Byla 3K-3-131/2012
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia; trečiasis asmuo – E. E

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės (pranešėja), Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos dviračių sporto federacijos kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos dviračių sporto federacijos ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto sporto klubui „Helios sport“, biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto sporto centrui, U.C.I. fondui „Onlus Arcobaleno“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia; trečiasis asmuo – E. E.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio galiojimą (CK 1.82 straipsnis), aiškinimo ir taikymo.

62005 m. gegužės 10 d. Klaipėdos miesto sporto centras, atstovaujamas direktoriaus R. V., Lietuvos dviračių sporto federacija, atstovaujama prezidento E. A. , U.C.I. fondas „Onlus Arcobaleno“, atstovaujamas projekto rytų Europos šalyse vadovo A. Č. , Dviračių sporto klubas „Sidabrinė strėlė“, Lietuvos techninis dviračių sporto centras, atstovaujamas A. G. , sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria įsipareigojo suvienyti materialinius ir intelektinius išteklius bei turimas teises bendram tikslui – rengti sportininkus Lietuvos, Europos ir Pasaulio čempionatams, Olimpinėms žaidynėms; suburti pavienius, jaunus perspektyvius dviratininkus, kurie treniruojasi atskiruose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, centralizuoti tam rengtis; įteisinti šią sportininkų grupę kaip Lietuvos techninį dviračių sporto centrą, kurio veiklą inicijuoja U.C.I. Šalys susitarė, kad sukauptais finansiniais ištekliais pavedama disponuoti Dviratininkų sporto klubui „Sidabrinė strėlė“. Šios sutarties 2.2 punktu Lietuvos dviračių sporto federacija įsipareigojo Lietuvos techninio centro dviratininkų grupei 2005 metais skirti 60 000 Lt finansavimą. Kitos sutarties šalys taip pat prisiėmė įsipareigojimus finansuoti Lietuvos techninio centro dviratininkų grupę. Sutarties 2.4.5 punktu Dviratininkų sporto klubas „Sidabrinė strėlė“ įsipareigojo kooperuotas lėšas kaupti atskiroje klubo sąskaitoje ir kiekvienais metais iki gruodžio mėnesio 25 dienos – pateikti sutarties dalyviams finansinės ir darbo veiklos ataskaitas. Sutartyje taip pat aptartas jos galiojimas, nutraukimo tvarka, taikytina teisė, ginčų sprendimo tvarka ir kitos sąlygos. 2005 m. lapkričio 28 d. Lietuvos dviračių sporto federacijos Vykdomasis komitetas apsvarstė jungtinės veiklos sutartį ir, atsižvelgdamas į tai, kad sutartis nebuvo svarstyta Federacijos vykdomojo komiteto posėdyje, nutarė šiai sutarčiai nepritarti. Ieškovas jungtinės veiklos sutartį ginčijo tuo, kad ši sudaryta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl pripažintina negaliojančia; sutartį pasirašė ieškovo neįgaliotas asmuo; ši sutartis akivaizdžiai prieštarauja Federacijos interesams ir veiklos tikslams; sutartis sudaryta neveiksnių juridinių asmenų, nes U.C.I. fondas „Onlus Arcobaleno“ bei Lietuvos techninis dviračių sporto centras neegzistuoja, jie neįregistruoti Juridinių asmenų registre. Ieškovas prašė teismo prašo pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 10 d. jungtinės veiklos sutarties dalį, susijusią su Lietuvos dviračių sporto federacijos įsipareigojimais.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs jungtinės veiklos sutarties turinį, nustatė, kad sutarties tikslai atitiko Lietuvos dviračių sporto federacijos Statute įtvirtintus jos tikslus, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, kad ginčo sutartis prieštaravo federacijos interesams ir tikslams. Teismas, vertindamas Lietuvos dviračių sporto Federacijos prezidento teisę pasirašyti ginčo sutartį, nustatė, kad pagal Federacijos statuto 5.2.2 ir 5.2.3 punktus Federacijos prezidentui buvo suteikta teisė atstovauti federacijai kitose organizacijose, pasirašyti visus Federacijos dokumentus arba įgalioti kitus asmenis pasirašyti juos, o Statuto 6 dalyje, reglamentuojančioje vykdomojo komiteto kompetenciją, nebuvo įtvirtinta išskirtinė Federacijos vykdomojo komiteto teisė sudaryti sandorius ar spręsti klausimus dėl sutartinių įsipareigojimų, susijusių su lėšų perdavimu (ar pritarti sandorio sudarymui priklausomai nuo lėšų sumos, turto vertės). Dėl to teismas konstatavo, kad buvęs Federacijos prezidentas E. Endrijaitis jungtinės veiklos sutartį pasirašė teisėtai, neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų. Teismas, spręsdamas, ar ginčo sutartis neprieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei, vertino byloje pateiktą įgaliojimą, iš kurio matyti, kad Tarptautinės dviračių sporto sąjungos fondas „Onlus Arcobaleno“ įgaliojo A. V. pasirašyti jungtinės veiklos sutartį; prie sutartį pasirašančio dviračių sporto klubo „Sidabrinė strėlė“ buvo nurodytas ir Lietuvos techninis dviračių sporto centras, atstovaujamas prezidento A. G. Taigi teismas padarė išvadą, kad sutarties partneriai susitarė suburiamų sportininkų grupę įteisinti kaip Lietuvos techninį dviračių sporto centrą, kurio veiklą inicijuoja U. C. I., t. y. ginčo sutarties partneriai, pasirašydami sutartį, žinojo apie jau egzistuojantį Lietuvos techninį dviračių sporto centrą ir jo veiklos formą, o jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnyje esantys netikslumai, susiję su subjekto, kuriam turi būti skirtas finansavimas, įvardijimu, nekeičia sutarties esmės, nes iš bylos medžiagos matyti, jog sutarties partneriai susitarė siekti bendro tikslo per dviračio sporto klubo „Sidabrinė strėlė“ padalinį, kurio veiklą inicijavo U. C. I. „Onlus Arcobaleno“. Be to, pusės metų terminas po jungtinės veiklos sutarties sudarymo buvo pakankamas įvertinti, kad juridinis asmuo tokiam sandoriui pritarė.

9Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi jį atmetė ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kolegija, spręsdama sandorio negaliojimo pagal CK 1.82 straipsnį klausimą, nurodė, kad sandorį sudarė viešasis juridinis asmuo, sutartis neprieštaravo ieškovo tikslams, atitiko Federacijos statuto 1.1, 2.1.1–2.1.6 punktus. Dėl to kolegija, atsižvelgdama į Statuto 1.4 punktą, pagal kurį Federacija už savo prievoles atsako savo turtu, padarė išvadą, kad ji turėjo teisę prisiimti ir turtinę prievolę, susijusią su atstovavimu dviračių sportui (Statuto 1.2 punktas). Kolegija, pasisakydama dėl CK 1.81 ir 1.83 straipsnių taikymo ginčo sutarčiai, vertino ginčo sandorio turinį ir nustatė, kad pagal sutarties 2 punktą kiekvienas jungtinės veiklos dalyvis prisiėmė finansinių įsipareigojimų naujai įteisintai sportininkų grupei (Lietuvos techniniam dviračių sporto centrui), todėl ieškovas pagal šią sutartį atsakingas tik už savo įsipareigojimus. Kolegija pažymėjo, kad sutartimi buvo tik pradėtas kurti naujas juridinis asmuo, vienijantis perspektyvius dviratininkus, šia sutartimi sukauptais finansiniais ištekliais teisę disponuoti turėjo Klaipėdos miesto dviratininkų sporto klubas „Sidabrinė strėlė“, kuris buvo pervardytas į Klaipėdos miesto sporto klubą ,,Helios sport“, todėl atmetė apeliacinio skundo argumentus dėl naujai steigiamo subjekto neįregistravimo, nes tai nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Kolegija sprendė, kad nebuvo pagrindo pripažinti ginčo sutartį negaliojančia ir pagal CK 1.83 straipsnį, nes pagal sandorius, sudarytus juridinio asmens vardu iki juridinio asmens įregistravimo, šiuos sandorius sudarę asmenys atsako bendrai, jeigu įregistruotas juridinis asmuo neprisiima prievolių pagal tuos sandorius (CK 1.83 straipsnio 2 dalis, 2.61 straipsnis), todėl, įvertinusi ginčo sandorio esmę, kad jungtinės veiklos dalyviai galėjo reikšti reikalavimus vienas kitam dėl savo prisiimto sutartinio įsipareigojimo įvykdymo kuriant bendrą veiklą, pažymėjo, jog, kilus ginčui, sutarties šalimis nurodytini ne tik neįregistruoti juridiniai, bet ir fiziniai asmenys.

