Byla 1A-98-744/2019
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nerijaus Masiulio, Nijolės Matuzevičienės ir Laisvydo Zederštremo (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Jolantai Plungienei, dalyvaujant prokurorui Artūrui Karpalovui, išteisintajai S. N. ir jos gynėjui advokatui Vytautui Sirvydžiui, išteisintajam R. Š. ir jo gynėjui bei civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui advokatui Valdui Kairiui, išteisintajai E. A. ir jos gynėjui advokatui Ramūnui Dobrovolskiui, civilinio ieškovo ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovei Ž. R.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas G. S. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio, kuriuo:

3R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 straipsnyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

4R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

5R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

6S. N. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

7S. N. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

8E. A. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

9E. A. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje, požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas);

10R. Š., S. N. ir E. A. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nuspręsta nekeisti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę nuspręsta panaikinti;

11vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu, ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinis ieškinys dėl 28 824,62 Eur ir 23 420,89 Eur turtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtas.

12Teisėjų kolegija,

Nustatė

13I.

14Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

151.

16R. Š. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 229 straipsnį buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, tai yra dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ) g. ( - ) g. ( - ), ( - ), projektų ir techninės priežiūros vadovu ir pagal tarp UAB „( - )“ ir ( - ) miesto savivaldybės pasirašytą 2011 m. rugsėjo 9 d. ( - ) priedą Nr. ( - ) prie 2010 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. ( - ) dėl ( - ) miesto gatvių remonto rekonstrukcijos darbų, naujų gatvių nutiesimo darbų, viadukų, aikščių rekonstrukcijos, hidrotechninių įrenginių statybos techninės priežiūros vykdymo ir naudojamų statybinių medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos atlikimo dėl ( - ) miesto savivaldybės vykdomo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšų finansuojamo projekto ( - ) gatvės nutiesimo darbai ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, atliekant gatvės nutiesimo darbus, būdamas atsakingas už minėtų gatvės nutiesimo darbų kontrolę, statybos darbų žurnalo pildymą, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. dėl neatsargumo netinkamai atliko savo pareigas, dėl ko ( - ) miesto savivaldybė patyrė didelės žalos, o būtent, ( - ) miesto savivaldybės administracijai vykdant 2011 m. rugpjūčio 30 d. žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, pirkimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp užsakovo ( - ) miesto savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „( - )“ bei finansuojamą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšų, jis, vykdydamas minėto objekto statybos darbų techninę priežiūrą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsnio (Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės) 2 dalyje ir 3 dalyje numatytus reikalavimus, pagal kuriuos statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto (2 dalies 1 punktas), tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų (2 dalies 2 punktas), reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus (3 dalies 3 punktas), taip pat pažeisdamas statinio statybos techninės priežiūros tvarkos, reglamentuotos statybos techniniame reglamente STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ numatytus reikalavimus, kurių 14 straipsnyje numatyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus, 16 straipsnyje – statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais, 33.22 straipsnyje – tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, tinkamai nesutikrino, ar statybos darbų žurnalo Nr. ( - ), kuriame fiksuojama statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų normatyvinė kokybė, II skyriaus „Statybos darbų eiga“, formos F-7 penktoje grafoje „Atliktų darbų kiekis“ rangovo UAB „( - )“ nurodyti visi duomenys atitinka faktiškuosius, neorganizavo tinkamo tų kiekių nustatymo, to paties statybos darbų žurnalo II skyriaus „Statybos darbų eiga“, formos F-7 aštuntoje grafoje „Priimtų darbų kiekis“ perrašė penktoje grafoje nurodytus duomenis ir juos patvirtino savo, kaip techninio prižiūrėtojo antspaudu ir parašu, dėl ko rangovui „( - )“ tiesiant ( - ) gatvę ( - ) mieste laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. lapkričio 16 d. buvo panaudoti 1,04 m3 mažesni „II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 4 km“ medžiagų ir resursų kiekiai, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. lapkričio 16 d. buvo panaudoti 0,874 t. m3 mažesni „II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km“ medžiagų ir resursų kiekiai, 2011 m. lapkričio 17 d. ir laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 8 d. buvo panaudoti 1,440,0 m3 mažesni „Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio“ medžiagų ir resursų kiekiai, laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 9 d. iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. buvo panaudoti 1275,0 m3 mažesni „Viensluoksnės 25 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro“ medžiagų ir resursų kiekiai negu numatyta IĮ „R. P. įmonė“ 2011 m. parengtame ( - ) gatvės ( - ) (PK2+60-PK11+20) rekonstrukcijos supaprastinto projekto susisiekimo dalyje bei UAB „( - )“ 2011 m. rugpjūčio 2 d., 2011 m. spalio 13 d., 2011 m. lapkričio 29 d. parengtose lokalinėse sąmatose; rangovo UAB „( - )“ direktorei S. N. nežinant apie panaudotus mažesnius resursų ir medžiagų kiekius tiesiant ( - ) gatvę ( - ) mieste ir Statybos darbų žurnalo Nr. ( - ) II skyriuje „Statybos darbų eiga“ formos F-7 penktoje grafoje „Atliktų darbų kiekis“ ir aštuntoje grafoje „Priimtų darbų kiekis“ įrašytų tikrovės neatitinkančių duomenų pagrindu 2011 m. spalio mėn. – 2012 m. spalio mėn. laikotarpiu parengus 2011 m. spalio mėn. atliktų darbų aktą Nr. ( - ), 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. ( - ), dvi 2011 m. lapkričio 14 d. atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, 2012 m. rugpjūčio mėn. suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), 2012 m. rugpjūčio 24 d. atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), 2012 m. spalio mėn. suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), 2012 m. spalio 22 d. atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), kuriuose buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie rangovo UAB „( - )“ panaudotus resursų ir medžiagų kiekius tiesiant ( - ) gatvę, R. Š. šiuos duomenis patvirtino savo, kaip UAB „( - )“ projektų ir techninės priežiūros vadovo, antspaudu ir parašu, o S. N. – savo, kaip rangovo UAB „( - )“ direktorės, antspaudu ir parašu; po ko S. N. minėtus dokumentus kartu su UAB „( - )“ buhalterės S. L., nežinojusios apie juose nurodytus tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl rangovo UAB „( - )“ panaudotų mažesnių resursų ir medžiagų kiekių tiesiant ( - ) gatvę, parengtomis 2011 m. lapkričio 17 d. PVM sąskaita-faktūra serija ( - ) Nr. ( - ), 2011 m. gruodžio 13 d. PVM sąskaita-faktūra serija ( - ) Nr. ( - ), 2012 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita-faktūra serija ( - ) Nr. ( - ), 2012 m. spalio 17 d. PVM sąskaita-faktūra serija ( - ) Nr. ( - ) pateikus ( - ) miesto savivaldybės administracijos, esančios adresu ( - ) g. ( - ), ( - ) m., ( - ) skyriui suderinti bei apmokėjimui gauti, rangovui UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 18 d. buvo sumokėta pagal sutartį numatyta, tačiau realiai atliktų darbų vertės neatitinkanti ir 99 525,64 Lt (28 824,62 Eur) didesnė suma; tokiu būdu R. Š., dėl neatsargumo netinkamai atlikdamas savo pareigas, pažeisdamas 2011 m. rugpjūčio 30 d. žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, pirkimo sutarties Nr. ( - ) reikalavimus, jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tokiais savo veiksmais diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens – projektų ir techninės priežiūros vadovo, atsakingo už ( - ) gatvės nutiesimo ( - ) mieste darbų kontrolę, vardą ir iškraipė jo funkcijų esmę, sumenkino UAB „( - )“ ir jos atsakingų asmenų, teikiančių tiltų, viadukų, gatvių, kelių, geležinkelių bei transporto inžinerinių statinių techninės priežiūros paslaugas autoritetą, ko pasėkoje ( - ) miesto savivaldybė patyrė didelę 99 525,64 Lt (28 824,62 Eur) turtinę žalą.

172.

18Pirmosios instancijos teismas R. Š. pagal BK 229 straipsnį išteisino, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nėra patikimų duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, jog R. Š. netinkamai atliko savo pareigas, dėl ko kilo didelė žala. Byloje esantys duomenys, tai yra UAB „( - )“ ekspertizės aktas, jo patikslinimas, UAB „( - )“ geologinis tyrimas, UAB „( - )“ pateikti skaičiavimai, specialistės D. B. pateiktos išvados Nr. ( - ), Nr. ( - ), paaiškinimas Nr. ( - ) bei kiti duomenys dėl jų prieštaringumo bei sąlyginumo nėra laikytini patikimais, abejonių nekeliančiais duomenimis, kuriais galima besąlygiškai vadovautis sprendžiant R. Š. baudžiamosios atsakomybės klausimą pagal BK 229 straipsnį.

193.

20R. Š. taip pat buvo kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, tai yra tuo, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, tai yra dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ) g. ( - ) g. ( - ), ( - ), projektų ir techninės priežiūros vadovu bei pagal 2011 m. rugsėjo 9 d. tarp UAB „( - )“ ir ( - ) miesto savivaldybės administracijos pasirašytą ( - ) Priedą prie 2010 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. ( - ) „Dėl ( - ) miesto gatvių remonto rekonstrukcijos darbų, naujų gatvių nutiesimo darbų, viadukų, aikščių rekonstrukcijos, hidrotechninių įrenginių statybos techninės priežiūros vykdymo ir naudojamų statybinių medžiagų ir gaminių kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos atlikimo“ - sutartį Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą darbų techninės priežiūros“, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos paskirtas atstovas bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas, būdamas atsakingas už žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų, vykdytų pagal 2011 m. rugpjūčio 30 d. tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) ir UAB „( - )“ (Rangovo), atstovaujamos direktorės S. N., sudarytą pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą“, finansuojamą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, techninę priežiūrą, šių statybos darbų kokybės ir masto kontrolę, veikdamas priešingai jo atstovaujamos institucijos - ( - ) miesto savivaldybės administracijos interesams, suklastodamas tikrus dokumentus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, dėl ko ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelės žalos, o būtent:

21R. Š. laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. ( - ) miesto savivaldybės administracijos, esančios ( - ) g. ( - ), ( - ), patalpose, Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiųjų specialisčių J. S. ir E. A. darbo kabinete, žinodamas, kad UAB „( - )“, kaip rangovas, nėra atlikusi visų pagal minėtą 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutartį Nr. ( - ) numatytų darbų, įkalbėtas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės J. S., atsakingos už 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. ( - ) vykdymo koordinavimą, kuri žinodama, kad iki nustatyto termino, tai yra iki 2012 metų pabaigos, nepanaudojus pagal minėtą sutartį dar likusios nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų sumos, tai yra 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), numatytos apmokėti už dar atliktinus darbus, šias lėšas pervedant UAB „( - )“, ši lėšų suma kitais metais nebebus paskirta, siekė, kad minėta lėšų suma būtų neprarasta ir panaudota, suklastojo tikrus dokumentus, tai yra pasirašė ir savo, kaip techninio prižiūrėtojo, spaudais patvirtino laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. nenustatytų UAB „( - )“ darbuotojų parengtus bei šios bendrovės direktorės S. N., kaip rangovo atstovės, pasirašytus ir savo, kaip direktorės, spaudu bei UAB „( - )“ atspaudu patvirtintus 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), kuriame buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, tariamai atliktus darbus ir jų kiekius, tai yra „II gr, Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 4 km“, „Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip 4 km atstumu, už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti k4=0,6“, „II gr, Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km“, Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio“, „Vienasluoksnės 25 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro“, „Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas II grupės“, „Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=0,60 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas“, Pralaidų išvalymas rankiniu būdu“, kurių bendra vertė, įskaitant papildomą darbo užmokestį, socialinio draudimo, statybvietės ir pridėtines išlaidas, pelną, 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), kurioje buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, atitinkamai 391 292,11 Lt (113 326,09 Eur) ir 113 512,40 (32 875,46 Eur), į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų, kurių bendra vertė 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), suma;

222012 m. gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 14 d. minėtuose suklastotuose dokumentuose - atitinkamai 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) taip pat pasirašius ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei J. S., kaip užsakovo atstovei, o 2012 m. gruodžio 14 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) bei šio dokumento pagrindu UAB „( - )“ direktorės S. N. nurodymu šios bendrovės vyriausiosios buhalterės S. L., nežinojusios apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jos pasirašomo dokumento turinį, parengtoje ir pasirašytoje 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ) dėl 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su 32 644,74 Lt (9 454,57 Eur) suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus, pasirašius ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjui A. A., nežinojusiam apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jo pasirašomų dokumentų turinį, ir taip pastarajam davus sutikimą apmokėti už tariamai atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, po ko 2012 m. gruodžio 17 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus vyriausiajam specialistui P. R. atvykus pas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę E. A., atsakingą už ataskaitų projektų bei kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų, tame tarpe paraiškų dėl apmokėjimo už atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, rengimą, ir pastarajam, nežinant apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jam pateikto pasirašyti dokumento turinį, pasirašius Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ), o ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei E. A. tą pačią dieną parengus paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai, prie jos pridėjus suklastotus dokumentus - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), šią paraišką ir parengtą siunčiamų dokumentų lydraštį pateikus pasirašyti ( - ) miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims bei, šiems pasirašius, minėtų dokumentų paketą pateikus Lietuvos automobilių kelių direkcijai, pastaroji jai pateiktų suklastotų dokumentų - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) Nr. ( - ) pagrindu į ( - ) miesto savivaldybės administracijos sąskaitą pervedė juose nurodytą 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumą, o ( - ) miesto savivaldybės administracijos apskaitos skyrius 2013 m. sausio 2 d. bankiniu pavedimu Nr. ( - ) šią sumą pervedė į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) skyriuje, ir taip UAB „( - )“ už realiai neatliktus darbus neteisėtai ir nepagrįstai buvo sumokėta 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur);

