Byla 1-98-309/2019

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Tamašauskienei, nukentėjusiems F. A., R. A., J. A., jų atstovams advokatams Modestui Švažui, Edmundui Jankaičiui, Vidai Povilaitienei, kaltinamajam A. I., jo gynėjai advokatei Vitalijai Mataitei,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. I., a. k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), išsituokęs, bedarbis, teistas 2019-04-04 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu pagal BK 153 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimo bausme 2 metams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laiką būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (tarp jų ir alkoholio),

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5A. I. tyčia nužudė A. A., t. y. laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio mėn. 7 d. 11:00 val. iki lapkričio mėn. 8 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, laukų teritorijoje prie ( - ), konflikto metu sudavė tyčia A. A. į įvairias kūno vietas ne mažiau nei 7 smūgius ranka bei rankoje turėtu nenustatytu kietu daiktu, iš kurių ne mažiau kaip 4 smūgius į galvą, padarydamas poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus kairiojo skruosto-žando srityje, kakle, poodinę kraujosruvą dešiniame petyje, muštinę žaizdą dešiniame momenyje, muštinę žaizdą ir odos nubrozdinimą kairiame momenyje, dešinėje alkūnėje, muštinę žaizdą ir poodinę kraujosruvą nosyje, dešinės ausies kaušelyje, dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio, įspaustinius abiejų momenkaulių, gerklų kremzlių, dešinio VIII šonkaulių lūžius, kraujosruvas minkštuose audiniuose kairiojo skruosto-žando srityje, nosyje, dešinio momens-smilkinio srityje, kairiame momenyje, kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje, kraujosruvas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, kairiame momenyje, kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje, kietojo galvos smegenų dangalo plyšimus, kraujosruvas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, kairėje momeninėje skiltyje, galvos smegenų sumušimą ir suardymą dešinėje momeninėje-smilkininėje skiltyse, ir ne mažiau kaip 3 smūgius peiliu, padarydamas durtines-pjautines kiaurymines žaizdas su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinę-pjautinę žaizdą krūtinės užpakaliniame paviršiuje, pjautinę žaizdą ir poodinę kraujosruvą dešiniame dilbyje, ir nuo galvos sužalojimų visumos A. A. mirus įvykio vietoje, ten jis buvo rastas 2018 m. lapkričio 10 d. 13.41 val. miręs, taip tyčia nužudė A. A..

6Kaltinamasis A. I. teismo posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo suimtas kitoje baudžiamojoje byloje. Iš suėmimo buvo paleistas 2018 m. spalio 26 d., o po to buvo suimtas lapkričio 20 d. Kol buvo laisvėje, į ( - ) klinikas buvo išvežtas gal keturis kartus, nes jam kartojosi epilepsijos priepuoliai, gatvėje ( - ) buvo nukritęs du kartus. 2018 m. lapkričio mėnesį nei 7 d., nei 8 d. ( - ) nebuvo, tomis dienomis buvo ( - ), nes serga epilepsija ir iš ( - ) niekur nevažiuodavo. Į ( - ) nebuvo atvažiavęs, jokio kastuvo nesivežė, niekur neužfiksuota, kad jis būtų buvęs ( - ), niekur nerasti jo DNR. Jis nei nukentėjusiojo A. A., nei jo šeimos narių nepažinojo, nei jie jo nepažinojo. Jis nieko nežudė. 2018 m. spalio–lapkričio mėnesiais buvo ( - ). Kasdien girtaudavo su kaimynais Ž., V., A., kurio pavardės nepamena, V. V., M., S. Prieš trejus metus mirė mama, jam buvo stresas, todėl alkoholį vartojo septynis mėnesius diena iš dienos. Serga epilepsija, vartoja vaistus, bet nuo 2018 m. lapkričio 1 d. alkoholį vartojo kiekvieną dieną kartu vartodamas ir vaistus. Tuo metu jį paliko jo sugyventinė, su kuria kartu gyveno 20 metų. Stipriai vartodavo alkoholį, pats nepareidavo į namus, būdavo, kad ir laiptinėje miegodavo, ir kaimynai tai matė, o tai patvirtina, kad iš ( - ) jis niekur nebuvo išvykęs. Bijodavo kur važiuoti, kad neužeitų epilepsijos priepuoliai. Kaip jis galėjo atsidurti ( - ), niekas paaiškinti negali, nes net tarybiniais laikais nėra buvęs ( - ).

7Kai buvo pristatytas į ( - ) policiją, jam kriminalistai pasakė: „Tu ( - ) gali mutinti vandenį, čia ( - ).“ Tiesiogiai policijos darbuotojai jam negrasino, tačiau jis buvo streso būsenos, nežinojo, ką su juo gali padaryti, gal galėjo su juo susidoroti, kaulus sulaužyti. Ką kalbėjo, nepamena, jam viskas sukosi aplinkui, apklausa vyko nedalyvaujant advokatei. Vieną kartą matė tyrėją, vieną kartą matė advokatę. Kriminalistai dvi dienas „pudrino“ smegenis. Advokatė pasirodė trečią dieną. 2019 m. kovo 5 d. per apklausą kaltu prisipažino, kažką sakė, o ką sakė – negali pasakyti, nes buvo streso būsenos ir nesuprato, ką sako. Parodymus tik vieną kartą davė. Neturėjo cigarečių, tai kriminalistai siūlė cigarečių ir „čerką“ išgerti, kad tik kaltu prisipažintų. Jis kaltu neprisipažino, nes nebuvo jokios prasmės. Po to atsisakė duoti parodymus.

8Atliekant parodymų patikrinimą vietoje, jis buvo nuvežtas į laukus, jam buvo įduotas manekenas. Jis pasakė, kad nieko nepadarė, manekeną numetė ir pasakė, kad parodymų neduos, tačiau policijos darbuotojai buvo surašę protokolą, kurį jis skaitė. Galėjo būti, kad jis protokole esančius žodžius ir sakė, kalbėjo apie peilį, tačiau tai galėjo pasakyti būdamas išsigandęs. Policijos pareigūnai jam negrasino, bet sakė, kad ir ne tokie prakalba.

9Ekspertas T. Š. teismo posėdyje parodė, kad dešinio žastikaulio lūžis yra padarytas po mirties. Žastikaulis viršutinė rankos dalis. Po mirtino sužalojimo nėra galimybės nustatyti konkrečiai, kiek laiko tiksliai praėjo, kadangi jo srityje nėra susiformavusi kraujosruva, iš kurios būtų galima apie tai spręsti. Kadangi jos srityje yra lūžgalių kraštai aštrūs, nėra gyjantis, gyvam asmeniui paprastai lūžio srityje būna kraujosruva. Kadangi tai spiralinis lūžis, vienas iš mechanizmų galimas sukimas, kaip paprastai būna, rankos lūžimo metu. Kadangi lavonas yra sustingęs, tai per sąnarius reikia išjudinti, todėl jį transportuojant galėjo sužalojimai atsirasti. Lavono aprengimo, nurengimo metu sužalojimai neatmetami. Pagrindinė mirties priežastis ne mažiau kaip 4 smūgiai į galvą. Kuris iš tų keturių smūgių buvo mirtinas, nėra galimybės nustatyti. Pagal vaizdą galvos sužalojimai padaryti vienu laikotarpiu. Tiksliai pasakyti negalima, ar pirma buvo suduoti smūgiai į galvą, ar padarytos durtinės žaizdos. Laikas trumpas, skaičiuojamas minutėmis. Jeigu nukentėjusysis yra nesąmoningas, greičiausiai skausmo nejaučia. Mažai tikėtina, kad nukentėjusysis po tokių sužalojimų galėtų stovėti ant kojų.

