Byla 2-1666/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalies, kuria atstatydinus iš pareigų atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratorių UAB „Bankroto administratorių kompanija“ kitu atsakovo administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) V. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalies, kuria atstatydinus iš pareigų atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratorių UAB „Bankroto administratorių kompanija“ kitu atsakovo administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi atsakovui AB „Kauno tiekimas“ buvo iškelta bankroto byla.

5Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Bankroto administratorių kompanija“.

6Trečiasis asmuo (kreditorius) BAB Ūkio bankas kreipėsi į teismą, prašydamas atstatydinti atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratorių UAB „Bankroto administratorių kompanija“ iš pareigų ir kitu atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“, UAB „Bankroto administratorių biuras“ arba R. N.. Nurodė, jog administratorius UAB „Bankroto administratorių kompanija“ nėra pajėgus tinkamai administruoti atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto procedūras, neatlieka jam pavestų funkcijų bei ĮBĮ įtvirtintų pareigų.

7Trečiasis asmuo (kreditorius) V. Z. prašė atstatydinus iš atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratoriaus pareigų UAB „Bankroto administratorių kompanija“ kitu atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratoriumi paskirti UAB „Actualis“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi atstatydino UAB „Bankroto administratorių kompanija“ iš atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratoriaus pareigų ir atsakovo administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

10Teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, nustatė, kad visi siūlomi administratoriai atitinka jiems keliamus reikalavimus, teismo yra suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, todėl turi teisę administruoti bankrutuojančią bendrovę. Teismas nustatė, kad UAB „Insolvensa“ dirba 4 darbuotojai, vykdomos 68 bankroto procedūros, baigta 40 bankroto procedūrų. UAB „Bankroto administratorių biuras“ dirba 4 darbuotojai, vykdomos 27 įmonių bankroto procedūros, baigtos 107. R. N. vykdo 11 įmonių bankroto procedūrų, baigtos 2. UAB „Actualis“ dirba 2 darbuotojai, vykdomos 50 įmonių bankroto procedūros, baigtos 12. Teismas, įvertinęs visų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras, sprendė, kad pagal turimą darbo patirtį, šiuo metu atliekamų bankroto procedūrų apimtį, darbuotojų išteklius, administruoti BAB „Kauno tiekimas“ skirtina UAB „Bankroto administratorių biuras“. Teismas nurodė, jog administratoriaus buveinės adresas yra fakultatyvus vertinamasis kriterijus skiriant bankroto administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis c.b. Nr. 2-847/2012). Faktas, kad bankroto administratorius sutiko administruoti konkrečią įmonę, reiškia, kad administratorius įvertino galimybę administruoti kitame mieste veikiančią įmonę. Teismas taip pat atmetė V. Z. argumentus, kad BAB Ūkio bankas siūlomi bankroto administratoriai galimai neatstovautų visų kreditorių interesų ar būtų nuo ko nors priklausomi.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Trečiasis asmuo (kreditorius) V. Z. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalį, kuria atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“ ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Actualis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai UAB „Bankroto administratorių biuras“ kandidatūrą, atsižvelgiant į darbo krūvį ir patirtį, pripažino tinkamesne eiti atsakovo administratoriaus pareigas nei UAB „Actualis“. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai yra fakultatyviniai kriterijai, sprendžiant įmonės administratoriaus paskyrimo klausimą. Svarbiausia yra administratoriaus nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis byloje Nr. 2-1255/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.). Be to, remiantis naujausia Lietuvos apeliacinio teismo praktika, yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą ir pajėgumą administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą gali įvertinti pats administratorius (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. 2-699/2013, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis byloje Nr. 2-1737/2013 ir kt.).
  2. Ta aplinkybė, kad naujo administratoriaus kandidatūrą siūlo didžiausią reikalavimo teisę turintis kreditorius, negali turėti reikšmės sprendžiant naujo administratoriaus paskyrimo klausimą, kadangi administratorius privalo atstovauti ne tik jį pasiūliusio kreditoriaus, bet visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus.
  3. Visi kreditoriaus BAB Ūkio banko pasiūlyti administratoriai reziduoja Vilniuje, o atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ buveinė, visas turtas yra Kauno mieste. Be to, įmonė tebevykdo veiklą Kauno mieste. Bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, nušalintas administratorius nesugebėjo tinkamai vykdyti įstatymo jam paskirtų pareigų dėl tos priežasties, kad buvo pažeisti bankroto koncentruotumo bei ekonomiškumo, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodo užtikrinimo, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų, principai.

13Trečiasis asmuo (kreditorius) BAB Ūkio bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atskirojo skundo argumentai, kad teismo paskirtas naujas administratorius nėra tinkamas vykdyti atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto procedūrą, yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais.
  2. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, pagrįstai nesureikšmino geografinės vietos kriterijaus, kadangi tai, jog BAB „Kauno tiekimas“ yra registruota Kaune, o UAB „Bankroto administratorių biuras“ – Vilniuje, neturi jokios esminės reikšmės bankroto procedūroms ir įtakos paskirto bankroto administratoriaus kvalifikacijai. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog geografinės vietos kriterijus yra fakultatyvinis.
  3. Pagal suformuotą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kai teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu nėra tam įstatyme nustatyto pagrindo.
  4. Apeliantas V. Z. pirmosios instancijos teismo nutartį apskundė ne siekdamas apginti BAB „Kauno tiekimas“ ir jo kreditorių interesus, o išimtinai veikdamas prieš AB Ūkio banką, kurio pasiūlytą atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriaus kandidatūrą paskyrė teismas. A. Z. yra buvęs įmonės BUAB „Domus Altera“ vadovu. Tuo tarpu teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kurioje sprendžiamas tarp BAB Ūkio banko ir BUAB „Domus Altera“ kilęs ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalies dėl UAB „Bankroto administratorių biuras“ paskyrimo nauju atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratoriumi teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Teismas, įvertinęs kreditorių siūlomas administratorių kandidatūras, skundžiama nutartimi paskyrė kitą atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratorių po to, kai iš pareigų buvo atstatydintas buvęs įmonės administratorius UAB „Bankroto administratorių kompanija“.

16Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktų nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Bankroto administratorius, atstovaudamas kreditoriui ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

17Pažymėtina, kad kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Kaip teisingai atskirajame skunde nurodė apeliantas, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikro bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratorius sutinka administruoti įmonę, ar Bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

18Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi pasiūlyti administratoriai (UAB „Insolvensa“, R. N., UAB „Bankroto administratorių biuras“ ir UAB „Actualis“) atitinka įstatymo reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, visi administratoriai sutinka administruoti atsakovą. Byloje taip pat nenustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą daryti išvadą dėl siūlomų skirti administratorių kandidatūrų teisinio suinteresuotumo atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ bankroto bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas su šiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis sutinka, jų neginčija ir byloje dalyvaujantys asmenys. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, inter alia ir į tai, kad byloje nėra pagrįstų duomenų apie siūlytų administratorių šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi, pirmosios instancijos teismas iš esmės turėjo teisę parinkti bet kurį iš administratorių ir šį pasirinkimą jis papildomai pagrindė fakultatyviųjų kriterijų analize.

19Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

20Nagrinėjamu atveju teismas, parinkdamas administratorių, įvertino kandidatų darbo patirtį, bankroto administratorių vykdomas procedūras ir juridinių bankroto administratorių turimą darbuotojų skaičių. Pasirinkdamas šiuos kriterijus, teismas įgyvendino pareigą parinkti administratorių iš kelių įstatymo reikalavimus atitinkančių kandidatūrų. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo nešališkumo, objektyvumo, sąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2009, 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013 ir kt.). Taip pat pažymėtina, jog nors administratoriaus buveinės vieta yra svarbi užtikrinant operatyvų bankroto proceso metu iškylančių klausimų sprendimą, o taip pat turi įtakos ir administravimo išlaidų dydžiui, tačiau šis kriterijus, nagrinėjamu atveju vertinant jį kartu su kitomis reikšmingomis aplinkybėmis, t. y. kad UAB „Bankroto administratorių biuras“ yra didesnę patirtį ir mažesnį fizinių bankroto administratorių užimtumą turintis kandidatas eiti atsakovo administratoriaus pareigas, leidžia teismui konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi ne UAB „Actualis“, o UAB „Bankroto administratorių biuras“ jokių teisės normų nepažeidė ir vadovavosi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

21Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas naujas bankroto administratorius atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus objektyvumu, kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei vienodai ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, nėra pagrindo naikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalį dėl naujo administratoriaus paskyrimo, dėl ko skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337str. 1 d. 1 p., 338 str.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalį dėl UAB „Bankroto administratorių biuras“ paskyrimo nauju atsakovo BAB „Kauno tiekimas“ administratoriumi palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi atsakovui AB „Kauno... 5. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsakovo BAB... 6. Trečiasis asmuo (kreditorius) BAB Ūkio bankas kreipėsi į teismą,... 7. Trečiasis asmuo (kreditorius) V. Z. prašė atstatydinus iš atsakovo BAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi atstatydino UAB... 10. Teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, nustatė, kad... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Trečiasis asmuo (kreditorius) V. Z. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 13. Trečiasis asmuo (kreditorius) BAB Ūkio bankas atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m.... 16. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 17. Pažymėtina, kad kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis,... 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi... 19. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio... 20. Nagrinėjamu atveju teismas, parinkdamas administratorių, įvertino kandidatų... 21. Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas naujas bankroto administratorius... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties dalį dėl UAB „Bankroto...