23Tokiu būdu R. Š., klastodamas tikrus dokumentus ir taip piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, pažeidė jo, kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, tai yra 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. 1-1240 (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija) 16 straipsnio (Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės) 2 dalies 1 punkto ir 2 punkto reikalavimus, numatančius, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo „tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę <...>“, „tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 Etatinio statybos techninė priežiūra“ (negalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.) 14 punkto reikalavimus, numatančius, kad „,statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus <...>“, 16 punkto reikalavimus, numatančius, kad „statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus - tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais“, 18.1 punkto, 18.2 punkto ir 18.3 punkto reikalavimus (analogiški reikalavimai nurodyti Statybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 2 punkte), 33.22 punkto, 33.23 punkto ir 33.24 punkto reikalavimus, numatančius, kad statinio statybos techninio prižiūrėtojas, vykdydamas savo pareigas, „tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius <...>“, „informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų <...>“, „pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai“, taip pat minėtos 2011 m. rugsėjo 9 d. sutarties Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą darbų techninės priežiūros“ (( - ) priedas prie 2010 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. ( - )) 15.22 punkto, 15.23 punkto ir 15.24 punkto reikalavimus (analogiški reikalavimai nurodyti STR 1.09.05:2002 33.22 punkte, 33.23 punkte ir 33.24 punkte), iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui - ( - ) miesto savivaldybės administracijos paskirtam atstovui, atsakingam už ( - ) gatvės nutiesimo ( - ) mieste darbų techninę priežiūrą, šių statybos darbų kokybės ir masto kontrolę, pavestų funkcijų esmę, dėl ko ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę - 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) turtinę žalą.

244.

25E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį buvo kaltinama tuo, kad ji, būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiąja specialiste ir pagal ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtintą Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, būdama atsakinga už ataskaitų projektų bei kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų, tame tarpe paraiškų dėl apmokėjimo už atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, rengimą, veikdama priešingai tarnybos interesams, panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė ir ( - ) miesto savivaldybės administracija, o būtent:

26E. A. 2012 m. gruodžio 17 d. ( - ) miesto savivaldybės administracijos, esančios ( - ) g. ( - ) ( - ), patalpose, savo darbo kabinete, žinodama, kad UAB „( - )“, kaip rangovas, nėra atlikusi visų žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų, vykdytų pagal 2011 m. rugpjūčio 30 d. tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) ir UAB „( - )“ (Rangovo), atstovaujamos direktorės S. N., sudarytą pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą“, finansuojamą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, taip pat žinodama, kad iki nustatyto termino, tai yra iki 2012 metų pabaigos, nepanaudojus pagal minėtą sutartį dar likusios nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų sumos, tai yra 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), numatytos apmokėti už dar atliktinus darbus, šias lėšas pervedant UAB „( - )“, ši lėšų suma kitais metais nebebus paskirta, ir suprasdama, kad jai pateiktuose laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. surašytuose ir pasirašytuose dokumentuose buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys, o būtent, kad 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), pasirašytame ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės J. S., atsakingos už 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. ( - ) vykdymo koordinavimą, kaip užsakovo atstovės, UAB „( - )“ direktorės S. N., kaip rangovo atstovės, statinio statybos techninio prižiūrėtojo R. Š., atsakingo už minėtų žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų techninę priežiūrą, buvo įrašyti duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, tariamai atliktus darbus ir jų kiekius, kurių bendra vertė, įskaitant papildomą darbo užmokestį, socialinio draudimo, statybvietės ir pridėtines išlaidas, pelną, 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ), pasirašytoje tų pačių asmenų ir ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo A. A., nežinojusio apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jo pasirašomų dokumentų turinį, buvo įrašyti duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, atitinkamai 391 292,11 Lt (113 326,09 Eur) ir 113 512,40 (32 875,46 Eur), į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų, kurių bendra vertė 80867,66 Lt (23 420,89 Eur), suma, UAB „( - )“ 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ) dėl 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, pasirašytoje šios bendrovės vyriausiosios buhalterės S. L., taip pat nežinojusios apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jos pasirašomo dokumento turinį, ir A. A., pastarajam taip davus sutikimą apmokėti už tariamai atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, į kurią kartu su 32 644,74 Lt (9 454,57 Eur) suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus, tai yra suprasdama, kad minėti dokumentai yra suklastoti, pas ją atvykusiam Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus vyriausiajam specialistui P. R., nuslėpdama informaciją apie Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) įrašytus tikrovės neatitinkančius duomenis, pateikė šį suklastotą dokumentą suderinti ir pasirašyti; P. R., nežinojusiam apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jam pateikto pasirašyti dokumento turinį, šį dokumentą pasirašius, E. A. tą pačią dieną parengė paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai, prie jos pridėjo suklastotus dokumentus - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), šią paraišką ir parengtą siunčiamų dokumentų lydraštį pateikė pasirašyti ( - ) miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims bei, šiems pasirašius, minėtų dokumentų paketą pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kuri jai pateiktų suklastotų dokumentų - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) Nr. ( - ) pagrindu į ( - ) miesto savivaldybės administracijos sąskaitą pervedė juose nurodytą 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumą, o ( - ) miesto savivaldybės administracijos apskaitos skyrius 2013 m. sausio 2 d. bankiniu pavedimu Nr. ( - ) šią sumą pervedė į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) skyriuje, ir taip UAB „( - )“ už realiai neatliktus darbus neteisėtai ir nepagrįstai buvo sumokėta 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur);

27Tokiu būdu E. A., panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus ir taip piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, pažeidė jos, kaip valstybės tarnautojos, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, tai yra 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 (2002-04-23 įstatymo Nr. IX-855 redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies 1 punkte, 2 punkte, 5 punkte, 8 punkte deklaruojamus pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus, tai yra įstatymų viršenybės, teisėtumo, lojalumo, pagarbos valstybei ir jos institucijoms, teisingumo, nešališkumo ir pavyzdingumo principus, to paties įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 3 punkte, 4 punkte, 5 punkte numatytus reikalavimus (valstybės tarnautojo pareigas) laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis šiame Įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, nepiktnaudžiauti tarnyba, ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtinto Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 7.1 punkte, 7.3 punkte deklaruojamus reikalavimus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui siekti užtikrinti bendrojo naudojimo susisiekimo komunikacijų statybos techninę priežiūrą ir/ar šios priežiūros paslaugų kontrolę, tikslingą ir racionalų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą, taip pat minėtos 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą“, 7.2. punkto reikalavimus, numatančius, kad „Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas-faktūras <...>“, diskreditavo valstybės tarnautojo - ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto - vardą ir iškraipė jo vykdomų funkcijų esmę, sumenkino atstovaujamos institucijos - ( - ) miesto savivaldybės administracijos autoritetą, dėl ko valstybė ir ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę neturtinę žalą, taip pat ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę - 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) turtinę žalą.

285.

29S. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį buvo kaltinama tuo, kad ji, dirbdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), vykdžiusios žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbus pagal 2011 m. rugpjūčio 30 d. tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) ir UAB „( - )“ (Rangovo) sudarytą pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą“, finansuojamą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, direktorės pareigose, suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, o būtent:

30S. N. laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d., tiksli vieta nenustatyta, žinodama, kad UAB „( - )“, kaip rangovas, nėra atlikusi visų pagal minėtą 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutartį Nr. ( - ) numatytų darbų ir, kad pagal minėtą sutartį dar yra nepanaudota 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų suma, numatyta apmokėti už dar atliktinus darbus, įkalbėta ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės J. S., atsakingos už 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. ( - ) vykdymo koordinavimą, kuri žinodama, kad iki nustatyto termino, tai yra iki 2012 metų pabaigos, nepanaudojus pagal minėtą sutartį dar likusios nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų sumos, tai yra 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), numatytos apmokėti už dar atliktinus darbus, šias lėšas pervedant UAB „( - )“, ši lėšų suma kitais metais nebebus paskirta, siekė, kad minėta lėšų suma būtų neprarasta ir panaudota, suklastojo tikrus dokumentus, tai yra pasirašė ir savo, kaip direktorės, spaudu bei UAB „( - )“ antspaudu patvirtino nenustatytų šios bendrovės darbuotojų parengtus 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), kuriame buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, tariamai atliktus darbus ir jų kiekius, tai yra „II gr, Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į auto savivarčius, vežiojimas iki 4 km“, „Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip 4 km atstumu, už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti k4=0,6“, II gr, Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į auto savivarčius, vežiojimas iki 1 km“, Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio“, „ Vienasluoksnės 25 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro“, ,Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas II grupės“, „Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=0,60 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas“, „Pralaidų išvalymas rankiniu būdu“, kurių bendra vertė, įskaitant papildomą darbo užmokestį, socialinio draudimo, statybvietės ir pridėtines išlaidas, pelną, 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), kurioje buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, atitinkamai 391 292,11 Lt (113 326,09 Eur) ir 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur), į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų, kurių bendra vertė 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), suma; taip pat S. N. nurodymu, pastarajai nuslepiant informaciją apie Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) įrašytus tikrovės neatitinkančius duomenis, minėto suklastoto dokumento pagrindu šios bendrovės vyriausioji buhalterė S. L., nežinojusi apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jai pateikto bei jos pasirašomo dokumento turinį, parengė ir pasirašė 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) dėl 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su 32 644,74 Lt (9 454,57 Eur) suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus;

31Be to, S. N., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, minėtus žinomai suklastotus tikrus dokumentus - 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), 2012 m. gruodžio 14 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ) bei 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) panaudojo juos laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. tiksliai nenustatytu būdu pateikdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui, esančiam ( - ); po ko 2012 m. gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 14 d. minėtuose suklastotuose dokumentuose - atitinkamai 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) pasirašius ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei J. S., kaip užsakovo atstovei, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui R. Š., atsakingam už minėtų žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų techninę priežiūrą, o 2012 m. gruodžio 14 d. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ) pasirašius ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjui A. A., nežinojusiam apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jo pasirašomų dokumentų turinį, pastarajam taip davus sutikimą apmokėti už tariamai atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, po ko 2012 m. gruodžio 17 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus vyriausiajam specialistui P. R., nežinojusiam apie atliekamus neteisėtus veiksmus ir neteisingą jam pateikto pasirašyti dokumento turinį, atvykus pas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę E. A., atsakingą už ataskaitų projektų bei kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų, tame tarpe paraiškų dėl apmokėjimo už atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, rengimą, ir pasirašius jam pateiktoje Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ), o ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei E. A. tą pačią dieną parengus paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai, prie jos pridėjus suklastotus dokumentus - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), šią paraišką ir parengtą siunčiamų dokumentų lydraštį pateikus pasirašyti ( - ) miesto savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims bei, šiems pasirašius, minėtų dokumentų paketą pateikus Lietuvos automobilių kelių direkcijai, pastaroji jai pateiktų suklastotų dokumentų - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) Nr. ( - ) pagrindu į ( - ) miesto savivaldybės administracijos sąskaitą pervedė juose nurodytą 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumą, o ( - ) miesto savivaldybės administracijos apskaitos skyrius 2013 m. sausio 2 d. bankiniu pavedimu Nr. ( - ) šią sumą pervedė į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ) skyriuje, ir taip UAB „( - )“ už realiai neatliktus darbus neteisėtai ir nepagrįstai buvo sumokėta 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur).

326.

33Pirmosios instancijos teismas R. Š., E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį bei S. N. pagal 300 straipsnio 1 dalį išteisino konstatavęs, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus, nustatė, kad byloje nėra objektyvių duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) buvo įrašyti visi tikrovės neatitinkantys duomenys, tai yra negalima patikimai nustatyti, ar minėtame akte nurodyti darbai, išskyrus kelio ženklų nepastatymą, buvo atlikti ar ne. Kaltinimai tiek R. Š., tiek E. A., tiek S. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį grindžiami ne patikimais, bet, priešingai, pagrįstų abejonių keliančiais įrodymais bei prielaidomis, todėl šiuo atveju nesant nusikaltimų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių, įvertinant galimybę pažeistas teises ginti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka, R. Š., S. N. ir E. A. pagal minėtą straipsnį išteisintini. Teismas taip pat konstatavo, kad byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių R. Š. ir E. A. kaltinime pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nurodytą didelę žalą, todėl nesant veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje, visų sudėties požymių (nenustatyti neteisėti veiksmai, dėl kurių būtų kilusi didesnė nei 250 MGL dydžio žala), įvertinant galimybę pažeistas teises ginti CPK nustatyta tvarka, R. Š. ir E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį taip pat išteisintini.

347.

35S. N. buvo kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, tai yra tuo, kad ji, dirbdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktorės pareigose ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdama atsakinga už šios bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą, 2012 m. gruodžio mėn. organizavo apgaulingą teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, o būtent:

36S. N. 2012 m. gruodžio 14 d., žinodama, kad UAB „( - )“, kaip rangovas, nėra atlikusi visų pagal minėtą 2011 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutartį Nr. ( - ) numatytų darbų ir, kad pagal minėtą sutartį dar yra nepanaudota 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų suma, numatyta apmokėti už dar atliktinus darbus, tyčia pažeisdama 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, numatančias, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, numatančias, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais; apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, šios bendrovės vyriausiajai buhalterei S. L., nežinojusiai apie atliekamus neteisėtus veiksmus, nuslėpdama informaciją apie jos pačios suklastotame dokumente - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) įrašytus tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, atitinkamai 391 292,11 Lt (113 326,09 Eur) ir 113 512,40 (32 875,46 Eur), į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų, kurių bendra vertė 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), suma, nurodė šio suklastoto dokumento pagrindu parengti, o S. L. parengė ir pasirašė 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) dėl 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su 32 644,74 Lt (9 454,57 Eur) suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus, ir taip ši PVM sąskaita faktūra bei joje įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija buvo įtraukti į UAB „( - )“ 2012 m. buhalterinę apskaitą; to pasėkoje dėl S. N., kaip UAB „( - )“ direktorės, padarytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų pažeidimų ir faktiškai neatliktų darbų už 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) sumą įrašymo į UAB „( - )“ 2012 m. buhalterinę apskaitą negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ turto ir įsipareigojimų dydžio už 2012 metus.

378.

38Pirmosios instancijos teismas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisino, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus, nustatė, kad kaltinimas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį paremtas tuo, kad į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo įtraukta 2012 m. gruodžio 14 d. sąskaita faktūra serija ( - ) Nr. ( - ) už atliktus darbus sumai 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), tai yra ginčas kilęs dėl vienos sąskaitos faktūros ir joje įtvirtintos informacijos apie atliktas ūkines operacijas teisingumo, kai žinoma konkreti buhalterinės operacijos piniginė išraiška, taip pat atsispindi ir kita informacija, kuri įtvirtinta sąskaitoje faktūroje. Kitų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimų, neteisėtų buhalterinių operacijų byloje nebuvo nustatyta, mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas valstybei neįtakotas, todėl, teismo nuomone, vien dėl šios priežasties negalima daryti išvados, jog vienos sąskaitos faktūros, minimos kaltinime, įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą nulėmė BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicijoje reikalaujamų padarinių kilimą, tai yra, kad negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuo atveju nesant vieno iš BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto objektyvaus nusikalstamos veikos sudėties požymio, tai yra padarinių, S. N. baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnio 1 dalį yra negalima, todėl S. N. pagal minėtą kaltinimą taip pat išteisintina.

39II.

40Apeliacinių skundų bei atsiliepimų į skundus argumentai ir prašymai

419.

42Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Artūras Karpalovas prašo Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio dalį dėl R. Š. išteisinimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, S. N. išteisinimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir E. A. išteisinimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį panaikinti ir priimti naują nuosprendį, kuriuo:

43R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti: pagal BK 228 straipsnio 1 dalį - 120 MGL (4 519,20 Eur) dydžio bauda; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį - 75 MGL (2 824,50 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę subendrintą bausmę 120 MGL (4 519,20 Eur) dydžio baudą;

44E. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti: pagal BK 228 straipsnio 1 dalį - 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį - 50 MGL (1883 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę subendrinta bausmę 100 MGL (3766 Eur) dydžio baudą;

45S. N. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti: pagal BK 222 straipsnio 1 dalį - 100 MGL (3766 Eur) dydžio bauda; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį - 75 MGL (2824,50 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę subendrintą bausmę 100 MGL (3766 Eur) dydžio baudą;

46Taip pat prašo ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš R. Š., S. N. ir E. A. 23 420,89 Eur.

479.1.

48Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis skundžiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms ir tuo pagrindu priimto sprendimo išteisinti R. Š. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, S. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį. Nuosprendžio dalis dėl R. Š. išteisinimo pagal BK 229 straipsnį neskundžiama.

499.2.

50Apelianto teigimu, įvertinus nuosprendyje pateiktą teismo aptartų duomenų vertinimą darytina išvada, jog teismas visus šiuos byloje surinktus duomenis įvertino netinkamai ir neišsamiai, susiaurindamas nustatytų aplinkybių ir užfiksuotos informacijos, reikšmingos objektyviam sprendimui priimti, apimtis, nepagrįstai vieniems įrodymams teikdamas prioritetą prieš kitus, taip pat atskirais atvejais savo teiginius grįsdamas tik prielaidomis, todėl, netinkamai vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatomis, padarė neteisingas išvadas, kurios neatitinka bylos aplinkybių. Byloje surinkti duomenys patvirtina tai, jog 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu įformintuose kaltinimuose nurodytuose dokumentuose - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ), 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ) buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, susiję su tariamai 2012 m. gruodžio mėn. atliktais darbais. Todėl laikytina, kad teismo padarytos išvados apie tai, jog nebuvo surinkta pakankamai duomenų apie galimai neatliktus darbų kiekius, yra visiškai nepagrįstos.

519.3.

52Apeliantas pažymi, kad teismas pripažino, jog UAB „( - )“ pateiktas 2014 m. ekspertizės aktas Nr. ( - ) (taip pat ir jo patikslinimas) dėl teisminio nagrinėjimo metu nustatytų įvairių aplinkybių (specialistų nekompetencijos ir pan.) negali būti pripažintas patikimu ir teisėtu įrodymu šaltiniu šioje byloje. Tas pats pasakytina ir apie UAB „( - )“ geologinių tyrimų ataskaitą ir jos pagrindu UAB „( - )“ atliktus skaičiavimus, kurie buvo gauti pagal išteisintojo R. Š. užsakymą. Minėtų įmonių pateikta informacija jokios reikšmės 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) įformintų atliktų darbų apimties apskaičiavimui net ir neturi. Kaip kažkokiu reikšmingu įrodymu šaltiniu aptariamu atveju negalima remtis ir teismo nuosprendyje plačiai aprašytu Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m. lapkričio 21 d. aktu Nr. ( - ), jog negalima pateikti išvados, ir vėliau duotais ši aktą surašiusio eksperto T. D. paaiškinimais. Tai, kad byloje nesurinkta objektyvių ir patikimų duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti tikslų galimai neatliktų darbų mastą, o tuo pačiu ir ( - ) miesto savivaldybei galimai padarytos žalos dydį dėl 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) galimai tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymo, teismas grindžia ir duomenų prieštaringumu, esančiu FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM ( - ) apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. balandžio 22 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) bei 2018 m. kovo 7 d. minėto skyriaus specialistės D. B. paaiškinime Nr. ( - ). Tačiau apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog pateiktos išvados yra iš esmės prieštaringos. Kaip paaiškino pati specialistė, visos išvados būna sąlyginės ir ne jos kompetencijoje yra vertinti, kuria išvada remtis. Be to, kaip matyti, specialisto išvada apie faktiškai neatliktų darbų sumą - 80867,66 Lt (23420,89 Eur), buvo pateikta remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, tai yra liudytojų parodymais, kitais dokumentais. Taigi akivaizdu, kad specialistė savo išvadas (sąlygines) kiekvienu atveju teikė jai pateiktų duomenų apimtyje. Todėl tvirtinti, kad specialistės pateiktos išvados yra iš esmės prieštaringos ir laikytinos dar vienu duomeniu, keliančiu pagrįstas abejones dėl 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) užfiksuotų tariamai atliktų darbų masto, nėra jokio pagrindo.

539.4.

54Apeliantas tvirtina, kad būtent išteisintasis R. Š., kaip buvęs byloje minimų statybos darbų techninis prižiūrėtojas, tai yra asmuo tiesiogiai dalyvavęs visame darbų procese, ir jo pateikiama informacija yra vieni iš pagrindinių įrodymų šaltinių vertinant byloje nagrinėtas aplinkybes ir konstatuojant atitinkamas faktines aplinkybes, susijusias su vykdyto projekto metu atliktais statybos darbais ir atliktų darbų mastu. Teismas, vertindamas išteisintojo R. Š. parodymus, susijusius su 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktu Nr. ( - ), juos vertino pakankamai siaurai, atskirais atvejais netinkamai interpretavo parodymuose nurodytų aplinkybių esmę, neatsižvelgė į jo parodymų davimo aplinkybes, taigi dėl to padarė netinkamas išvadas apie tai, jog R. Š. viso proceso metu nepripažino, kad būtent visi minėtame akte nurodyti darbai yra neatlikti. Apelianto teigimu, išteisintasis R. Š. savo parodymus, pastaruosius jau gretindamas prie teisminio nagrinėjimo metu gaunamos informacijos, teisme davė siekdamas kiek įmanoma sušvelninti savo atsakomybę ar jos išvengti. Todėl teisme jo duoti parodymai turėtų būti vertinami kritiškai, kaip neatitinkantys realios situacijos. Kaip patikimi turėtų būti vertinami būtent ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, nes jie yra grindžiami visuma kitų teismo aprašytų duomenų, kurie, skirtingai nei teigia teismas, pilnai atskleidžia teisingą informaciją apie faktiškai neatliktų darbų kiekius. Nors išteisintasis pripažino kiek didesnį neatliktų darbų mastą, tačiau teismas kažkodėl šioje dalyje R. Š. parodymų nevertino, konstatavo, kad galėjo būti neatlikti tik vieninteliai darbai - 19 kelio ženklų pastatymas. Tačiau net šių kelio ženklų įgijimą teismas grindžia iš esmės tik prielaidomis, padarytomis iš bylos baigtimi suinteresuotų asmenų pateiktos informacijos, nes kaip buvo nustatyta, jokių objektyvių duomenų, būtent dokumentų apie tai nėra.

559.5.

56Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai kritiškai vertino liudytojais apklaustų A. T., J. S. parodymus, nurodė, kad aplinkybė, jog statybos žurnale nebuvo atlikti darbai nepagrindžia darbų neatlikimo fakto. Su tokia teismo pozicija apeliantas nesutinka, nes akivaizdu, kad teismas, vertindamas aptariamą situacija, minėtus duomenis vertino pakankamai siaurai. Prokuroro teigimu, J. S. galėjo ir nežinoti tikslių duomenų apie atliktus darbus, nes gaudavo informaciją būtent iš R. Š., kuris jam suteiktų įgaliojimų pagrindu ir atstovavo ( - ) mieto savivaldybės administraciją, kaip užsakovą. Todėl J. S. parodymai turėtų būti vertinami plačiau, gretinant su kitais duomenimis. Be to, teismas visiškai nepagrįstai, remdamasis tik prielaidomis, net gi bando J. S. vertinti kaip pagrindinį asmenį, kuris galimai ir yra atsakingas už byloje nagrinėjamais padarytais neteisėtais veiksmais kilusius padarinius.

579.6.

58Prokuroras pažymi, kad, skirtingai nei konstatuoja teismas, 2012 m. gruodžio 13 d. garantinis raštas Nr. ( - ) su jame surašytu bei S. N., kaip UAB „( - )“ vadovės, patvirtintu turiniu taip pat iš dalies patvirtina, kad 2012 m. gruodžio mėn. nebuvo atlikti surašytame paslaugų akte nurodyti darbai. Nors jame nėra detaliau nurodyti darbai, kurie nurodyti paslaugų suteikimo akte (kalbama aplamai apie visus darbus, numatytus sutartyje), tačiau vertinant šį dokumentą nustatytų jo atsiradimo (surašymo) aplinkybių ir šio dokumento reikšmės, apie ką liudijo byloje apklausti asmenys, taip pat išteisintieji, kontekste, galima daryti pagrįstą išvadą, jog šis dokumentas yra tiesiogiai susijęs su minimu paslaugų aktu, kitaip tariant tvirtina, kad šis aktas buvo surašytas ir pasirašytas neatlikus visų jame nurodytų darbų, surašytas kaip galimas garantas, jog akte minimi darbai bus atlikti.

599.7.

