Vilniaus miesto savivaldybės taryba 188710061

Įmonė bylose minima kaip

Vilniaus miesto savivaldybės taryba Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vaikų teisių apsaugos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR AM Vilniaus m. savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamentas Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus m.savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentas Vilniaus m. vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius Vaiko teisių apsaugos tarnyba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Energetikos ir statinių skyrius Vilniaus miesto savivaldybės meras Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus m savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba Vilniaus m. VTAS Vilniaus m. savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Senamiesčio seniūnija Vilniaus miesto savivalsybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Administracinė komisija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Vilniaus m. savivaldybės tarybos Administracinė komisija Vilniau srajono vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus miesto SA Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos VTAS Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir Viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyrius Vilniaus m. savivaldybė, atstovaujama Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vilniaus m. savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamento vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vilniaus m. savivaldybės administracijos teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos departamento mokesčių skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 1PK Prevencijos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyrius VMS administracija Lietuvos valstybė atstovaujama Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vilniaus miesto SA CSVTD VTS Vilniaus m.savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamentas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius Vilniaus m.savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius (Indrė Brazauskaitė) Vilniaus Vaikų teisių apsaugos tarnyba Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Paluckas Vilniaus m.savivaldybės administracijos SRD socialinės paramos skyrius Vilniaus m. CMS Vilniaus m.savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnija Vilniaus m. savivaldybės administracijos Ekonomikos departamento mokesčių tarnyba Vilniaus m. savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento VTAT VIlnaius miesto savivaldybė Vilniaus m. SA civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyrius Vilniaus miesto SA Komunalinio ūkio departamento energetikos ir statinių skyrius Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento juridinis skyrius Vilniaus m. savivaldybės VTAS Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto SA Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamentas Vilniaus m. savivaldybės administracijos saugaus miesto d-ento adm. veiklos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko tesių apsaugos skyrius Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Vaiko teisių skyrius Vilniaus miesto savivalybė Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Investicinių projektų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos SRSD VTAS Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivalsybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius Pašalintas iš proceso Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių rekalų ir sveikatos departamento sveikatos apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Socialinės paramos skyrius VMSA VTA skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Saugaus miesto departamento Administracinių teisės pažeidimų tyrimo skyrius Vilniaus m. savivaldybė Socialinių reikalų dpartamentas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto socialinės paramos centro Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės pažeidimų tyrimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Socialinių išmokų skyrius Vilniaus m. sav. administracijos VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės VTAS Vilniaus miesto savivaldybės admnistracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovacijos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija Viniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamentas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės adm. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento įgaliotas atstovas Jolita Marchulija Vilniaus miesto savivaldybės admminstracijos vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Virginija Mačionytė Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgaliotas asmuo Rūta Čiuladaitė Vilniaus m. savivaldybės administracija Vaikų teisių apsaugos tarnyba Vilniaus miesto savivaldybė, kurią atstovauja Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vyr. specialistė Dalia Lagunavičienė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės apsaugos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departameno Socialinių išmokų skyriaus Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento administracinės veiklos skyrius administarcinių nagrinėjimo poskyris Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinių bylų nagrinėjimo poskyris Vilniaus miesto savivaldybė, Vydūno. g. 17-29, savininkė Vilniaus miesto savivaldybė, buto Vydūno. g. 17-60, savininkė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius, Dalia Lagunavičienė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus rajono savivaldybės administracijos VTAS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisijos atstovas Egidijus Anulis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Nomeda Jakuškaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos SMD AVS Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija Vilniaus m. savivaldybės administracijos Finansų departamento mokesčių skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departavimo Būsto administravimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyrius Prevencijos ir tesenos poskyris Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas Viešosios tvarkos skyrius 3-iasis kontrolės poskyris vedėjas Fiodor Politov Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas Viešosios tvarkos skyrius 4-asis kontrolės poskyris vedėjas Vaidas Činčikas Vilniaus m. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyr. inspektorė Miglė Morkūnaitė Vaikų teisių apsaugos tarnyba Prie Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius prie Vilniaus miesto savivaldybės [email protected] Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama VMS administracijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir Transporto departamento Būsto administravimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius () Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. sav. administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos taryba Vilniaus miesto administracija, Socialinės paramos skyrius Išvadą teikianti institucija: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Vilnaisu miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Socialinių reikalų departamentas Vaikų teisių apsaugos skyrius Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaikų teisių skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija“ Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių tarnybos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Vilniaus miesto savivaldybės globos ir rūpybos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas Vilniaus miesto sav. adm. Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Šeškinės seniūnijos Vilniaus miesto savivaldybės administarcijos Socialinės paramos skyrius Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės administracija išvada Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų skyrius Institucija, teikianti išvadą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto saviv. administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija Vilniaus miesto savivaldybės Peticijų komisija Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius Vilniaus m. savivaldybės adminitracijos Lazdynų seniūnija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Justiniškių seniūnija Vilniaus m. savivaldybės administracija vaiko teisių apsaugos tarnybos skyrius Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto savivaldybės administracija (188710061) Vilniaus m. savivaldybės socialinės paramos skyrius Biudžetinė įstaiga "Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius" Vilniaus m. savivaldybės administracijos teisės departamento CMS Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivavldybės administracijos Vilniaus m.savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyrius Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracios Statybos dokumentų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių išmokų skyriaus Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslagų skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos CMS Vilniaus miesto savivaldybė s administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės Taryba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos departamento socialinės paramos skyrius Vilniaus miesto savivladybė Vilniaus miesto savivaldybės eismo saugumo komisija Vilniaus savivavldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus miesto savavaldybė
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Atsakovas 2008-04-25 Pe 2S-308-345/2008 C VAT Nutartis
Pareiškėjas 2011-03-24 Ke 2SA-141-656/2011 C VAT Nutartis
Ieškovas 2012-11-14 Tr 2A-945-653/2012 C VAT Nutartis 7/0
Tretysis asmuo 2011-10-13 Ke 2-2177/2011 C LApT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2008-03-31 Pi 3K-3-198/2008 C LAT Nutartis 0/5
Tretysis asmuo 2007-06-26 An 2A-313/2007 C LApT Nutartis
Pareiškėjas 2013-01-04 Pe 2SA-32-640/2013 C VAT Nutartis
Atsakovas 2006-03-01 Tr 3K-3-167/2006 C LAT Nutartis
Ieškovas 2009-10-13 An 3K-3-412/2009 C LAT Nutartis 4/59
Atsakovas 2008-04-22 An 2A-371-186/2008 C VAT Nutartis
Atsakovas 2013-03-07 Ke 2-971/2013 C LApT Nutartis 3/0
Atsakovas 2011-05-12 Ke 2S-637-115/2011 C VAT Nutartis 3/0
Ieškovas 2010-05-19 Tr 2S-502-275/2010 C VAT Nutartis
Tretysis asmuo 2009-01-14 Tr 2S-69-302/2009 C VAT Nutartis 0/1
Tretysis asmuo 2007-12-18 An 3K-3-578/2007 C LAT Nutartis 3/382
Atsakovas 2007-07-03 An 2A-101/2007 C LApT Nutartis 0/1
Trečiasis asmuo 2013-05-07 An 2S-733-104/2013 C VAT Nutartis
Atsakovas 2010-04-27 An 2A-80/2010 C LApT Nutartis 1/0
Atsakovas 2007-11-28 Tr 3K-3-559/2007 C LAT Nutartis
Atsakovas 2013-02-20 Tr 2-3037-603/2013 C VAT Nutartis
Pareiškėjas 2011-09-06 An 2SA-151-232/2011 C VAT Nutartis
Atsakovas 2008-09-11 Ke 2-635/2008 C LApT Nutartis
Tretysis asmuo 2013-02-13 Tr 2S-207-881/2013 C VAT Nutartis
Atsakovas 2007-10-12 Pe 3K-3-440/2007 C LAT Nutartis 0/33
Atsakovas 2012-06-22 Pe 2S-912-431/2012 C VAT Nutartis
Atsakovas 2007-03-15 Ke 3K-3-99/2007 C LAT Nutartis 0/17
Tretysis asmuo 2006-05-29 Pi 3K-3-353/2006 C LAT Nutartis 0/1
Kreditorius 2013-02-14 Ke 2-738/2013 C LApT Nutartis 2/0
Atsakovas 2012-11-22 Ke 2-1199/2012 C LApT Nutartis 4/0
Atsakovas 2007-12-20 Ke 2-858/2007 C LApT Nutartis
Atsakovas 2011-06-07 An 2A-1037/2011 C LApT Nutartis 7/5
Atsakovas 2008-04-11 Pe 2-290-178/2008 C VAT Nutartis
Atsakovas 2008-04-11 Pe 2-290-178/2008 C VAT Nutartis
Atsakovas 2008-05-28 Tr 2A-478-302/2008 C VAT Nutartis
Atsakovas 2012-07-11 Tr 3K-3-293/2012 C LAT Nutartis 0/43
Atsakovas 2012-07-11 Tr 3K-3-293/2012 C LAT Nutartis 0/43
Trečiasis asmuo 2013-03-28 Ke 2-1456-809/2013 C Vilniaus MAT Sprendimas už akių
Atsakovas 2009-11-04 Tr 2S-1153-464/2009 C VAT Nutartis
Kasatorius 2006-01-18 Tr 3K-3-40/2006 C LAT Nutartis 0/23
Atsakovas 2013-01-15 An 2-1094-640/2013 C VAT Nutartis
Atsakovas 2012-06-01 Pe 2A-802-464/2012 C VAT Nutartis 1/0
Tretysis asmuo 2006-06-15 Ke 2-341/2006 C LApT Nutartis
Tretysis asmuo 2008-08-11 Pi 3K-3-362/2008 C LAT Nutartis 2/8
Ieškovas 2013-01-28 Pi 2A-1198-232/2013 C VAT Nutartis 2/0
Tretysis asmuo 2010-10-07 Ke 2A-851-275/2010 C VAT Nutartis 1/2
Ieškovas 2008-05-12 Pi 3K-3-269/2008 C LAT Nutartis 0/47
Suinteresuotas asmuo 2009-02-05 Ke 2A-35-186/2009 C VAT Nutartis
Atsakovas 2010-09-03 Pe 2-1304/2010 C LApT Nutartis 0/2
Ieškovas 2012-05-30 Tr 2A-609/2012 C LApT Nutartis 3/2
- 2006-04-19 Tr 3K-3-285/2006 C LAT Nutartis 0/10