Byla 2KT-51/2013
Dėl 2007 m. spalio 12 d. vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu ir prašo spręsti šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, susipažinęs su Kauno apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-7265-199/2013,

Nustatė

2Kauno apygardos teismui Kauno apylinkės teismas perdavė civilinę bylą pagal A. S. ieškinį atsakovams AB Ūkio bankui, notarei R. I., trečiasis asmuo A. S., dėl 2007 m. spalio 12 d. vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu ir prašo spręsti šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą.

3Apylinkės teismas 2013 m. kovo 14 d. nutartyje konstatavo, jog atsakovė notarė R. I. yra Kauno apylinkės teismo teisėjo E. I. sutuoktinė, todėl byla šiame teisme negali būti nagrinėjama (CPK 34 str. 5 d.).

4Byla perduodama kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

5Kaip numato LR CPK 34 straipsnio 5 dalis, tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Atsakovė notarė R. I. yra Kauno apylinkės teismo, kuriam teisminga byla, teisėjo E. I. sutuoktinė, todėl yra CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytas pagrindas perduoti šią bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui.

6Sprendžiant klausimą, kuriam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui perduotina byla, atsižvelgtina į tai, kuris apylinkės teismas būtų pakankamai arti Kauno apylinkės teismo bei lengviau pasiekiamas proceso dalyviams. Atsižvelgus į tai, kad ieškovo gyvenamoji vieta yra Šiaulių rajone, trečiojo asmens – Šiauliuose, todėl sprendžiama, kad labiausiai proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus atitiktų bylos perdavimas Kėdainių rajono apylinkės teismui.

7Civilinių bylų pirmininkas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 3, 5 dalimis,

Nutarė

8Perduoti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-7265-199/2013 A. S. ieškinį atsakovams AB Ūkio bankui, notarei R. I., trečiasis asmuo A. S., dėl 2007 m. spalio 12 d. vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu nagrinėti Kėdainių rajono apylinkės teismui.

9Nutarties kopiją išsiųsti ieškovo atstovui.

10Nutartis neskundžiama.