60Prokuroro teigimu, suklastojus byloje aptariamus dokumentus ir juos panaudojus apyvartoje, buvo pasiektas baudžiamosios atsakomybės taikymui reikalingas pavojingumo laipsnis, nes akivaizdu, kad tokiais neteisėtais veiksmais, iškreipiant realią situaciją apie atliktus darbus, už juos mokėtinas sumas, buvo padaryta reikšminga įtaka teisiniams santykiams, susijusiems su vykdoma 2011 m. rugpjūčio 30 d. žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, pirkimo sutartimi Nr. ( - ), sudaryta tarp užsakovo ( - ) miesto savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „( - )“, bei tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms. Negalima sutikti ir su tokia teismo pozicija, jog susiklostę santykiai nepagrįstai iš civilinių peraugo į baudžiamuosius. Būtent dėl neteisėtų, nusikalstamų asmenų, tiesiogiai susijusių su vykdoma sutartimi, veiksmų, įforminant atitinkamą apgaulę dokumentuose, viena šalis, tai yra ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė neigiamus padarinius - žalą, nes fiktyviai įforminti darbai neatlikti, objektas nebaigtas ir nepriduotas, tačiau už tai nepagrįstai sumokėtos sutartyje numatytos lėšos. Aptariamoje situacijoje be teisėsaugos institucijų įsikišimo nukentėjusi šalis nebūtų turėjusi galimybių apginti savo pažeistų teisių, beje, net nebūtų ir sužinojusi, kad jų teisės ir teisėti interesai yra pažeisti.

619.8.

62Apeliantas nurodo, kad teismas, vertindamas, ar išteisintųjų R. Š. ir E. A. veiksmuose yra nusikaltimų, numatytų BK 228 straipsnio 1 dalyje, požymiai, iš esmės koncentravosi į vieną objektyvųjį aptariamo nusikaltimo požymį - didelę žalą. Teismo paminėtas būtinas nusikalstamos veikos, tai yra piktnaudžiavimo, požymis - didelė žala (80867,66 Lt arba 23420,89 Eur), kurią patyrė ( - ) miesto savivaldybės administracija, buvo įrodyti iš esmės tais pačiais duomenimis, kurie buvo aptarti vertinant išteisintiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymius. Minėti duomenys leidžia pagrįstai teigti, jog R. Š. ir E. A. veikė priešingais tarnybai (atstovaujamai įstaigai) interesais, dėl jų neteisėtų veiksmų, dokumentų klastojimo, juose patvirtinant tikrovės neatitinkančius duomenis, šių suklastotų dokumentų panaudojimo, kilo atitinkamos neigiamos pasekmės, buvo neteisėtai pervestos lėšos už neatliktus darbus, dėl to institucija patyrė didelės, tai yra didesnės nei 250 MGL, žalos. Tokie atsakingų asmenų veiksmai, kai klastojami dokumentai, vyksta projektams skirtų lėšų pinigų įsisavinimas klastojant dokumentus, o ne teisiniais būdais, vienareikšmiškai vertinami labai neigiamai ir tai ypatingai žlugdo pasitikėjimą savivaldos institucijomis bei pačia valstybe.

639.9.

64Apelianto teigimu, teismas sprendimą išteisinti S. N. dėl jai inkriminuotos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, priėmė motyvuodamas tuo, kad remiantis suformuota teismų praktika negalima daryti išvados, jog vienos sąskaitos faktūros, tai yra 2012 m. gruodžio 14 d. sąskaitos faktūros serija ( - ) Nr. ( - ), įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą nulėmė BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicijoje reikalaujamų padarinių kilimą, tai yra, kad negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Tačiau, apelianto nuomone, teismas, išteisindamas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nepagrįstai nesirėmė FNTT prie LR VRM ( - ) apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. balandžio 22 d. specialisto išvada Nr. ( - ). Be to, kalbant apie šioje byloje nagrinėtą situaciją ir vertinant nustatytais buhalterinės apskaitos pažeidimais kilusius padarinius, juos reiktų vertinti kompleksiškai, neatsiejant ir su kitos nusikalstamos veikos padarymu, kilusiais kitais neigiamais padariniais. S. N. bendri neteisėti veiksmai yra susiję tiek su minėtos sąskaitos faktūros suklastojimu, tiek jos įtraukimu į bendrovės apskaitą, tiek vėlesnių šio suklastoto dokumento panaudojimu, taip pat kitų dokumentų (suteiktų paslaugų akto, pažymos), susijusių su šia sąskaita faktūra, suklastojimu. Kompleksas šių neteisėtų veiksmų ir specialisto išvadoje nustatytų buhalterinės apskaitos pažeidimų sąlygojo ir tai, kad jos atstovaujamai įmonei - UAB „( - )“ buvo neteisėtai pervestos lėšos už neatliktus darbus, o ( - ) miesto savivaldybės administracija dėl to patyrė didelę žalą. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, jog aptarti S. N. veiksmai yra nežymūs, mažareikšmiai ar nepavojingi.

6510.

66Apeliaciniu skundu civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas G. S. prašo pripažinti R. Š. ir E. A. kaltais, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje, taip pat R. Š., S. N. ir E. A. pripažinti kaltais, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje. Taip pat prašo priteisti iš atsakingų už nusikalstama veika padarytą žalą asmenų solidariai 23 420,89 Eur turtinę žalą ( - ) miesto savivaldybės administracijos naudai.

6710.1.

68Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, vertindamas R. Š. ir E. A. inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, bei R. Š., S. N. ir E. A. inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 1 dalyje, tai yra pasisakydamas dėl aplinkybių, susijusių su 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų aktu Nr. ( - ), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaita - faktūra serija ( - ) Nr. ( - ), bei išteisindamas kaltinamuosius R. Š., E. A. ir S. N. dėl jiems atitinkamai inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, netinkamai ištyrė ir įvertino aplinkybes ir įrodymus, turėjusius reikšmę apkaltinamojo nuosprendžio aptariamoje dalyje priėmimui. Apelianto įsitikinimu, byloje surinktų duomenų pagrindu yra pagrindo teigti, kad 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu surašytuose dokumentuose - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) ir 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ), buvo įrašyti melagingi, tikrovės neatitinkantys duomenys apie tariamai atliktus darbus, tokiais veiksmais pažeidžiant BK 300 straipsnyje įtvirtintą dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumo, informacijos dokumente patikimumo vertybę ir tuo ( - ) miesto savivaldybės administracijai, vykdžiusiai ginčo projekto užsakovo funkcijas, padarant didelę - 23 420,89 Eur žalą, kurią sudaro rangovui sumokėta suma už jo realiai neatliktus darbus, nurodytus suteiktų paslaugų akte. Esant didelės žalos kilimo faktui, egzistuoja ir BK 228 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtis. Teismas, vertindamas visų trijų kaltinamųjų atliktus veiksmus, iš surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumos turėjo pagrindo įžvelgti, jog kaltinime nurodomi R. Š., S. N. ir E. A. veiksmai sudaro BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį, o kaltinamųjų R. Š. ir E. A. atveju dar ir BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos (piktnaudžiavimo) sudėtį, nes kaltinime nurodytų dokumentų klastojimu ir panaudojimu buvo padaryta reali žala baudžiamojo įstatymo saugomiems visuomeniniams santykiams ir ( - ) miesto savivaldybės administracijai.

6910.2.

70Apelianto teigimu, nuosprendyje nurodomuose kaltinamųjų R. Š. ir S. N. paaiškinimuose, teiktuose teisiamojo posėdžio metu, aiškiai konstatuojama, kad dalis 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodytų darbų išties nėra atlikta. Teismas taip pat nurodo, jog sutinka, kad kaltinamasis R. Š. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme iš esmės pripažino, jog Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodyti darbai yra neatlikti, tačiau jis nepripažino, kad būtent visi šiame akte nurodyti darbai yra neatlikti. Vadinasi, šiame akte užfiksuoti ir parašais patvirtinti duomenys apie atliktus darbus ir jų kiekius akivaizdu, kad neatitinka jame įtvirtintos juridinę reikšmę turinčios informacijos teisingumo (to neginčija ir kaltinamieji R. Š. ir S. N., ginčija tik apimtį), priešingai, šiame dokumente yra įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys, liudijantys melagingus faktus. Tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymas ir patvirtinimas įgavo akivaizdų baudžiamąjį teisinį pobūdį BK 300 straipsnio 1 dalies prasme bei atitiko dokumento suklastojimo požymius, o suklastotas 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktas Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu surašyti dokumentai - pažyma ir sąskaita faktūra, akivaizdu, kad lėmė žalingų padarinių atsiradimą, ( - ) miesto savivaldybės administracijos teisių pažeidimą ir tolesnių neteisingų sprendimų priėmimą, civiliniam ieškovui ( - ) miesto savivaldybės administracijai neteisėtai ir nepagrįstai rangovui sumokant 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) už realiai neatliktus darbus, padarė įtakos teisiniams santykiais ir šiuose santykiuose dalyvaujantiems asmenims, tai yra ( - ) gatvės nutiesimo darbų užsakovui - ( - ) miesto savivaldybės administracijai, sukėlė jai neigiamus padarinius, nes kilo turtinė žala, todėl toks dokumento suklastojimas turėjo būti teismo laikytinas pavojinga veika baudžiamojo įstatymo požiūriu. 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis ir užsakovui juos priėmus, šį aplinkybė sąlygojo, kad užsakovas šiuos darbus priėmė nekonstatavęs jokių trūkumų ir laikydamas, kad rangovo darbai pagal sutartį yra atlikti tinkamai ir visa apimtimi (nors reali situacija byloja priešingas aplinkybes) ir to pasėkoje įvykdė savo prievolę atsiskaityti rangovui už darbus, taip jam sumokėdamas visą šių darbų projektui numatytą sutartimi sulygtą sumą, tai yra 391 292,11 Lt su PVM (113 326,09 Eur).

7110.3.

72Apeliantas nurodo, kad J. S., kuri yra visiškai pripažinusi savo kaltę dėl BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje nurodytų baudžiamųjų veikų padarymo, parodymai, tiek pirminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu buvo aiškiai bylojantys aplinkybes, jog rangovas 2012 m. gruodžio 13 dienos garantiniu raštu įsipareigojo atlikti (užbaigti) darbus, kurie yra nurodyti 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), jos parodymai paneigė kaltinamųjų gynybines versijas, todėl šie liudytojos parodymai, apelianto manymu, teismui turėjo būti svarbus įrodomasis duomuo vertinant, jog 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu surašytuose dokumentuose - pažymoje ir sąskaitoje - faktūroje buvo įrašyti melagingi, tikrovės neatitinkantys duomenys visa apimtimi. Kaltinamųjų parodymai dėl jiems atitinkamai inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, turėjo būti teismo vertintini kritiškai, kaip šališki, orientuoti į jų gynybą ir jų siekį išvengti atsakomybės ar bent ją sumažinti. Be to, kaltinamųjų R. Š. ir S. N. ikiteisminio tyrimo metu duoti paaiškinimai skiriasi nuo teisiamajame posėdyje duotų paaiškinimų, taip pat skiriasi ir teisiamajame posėdyje jų atskirai teiktos pozicijos dėl 2012 m. gruodžio mėnesio Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodytų neatliktų darbų. Apelianto teigimu, tai, kad Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodyti darbai realiai nebuvo atlikti visa apimtimi, taip pat patvirtina šiame akte nurodytų darbų įrašų nebuvimas statybos darbų žurnale (jame nėra jokių įrašų apie kokius nors atliekamus darbus būtent ataskaitiniu laikotarpiu), liudytojų J. S., A. T. byloje duoti parodymai bei pačių kaltinamųjų dviprasmiški paaiškinimai.

7310.4.

74Apeliantas pažymi, kad teismas sutiko, jog bylos nagrinėjimo teisme metu pasitvirtino kelių ženklų nepastatymo faktas, su tuo teisme sutiko ir kaltinamieji R. Š. bei S. N., tačiau, teismo vertinimu, šių neatliktų darbų vertė, šiuo atveju nepastatytų kelio ženklų, lyginant su visa projekto verte, nėra tokio masto, dėl kurio turėtų kilti būtent baudžiamoji atsakomybė tiek pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, tiek pagal BK 228 straipsnio 1 dalį. Nepastatytų kelio ženklų vertę teismas nuosprendyje nurodė 16 289,00 Lt (5 348,93 Eur). Tačiau, apelianto teigimu, su tokia teismo nurodyta rangovo nepastatytų, bet užsakovo (( - ) miesto savivaldybės administracijos) apmokėtų kelio ženklų verte negalima sutikti. Kelio ženklų pastatymo darbų (darbo kodas ( - ), akto 7-ta eilutė) 16 289,00 Lt suma Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) yra numatyta neįskaitant visų kitų akte numatytų apmokėtinų išlaidų, tame tarpe ir PVM, tuo tarpu ( - ) miesto savivaldybės administracija pagal 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą - faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) sumokėdama rangovui 113 512,40 Lt (32 875,46 Eur) sumą, tame tarpe sumokėjo ir visą 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodytą 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) sumą, į kurią, kaip matyti, įsiskaitė papildomas darbo užmokestis, socialinio draudimo, statybvietės ir pridėtinės išlaidos, pelnas ir PVM 21% suma. Vadinasi, be kitų 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodytų realiai rangovo neatliktų, bet ( - ) miesto savivaldybės administracijos apmokėtų darbų, už realiai rangovo neatliktus akte numatytus kelio ženklų pastatymo darbus ( - ) miesto savivaldybės administracija rangovui sumokėjo ne 16 289 Lt (5 348,93 Eur), o įskaičiavus PVM 21% - 19 709,69 Lt (tai yra 5 708,32 Eur), į šią sumą neįskaitant dar ( - ) miesto savivaldybės administracijos apmokėtų papildomo darbo užmokesčio, socialinio draudimo, statybvietės, pridėtinių išlaidų ir pelno sumos. Be to, iki pat bylos išnagrinėjimo momento taip ir liko neaišku, kokie tai ženklai, kaip, kada ir kokiam tikslui jie buvo įsigyti, kiek egzistuoja vienetų tų ženklų ir ar apskritai kelio ženklai buvo įsigyti žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo projektui įgyvendinti, nes pagal kaltinamojo R. Š. paaiškinimą būtų galima kelti ir kitą versiją, jog populiarūs ženklai galėjo būti rangovo įsigyti kitiems jo vykdytiems projektams.