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Dėl CK 1.81 straipsnio netinkamo taikymo. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai neteisingai aiškino jungtinės veiklos sutarties sudarymo metu galiojusio Federacijos statuto nuostatas, neteisingai sprendė, kad Federacijos prezidentas, pasirašydamas ginčo sutartį, neviršijo jam suteiktų įgaliojimų. Statuto 5.2.3 punkte nurodyta prezidento teisė pasirašyti visus Federacijos dokumentus yra tik formalus veiksmas, vykdant suvažiavimo ir vykdomojo komiteto priimtus sprendimus; prezidentas, nesuderinęs su vykdomuoju komitetu, neturi teisės spręsti, kokius sandorius sudaryti. Statute nesant įtvirtintos Federacijos prezidento išimtinės teisės spręsti dėl sandorių sudarymo ar sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Federacijos lėšų perdavimu, tokia teisė priklauso vykdomojo komiteto kompetencijai. Lingvistiškai aiškinant Statuto 7.6 punktą, pagal kurį visus finansinius dokumentus pasirašo finansininkas, taip pat prezidentas arba viceprezidentas, o jų nesant, generalinis sekretorius – direktorius, darytina išvada, kad prezidentas tam tikrais atvejais apskritai gali nepasirašyti finansinių dokumentų; bet kuriuo atveju, prieš pasirašant, visi finansiniai dokumentai privalo būti patvirtinti Federacijos vykdomajame komitete (Statuto 7.4 punktas). Taigi, ginčo sutartis buvo pasirašyta asmenų, neturėjusių tam įgaliojimų, taip pat dvi sutarties šalys sutarties sudarymo metu neegzistavo, todėl pagal CK 1.81 straipsnį ginčo sutartis pripažintina negaliojanti kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei.
  2. Dėl CK 2.136 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Bylą nagrinėję teismai nepatikrino, ar, Federacijos prezidentui pasirašius ginčo sutartį, šią sutartį patvirtino pati Federacija. Kasatoriaus teigimu, byloje esantys įrodymai patvirtino, kad Federacijos vykdomasis komitetas nepritarė sudarytai ginčo sutarčiai. O ta aplinkybė, kad per šešis mėnesius kasatorius neišreiškė valios dėl ginčo sandorio sudarymo, nereiškia, jog jis tokiam sandoriui pritarė, nes pagal CK 6.173 straipsnio 1 dalį tylėjimas nelaikytinas sutikimu.
  3. Dėl CK 1.82 straipsnio 2 dalies netinkamo taikymo. Teismai, pažeisdami CK 6.193 straipsnyje nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, nepaisydami teismų praktikos, tik formaliai konstatavo, kad ginčo sutartis neprieštaravo Federacijos tikslams, tačiau netyrė įrodymų, patvirtinusių, jog sutartis prieštaravo ne tik jos tikslams, bet ir viešajam interesui. Kasatoriaus teigimu, ginčo sutartimi prisiimti finansiniai įsipareigojimai nebuvo planuoti 2005 m. ir neatitiko realių finansinių Federacijos galimybių; sutartyje nurodyti tikslai yra tik deklaratyvaus pobūdžio, neaptarta konkreti Lietuvos techninio dviračių sporto centro įsteigimo tvarka; sutarties tekste vartojamos skirtingos sąvokos, susijusios su naujai steigiamu juridiniu asmeniu; juolab kad nurodytas naujas centras nebuvo įsteigtas; sutarties šalimi nurodytas U. C. I. fondas „Onlus Arcobaleno“ iš tikrųjų neegzistuoja. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad argumentai dėl naujai steigiamo subjekto neįregistravimo nepagrįsti, nes tai nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas, yra neteisinga, nes nustatant aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu ar nevykdymu, galima spręsti, ko ginčo šalys siekė, sudarydamos sutartį.

12Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka negauta.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

15Dėl CK 1.82 straipsnio aiškinimo ir taikymo

16Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekė užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, trečiųjų asmenų apsaugą, apribojo galimybę ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius motyvuojant tuo, kad jie prieštarauja juridinio asmens tikslams arba pažeidžia juridinių asmenų valdymo organų kompetenciją.

17Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimo pagrindai ir nuginčijimo sąlygos įtvirtinti CK 1.82 straipsnyje. Kasacinio teismo praktika dėl galimybės ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius remiantis tuo, kad jie prieštarauja juridinio asmens teisnumui, t. y. sudaryti pažeidžiant juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jo valdymo organų kompetenciją ar prieštarauja juridinio asmens tikslams, yra nuosekliai plėtojama ta linkme, jog, sprendžiant dėl CK 1.82 straipsnio pagrindu ginčijamo sandorio negaliojimo, būtina nustatyti tam tikrų teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą: pirma, sudarė sandorį viešasis ar privatusis juridinis asmuo; antra, prieštarauja sudarytas sandoris jį sudariusio juridinio asmens teisnumui, t. y. jo steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties, tikslų, jo valdymo organų kompetencijos ir pan., ar ne; trečia, jei sandoris sudarytas privataus juridinio asmens – veikė kita sandorio šalis sąžiningai ar ne, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams; ketvirta, konstatavus juridinio asmens interesų pažeidimą, spręsti, ar konkrečiu atveju yra pagrindas ginti pažeistas šio asmens teises pripažįstant jo sudarytą sandorį negaliojančiu ar paliekant jam teisę apginti pažeistus interesus kitais teisių gynimo būdais (pvz., reiškiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo savo valdymo organams, sudariusiems tokį sandorį (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Vasmangas v. UAB Valdo leidykla, bylos Nr. 3K-3-567/2006; 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Beltateksas“ v. UAB „Sarteksas“, bylos Nr. 3K-3-534/2007).

18CK 1.82 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų juridinių asmenų sandoriai, prieštaraujantys jų veiklos tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais. Skirtingai nei privačių juridinių asmenų, kurių teisnumas yra bendrasis, viešųjų juridinių asmenų teisnumas yra specialusis, t.y. jie gali turėti ir įgyti tik tokių civilinių teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams (CK 2.74 straipsnio 2 dalis). Šių juridinių asmenų tikslas yra tenkinti viešuosius interesus (CK 2.34 straipsnio 2 dalis). Viešojo juridinio asmens sudarytų sandorių, prieštaraujančių to viešojo juridinio asmens teisnumui, pripažinimas negaliojančiais nesiejamas su kitos sandorio šalies sąžiningumu – prioritetas suteikiamas viešojo intereso gynimui, todėl sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu net tuo atveju, kai kita sandorio šalis yra sąžininga.

19Nagrinėjamos bylos atveju teismai nustatė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, veikiantis pagal Asociacijų įstatymą, t. y. jis yra viešasis asmuo (Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Juridinis asmuo suprantamas kaip savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri savo vardu gali įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme (CK 2.33 straipsnis). Taigi vienas esminių juridinio asmens požymių – juridinio asmens teisnumas, t. y. galėjimas turėti konkrečias civilinių įstatymų nustatytas ar jų nedraudžiamas teises ir pareigas (CK 2.74 straipsnio 1 dalis). Juridiniai asmenys civilines teises įgyja, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Kadangi juridiniai asmenys steigiami tam tikriems tikslams, skirtingų juridinių asmenų teisnumas gali būti įvairios apimties.

20Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija (tokių, kaip šios bylos ieškovo), steigimo, valdymo, veiklos tvarka ir pan. reglamentuota nurodytame Asociacijų įstatyme (Asociacijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises; valdymo organai ir jų kompetencija ir kt.

21Kasatorius, prašydamas pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnyje nustatytu pagrindu, nurodė, kad ginčo sandoris buvo sudarytas pažeidžiant vienasmenio valdymo organo – Federacijos prezidento kompetenciją, nustatytą sutarties sudarymo metu galiojusio Federacijos statuto. Kasatoriaus teigimu, pagal Statuto 7.4 punkto reikalavimus, Federacijos lėšų tvarkymas yra Vykdomojo komiteto, bet ne Prezidento kompetencija. Bylą nagrinėję teismai, atmesdami šiuos kasatoriaus argumentus, sprendė, kad pagal Federacijos statuto 5.2.2 ir 5.2.3 punktus Federacijos prezidentui buvo suteikta teisė atstovauti federacijai kitose organizacijose, pasirašyti visus Federacijos dokumentus arba įgalioti kitus asmenis pasirašyti juos, o Statuto 6 dalyje, reglamentuojančioje vykdomojo komiteto kompetenciją, nebuvo įtvirtinta išskirtinė Federacijos vykdomojo komiteto teisė sudaryti sandorius ar spręsti klausimus dėl sutartinių įsipareigojimų, susijusių su lėšų perdavimu (ar pritarti sandorio sudarymui priklausomai nuo lėšų sumos, turto vertės). Dėl to teismas konstatavo, kad buvęs Federacijos prezidentas jungtinės veiklos sutartį pasirašė teisėtai, neviršydamas jam suteiktų Federacijos prezidento įgaliojimų.

22Minėta, kad juridiniai asmenys civilines teises įgyja, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad asociacijos įstatai (statutas) yra viešojo juridinio asmens veiklos norminis pagrindas ir vientisas aktas, todėl jo nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio sisteminį ryšį, taip pat į jų santykį su įstatymais bei kitais galiojančiais teisės aktais. Nagrinėjamoje byloje yra ginčijama jungtinės veiklos sutarties dalis, pagal kurią Federacijos prezidentas Federacijos vardu įsipareigojo Lietuvos techninio centro dviratininkų grupei nuo 2005 iki 2008 metų kasmet skirti po 60 000 Lt finansavimą.

