Jis daug kam buvo pasakęs, kad perka žemės išvadas, todėl gaudavo įvairių pasiūlymų. Prieš kokius metus, datos tiksliai neprisimena, tai galėjo būti 2014 m. pabaigoje arba 2015 m. sausio mėn., jis susisiekė su V. R.. Jo pavardę sužinojo tik vėliau, kai jam mokėjo pinigus. Jis dabar neprisimena, ar V. R. jam pats paskambino, ar jis paskambino jam pagal kažkieno duotą numerį. Susiskambinęs su . R. ir susitaręs, jis su juo susitiko Utenoje, didžiojoje "Maximoje" (šalia bažnyčios) esančioje picerijoje. Susitikimo metu jis pasakė V. R., kokiose kadastrinėse vietovėse jam reikia žemės atkūrimo išvadų - Pabradės sen. Meškerynės kadastrinėje vietovėje turėtų būti apie 20 000 išvadinių Lt, ir Anykščių raj., Skemonių sen., Mačionių kadastrinėje vietovėje apie 10-15 tūkst. išvadinių Lt. V. R. pasakė, kad gali padaryti tokias išvadas po 3,7 koeficientą. Jis paklausė V. R., ar jis gali padaryti iki kovo 1 d., kad jis galėtų gauti geresnius miškus. V. R. sutiko. Tada jis V. R. padavė 3 000 arba 4 000 Eur rankpinigių. Sumos jis dabar tiksliai neprisimena. Norėdamas garanto už sumokėtus pinigus, pagal jo asmens dokumentą - tapatybės kortelę, jis surašė pinigų perdavimo kvitą. Dabar jis tiksliai neprisimena, ar surašė jį pats, ar jį surašė V. R.. Šį kvitą jis pats ir pasirašė. Iš šio dokumento jis sužinojo R. pavardę. Iki 2015-03-01 V. R. prašomų išvadų nepadarė, jis pradėjo V. R. spausti, kad jis greičiau padarytų. V. R. motyvavo, kad labai daug darbo pas tuos žmones, kurie skaičiuoja išvadas. Iš pokalbio suprato, kad išvadų skaičiavimas yra ne jo darbas. Pažadėjo padaryti artimiausiu laiku. Po kurio laiko su V. R. jis susitarė, kad 2015-04-07 (datą prisimena pagal kratos metu paimtus dokumentus) susitiks Vilniuje, kad jis gaus visus reikiamus dokumentus - notarinius įgaliojimus, preliminarias sutartis. 2015-04-07 jis pagal susitarimą atvyko į Vilnių, „Akropolio“ automobilių aikštelę, kurioje buvo V. R. ir jam nematytas vyriškis, kaip vėliau iš jo pasirašyto dokumento sužinojo, kad tai S. Z.. Jie jam padavė V. M. V. išvadų dokumentus, notarinius įgaliojimus, testamentus ir sutartis. Visus šiuos dokumentus jis pateikė kratos metu. Kadangi pirmo susitikimo metu buvo sutarta kaina - 3,7 koeficientas nuo išvadinių pinigų, pagal jam pateiktus dokumentus, jis suskaičiavo mokėtiną sumą. Pagal kratos metu pateiktus dokumentus jis paaiškino, kad pagal 2015-03-26 išvadą Nr.49IP-392 V. M. V. valstybės išperkamo miško kaina 5.708 Eur, o pagal 2015-03-31 išvadą Nr.49IP-456 V. M. V. valstybės išperkamo miško kaina 2.405 Eur. Iš viso 8 113 Eur. Todėl jo mokėtina suma buvo 30.017,1 Eur (8.113 Eur x 3,7). V. R. paaiškino, kad su juo kartu esantis vyras žemės išvadų pardavėjų atstovas, kuris savo ranka surašė pinigų gavimo patvirtinantį kvitą ir pasirašė. Surašius dokumentą jis sutikrino jo duomenis su jo pateiktu asmens tapatybės dokumentu. Šis asmuo buvo S. Z.. Jo pasirašytą kvitą 30.0000 Eur sumai jis pateikė kratos metu. Jam neteko bendrauti tiesiogiai su išvadų žemės pardavėjais, jis bendravo tik su V. R. ir S. Z..

113Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 14 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 120-122) ir paprašius juos paaiškinti, A. P. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu apklausoje užfiksuoti jos parodymai, kad „Gavęs visus reikiamus dokumentus, jis sumokėjo V. R. likusius pinigus. Iš viso, su avansu, jis V. R. per du kartus sumokėjo 30 000 Eur.“ nėra pakankamai tikslūs. Kaip jau minėjo 2015-04-07 susitikimo Vilniuje, „Akropolio“ automobilių aikštelėje metu, A. P. sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje, o S. Z. ir V. R. sėdėjo automobilio gale. A. P. nurodo, jog jis nepamena, kuris iš jų padavė jam žemės atkūrimo išvadų dokumentus, juos A. P. peržiūrėjo ir įsitikinęs, kad viskas tvarkoje, jis perdavė likusius pinigus. Kam tiksliai į rankas padavė pinigus S. Z. ar V. R. pasakyti negali, to nefiksavo ir neįsidėmėjo. Jam buvo vis tiek. V. R. paprašė, kad jis V. R. grąžintų jo pasirašytą kvitą apie pinigų gavimą, kurį jis buvo pasirašęs už avanso gavimą. Jis sutiko grąžinti ir grąžino jo pasirašytą kvitą, tačiau paprašė, kam parašytų kitą kvitą, kad gavo visus jo pinigus – 30 000 Eur. Pareikalavus surašyti pinigų gavimą patvirtinantį dokumentą, jį surašė ir pasirašė S. Z., tai greičiausiai jis ir gavo pinigus.

114Liudytojas S. Z. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis buvo seniai, todėl visų detalių neatsimena. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 29 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 145-147) ir 2016 m. spalio 10 d. duotus parodymus (IV t., b.b.l. 160-161), S. Z. nurodė, jog šie parodymai yra teisingi, tačiau netikslūs. S. Z. nurodė, jog dirba ( - ) matininku, ( - ) vadovu, ( - ) matininku. Kadangi jis dirba matininku, jis gauna daug pasiūlymų iš žmonių pirkti žemės sklypus ir žemės atkūrimo išvadas. Atkuriant išvadas miesto ribose, žemes perkelti į kitas teritorijas buvo galima iki 2015 m. kovo mėn., tad jis, turėdamas informaciją apie parduodamas žemės atkūrimo išvadas, ieškojo žmonių, norinčių pirkti šias išvadas ir tarpininkaudavo forminant šiuos sandorius. Jis suderėdavo su išvados turėtoju dėl parduodamos žemės kainos. Kainos būdavo skirtingos, derėdavosi individualiai. Realiai koeficientas būdavo 3,2-3,5 už išvadoje nurodytos žemės kainą, t. y. iš tokio koeficiento buvo dauginama išvados kaina ir nustatoma žemės rinkos kaina. Po to skelbdavosi internete ir ieškodavo pirkėjų.

115Pagal savo darbo pobūdį jis dažnai lankydavosi Ignalinos žemėtvarkos skyriuje. Šiame skyriuje dirba jo geras draugas N. T.. Taip pat pažįsta ir kitą šio skyriaus darbuotoją - tai V. R.. V. R. yra anksčiau padėjęs jam įsigyti žemės išvadą, santykiai dalykiški.

116Žinodamas, jog V. R. pažįsta žmones, norinčius įsigyti žemės atkūrimo išvadas, S. Z. nurodo 2015 m. pavasaryje V. R. pasiūlęs pirkti kokias 4-5 išvadas. Išvadų pardavėjų pavardžių nepamena.

117Teismo posėdžio metu, tikslindamas savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas S. Z. parodė, kad V. R. jis nurodė turintis penkias žemės atkūrimo išvadas bei nurodė jų kainas, tuo tarpu V. R. po tam tikro laiko nurodė, kad jis žino žmones, norinčius šias išvadas pirkti ir į kokią kadastrinę vietovę pirkėjas pageidauja perkelti žemę. Kiek pagal baudžiamojoje byloje esančius dokumentus pamena, jog tarpininkavo parduodant M. V. V. priklausiusias tris žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, B. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-458 ir V. O. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376. M. V. V. priklausiusią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393, B. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-458 ir V. O. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376, buvo parduotos V. R. surastam pirkėjui D. K. ar jo įgaliotam asmeniui, o M. V. V. priklausiusios kitos dvi žemės atkūrimo išvados Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, S. Z. tarpininkaujant buvo parduotos V. R. surastam pirkėjui A. P. ar tai jo įgaliotam asmeniui.

118S. Z. nurodo paprašęs V. R., kad jis paimtų iš pirkėjų rankpinigius. Vieną kartą V. R. jo pavedimu buvo paėmęs rankpinigius ir po to juos jis jam atvežė. Paprastai imama 15-30 proc. nuo parduodamos išvados kainos. Po to, pirkėjui pageidaujant, galima buvo atsiskaityti pavedimu sumokant į pardavėjo sąskaitą, bei dalį sumokėti grynais pinigais tarpininkams - jam ir kitiems asmenims, kurie dalyvauja šiame pardavime. V. R. šiame tarpininkavime nedalyvaudavo, jis jam už tarpininkavimą nemokėjo. Išvados persiuntimą į kadastrinę vietovę, organizuodavo arba jos pardavėjas, arba jis pats: vieno langelio principu pateikdavo prašymą Nacionalinei žemės tarnybai dėl išvados persiuntimo į pageidaujamą kadastrinę vietovę. Po to, kai jau išvada būdavo nusiunčiama į pageidaujamą kadastrinę vietovę, būna įforminamas išvados pardavimas pas notarą surašant įgaliojimą dėl šios išvados naudojimo, testamentą pagal pateikiamus pirkėjo duomenis, bei sudaroma preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis.

119Liudytojas S. Z. nurodo, jog V. R. suradus žemės atkūrimo išvadų pirkėją G. D. (per D. K.) ir šiam sutikus pirkti išvadas, S. Z. paprašė V. R. paimti iš pirkėjo avansą, kurį po to V. R. jam perdavė. Apklausos metu, kaip pavyzdį, jis pateikė 2015-04-07 su savimi turimą preliminariąją sutartį tarp V. O. ir D. K. (dėl išvados Nr. 49IP-376). Šią sutarties formą jis yra parengęs ir ją naudoja. Sutartyje yra numatyta ir atsakomybė už sutarties nutraukimą, kuri paprastai būna dvigubo dydžio. Ant šios sutarties jam pirkėjas D. K. pasirašė Vilniuje, "Akropolio" aikštelėje. Automobilyje buvo V. R., o pirkėjas buvo su kitu žmogumi. V. R. jam padėjo pažiūrėti, ar dokumentai tinkamai surašyti. Pirkėjas jau buvo kažkokią dalį sumokėjęs avansu, tad susitikimo metu sumokėjo likusius pinigus (sumos tiksliai neprisimena) bei pageidavo gauti pinigų sumokėjimo kvitą. Jis sutiko ir parašė jam, kad sutarties pasirašymo metu jis iš jo gavo pinigus, bendrai sumai su avansu. Avansą jam jau buvo perdavęs V. R..

120Dėl tarpininkavimo parduodant M. V. V. priklausiusių kitų dviejų žemės atkūrimo išvadų Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, V. R. surastam pirkėjui A. P. ar tai jo įgaliotam asmeniui, liudytojas S. Z. paaiškino, kad su A. P. (ar jo įgaliotu asmeniu) jis sustiko Vilniuje, „Akropolio“ automobilių aikštelėje, kur pasirašė 2015-04-07 pakvitavimo raštelį, jog gavo 30 000 Eur pagal išvadas Nr.49PI-392, Nr.49IP-456. Automobilyje buvo V. R., o pirkėjas buvo su kitu žmogumi. Iš gautų 30 000 Eur jis sumokėjo išvadų pardavėjui M. V. V., kuris už gautus pinigus pasirašė preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje, kur nurodyta jam išmokėtos sumos, o likusi pinigų suma - liko jam, t.y. S. Z. kaip uždarbis už tarpininkavimą.