7510.5.

76Apelianto tvirtinimu, taip pat niekuo nepagrįsti teismo teiginiai apie tai, kad tai, jog garantinis raštas nebuvo užregistruotas savivaldybėje, neleidžia nagrinėtinos situacijos traktuoti rangovo, tuo pačiu ir kaltinamųjų asmenų nenaudai, kad galima tik daryti teorinius pasvarstymus, ar savivaldybė būtų sumokėjusi rangovui pinigus pagal aktą Nr. ( - ), jei garantinis raštas būtų buvęs laiku užregistruotas (Nuosprendžio 85 psl.). Tokia teismo iškelta prielaida negali būti tinkamu argumentu paneigti kaltinamųjų kaltę ir tai laikytina tik prielaida, kurios nepatvirtina jokie objektyvūs duomenys.

7711.

78Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas G. S. apeliacinius skundus išteisintoji S. N. prašo apeliacinius skundus atmesti, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio dalį dėl jos (S. N.) išteisinimo palikti galioti nepakeistą; taip pat prašo tenkinti jos gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio pirmosios instancijos teisme pareikštą prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, esant pagrįstai ir motyvuotai teisinei abejonei dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 256 straipsnio 1 ir 2 dalių (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojo 2015 m. liepos 10 d.), kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas leidžia nuosprendyje palikti ir kaltinamajame akte nurodytas veikos faktines aplinkybes bei veikų teisinį kvalifikavimą, prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 31 straipsnio 6 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams. Atsiliepime išteisintoji nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir kruopščiai ištyrė ir įvertino visus baudžiamosios bylos duomenis, juos pripažino įrodymais, vertino juos visų baudžiamosios bylos duomenų kontekste, rėmėsi teismų praktika ir padarė teisingas teisines išvadas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį. Civilinio ieškinio išsprendimo dalyje pirmosios instancijos teismas nei faktų nustatymo klaidų, nei tokių faktų teisinio vertinimo klaidų taip pat nepadarė.

7912.

80Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas G. S. apeliacinius skundus išteisintojo R. Š. gynėjas advokatas Valdas Kairys prašo atmesti Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro bei ( - ) miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. išteisinamąjį nuosprendį. Atsiliepime gynėjas nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, jog R. Š. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį yra išteisintas, ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinis ieškinys atmestas pagrįstai. Be to, BPK 312 straipsnio 3 dalis numato, jog civilinis ieškovas gali paduoti apeliacinį skundą dėl nuosprendžio dalies, kuri susijusi su civiliniu ieškiniu, todėl civilinio ieškovo motyvai ne dėl civilinio ieškinio negali būti apeliacijos dalyku. Taigi apeliacinio skundo motyvai dėl įrodymų vertinimo, veikos kvalifikavimo atmestini. Išteisintojo R. Š. gynėjas taip pat pažymi, kad apeliacinių skundų argumentai nepagrįsti jokiais neginčytinais įrodymais, o tėra tik prokuroro bei civilinio ieškovo prielaidos, kurios negali būti pagrindu naikinti įrodymais pagrįstą pirmos instancijos teismo nuosprendį. Pirmos instancijos teismas esminių Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų pažeidimų, dėl kurių reikėtų naikinti nuosprendį, nepadarė, visapusiškai ir nešališkai ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, ištyrė, įvertino ir motyvuotai pasisakė dėl visų įrodymų, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 21 d. išteisinamasis nuosprendis yra pagrįstas, teisėtas ir teisingas, o apeliaciniai skundai atmestini.

8113.

82Teismo posėdžio metu prokuroras Artūras Karpalovas prašė jo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovo apeliacinius skundus tenkinti, civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovė Ž. R. prašė civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti, išteisintoji S. N. ir jos gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis, išteisintasis R. Š. ir jo gynėjas bei civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovas advokatas Valdas Kairys, išteisintoji E. A. ir jos gynėjas advokatas Ramūnas Dobrovolskis prašė apeliacinius skundus atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

8314.

84Apeliacinės instancijos teismas gali atlikti įrodymų tyrimą (BPK 324 straipsnio 6 dalis). Tačiau šioje byloje teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad apeliaciniuose skunduose nebuvo prašoma atlikti įrodymų tyrimo, to apeliacinės instancijos teismo posėdyje neprašė ne tik apeliantai, tačiau ir kiti proceso dalyviai, prokuroro ir civilinio ieškovo apeliaciniuose skunduose iš esmės buvo ginčijamas pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų tyrimas ir apeliacinės instancijos teismo buvo prašoma iš naujo vertinti jau surinktus įrodymus, taip pat į tai, kad pirmosios instancijos teismas kruopščiai ištyrė visas bylos aplinkybes, ėmėsi būtinų priemonių byloje esantiems prieštaravimas pašalinti, nutarė šioje byloje įrodymų tyrimo neatlikti, o vertinti pirmosios instancijos teisme surinktus įrodymus.

85Apeliaciniai skundai atmestini.

86III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

87Dėl prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

8815.

89Atsiliepimu į apeliacinius skundus išteisintoji S. N. prašo tenkinti jos gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio pirmosios instancijos teisme pareikštą prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas), esant pagrįstai ir motyvuotai teisinei abejonei dėl BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalių (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 10 d.), kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas leidžia nuosprendyje palikti ir kaltinamajame akte nurodytas veikos faktines aplinkybes bei veikų teisinį kvalifikavimą, prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 31 straipsnio 2 daliai, 31 straipsnio 6 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams. Kaip matyti iš bylos medžiagos, S. N. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, po to, kai valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras teismui pateikė prašymą dėl kaltinimo pakeitimo ir šis buvo priimtas, pateikė prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar BPK 256 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 10 d.), kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas leidžia nuosprendyje palikti ir kaltinamajame akte nurodytas veikos faktines aplinkybes bei veikų teisinį kvalifikavimą, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai ir 6 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams (14 t., b. l. 57-59). Tokį patį prašymą išteisintosios S. N. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis pateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (15 t., b. l. 184-186). Šis gynėjo prašymas siejamas su kaltinamojo teisės į gynybą suvaržymu, nes, gynėjo teigimu, S. N. iki pat galutinio procesinio sprendimo byloje nežinojo nuo ko gintis ir pagal kokį kaltinimą ji gali būti pripažinta kalta – ar pagal kaltinamajame akte išdėstytas veikų faktines aplinkybes ir veikos kvalifikavimą ar pagal prokuroro prašyme dėl kaltinimo pakeitimo nurodytas veikų faktines aplinkybes ir kvalifikavimą, o gynėjas nežinojo, nuo ko ginti, todėl efektyvi gynyba tapo neįmanoma.

9016.

91Pažymėtina, kad Konstitucinėje jurisprudencijoje (pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas) yra išaiškinta, kokiais atvejais bylas nagrinėjantys teismai privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašydami spręsti, ar įstatymas (kitas teisės aktas) atitinka Konstituciją. Toks kreipimasis yra privalomas, kai bylą nagrinėjančiam teismui kyla abejonių, ar įstatymas (kitas teisės aktas), kuris turėtų būti taikomas toje byloje, neprieštarauja Konstitucijai; ir atvirkščiai – teismas negali atidėti (stabdyti) bylos nagrinėjimo dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, jei jis neabejoja byloje taikomų įstatymų (teisės aktų) atitiktimi Konstitucijai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, neturėdamas abejonių dėl BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalies (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 10 d.) nuostatų, kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas leidžia nuosprendyje palikti ir kaltinamajame akte nurodytas veikos faktines aplinkybes, atitikties Konstitucijai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams, pagrįstai ir motyvuotai atmetė minėtą S. N. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą. Teisiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas, protokoline nutartimi atmesdamas šį gynėjo prašymą, pažymėjo, kad BPK numato prokuroro teisę tikslinti kaltinamiesiems pateiktą kaltinimą ir kaltinamojo galimybę gintis nuo pareikštų kaltinimų, tai, kad prokuroras prašyme dėl kaltinimo keitimo nekeisdamas kaltinamiesiems inkriminuojamų veikų kvalifikacijos nurodo naujas aplinkybes, tai yra tai, kokius teisės aktus galimai pažeidė kaltinamieji, netrukdo kaltinamiesiems gintis nuo pareikšto kaltinimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi S. N. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą ir išdėstytus tokio prašymo argumentus, taip pat neturi pagrindo tokio prašymo tenkinti. Gynėjo prašyme kreiptis į Konstitucinį Teismą išdėstyti argumentai nesuteikia pagrindo abejoti, kad BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalies (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 10 d.) nuostatos galėtų prieštarauti Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies ir 6 dalies nuostatoms, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams gynėjo nurodomu aspektu.

9217.

93BPK normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas, paskirtis yra užtikrinti kaltinamojo teisę į gynybą, konkrečiai – teisę žinoti kaltinimo pobūdį ir pagrindą bei turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-383/2004, 2K-7-13/2007, 2K-233/2008, 2K-660/2007, 2K-7-198/2008 ir kt.). Pagal Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-36/2010, 2K-P-1/2014, 2K-102/2014, 2K-526/2014, 2K-262/2014, 2K-441/2014, 2K-265-693/2015, 2K-42-942/2016, 2K-241-303/2018) kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jos kvalifikavimas BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti keičiami tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinio proceso metu. Bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamajam negali būti inkriminuojamos naujos nusikalstamos veikos, tačiau gali būti pakeistos kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jos kvalifikavimas, laikantis BPK 255 straipsnio 2 dalyje ir 256 straipsnyje nustatytų sąlygų ir tvarkos. Prašymą dėl kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimo turi teisę pateikti prokuroras, privatus kaltintojas, nukentėjusysis, taip pat tai padaryti gali ir pats teismas savo iniciatyva (BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalis (2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1848 redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 10 d.)). Svarbu yra tai, kad teismas privalo pranešti kaltinamajam ir kitiems nagrinėjimo teisme dalyviams apie tokią galimybę, užtikrinti teisę žinoti kaltinimą, teisę į gynybą, kitų konstitucinių tinkamo teisinio proceso principų įgyvendinimą.

9418.

95Iš bylos medžiagos matyti, kad R. Š., S. N. ir E. A. byloje surašytas kaltinamasis aktas buvo išsiųstas 2015 m. liepos 23 d., tai yra tą pačią dieną, kai byla su kaltinamuoju aktu buvo perduota Šiaulių apylinkės teismui (7 t., b. l. 42-80). R. Š., S. N. ir E. A. pirmosios instancijos teisme teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad kaltinamąjį aktą gavo (8 t., b. l. 2), perskaičius kaltinamąjį aktą pareiškė, jog supranta, kuo yra kaltinami, tačiau savo kaltės nepripažįsta (9 t., b. l. 186). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras pateikė teismui prašymą pakeisti R. Š., S. N. ir E. A. inkriminuotų nusikalstamų veikų faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, nekeičiant veikų kvalifikavimo (14 t., b. l. 45-54). Iš teisiamųjų posėdžių protokolų matyti, jog tiek R. Š., S. N. ir E. A., tiek jų gynėjai, tiek kiti proceso dalyviai su pateiktu prašymu dėl kaltinimo pakeitimo susipažino, turėjo laiko (14 t., b. l. 53, 54) ir galimybių pasiruošti gynybai tiek nuo kaltinamajame akte nurodyto kaltinimo, tiek nuo pakeisto kaltinimo, turėjo gynėjus, kaltinamiesiems buvo žinoma, kuo jie yra kaltinami, jiems buvo pranešta apie pakeisto kaltinimo pobūdį ir pagrindą, jie dalyvavo teismo procese ir realizavo visas BPK 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas savo teises, jiems buvo suteikta teisė duoti paaiškinimus dėl naujai pateikto kaltinimo. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju buvo suvaržytos R. Š., S. N. ir E. A. teisės į gynybą ir teisingą procesą. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad S. N. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą negali būti tenkinamas, todėl teisėjų kolegija toliau pasisakys dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo pagal pateiktus apeliacinius skundus.

96Dėl įrodymų vertinimo ir R. Š., E. A. bei S. N. kaltės padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas

9719.

98Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Dėl kitų bylos aspektų, nepaisydamas to ar gautas dėl jų skundas, teismas pasisako tik tuo atveju, jeigu nustato esminių BPK pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – išaiškinti, o nustačius šalinti žemesnės instancijos teismo padarytas klaidas, todėl, siekdami užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai ir nutartys, o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ar keičiami, apeliacinės instancijos teismai turi kruopščiai patikrinti apskųstų nuosprendžių ar nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą, laikydamiesi apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. BPK 332 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai keliami apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomosios dalies turiniui. Apeliacinės instancijos teismas nutarties aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės. To nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą. Šios pareigos apimtis gali keistis atsižvelgiant į priimamo sprendimo rūšį ir kiekvieno atvejo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-148/2014, 2K-492/2014, 2K-107-746/2015, 2K-572-139/2015, 2K-10-976/2016, 2K-43-697/2018, 2K-7-66-648/2018).

9920.

100Prokuroras ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovas apeliaciniais skundais iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir teismo išvadomis dėl išteisintųjų R. Š., S. N. ir E. A. nekaltumo padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, mano, kad jie nepagrįstai išteisinti. Prokuroro ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovo įsitikinimu, byloje esantys įrodymai patvirtina R. Š. ir E. A. kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, bei S. N. kaltę padarius jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, todėl prašo pripažinti juos kaltais padarius šias nusikalstamas veikas, tenkinti ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį ir priteisti solidariai iš jų 23 420,89 Eur turtinės žalos ( - ) miesto savivaldybės administracijos naudai. Nuosprendžio dalis dėl R. Š. išteisinimo pagal BK 229 straipsnį neskundžiama. Taigi apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniais skundais (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

10121.

102Pagal BPK 1 straipsnio 1 dalį baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra vienintelis dokumentas, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu arba nekaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl šis išskirtinės svarbos procesinis dokumentas baudžiamajame procese turi būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teisėtas, jeigu jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymo bei kitų teisės normų, pagrįstas – kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, veikos kvalifikavimo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų, pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais.

10322.

104Įrodymus teisėjai įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Įrodymų vertinimas iš esmės yra subjektyvus loginis procesas, kuris vyksta Baudžiamojo proceso kodekso normų sistemos nustatytose ribose, o teisminis nagrinėjimas ir baigiamojo akto motyvai yra ypatingas argumentacijos atvejis, kuriame derinami faktiniai duomenys ir loginės taisyklės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi bendros pozicijos, kad teismo vidinis įsitikinimas privalo turėti objektyvų pagrindą, tai yra jis turi būti pagrįstas visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu. Viena svarbiausių įrodymų vertinimo sąlygų, kurios privalo laikytis tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai, yra ir ta, kad turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-221/2008, Nr. 2K-122/2013). Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata, jog asmuo, gali būti pripažintas kaltu, jeigu visi kaltinimo elementai yra pagrįsti įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. To reikalauja ir nekaltumo prezumpcijos principas, reiškiantis, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Nesurinkus byloje neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu in dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai), kas taip pat reiškia, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-347/2007, 2K-P-221/2008, 2K-251/2010, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-363/2013, 2K-476/2013 ir kt.). Pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus.

10523.

106Viena iš pagrindinių baudžiamosios atsakomybės nuostatų yra tai, jog asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jei jo padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad tik nustačius aplinkybes, atitinkančias konkrečiame BK specialiosios dalies straipsnyje nurodytus objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikalstamos veikos sudėtį sudarančius požymius, asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė. Jei veikoje nėra bent vieno iš šių požymių, joje nėra ir nusikalstamos veikos sudėties.

10724.

108Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose, fiksavimas buhalterinės apskaitos dokumentuose neobjektyvių, tikrovės neatitinkančių duomenų ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu. Apgaulingai įmonės buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu, kaltininkui veikiant tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia.

10925.

110Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, piktnaudžiavusiam tarnybine padėtimi arba viršijusiam įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. BK 228 straipsnyje numatyto piktnaudžiavimo objektyvieji požymiai pasireiškia: pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; pavojingais padariniais – didelės žalos valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui kilimu; priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-76/2007). Teismų praktika rodo, kad sprendžiant bylas piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-89/2009, 2K-531/2011, 2K-38/2012, 2K-325/2012, 2K-194-2013). Piktnaudžiavimas padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia.

11126.

112Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Teismų praktikoje tikro dokumento suklastojimas yra tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu ar kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-35/2011). Tikro dokumento suklastojimas suprantamas ir kaip dokumento tikrumo bei jo turinio teisingumo pakeitimas, kai tikrovės neatitinka ne visa, bet dalis informacijos (duomenų). Tokios reikšmingos informacijos neteisingumas pažeidžia dokumento teisinės apyvartos funkcionalumą ir patikimumą. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinas subjektyvusis požymis – kaltė turi pasireikšti tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad klastodamas tikrą dokumentą, jį panaudodamas, kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalis).

11327.

114Nagrinėjamoje byloje R. Š. buvo kaltinamas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį dėl to, kad jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, ( - ) miesto savivaldybės administracijos paskirtu atstovu bei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju, būdamas atsakingas už žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų techninę priežiūrą, šių statybos darbų kokybės ir masto kontrolę, suklastodamas tikrus dokumentus, tai yra pasirašydamas ir savo, kaip techninio prižiūrėtojo, spaudais patvirtindamas 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), kuriame buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, tariamai atliktus darbus ir jų kiekius, bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), kurioje buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, dėl to ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę turtinę žalą, nes šių dokumentų pagrindu UAB „( - )“ už realiai neatliktus darbus neteisėtai ir nepagrįstai buvo sumokėta 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur). E. A. buvo kaltinama pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį dėl to, kad ji, būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiąja specialiste ir būdama atsakinga už ataskaitų projektų bei kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų, tame tarpe paraiškų dėl apmokėjimo už atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, rengimą, panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, - panaudodama 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), UAB „( - )“ 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) dėl sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir suma už realiai neatliktus darbus, pateikė paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kuri jai pateiktų suklastotų dokumentų pagrindu į ( - ) miesto savivaldybės administracijos sąskaitą pervedė juose nurodytą sumą, o ( - ) miesto savivaldybės administracijos apskaitos skyrius šią sumą pervedė į UAB „( - )“ sąskaitą, dėl to valstybė ir ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę neturtinę žalą, nes savo veiksmais E. A. diskreditavo valstybės tarnautojo vardą ir iškraipė jo vykdomų funkcijų esmę, sumenkino atstovaujamos institucijos - ( - ) miesto savivaldybės administracijos autoritetą, taip pat ( - ) miesto savivaldybės administracija patyrė didelę 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) turtinę žalą; S. N. buvo kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1 dalį tuo, kad ji, dirbdama UAB „( - )“, vykdžiusios žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbus, direktorės pareigose, suklastojo tikrus dokumentus tai yra pasirašė ir savo, kaip direktorės, spaudu bei UAB „( - )“ antspaudu patvirtino 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), kuriame buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, tariamai atliktus darbus ir jų kiekius, kurių bendra vertė, įskaitant papildomą darbo užmokestį, socialinio draudimo, statybvietės ir pridėtines išlaidas, pelną, 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur), bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ), kurioje buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų suma, ir šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus bei 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) dėl sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus, panaudojo pateikdama juos ( - ) miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui, po ko UAB „( - )“ už realiai neatliktus darbus neteisėtai ir nepagrįstai buvo sumokėta 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur). S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį buvo kaltinama tuo, kad ji, dirbdama UAB „( - )“ direktorės pareigose, būdama atsakinga už šios bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą, organizavo apgaulingą teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, bendrovės vyriausiajai buhalterei, nuslėpdama informaciją apie jos pačios suklastotame dokumente - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) įrašytus tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“, kaip rangovo, bendrai nuo statybos pradžios ir bendrai per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų vertes, į kurias buvo įtraukta ir realiai neatliktų darbų suma, nurodė šio suklastoto dokumento pagrindu parengti, o ši parengė ir pasirašė 2012 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) dėl sumokėjimo už ( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, į kurią kartu su suma už atliktus papildomus darbus buvo įtraukta ir 80 867,66 Lt (23 420,89 Eur) suma už realiai neatliktus darbus, ir taip ši PVM sąskaita faktūra bei joje įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija buvo įtraukti į UAB „( - )“ 2012 m. buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ turto ir įsipareigojimų dydžio už 2012 metus. Pirmosios instancijos teismas R. Š. ir E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį bei S. N. pagal 300 straipsnio 1 dalį išteisino nustatęs, kad byloje nėra objektyvių duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) buvo įrašyti visi tikrovės neatitinkantys duomenys, be to, byloje taip pat nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių R. Š. ir E. A. kaltinime pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nurodytą didelę žalą. Pirmosios instancijos teismas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisino taip pat nustatęs, kad nėra visų nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1 dalyje, požymių.

11528.

116Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, pritaria pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarytoms išvadoms, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, neginčijamai patvirtinančių, jog R. Š., E. A. padarė veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, o S. N. padarė veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje. Skundžiamame nuosprendyje teismas, išteisindamas R. Š. ir E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, o S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir teisiamajame posėdyje patikrino teisėtais būdais gautus duomenis, tai yra išsamiai apklausė išteisintuosius (tuo metu – kaltinamuosius) R. Š., E. A. ir S. N., liudytojus L. N., A. T., L. B., P. R., R. J., P. B., J. V., J. N., S. L., A. A., A. P. (A. P.), M. B., O. Š., V. V., D. P. (D. P.), P. U., J. S., A. A., D. K. (D. K.), J. M., M. Č., B. V., D. T., specialistus V. P., H. O. (H. O.), D. B., ekspertą T. D., civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovę Ž. R., išvardijo dokumentus ir jose užfiksuotus duomenis, turinčius reikšmės bylai nagrinėti, o nuosprendį, laikydamasis BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatų, grindė teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą ir vertindamas įrodymus, nepadarė procesinių pažeidimų, laikėsi 20 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatų, įrodymus vertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje bei padarė faktines bylos aplinkybes atitinkančias išvadas, su kuriomis apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti. Teisėjų kolegija nenustatė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, turėjusių esminę reikšmę tiriant įrodymus ir paveikusių nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą. Vien ta aplinkybė, kad prokuroras ir civilinės ieškovės atstovas nesutinka bei nepritaria pirmosios instancijos teismo atliktam įrodymų vertinimui ir padarytoms išvadoms, savaime nereiškia, jog buvo padaryti BPK 20 straipsnio, 305 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimai.

11729.

118Apklausiami pirmosios instancijos teismo posėdyje R. Š., E. A. ir S. N. nepripažino savo kaltės padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas. R. Š. nurodė, kad Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), pateikus garantinį raštą, pasirašė P. R., A. A., J. S., rangovas ir paskutinis jis. Dokumentų neklastojo ir tarnybine padėtimi nepiktnaudžiavo. Pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą Nr. ( - ) galvojo, kad juose nurodyti darbai yra realiai atlikti. S. N. pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje parodė, kad naujo kelio tiesimas buvo pilnai įvykdytas, priimtas ir priduotas, o tos kelio dalies, kuri turėjo būti praplatinta, kilo ginčas. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodyti darbai buvo atlikti iki 2012 metų pabaigos, tačiau jie atlikti tik iš dalies, nes ne visi 19 kelio ženklų pastatyti. Kas surašė Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), negali pasakyti, dėl šio Suteiktų paslaugų akto Nr. ( - ) rengimo su R. Š. nesitarė. Garantinį raštą pasirašė, tačiau kada, nepamena. E. A. pirmosios instancijos teisme parodė, kad gavusi pasirašytus Suteiktų paslaugų aktą Nr. ( - ), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Nr. ( - ) ir PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), įtraukė juos į paraišką, kurią pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Kad darbai dar neatlikti ji nežinojo. Apie garantinį raštą nežinojo, jo nematė. Apie piniginių lėšų apmokėjimą informacijos neturi.

11930.

120Kaip matyti iš R. Š., S. N. ir E. A. pateiktų kaltinimų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, šie kaltinimai iš esmės grindžiami tikrų dokumentų - Suteiktų paslaugų akto Nr. ( - ), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos Nr. ( - ) ir PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) Nr. ( - ), suklastojimu ir panaudojimu, todėl, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, norint konstatuoti, ar buvo padarytos R. Š., S. N. ir E. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, reikia įvertinti, ar Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu surašytuose dokumentuose – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. ( - ) ir PVM sąskaitoje - faktūroje serija ( - ) Nr. ( - ), buvo įrašyti melagingi, tikrovės neatitinkantys duomenys apie juose užfiksuotas tiriamas aplinkybes – galimai ar tariamai atliktus darbus. O norint konstatuoti, ar buvo padarytos R. Š. ir E. A. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje, reikia įvertinti, ar šių kaltinamųjų veiksmais ar neveikimu, tai yra galimai kaltinime nurodytų dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu ( - ) miesto savivaldybės administracijai buvo padaryta didelė žala.

12131.