10Nukentėjusioji F. A. teismo posėdyje parodė, kad mirusysis A. A. jos sutuoktinis, su kuriuo kartu gyveno 45 metus. Laukuose yra daržai, skirti pensininkams. Pastato pastatyto nebuvo, sutuoktinis buvo pašiūrę susikalęs. Į daržą eidavo dirbti, nakvoti nepasilikdavo. Į daržą eidavo vienas, sakydavo, kad nori ramybės, vienas pabūti. 2018 m. lapkričio 7 d. sutuoktinis sakė, kad eis į parduotuvę, po to eis pas draugus, kad į daržą eis, nesakė. Žadėjo važiuoti į kaimą pas seserį į ( - ). Sutuoktinis nepažįstamų nesikviesdavo padėti dirbti, vienas dirbdavo. Sutuoktinio pasigedo po dviejų dienų, nes galvojo, kad į kaimą išvažiavo. Sūnus paskambino seseriai ir, kai pasakė, kad jo nėra, išėjo ieškoti. Iškart ėjo ieškoti į laukus. Laukuose buvo auginamos daržovės. Laidotuvėmis rūpinosi dukra. Tarp jų jokių barnių nebūdavo. Civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos palaiko ir prašo jį patenkinti.

11Nukentėjusysis R. A. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jo tėvas. Su tėvu dažnai bendraudavo, nes kartu gyveno viename name. Jokių konfliktų tarp jų nebūdavo, kartais padėdavo materialiai. Tėvas sakydavo, kad darže jam geriau vienam, grynas oras. Pagalvojo, kad tėvas išvažiavo pas seserį į ( - ), todėl tėvo pradėjo ieškoti lapkričio mėn. 9 d. Klausė mamos, kur tėvas, pasakė, kad dar negrįžo, tada paskambino jo seseriai ir ji pasakė, kad jo nėra. Ėjo su mama ieškoti ir rado darže nukritusį. Kai tėvą negyvą rado darže, prie jo buvo kibiras su bulvėmis. Tėvas daržoves žiemai užkasdavo į žemę, kad nesušaltų, o po to atkasdavo ir parnešdavo namo. Civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo palaiko.

12Nukentėjusioji J. A. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jos tėvas. Kaip buvo nužudytas tėvas, nieko nežino. Su tėvu dažnai bendraudavo, ji pas tėvą atvažiuodavo, jis pas ją atvažiuodavo, dažnai bendraudavo telefonu. Tėvas darže pasisodindavo daržovių ir ten eidavo sakydamas, kad ten geras oras, ir jam tai patikdavo. Darže jis buvo susikalęs pašiūrę. Darže jis nepasilikdavo nakvoti. Į ( - ) pas sesę tėvas nuvažiuodavo ir būdavo kad keletą naktų pernakvodavo. Su tėvu paskutinį kartą kalbėjo pirmadienį minėjo, jog važiuos aplankyti kapus. Jis niekuo nesiskundė. Penktadienį sužinojo, kad tėvas negrįžta namo. Tėvui skambino telefonu, bet jis neatsiliepdavo. Tėvo laidotuvėmis ji rūpinosi, prašo priteisti 530 eurų turtinės žalos ir neturtinės žalos 30 000 eurų.

13Liudytoja J. D. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jos brolis. Su broliu bendraudavo, jis pas ją atvykdavo, ji pas jį nuvykdavo. Brolis taip pat atvažiuodavo pas kitą brolį, kuris gyvena taip pat ( - ), padėti padirbti. Lapkričio mėn. 1 d. jis atvykdavo aplankyti tėvų kapų į ( - ). Kad 2018 m. lapkričio 1 d. atvyks aplankyti kapų, iš anksto su broliu nebuvo suplanavę.

142018-11-10 įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 25–38) užfiksuota, kad įvykio vieta – laukų teritorija, į kurią patenkama važiuojant nuo ( - ), važiuojant žvyrkeliu vakarų kryptimi apie 200 metrų. Po to einant pėsčiomis lauku pietų kryptimi apie 150 metrų. Lauke, ant žemės, prie medinės celofanu dengtos pašiūrės, randamas vyriškos lyties lavonas su išoriniais sužalojamais. Po apžiūros paimtas akmuo, rastas prie lavono su rusvos spalvos dėmėmis; mobiliojo ryšio telefonas, šakutė, piniginė, akiniai, 4 raktai su pakabuku, rasti lavono rūbų kišenėse; medžiaginis krepšys, rastas pašiūrėje; peilis, rastas medžiaginiame krepšyje, 3 vnt. 1 litro talpos plastmasinių alaus butelių, kurie rasti pašiūrėje ir lauke. Fotonuotraukoje užfiksuotas šalia pašiūrės nuverstas kibiras ir iš jo išbirusios bulvės.

152018-11-11 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 105–107) užfiksuota, kad papildomai apžiūrėta įvykio vieta. Po apžiūros paimtas kastuvas ir atsuktuvas juoda rankena.

162019-03-07 įtariamojo A. I. parodymų patikrinimo vietoje protokole su fotolentele (4 t., b. l. 156–162 ) užfiksuoti įtariamojo A. I. parodymai įvykio vietoje. Užfiksuota, kad, atvykus į įvykio vietą, įtariamasis A. I. nurodė, kad tai ši vieta, kur jis atėjo su nepažįstamu vyriškiu. Parodė vietą laukuose, kur jis dirbo, kasė daržą kastuvu. Pasakyti, kuriuo metu galėjo ant kastuvo atsirasti jo kraujas, negalėjo. Po to parodė vietą netoli stovinčios pavėsinės, kur įvyko konfliktas ir jis kažkokiu daiktu sudavė per galvą vyriškiui. Kur tiksliai sudavė, negali nurodyti. Panaudojant manekeną parodė, kaip sudavė smūgį į galvą. Po to paaiškino, kad netoli tos stovinčios pavėsinės rado peilį, kuris buvo įsmeigtas į žemę. Paaiškino, kad tuo peiliu dūrė į nugarą. Panaudojant manekeną ir peilio maketą parodė, kaip dūrė nukentėjusiajam. Paaiškino, kad dūrė stovinčiam nukentėjusiajam. Kas buvo toliau, pasakyti negalėjo, nurodė kryptį, link kur nuėjo. Paaiškino, kad link daugiabučių namų, gatvės nežino. Po to išėjęs į gatvę pasuko į kairę. Iš ten išvažiavo į ( - ). Eidamas neatsisuko ir nematė nukentėjusiojo. Eidamas laukuose išmetė peilį, kuriuo dūrė. Nurodyti tikslios vietos negali. Paaiškino, kad peilis nebuvo didelis. Kokius rūbus vilkėjo vyriškis, neatsimena. Paaiškino, kad dūrė per rūbus iš nugaros. Paaiškino, kad daržą kasė prieš konfliktą. Daugiau jokių veiksmų neatliko.

172019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 133–139) užfiksuota, kad ji atlikta po įtariamojo A. I. parodymų patikrinimo vietoje. Užfiksuota, kad laukuose stovi nedidelė iš medienos ir polietileno sukalta pašiūrė. Nuo jos šiaurės vakarų kryptimi yra ( - ) gatvės namai, o rytų kryptimi yra ( - ) gatvės pastatai. Einant nuo pašiūrės rytų kryptimi 13 metrų ant žemės matomas peilis. Vietoje, kur guli peilis, yra nudegintos pievos ražiena. Peilis guli ant žemės, nepaslėptas. Peilis paimtas.

18Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 46–55) konstatuota: 1. A. A. mirė nuo galvos sumušimo, į tai nurodo poodinė kraujosruva ir odos nubrozdinimas kairiojo skruosto-žando srityje; muštinė žaizda dešiniame momenyje; muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas kairiame momenyje; muštinė žaizda ir poodinė kraujosruva nosyje, dešinės ausies kaušelyje; dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio, įspaustiniai abiejų momenkaulių lūžiai; kraujosruvos minkštuosiuose audiniuos kairiojo skruosto-žando srityje, nosyje, dešiniojo momens-smilkinio srityje, kairiame momenyje; kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje; kietojo smegenų dangalo plyšimai dešinėje; kraujosruvos po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, kairėje momeninėje skiltyse; galvos smegenų sumušimas ir suardymas dešinėje momeninėje-smilkininėje skiltyse. 2. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota A. A. lavono tyrimo 2018 m. lapkričio 12 d. 8.00 val., nurodo, kad nuo A. A. mirties iki lavoninių reiškinių tikrinimo jo lavone praėjo 2–4 paros laiko. 3. A. A. lavone konstatuotos poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai kairiojo skruosto-žando srityje, kakle; poodinė kraujosruva dešiniame petyje; muštinė žaizda dešiniame momenyje; muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas kairiame momenyje, dešinėje alkūnėje; muštinė žaizda ir poodinė kraujosruva nosyje, dešinės ausies kaušelyje; durtinės - pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje; durtinės-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje; pjautinė žaizda, ir poodinė kraujosruva dešiniame dilbyje; dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio, įspaustiniai abiejų momenkaulių, gerklų kremzlių, dešiniojo VIII šonkaulio lūžiai; kraujosruvos minkštuosiuose audiniuose kairiojo skruosto-srityje, nosyje, dešiniojo momens-smilkinio srityje, kairiame momenyje; kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje; kietojo galvos smegenų dangalo plyšimai; kraujosruvos po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, kairėje momeninėje skiltyse; galvos smegenų sumušimas ir suardymas dešinėje momeninėje-smilkininėje skiltyse. A. A. lavone konstatuotos poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai kairiojo skruosto-žando srityje, poodinė kraujosruva dešiniame petyje, muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas dešinėje alkūnėje, muštinė žaizda ir poodinė kraujosruva nosyje, dešinės ausies kaušelyje, dešiniojo VIII šonkaulio lūžis, kraujosruvos minkštuosiuose audiniuose kairiojo skruosto-žando srityje, nosyje padarytos kontaktuojant su kietais bukais daiktais ir (ar) paviršiais. A. A. lavone konstatuotos poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai kakle, muštinė žaizda dešiniame momenyje, muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas kairiame momenyje, dešinio smilkinkaulio, pleištakamlio, pakauškaulio, įspaustiniai abiejų momenkaulių, gerklų kremzlių lūžiai, kraujosruvos minkštuosiuose audiniuose dešiniojo momens-smilkinio srityje, kairiame momenyje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje, kietojo galvos smegenų dangalo plyšimai, kraujosruvos po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, kairėje momeninėje skiltyse, galvos smegenų sumušimas ir suardymas dešinėje momeninėje-smilkininėje skiltyse padaryta kontaktuojant su kietais bukais daiktais. A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinė-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje, padaryti paveikus duriančiomis-pjaunančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu (-ais). A. A. lavone konstatuota pjautinė žaizda ir poodinė kraujosruva dešiniame dilbyje padaryta paveikus gaunančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu. A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimai kūno sužalojimai padaryti mažiausiai 10 trauminių poveikių metu. A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimų visuma dėl atvirų kaukolės skliauto ir kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu, kiauryminių krūtinės ląstos ir pilvo sužalojimų su vidaus organų sužalojimu kvalifikuojami kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. 4. A. A. mirtis įvyko nuo galvos sužalojimų visumos.

195. A. A. lavone konstatuotas pomirtinis dešinio žastikaulio lūžis.

206. Mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kūno sužalojimų padarymo jis galėjo atlikti savarankiškus veiksmus, tai yra judėti, gintis, šaukti.

217. Atsižvelgiant į sužalojimų makromorfologinį vaizdą, A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimai padaryti daugiau nei vienu daiktu.

228. Atsižvelgiant į sužalojimų lokalizaciją, išsidėstymą tarpusavio atžvilgiu, makromorfologinį vaizdą, padarymo mechanizmą, A. A. lavone konstatuotų sužalojimų visuma nėra būdinga griuvimui.

239. A. A. lavono kraujyje etilo alkoholio nerasta; šlapime ta mažiausia koncentracija 0,19 %o (promilės) etilo alkoholio.

24Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 60-62) konstatuota, kad: sužalojimai, konstatuoti A. A. lavone, padaryti neilgai trukus iki mirties, į tai nurodo jų makromorfologinis vaizdas lavono tyrimo metu; tiksliai pasisakyti, kuris iš jų padarytas vėliau, o kuris anksčiau, nėra galimybės. A. A. lavone raktikaulių lūžių nekonstatuota. A. A. lavone konstatuotas pomirtinis dešinio žastikaulio lūžis, tiksliau pasisakyti apie jo padarymo laiką nėra galimybės. Sužalojimai, konstatuoti A. A. lavone, nenurodo konkrečios jo padėties sužalojimų padarymo metu. Vertinant sužalojimus atskirai, A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimai buvę mirties priežastimi padaryti mažiausiai 4 trauminių poveikių metu. Vertinant sužalojimus atskirai, A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimai, išskyrus sužalojimus buvusius mirties priežastimi, padaryti mažiausiai 6 trauminių poveikių metu. A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinė-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje padarytos 3 trauminių poveikių; metu. Ar A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinė-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje, pjautinė žaizda ir poodinė kraujsruva dešiniame dilbyje galėjo būti padarytos tuo pačiu žalojančiu įrankiu, atsakyta specialisto išvadoje Nr. ( - ). Neatmetama galimybė, kad A. A. lavone konstatuoti kūno sužalojimai, išskyrus durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdas su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinę-pjautinę žaizdą krūtinės užpakaliniame paviršiuje, pjautinę žaizdą ir poodinę kraujosruvą dešiniame dilbyje, galėjo būti padaryti ir kontaktuojant su pagal žalojančių daiktų rūšinę priklausomybę kietam bukam daiktui priskiriamu užduotyje nurodytu daiktu „plytgaliu“. Vertinant sužalojimus atskirai, neatmetama galimybė, kad A. A. lavone konstatuotos poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai kairiojo skruosto-žando srityje, kakle, poodinė kraujosruvą dešiniame petyje, muštinė žaizda dešiniame momenyje, muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas kairiame momenyje, dešinėje alkūnėje, muštinė žaizda ir poodinė kraujosruvą nosyje, dešinės ausies kaušelyje, gerklų kremzlių, dešiniojo VIII šonkaulio lūžiai, kraujosruvos minkštuosiuose audiniuose kairiojo skruosto-žando srityje, nosyje, dešiniojo momens-smilkinio srityje, kairiame momenyje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje, kraujosruvos po minkštaisiais galvos smegenų dangalais dešinėje momeninėje-smilkininėje, momeninėje skiltyse galėjo būti padaryti ir kontaktuojant su pagal žalojančių daiktų rūšinę priklausomybę kietam bukam daiktui priskiriamu klausime nurodytu daiktu – ranka. Mažai tikėtina, kad A. A. lavone konstatuoti įspaustiniai abiejų momenkaulių, dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio lūžiai, kietojo galvos smegenų dangalo plyšimai, galvos smegenų suardymas dešinėje momeninėje-smilkininėje skiltyse galėjo būti padaryti pagal žalojančių daiktų rūšinę priklausomybę kietam bukam daiktui priskiriamu nurodytu daiktu – ranka. Neatmetama galimybė, kad A. A. lavone konstatuota muštinė žaizda ir odos nubrozdinimas dešinėje alkūnėje, pjautinė žaizda ir poodinė kraujosruva dešiniame dilbyje galėjo būti padaryti ir ginantis nuo trauminių poveikių prisidengiant rankomis.

25Mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kaukolės kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu padarymo jis galėjo atlikti savarankiškus tai yra judėti, gintis, šaukti.

