Byla 2KT-30/2012
Dėl paskolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašant bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Byla paskirta nagrinėti teisėjai Rimai Volikienei. 2012 m. gegužės 18 d. ieškinys priimtas

1L. e. p. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Jolanta Badaugienė, susipažinusi su Šiaulių rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-1290-914/2012,

Nustatė

22012 m. gegužės 18 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme gautas ieškovo Pakruojo ūkininkų kredito unijos ieškinys atsakovui UAB „Aisnera“ dėl paskolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašant bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Byla paskirta nagrinėti teisėjai Rimai Volikienei. 2012 m. gegužės 18 d. ieškinys priimtas.

3Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas.

42012 m. birželio 7 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme gauti atsakovo UAB „Aisnera“ prieštaravimai dėl ieškinio ir Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. preliminaraus sprendimo.

52012 m. birželio 8 d. nutartimi Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė nusišalino nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo. Byla paskirta nagrinėti teisėjai Rimai Razumienei.

62012 m. birželio 13 d. nutartimi Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė taip pat nusišalino nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo. Byla paskirta nagrinėti teisėjui Laisvydui Zederštremui.

7Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartimi civilinė byla perduota nagrinėti Šiaulių rajono apylinkės teismui.

8Nurodyta, kad šalys yra susitarusios dėl sutartinio teismingumo – pagal ieškovo Pakruojo ūkininkų kredito unijos buveinės vietą, todėl byla teisminga Pakruojo rajono apylinkės teismui. Tačiau Pakruojo rajono apylinkės teismas (teisėjas Laisvydas Zederštremas) padarė išvadą, kad ginčas yra kilęs iš vartojimo paskolos sutarties, sudarytos tarp dviejų juridinių asmenų, todėl sutartinis teismingumas netaikomas, konstatavo, kad byla bus operatyviau ir ekonomiškiau išnagrinėta pagal atsakovo buveinės vietą, nes vienos iš proceso šalių buveinė registruota Šiaulių rajone.

9Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismui perduotas spręsti klausimas dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui.

10Byla perduotina nagrinėti Pakruojo rajono apylinkės teismui.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnyje yra reglamentuoti teismo priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam teismui pagrindai. Minėtoje teisės normoje numatyta, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus (t. y. kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka).

12Kaip jau anksčiau nustatyta, civilinė byla, laikantis teismingumo taisyklių, buvo priimta nagrinėti Pakruojo rajono apylinkės teisme, byloje netgi buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas. Gavus atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, byla perduota nagrinėti kitam teismui, kas pripažintina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 1 dalies pažeidimu.

13Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 5 dalyje, nenustatyta, kaip nenustatyta, kad daugumos įrodymų buvimo vieta yra Šiaulių rajone.

14Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių, byla perduotina nagrinėti Pakruojo rajono apylinkės teismui.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio trečiąja, ketvirtąja dalimis, L. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

16Civilinę bylą Nr. 2-1290-914/2012 pagal ieškovo Pakruojo ūkininkų kredito unijos ieškinį atsakovui UAB „Aisnera“ dėl paskolos priteisimo perduoti nagrinėti Pakruojo rajono apylinkės teismui.

17Apie bylos perdavimą pranešti šalims ir Šiaulių rajono apylinkės teismui. L. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

18Jolanta Badaugienė

19