122Vieni iš pagrindinių įrodymų, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas R. Š., E. A. ir S. N. padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, yra UAB „( - )“ pateiktas žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, atliktų darbų apmatavimų ir pirkimo medžiagų ekspertizės aktas Nr. ( - ) (4 t., b. l. 7-88) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus pateiktos specialisto išvados Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (4 t., b. l. 113-143, 152-157). Teisėjų kolegija pažymi, kad teismai, vertindami specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, turėtų patikrinti ir įvertinti specialistui ar ekspertui pateiktos medžiagos išsamumą, pakankamumą ir kokybiškumą; ekspertui ar specialistui pateiktų pradinių duomenų teisingumą; ekspertui ar specialistui pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumą; taikytų metodų mokslinį pagrįstumą ir tinkamumą; atsakyti į klausimą, ar ekspertas ar specialistas neviršijo savo specialių žinių ribų ir, ar nesprendė klausimų, kurie viršija jų kompetencijos ribas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „( - )“ pateiktas žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, atliktų darbų apmatavimų ir pirkimo medžiagų ekspertizės aktas Nr. ( - ) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus pateiktos specialisto išvados Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) kelia abejones savo pagrįstumu.

12332.

124Iš UAB „( - )“ pateikto žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą, atliktų darbų apmatavimų ir pirkimo medžiagų ekspertizės akto Nr. ( - ) matyti, jog buvo nustatyti ( - ) miesto ( - ) gatvės rekonstravimo bei naujos statybos darbų esminiai trūkumai, tai yra faktiškai atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei nurodyti atliktų darbų aktuose; statybos darbų žurnale užfiksuoti atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei nurodyti atliktų darbų aktuose; gatvės rekonstravimo bei naujos statybos metu atliktų darbų techniniai rodikliai dalinai neatitinka nurodytų techniniuose projektuose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose; gatvės rekonstravimo bei naujos statybos metu panaudotų medžiagų techninės charakteristikos dalinai neatitinka nurodytų techniniuose projektuose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. Tačiau pirmosios instancijos teisme apklausus šią ekspertizę atlikusį specialistą H. O. paaiškėjo, kad ekspertizės akte nurodyti ( - ) miesto ( - ) gatvės rekonstravimo bei naujos statybos darbų esminiai trūkumai yra netikslūs, pateikti skaičiavimai buvo atlikti neįvertinus tam tikrų skaičiavimams itin reikšmingų aplinkybių (pavyzdžiui, grunto, kuriuo buvo užpilta kūdra, kiekio, kelio priežiūros, tai yra greideriavimo darbų, kelio eksploatacijos ir panašiai), todėl pats specialistas teisme išreiškė norą savo skaičiavimus patikslinti. Be to, atliekant skaičiavimus buvo remtasi UAB „( - )“ pateiktais matavimais, kuriuos atliko asmenys, neturintys atitinkamo išsilavinimo; UAB „( - )“ techninėje ataskaitoje kaip duomenų teisingumą tvirtinantis asmuo nurodytas direktorius A. P., tačiau parašai yra ne jo, o D. P.. Tiek UAB „( - )“ ekspertizės akte Nr. ( - ), tiek šio ekspertizės akto patikslinime (11 t., b. l. 121-124) pateikti duomenys iš esmės nesutampa su 2015 metų M. Č. įmonės, vėliau tapusios UAB „( - )“, pateikta ( - ) gatvės atkarpos dangos geologinių tyrimų ataskaita, atlikta siekiant nustatyti kelio sankasos geologinį pjūvį, natūraliai suklostyto grunto slūgsojimo gylį (12 t., b. l. 158-168), bei UAB „( - )“ pagal minėtą geologinių tyrimų ataskaitą atliktais žvyruotos ( - ) gatvės faktiškai panaudotų medžiagų tūrio skaičiavimais (12 t., b. l. 169-174). Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad tiek UAB „( - )“ ekspertizės akte Nr. ( - ), tiek ekspertizės akto patikslinime, tiek geologinių tyrimų ataskaitoje pateikti duomenys apie gatvės dangos faktinius sluoksnius yra prieštaringi ir iš esmės nesutampantys, o kitų duomenų, galinčių patvirtinti, kad vieni ar kiti byloje pateikti duomenys atitinka tikrovę, byloje nėra, konstatavo, kad besąlygiškai vadovautis UAB „( - )“ ekspertizės aktu bei ekspertizės akto patikslinimu negalima. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertas T. D. pirmosios instancijos teisme taip pat patvirtino, kad duomenys apie ( - ) gatvės dangos faktinius sluoksnius yra prieštaringi, o pagal ekspertizei pateiktą medžiagą negalima nustatyti, kurie iš duomenų atitinka tikrovę. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus pateiktos specialisto išvados Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dėl UAB „( - )” ūkinės finansinės veikos yra sąlyginės, rengiant specialisto išvadą Nr. ( - ) buvo vertinami UAB „( - )“ ekspertizės akte Nr. ( - ) pateikti duomenys, UAB „( - )“ pateikus patikslintus skaičiavimus, atitinkamai keitėsi ir specialistės D. B. paskaičiuoti galimai neatliktų darbų kiekiai ir neatliktų darbų suma (13 t., b. l. 127-134). Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad minėti duomenys (UAB „( - )“ ekspertizės aktas, jo patikslinimas, UAB „( - )“ geologinis tyrimas su UAB „( - )“ pateiktais skaičiavimais, specialisto išvados Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) dėl jų prieštaringumo ir sąlyginumo negali būti pripažinti patikimais duomenimis, patvirtinančiais R. Š., E. A. ir S. N. kaltę pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

12533.

126Išteisintieji R. Š. ir S. N., apklausiami pirmosios instancijos teisme, iš esmės pripažino, kad Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodyti darbai nebuvo visiškai atlikti, tačiau iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m. lapkričio 21 d. akto Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog negalima pateikti išvados (13 t., b. l. 84-89), matyti, jog ekspertas T. D., vertindamas, ar statinio statybos darbų žurnale, atliktų darbų aktuose bei kituose dokumentuose deklaruoti statybos darbų kiekiai atitinka suprojektuotų atlikti ir faktiškai atliktų statybos darbų kiekius, nurodė, jog pagal duomenis, esančius statybos darbų žurnale (ir atliktų darbų aktuose), kai yra nurodyti darbų kiekiai, mato vienetai ir darbų pavadinimai, bet nėra nurodyti piketai, atstumai, altitudės, gatvės pusės ir kitos detalės, kurios leistų priimtinai tiksliai nustatyti darbų atlikimo vietas, negalima nustatyti tikslios ( - ) gatvės vietos, kurioje statybos darbų žurnale nurodyti (ir aktuoti) darbai buvo atlikti, darbų pavadinimo ir darbų kiekių, todėl nėra galimybės nustatyti, ar deklaruoti statybos darbų, resursų ir medžiagų kiekiai atitinka faktiškuosius. Ekspertas T. D. pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad ( - ) gatvė buvo kelerius metus eksploatuojama, žmonės šiuo keliu naudojosi, nuotraukose kelias geras, todėl po penkerių metų pasakyti, kas buvo padaryta, nėra galimybių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kelias naudojamas kelerius metus, juo važiuoja automobiliai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog kelio būklė vis dėlto nebuvo bloga, todėl negalima teigti, jog Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) visi įrašyti duomenys neatitiko tikrovės. Aplinkybę, kad kelias iš esmės yra geros būklės ir eksploatuojamas, patvirtino ir išteisintosios E. A. ir S. N. bei liudytojai B. V., L. N., P. R..

12734.

128Remdamasi anksčiau paminėtų duomenų visuma, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo gauta objektyvių ir patikimų duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti tikslų galimai neatliktų darbų mastą ir kurie neabejotinai patvirtintų, jog Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nebuvo įrašyti visi tikrovės neatitinkantys duomenys, tai yra negalima patikimai nustatyti, ar minėtame akte nurodyti darbai, išskyrus kelio ženklų nepastatymą, buvo atlikti ar ne. Nors išteisintieji (tuo metu – kaltinamieji) R. Š. bei S. N. patvirtino kelio ženklų nepastatymo faktą už 16 289 Lt (5 348,93 Eur), tačiau šių neatliktų darbų vertė, lyginant su viso projekto verte – 391 292,11 Lt (113 326,03 Eur), nėra tokio masto, dėl kurio turėtų kilti būtent baudžiamoji atsakomybė tiek pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, tiek pagal BK 228 straipsnio 1 dalį dėl didelės žalos padarymo. Taip pat pažymėtina, kad ginčas tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos ir UAB „( - )” galėjo būti efektyviai sprendžiamas derybų keliu arba civilinio proceso tvarka, kaip tai numatyta tarp UAB „( - )“ ir ( - ) miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytos „( - ) gatvės nutiesimo darbus ( - ) mieste, koreguojant techninį projektą“ pirkimo sutarties Nr. ( - ) 13.1 ir 13.2 punktuose.

12935.

130Prokuroras apeliaciniame skunde pažymi, kad byloje esantis 2012 m. gruodžio 13 d. garantinis raštas Nr. ( - ) su jame surašytu bei S. N., kaip UAB „( - )“ vadovės, patvirtintu turiniu iš dalies patvirtina, kad 2012 m. gruodžio mėnesį nebuvo atlikti surašytame paslaugų akte nurodyti darbai. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei nurodo prokuroras, 2012 m. gruodžio 13 d. garantinis raštas Nr. ( - ) neginčijamai nepatvirtina, kad Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) buvo įrašyti visi tikrovės neatitinkantys duomenys. Byloje esančiame 2012 m. gruodžio 13 d. garantiniame rašte Nr. ( - ) (1 t., b. l. 123) nėra detaliai nurodyti darbai, kurie nurodyti Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), todėl daryti išvadą, kad 2012 m. gruodžio 13 d. garantinis raštas Nr. ( - ) yra tiesiogiai susijęs su minimu Suteiktų paslaugų aktu Nr. ( - ), tai yra laikyti, kad neatlikus visų Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) nurodytų darbų garantinis raštas buvo surašytas kaip galimas garantas, jog akte minimi darbai bus atlikti, nėra pagrindo.

13136.

132Civilinės ieškovės atstovas apeliaciniame skunde nurodo, kad J. S., kuri yra visiškai pripažinusi savo kaltę dėl BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje nurodytų baudžiamųjų veikų padarymo, parodymai teismui turėjo būti svarbus įrodomasis duomuo vertinant, jog 2012 m. gruodžio mėn. Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ), vėliau jo pagrindu surašytuose dokumentuose - pažymoje ir sąskaitoje faktūroje buvo įrašyti melagingi, tikrovės neatitinkantys duomenys visa apimtimi. Tačiau teisėjų kolegija, atsakydama į šį apeliacinio skundo argumentą, pažymi, kad, kaip teisingai nurodyta skundžiamame pirmosios instancijos nuosprendyje, aplinkybė, jog J. S. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą, jai iš esmės pripažįstant nusikalstamų veikų padarymą, savaime nėra laikytina aplinkybe, kuri šiuo atveju turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs liudytojos J. S. parodymus kitų įrodymų kontekste, pagrįstai jų nelaikė R. Š., E. A. ir S. N. kaltę padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas neabejotinai patvirtinančiu įrodymu ir nurodė tokio savo sprendimo motyvus.

13337.

134Išteisindamas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nesant byloje objektyvių duomenų, neabejotinai patvirtinančių, kad Suteiktų paslaugų akte Nr. ( - ) buvo įrašyti visi tikrovės neatitinkantys duomenys, nėra pagrindo daryti išvados, kad į PVM sąskaitą - faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ), surašytą šio akto pagrindu, buvo įrašytos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad S. N. būtų netinkamai organizavusi buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą, nes bendrovėje vyriausiąja buhaltere buvo paskirta S. L., kuri ir tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Taigi S. N. tinkamai organizavo buhalterinę apskaitą. Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima daryti išvados, jog vienos sąskaitos - faktūros, minimos kaltinime, įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą nulėmė BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicijoje reikalaujamų padarinių kilimą, tai yra, kad negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodyta BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašyto nusikaltimo sudėtis S. N. veikoje. Vienos kaltinamajame akte nurodytos sąskaitos – faktūros įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą nagrinėjamu atveju vertinamas kaip formalus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, kuris nelaikytinas tiek pavojinga veika, kuri turėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Byloje yra duomenų, kokiai sumai buvo išrašyta sąskaita faktūra, todėl negalima daryti neginčytinos išvados, kad atsirado BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai, tai yra negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

13538.

136Taigi pirmosios instancijos teismas R. Š., E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, o S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį pagrįstai išteisino BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu. Teismų praktikoje nenustačius bent vieno nusikalstamos veikos sudėties požymio, asmuo yra išteisinamas dėl to, kad tokia veika nepadaryta, tai yra pagal BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-299-197/2018, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-191-648/2017, 2K-289-693/2017, 2K-24-689/2019). Prokuroro ir civilinės ieškovės atstovo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pateiktų išvadų, kuriomis grindžiamas baudžiamosios atsakomybės R. Š., E. A. ir S. N. netaikymas.

137Dėl civilinio ieškovo teisės apeliacine tvarka skųsti nuosprendžio dalį, susijusią su civiliniu ieškiniu, ir byloje pareikšto civilinio ieškinio išsprendimo

13839.

139Tiek atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovo apeliacinius skundus, tiek apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu išteisintojo R. Š. gynėjas advokatas Valdas Kairys prašydamas atmesti apeliacinius skundus, nurodo, kad BPK 312 straipsnio 3 dalis numato, jog civilinis ieškovas ir jo atstovas turi teisę paduoti apeliacinį skundą dėl nuosprendžio dalies, kuri susijusi su civiliniu ieškiniu, todėl, gynėjo nuomone, civilinio ieškovo apeliacinio skundo motyvai dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo, tai yra motyvai ne dėl civilinio ieškinio, negali būti apeliacijos dalyku ir yra atmestini.

14040.

141Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamajame procese civilinis ieškovas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris baudžiamojoje byloje reikalauja atlyginti dėl nusikalstamos veikos patirtą turtinę ar neturtinę žalą (BPK 110 straipsnio 1 dalis). Civilinio ieškovo statuso įgijimą lemia du pagrindai: juridinis ir faktinis. Juridinis pagrindas – tai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis pripažinti asmenį civiliniu ieškovu. Faktinis pagrindas reiškia, jog byloje civilinį ieškinį gali pareikšti ne bet kas, o tik asmuo (fizinis ar juridinis), dėl nusikalstamos veikos patyręs žalos ir reikalaujantis ją atlyginti. Faktinis pagrindas grindžiamas objektyviais duomenimis, leidžiančias nustatyti nusikalstama veika padarytos žalos faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-124-648/2016, 2K-72-1073/2019).

14241.

143Civilinis ieškovas, atsižvelgiant į jo procesinę padėtį baudžiamajame procese, turi pakankamai plačias teises ginti savo procesinius ir materialinius (turtinius) interesus. BPK 110 straipsnio 2 dalyje nurodytos procesinės teisės, kurias turi civilinis ieškovas, viena iš jų – teisė skųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmus bei sprendimus, kiek jie susiję su civiliniu ieškiniu. Ši teisė ir jos apimtis yra nuosekliai įtvirtinta ir kituose BPK straipsniuose. Civilinis ieškovas ir jo atstovas turi teisę paduoti: 1) apeliacinius skundus dėl nuosprendžio dalies, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu (BPK 312 straipsnio 3 dalis); 2) skundus dėl teismo nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu civilinio ieškinio atžvilgiu (BPK 364 straipsnio 2 dalis); 3) kasacinius skundus dėl nuosprendžio ar nutarties tik dėl civilinio ieškinio (BPK 367 straipsnio 2 dalis).

14442.

145BPK 312 straipsnio 3 dalies nuostata, kad civilinis ieškovas ir jo atstovas turi teisę paduoti apeliacinius skundus dėl nuosprendžio dalies, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu, neturi būti suprantama (aiškinama) siaurai, kad civilinis ieškovas gali ginčyti nuosprendžio dalį tik dėl ieškinio dydžio, su ieškiniu susijusius įrodymus ar pan. Civilinio ieškinio dydis (padaryta žala (nuostoliai)) yra tik viena iš civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų. Kitos atsakomybės sąlygos yra neteisėta (baudžiamojoje byloje – nusikalstama) veika, priežastinis ryšys tarp veikos ir atsiradusios žalos, kaltė. Visos šios sąlygos yra civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje pagrindas. Byloje turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį (BPK 109 straipsnis). Iš to išplaukia, kad civilinis ieškovas apeliaciniu skundu gali ginčyti teismo nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio pagrindo ir dalyko, tačiau civilinio ieškovo apeliacinio skundo ribas apibrėžia jo procesinis statusas baudžiamajame procese ir įstatymo leidėjo valia nustatyta teisių ir pareigų visuma (pavyzdžiui, civilinis ieškovas gali ginčyti kaltininko išteisinimą, tačiau tiek, kiek tai susiję su civiliniu ieškiniu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-66-648/2018, 2K-72-1073/2019).

14643.

147Nagrinėjamoje byloje civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovas apeliaciniu skundu prašo pripažinti R. Š. ir E. A. kaltais, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje, taip pat R. Š., S. N. ir E. A. pripažinti kaltais, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir priteisti iš atsakingų už nusikalstama veika padarytą žalą asmenų solidariai 23 420,89 Eur turtinę žalą ( - ) miesto savivaldybės administracijos naudai. Teisėjų kolegija pažymi kad skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu R. Š., S. N. ir E. A. buvo išteisinti nepadarius veikų, turinčių nusikaltimų požymių, o ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtas, todėl apeliacine tvarka prašyti tenkinti civilinį ieškinį, neprašant priimti apkaltinamojo nuosprendžio, nepateikiant motyvų dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo ir išvadų, netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, būtų beprasmiška. ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinio ieškinio tenkinimas nagrinėjamoje teisinėje situacijoje galimas tik priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, todėl išteisintojo R. Š. gynėjo advokato Valdo Kairio argumentai, kad civilinės ieškovės atstovo apeliacinio skundo motyvai dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo negali būti apeliacijos dalyku, yra nepagrįsti ir todėl atmestini.

14844.

149BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Iš bylos medžiagos matyti, kad civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovas byloje pareiškė civilinį ieškinį, kurį kelis kartus tikslino ir kuriuo prašė priteisti iš atsakingų už nusikalstama veika padarytą žalą asmenų solidariai 23 420,89 Eur turtinės žalos ( - ) miesto savivaldybės administracijos naudai. Tokį patį prašymą civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovas pateikė ir apeliaciniame skunde. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad dėl pareikštų kaltinimų R. Š., E. A. ir S. N. atžvilgiu priėmus išteisinamąjį nuosprendį, vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu, ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinis ieškinys pagrįstai paliktas nenagrinėtas. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad palikus civilinį ieškinį nenagrinėtą civiliniam ieškovui neužkertamas kelias reikšti civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka.

15045.

151Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, tai yra padarė teisingas išvadas, jog R. Š. ir E. A. veikose nėra BK 228 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, o S. N. veikoje nėra 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų požymių ir jų atžvilgiu priėmė pagrįstą bei teisėtą išteisinamąjį nuosprendį, todėl tenkinti Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos atstovo apeliacinius skundus ir R. Š., E. A. ir S. N. atžvilgiu priimti apkaltinamąjį nuosprendį nėra teisinio pagrindo.

152Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

153Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Artūro Karpalovo ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas G. S. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto... 4. R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto... 5. R. Š. išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto... 6. S. N. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 7. S. N. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 8. E. A. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 9. E. A. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 10. R. Š., S. N. ir E. A. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio... 11. vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio... 12. Teisėjų kolegija,... 13. I.... 14. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 15. 1.... 16. R. Š. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 229... 17. 2.... 18. Pirmosios instancijos teismas R. Š. pagal BK 229 straipsnį išteisino,... 19. 3.... 20. R. Š. taip pat buvo kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 21. R. Š. laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. ( -... 22. 2012 m. gruodžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 14 d. minėtuose suklastotuose... 23. Tokiu būdu R. Š., klastodamas tikrus dokumentus ir taip piktnaudžiaudamas... 24. 4.... 25. E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį buvo kaltinama... 26. E. A. 2012 m. gruodžio 17 d. ( - ) miesto savivaldybės administracijos,... 27. Tokiu būdu E. A., panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus ir taip... 28. 5.... 29. S. N. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį buvo kaltinama tuo, kad ji, dirbdama UAB... 30. S. N. laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d.,... 31. Be to, S. N., tęsdama savo nusikalstamus veiksmus, minėtus žinomai... 32. 6.... 33. Pirmosios instancijos teismas R. Š., E. A. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir... 34. 7.... 35. S. N. buvo kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 222... 36. S. N. 2012 m. gruodžio 14 d., žinodama, kad UAB „( - )“, kaip rangovas,... 37. 8.... 38. Pirmosios instancijos teismas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisino,... 39. II.... 40. Apeliacinių skundų bei atsiliepimų į skundus argumentai ir prašymai... 41. 9.... 42. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų... 43. R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 44. E. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 228... 45. S. N. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222... 46. Taip pat prašo ( - ) miesto savivaldybės administracijos civilinį ieškinį... 47. 9.1.... 48. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 49. 9.2.... 50. Apelianto teigimu, įvertinus nuosprendyje pateiktą teismo aptartų duomenų... 51. 9.3.... 52. Apeliantas pažymi, kad teismas pripažino, jog UAB „( - )“ pateiktas 2014... 53. 9.4.... 54. Apeliantas tvirtina, kad būtent išteisintasis R. Š., kaip buvęs byloje... 55. 9.5.... 56. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai kritiškai vertino liudytojais... 57. 9.6.... 58. Prokuroras pažymi, kad, skirtingai nei konstatuoja teismas, 2012 m. gruodžio... 59. 9.7.... 60. Prokuroro teigimu, suklastojus byloje aptariamus dokumentus ir juos panaudojus... 61. 9.8.... 62. Apeliantas nurodo, kad teismas, vertindamas, ar išteisintųjų R. Š. ir E. A.... 63. 9.9.... 64. Apelianto teigimu, teismas sprendimą išteisinti S. N. dėl jai inkriminuotos... 65. 10.... 66. Apeliaciniu skundu civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės... 67. 10.1.... 68. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, vertindamas R. Š. ir E. A.... 69. 10.2.... 70. Apelianto teigimu, nuosprendyje nurodomuose kaltinamųjų R. Š. ir S. N.... 71. 10.3.... 72. Apeliantas nurodo, kad J. S., kuri yra visiškai pripažinusi savo kaltę dėl... 73. 10.4.... 74. Apeliantas pažymi, kad teismas sutiko, jog bylos nagrinėjimo teisme metu... 75. 10.5.... 76. Apelianto tvirtinimu, taip pat niekuo nepagrįsti teismo teiginiai apie tai,... 77. 11.... 78. Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 79. 12.... 80. Atsiliepimu į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 81. 13.... 82. Teismo posėdžio metu prokuroras Artūras Karpalovas prašė jo ir civilinės... 83. 14.... 84. Apeliacinės instancijos teismas gali atlikti įrodymų tyrimą (BPK 324... 85. Apeliaciniai skundai atmestini.... 86. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 87. Dėl prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 88. 15.... 89. Atsiliepimu į apeliacinius skundus išteisintoji S. N. prašo tenkinti jos... 90. 16.... 91. Pažymėtina, kad Konstitucinėje jurisprudencijoje (pvz., Konstitucinio Teismo... 92. 17.... 93. BPK normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas, paskirtis yra... 94. 18.... 95. Iš bylos medžiagos matyti, kad R. Š., S. N. ir E. A. byloje surašytas... 96. Dėl įrodymų vertinimo ir R. Š., E. A. bei S. N. kaltės padarius jiems... 97. 19.... 98. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis BPK 320 straipsnio 3 dalies... 99. 20.... 100. Prokuroras ir civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės administracijos... 101. 21.... 102. Pagal BPK 1 straipsnio 1 dalį baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant... 103. 22.... 104. Įrodymus teisėjai įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą... 105. 23.... 106. Viena iš pagrindinių baudžiamosios atsakomybės nuostatų yra tai, jog asmuo... 107. 24.... 108. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 109. 25.... 110. Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta valstybės... 111. 26.... 112. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 113. 27.... 114. Nagrinėjamoje byloje R. Š. buvo kaltinamas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir... 115. 28.... 116. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir... 117. 29.... 118. Apklausiami pirmosios instancijos teismo posėdyje R. Š., E. A. ir S. N.... 119. 30.... 120. Kaip matyti iš R. Š., S. N. ir E. A. pateiktų kaltinimų pagal BK 300... 121. 31.... 122. Vieni iš pagrindinių įrodymų, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas R. Š.,... 123. 32.... 124. Iš UAB „( - )“ pateikto žvyruotos ( - ) gatvės nutiesimo darbų ( - )... 125. 33.... 126. Išteisintieji R. Š. ir S. N., apklausiami pirmosios instancijos teisme, iš... 127. 34.... 128. Remdamasi anksčiau paminėtų duomenų visuma, teisėjų kolegija sutinka su... 129. 35.... 130. Prokuroras apeliaciniame skunde pažymi, kad byloje esantis 2012 m. gruodžio... 131. 36.... 132. Civilinės ieškovės atstovas apeliaciniame skunde nurodo, kad J. S., kuri yra... 133. 37.... 134. Išteisindamas S. N. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos... 135. 38.... 136. Taigi pirmosios instancijos teismas R. Š., E. A. pagal BK 228 straipsnio 1... 137. Dėl civilinio ieškovo teisės apeliacine tvarka skųsti nuosprendžio dalį,... 138. 39.... 139. Tiek atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų... 140. 40.... 141. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamajame... 142. 41.... 143. Civilinis ieškovas, atsižvelgiant į jo procesinę padėtį baudžiamajame... 144. 42.... 145. BPK 312 straipsnio 3 dalies nuostata, kad civilinis ieškovas ir jo atstovas... 146. 43.... 147. Nagrinėjamoje byloje civilinės ieškovės ( - ) miesto savivaldybės... 148. 44.... 149. BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 150. 45.... 151. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 152. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 153. Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...