Byla 2KT-100/2012
Dėl neteisėtų Jonavos rajono policijos komisariato veiksmų ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, susipažinęs su Jonavos rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-1650-559/2012 pagal L. Z. ieškinį Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato, tretieji asmenys V. S., R. V. dėl neteisėtų Jonavos rajono policijos komisariato veiksmų ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkė perdavė Kauno apygardos teismui civilinę bylą ir prašo spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, nes apylinkės teismo, kuriam pateiktas ieškinys, teisėja nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, o taip pat prašymą grindžia ir Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalimi.

3Civilinė byla neperduotina nagrinėti kitam teismui.

4Kaip numato Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 3 dalis, klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Teismo pirmininkas, susipažinęs su civilinės bylos medžiaga, konstatuoja, kad nėra įstatyminio pagrindo perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui. 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja J. B. nusišalino nuo bylos nagrinėjimo nurodžiusi, kad šio apylinkės teismo teisėjos L. D. sutuoktinis - policijos pareigūnas - dalyvavo atliekant veiksmus, kurių neteisėtumą ieškiniu prašo pripažinti L. Z.. Teismo pirmininkės 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinė byla perduota apygardos teismui, prašoma spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo kitam apylinkės teismui Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalies pagrindu, siekiant, kad dalyvaujantiems byloje asmenims nekiltų abejonių Jonavos rajono apylinkės teismo nešališkumo.

6Apygardos teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas civilinę bylą gali perduoti nagrinėti kitam apylinkės teismui šiais atvejais: jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.) arba kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės) arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti (CPK 34 str. 5 d.).

7Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalies norma, kurioje nurodyti atvejai, kai byla turi būti perduota kitam teismui, negali būti aiškinama plečiamai. Šioje teisės normoje aiškiai ir konkrečiai nurodyti atvejai, kai byla teisme negali būti nagrinėjama ir turi būti perduota kitam atitinkamos pakopos teismui. Jonavos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1650-559/2012 Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalyje nurodytų faktinių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra ir pagrindo, remiantis šia norma, perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui.

8Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje nėra ir duomenų, kad nuo jos nagrinėjimo nusišalino visi apylinkės teismo teisėjai ir teisme neliko teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą. Kaip matyti iš bylos medžiagos turinio, nuo bylos nusišalino tik teisėja J. B.. Nutartys dėl teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo nėra skundžiamos instancine tvarka, jų pagrįstumo ir teisėtumo negali vertinti ir nušalinimo klausimus sprendžiantys CPK 69 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai. Tačiau akcentuotina, jog visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjo nušalinimui, tiek nusišalinimui, turi būti pagrįstos, todėl sprendžiant, ar egzistuoja pagrindas teisėjui nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, visos su šiuo klausimu susijusios aplinkybės turi būti atidžiai ir atsakingai įvertintos. Tai reiškia, kad teisėjui nepagrįstai nusišalinus nuo bylos nagrinėjimo, gali būti sprendžiama, ar nusišalinimo teise nebuvo piktnaudžiaujama. Todėl civilinės bylos perdavimo klausimą sprendžiantis subjektas (kuris yra ir Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų išorinio administravimo subjektas) turi pagrindo pažymėti, kad paaiškėjus, jog teisėjas nusišalino (nusišalins) be įstatyminio pagrindo, Teismų įstatyme nustatyta tvarka gali būti keliamas klausimas dėl teisėjo patraukimo drausminėn atsakomybėn (Teismų įstatymo 83 str. 1 d., 2 d. 1 p., 3 d., 84 str. 1 d., 4 d.).

9Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, byla grąžintina Jonavos apylinkės teismui tolimesniam jos nagrinėjimui ir perduotina kitam teisėjui naudojantis LITEKO informacinės sistemos Bylų skirstymo moduliu.

10Teismo pirmininkas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 3, 5 dalimis,

Nutarė

11neperduoti Jonavos rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1650-559/2012 nagrinėti kitam apylinkės teismui.

12Civilinę bylą grąžinti Jonavos rajono apylinkės teismui.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai