Byla 2-350-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske bank A/S Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties dalies, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Undoris“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, civilinėje byloje Nr. B2-744-123/2015 pagal ieškovų R. B., Z. G., K. J., T. M., S. P., V. V., V. B., P. K., R. S., R. G., A. G., V. S., J. J. (Y. Y.), uždarosios akcinės bendrovės „Noble group“, akcinės bendrovės „Swedbank“, Danske Bank A/S Lietuvos filialo ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Undoris“ dėl bankroto bylos iškėlimo (tretieji asmenys – akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „LKB“, uždaroji akcinė bendrovė „Valdinga“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovai R. B., Z. G., K. J., T. M., S. P., V. V., V. B., P. K., R. S., R. G., A. G., V. S., J. J., taip pat uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Noble group“, akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Swedbank“ bei Danske Bank A/S Lietuvos filialas kreipėsi į teismą, prašydami iškelti UAB „Undoris“ bankroto bylą.

5Ieškovai K. J., R. S., J. J. atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Draugo petys“; ieškovai R. B., Z. G., T. M., S. P., V. V., V. B., R. G., A. G., V. S. ir P. K. – UAB „Bankroteka“.

6Ieškovas UAB „Noble group“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, o Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir AB „Swedbank“ – UAB Nemokumo sprendimai.

7Trečiasis asmuo AB DNB bankas bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“, trečiasis asmuo UAB „Valdinga“ – UAB Nemokumo sprendimai, o trečiasis asmuo UAB „LKB“ – UAB „Bankroteka“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Undoris“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

10Teismas pažymėjo, kad renkant administratorių, teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų įstatyme išvardytų subjektų pasiūlytos administratorių kandidatūros, tačiau teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme nustatytų kliūčių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankroto administratoriumi ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

11Teismas nustatė, kad administratorius atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatytus reikalavimus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskirajame skunde prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Undoris“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Nemokumo sprendimai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir nenustatė bylos esmės, kadangi teismas, pasirinkdamas vieną iš administratorių kandidatūrų, nemotyvavo kitų pasiūlytų kandidatūrų atsisakymo, o tai suteikia pagrindą abejoti, ar laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo. Teismas nevertino pasiūlytų administratorių užimtumo, patirties, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų paskirtas tinkamiausias kandidatas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad konkrečios administratoriaus kandidatūros parinkimo motyvavimas ypač svarbus tais atvejais, kai buvo pasiūlyti keli administratoriai.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje net neįvardino kitų kreditorių siūlomų bankroto administratorių, o administratoriumi paskirtas būtent teismo posėdyje dalyvavusio UAB „Noble Group“ siūlytas administratorius.
  3. Vienam UAB Nemokumo sprendimai darbuotojui tenka 7 įmonių bankroto procedūros, o vienam UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotojui vidutiniškai tenkantis šiuo metu darbo krūvis – 22 įmonės. Teismų praktikoje pripažįstama, kad esant labai panašiems profesinės patirties ir ekonomiškumo kriterijams, administratorių užimtumo kriterijus turi esminę reikšmę.
  4. Teismas neatsižvelgė į vieno didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių (apelianto) išreikštą nuomonę dėl administratoriaus, taip užkirsdamas kelią operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimui. Efektyvus bankroto administratoriaus darbas galimas tik esant daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių pasitikėjimui, o toks pasitikėjimas yra išreikštas UAB Nemokumo sprendimai.

14Ieškovas UAB „Noble Group“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankroto administratoriumi. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų. Apelianto atskirasis skundas grįstas abejonėmis ir įstatyminės teismo teisės skirti administratorių, kvestionavimu. Apeliantas neginčija, kad paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus.
  2. Vien mažesnis administratorių užimtumas negali būti lemiamas kriterijus, pasirenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes bankroto procedūrų tinkamą vykdymą užtikrina administratoriaus profesionalumas ir abejonių dėl jo nešališkumo nebuvimas. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotojai turi ilgametę patirtį, įmonių užimtumų skirtumas nėra didelis, be to, šio administratoriaus patapos yra mieste, kuriame yra atsakovo buveinė, o apelianto siūlomo administratoriaus buveinė yra Vilniuje. Vienas iš UAB Nemokumo sprendimai darbuotojų dar nėra vykdęs nė vienos bankroto procedūros. Teismo paskirtas administratorius galės sklandžiau ir operatyviau vykdyti procedūras.
  3. Paskyręs bankroto administratoriumi asmenį, siūlytą kreditoriaus, kuris turi mažesnį suinteresuotumą bylos baigtimi, teismas ne tik nepažeidžia jokių skyrimo kriterijų, bet ir užkerta kelią nešališkumui bei užtikrina viešojo intereso gynimą byloje.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

17Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria BUAB „Undoris“ administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, naikintina, kadangi teismas nenurodė kitų pasiūlytų administratorių kandidatūrų atmetimo priežasties, UAB Nemokumo sprendimai darbuotojų užimtumas yra mažesnis nei paskirto administratoriaus, o apelianto, kaip vieno didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių, nuomonės dėl administratoriaus kandidatūros paisymas, užtikrintų operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

18Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusį ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalėjo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 3 dalys). Bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 4 dalys). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

20Nagrinėjamo ginčo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad apeliantas bei kiti byloje dalyvaujantys asmenys pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo nekvestionuoja paskirtojo administratoriaus galimo šališkumo ar suinteresuotumo aspektu. Apeliantas nepateikė jokių argumentų, duomenų bei įrodymų, pagrindžiančių paskirto administratoriaus suinteresuotumą bylos baigtimi, šališkumą ar neatitikimą ĮBĮ nustatytiems reikalavimams. Minėtų aplinkybių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas. Savo ruožtu, kaip jau buvo minėta, visi kiti administratoriaus parinkimo kriterijai yra fakultatyvūs, padedantys teismui įgyvendinti jam suteiktą diskrecijos teisę.

21Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Taigi vien tik tokios aplinkybės, kad paskirto administratoriaus užimtumas didesnis nei apelianto siūlomo administratoriaus, ir kad šį administratorių pasiūlė tik vienas iš kreditorių, kurio reikalavimas nėra didžiausias, nesant jokių objektyvių duomenų, jog teismo paskirtas administratorius negalės vykdyti jam pavestų funkcijų, negali būti laikomos pakankamu pagrindu pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti, taip paneigiant įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę.

22Savo ruožtu procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Taigi ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs ir nutartyje nurodęs, jog paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, neišdėstė kitų administratorių atmetimo priežastis, taip pat nelaikytina pagrindu naikinti skundžiamą nutartį, ypač atsižvelgus į tai, jog apeliantas nekelia klausimo dėl paskirto administratoriaus šališkumo ir / ar neatitikimo ĮBĮ reikalavimams.

23Nagrinėjant apelianto argumentą dėl bankroto administratorių darbo krūvių, papildomai pažymėtina, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Be to, skaidri ir sklandi bankroto proceso eiga didžiąja dalimi paprastai priklauso nuo to, kaip griežtai administratorius laikosi ĮBĮ reikalavimų, t. y. nuo jo pareigingumo, aktyvumo, gebėjimo derinti neretai itin skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014).

24Atsakydamas į apelianto argumentą, jog teismas neatsižvelgė į apelianto – vieno didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių – išreikštą nuomonę dėl administratoriaus, apeliacinis teismas nurodo, kad konkretaus kreditoriaus potencialaus reikalavimo įmonei dydis (bankroto bylos iškėlimo stadijoje visų kreditorių reikalavimų dydžiai nėra nustatyti) negali būti kriterijumi, parenkant administratoriaus kandidatūrą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kiti bankrutuojančios įmonės kreditoriai neginčija teismo paskirto administratoriaus, todėl argumentas, esą teismo paskirtas administratorius neturi daugumos įmonės kreditorių pasitikėjimo, nėra pagrįstas. Be to, paskirto administratoriaus buveinė yra tame pačiame mieste, kaip ir atsakovo buveinė, t. y. Klaipėdoje, o to fakto, jog administratoriaus buveinės vieta yra svarbi užtikrinant operatyvų klausimų sprendimą, o taip pat turi įtakos ir administravimo išlaidų dydžiui, negalima atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011). Tuo tarpu apelianto siūlomo administratoriaus buveinė yra Vilniuje, taip pat jis turi filialus Jonavos, Panevėžio bei Šiaulių miestuose. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad administratoriaus buveinės vieta taip pat nėra lemiamas kriterijus teismo sprendimui dėl administratoriaus kandidatūros priimti, tačiau kartu su jau minėtomis aplinkybėmis dėl UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atitikimo ĮBĮ reikalavimams ir abejonių dėl jo nešališkumo nebuvimo, buveinės vieta yra papildomas pagrindas, sustiprinantis pirmosios instancijos teismo pasirinkimo pagrįstumą ir teisėtumą.

25Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovai R. B., Z. G., K. J., T. M., S. P., V. V., V. B., P. K., R. S., R. G.,... 5. Ieškovai K. J., R. S., J. J. atsakovo bankroto administratoriumi prašė... 6. Ieškovas UAB „Noble group“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB... 7. Trečiasis asmuo AB DNB bankas bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Teismas pažymėjo, kad renkant administratorių, teismo nevaržo nei... 11. Teismas nustatė, kad administratorius atitinka Lietuvos Respublikos įmonių... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atskirajame skunde prašo pakeisti... 14. Ieškovas UAB „Noble Group“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 18. Pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusį ĮBĮ 10 straipsnio 4... 19. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 20. Nagrinėjamo ginčo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad apeliantas bei... 21. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat... 22. Savo ruožtu procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų... 23. Nagrinėjant apelianto argumentą dėl bankroto administratorių darbo... 24. Atsakydamas į apelianto argumentą, jog teismas neatsižvelgė į apelianto... 25. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti...