Byla 2KT-98/2012
Dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2302-577/2012 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3660-727/2012 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas, l. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas klausimą dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2302-577/2012 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3660-727/2012 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininką, prašydama spręsti jos nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3660-727/2012 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2302-577/2012 sujungimo klausimą. Nurodė, kad tarp šių bylų yra ryšys, jose keliami sutartinių prievolių pagal tą pačią sutartį vykdymo klausimai, nustatinėtinos ir vertintinos faktiškai tos pačios aplinkybės ir įrodymai, nagrinėjant bylas kartu, bus užtikrintas greitesnis ginčo išsprendimas ir proceso operatyvumas.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-3660-727/2012 pagal ieškovo UAB „Hidras“ ieškinį atsakovui UAB „Projestos projektai“ dėl 103 151,18 Lt įsiskolinimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo. Ieškinio reikalavimai kildinami iš 2011-10-06 statybos rangos sutarties, nurodant, kad atsakovas vengia atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas darbus atliko, pažeisdamas darbų atlikimo grafiką, tokiu būdu iš esmės pažeidė sutartį, todėl atsakovas ją nutraukė dėl ieškovo kaltės ir pagrįstai atsisakė priimti darbus.

6Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-2302-577/2012 pagal ieškovo UAB „Hidras“ ieškinį atsakovui UAB „Projestos projektai“ dėl 315 181, 22 Lt įsiskolinimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo ir atsakovo UAB „Projestos projektai“ priešieškinį dėl 575 847,70 Lt nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo. Ieškiniu prašoma priteisti skolą už rangovo atliktus darbus pagal 2011-10-06 statybos rangos sutartį, o priešieškiniu - nuostolių atlyginimą, kuris kildinamas iš netinkamo 2011-10-06 statybos rangos sutarties vykdymo, t.y. rangovui UAB „Hidras“ darbus vykdant, nesilaikant darbų atlikimo grafike nustatytų terminų, dalį darbų atlikus nekokybiškai, be jokio pagrindo sustabdžius darbų atlikimą statybos objekte.

7Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad tarp bylų yra tarpusavio ryšys, ką patvirtina ir šalių pozicija Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, prašant sustabdyti civilinę bylą iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2302-577/2012. Ieškovo UAB „Hidras“ ieškinys, pateiktas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, yra analogiškas ieškovo UAB „Hidras“ ieškiniui, pateiktam Vilniaus apygardos teismui, pagal kurį anksčiau iškelta civilinė byla. Tačiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateiktu ieškiniu prašomas priteisti įsiskolinimas už 2011 m. gruodžio mėnesį atliktus darbus, o Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje – už lapkričio mėnesį atliktus darbus. Atsižvelgiant į tai, kad darbai, atlikti pagal tą pačią statybos rangos sutartį yra tęstiniai, o tarp šalių kilęs ginčas turi būti sprendžiamas visų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontekste, yra pagrindas taikyti bylų sujungimo institutą, nes bylas nagrinėjant kartu bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti abu ginčus (CPK 2 str., 8 str.). Bylų sujungimas leis greičiau išnagrinėti ginčus, nes skirtingai nei bylos sustabdymo atveju, nereikėtų laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Bylas nagrinėjant kartu, bus taupomos ne tik teismų, bet ir dalyvaujančių bylose asmenų darbo ir laiko sąnaudos. Be to, susidariusi situacija leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą išvadą, kad bylose priimti procesiniai sprendimai būtų skundžiami apeliacine tvarka, todėl, siekiant išvengti papildomų procesų ir iš esmės tų pačių ar susijusių aplinkybių vertinimo kelis kartus, civilinės bylos, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), sujungiamos į vieną, t.y. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3660-727/2012 prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2302-577/2012, kurią nagrinėja teisėja Jadvyga Mardosevič.

8Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

9Sujungti civilines bylas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3660-727/2012 (teisminio proceso Nr. 2-01-3-00844-2012-7) prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2302-577/2012 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00010-2012-1), ir perduoti nagrinėti teisėjai Jadvygai Mardosevič.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai