Byla 2KT-30/2012
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo P. Ž. pareiškimą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas P. Ž. pareiškė antstolei Astai Lukšienei nušalinimą nuo vykdymo veiksmų atlikimo vykdomosiose bylose Nr. 0140/11/289, Nr. 0140/11/288, Nr. 0140/10/79, Nr. 0140/10/80, Nr. 140/09/107. Antstolė Asta Lukšienė nuo vykdymo veiksmų atlikimo minėtose bylose 2012-02-06 patvarkymu Nr. 140/11/00289 nenusišalino ir pareiškimą dėl nušalinimo ir vykdomąsias bylas perdavė Marijampolės rajono apylinkės teismui. Pareiškime dėl nušalinimo antstolei pareiškėjas taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu antstolė Asta Lukšienė nenusišalins ir perduos pareiškimą dėl nušalinimo su vykdomosiomis bylomis nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui, jis reiškiantis nušalinimą visam Marijampolės rajono apylinkės teismui ir prašantis Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkę pareiškimą dėl nušalinimo antstolei persiųsti Kauno apygardos teismo pirmininkui ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kad būtų išspręstas klausimas dėl pareiškimo perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui. Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkė pareiškimą persiuntė Kauno apygardos teismui, kad būtų išspręstas pareikšto nušalinimo klausimas.

3Pareiškimą dėl nušalinimo, kurį pareiškėjas P. Ž., pareiškė visam Marijampolės rajono apylinkės teismui, atsisakytina patenkinti dėl šių priežasčių: 1. Dėl šalinamo subjekto. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 68 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nušalinimas gali būti pareiškiamas konkrečiam teisėjui arba konkretiems teisėjams. Taigi, ne visam teismui. 2. Dėl reiškiamo nušalinimo motyvų. Reiškiamą nušalinimą pareiškėjas motyvavo tuo, kad su juo susijusias bylas per pastaruosius metus nagrinėjo arba šiuo metu savo žinioje turi beveik visi Marijampolės rajono apylinkės teisėjai, o būtent E. Paltanavičienė, T. Romeika, V. Gadiškienė, R. Gustienė, J. Zaržeckienė, R. Neveckienė (pareiškime nurodomi bylų numeriai). Vien pareiškėjo nurodymas, kad bylas, kuriose jis buvo proceso dalyvis, nagrinėjo beveik visi Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjai, suponuoja tai, kad pareiškėjas apskritai nenurodė jokių pagrindų, kuriais būtų galima nuo pareiškimo nagrinėjimo šalinti kitus minėtame apylinkės teisme dirbančius teisėjus, kurių pareiškėjas P. Ž. savo pareiškime neišvardino ir kurie apskritai nenagrinėjo bylų, kuriose dalyvavo pareiškėjas. Be to, vien aplinkybė, kad kai kurie Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjai yra nagrinėję arba šiuo metu nagrinėja kitas bylas, kuriose dalyvaujantis asmuo yra P. Ž., nesudaro nušalinimo pagrindo. Įstatymas įtvirtina neleistinumo teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant tą pačią bylą (apeliacine, kasacine tvarka arba iš naujo pirmosios instancijos teisme, jei panaikintas sprendimas, kuris buvo priimtas tam tikram teisėjui dalyvaujant) principą (LR CPK 71 str.). Tačiau įstatymas neuždraudžia tam pačiam teisėjui nagrinėti kitus ginčus (bylas), kuriuose dalyvauja tas pats asmuo.

4Kaip dar vieną nušalinimo motyvą pareiškėjas nurodė tai, kad 2012-01-30 jis susilaukęs Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos Eridanos Paltanavičienės atvirų užuominų, kad „jei ir toliau pateikinės skundus dėl antstolio veiksmų ir gins savo, kitų kreditorių ir viešąjį interesą, susilauksiantis, kad jam bus iškelta baudžiamoji byla ir su juo bus susitvarkyta paskiriant baudas“. Susipažinus su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-637-802/2012 nustatyta, kad jos rezoliucinėje dalyje pareiškėjui buvo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas teisėmis reiškiant nepagrįstus ieškinius teisme, vilkinant bylos nagrinėjimą yra ne tik baustinas iki 20 000 Lt bauda pagal LR CPK 95 str., bet dėl to piktnaudžiavusi teise šalis gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius, taip pat teismo priimto sprendimo nevykdymas yra pripažįstamas nusikalstama veika pagal LR BK 245 str. bei baustinas kriminaline bausme. Išaiškinimas neigiamų teisinių pasekmių, ištinkančių subjektą, piktnaudžiaujantį teise kreiptis į teismą teisminės gynybos bei įspėjimas, kad toks asmuo gali būti įpareigotas atlyginti priešingos šalies dėl proceso patirtus nuostolius, negali būti traktuojamas kaip teisėjo šališkumas arba išankstinių negatyvių nuostatų susiformavimas pareiškėjo atžvilgiu.

5Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 69 str., Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

6Atsisakyti patenkinti pareiškėjo P. Ž. pareiškimą dėl viso Marijampolės rajono apylinkės teismo nušalinimo.

7Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-884-571/2012 dėl pareiškėjo P. Ž. pareikšto nušalinimo antstolei Astai Lukšienei perduoti Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkei spręsti klausimą dėl jos skyrimo nagrinėti.

8Grąžinti Marijampolės rajono apylinkės teismui vykdomąsias bylas Nr. 0140/11/00289, 0140/11/00288, 0140/10/00079, 0140/10/00080, 0140/09/00107 bei ekspertizės aktą Nr. 3/2011.

9Patvirtintą nutarties kopiją pasiųsti pareiškėjui P. Ž. ir antstolei Astai Lukšienei.

Proceso dalyviai
Ryšiai