23Viešųjų juridinių asmenų dalyvavimas civilinėje apyvartoje yra pagrįstas tik materialiniu aprūpinimu pagrindinės veiklos, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus, o ne dalyvauti civiliniuose turtiniuose santykiuose. Tiek ginčijamos sutarties sudarymo metu galiojusiame Federacijos statute, tiek vėliau priimtuose Federacijos įstatuose nustatyta Federacijos lėšų sudėtis, šaltiniai, taip pat subjektas, turintis teisę šias lėšas tvarkyti: visas Federacijos lėšas, taip pat valstybės bei paaukotas lėšas tvarko Federacijos vykdomasis komitetas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad lėšų tvarkymas apima ne tik lėšų apskaitą, bet ir jų panaudojimą. Federacijos prezidentui nesuteikta teisės vienasmeniškai priimti sprendimus dėl lėšų tvarkymo, todėl įstatų (Statuto) nuostatos, kuriose nustatyti jo įgaliojimai atstovaujant Federacijai bei pasirašant dokumentus Federacijos vardu, turi būti aiškinamos sistemiškai su kitomis įstatų normomis, kuriose nustatyta, jog tarp suvažiavimų Federacijai vadovauja ir einamuosius klausimus tvarko vykdomasis komitetas, o prezidentui yra pavestos atstovaujamosios bei organizacinės funkcijos. Iš Federacijos steigimo dokumentų matyti, kad šio juridinio asmens tikslai yra prisidėti vykdant Lietuvos Respublikos valstybinę kūno kultūros ir sporto programą; plėtoti ir populiarinti dviračių sportą Lietuvoje; plėsti tarptautinius ryšius; rūpintis sportininkų, trenerių, teisėjų, sporto veteranų ir kitų sporto specialistų teisėmis bei jų interesais; rengti Lietuvos dviračių sporto čempionatus ir tarptautines varžybas, rengti Respublikos rinktines ir atstovauti Lietuvai Olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose; sudaryti visiems Federacijos nariams vienodas sąlygas dalyvauti visose varžybose. Išvardytų tikslų įgyvendinimas yra susijęs ir su Federacijai priklausančių lėšų naudojimu. Federacijos Statute (įstatuose) yra nustatyta, jog ateinančių metų biudžetą tvirtina Federacijos aukščiausiasis organas suvažiavimas, o visas Federacijos lėšas, kaip jau minėta, tvarko Federacijos vykdomasis komitetas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus steigimo dokumentų nuostatos leidžia daryti išvadą, kad Federacijos prezidentas nėra Federacijos lėšų tvarkytojas, todėl, atstovaudamas Federacijai santykiuose su kitais asmenimis, sprendimus dėl Federacijai priklausančių lėšų panaudojimo gali priimti tik turėdamas vykdomojo komiteto sprendimą.

24Kaip jau nurodyta pirmiau, Federacijos prezidentas sudarė jungtinės veiklos sutartį ir Federacijos vardu įsipareigojo Lietuvos techninio centro dviratininkų grupei nuo 2005 iki 2008 metų kasmet skirti finansavimą po 60 000 Lt. Teisinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties formą gali įgyti labai įvairūs civiliniai santykiai – bet kokie įstatymui neprieštaraujantys kelių asmenų tarpusavio įsipareigojimai kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes užsiimti bendra veikla ar siekti bendro tikslo (CK 6.969 straipsnis). Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra kelių asmenų turtinių, intelektinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. Ž. P., bylos Nr. 3K-3-181/2008). Ginčijamoje sutartyje šalys susitarė dėl materialinių bei intelektinių išteklių suvienijimo bendram tikslui. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčo sandoriu Federacijos prezidentas, kasatoriaus vardu prisiimdamas įsipareigojimus dėl sutartimi įteisinamos sportininkų grupės kasmetinio finansavimo, sprendė dėl Federacijai priklausančių lėšų panaudojimo, t. y. tvarkė Federacijos lėšas vienasmeniškai, nesant vykdomojo komiteto sprendimo, viršijo savo kompetenciją ir tokiu būdu sudarė sandorį, prieštaraujantį viešojo juridinio asmens tikslams.

25Sandoriai, kuriuos sudarė viešojo juridinio asmens valdymo organai, pažeisdami savo kompetenciją, nesukelia prievolių juridiniam asmeniui, tačiau juridinis asmuo juos gali patvirtinti (CK 2.84 straipsnio 1 ir 2 dalys). Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta teisiškai reikšminga aplinkybė, kad ginčo jungtinės veiklos sutartis buvo apsvarstyta Federacijos vykdomojo komiteto posėdyje ir buvo nutarta šiai sutarčiai nepritarti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje yra nustatytos visos teisiškai reikšmingos aplinkybės, leidžiančios pripažinti, jog jungtinės veiklos sutarties dalis, kuria kasatoriaus vardu buvo prisiimti finansiniai įsipareigojimai, prieštarauja viešojo juridinio asmens teisnumui, todėl yra pagrindas šią sandorio dalį pripažinti negaliojančia (CK 1.82 straipsnio 2 dalis). Nustačius šį sandorio negaliojimo pagrindą kiti kasatoriaus argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

26Apibendrindama išdėstytus argumentus, kasacinio teismo kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sandorio galiojimą pagal CK 1.82 straipsnį, todėl priėmė neteisėtą nutartį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis naikinami, priimamas naujas sprendimas ir, atsižvelgiant į pirmiau šioje nutartyje išdėstytus argumentus, ieškinys tenkinamas (CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Patenkinus kasacinį skundą, panaikinus pirmosios bei apeliacinės instancijų teismų procesinius sprendimus ir priėmus naują procesinį sprendimą, atitinkamai turi būti perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad kasacinis skundas yra patenkinamas, kasatoriui iš atsakovų priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, kad kasatorius iš viso sumokėjo 7200 Lt žyminio mokesčio (po 1800 Lt už ieškinį, du apeliacinius skundus ir kasacinį skundą; T. 1 b. l. 6, 150, T. 2 b. l. 101, 131), todėl ši suma priteistina iš atsakovų. Kasatorius nepateikė duomenų apie turėtas išlaidas advokato pagalbai, todėl šių išlaidų atlyginimas nepriteistinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Valstybei iš atsakovų priteistinas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme atlyginimas 73,93 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

30Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 4 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą.

31Lietuvos dviračių sporto federacijos, U. C. I. Fondo „Onlus Arcobaleno“, dviračių sporto klubo „Sidabrinė strėlė“ ir Lietuvos techninio dviračių sporto centro 2005 m. gegužės 10 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties dalį, kuria Lietuvos dviračių sporto federacija įsipareigojo Lietuvos techninio centro dviratininkų grupei skirti finansavimą, pripažinti negaliojančia.

32Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) iš atsakovo Klaipėdos miesto sporto klubo „Helios sport“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) Lt žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose.

33Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) iš atsakovo biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto centro (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) Lt žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose.

34Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) iš atsakovo U.C.I. fondo „Onlus Arcobaleno“ (duomenys neskelbtini) 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) Lt žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose.

35Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto sporto klubo „Helios sport“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) 24,64 Lt (dvidešimt keturis litus 64 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

36Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto centro (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini) 24,64 Lt (dvidešimt keturis litus 64 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

37Priteisti iš atsakovo U.C.I. fondo „Onlus Arcobaleno“ (duomenys neskelbtini) 24,64 Lt (dvidešimt keturis litus 64 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 6. 2005 m. gegužės 10 d. Klaipėdos miesto sporto centras, atstovaujamas... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu... 9. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 12. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka negauta.... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. Dėl CK 1.82 straipsnio aiškinimo ir taikymo... 16. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 17. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimo pagrindai ir... 18. CK 1.82 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų juridinių asmenų... 19. Nagrinėjamos bylos atveju teismai nustatė, kad ieškovas yra juridinis asmuo,... 20. Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija (tokių, kaip šios... 21. Kasatorius, prašydamas pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį... 22. Minėta, kad juridiniai asmenys civilines teises įgyja, prisiima civilines... 23. Viešųjų juridinių asmenų dalyvavimas civilinėje apyvartoje yra pagrįstas... 24. Kaip jau nurodyta pirmiau, Federacijos prezidentas sudarė jungtinės veiklos... 25. Sandoriai, kuriuos sudarė viešojo juridinio asmens valdymo organai,... 26. Apibendrindama išdėstytus argumentus, kasacinio teismo kolegija konstatuoja,... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Patenkinus kasacinį skundą, panaikinus pirmosios bei apeliacinės instancijų... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą ir... 31. Lietuvos dviračių sporto federacijos, U. C. I. Fondo „Onlus Arcobaleno“,... 32. Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens... 33. Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens... 34. Priteisti ieškovui Lietuvos dviračių sporto federacijai (juridinio asmens... 35. Priteisti iš atsakovo Klaipėdos miesto sporto klubo „Helios sport“... 36. Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto centro... 37. Priteisti iš atsakovo U.C.I. fondo „Onlus Arcobaleno“ (duomenys... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...