26Neatmetama galimybė, kad po A. A. lavone konstatuotų durtinių-pjautinių kiauryminių žaizdų su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinės-pjautinės žaizdos krūtinės užpakaliniame padarymo, kurį laiką jis galėjo atlikti savarankiškus veiksmus, jei dėl šių sužalojimų neišsivysto kvėpavimo funkcijos sutrikimas ir (ar) nukraujavimas, sąlygojantis sąmonės praradimą.

27Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 95–96) konstatuota, kad ant tirti pateikto akmens, paimto 2018-11-10 apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 2), netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 1), kurio genotipas sutampa su A. A. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų A. A. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne mažesnė nei 0,000000000000000000005 proc.

282019-07-05 apžiūros protokole (1 t., b. l. 166–168) užfiksuota, kad apžiūrėtas peilis, paimtas 2019-03-21 įvykio vietos apžiūros metu.

29Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 144–145) konstatuota, kad ant tirti pateikto peilio, paimto 2019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros metu, išryškinti rankų pėdsakai asmeniui identifikuoti netinkami.

30Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 151–152) konstatuota, kad rankų pėdsakų dviejų tamponų su nuoplovomis, 2019-03-28 padarytomis nuo peilio, 2019-03-21 paimto papildomai apžiūrint įvykio vietą, žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

31Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 67–68) konstatuota, kad: A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinė-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje padarytos paveikus duriančiomis-pjaunančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu (-ais), sužalojimai galėjo būti padaryti ir tyrimui pateiktu peiliu, paimtu 2019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros metu.

32A. A. lavone konstatuota pjautinė žaizda ir poodinė kraujosruva dešiniame dilbyje padaryta paveikus pjaunančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu, kadangi tyrimui pateiktas peilis pasižymi pjaunančiomis savybėmis, sužalojimas galėjo būti padarytas tyrimui pateiktu peiliu.

33Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 102–104) konstatuota, kad ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, padaryta nuo butelio su „Apynio alaus Respublika“, paimto 2018-11-10 apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), rasta žmogaus biologinių pėdsakų, kurių genotipas sutampa su A. A. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų A. A. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne mažesnė nei 0,000000000000000000005 proc.

34Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 88–89) konstatuota, kad tirti pateiktas peilis prie nešaunamųjų ginklu nepriskiriamas, tai ūkinės-buitinės paskirties virtuvinis peilis, pagamintas savadarbiu būdu (1 tomas 82–83). Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodoma, kad ant tirti pateikto peilio, paimto 2018-11-10 įvykio vietos apžiūros metu, ( - ), išryškinti rankų pėdsakai asmeniui identifikuoti netinkami.

35Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 119-120) konstatuojama, kad ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 1, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo rankenos kastuvo, paimto 2018-11-11 papildomai apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. Ant tampono su nuoplova nuo kastuvo rankenos rasta žmogaus kraujas yra ne A. A..

36Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo koto kastuvo, paimto 2018-11-11- papildomai apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

37Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 3, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo atsuktuvo, paimto 2018-11-11 papildomai apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

382019-03-05 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole (1 t., b. l. 123–124) užfiksuota, kad iš įtariamojo A. I. paimtas DNR (seilių) mėginys

392019-04-08 Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 130–131) konstatuota, kad ant tampono su nuoplova, 2018-11-14 padaryta nuo rankenos kastuvo, paimto apžiūrint įvykio vietą šalia ( - ), rasto žmogaus kraujo genotipas sutampa su A. I. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų A. I. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000000000000004 proc.

40Dėl A. I. nusikalstamos veikos kvalifikavimo

41Baudžiamoji atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą pagal BK 129 straipsnį kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir atsiradusių padarinių (mirties) yra priežastinis ryšys. Nustatant priežastinį ryšį turi būti atsižvelgta į tai, ar kaltininko veika buvo būtina sąlyga mirčiai kilti (be jos ši nekiltų), ar mirtis buvo dėsningas ir numatomas veikos padarinys. Šis ryšys yra būtinas, nes be jo negalima nustatyti, kad kaltininko veika lėmė padarinių atsiradimą. Priežastinis ryšys kito žmogaus gyvybės atėmimo bylose sprendžiamas vertinant įrodymus ir nustatant loginę priežasčių seką, reikalingą išvadai padaryti: ar yra ryšys tarp nustatytos kaltininko veikos ir padarinių, kokie reiškiniai lemia nukentėjusio žmogaus mirtį, ar jie objektyviai ir dėsningai išplaukia iš neteisėtos veikos. Tais atvejais, kai padariniai nulemti ne vienos, bet kelių priežasčių, būtina įvertinti, kokią įtaką padariniams atsirasti turėjo kaltininko veika palyginti su kitais veiksniais, prisidėjusiais prie padarinių kilimo. Jei nukentėjusiojo mirties priežastis yra kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas, tai atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą atsiranda nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis mirė tuoj po padarytos veikos, ar praėjus kuriam laikui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-381/2011, 2K-450/2011, 2K-428/2013, 2K-28-976/2015, 2K-322-511/2016).

42Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad A. A. iki 2018 m. lapkričio 7 d., bendraudamas su artimaisiais, pasako, kad ruošiasi eiti į daržą, vykti pas seserį, kuri gyvena kaime, aplankyti artimųjų kapų. Artimiesiems tai nekelia nuostabos, nes jis ir anksčiau tai darydavo, vienas eidavo į daržą, vykdavo pas seserį, lankydavo artimųjų kapus. 2018 m. lapkričio 7 d. ryte, A. A. išeina iš namų. Vakare jis į namus negrįžta, tačiau jo artimieji galvoja, kad jis išvyko į kaimą, bando skambinti jam telefonu, tačiau negali susisiekti. A. A. negrįžus ir kitą dieną ir paaiškėjus, kad jis pas seserį nebuvo nuvykęs, jo artimieji ima jo ieškoti ir 2018 m. lapkričio 10 d., apie 13 val., randa jo lavoną darže. 2018-11-10 įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 25–38) užfiksuota, kad įvykio vieta – laukų teritorija, kurioje nėra pastatų, žemė neįdirbta, lauke, ant žemės, prie medinės celofanu dengtos pašiūrės, randamas vyriškos lyties lavonas su išoriniais sužalojamais. Po apžiūros paimtas akmuo, rastas prie lavono, su rusvos spalvos dėmėmis; peilis. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 95–96) konstatuota, kad ant tirti pateikto akmens, paimto 2018-11-10 apžiūrint įvykio vietą, rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 2), netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, rasta žmogaus kraujo (pažymėta mėg. Nr. 1), kurio genotipas sutampa su A. A. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų A. A. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne mažesnė nei 0,000000000000000000005 proc.. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 102–104) konstatuota, kad ant tirti pateiktų dviejų tamponų su nuoplovomis nuo peilio, paimto 2018-11-10 apžiūrint vietą žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. 2018-11-11 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 105–107) užfiksuota, kad papildomai apžiūrėta įvykio vieta. Po apžiūros paimtas kastuvas ir atsuktuvas juoda rankena. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 119–120) konstatuota, kad ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 1, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo rankenos kastuvo, paimto 2018-11-11 papildomai apžiūrint įvykio vietą, rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. Ant tampono su nuoplova nuo kastuvo rankenos rasta žmogaus kraujas yra ne A. A.. Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo koto kastuvo, paimto 2018-11-11 papildomai apžiūrint įvykio vietą, žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 3, su nuoplova, 2018-11-12 padaryta nuo atsuktuvo, paimto 2018-11-11 papildomai apžiūrint įvykio vietą, žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. 2019-03-05 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole (1 t., b. l. 123–124) užfiksuota, kad iš įtariamojo A. I. paimtas DNR (seilių) mėginys. 2019-04-08 Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 130–131) konstatuota, kad ant tampono su nuoplova, 2018-11-14 padaryta nuo rankenos kastuvo, paimto apžiūrint įvykio vietą, rasto žmogaus kraujo genotipas sutampa su A. I. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotiopas identiškas ištirtų A. I. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000000000000004 proc. 2019-03-05 A. I. pateikiamas įtarimas (4 t., b. l. 138) ir jis apklausiamas kaip įtariamasis (4 t., b. l. 145–146). Jis parodo, kad supranta, kuo įtariamas, tačiau paaiškinti ir duoti parodymų dėl įtarimo negali, nes nežino ir neprisimena, kaip atsidūrė ( - ) ir kur galėjo būti įtarime minimu laikotarpiu, tai yra nuo 2018 lapkričio 7 d. iki 2018 lapkričio 10 dienos. Gyvena R. 20 metų, ten turi draugę V. Š., gyveno abu bute ( - ). Kur dabar gyvena V., nežino. Kada tiksliai buvo sulaikytas ir suimtas, negali pasakyti, žino, kad buvo sulaikytas, paleido po 24 valandų, lapkričio 20 sulaikė vėl ir nuo to laiko yra izoliatoriuje. Ar yra tokių žmonių, kurie gali pasakyti, kur jis buvo tuo metu, kada buvo laisvėje, nežino, turėjo draugų prie butelio, su kuriais gerdavo, nežino, ar jie gali ką pasakyti, ar ne. Draugai gerdavo kasdien. Kai buvo laisvėje, gyveno su drauge, bet ji išėjo. Kada išėjo, nežino, neberado jos grįžęs iš gydytojų. Kada galėjo būti pas gydytojus, negali nurodyti, nes neatsimena. Dėl įteikto įtarimo nieko paaiškinti negali, kaip atsirado ( - ), paaiškinti negali. Kaltę pripažįsta. Nieko visiškai nurodyti negali, nes nieko neatsimena. 2019-03-06 papildomos apklausos metu A. I. (4 t., b. l. 151–152) parodė, kad nori duoti papildomus parodymus dėl pareikšto įtarimo. Nežino, kaip atsidūrė ( - ), atvažiavo su „papūtna mašina“. Atvažiavo į ( - ) ir atsidūręs ( - ) nuėjo iki parduotuvės, nežino, kokios, nes nepažįsta ( - ). Ten sutiko vyriškį, gal pensininkas, buvo vyresnis už jį. Žino, kad prašė jo cigarečių, sakė, kad nerūko. Vyriškis turėjo tris butelius alaus, pavadinimo nežino. Kur buvo susidėjęs butelius, nepamena, ne rankose laikė. Sutiktas žmogus pasiūlė eiti padėti dirbti, sakė, kad kasti lysves ar kažką panašiai. Jis sutiko, ėjo su juo. Tas vyriškis rodė, kur eiti, ir su juo ėjo. Pirmą kartą ėjo, kur tiksliai ėjo, nepamena. Atėjo iki daržo, kasė žemę, jis kasė kastuvu. Kastuvas ten buvo, jo kartu nesinešė. Žino, kad gėrė abu alų. Kilo konfliktas ir tada trenkė kažkokiu daiktu ar plytgaliu, ar dar kuo. Sutrenkė per galvą, negriuvo, stovėjo, kai trenkė. Nežino, kur tiksliai, bet rado peilį. Ir tuo peiliu dūrė jam į nugarą žemiau menties. Kas buvo toliau, nematė, išėjo. Eidamas keliu numetė peilį. Nuėjo iki autobuso, turėjo 20 eurų. Autobusu nuvažiavo iki ( - ), išlipo nuėjo iki autostrados ir sustabdyta mašina pavežė iki ( - ). Vežė sunkvežimis, numerių nežiūrėjo, vyras vairavo. Negalvojo, kad tokios pasekmės, kad gali numirti tas vyras. Nukentėjusiojo vardo nežino. Konfliktas su nukentėjusiuoju galėjo kilti apie 15 valandą. Darže užtruko apie porą valandų. Gailisi padaręs nusikaltimą. Sutinka duoti parodymus įvykio vietoje. 2019-03-07 įtariamojo A. I. parodymų patikrinimo vietoje protokole su fotolentele (4 t., b. l. 156–162) užfiksuoti įtariamojo A. I. parodymai įvykio vietoje. Užfiksuota, kad, atvykus į įvykio vietą, įtariamasis A. I. nurodė, kad tai ši vieta, kur jis atėjo su nepažįstamu vyriškiu. Parodė vietą laukuose, kur jis dirbo, kasė daržą kastuvu. Nežino, kuriuo metu galėjo ant kastuvo atsirasti jo kraujas. Po to parodė vietą netoli stovinčios pavėsinės, kur įvyko konfliktas ir jis kažkokiu daiktu sudavė per galvą vyriškiui. Kur tiksliai sudavė, negali nurodyti. Panaudojant manekeną parodė, kaip sudavė smūgį į galvą. Po to paaiškino, kad netoli tos stovinčios pavėsinės rado peilį, kuris buvo įsmeigtas į žemę. Paaiškino, kad tuo peiliu dūrė į nugarą. Eidamas laukuose išmetė peilį, kuriuo dūrė. Nurodyti tikslios vietos negali. Paaiškino, kad daržą kasė prieš konfliktą. 2019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l. 133–139) užfiksuota, kad ji atlikta po įtariamojo A. I. parodymų patikrinimo vietoje. Užfiksuota, kad laukuose stovi nedidelė iš medienos ir polietileno sukalta pašiūrė. Einant nuo pašiūrės rytų kryptimi 13 metrų ant žemės matomas peilis. Peilis guli ant žemės, nepaslėptas. Peilis paimtas. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 67–68) konstatuota, kad: A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos su dešinio plaučio, diafragmos, kepenų sužalojimais krūtinės užpakaliniame paviršiuje, durtinė-pjautinė žaizda krūtinės užpakaliniame paviršiuje padarytos paveikus duriančiomis-pjaunančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu (-ais), sužalojimai galėjo būti padaryti ir tyrimui pateiktu peiliu, paimtu 2019-03-21 papildomos vietos apžiūros metu.

43Kaltinamojo teisė yra duoti parodymus ar neduoti, patvirtinti ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ar jų atsisakyti teismo posėdyje.

44Pagal teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo pirmiau ikiteisminio tyrimo duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-372/2005, 2K-431/2006, 2K-592/2010, 2K-461/2011, 2K-545/2012, 2K-348-788/2017, 2K-95-489/2018). Kai ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų asmenys nepatvirtina teisme, tačiau jie atitinka kitus byloje surinktus ir teismo patikrintus įrodymus ir tų įrodymų pakanka išvadai apie inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ar nekaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai, šie parodymai išlieka svarbus teismo vidinį įsitikinimą formuojantis veiksnys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2013, 2K-193/2014).

45Teismas, ištyręs byloje esančius duomenis apie padarytos veikos faktines aplinkybes, vertindamas teismo posėdyje ištirtus įrodymus, vertindamas įrodymus atskirai ir lygindamas juos tarpusavyje, bei įrodymų visetą, konstatuoja, kad tarp kaltinamojo A. I. padarytos veikos ir padarinių (nukentėjusiojo A. A. mirties) yra tiesioginis priežastinis ryšys, t. y. nukentėjusiojo A. A. mirtis – tiesioginis kaltinamojo A. I. veikos rezultatas: nukentėjusysis A. A. 2018-11-07 ruošiasi eiti į daržą. Nukentėjusysis R. A. teismo posėdyje parodė, kad tėvas darže nukastas daržoves užkasdavo į žemę, kad jos nesušaltų, ir nuėjęs į daržą dalį jų iškasdavo ir parnešdavo į namus. 2018-11-10 įvykio vietos protokole su fotolentele (1 t., b. l. 31) užfiksuota sukasta žemė, nuvirtęs kibiras su šalia išsibasčiusiomis bulvėmis. Tai patvirtina kaltinamojo A. I. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad įvykio vietoje jis kasė žemę, bei jo 2019-03-07 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje metu (4 t., b. l. 156–162) užfiksuotus parodymus, kurių metu jis parodė vietą laukuose, kur jis dirbo, kasė daržą kastuvu. Išėjęs iš namų ( - ) mieste parduotuvėje A. A. nusiperka alaus ir ten sutinka kaltinamąjį A. I., kuriam pasiūlo eiti jam padėti kasti daržą. Nuėjus į laukus, kur yra A. A. daržas, ir pradėjus dirbti, tarp A. A. ir kaltinamojo A. I. kyla konfliktas, kurio metu kaltinamasis A. A. darže rastu akmeniu suduoda kelis smūgius į galvą, o šalia pašiūrės rastu peiliu duria A. A. į nugarą. Po to kaltinamasis pasišalina iš įvykio vietos ir eidamas numeta peilį. Peilis buvo rastas tik po to, kada kaltinamasis A. I. parodymų patikrinimo vietoje metu nurodė, kur tą peilį numetė. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 67–68) konstatuota, kad: A. A. lavone konstatuotos durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos galėjo būti padaryti ir tyrimui pateiktu peiliu, paimtu 2019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros metu. Teismas atmeta kaltinamojo A. I. parodymus, duotus teismo posėdžio metu, kad ikiteisminio tyrimo metu parodymus davė policijos darbuotojų grasinimo įtakoje. Pats kaltinamasis parodė, kad tiesiogiai jam grasinta nebuvo, protokolus pasirašė į juos neįsigilinęs. Tačiau jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, patvirtinti kitais byloje surinktais ir ištirtais teismo posėdyje. Be to, peilis, kuriuo galbūt buvo durta nukentėjusiajam, buvo rastas tik po kaltinamojo parodymų patikrinimo vietoje. Byloje nenustatyta, kad tarp kaltinamojo A. I. veiksmų – fizinio smurto panaudojimo prieš nukentėjusįjį A. A. – ir nukentėjusiojo A. A. mirties būtų įsiterpę pašalinės veikos, turėjusios įtakos A. A. mirčiai.

46Byloje nenustatyta, kad kaltinamasis būtų siekęs nukentėjusio mirties. Pagal BK 129 straipsnį atsako tas, kas nužudė kitą žmogų, t. y. tyčia neteisėtai atėmė kito žmogaus gyvybę. BK 129 straipsnyje nurodytas nusikaltimas gali būti padaromas ir tiesiogine, ir netiesiogine tyčia. Nužudymas yra padarytas netiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, jog savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui, ir, nors to nenorėjo, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti. Sąmoningas leidimas padariniams atsirasti netiesioginės tyčios atveju reiškia kaltininko abejingumą galimam kito žmogaus gyvybės atėmimui. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą (pvz., kai sužaloti gyvybei svarbūs organai), nusikalstamų veiksmų intensyvumą, jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, kaltininko elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt. (kasacinės bylos Nr. 2K-109/2009, 2K-446/2010, 2K-196/2011). Normalaus protinio išsivystymo žmogus negali nesuvokti, kad suduodamas smūgius kitam žmogui į gyvybei svarbias kūno sritis, daro veiką, keliančią pavojų kito žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tai suvokdamas, kaltininkas numato, kad nuo tokių smūgių nukentėjusiajam gali būti padaryti sveikatos sužalojimai, tarp jų ir tokie, nuo kurių jis gali mirti. Kaltinamasis smūgiuodamas nukentėjusiajam į galvą, negalėjo nesuprasti, kad tokiais savo veiksmais kelia pavojų nukentėjusiojo gyvybei. Nors kaltinamasis A. I. nenorėjo nukentėjusiojo mirties, panaudoto fizinio smurto pobūdis ir intensyvumas suduodant ne mažiau kaip 4 smūgius akmeniu į galvą ir 3 dūrius peiliu į pavojingas gyvybei vietas liudija apie netiesioginę tyčią nužudyti.

47Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą atsako tas, kas nužudė kitą žmogų kankindamas ar kitaip itin žiauriai, t. y. nužudymas kvalifikuojamas pagal šį BK 129 straipsnio 2 dalies punktą, kai kaltininko veika dėl gyvybės atėmimo būdo ar kitų aplinkybių pasireiškia ypatingu žiaurumu. Kankinimu laikomi tam tikrą laiką trunkantys veiksmai, sukeliantys dideles fizines, dvasines kančias nukentėjusiajam tiesioginiu poveikiu į jo kūną arba sudarantys sąlygas kilti tokioms kančioms (dėl skausmo, alkio, šalčio, karščio ir pan.). Nužudymas pripažįstamas padarytas itin žiauriai, kai gyvybė atimama itin skausmingu būdu (pvz., nuodijant skausmingai veikiančiais nuodais, deginant, užkasant ir pan.) arba padarant nukentėjusiajam daug kūno sužalojimų. Tai, kiek laiko nukentėjusysis po panaudoto smurto iki mirties jautė kūno sužalojimų sukeltą skausmą, neturi reikšmės. Itin žiaurus nužudymas nustatomas įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo laiką, intensyvumą, padarytų sužalojimų kiekį, lokalizaciją, įrankius bei kitas aplinkybes. Kvalifikuojant veiką pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, būtina nustatyti kaltininko psichinį santykį su nužudymo būdu, t. y. ar jis suvokė, kad nužudo itin žiauriai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-376/2010, 2K-252/2011, 2K-253/2011, 2K-146/2014, 2K-72-746/2015, 2K-235-222/2016).

48Kiekvienas nužudymas iš esmės yra žiaurus aktas, bet ne kiekvienas pripažintinas itin žiauriu. Teismų praktikoje (pvz. kasacinės nutartys Nr. 2K-207-1073/2018, 2K-410-489/2016, 2K-44-648/2016 ir kt.) kaltinamųjų veika buvo kvalifikuota pagal BK 129 straipsnio 1 dalį, nors nukentėjusiems į įvairias kūno vietas buvo suduota daugiau kaip dešimt smūgių, kai kurie iš jų mirė praėjus ne vienai dienai po nusikalstamų veikų padarymo.

49Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad A. A. buvo suduoti ne mažiau kaip 7 smūgiai ranka bei rankoje turėtu nenustatytu kietu daiktu, iš kurių ne mažiau kaip 4 smūgiai buvo į galvą ir ne mažiau nei 3 smūgiai – peiliu. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 46–55) konstatuota, kad A. A. mirtis įvyko nuo galvos sužalojimų visumos. Mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kūno sužalojimų padarymo jis galėjo atlikti savarankiškus veiksmus, tai yra judėti, gintis, šaukti. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 60–62) konstatuota, kad mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kaukolės kaulų lūžių su galvos smegenų sužalojimu padarymo jis galėjo atlikti savarankiškus tai yra judėti, gintis, šaukti. Ekspertas T. Š. teismo posėdyje parodė, kad A. A. pagrindinė mirties priežastis – ne mažiau nei 4 smūgiai į galvą. Kuris iš tų keturių smūgių buvo mirtinas, nėra galimybės nustatyti. Pagal vaizdą galvos sužalojimai padaryti vienu laikotarpiu. Tiksliai pasakyti negali, ar pirma buvo suduoti smūgiai į galvą, ar padarytos durtinės žaizdos. Laikas trumpas, skaičiuojamas minutėmis. Jeigu žmogus yra nesąmoningas, greičiausiai jis skausmo nejaučia.

50Teismas, įvertinęs ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad nusikalstama veika truko trumpą laiko tarpą, smūgiai buvo suduoti kelių minučių laiku, po suduotų smūgių nukentėjusysis A. A. tapo nesąmoningas, negalėjo, judėti, šaukti, jausti skausmo, todėl kaltinamojo A. I. veika iš BK 129 straipsnio 2 dalies perkvalifikuotina į BK 129 straipsnio 1 dalį, nes nenustatyta, kad A. A. būtų nužudytas kankinant ar itin žiauriai.

51Bausmės skyrimas

52Kaltinamojo A. I. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

53Nusikaltimas, numatytas BK 129 straipsnio 1 dalyje priskiriamas labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis). Šio nusikaltimo sankcija numato tik laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų.

54Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

55Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos ( kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-632/2007, 2K-428/2009, 2K-28/2012, 2K-316/2014).

56Skirdamas bausmę kaltinamajam A. I., teismas vadovaujasi bendrais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, ir atsižvelgia į jo padaryto nusikaltimo sunkumą – BK 129 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas priskiriamas prie labai sunkių (BK 11 straipsnio 6 dalis), kurio pasekmės yra negrįžtamos. Kaltinamasis nusikalstamais veiksmais sukėlė neatkuriamas pasekmes – kito žmogaus mirtį. Žmogaus gyvybė yra viena iš svarbiausių vertybių, saugomų baudžiamuoju įstatymu, todėl įstatymų leidėjas įtvirtino griežtą baudžiamąją atsakomybę tais atvejais, kai kaltininko tyčiniais (nors ir netiesiogine tyčia) veiksmais nužudomas kitas žmogus. Kaltinamojo asmenybė – nusikalstamos veikos padarymo metu neteistas; galiojančių administracinių nuobaudų neturi; bedarbis; sistemingai girtauja; priklausomybės ligų įskaitoje neregistruotas ( t. 4; b. l. 104; 106); nusikalstamą veiką padarė spontaniškai, iš anksto neapgalvojęs. Teismas atsižvelgia ir rizikingą nukentėjusiojo elgesį, jis nepažįstamą asmenį vedėsi į savo daržą, nuošalią vietą.

57Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir nuostatas bei faktines nusikaltimo padarymo aplinkybes, kaltinamajam A. I. skirtina laisvės atėmimo bausmė, artima sankcijoje numatytam laisvės atėmimo bausmės vidurkiui. Byloje nėra nustatyta būtinų sąlygų BK 62 straipsnio nuostatų taikymui ir nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, sudarančių pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį.

58Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

59Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal BPK 113 straipsnio 1 ir 2 dalis civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, tačiau tais atvejais, kai dėl civilinio ieškinio iškyla klausimų, kurių sprendimo BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos baudžiamojo proceso normoms neprieštaraujančios civilinio proceso normos. Pagal šią normą, sprendžiant civilinio ieškinio klausimus, taikomos ne tik Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normos, neprieštaraujančios BPK.

60Nukentėjusioji J. A. (A. A. dukra) pateikė 530 eurų ieškinį (5 t., b. l. 98–99) dėl turtinės žalos (laidojimo išlaidų) atlyginimo. Iš J. A. pateiktų išlaidas patvirtinančių dokumentų (5 t., b. l. 100) matyti, kad laidojimo išlaidas sudarė 1183,2 Eur („Sodros“ išmokos – 369,99 Eur, laidojimo pašalpa – 304 Eur.), bei jos teisiamajame posėdyje duotų parodymų apie išlaidas, kurioms patvirtinti pateikė dokumentus, matyti, kad prašoma priteisti turtinė žala yra pagrįsta.

61Vadovaujantis CK 6.263 straipsnio 2 dalies nuostatomis žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Byloje nustatyta, kad nusikalstamą veiką – A. A. nužudymą – padarė kaltinamasis A. I., todėl iš jo priteistinos J. A. turėtos A. A. laidojimo išlaidos.

62J. A. (A. A. dukra) pateikė 30 000 eurų ieškinį neturtinei žalai atlyginti. R. A. (A. A. sūnus) pateikė 30 000 eurų ieškinį neturtinei žalai atlyginti (5 t., b. l. 102). F. A. (A. A. sutuoktinė) pateikė 50 000 eurų ieškinį neturtinei žalai atlyginti (5 t., b. l. 109)..

63Neturtinė žala CK 6.250 straipsnyje apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis), visiško žalos atlyginimo principas (lot. restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013, 2K-74/2014, 2K-21-942/2016, 2K-179-699/2016). Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti CK6.250 straipsnio 2 dalyje: teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į neturtinės žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, į tai, ar padaryta turtinė žala, jei taip – tai į jos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Tačiau šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas atlygintiną neturtinės žalos dydį, turi įvertinti visą reikšmingų aplinkybių kompleksą, nustatyti teisingą ir protingą kompensaciją nukentėjusiajam, įvertinus ir kaltojo asmens interesus, siekiant teisingos ir protingos interesų pusiausvyros. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia, kad kaltinamasis A. I. padarė labai sunkų nusikaltimą, kurio pasekmės negrįžtamos, tuo A. A. artimiesiems sukeldamas didelius dvasinius išgyvenimus. Kaltinamasis nedirba, gauna socialinę pašalpą, neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Teismo vertinimu, atlygintinos neturtinės žalos dydis turi būti toks, kuris kaltininkui sudaro realias galimybes atlyginti žalą.

64Mirusysis A. A. nukentėjusios F. A. sutuoktinis, su kuriuo jie kartu pragyveno daugiau kaip keturiasdešimt metų, užaugino vaikus, juos siejo tamprūs tarpusavio ryšiai, nukentėjusiajai dėl sutuoktinio netekties (nužudymo) teko patirti išgyvenimus. Dėl patirtų dvasinių išgyvenimų nukentėjusioji patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta. Teismas taip pat atsižvelgia, kad kaltinamasis neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Taip pat teismas atsižvelgia ir formuojamą teismų praktiką šios kategorijos bylose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-421-511/2016, 2K-437-696/2016, 2K-57-697/2018, 2K-7-70-895/2018). Kolegija, įvertinusi visas paminėtas aplinkybes, daro išvadą, jog nukentėjusiajai priteistina 15 000 eurų neturtinei žalai atlyginti, ir mano, kad būtent tokia suma atitiks teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, šio instituto paskirtį, galiojančią teismų praktiką.

65Mirusysis A. A. – nukentėjusiųjų R. A. ir J. A. tėvas, jiems dėl tėvo netekties (nužudymo) brolio netekties teko patirti išgyvenimus. Dėl patirtų dvasinių išgyvenimų nukentėjusieji patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia, kad nukentėjusieji ir A. A. gyveno atskirai, tačiau dažnai bendraudavo, jų asmeniniai susitikimai buvo reguliarūs. Teismas taip pat atsižvelgia, kad kaltinamasis neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, yra garbaus amžiaus. Taip pat teismas atsižvelgia ir formuojamą teismų praktiką šios kategorijos bylose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-98/2009, 2K-272/2009, 2K-117/2011, 2K-519/2013, 2K-575/2013, 2K-364/2014, 2K-353-139/2016). Kolegija, įvertinusi visas paminėtas aplinkybes, daro išvadą, jog nukentėjusiesiems priteistina po 7000 eurų neturtinei žalai atlyginti, ir mano, kad būtent tokia suma atitiks teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, šio instituto paskirtį, galiojančią teismų praktiką. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: daiktai, netekę įrodomosios vertės, beverčiai ar labai menkaverčiai, nuosprenbdžiui įsiteisėjus, sunaikintini. Asmeniniai daiktai grąžinami jų savininkams ar artimiesiams asmenims. DVD-R diskai su juose esančiais įrašais paliekami prie baudžiamosios bylos.

66Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

67Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 299 straipsniais, 303 straipsniu, 307, 308 straipsniais,

Nutarė

68A. I. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 10 (dešimčiai) metų.

69Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu šiuo nuosprendžiu paskirtą 10 (dešimties) metų laisvės atėmimo bausmę subendrinti su 2019-04-04 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausme 2 metams, griežtesne bausme apimant švelnesnę ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) metų.

70Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo – 2019 m. gruodžio 3 d.

71Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaičiuoti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2017-03-23 iki 2017-03-24 ir 2018-11-20 iki 2019-03-06 ( 2019-04-04 nuosprendis) ir nuo 2019-03-06 iki 2019-12-03.

72Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią – suėmimą.

73Priteisti iš A. I.: 530 eurų (penkis šimtus trisdešimt) turtinės žalos atlyginimo, 7000 (septynis tūkstančius) eurų neturtinei žalai atlyginti J. A. naudai; 7000 (septynis tūkstančius) eurų neturtinei žalai atlyginti R. A. naudai; 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų neturtinei žalai atlyginti F. A. naudai.

74Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu daiktus: akmenį, paimtą iš įvykio vietos 2018-11-10 (paketas Nr.8); A. A. rūbus (megztinį, kelnes, švarką, kojines, apatines kelnes, diržą, marškinius) ir batus, kurie paimti pagal 2018-11-13 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą (paketas Nr.3, Nr.4); plaukų pavyzdžius, kraujo lyginamuosius pavyzdžius, voką su nagų nuokarpomis) (paketas Nr.3); kastuvą ir atsuktuvą, paimtus 2018-11-11 įvykio vietos apžiūros metu (paketas Nr.5); 3 vnt. plastikinių butelių, paimtų 2018-11-10 įvykio vietos apžiūros metu (paketas Nr. 2); 2 vnt. peilių, paimtų iš įvykio vietos apžiūros metu; 3 vokus su konteineriais su DNR; 7 vnt. vokų su DNR; 8 vnt. daktiloskopinių kortelių; voką su mikrodalelėmis; 2 vokus su tamponais; voką su A. I. seilių DNR (Paketas Nr.6); krepšį, voką su 3 kamščiais ir 5 tamponais ( paketas Nr.7), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

75 Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu daiktus: A. I. rūbus (striukę, kelnes) ir batus, kurie buvo paimti 2019-03-07 iš A. I. pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą (paketas Nr.1), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti A. I. (pataisos namų, kur bausmę atlieka, administracijai). Voką, kuriame akiniai, šakutė, piniginė su pinigais, IKI kortelė, raktai, paimti iš įvykio vietos 2018-11-10 (paketas Nr. 7), nuosprendžiui įsiteisėjus, gražinti F. A..

76Voką su 7 vnt. CD, voką su 8 CD, voką su 7 CD ( paketas Nr.7) su juose esančiais įrašais palikti prie bylos.

77Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam A. I. nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. I., a. k.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. A. I. tyčia nužudė A. A., t. y. laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio mėn. 7... 6. Kaltinamasis A. I. teismo posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo... 7. Kai buvo pristatytas į ( - ) policiją, jam kriminalistai pasakė: „Tu ( - )... 8. Atliekant parodymų patikrinimą vietoje, jis buvo nuvežtas į laukus, jam... 9. Ekspertas T. Š. teismo posėdyje parodė, kad dešinio žastikaulio lūžis... 10. Nukentėjusioji F. A. teismo posėdyje parodė, kad mirusysis A. A. jos... 11. Nukentėjusysis R. A. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jo tėvas. Su tėvu... 12. Nukentėjusioji J. A. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jos tėvas. Kaip... 13. Liudytoja J. D. teismo posėdyje parodė, kad A. A. jos brolis. Su broliu... 14. 2018-11-10 įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t., b. l.... 15. 2018-11-11 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t.,... 16. 2019-03-07 įtariamojo A. I. parodymų patikrinimo vietoje protokole su... 17. 2019-03-21 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su fotolentele (1 t.,... 18. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 46–55) konstatuota: 1. A. A. mirė... 19. 5. A. A. lavone konstatuotas pomirtinis dešinio žastikaulio lūžis.... 20. 6. Mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kūno sužalojimų... 21. 7. Atsižvelgiant į sužalojimų makromorfologinį vaizdą, A. A. lavone... 22. 8. Atsižvelgiant į sužalojimų lokalizaciją, išsidėstymą tarpusavio... 23. 9. A. A. lavono kraujyje etilo alkoholio nerasta; šlapime ta mažiausia... 24. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 60-62) konstatuota, kad: sužalojimai,... 25. Mažai tikėtina, kad po A. A. lavone konstatuotų kaukolės kaulų lūžių su... 26. Neatmetama galimybė, kad po A. A. lavone konstatuotų durtinių-pjautinių... 27. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 95–96) konstatuota, kad ant... 28. 2019-07-05 apžiūros protokole (1 t., b. l. 166–168) užfiksuota, kad... 29. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 144–145) konstatuota, kad ant... 30. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 151–152) konstatuota, kad rankų... 31. Specialisto išvadoje ( - ) (1 t., b. l. 67–68) konstatuota, kad: A. A.... 32. A. A. lavone konstatuota pjautinė žaizda ir poodinė kraujosruva dešiniame... 33. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 102–104) konstatuota, kad ant... 34. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 88–89) konstatuota, kad tirti... 35. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 119-120) konstatuojama, kad ant... 36. Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, 2018-11-12... 37. Ant tirti pateikto tampono, tiriant pažymėto Nr. 3, su nuoplova, 2018-11-12... 38. 2019-03-05 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole (1 t., b. l.... 39. 2019-04-08 Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t., b. l. 130–131) konstatuota,... 40. Dėl A. I. nusikalstamos veikos kvalifikavimo... 41. Baudžiamoji atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą pagal BK 129... 42. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad A. A. iki 2018 m. lapkričio 7 d.,... 43. Kaltinamojo teisė yra duoti parodymus ar neduoti, patvirtinti ikiteisminio... 44. Pagal teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo pirmiau... 45. Teismas, ištyręs byloje esančius duomenis apie padarytos veikos faktines... 46. Byloje nenustatyta, kad kaltinamasis būtų siekęs nukentėjusio mirties.... 47. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą atsako tas, kas nužudė kitą... 48. Kiekvienas nužudymas iš esmės yra žiaurus aktas, bet ne kiekvienas... 49. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad A. A. buvo suduoti ne mažiau kaip 7... 50. Teismas, įvertinęs ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad nusikalstama veika... 51. Bausmės skyrimas... 52. Kaltinamojo A. I. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 53. Nusikaltimas, numatytas BK 129 straipsnio 1 dalyje priskiriamas labai sunkių... 54. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 55. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo... 56. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. I., teismas vadovaujasi bendrais bausmių... 57. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir nuostatas bei faktines nusikaltimo... 58. Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo... 59. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109... 60. Nukentėjusioji J. A. (A. A. dukra) pateikė 530 eurų ieškinį (5 t., b. l.... 61. Vadovaujantis CK 6.263 straipsnio 2 dalies nuostatomis žalą, padarytą... 62. J. A. (A. A. dukra) pateikė 30 000 eurų ieškinį neturtinei žalai... 63. Neturtinė žala CK 6.250 straipsnyje apibrėžiama kaip asmens fizinis... 64. Mirusysis A. A. nukentėjusios F. A. sutuoktinis, su kuriuo jie kartu pragyveno... 65. Mirusysis A. A. – nukentėjusiųjų R. A. ir J. A. tėvas, jiems dėl tėvo... 66. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.... 67. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 68. A. I. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 69. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu šiuo... 70. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo... 71. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaičiuoti laiką,... 72. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią –... 73. Priteisti iš A. I.: 530 eurų (penkis šimtus trisdešimt) turtinės žalos... 74. Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu... 75. Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu... 76. Voką su 7 vnt. CD, voką su 8 CD, voką su 7 CD ( paketas Nr.7) su juose... 77. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtajam A. I. nuo...