Byla 2KT-100/2012
Dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1127-467/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4795-833/2012 sujungimo

1L.e. Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1127-467/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4795-833/2012 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1127-467/2012 gautas ieškovo UAB „Topo grupė“ prašymas sujungti šią civilinę bylą su Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-4795-833/2012, kadangi civilinė byla Nr. 2-1127-467/2012 dėl teisių į domeną bmsmegapolis.lt pripažinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo negalės būti teisingai išspręsta, neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. 2-4795-833/2012, kurioje ieškovas ginčija 2011-11-14 taikos sutartį, kuria M. P. neteisėtai perleido teises į ginčo civilinėje byloje Nr. 2-1127-467/2012 domeną bmsmegapolis.lt UAB „Business credo“.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė nagrinėja 2011-11-21 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-1127-467/2012 pagal ieškovo UAB „Topo grupė“ ieškinį atsakovui M. P. dėl teisių į domeną bmsmegapolis.lt pripažinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo, tretieji asmenys – A. K., UAB „Business credo“. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė nagrinėja 2012-04-20 iškeltą civilinę bylą Nr. 2-4795-833/2012 pagal ieškovo UAB „Topo grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Business credo“ ir M. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia 2011-11-14 tarp atsakovų M. P. ir UAB „Business credo“ sudarytą taikos sutartį, kuria M. P. perleido UAB „Business credo“ teises į domeną bmsmegapolis.lt.

6Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad tarp bylų yra tarpusavio ryšys. Civilinėje byloje Nr. 2-1127-467/2012 ieškovas UAB „Topo grupė“ tvirtina, kad atsakovo M. P. įregistruotas domenas bmsmegapolis.lt yra tapatus ankstesniam ieškovo prekių ženklui BMS MEGAPOLIS. Šioje byloje spręstinas ne tik klausimas dėl domeno tapatumo ieškovo prekių ženklui, tačiau ir tai, ar atsakovas M. P. turėjo teisėtus interesus naudoti žymenį „bmsmegapolis“ savo veikloje, ir ar laikėsi sąžiningumo reikalavimo. Būtent tokias bylos nagrinėjimo ribas apibrėžė ieškovo UAB „Topo grupė“ ieškinio dalykas ir pagrindas. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo eigoje atsakovas M. P. perleido visas turtines teises į domeną bmsmegapolis.lt UAB „Business credo“, kuris turi prekių ženklus, sutampančius su domeno pavadinimu, pagal šalių pateiktus procesinius dokumentus tikėtina, jog pripažinus, kad domenas priklauso UAB „Business credo“, neišvengiamai reikės vertinti domeno tapatumą ne tik ieškovo UAB „Topo grupė“, bet ir trečiojo asmens UAB „Business credo“ prekių ženklams bei šių prekių ženklų suteikiamų išimtinių teisių mastą. Pagal šalių procesiniuose dokumentuose dėstomas pozicijas, manytina, kad civilinėje byloje Nr. 2-4795-833/2012 nustatytos aplinkybės ir priimtas procesinis sprendimas turėtų įtakos civilinės bylos Nr. 2-1127-467/2012 eigai. Abiejose bylose iš esmės sutampa proceso dalyviai, ginčai kilę dėl to paties domeno bmsmegapolis.lt, bylose nustatinėtinos ir vertintinos aplinkybės yra tarpusavyje susijusios, o bylų nagrinėjimo stadija žymiai nesiskiria, todėl šių aplinkybių visumos pagrindu konstatuotina, kad yra pakankamas pagrindas, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), taikyti bylų sujungimo institutą, nes bylas nagrinėjant kartu bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti abu ginčus (CPK 2 str., 8 str.). Atsižvelgiant į rūšinį bylų teismingumą bei išimtinę Vilniaus apygardos teismo kompetenciją nagrinėti prekių ženklų bylas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4795-833/2012 prijungiama prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1127-467/2012.

7Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

8Sujungti civilines bylas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4795-833/2012 (teisminio proceso Nr. 2-02-3-02980-2012-1) prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1127-467/2012 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-03085-2011-5).

9Nutartis neskundžiama. L.e. Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigas

10Alma Urbanavičienė