121M. V. V. už žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393, buvo sumokėta 5 116 Eur; už išvadą Nr. 49IP-392 - 10 053 Eur; už išvadą Nr. 49IP-456,– 4 235 Eur. Iš viso parduodamas šias tris išvadas S. Z. nurodo gavęs apie 10 000 Eur pelną. Iš V. O. perkant žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376, jam buvo sumokėtą 19 063 Eur., o S. Z. iš šios išvados gavo apie 8 000 Eur pelno. Paskutinė išvada pirkta iš B. S., išvada Nr. 49IP-458, už kurią pardavėjui B. S. buvo sumokėta 3 270 Eur. Už tarpininkavimą parduodant šią žemės atkūrimo išvadą S. Z. nurodo gavęs apie 700 Eur pelną. Tad tarpininkaudamas parduodant šias penkias žemės atkūrimo išvadas S. Z. nurodo gavęs apie 18 700 Eur pelną. Visą šį pelną jis yra deklaravęs VMI, pateikdamas individualios veiklos deklaraciją. Joje deklaruota jo individuali veikla apima ir geodezinę veiklą bei su ja susijusias technines konsultacijas, pagal kodą EVRK 711200, kur deklaruota 30 419,34 Eur. Kokį pelną gavo V. R. iš šių parduotų išvadų, jis nežino, nes galutinių pardavimų kainos nežino bei nežino, kiek tie pardavėjai jau buvo avansu, kaip užstatą, sumokėję V. R.. Visas šias išvadas, išvadų pardavėjus buvo suradęs jis, o išvadų pirkėjus, kurių jis nepažįsta, surado V. R.. V. R. bendravo su išvadų pirkėjais, tarėsi dėl kainų, dėl susitikimo vietų ir pan. Į klausimą, kokią pinigų sumą sumokėjo V. R., S. Z. nurodė, kad jis V. R. nieko nemokėdavo, tik pasakydavo kainą, už kiek jam parduoda - pardavėjo kaina plius jo priedas. O už kokią kainą parduodavo toliau V. R., jis nežino.

122Teismo posėdžio metu teismui tikslinant liudytojo S. Z. parodymus dėl jo pelno, gauto tarpininkaujant parduodant M. V. V. priklausiusias tris žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, pastarasis nurodė, jog negali pasakyti tiksliai kiek jis gavo pelno, to paskaičiuoti neįmanoma, kadangi praėjo daug laiko, be to, yra VMI deklaruota bendra pelno, gauto atliekant ir kitas veiklas, suma. S. Z. nurodė, jog supranta, kad iš 30.000 Eur sumos, kurią jis gavo iš A. P. (ar jo įgalioto asmens) pagal pakvitavimą už parduodamas dvi M.V. V. išvadas Nr.49PI-392, Nr.49IP-456, atėmus pardavėjui M.V. V. sumokėtas pinigines lėšas (už išvadą Nr. 49IP-392 - 10 053 Eur; už išvadą Nr. 49IP-456,– 4 235 Eur), likusi jam kaip pelnas suma yra ne 10 000 Eur, o 15 712 Eur, tačiau dar kartą nurodo, kad negali pasakyti tiksliai kiek jis gavo pelno pardavus visas tris M. V. V. priklausiusias žemės atkūrimo išvadas.

123Taip pat liudytojas S. Z. nurodė, jog N. T. jis pažįsta gerai, jie yra labai geri draugai. Jis, kai pardavinėjo žemės atkūrimo išvadas, dažnai N. T. perduodavo dokumentus, kad šis perduotų V. R.. Taip pat N. T. prašydavo paskambinti V. R., kad paklausinėtų dėl jo parduodamų žemės atkūrimo išvadų ir pan. Draugo N. T. viso to prašė, nes jis yra V. R. kolega, jie kartu dirba toje pačioje darbovietėje - ( - ). Jo draugas N. T. šiuose reikaluose nedalyvavo, jokių pinigų iš šių parduotų aukščiau paminėtų žemės atkūrimo išvadų negavo.

124Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartimi leista atlikti kratą A. P. gyvenamosiose ir jam priklausančiose patalpose, adresu Žiburio g. 5-5, Anykščiai (IV t., b.b.l. 9).

1252016 m. kovo 14 d. kratos protokole ((IV t., b.b.l. 10-15) užfiksuota, kad kratos pas A. P. adresu Žiburio g. 5-5, Anykščiai, metu, rasti ir paimti dokumentai, kurių apžiūra užfiksuota 2016 m. kovo 14 d. apžiūros protokole (IV t., b.b.l. 16-17):

126- 2015 m. balandžio 7 d. preliminariosios sutartys, pagal kurias V. M. V. (Pardavėjas) (grafoje „toliau sutartyje – Pirkėjas“ duomenų apie pirkėją nėra) įsipareigojo parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-26 parengtą išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 49IP-392, ir žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-31 parengtą išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 49IP-456. Pardavėjas abejomis sutartimis įsipareigojo pagrindinę sutartį ir perdavimo – priėmimo aktą sudaryti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po to, kai bus sutvarkyti visi sklypo nuosavybės dokumentai ir priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Visą sklypo kainą, t. y. 10 053 eurus už vieną ir 4235 eurus už kitą žemės sklypą, Pirkėjas sumoka Pardavėjui iki sutarčių pasirašymo. Sutartimis Pirkėjas taip pat įsipareigojo padėti Pardavėjui pabaigti sutvarkyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir 49IP-456, o Pardavėjas įsipareigojo pateikti Pirkėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjui atstovauti Pardavėją sprendžiant klausimus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Po sutartimis pasirašo Pardavėjas: V. M. V. (šalia parašas ir rankraštinis įrašas „visus pinigus gavau“), Pirkėjas: P. Č. (šalia parašas) (IV t., b.b.l. 32-39).

127- 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimai (patvirtinti Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarės G. K., notarinio registro Nr. 2356 ir notarinio registro Nr. 2354), kuriais V. M. V. įgaliojo P. Č. atstovauti jį visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-31 išvadą Nr. 49IP-456 ir išvadą Nr. 49IP-392 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, taip pat parduoti žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal minėtas išvadas, papildomai įgaliojant jį vesti paveldėjimo bylą 1999-04-04 mirus J. G. (IV t., b.b.l. 19-21, 29-31).

128- 2015 m. balandžio 7 d. pinigų gavimo patvirtinimas, surašytas ranka, kuriame S. Z. patvirtino gavęs 30.000 eurų už išvadas Nr. 49 IP-392 ir 49 IP-456. ( IV t., b.b.l. 40) .

1292016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole (IV t., b.b.l. 148-149) užfiksuota, jog, S. Z. pateikė 2015 m. metinę pajamų deklaraciją (IV t., b.b.l. 154-159).

130Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio skyriaus 2016 m. kovo 14 d. nutarimu kratos metu išimti dokumentai grąžinti savininkui A. P. (IV t., b.b.l. 48-50).

131Remiantis Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 492408, S. Z. nuo 2011 m. lapkričio 24 d. vykdo individualią veiklą: Kraštovaizdžio tvarkymas, Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejinių sėklų augalų auginimas, Daugiamečių augalų auginimas, Prieskoninių, kvapniųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas, Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (IV t., b.b.l. 162).

132Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2016 m. birželio mėn. raštu Nr. (27.4-40-4 E) RD, V. R. nėra įregistravęs individualios veiklos, juridinio asmens, nėra įsigijęs verslo liudijimo (V t., b.b.l. 123).

133Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2016 m. lapkričio mėn. raštu Nr. (27.4-40-4 E) RD nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnio 2 dalį nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka. Prašymas 2008 m. buvo teikiamas vadovaujantis Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0792 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro". Užpildytą Prašymo FR0792 formą nuolatinis gyventojas turėjo pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal gyvenamąją vietą, kurią jis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka buvo deklaravęs. Jei nuolatinis gyventojas nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos, prašymo formą jis galėjo pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje buvojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Nuolatinis gyventojas Prašymo FR0792 formą galėjo pateikti AVMI tokiais būdais: 1) tiesiogiai įteikdamas AVMI darbuotojui, vykdžiusiam registravimo į Registrą funkcijas; 2) atsiųsti paštu (per pašto įstaigą); 3) atsiųsti elektroniniu paštu AVMI nurodytu elektroninio pašto adresu arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vmi.lt specialiai tam pritaikytomis priemonėmis. Individuali veikla yra registruojama ir veiklos kodai parenkami vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. Dį-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo" patvirtintu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (toliau - EVRK 2 red.). Tarpininkavimas perkant ir parduodant nuosavybes teise priklausančias teises atkurti nuosavybę priskiriama EVRK 2 red. 68.31 klasei „Nekilnojamojo turto agentūrų veikla". (V t., b.b.l. 126-128).

134Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2017 m. vasario mėn. raštu Nr. (18.16-31-1 E) R- nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, individuali veikla - tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo požymių ir tokios veiklos tikslo – ekonominės naudos siekimo – buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą įstatyme išvardintoms veiklos rūšims. Nesant bent vieno iš minėtų požymių, veiklos kvalifikuoti kaip individualios, negalima. Jei V. R. tik tarpininkavo kitiems gyventojams perkant parduodant teises į nuosavybės atkūrimą, tokia veikla yra priskiriama EVRK 2 red. 68.31 klasei „Nekilnojamojo turto agentūrų veikla". Todėl jei tokia gyventojo faktiškai vykdyta veikla atitinka GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus individualios veiklos požymius, laikoma, jog gyventojas vykdė individualią veiklą (VII t., b.b.l. 141-142).

135Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija 2016 m. gruodžio mėn. rašte Nr. (36.3 E GPS)-6K nurodė, kad atlikus preliminarius paskaičiavimus pagal Utenos AVPK pateiktus duomenis, jog V. R. už tarpininkavimą įgyjant atkurti nuosavybę pagal išvadas: 2013 m. gavo 10 000 Lt pajamų (2896,20 Eur), 2015 m. gavo 29 442 Eur pajamų, 2015 m. patyrė 18 700 Eur išlaidų, pagal rašte pateiktus duomenis paskaičiavo, kad: 2013 m. V. R. mokėtinas GPM sudarė 101,37 Eur, ( - )90 Eur, PSD 91,23 Eur; 2015 m. V. R. mokėtinas GPM sudarė 436,39 Eur, VSD 1530,74 Eur, ( - )39 Eur. Taip pat Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, jog išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, įvertinusi papildomai pateiktą pranešimą apie įtarimą dėl V. R. padarytos uždraustos veikos, padarė išvadą, jog neturi juridinio pagrindo reikšti civilinį ieškinį šioje byloje (V t., b.b.l. 138-140).

136Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartimi leista laikotarpiu nuo 2016-01-14 iki 2016 m. kovo 14 d. (du mėnesius) imtinai vykdyti G. D., D. K. ir A. P. naudojamų SIM kortelių telefoninių pokalbių kontrolę, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti (I t., b.b.l. 44-45).

137Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2016 m. kovo 14 d. protokole užfiksuotas 2015-02-19 A. P. skambinusio V. R. pokalbis (I t., b.b.l.52-55).

138Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi leista laikotarpiu nuo 2014-11-07 iki 2015-02-07 (įskaitytinai), klausytis V. R., telefoninių pokalbių, darant garso įrašus ir kontroliuojant bei fiksuojant kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją (I t., b.b.l. 77).

139Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2015 m. gruodžio 29 d. protokole užfiksuoti:

140- 2015-02-04 V. R. ir N. T. telefoniniai pokalbiai (I t., b.b.l.165-166, II t., b.b.l. 1-2),

141- 2015-02-20 S. Z. ir V. R. telefoniniai pokalbiai (II t., b.b.l. 2-3 )

142- 2014-12-04 V. R. ir R. G. telefoniniai pokalbiai (II t., b.b.l. 67-68),

143- 2014-12-18 V. R. ir R. K. telefoniniai pokalbiai (II t., b.b.l. 69-71),

144Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi pratęstas trims mėnesiams nuo 2015-02-08 iki 2015-05-08 imtinai V. R., telefoninių pokalbių klausimąsi, darant garso įrašus ir kontroliuojant bei fiksuojant kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją (I t., b.b.l. 87).

145Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2015 m. gruodžio 29 d. protokole užfiksuoti:

146- 2015-02-18, 2015-02-19, 2015-02-20, 2015-02-27, 2015-03-27, 2015-03-30, 2015-04-02, 2015-04-03, 2015-04-07, 2015-02-22, 2015-02-23, 2015-02-25, 2015-02-17, 2015-03-18, 2015-03-27, 2015-03-30, 2015-03-31, 2015-04-03, 2015-04-07 V. R. ir N. T. telefoniniai pokalbiai ir susirašinėjimas SMS žinutėmis (I t., b.b.l.107-108, 117-118, 119-121, 124-127, 135-136, 136-139, 143-144, 145-148, 148-149, II t., b.b.l. 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17,18, 20-21, 24-26, 27-28, 36, 38-39, 44-45, 47-49, 50-52, 56, 58-61),

147-2015-02-19, 2015-02-24, 2015-02-25, 2015-04-07, 2015-04-10, 2015-04-11, 2015-04-16, 2015-04-28 V. R. ir D. K. telefoniniai pokalbiai ir susirašinėjimas SMS žinutėmis (I t., b.b.l. 108-117, 122-124, 149, 150-151, 152-154, 155,156,157, 160, 162),

148-2015-02-20, 2015-02-23, 2015-02-24, 2015-03-10, 2015-03-16, 2015-03-20, 2015-03-25, 2015-03-27, 2015-03-31, 2015-04-07, 2015-04-10, 2015-04-13, 2015-04-14, 2015-04-23, 2015-04-29, G. D. ir V. R. telefoniniai pokalbiai (I t., b.b.l. 118-119, 121-122, 127-135, 139-143, 149-150, 151-152, 155,156, 158, 159-160, 161, 162-164)

149-2015-04-02 S. Z. ir V. R. telefoniniai pokalbiai (I t., b.b.l. 144-145, II t., b.b.l. 39-40 )

150- 2015-02-19, 2015-02-22, 2015-02-23, 2015-03-12, 2015-03-18, 2015-03-23, 2015-03-31, 2015-04-02, 2015-04-03, 2015-04-13, 2015-04-07, 2015-04-20, 2015-04-29 A. P. ir V. R. telefoniniai pokalbiai ir susirašinėjimas SMS žinutėmis (II t., b.b.l. 7-8, 9- 11, 13-14, 18, 19-20, 21-24, 26-27, 28-38, 40-44, 45-47, 49-50, 52-55, 56, 58-59, 62-64).

151- 2015-03-18, 2015-03-19 V. R. ir R. K. telefoniniai pokalbiai (II t., b.b.l. 72-74, 75-76, 77-79).

152Analizuojant teismui pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, pastebėtina, jog pateiktos telefoninių pokalbių išklotinės pateiktos I-ame ir II-tame baudžiamosios bylos tomuose kartojasi. Pavyzdžiui: I t., b.b.l. 119 ir I t., b.b.l. 8, I t. b.,b.l. 120 ir II t., b.b.l. 12, I t., b.b.l. 143-144 ir I t., b.,b.l. 38-39, I t., b.b.l. 147-148 ir I t., b.b.l. 48-49.

153Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi pratęstas trims mėnesiams nuo 2015-05-09 iki 2015-08-07 imtinai V. R., telefoninių pokalbių klausimąsi, darant garso įrašus ir kontroliuojant bei fiksuojant kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją (I t., b.b.l. 87).

154Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1PS1-320-(2.1.)“Dėl komisijos galimiems V. R. ir N. T. tarnybiniams nusižengimams iširti sudarymo“ atlikus nusižengimų tyrimą pripažinta, jog ( - ) vyresnysis specialistas V. R. nepadarė tarnybinio nusižengimo (VI t., b.b.l. 16-30). 2016 m. gegužės 10 d. išvadoje dėl V. R. ir N. T. tarnybinių nusižengimų tyrimo Nr. 1PS17-94-(2.30.), konstatuota, jog ( - ) vyresnysis specialistas V. R. nepadarė tarnybinio nusižengimo (VI t., b.b.l. 31-34).

155Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiose taisyklėse yra įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją. Taigi, įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose.

156Vertindamas įrodymus teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

157Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam skirtina bausmė. Apkaltinamasis nuosprendis gali būti grindžiamas tik patikimais įrodymais, kurių pakanka neginčijamai išvadai dėl patraukto baudžiamojon atsakomybėn asmens kaltumo.

158Pažymėtina, kad visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tuomet, kai teismui išnaudojus visas galimybes nepavyksta jų pašalinti. Baudžiamasis procesas teisme yra grindžiamas rungimosi principu, kuris įtvirtina, jog kaltinimo ir gynybos šalys turi lygias teises teikti įrodymus, ginčyti kitos šalies argumentus, tačiau kaltinamojo teisinis statusas procese yra apibrėžtas nekaltumo prezumpcijos principu. Šis principas draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Nacionalinėje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis – teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-251/2010, 2K-532/2012, 2K-363/2013, 2K-476/2013, 2K-529/2013). Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir teisingai įvertintų įrodymų visuma. Prielaidomis, spėjimais dėl kaltinamojo asmens galimo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką remtis negalima.

159Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalingas, ar kitokiu neteisėtu būdu.

160Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą verslo tvarką. Tokia tvarka apima tiek bendrąsias verslo subjektų teises ir pareigas, tiek specialiuosius reikalavimus, keliamus atskiroms verslo rūšims. Taikant BK 202 straipsnio 1 dalį, nepakanka išsiaiškinti, kad kaltininkas neteisėtai sudarė sandorius ir gavo pajamų, bet būtina nustatyti ir kitus požymius, kurie atskleistų jo veiklos liečiamumą su baudžiamojo įstatymo saugoma vertybe, t. y. kad tokia veikla pažeidžia nustatytą vertimosi ekonomine veikla tvarką ir prieštarauja sąžiningos verslininkystės principams (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-174/2012, 2K-7-58/2013, 2K-428/2014).

161Teismų praktikoje ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumas pirmiausia siejamas su vertimusi licencijuojama veikla neturint galiojančios licencijos (leidimo) tokiai veiklai. Kitokie neteisėtos ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos būdai įstatymo dispozicijoje neatskleisti, tačiau kasacinės instancijos teismas, aiškindamas BK 202 straipsnio taikymą, yra ne kartą nurodęs, kad kitokiais neteisėtais veiklos būdais gali būti pripažįstami ir tokie atvejai, kai, neįregistravus juridinio asmens, verčiamasi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys; kai imamasi individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo, taigi faktiškai nuslėpus ją ir iš jos gaunamas pajamas nuo mokesčio administratoriaus; kai akivaizdžiai peržengiamos licencijoje (leidimo) apibrėžtos veiklos ribos; kai licencija (leidimas) gauta pateikiant atsakingai institucijai melagingus duomenis ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-388/2009, 2K-147/2010, 2K-490/2010, 2K-199/2011, 2K-174/2012).

162Kaltinamajame akte nurodyta, jog kaltinamasis V. R.: „neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo, tačiau siekdamas gauti pajamų ir išvengti privalomų mokesčių į valstybės biudžetą, neteisėtu būdu versliškai ir stambiu mastu, laikotarpiu nuo 2008 m gruodžio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn. Ignalinoje, Zarasuose, Vilniuje ir kituose vietovėse tarpininkavo perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į jiems tenkančių buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą ir gavo iš šios veiklos 32 338,2 Eur pajamų“. Kaip matome kaltinime nurodoma, jog V. R. neteisėtą komercinę veiklą vykdė dviem būdais: 1) neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo ir 2) kitu neteisėtu būdu.

163V. R. kaltinamas padaręs vieną tęstinę nusikalstamą veiką, kuri kaltinamajame akte suskirstyta į keturis epizodus, pagal asmenis - pirkėjus, siekusius per V. R. įgyti žemės atkūrimo išvadas. Kaltinamajame akte nurodoma, jog V. R. neteisėta veikla (tarpininkavimas perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į jiems tenkančių buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą) pasireiškė: informacijos apie fizinių asmenų turimas žemės atkūrimo išvadas suteikimu šių išvadų pirkėjams (R. K., R. G., D. K., G. D. ir A. P.), žemės atkūrimo išvadų pardavimo organizavimu, pasireiškusiu: išvadų pardavimo kainų ir mokesčio jam už tarpininkavimą aptarimu, pinigų perdavimo organizavimu (pirkėjų pinigus grynais perduodant pardavėjams ar nurodant pardavėjų sąskaitas bankiniams pavedimams atlikti), suderinimu dėl atvykimo pas notarą sandorio tvirtinimui (1 atvejis), tarpininkavimu pasirašant preliminarias sutartis, pareiškimus apie atsikaitymą ir įgaliojimus.

164Nagrinėjamoje byloje nustatyta, tai patvirtino ir kaltinamasis V. R., jog laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio iki 2015 m. lapkričio mėnesio, jam dalyvaujant buvo sudaryta dešimt preliminarių žemės atkūrimo išvadų pirkimo-pardavimo sandorių. Šias žemės atkūrimo išvadas įsigijo keturi asmenys: R. K., R. G., G. D., A. P.. Nors kaltinamasis V. R. nurodo, jog jo veika turėtų būti vertinama ir traktuojama kaip pagalba, o ne tarpininkavimas sudarant sandorius, tačiau teismo nuomone, atliktų veiksmų apibūdinimui (pagalba, tarpininkavimas ar pan.) esminę reikšmę turi kiekvienu konkrečiu atveju kaltinamojo objektyviai atlikti veiksmai, jų eiliškumas ir seka. Be to, pastebėtina, jog Lietuvių kalbos žodyne „tarpininkas“ apibrėžiamas kaip asmuo, suvedantis pirkėją su pardavėju ar tarpininkaujantis kokį sandėrį atliekantiems.

165Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų R. K., I. O. G., D. Š. parodymuose, 2008 m. gruodžio 17 d. įgaliojime (patvirtintu Ignalinos rajono 2-ojo notaro biuro notarės D. Š., notarinio registro Nr. 5132), bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad V. R. 2008 metais tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip gruodžio mėnesį, tarpininkavo R. K. įgyjant teises atkurti nuosavybę į I. O. G. tenkančią buvusio savininko nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą: suteikė R. K. informaciją apie tai, kad I. O. G., sutinkamai su 2000-09-06 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 3228, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 3,00 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities, Ignalinos rajono, N. D. seniūnijoje, o R. K. nusprendus pirkti I. O. G., priklausančią teisę atkurti nuosavybę, jis derino išvados pardavimo kainą, organizavo pardavėjai O. G. grynųjų pinigų – 7000 Lt (2 027 Eur) už parduodamą išvadą iš R. K. perdavimą, suderino atvykimo pas notarę laiką ir sutarė dėl sandorio patvirtinimo, O. G. pristatė į Ignalinos 2- ąjį notarų biurą, ko pasėkoje R. K. pagal 2008-12-17 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 5132, įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 3228, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

166Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų R. G., K. S., I. B., I. P., S. Ž., A. Ž., D. G. R. J. parodymuose, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. rugpjūčio 4 d. protokole (V t., b.b.l. 82-86), 2016 m. liepos 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš R. G. paimtuose dokumentuose (V t., b.b.l. 7-45), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius 2016 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 49SD-4298-(14.39.7) pateiktoje M. P. Panevėžio apskrities 2000-08-31 išvadoje dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 20642, kopiją (V t., b.b.l. 72,73), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. sausio 18 d. išrašuose (VII t., b.b.l. 55, 56-57) ir Ignalinos rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. Š. pateiktose dokumentuose, bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad V. R. laikotarpiu nuo 2011 metų vasario mėnesio pabaigos iki 2015 metų lapkričio mėnesio vidurio tarpininkavo perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į K. S., I. B., M. P. bei S. Ž., O. B., J. S. tenkančias buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą: telefonu ir susitikimų metu R. G. suteikė informaciją apie tai, kad:

167- K. S., sutinkamai su 1999-01-13 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 1085, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 13,29 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono Linkmenų seniūnijoje,

168- I. B., sutinkamai su 2011-12-20 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 8IP-95, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0.0521 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono N. D. seniūnijoje,

169- M. P., sutinkamai su 2014-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 395-(14.39.3.)-139, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0.30 ha žemės sklypą, esantį Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijoje, Giliūtų kaime,

170- S. Ž., O. B., J. S., sutinkamai su 2003-05-14 Išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 6366, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,32 ha žemės sklypą, esantį Utenos apskrityje, Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje.

171R. G. nusprendus D. G. vardu pirkti K. S., I. B., M. P. bei R. J. vardu pirkti S. Ž., O. B., J. S. priklausančias teises atkurti nuosavybę, jis R. G. teikė susipažinimui minėtas išvadas, sprendimą ir su jomis susijusius dokumentus, derino išvadų pardavimo kainas, organizavo pardavėjams grynųjų pinigų už parduodamą išvadą perdavimą: K. S. – 35.000 Lt (10136,70 Eur), I. B. – 3.000 Lt (868,86 Eur), M. P. – 16.000 Lt (4633,92 Eur), A. Ž., kuris pagal žodinį susitarimą atstovavo S. Ž., O. B., J. S. – 1.000 Eur bei tarpininkavo atitinkamai dėl preliminarių sutarčių, pareiškimų apie atsiskaitymą ir įgaliojimų pasirašymo (tarėsi susitikimo pas notarą laiką, rinko parašus ant preliminarių sutarčių), ko pasėkoje:

172- pagal 2011-03-25 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį K. S. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 1085 parduoti D. G., o pagal 2011-03-25 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 818, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 1085, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

173- 2013-05-15 pareiškimu apie atsiskaitymą I. B. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 8IP-95 nepretenduoti ir pretenzijų D. G. neturėti, o pagal 2013-05-15 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 2-1707, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 8IP-95, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

174- 2013-05-21 pareiškimu apie atsiskaitymą M. P. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642 nepretenduoti ir pretenzijų D. G. neturėti, o pagal 2013-05-21 įgaliojimą, notarinio registro Nr. 2664, D. G. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

175- pagal 2015-11-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį S. Ž., O. B., J. S. įsipareigojo žemės sklypą, į kurį bus atkurtos nuosavybės teises pagal išvadą Nr. 6366 parduoti R. J., o pagal 2015-11-13 bei 2015-12-08 įgaliojimus, notarinio registro Nr. 4448, Nr. 3099, Nr. 2534 R. J. įgijo teisę spręsti klausimus dėl žemės grąžinimo pagal išvadą Nr. 6366, įregistruoti nuosavybę VĮ Registrų centre, ir žemės sklypą (sklypus) parduoti už aptartą kainą ir sąlygas.

176Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų G. D., D. K., N. T., V. O., V. M. V., B. S., S. Z. parodymuose, 2016 m. kovo 8 d. atliktos kratos metu pas D. K. paimtuose dokumentuose (IV t., b.b.l. 57-58,59-61,63-65, 56), 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš S. Z. paimtuose dokumentuose (IV t., b.b.l. 148-149, 150-153), 2016 m. kovo 21 d. atliktos kratos metu pas V. R. paimtuose dokumentuose (III t., b.b.l. 117-123), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus 2016 m. sausio 18 d. raštu Nr. 49SJ-10-(14.49.105) pateiktose V. O. nuosavybės teisėmis Pašilaičių seniūnijoje, Vilniaus mieste, M. V. V. nuosavybės teisėmis Antakalnio seniūnijoje, Vilniaus mieste ir B. S. nuosavybės teisėmis Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus mieste valdytos žemės nuosavybės teisių atkūrimo bylų Nr. 498,368,439,845 dokumentų kopijas (II t., b.b.l. 33-106), bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad V. R. laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio pabaigos iki 2015 metų balandžio mėnesio vidurio tarpininkavo perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į V. O., M. V. V. ir B. S. tenkančias buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą:telefonu ir susitikimų metu G. D. ir D. K. suteikė informaciją apie tai, kad:

177- V. O., sutinkamai su 2015-03-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-376, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 5,4446 ha (vertė 9839 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnijos Salako kadastro vietoje;

178- M. V. V., sutinkamai su 2015-03-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-393, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,4721 ha (vertė 2660 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Ignalinos rajono savivaldybės Kazitiškio seniūnijos Švedriškių kadastro vietovės teritorijoje;

179- B. S., sutinkamai su 2015-03-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvada Nr. 49IP-458, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 0,8057 ha (vertė 1456 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Zarasų rajono savivaldybės Turmanto seniūnijos Kimbartiškės kadastro vietovės teritorijoje.

180G. D. ir D. K. nusprendus D. K. vardu pirkti M. V. V., V. O., B. S. priklausančias teises atkurti nuosavybę, jis: G. D. ir D. K. teikė susipažinimui su minėtomis išvadomis susijusius dokumentus, S. Z. paprašytas susitikimo metu perdavinėjo G. D. ir D. K. S. Z. suruoštus dokumentus, ėmė iš jų grynus pinigus atsiskaitymui su žemės atkūrimo išvadų pardavėjais, telefoninių pokalbių ir sms žinučių pagalba teikė informaciją apie parduodamų išvadų kainas, pardavėjų banko sąskaitas.

181Nors kaltinime nurodyta, jog V. R. 2015 metais sausio – vasario mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku G. D. ir D. K., aptarus ketinamų pirkti išvadų kainas ir mokestį jam už tarpininkavimo paslaugas, laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio pabaigos iki 2015 metų balandžio mėnesio vidurio derino išvadų Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-458 pardavimo D. K. kainas, organizavo pardavėjui B. S. grynųjų pinigų - 3270 Eur už parduodamą išvadą perdavimą, ir bei tarpininkavo dėl preliminarių sutarčių pasirašymo bei už tarpininkavimą D. K. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-458 iš G. D. tiesiogiai ir per D. K. bei tyrimo metu nenustatytą asmenį gavo 13 730 Eur pajamų, tačiau objektyvių šias faktines aplinkybes patvirtinančių duomenų teismui nepateikta. Ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teismo posėdžio metu liudytojais apklausti G. D., D. K. nurodė, jog nei susitikimų metu, nei telefoninių pokalbių metu su V. R. nebuvo kalbama apie mokestį V. R. už tarpininkavimą. Asmeniškai V. R. nei už žemės atkūrimo išvadas, nei už pagalbą surandant asmenis, parduodančias žemės atkūrimo išvadas, jie jokių pinigų nemokėjo. G. D. nurodo, jog 2015-04-07 jis padarė pavedimus už žemės atkūrimo išvadas: -19.063 Eur V. O. ir 5.116 Eur į M.V. V. sąskaitą, bei pats perdavė 8.000 Eur grynais nepažįstamam asmeniui, kuris atvažiavo į susitikimą prie Visagino, ties Zarasų sankryža kartu su V. R.. D. K. nurodo jog nepažįstamam asmeniui, kuris atvažiavo į susitikimą kartu su V. R. jis sumokėjo G. D. priklausančius 9.000 Eur, o nepažįstamasis D. K. perdavė dokumentus, susijusius su išvadų pirkimu: įgaliojimus, sutartis. Pasak minėtų liudytojų visi pinigai buvo skirti atsiskaityti su žemės atkūrimo išvadas parduodančiais asmenimis. Liudytoju apklaustas S. Z. parodė, kad V. R. jis nurodė turintis penkias žemės atkūrimo išvadas bei nurodė jų kainas, tuo tarpu V. R. po tam tikro laiko nurodė, kad jis žino žmones, norinčius šias išvadas pirkti ir į kokią kadastrinę vietovę pirkėjas pageidauja perkelti žemę. Kiek pagal baudžiamojoje byloje esančius dokumentus pamena, jog tarpininkavo parduodant M. V. V. priklausiusias tris žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, B. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-458 ir V. O. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376. M. V. V. priklausiusią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393, B. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-458 ir V. O. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376, buvo parduotos V. R. surastam pirkėjui D. K., o M. V. V. priklausiusios kitos dvi žemės atkūrimo išvados Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, S. Z. tarpininkaujant buvo parduotos V. R. surastam pirkėjui A. P. ar tai jo įgaliotam asmeniui. S. Z. nurodo, jog jis bendravo su žemės atkūrimo išvados pardavėjais ir tvarkė visus pirkimo-pardavimo dokumentus. Tad tarpininkaudamas parduodant šias penkias žemės atkūrimo išvadas S. Z. nurodo gavęs apie 18 700 Eur pelną. Įvardinti tikslios pelno sumos, gautos už tarpininkavimą parduodant žemės atkūrimo išvadas, įvardijant atskirai kiekvieną sandorį – negali. Visą šį pelną jis yra deklaravęs VMI, pateikdamas individualios veiklos deklaraciją. V. R. šiame tarpininkavime nedalyvaudavo, jis jam už tarpininkavimą nemokėjo. Byloje nėra šių liudytojų (A. P., S. Z.) parodymus paneigiančių įrodymų, o teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo jais abejoti ir jais nesivadovauti.

182Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų A. P., P. Č., S. Z., N. T. parodymuose, 2016 m. kovo 14 d. atliktos kratos metu pas A. P. paimtuose dokumentuose (IV t., b.b.l. 10-15, 16-17, 19-21,29-31, 32-39, 40), 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (IV t., b.b.l. 148-149) S. Z. pateiktoje 2015 m. metinę pajamų deklaracijoje (IV t., b.b.l. 154-159), Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje Nr. 492408, apie S. Z. nuo 2011 m. lapkričio 24 d. vykdomą individualią veiklą (IV t., b.b.l. 162), bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad V. R. laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio iki 2015 metų balandžio mėnesio telefonu ir susitikimų metu A. P. suteikė informaciją apie tai, kad M. V. V., sutinkamai su 2015-03-26 ir 2015-03-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos parengta žemės atkūrimo išvadomis Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, turi teisę atkurti nuosavybę į atitinkamai 1,8278 ha (vertė 3303 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Švenčionių rajono savivaldybės Pabradės seniūnijos Meškerinės kadastro vietovės teritorijoje ir 1,0925 ha (vertė 2405 Eur) žemės sklypą, esantį Utenos apskrities Anykščių rajono savivaldybės Skiemonių seniūnijos Mačionių kadastro vietovės teritorijoje, A. P. teikė susipažinimui minėtas išvadas ir su jomis susijusius dokumentus, be to S. Z. paprašytas susitikimo metu paėmė avansą už žemės atkūrimo išvadų tvarkymą, telefoninių pokalbių ir sms žinučių pagalba teikė informaciją apie parduodamų išvadų kainas.

183Nors kaltinime nurodyta, jog V. R.: 2015 metais vasario mėnesį tiksliau nenustatytu laiku, A. P., aptarus ketinamų pirkti išvadų kainas ir mokestį jam už tarpininkavimo paslaugas,, laikotarpiu nuo 2015 metų kovo mėnesio iki 2015 metų balandžio mėnesio telefonu ir susitikimų metu derino išvadų Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 pardavimo A. P. kainas, organizavo pardavėjui M. V. V. grynųjų pinigų: atitinkamai 10053 Eur už parduodamą išvadą Nr. 49IP-392 ir 4235 Eur už parduodamą išvadą Nr. 49IP-456 perdavimą bei tarpininkavo dėl preliminarių sutarčių pasirašymo bei už tarpininkavimą P. Č. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, iš A. P. gavo 15 712 Eur pajamų, tačiau objektyvių šias faktines aplinkybes patvirtinančių duomenų (įrodymų) teismui nepateikta.

184Ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teismo posėdžio metu liudytojais apklausti A. P. nurodė, jog nei susitikimų metu, nei telefoninių pokalbių metu su V. R. nebuvo kalbama apie mokestį V. R. už tarpininkavimą. A. P. nurodė, jog pagal 2015-03-26 išvadą Nr.49IP-392 V. M. V. valstybės išperkamo miško kaina 5.708 Eur, o pagal 2015-03-31 išvadą Nr.49IP-456 V. M. V. valstybės išperkamo miško kaina 2 405 Eur. Iš viso 8.113 Eur. Todėl jo mokėtina suma buvo 30.017,1 Eur (8.113 Eur x 3,7). Dalį piniginių lėšų, t.y. 3.000 arba 4.000 Eur rankpinigių jis perdavęs V. R. susitikimo su juo Utenoje, didžiojoje "Maximoje" (šalia bažnyčios) esančioje picerijoje, metu, o likusi pinigų suma buvo perduota 2015-04-07 susitikimo Vilniuje, „Akropolio“ automobilių aikštelėje metu. Kas šio susitikimo metu A. P. perdavė visus sutvarkytus žemės atkūrimo išvadų dokumentus ar automobilio gale sedėjęs V. R. ar S. Z. ir kuriam iš jų A. P. padavė likusius pinigus-A. P. pasakyti negalėjo. Bet nurodė, jog būtent S. Z. savo ranka surašė 30.000 Eur sumai pinigų (sumokėtų per du kartus) gavimo patvirtinantį kvitą ir pasirašė. Tai, jog pinigines lėšas iš A. P. gavo S. Z., patvirtina ir ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas S. Z., bei kratos metu paimtas ir dokumentų apžiūros protokolu apžiūrėtas 2015 m. balandžio 7 d. pinigų gavimo patvirtinimas, surašytas ranka, kuriame S. Z. patvirtino gavęs 30.000 eurų už išvadas Nr. 49 IP-392 ir 49 IP-456. ( IV t., b.b.l. 40). Liudytoju apklaustas S. Z. parodė, jog tarpininkavo parduodant M. V. V. priklausiusias dvi žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, V. R. surastam pirkėjui A. P. ar tai jo įgaliotam asmeniui. S. Z. nurodo, jog jis bendravo su žemės atkūrimo išvados pardavėju ir tvarkė visus pirkimo-pardavimo dokumentus. Tad tarpininkaudamas parduodant šias dvi dar tris kitas žemės atkūrimo išvadas S. Z. nurodo gavęs apie 18.700 Eur pelną. Įvardinti tikslios pelno sumos, gautos už tarpininkavimą parduodant žemės atkūrimo išvadas, įvardijant atskirai kiekvieną sandorį – negali. Visą šį pelną jis yra deklaravęs VMI, pateikdamas individualios veiklos deklaraciją. V. R. šiame tarpininkavime nedalyvaudavo, jis jam už tarpininkavimą nemokėjo. Byloje nėra šių liudytojų parodymus paneigiančių įrodymų, o teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo jais abejoti ir jais nesivadovauti.

185Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, individuali veikla - tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

186Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2017 m. vasario mėn. rašte Nr. (18.16-31-1 E) R- nurodyta, kad vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo požymių ir tokios veiklos tikslo – ekonominės naudos siekimo – buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą įstatyme išvardintoms veiklos rūšims. Nesant bent vieno iš minėtų požymių, veiklos kvalifikuoti kaip individualios, negalima. Jei V. R. tarpininkavo kitiems gyventojams perkant parduodant teises į nuosavybės atkūrimą, tokia veikla yra priskiriama EVRK 2 red. 68.31 klasei „Nekilnojamojo turto agentūrų veikla". Todėl jei tokia gyventojo faktiškai vykdyta veikla atitinka GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus individualios veiklos požymius, laikoma, jog gyventojas vykdė individualią veiklą (VII t., b.b.l. 141-142).

187Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnio 2 dalį nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

188Lietuvos įstatymai (Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m balandžio 4 d. įsakymas Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ su pakeitimais, 2008 m. liepos 25 d. (įsakymas VA-38), 2013 m. birželio 25 d. (įsakymas Nr. VA-36) patvirtintos fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą nustatytos tvarkos reikalavimus ir kt.) nustato tvarką, pagal kurią piliečiai gali verstis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Veiklos formos yra šios: akcinė bendrovė, individuali įmonė, verslo liudijimas. Kiekvienai veiklos formai numatytas tam tikras veiklos registravimo mechanizmas. Iš tikrųjų tarpininkavimo veiklai nereikalingas joks specialus leidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 5 d. nutartis Nr. 2K-240-696/2015). Tačiau veiklos įregistravimas tam tikra forma privalomas. Asmuo pats pasirenka, kokia forma jis vykdys veiklą. Kalbant apie individualią veiklą, teisės aktai numato, kad fizinis asmuo turi pateikti atitinkamos formos prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai įregistruoti jį į Mokesčių mokėtojų registrą. Valstybinė mokesčių inspekcija per 5 dienas išduoda individualios veiklos pažymą, kuri yra teisėtas pagrindas vykdyti individualią veiklą. Kaltinamasis V. R. šių veiksmų neatliko, taigi pažeidė teisės aktų reikalavimus. Vykdydamas tarpininkavimo perkant ir parduodant nuosavybes teise priklausančias teises atkurti nuosavybę veiklą, priskiriamą EVRK 2 red. 68.31 klasei „Nekilnojamojo turto agentūrų veikla" (V t., b.b.l. 126-128), jis nesikreipė nei dėl verslo liudijimo, nei dėl tam tikros formos įmonės steigimo, tai patvirtinta ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2016 m. birželio mėn. rašte Nr. (27.4-40-4 E) RD (V t., b.b.l. 123).

189Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tik tam, kas neteisėtos ekonominės veiklos ėmėsi versliškai ir stambiu mastu. Šie požymiai, rodantys didesnį neteisėtos veiklos pavojingumo laipsnį, yra baudžiamosios ir administracinės atsakomybių atribojimo kriterijai, todėl jų nustatymas ir tinkamas motyvavimas yra būtinas tokio pobūdžio bylose. Nenustačius nė vieno iš šių požymių neteisėta ekonominė veikla užtraukia ne baudžiamąją, o administracinę atsakomybę pagal ATPK 173 straipsnį (pagal nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnį). Šio Lietuvos Respublikos ATPK 173 straipsnio pastaboje (analogiškai ir Administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnio 5 dalyje) nurodyta, kad administracinė atsakomybė atsiranda, kai verčiamasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutiniųjų 12 mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-515/2014).

190Už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla nustatyta ne tik baudžiamoji, bet ir administracinė atsakomybė. Tai įpareigoja teismus kruopščiai spręsti šių skirtingų atsakomybių takoskyros klausimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta prieš dirbtinį išimtinai civilinių, administracinių, mokestinių ir drausminių santykių kriminalizavimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-383/2011, 2K-409/2011, 2K-262/2011, 2K-P-267/2011, 2K-7-58/2013, 2K-98/2014 ir kt). Perteklinis baudžiamosios teisės normų taikymas neatitinka šios teisės šakos paskirties ir principų.

191Kaltinamajame akte nurodyta, jog V. R. „versliškai ir stambiu mastu, laikotarpiu nuo 2008 m gruodžio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn. Ignalinoje, Zarasuose, Vilniuje ir kituose vietovėse tarpininkavo perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į jiems tenkančių buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą ir gavo iš šios veiklos 32 338,2 Eur pajamų“(V t., b.b.l. 129,135,138-140,)., o būtent:

 • 2008 m.,2009 m.,2010 m., 2011 m., 2012 metais pajamų negavo;
 • 2013 metais gavo 10 000 Lt ( 2896,20 Eur) pajamų (iš R. G. už tarpininkavimą D. G. pagal preliminarias sutartis ir pareiškimus apie atsiskaitymą įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas: Nr. 8IP-95 ( išvadą pardavęs asmuo - I. B.) ir išvadą Nr. 20642 (išvadą pardavęs asmuo - M. P.));
 • 2014 metais pajamų negavo;
 • 2015 metais gavo 29 442 Eur pajamų, 2015 m. patyrė 18 700 Eur išlaidų ir:
 • gavo 13 730 Eur pajamų (iš G. D. tiesiogiai ir per D. K. bei tyrimo metu nenustatytą asmenį už tarpininkavimą D. K. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-376 (išvadą pardavęs asmuo – V. O.), Nr. 49IP-393 (išvadą pardavęs asmuo-M.V. V.), Nr. 49IP-458 (išvadą pardavęs asmuo –B. S.));
 • gavo 15 712 Eur pajamų (iš A. P. už tarpininkavimą P. Č. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 (išvadas pardavęs asmuo – M.V. V.).

192Dėl 2015 metais gautų 29 442 Eur pajamų

193Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų G. D., D. K., B. S., N. T., S. Z. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžio metu, liudytojų V. O. ir M. V. V. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. kovo 8 d. atliktos kratos metu rastų ir paimtų dokumentų, kurių apžiūra užfiksuota 2016 m. kovo 9 d. apžiūros protokole bei kitos baudžiamosios bylos analizės) matyti, kad G. D. už tris žemės atkūrimo išvadas: Nr. 49IP-376 (išvadą pardavęs asmuo – V. O.), Nr. 49IP-393 (išvadą pardavęs asmuo-M.V. V.) ir Nr. 49IP-458 (išvadą pardavęs asmuo –B. S.) viso sumokėjo 41.179 Eur , iš kurių: 24.179 Eur bankiniais pavedimais (19.063 Eur bankiniu pavedimu buvo pervesta į V. O. sąskaitą (už žemės atkūrimo išvados Nr. 49IP-376 pirkimą), 5.116 Eur bankiniu pavedimu buvo pervesta į M.V. V. sąskaitą (už žemės atkūrimo išvados Nr. 49IP-393 pirkimą) ir 17.000 Eur grynais pinigais, kuriuos G. D. ir D. K. nurodė išmokėję nepažįstamam vyrui, buvusiam kartu su kaltinamuoju V. R., kurio atpažinti negalėjo. Ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo teisme metu buvo nustatyta, jog B. S. už žemės atkūrimo išvados Nr. 49IP-458 pirkimą buvo sumokėta 3.270 Eur grynais, tad viso, asmenims, iš kurių buvo perkamos žemės atkūrimo išvados, sumokėta – 27.449 Eur suma, likusi 13.730 Eur suma, G. D. tiesiogiai ir per D. K. asmeniui, buvusiam kartu su V. R., sumokėta suma, kaltinime įvardinama, kaip V. R. gautos pajamos iš G. D. už tarpininkavimą (41.179 Eur – 27.449 Eur = 13.730 Eur).

194Tačiau ir ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas S. Z. nurodė, jog būtent jis, vykdydamas individualią veiklą, tarpininkavo parduodant V. R. surastam pirkėjui D. K. (ar jo įgaliotam asmeniui): M. V. V. priklausiusią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393, B. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-458 ir V. O. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376, ir iš to turėjo pelno, kurį sudarė skirtumas tarp pirkėjo sumokėtos sumos už perkamas išvadas ir pardavėjui išmokėtos sumos už parduodamas išvadas. Iš V. O. perkant žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-376 (kuriam buvo sumokėtą 19.063 Eur.), S. Z. nurodo gavęs apie 8.000 Eur pelno, iš sandėrio, kurio metu iš B. S., buvo perkama išvada Nr. 49IP-458 (už kurią pardavėjui B. S. buvo sumokėta 3.270 Eur), S. Z. nurodo gavęs apie 700 Eur pelno, o kiek tiksliai yra gavęs pelno už tarpininkavimą parduodant M. V. V. priklausančios žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393 (už kurią pardavėjui buvo sumokėta 5.116 Eur) tiksliai pasakyti negalėjo, nes viso yra tarpininkavęs parduodant tris M. V. V. priklausančias žemės atkūrimo išvadas (kitas dvi A. P.), iš kurių gavo viso apie 10.000 Eur pelno. Visą šį pelną jis yra deklaravęs VMI, pateikdamas individualios veiklos deklaraciją. Patvirtindamas šiuos parodymus, S. Z. pateikė 2015 m. metinę pajamų deklaraciją (IV t., b.b.l. 154-159). Tai, jog S. Z. nuo 2011 m. lapkričio 24 d. vykdo individualią veiklą patvirtina ir byloje pateikta Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 492408 (IV t., b.b.l. 162).

195Analizuodamas kaltinamojo V. R. atliktą neteisėtą veiką, teismas jau konstatavo, jog byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių kaltinime nurodytą aplinkybę, kad už tarpininkavimą D. K. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393, Nr. 49IP-458 iš G. D. tiesiogiai ir per D. K. bei tyrimo metu nenustatytą asmenį V. R. gavo 13 730 Eur pajamų. Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojo S. Z. duotais parodymais (jie yra paremti byloje pateiktais dokumentais ir neprieštarauja bei nėra paneigti kita bylos medžiaga), todėl konstatavus, jog S. Z. iš minėtų sandorių gavo 8700 Eur pelno ir remiantis iš nekaltumo prezumpcijos kylančiu imperatyvu, kad visos abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai, daro išvadą, jog sumokėjus 27.449 Eur sumą, asmenims, iš kurių buvo perkamos žemės atkūrimo išvados, bei S. Z. už tarpininkavimą gautą ir deklaruotą 8700 Eur pelną, likusi G. D. tiesiogiai ir per D. K. asmeniui, buvusiam kartu su V. R., sumokėta suma (už žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-376, Nr. 49IP-393 ir Nr. 49IP-458) yra ne 13.730 Eur, o 5.030 Eur suma (41.179 Eur – 27.449 Eur -8.700 Eur=5.030 Eur.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog liudytojo apklausos metu S. Z. nurodė, jog praėjus tiek laiko negali pasakyti kiek tiksliai yra gavęs pelno už tarpininkavimą parduodant M. V. V. priklausančią žemės atkūrimo išvadą Nr. 49IP-393 (už kurią pardavėjui buvo sumokėta 5.116 Eur) tiksliai pasakyti negalėjo, nes viso yra tarpininkavęs parduodant tris M. V. V. priklausančias žemės atkūrimo išvadas (kitas dvi A. P.), iš kurių gavo viso apie 10.000 Eur pelno.

196Pastebėtina, jog visos abejonės, jeigu jų negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai, neužtenka kaltę grįsti tik prielaidomis.

197Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų A. P., S. Z. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžio metu, liudytojų M. V. V., P. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. kovo 14 d. atliktos kratos metu rastų ir paimtų dokumentų, kurių apžiūra užfiksuota 2016 m. 14 d. apžiūros protokole bei kitos baudžiamosios bylos analizės) matyti, kad A. P. už dvi žemės atkūrimo išvadas: Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 (išvadas pardavęs asmuo – M.V. V.) viso sumokėjo 30.000 Eur, iš kurių 14.288 Eur sumokėta M.V. V. už parduodamas žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 (10.053 Eur) ir Nr. 49IP-456 (4.235 Eur). Likusi 15.712 Eur suma (30.000-14.288 Eur=15.712 Eur ) kaltinime įvardinama kaip V. R. gautos pajamos iš A. P. už tarpininkavimą.

198Ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas A. P. nurodė, jog už perkamas žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 viso sumokėjo 30.000 Eur.: 3.000 Eur ar tai 4.000 Eur avansą sumokėjo V. R. 2014 m. pabaigoje-2015 m. pradžioje Utenoje, didžiojoje „Maxima“ esančioje picerijoje, o likusius pinigus – 2015-04-07 Vilniaus „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje neatsimena kam iš automobilio galinėje sėdynėje sėdėjusių asmenų: ar tai V. R., ar tai žemės atkūrimo išvadų pardavėjo atstovu pristatytam S. Z.. Tačiau būtent S. Z. surašė kvitą, patvirtinantį, jog iš A. P. už žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 viso gavo 30.000 Eur.

199Ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas S. Z. nurodė, jog būtent jis, vykdydamas individualią vęiklą, tarpininkavo parduodant V. R. surastam pirkėjui A. P. M. V. V. priklausiusias žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, ir iš to turėjo pelno, kurį sudarė skirtumas tarp pirkėjo sumokėtos sumos už perkamas išvadas ir pardavėjui išmokėtos sumos už parduodamas išvadas. Patvirtino, jog iš A. P. viso gavo 30.000 Eur, dalį šių pinigų jo prašymu avansu buvo paėmęs V. R. ir šiuos pinigus perdavė S. Z., o likusią pinigų sumą jam asmeniškai Vilniaus „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje perdavė pats A. P.. S. Z. nurodo surašęs pakvitavimą, jog už žemės atkūrimo išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456 viso gavo 30.000 Eur. Iš šių pinigų jis sumokėjo išvadų pardavėjui M. V. V., kuris už gautus pinigus pasirašė preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje, kur nurodyta jam išmokėtos sumos, o likusi pinigų suma - liko jam, t.y. S. Z. kaip uždarbis už tarpininkavimą. S. Z. nurodo V. R. už pagalbą surandant pirkėją nieko nemokėjo. Kiek tiksliai yra gavęs pelno už tarpininkavimą parduodant M. V. V. priklausančias žemės atkūrimo išvadas pasakyti negali. Visą šį pelną jis yra deklaravęs VMI, pateikdamas individualios veiklos deklaraciją.

200Šiuos liudytojų A. P. ir S. Z. parodymus patvirtina ir 2016 m. kovo 14 d. kratos metu rastas ir paimtas 2015 m. balandžio 7 d. pinigų gavimo patvirtinimas, surašytas ranka, kuriame S. Z. patvirtino gavęs 30 000 eurų už išvadas Nr. 49 IP-392 ir 49 IP-456. ( IV t., b.b.l. 40). Teismui nepateikta įrodymų, patvirtinančių faktą, jog už tarpininkavimą P. Č. pagal preliminarias sutartis įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 49IP-392 ir Nr. 49IP-456, kaltinamasis V. R. iš A. P. gavo 15.712 Eur pajamų.

201Be to, jokia baudžiamosios bylos medžiaga (nei ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų G. D., D. K., A. P. parodymai, nei baudžiamojoje byloje pateiktos telefoninių pokalbių išklotinės nei kiti baudžiamojoje byloje surinkti duomenys), nepatvirtina kaltinamajame akte nurodytų teiginių, jog kaltinamasis V. R. bendraudamas su žemės atkūrimo išvadas pirkusiais G. D., D. K. ir A. P., aptarė ne tik ketinamų pirkti išvadų kainas, bet ir mokestį jam(kaltinamajam) už tarpininkavimo paslaugas.

202Dėl 2013 metais gautų 2896,20 Eur pajamų

203Kaltinamajame akte nurodyta, jog 2013 m. laikotarpyje V. R. už tarpininkavimą D. G. pagal preliminarias sutartis ir pareiškimus apie atsiskaitymą įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 8IP-95 ir pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642 iš R. G. gavo 10 000 Lt ( 2896,20 Eur) pajamų.

204Liudytojas R. G. ir ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog V. R. padedant įsigijo keturias žemės atkūrimo išvadas savo įgaliotinių D. G. ir R. J. vardu. V. R. atvežus žemės atkūrimo dokumentus, įgaliojimą, pasirašytą žmogaus, parduodančio žemės atkūrimo dokumentus, R. G. perduodavo V. R. sutartą pinigų sumą grynais atsiskaitymui su žemės atkūrimą išvadas parduodančiais asmenimis. R. G. nurodo mokėjęs grynais pinigais už kiek vieną žemės atkūrimo išvadą atskirai. Kiek tiksliai buvo mokama V. G. nurodo neprisimenąs. R. G. nurodė, jog jis asmeniškai V. R. perdavė tik pinigines lėšas skirtas atsiskaityti su žemės atkūrimo išvadas parduodančiais asmenimis: 35 000 Lt. už K. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, 9000 Lt. už I. B. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, 20 000 Lt. už M. P. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, ir 1000 Eur už S. Ž., O. B. ir J. S. priklausančią žemės atkūrimo išvadą. Perduodant šias pinigines lėšas dalyvavo tik R. G. ir V. R., jokie pinigų perdavimą fiksuojantys dokumentai surašomi nebuvo. V. R. už suteiktą pagalbą (tarpininkavimą) nieko nemokėjo, V. R. iš jo nieko nereikalavo.

205Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų R. G., K. S., S. Ž., A. Ž., D. G. R. J. parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžio metu, I. B., M. P. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. liepos 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš R. G. paimtų dokumentų, bei kitos baudžiamosios bylos analizės) matyti, kad kaltinime įvardinamos, kaip V. R. gautos 2.896,20 Eur pajamos iš R. G. už tarpininkavimą, yra skirtumas R. G. apklausoje nurodomos sumokėtos pinigų sumos už žemės atkūrimo išvadas ir jas pardavusių asmenų, apklausose nurodomos gautos sumos, t.y. už žemės atkūrimo išvadą Nr. 8IP-95 (išvadą pardavęs asmuo-I. B.), R. G. nurodo sumokėjęs 9.000 Lt., tuo tarpu I. B. nurodo gavusi 3.000 Lt. (-6. 000 Lt.), už žemės atkūrimo išvadą Nr. 20642 (išvadą pardavęs asmuo-M. P.), R. G. nurodo sumokėjęs 20.000 Lt., tuo tarpu M. P. nurodo gavusi 16 000 Lt. (-4.000 Lt.).

206Kaltinamasis V. R. nurodo, jog jis neprisimena kiek tiksliai už kiekvieną įsigytą žemės atkūrimo išvadą, atsiskaitymui su šių išvadų pardavėjais, jam perdavė R. G., tačiau tvirtina, jog visus R. G. duotus pinigus jis perdavė atsiskaitydamas su pardavėjais ir jokių piniginių lėšų sau nepasiliko.

207Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojo R. G. duotais parodymais, tačiau juos vertindamas atsižvelgia ir į tas aplinkybes, jog liudytojas R. G. nurodo, pokalbių su V. R. metu nebuvo aptariamas (prašomas, nurodomas) mokestis V. R. už tarpininkavimo paslaugas, R. G. tiksliai nepamenantis kokios buvo mokomos sumos ir kada tiksliai tai buvo daroma. Be to, pinigai buvo perduodami grynais, nepildant jokių pinigų perdavimą patvirtinančių dokumentų, o juos mokant niekas be judviejų (R. G. ir V. R.) nedalyvavo ir to nematė. Išanalizavus baudžiamosios bylos medžiagą matyti, jog kitų įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę, t.y. kad V. R. už tarpininkavimą D. G. pagal preliminarias sutartis ir pareiškimus apie atsiskaitymą įgyjant teises atkurti nuosavybę pagal išvadas Nr. 8IP-95 ir pagal sprendimą Nr. 395-(14.39.3.)-139, išvadą Nr. 20642 iš R. G. gavo 10 000 Lt ( 2896,20 Eur) pajamų, teismui nepateikta.

208Stambaus mąsto sąvoka Baudžiamajame kodekse nepateikta, tačiau sisteminis įstatymų aiškinimas leidžia spręsti, kad baudžiamoji atsakomybė kyla tais atvejais, kai viršijama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnyje numatytą 500 MGL dydžio sumą. Net ir atmetus šias pagrįstas abejones ir darant prielaidą, jog kaltinamasis V. R. visgi 2013 metų laikotarpyje už tarpininkavimą iš R. G. gavo 10.000 Lt ( 2.896,20 Eur) pajamų, o 2015 metų laikotarpyje už tarpininkavimą iš G. D. gavo 5.030 Eur pajamų, vertinant vykdytos neteisėtos ekonominės veiklos stambaus masto požymį, akivaizdu, jog šios 2013 metų laikotarpyje ir 2015 metų laikotarpyje gautos pajamos (įplaukos) neviršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos (2013 m. laikotarpiu 1 MGL = 130 Lt (37,65Eur), 500 MGL x 37,65 Eur =18.825 Eur, o 2015 m. laikotarpiu 1 MGL = 38 Eur), 500 MGL x 38 Eur =19.000 Eur).

209Kaip jau nurodyta aukščiau, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, iš nekaltumo prezumpcijos kyla imperatyvas, kad visos abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-7-544/2005, Nr. 2K-251/2008 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose O. prieš Norvegiją § 37/3, Condron prieš Jungtinę Karalystę § 62 ir kt.) . Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad nei bylos tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta objektyvių, faktinių duomenų, leidžiančių tiksliai nustatyti kaltinamojo V. R. vykdomos veiklos gautų pajamų dydį bei pagrįsti kaltinime V. R. inkriminuoto Baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje numatyto neteisėtos komercinės veiklos požymio-stambaus masto buvimą. Todėl V. R. veiklą vertinti kaip stambaus masto veiklą nėra pagrindo.

210Iš kaltinamojo akto matyti, kad V. R. kaltinamas tuo, jog neteisėta finansine veikla vertėsi versliškai.

211BK 202 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „ėmimasis veiklos versliškai“ ir ATPK 173 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „vertimasis veikla“ reiškia ne ką kita kaip veiklos pastovumą, nuolatinį jos pobūdį. Todėl versliškumo sąvoka turi apimti ne tik veiklos pastovumą ir nuolatinį jos pobūdį, bet ir kitus požymius, skiriančius ją nuo paprasto vertimosi komercine ar kitokia veikla sąvokos. Tokie požymiai – tai parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį. Didesnį veiklos mastą (ir pavojingumą) taip pat galėtų rodyti išplėtota neteisėto verslo infrastruktūra, aktyvi teikiamų paslaugų vartotojų paieška, samdomų darbuotojų buvimas, didelių organizacinių pastangų poreikis verslui vykdyti ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335/2012, 2K-574/2011, 2K-428/2014, 2K-515/2014, 2K-262-697/2016). Kartu svarbu pažymėti, kad pagal kasacinę praktiką versliškumas šioje nusikaltimo sudėtyje reiškia ir tai, kad tokia kaltininko veikla yra nuolatinis pagrindinis ar papildomas jo pajamų šaltinis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-147/2010, Nr. 2K-539/2013).

212Tačiau, turint galvoje versliškumo kriterijaus neapibrėžtumą, konstatuotina, kad baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą ekonominę veiklą pagal šį kriterijų visada turi būti pagrįsta teismo vidiniu įsitikinimu dėl tokios neteisėtos veiklos didesnio pavojingumo ir administracinės atsakomybės nepakankamumo bei neproporcingumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta prieš dirbtinį išimtinai civilinių, administracinių, mokestinių ir drausminių santykių kriminalizavimą remiantis aiškumo stokojančiu versliškumo požymiu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-383/2011, 2K-409/2011, 2K-262/2011, 2K-P-267/2011, 2K-7-58/2013, 2K-98/2014, 2K-515/2014, 2K-455-693/2016 ir kt.).

213Kaltinamajame akte nurodyta, jog neteisėta ekonomine veikla (tarpininkavimu perkant - parduodant teises atkurti nuosavybę į jiems tenkančių buvusių savininkų nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą) V. R. vertėsi laikotarpiu nuo 2008 m gruodžio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn., ir iš šios veiklos gavo 32 338,2 Eur pajamų. Tačiau išanalizavus kaltinamajame akte inkriminuotą tęstinę veiką metais, matyti, jog :

 1. 2008 metų laikotarpyje V. R. tarpininkavo sudarant vieną sandorį, iš kurio negavo jokių pajamų;
 2. 2009, 2010 metų laikotarpyje neatliko jokios neteisėtos ekonominės veiklos (taigi, negavo ir pajamų iš jos);
 3. 2011 metų laikotarpyje tarpininkavo sudarant vieną sandorį, iš kurio negavo jokių pajamų;
 4. 2012 metų laikotarpyje neatliko jokios neteisėtos ekonominės veiklos (taigi, negavo ir pajamų iš jos)
 5. 2013 metų laikotarpyje tarpininkavo sudarant du sandorius (pirkėjas vienas ir tas pats asmuo-R. G.), iš kurių kaltinime nurodoma gavęs 2896,20 Eur pajamų;
 6. 2014 metų laikotarpyje neatliko jokios neteisėtos ekonominės veiklos (taigi, negavo ir pajamų iš jos)
 7. 2015 metų laikotarpyje tarpininkavo sudarant šešis sandorius, iš kurių už penkis kaltinime nurodoma gavęs 29.442 Eur pajamų.

214Teismas, sistemiškai vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus duomenis, išanalizavo kaltinamojo V. R. neteisėtą ekonominę veiklą pagal aukščiau nurodytus, kasacinio teismo apibrėžtus, versliškumo kriterijus, ir padarė pagrįstą išvadą, jog: 1) tarpininkavimas perkant – parduodant žemės atkūrimo išvadas nebuvo nuolatinė ir intensyvi kaltinamojo V. R. veikla bei pagrindinis (ar papildomas) jo pajamų šaltinis. Kaip matyti vien iš kaltinamojo akto, V. R. per aštuonerių metų laikotarpį, skirtinga apimtimi, tarpininkavo tik dešimties sandorių atlikimui, didesniąją dalį inkriminuoto laikotarpio V. R. nevykdė jokios neteisėtos ekonominės veiklos (neatliko jokių tarpininkavimo veiksmų 2009,2010,2012,2014 metų laikotarpiais), bei negavo jokių pajamų iš šios veiklos laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2012 metų, bei 2014 metais. Remiantis kaltinamuoju aktu pajamos gautos tik 2013 metų ir 2015 metų laikotarpyje, tačiau kartu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tikslus jo gautų pajamų dydis iš šios veiklos byloje nenustatytas. Tai, jog ši kaltinamojo veikla nebuvo pagrindiniu jo pajamų šaltiniu, patvirtina ir tas faktas, jog kaltinamasis V. R. dirba ( - ), t.y. jo pagrindiniu gaunamu pajamų šaltiniu buvo darbo užmokestis iš darbinės veiklos; 2) kaltinamasis V. R. neatliko jokių parengiamųjų darbų: nesiėmė aktyvių veiksmų ieškant žemės atkūrimo išvadų pirkėjų (atvirkščiai visi žemės atkūrimo išvadas pirkę asmenys: R. K., R. G., D. K. ir G. D. bei A. P. nurodo patys kreipęsi į V. R. su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar kas nors parduoda žemės atkūrimo išvadas), be to, informaciją apie žemės atkūrimo išvadas parduodančius asmenis atliekant 5 iš visų 10-ties atliktų sandorių V. R. pateikė S. Z., kuris (kaip jau konstatuota nuosprendžio dėstomojoje dalyje) ir atliko didžiąją dalį V. R. 2015 m. laikotarpyje inkriminuotų tarpininkavimo veiksmų; 3) kaltinamasis V. R. neatliko jokių veiksmų, susijusių su žemės atkūrimo išvadomis (asmeniškai nepildė, netvarkė jose esančios dokumentacijos, neįtakojo jose sprendimus priimančių asmenų ir pan.), o kaltinamojo V. R. žemės atkūrimo išvadas pirkusiems asmenims suteikta informacija (apie žemės atkūrimo išvadas) yra viešo pobūdžio ( t.y. nebuvo speciali, tik kaltinamajam pagal jo darbo profilį prieinama informacija). Tai konstatuota 2016 m. gegužės 10 d. išvadoje dėl V. R. ir N. T. tarnybinių nusižengimų tyrimo Nr. 1PS17-94-(2.30.) (VI t., b.b.l. 31-34). Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija išnagrinėjusi pateiktą medžiagą dėl V. R. padarytos uždraustos veikos, padarė išvadą, jog neturi juridinio pagrindo reikšti civilinį ieškinį šioje byloje (2016 m. gruodžio mėn. raštas Nr. (36.3 E GPS)-6K V t., b.b.l. 138-140).

215Pagal formuojamą teismų praktiką labai svarbus yra baudžiamosios ir kitų rūšių teisinės atsakomybės atribojimo klausimas. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nuosekliai pabrėžiama, jog pagal Konstituciją įstatymų leidėjas baudžiamajame įstatyme nusikalstamomis gali įvardyti tik tas veikas, kurios yra iš tikrųjų pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų daroma didelė žala asmens, visuomenės ir valstybės interesams arba dėl šių veikų kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai), kad nusikaltimai – tai tokie teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).

216Taigi, baudžiamoji teisė, kaip paskutinė priemonė (ultima ratio), taikytina tik tuomet, jeigu teisiniai santykiai nėra reguliuojami kitomis teisinėmis priemonėmis arba asmens veikloje yra aiškūs nusikalstamos veikos požymiai.

217Išanalizavęs visas faktines bylos aplinkybes, įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika (apibrėžiančią versliškumo kriterijus ir draudžiančią išimtinai civilinių, administracinių, mokestinių ir drausminių santykių kriminalizavimą), teismas konstatuoja, jog nėra jokio pagrindo išvadai dėl didesnio V. R. neteisėtos veiklos pavojingumo ir administracinės atsakomybės taikymo jam nepakankamumo ir neproporcingumo.

218Pabrėžtina, kad baudžiamoji atsakomybė už užsiėmimą komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) tokiai veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, atsiranda tik tada, kai šia veikla užsiima versiliškai arba stambiu mastu. Nesant versliškumo arba stambaus masto požymio, užsiėmimas tokia veikla kaltininkui užtraukia tik administracinę atsakomybę.

219Remiantis išdėstytu (padarytas išvadas sistemiškai įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus duomenis, išanalizavus teisės aktus) darytina pagrįsta išvada, kad V. R. veikoje nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 202 straipsnio 1 dalyje, sudėties, t.y. nei stambaus masto, nei versliškumo, nes šios aplinkybės nepasitvirtino jokiais leistinais įrodymais, todėl jis yra išteisintinas, o jo atsakomybės klausimas dėl komercinės veiklos vykdymo neturint licencijos, spręstinas administracine tvarka. Kardomosios priemonės.

220Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 2016 m. kovo 24 d. nutarimu V. R. skirta procesinė prievartos priemonė - laikinas nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant jam nuo 2016 m. kovo 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 24 d. disponuoti nekilnojamu turtu (VI t., b.b.l. 85-88, 89-92). Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi V. R. skirtos procesinės prievartos priemonės - laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas pratęstas trims mėnesiams (VI t., b.b.l. 116-119). ). Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi V. R. skirtos procesinės prievartos priemonės - laikino nuosavybės teisės į nuosavybės teise priklausantį turtą: žemės sklypą su statiniais (registro Nr. ( - )), esantį adresu ( - ), t.y. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ); pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ); pastatą-ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), apribojimo terminas pratęstas iki 2017 m. kovo 24 d. (VI t., b.b.l. 148-151, VII t., b.b.l. 36-40, 41-45).

221Šiam nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinas laikinas V. R. nuosavybės teisės apribojimas jo turtui – žemės sklypui su statiniais (registro Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), t.y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ); pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ); pastatui-ūkio pastatui, unikalus Nr. ( - ) ir kiti apribojimai pagal Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 2016 m. kovo 24 d. nutarimą, kurio galiojimo terminas pratęstas Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ir Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi.

222Šiam nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina V. R. 2016 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos nutarimu paskirta karomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti (VI t., b.b.l. 137-138). Daiktiniai įrodymai.

22319 (devyniolika vienetų) kompaktinių diskų: 16 kompaktinių diskų Nr. 18-09-09, Nr. 18-09-8, 18-09-07, Nr. 18-09-6, Nr. 18-09-65, Nr. 18-09-66, 18-09-67, Nr. 18-09-68, Nr. 18-09-69, Nr. 18-09-70, 18-09-71, Nr. 18-09-72, 18-09-73, Nr. 18-09-74, Nr. S8-09-436, Nr. S8-09-437, kuriuose užfiksuota informacija, surinkta vykdant kriminalinę žvalgybą arba elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę ir 3 kompaktiniai diskai su iš bankų „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus 2015-12-09 raštu Nr. OUT-20528 (III t., b.l. 29), iš AB Swedbank“ 2016-01-05 raštu Nr. S/13 (II t., b.b.l. 21-22) ir AB „Šiaulių bankas“ 2015-11-12 raštu Nr. 8548 (III t., b.b.l. 23) gauta informacija – prijungtini ir saugotini prie baudžiamosios bylos medžiagos.

224Rankraštinis pinigų gavimo kvitas, surašytas ant preliminarios pirkimo pardavimo sutarties blanko, paimtas 2016 m. kovo 14 d. atliekant kratą pas A. P. gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, adresu Žiburio g. 5-5, Anykščiai (IV t., b.b.l. 10-15, 40) - grąžintinas savininkui A. P..

225Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 2935 kopija, N. U. ir D. S. įgaliojimo V. A. Nr. 1980 kopija, paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą kopija, E. A. mirties liudijimo kopija, Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 18-2989 kopija, J. B. įgaliojimo D. Š. Nr. DP-174 kopija, paimti 2016-03-21 atliekant kratą pas V. R. darbo kabinete, esančiame Nacionalinės žemės tarnyboje prie ŽŪM, adresu ( - ) (III t., b.bl. 165,166-169) – prijungtini ir saugotini prie baudžiamosios bylos medžiagos.

2262015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis tarp V. O. ir D. K., pateikta S. Z. 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (IV t., b.b.l. 148-149, 150-153)- grąžintinas savininkui S. Z..

227Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 303-307 straipsniais, teismas

Nutarė

228V. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalį išteisinti, jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

229V. R. 2016 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos nutarimu paskirtą karomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti– nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

230Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti laikiną V. R. nuosavybės teisės apribojimą jo turtui – žemės sklypui su statiniais (registro Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), t.y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ); pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ); pastatui-ūkio pastatui, unikalus Nr. ( - ).

23119 (devyniolika vienetų) kompaktinių diskų: 16 kompaktinių diskų Nr. 18-09-09, Nr. 18-09-8, 18-09-07, Nr. 18-09-6, Nr. 18-09-65, Nr. 18-09-66, 18-09-67, Nr. 18-09-68, Nr. 18-09-69, Nr. 18-09-70, 18-09-71, Nr. 18-09-72, 18-09-73, Nr. 18-09-74, Nr. S8-09-436, Nr. S8-09-437, kuriuose užfiksuota informacija, surinkta vykdant kriminalinę žvalgybą arba elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę ir 3 kompaktinius diskus su iš bankų „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus 2015-12-09 raštu Nr. OUT-20528, iš AB Swedbank“ 2016-01-05 raštu Nr. S/13 ir AB „Šiaulių bankas“ 2015-11-12 raštu Nr. 8548 gauta informacija, nuosprendžiui įsiteisėjus – prijungti ir saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

232Rankraštinį pinigų gavimo kvitą, surašytą ant preliminarios pirkimo pardavimo sutarties blanko, paimtą 2016 m. kovo 14 d. atliekant kratą pas A. P. gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, adresu ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus - grąžinti savininkui A. P..

233Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 2935 kopiją, N. U. ir D. S. įgaliojimo V. A. Nr. 1980 kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą kopiją, E. A. mirties liudijimo kopiją, Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 18-2989 kopiją, J. B. įgaliojimo D. Š. Nr. DP-174 kopiją, paimtus 2016-03-21 atliekant kratą pas V. R. darbo kabinete, esančiame Nacionalinės žemės tarnyboje prie ŽŪM, adresu Atgimimo g. 5, nuosprendžiui įsiteisėjus – prijungti ir saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

2342015 m. balandžio 7 d. preliminariąją sutartį tarp V. O. ir D. K., pateiktą S. Z. 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, nuosprendžiui įsiteisėjus - grąžinti savininkui S. Z..

235Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant N. K.,... 3. dalyvaujant prokurorui Alfredui Baciui,... 4. kaltinamajam V. R.,... 5. gynėjui advokatui A. L.,... 6. vertėjai I. P.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. V.R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Ignalinos rajone,... 9. Teismas... 10. V. R. buvo kaltinamas tuo, jog 2008 m gruodžio mėnesio... 11. - Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007... 12. - pažeisdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 13. - 2008 m. liepos 25 d. (įsakymas VA-38), 2013 m. birželio 25 d. (įsakymas... 14. tyčia laikotarpiu neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre... 15. I. Jis 2008 metais tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip gruodžio... 16. II. 2011 metais vasario mėnesį tiksliau nenustatytu laiku jis su 17. - K. S., sutinkamai su 1999-01-13 Išvada dėl žemės,... 18. - I. B., sutinkamai su 2011-12-20 Išvada dėl žemės,... 19. - M. P., sutinkamai su 2014-04-28 Nacionalinės žemės... 20. - S. Ž., O.... 21. R. G. nusprendus D. G. vardu... 22. - pagal 2011-03-25 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį 23. - 2013-05-15 pareiškimu apie atsiskaitymą I. B.... 24. - 2013-05-21 pareiškimu apie atsiskaitymą M. P.... 25. - pagal 2015-11-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį 26. Jis už tarpininkavimą D. G. pagal preliminarias... 27. III. 2015 metais sausio – vasario mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku į... 28. - V. O., sutinkamai su 2015-03-23 Nacionalinės žemės... 29. - M. V. V.,... 30. - B. S., sutinkamai su 2015-03-31 Nacionalinės žemės... 31. G. D. ir D. K. nusprendus 32. - pagal 2015-04-07 preliminarią sutartį V. O.... 33. - pagal 2015-04-07 preliminarią sutartį 34. - pagal 2015-04-16 preliminarią sutartį B. S.... 35. Jis už tarpininkavimą D. K. pagal preliminarias... 36. IV. 2015 metais vasario mėnesį tiksliau nenustatytu laiku jis su 37. Jis už tarpininkavimą P. Č. pagal preliminarias... 38. Šiais veiksmais V. R. kaltinamas padaręs nusikalstamą... 39. Kaltinamasis V. R. parodė, kad kaltu pagal jam... 40. R. K. pažįsta jau seniai, pastarasis norėjo įsigyti... 41. R. G. pažįsta jau daugiau nei 10 metų, yra kaimynai,... 42. Kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su D. K. ir 43. V. R. nurodo, jog A. P. su juo... 44. Kaltinamasis V. R. nurodo, jog jis asmeniškai iš... 45. Liudytojas R. K. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 46. Liudytoja I. O. G. ikiteisminio... 47. Liudytoja D. Š. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 48. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. rugpjūčio 31 d. duotus... 49. 2008 m. gruodžio 17 d. įgaliojimu (patvirtintu Ignalinos rajono 2-ojo notaro... 50. II.... 51. Liudytojas R. G. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 52. R. G. nurodo, jog už I. B.... 53.M. P. priklausančią žemės atkūrimo išvadą, 54. Ketvirta žemės atkūrimo išvada, kurią R. G. padėjo... 55. Liudytojas R. G. nurodo, jog šiuo metu yra iki galo... 56. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos 4 d. ir 2016 m.... 57. Liudytojas K. S. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 58. Liudytojas K. S. nurodė, jog 1999 m. sausio 13 d. jis... 59. Liudytojas K. S. nurodo, jog jis neklausė 60. Liudytojas K. S. patvirtino, jog jis pats buvo žemės... 61. Liudytoja I. B. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos... 62. I. B. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jai... 63. Liudytoja M. P. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. liepos... 64. M. P. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jai... 65. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. rugsėjo 22 d. protokole... 66. Liudytoja S. Ž. teismo posėdyje parodė, kad 67. Liudytojas A. Ž. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 68. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. rugpjūčio 4 d.... 69. Liudytojas D. G. teismo posėdyje parodė, kad dirba... 70. Liudytojas D. G. paaiškino, jog negali pasakyti kiek, 71. Liudytoja R. J. teismo posėdyje parodė, kad nuo 2014... 72. 2016 m. liepos 7 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole (V,... 73. -2011 m. kovo 25 d. preliminariąja pirkimo – pardavimo sutartį, kuria 74. - 2011 m. kovo 25 d. įgaliojimą (patvirtintą Ignalinos rajono 2-ojo notaro... 75. - 2013 m. kovo 15 d. I. B. pasirašytą pareiškimą... 76. - 2013 m. gegužės 15 d. įgaliojimą (patvirtintą Kauno miesto 18-ojo... 77. - 2013 m. gegužės 21 d. M. P. pasirašytą pareiškimą... 78. - 2013 m. gegužės 21 d. įgaliojimą (patvirtintą Vilniaus rajono 7-ojo... 79. 2015 m. lapkričio 13 d. preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį,... 80. - 2015 m. gruodžio 8 d. įgaliojimą (patvirtintą Molėtų rajono 2-ojo... 81. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir... 82. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. sausio 18 d.... 83. III.... 84. Liudytojas G. D. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 85. Už trečią perkamą sklypą jis turėjo mokėti– 5.140 Eur. Prisimena, kad... 86. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. kovo 9 d. duotus parodymus... 87. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016 m. kovo 9 d. protokole (IV... 88. Liudytojas D. K. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 89. Žemės sklypų kainos būdavo įvairios, tačiau kaina buvo skaičiuojama iš... 90. Liudytojas D. K. nurodo, jog vieną kartą už žemės... 91. Žemės atkūrimo išvados buvo perkamos pagal įgaliojimus, kurie, pervedus... 92. Liudytojas N. T. (N. T.) teismo... 93. Liudytojas V. O. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m.... 94. V. O. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jam... 95. Liudytojas V.... 96. Remiantis išrašu apie asmenį, gautu iš Registrų centro Gyventojų registro... 97. Liudytojas B. S. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 98. 2016 m. kovo 8 d. nutarime daryti kartą ir 2016 m. kovo 8 d. kratos protokole... 99. - 2015 m. balandžio 16 d. preliminarioji sutartis, kuria 100. - 2015 m. balandžio 16 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro... 101. - 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintu Vilniaus m. 18-ojo notaro... 102. - 2015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis, pagal 103. - 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimas (patvirtintas Vilniaus m. 18-ojo notaro... 104. - 2015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis, kuria 105. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartimi patvirtintas... 106. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos... 107. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. nutartimi leista... 108. 2016 m. kovo 21 d. kratos protokole ((III t., b.b.l. 117-123) užfiksuota, kad... 109. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto... 110. IV.... 111. Liudytojas P. Č. ikiteisminio tyrimo metu 2016 m.... 112. Liudytojas A. P. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 113. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo metu 2016 m.... 114. Liudytojas S. Z. teismo posėdyje nurodė, kad įvykis... 115. Pagal savo darbo pobūdį jis dažnai lankydavosi Ignalinos žemėtvarkos... 116. Žinodamas, jog V. R. pažįsta žmones, norinčius... 117. Teismo posėdžio metu, tikslindamas savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo... 118. S. Z. nurodo paprašęs V. R.,... 119. Liudytojas S. Z. nurodo, jog V.... 120. Dėl tarpininkavimo parduodant M.... 121. M. V. V. už... 122. Teismo posėdžio metu teismui tikslinant liudytojo S.... 123. Taip pat liudytojas S. Z. nurodė, jog 124. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartimi leista... 125. 2016 m. kovo 14 d. kratos protokole ((IV t., b.b.l. 10-15) užfiksuota, kad... 126. - 2015 m. balandžio 7 d. preliminariosios sutartys, pagal 127. - 2015 m. balandžio 7 d. įgaliojimai (patvirtinti Vilniaus m. 18-ojo notaro... 128. - 2015 m. balandžio 7 d. pinigų gavimo patvirtinimas, surašytas ranka,... 129. 2016 m. kovo 29 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole (IV t.,... 130. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos... 131. Remiantis Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma... 132. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos... 133. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2016 m.... 134. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2017 m. vasario... 135. Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija 2016 m. gruodžio... 136. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartimi leista... 137. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 138. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi leista... 139. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 140. - 2015-02-04 V. R. ir N. T.... 141. - 2015-02-20 S. Z. ir V. R.... 142. - 2014-12-04 V. R. ir R. G.... 143. - 2014-12-18 V. R. ir R. K.... 144. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi pratęstas... 145. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 146. - 2015-02-18, 2015-02-19, 2015-02-20, 2015-02-27, 2015-03-27, 2015-03-30,... 147. -2015-02-19, 2015-02-24, 2015-02-25, 2015-04-07, 2015-04-10, 2015-04-11,... 148. -2015-02-20, 2015-02-23, 2015-02-24, 2015-03-10, 2015-03-16, 2015-03-20,... 149. -2015-04-02 S. Z. ir V. R.... 150. - 2015-02-19, 2015-02-22, 2015-02-23, 2015-03-12, 2015-03-18, 2015-03-23,... 151. - 2015-03-18, 2015-03-19 V. R. ir 152. Analizuojant teismui pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, pastebėtina,... 153. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi... 154. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus... 155. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 156. Vertindamas įrodymus teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi ir nuspręsti,... 157. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus... 158. Pažymėtina, kad visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai tik tuomet,... 159. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta... 160. Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir... 161. Teismų praktikoje ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos... 162. Kaltinamajame akte nurodyta, jog kaltinamasis V. R.:... 163. V. R. kaltinamas padaręs vieną tęstinę nusikalstamą... 164. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, tai patvirtino ir kaltinamasis 165. Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų 166. Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų 167. - K. S., sutinkamai su 1999-01-13 Išvada dėl žemės,... 168. - I. B., sutinkamai su 2011-12-20 Išvada dėl žemės,... 169. - M. P., sutinkamai su 2014-04-28 Nacionalinės žemės... 170. - S. Ž., O.... 171. R. G. nusprendus D. G. vardu... 172. - pagal 2011-03-25 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį 173. - 2013-05-15 pareiškimu apie atsiskaitymą I. B.... 174. - 2013-05-21 pareiškimu apie atsiskaitymą M. P.... 175. - pagal 2015-11-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį 176. Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų 177. - V. O., sutinkamai su 2015-03-23 Nacionalinės žemės... 178. - M. V. V.,... 179. - B. S., sutinkamai su 2015-03-31 Nacionalinės žemės... 180. G. D. ir D. K. nusprendus 181. Nors kaltinime nurodyta, jog V. R. 2015 metais sausio... 182. Įvertinęs kaltinamojo V. R. parodymuose, liudytojų 183. Nors kaltinime nurodyta, jog V. R.: 2015 metais vasario... 184. Ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teismo posėdžio metu liudytojais apklausti 185. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio... 186. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2017 m.... 187. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnio... 188. Lietuvos įstatymai (Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio... 189. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 190. Už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla... 191. Kaltinamajame akte nurodyta, jog V. R. „versliškai ir... 192. Dėl 2015 metais gautų 29 442 Eur pajamų... 193. Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų G. D., 194. Tačiau ir ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu... 195. Analizuodamas kaltinamojo V. R. atliktą neteisėtą... 196. Pastebėtina, jog visos abejonės, jeigu jų negalima pašalinti, turi būti... 197. Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų A. P., 198. Ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas... 199. Ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytoju... 200. Šiuos liudytojų A. P. ir S. Z.... 201. Be to, jokia baudžiamosios bylos medžiaga (nei ikiteisminio tyrimo metu ir... 202. Dėl 2013 metais gautų 2896,20 Eur pajamų... 203. Kaltinamajame akte nurodyta, jog 2013 m. laikotarpyje V.... 204. Liudytojas R. G. ir ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio... 205. Iš byloje nustatytų aplinkybių (liudytojų R. G., 206. Kaltinamasis V. R. nurodo, jog jis neprisimena kiek... 207. Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojo R. G. duotais... 208. Stambaus mąsto sąvoka Baudžiamajame kodekse nepateikta, tačiau sisteminis... 209. Kaip jau nurodyta aukščiau, apkaltinamasis nuosprendis negali būti... 210. Iš kaltinamojo akto matyti, kad V. R. kaltinamas tuo,... 211. BK 202 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „ėmimasis veiklos... 212. Tačiau, turint galvoje versliškumo kriterijaus neapibrėžtumą,... 213. Kaltinamajame akte nurodyta, jog neteisėta ekonomine veikla (tarpininkavimu... 214. Teismas, sistemiškai vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir... 215. Pagal formuojamą teismų praktiką labai svarbus yra baudžiamosios ir kitų... 216. Taigi, baudžiamoji teisė, kaip paskutinė priemonė (ultima ratio), taikytina... 217. Išanalizavęs visas faktines bylos aplinkybes, įvertinęs pateiktų įrodymų... 218. Pabrėžtina, kad baudžiamoji atsakomybė už užsiėmimą komercine, ūkine,... 219. Remiantis išdėstytu (padarytas išvadas sistemiškai įvertinus... 220. Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos... 221. Šiam nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinas laikinas 222. Šiam nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina V. R.... 223. 19 (devyniolika vienetų) kompaktinių diskų: 16 kompaktinių diskų Nr.... 224. Rankraštinis pinigų gavimo kvitas, surašytas ant preliminarios pirkimo... 225. Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai... 226. 2015 m. balandžio 7 d. preliminarioji sutartis tarp V.... 227. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 228. V. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 229. V. R. 2016 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos... 230. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti laikiną V. R.... 231. 19 (devyniolika vienetų) kompaktinių diskų: 16 kompaktinių diskų Nr.... 232. Rankraštinį pinigų gavimo kvitą, surašytą ant preliminarios pirkimo... 233. Išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai... 234. 2015 m. balandžio 7 d. preliminariąją sutartį tarp 235. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka