Byla 1A-106-606/2018
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 10 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Lapinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kursevičienės,

2Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, Karolinai Gaubaitei, dalyvaujant prokurorei Laimai Rokanskienei, nuteistajai R. M., išteisintiesiems V. Ž., G. V., gynėjams advokatams Rolandui Mištautui, Robertui Skėriui, išteisintosios UAB „( - )“ gynėjui advokatui T. M.,

3teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios R. M. ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Laimos Rokanskienės apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 10 d. nuosprendžio, kuriuo:

4R. M., gim. ( - ), pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį 150 MGL (5647,50 Eur) bauda;

5G. V., gim. ( - ), pagal BK 223 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

6juridinis asmuo UAB „( - )“, į. k. ( - ), pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

7V. Ž., gim. ( - ), pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį, išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

91. R. M. nuteista už tai, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą: R. M., būdama UAB ,,( - )” (įmonės kodas ( - ) , veikusios adresu: ( - )) vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui, veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kad „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: <...> vyriausiasis buhalteris (buhalteris); „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“, pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.

10IX-1007 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“, 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad “mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti“, 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“, Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 3 d. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis. 2 dalies nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 10 straipsnio 2 dalies nuostatas „Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus ir kitus dokumentus, reikalingus draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti” bei šio Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatas “Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų”, 2012 metų balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio gruodžio bei 2013 metų sausio mėnesiais apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo darbuotojams, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur) bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 Eur), dėl to apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą 9072,30 Lt (2627,52 Eur) gyventojų pajamų mokesčio, apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (6381,12 Eur), apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770,00 Lt (12097,43Eur). Dėl Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

112. Be to, R. M. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą: R. M., būdama UAB ,,( - )” ( įmonės kodas ( - ), veikusios adresu: ( - )) buhaltere ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kad „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: <...> vyriausiasis buhalteris (buhalteris); „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ būdama atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 veikdama kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž. ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, o būtent:

122.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8660,77Lt UAB „( - )“,

13UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7424,42 Lt UAB „( - )“,

14UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8237,33 Lt UAB „( - )“,

15UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7865,24 Lt UAB „( - )“,

16UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7515,27 Lt UAB ‚( - )“,

172012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7733,70 Lt UAB „( - )“,

18UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8010,60 Lt UAB „( - )“,

19UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7502,82 Lt „UAB „( - )“,

20UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7187,70 Lt UAB „( - )“,

21UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7295,34 Lt UAB „( - )“,

22UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9922,18 Lt UAB ‚( - )“,

23UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10073,30 Lt UAB „( - )“,

24UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9729,56 Lt UAB „( - )“,

25UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9945,67 Lt UAB ‚( - )“,

26UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10044,32 Lt UAB „( - )“,

27UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9847,47 Lt UAB ‚( - )“,

28UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9874,44 Lt UAB „( - )“,

29UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9808,62 Lt UAB „( - )“,

30UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9903,78 Lt UAB „( - )“,

31UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9920,43 Lt UAB ‚( - )“,

32UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9520,76 Lt UAB „( - )“,

33UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9696,01 Lt UAB „( - )“,

342012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8648,46 Lt UAB „( - )“,

35UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7174,61 Lt UAB „( - )“,

36UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7322,38 Lt UAB „( - )“,

37UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7113,30 Lt UAB „( - )“,

38UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7041,77 Lt UAB „( - )“,

39UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6937,16 Lt UAB „( - )“,

402012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7281,33 Lt UAB „( - )“,

41UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9016,29 Lt UAB ‚( - )“,

42UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10814,04 Lt UAB „( - )“,

432012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8379,81 Lt UAB ‚( - )“,

44UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8308,67 Lt UAB „( - )“,

45UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7504,65 Lt UAB „( - )“,

46UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7448,04 Lt UAB „( - )“,

47UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7558,20 Lt UAB „( - )“,

48UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7527,60 Lt UAB „( - )“,

49UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 3476,16 Lt UAB „( - )“,

50UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4394,16 Lt UAB „( - )“,

51UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7343,24 Lt UAB „( - )“,

52UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7395,26 Lt UAB ‚( - )“,

53UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7302,69 Lt UAB „( - )“,

54UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7055,60 Lt UAB „( - )“,

55UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6471,90 Lt UAB „( - )“,

56UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6869,70 Lt UAB ‚( - )“,

57UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6683,04 Lt UAB „( - )“,

58UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6409,17 Lt UAB „( - )“,

59UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6447,00 Lt UAB „( - )“,

60UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6394,70 Lt UAB „( - )“,

61UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6465,00 Lt UAB „( - )“,

62UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6321,00 Lt UAB „( - )“,

632012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6384,00 Lt UAB „( - )“,

64UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6291,60 Lt UAB ‚( - )“,

65UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6107,85 Lt UAB „( - )“,

66UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5990,25 Lt UAB „( - )“,

67UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6097,56 Lt UAB „( - )“,

68UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6276,90 Lt UAB „( - )“,

69UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8020,80 Lt UAB „( - )“,

70UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7869,60 Lt UAB „( - )“,

712012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7182,72 Lt UAB „( - )“,

72UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5623,20 Lt UAB „( - )“,

73UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5572,80 Lt UAB „( - )“,

74UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5346,60 Lt UAB „( - )“,

75UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5198,20 Lt UAB „( - )“,

76UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5311,60 Lt UAB ‚( - )“,

77UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5386,25 Lt UAB ‚( - )“,

78UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5372,35 Lt UAB ‚( - )“,

79UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5302,85 Lt UAB ‚( - )“,

80UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5365,40 Lt UAB „( - )“,

81UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5016,51 Lt UAB ‚( - )“,

82UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5266,71 Lt UAB ‚( - )“,

83UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5323,70 Lt UAB „( - )“,

84UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4997,05 Lt UAB „( - )“,

852013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4698,20 Lt UAB ‚( - )“,

862013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5066,55 Lt UAB ‚( - )“,

872013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5441,85 Lt UAB „( - )“,

88UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5228,49 Lt UAB ‚( - )“,

89UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5122,15 Lt UAB ‚( - )“,

90UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5176,36 Lt UAB „( - )“,

91UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5400,15 Lt UAB ‚( - )“,

92UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5367,49 Lt UAB ‚( - )“,

93UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5316,75 Lt UAB „( - )“,

94UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5244,47 Lt UAB „( - )“,

95UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5124,24 Lt UAB „( - )“,

962.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 96960,90 Lt UAB „( - )“,

972012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7959,90 Lt UAB ‚( - )“,

982012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 16026,56 Lt UAB „( - )“,

992012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11092,05 Lt UAB „( - )“,

1002012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11883,33 Lt UAB „( - )“,

1012012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 10834,56 Lt UAB „( - )“,

1022012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12995,84 Lt UAB „( - )“,

1032012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12902,89 Lt UAB ‚( - )“,

1042013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 9905,64 Lt UAB ‚( - )“,

1052013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12578,70 Lt UAB „( - )“,

1062013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12613,20 Lt UAB „( - )“,

1072013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12489,15 Lt UAB „( - )“,

1082013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7832,55 Lt UAB „( - )“,

1092.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6902,00 Lt UAB „( - )“,

110UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7799,40 Lt UAB „( - )“,

111UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6634,24 Lt UAB „( - )“,

1122012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7450,74 Lt UAB „( - )“,

113UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9972,04 Lt UAB „( - )“,

114UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9382,66 Lt UAB „( - )“,

1152012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12308,15 Lt UAB „( - )“,

1162012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11242,71 Lt UAB „( - )“,

117UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9432,54 Lt UAB „( - )“,

118UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2867,57 Lt UAB „( - )“,

119UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10323,53 Lt UAB „( - )“,

120UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10591,11 Lt UAB „( - )“,

121UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6125,76 Lt UAB „( - )“,

122UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8349,12 Lt UAB „( - )“,

123UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5322,75 Lt UAB „( - )“,

124UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5596,29 Lt UAB „( - )“,

125UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7638,18 Lt UAB „( - )“,

126UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12819,76 Lt UAB „( - )“,

127UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11499,54 Lt UAB „( - )“,

128UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 16975,38 Lt UAB „( - )“,

129UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7830,78 Lt UAB „( - )“,

130UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 18713,43 Lt UAB „( - )“,

131UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10775,28 Lt UAB „( - )“,

132UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9675,04 Lt UAB „( - )“,

133UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7273,28 Lt UAB „( - )“,

134UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11063,60 Lt UAB „( - )“,

135UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13088,64 Lt UAB „( - )“,

136UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10010,96 Lt UAB „( - )“,

137UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12677,92 Lt UAB „( - )“,

138UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9343,20 Lt UAB „( - )“,

139UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6261,44 Lt UAB „( - )“,

140UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12159,45 Lt UAB „( - )“,

141UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10438,20 Lt UAB „( - )“,

142UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13872,60 Lt UAB „( - )“,

143UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9582,30 Lt UAB „( - )“,

1442012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8887,05 Lt UAB „( - )“,

145UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12311,92 Lt UAB „( - )“,

146UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11195,55 Lt UAB „( - )“,

1472012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5454,00 Lt UAB „( - )“,

148UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7327,80 Lt UAB „( - )“,

149UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2816,10 Lt UAB „( - )“,

150UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6937,20 Lt UAB „( - )“,

151UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13545,87 Lt UAB „( - )“,

152UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5768,31 Lt UAB „( - )“,

1532012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3757,65 Lt UAB „( - )“,

154UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9408,93 Lt UAB „( - )“,

155UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4771,44 Lt UAB „( - )“,

156UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 15219,54 Lt UAB „( - )“,

157UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12694,70 Lt UAB „( - )“,

158UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10247,74 Lt UAB „( - )“,

1592012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10005,38 Lt UAB „( - )“,

1602012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10012,68 Lt UAB „( - )“,

161UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4374,16 Lt UAB „( - )“,

162UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3050,64 Lt UAB „( - )“,

163UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6564,00 Lt UAB „( - )“,

1642012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8332,64 Lt UAB „( - )“,

165UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10650,88 Lt UAB „( - )“,

166UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6276,86 Lt UAB „( - )“,

1672012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 6386,76Lt UAB ‚( - )“,

1682012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 12275,83 Lt UAB „( - )“,

1692012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8356,05Lt UAB ‚( - )“,

1702012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11417,30Lt UAB ‚( - )“,

1712012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5624,95Lt UAB ‚( - )“,

172UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5541,92Lt UAB „( - )“,

173UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 8540,50Lt UAB ‚( - )“,

1742012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9816,15Lt UAB ‚( - )“,

1752012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9084,55Lt UAB ‚( - )“,

1762012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9047,91Lt UAB „( - )“,

1772012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9697,89Lt UAB „( - )“,

1782012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13074,96Lt UAB „( - )“,

1792012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13520,08Lt UAB „( - )“,

1802012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 12553,81Lt UAB „( - )“,

181UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8650,70Lt UAB ‚( - )“,

182UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 17274,71Lt UAB „( - )“,

1832012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8909,75Lt UAB „( - )“,

184UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 16584,72Lt UAB „( - )“,

185UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 18920,96Lt UAB „( - )“,

1862012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24979,68Lt UAB „( - )“

1872012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 27849,44Lt UAB „( - )“

1882012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23944,56Lt UAB „( - )“,

1892012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 32686,08Lt UAB „( - )“,

1902012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 658,68Lt UAB „( - )“,

1912012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23667,92Lt UAB „( - )“,

1922012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 31209,54Lt UAB „( - )“,

1932012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 19398,31Lt UAB „( - )“,

1942012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 34634,12Lt UAB „( - )“,

1952012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 36007,98Lt UAB „( - )“,

1962012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 37466,52Lt UAB „( - )“,

1972012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 40479,96Lt UAB „( - )“,

1982012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 35060,74Lt UAB „( - )“,

1992012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24435,84Lt UAB „( - )“,

2002012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 23436,27Lt UAB „( - )“,

201UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 16770,35Lt UAB „( - )“,

202UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11759,40Lt UAB „( - )“,

203UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11452,21Lt UAB „( - )“,

204UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 21982,02Lt UAB „( - )“,

205UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 7065,60 Lt UAB „( - )“, tai yra nepagrindė apskaitos dokumentais ir apskaitos registre „Pardavimų pajamos“ neužregistravo pardavimo pajamų iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur).

2062.4. Tęsdama savo nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę; 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais”, Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“, Lietuvos Respublikos 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks”, 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoj jos prekių tiekimui ar paslaugos teikimui įforminti naudojamas dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai: 1) prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba 2) gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas“, 89 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma“, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis nepagrindė realizavimo pajamų gautų iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) bei veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 10 atvejų PVM deklaracijose pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai, įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra, PVM deklaracijose 11 eilutėje deklaravo mažiau, iš viso 1687266 Lt (488666 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų, 29 eilutėje deklaravo, iš viso 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau pardavimo PVM, 36 eilutėje deklaravo 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau mokėtino į Valstybės biudžetą PVM. 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos, II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ t. y. už 2012 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 223397 Lt (64702 Eur). 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“, t. y. už 2013 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur) ir tokiu būdu R. M., veikdama UAB „( - )“ naudai išvengė turtinės prievolės 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio sumokėjimo į Valstybės biudžetą. Dėl Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

2073. Juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą, o būtent: juridinio asmens UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), veikusios adresu ( - )) darbuotoja R. M., būdama UAB ,,( - )” buhaltere ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kad „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: <...> vyriausiasis buhalteris (buhalteris); „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“, būdama atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, nesilaikydama savo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 veikdama UAB „( - )“ naudai ir interesais, kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž., vykdžiusiu kiaulių skerdienos įsigijimus bei pardavimus ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, turėdama bendrą tikslą gauti bendrovės apskaitoje neatvaizduotų pajamų, skirtų bendrovės interesų tenkinimui, nesant pakankamos juridinio asmens vadovo-generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės organizuojant buhalterinės apskaitos tvarkymą, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, o būtent:

2083.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8660,77Lt UAB „( - )“,

209UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7424,42 Lt UAB „( - )“,

210UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8237,33 Lt UAB „( - )“,

211UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7865,24 Lt UAB „( - )“,

212UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7515,27 Lt UAB ‚( - )“,

2132012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7733,70 Lt UAB „( - )“,

214UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8010,60 Lt UAB „( - )“,

215UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7502,82 Lt „UAB „( - )“,

216UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7187,70 Lt UAB „( - )“,

217UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7295,34 Lt UAB „( - )“,

218UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9922,18 Lt UAB ‚( - )“,

219UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10073,30 Lt UAB „( - )“,

220UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9729,56 Lt UAB „( - )“,

221UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9945,67 Lt UAB ‚( - )“,

222UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10044,32 Lt UAB „( - )“,

223UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9847,47 Lt UAB ‚( - )“,

224UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9874,44 Lt UAB „( - )“,

225UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9808,62 Lt UAB „( - )“,

226UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9903,78 Lt UAB „( - )“,

227UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9920,43 Lt UAB ‚( - )“,

228UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9520,76 Lt UAB „( - )“,

229UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9696,01 Lt UAB „( - )“,

2302012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8648,46 Lt UAB „( - )“,

231UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7174,61 Lt UAB „( - )“,

232UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7322,38 Lt UAB „( - )“,

233UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7113,30 Lt UAB „( - )“,

234UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7041,77 Lt UAB „( - )“,

235UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6937,16 Lt UAB „( - )“,

2362012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7281,33 Lt UAB „( - )“,

237UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9016,29 Lt UAB ‚( - )“,

238UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10814,04 Lt UAB „( - )“,

2392012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8379,81 Lt UAB ‚( - )“,

240UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8308,67 Lt UAB „( - )“,

241UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7504,65 Lt UAB „( - )“,

242UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7448,04 Lt UAB „( - )“,

243UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7558,20 Lt UAB „( - )“,

244UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7527,60 Lt UAB „( - )“,

245UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 3476,16 Lt UAB „( - )“,

246UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4394,16 Lt UAB „( - )“,

247UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7343,24 Lt UAB „( - )“,

248UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7395,26 Lt UAB ‚( - )“,

249UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7302,69 Lt UAB „( - )“,

250UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7055,60 Lt UAB „( - )“,

251UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6471,90 Lt UAB „( - )“,

252UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6869,70 Lt UAB ‚( - )“,

253UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6683,04 Lt UAB „( - )“,

254UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6409,17 Lt UAB „( - )“,

255UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6447,00 Lt UAB „( - )“,

256UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6394,70 Lt UAB „( - )“,

257UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6465,00 Lt UAB „( - )“,

258UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6321,00 Lt UAB „( - )“,

2592012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6384,00 Lt UAB „( - )“,

260UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6291,60 Lt UAB ‚( - )“,

261UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6107,85 Lt UAB „( - )“,

262UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5990,25 Lt UAB „( - )“,

263UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6097,56 Lt UAB „( - )“,

264UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6276,90 Lt UAB „( - )“,

265UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8020,80 Lt UAB „( - )“,

266UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7869,60 Lt UAB „( - )“,

2672012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7182,72 Lt UAB „( - )“,

268UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5623,20 Lt UAB „( - )“,

269UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5572,80 Lt UAB „( - )“,

270UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5346,60 Lt UAB „( - )“,

271UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5198,20 Lt UAB „( - )“,

272UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5311,60 Lt UAB ‚( - )“,

273UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5386,25 Lt UAB ‚( - )“,

274UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5372,35 Lt UAB ‚( - )“,

275UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5302,85 Lt UAB ‚( - )“,

276UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5365,40 Lt UAB „( - )“,

277UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5016,51 Lt UAB ‚( - )“,

278UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5266,71 Lt UAB ‚( - )“,

279UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5323,70 Lt UAB „( - )“,

280UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4997,05 Lt UAB „( - )“,

2812013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4698,20 Lt UAB ‚( - )“,

2822013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5066,55 Lt UAB ‚( - )“,

2832013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5441,85 Lt UAB „( - )“,

284UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5228,49 Lt UAB ‚( - )“,

285UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5122,15 Lt UAB ‚( - )“,

286UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5176,36 Lt UAB „( - )“,

287UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5400,15 Lt UAB ‚( - )“,

288UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5367,49 Lt UAB ‚( - )“,

289UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5316,75 Lt UAB „( - )“,

290UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5244,47 Lt UAB „( - )“,

291UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5124,24 Lt UAB „( - )“,

2923.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 96960,90 Lt UAB „( - )“,

2932012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7959,90 Lt UAB ( - )“,

2942012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 16026,56 Lt UAB „( - )“,

2952012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11092,05 Lt UAB „( - )“,

2962012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11883,33 Lt UAB „( - )“,

2972012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 10834,56 Lt UAB „( - )“,

2982012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12995,84 Lt UAB „( - )“,

2992012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12902,89 Lt UAB ‚( - )“,

3002013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 9905,64 Lt UAB ‚( - )“,

3012013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12578,70 Lt UAB „( - )“,

3022013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12613,20 Lt UAB „( - )“,

3032013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12489,15 Lt UAB „( - )“,

3042013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7832,55 Lt UAB „( - )“,

3053.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6902,00 Lt UAB „( - )“,

306UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7799,40 Lt UAB „( - )“,

307UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6634,24 Lt UAB „( - )“,

3082012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7450,74 Lt UAB „( - )“,

309UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9972,04 Lt UAB „( - )“,

310UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9382,66 Lt UAB „( - )“,

3112012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12308,15 Lt UAB „( - )“,

3122012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11242,71 Lt UAB „( - )“,

313UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9432,54 Lt UAB „( - )“,

314UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2867,57 Lt UAB „( - )“,

315UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10323,53 Lt UAB „( - )“,

316UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10591,11 Lt UAB „( - )“,

317UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6125,76 Lt UAB „( - )“,

318UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8349,12 Lt UAB „( - )“,

319UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5322,75 Lt UAB „( - )“,

320UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5596,29 Lt UAB „( - )“,

321UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7638,18 Lt UAB „( - )“,

322UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12819,76 Lt UAB „( - )“,

323UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11499,54 Lt UAB „( - )“,

324UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 16975,38 Lt UAB „( - )“,

325UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7830,78 Lt UAB „( - )“,

326UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 18713,43 Lt UAB „( - )“,

327UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10775,28 Lt UAB „( - )“,

328UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9675,04 Lt UAB „( - )“,

329UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7273,28 Lt UAB „( - )“,

330UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11063,60 Lt UAB „( - )“,

331UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13088,64 Lt UAB „( - )“,

332UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10010,96 Lt UAB „( - )“,

333UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12677,92 Lt UAB „( - )“,

334UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9343,20 Lt UAB „( - )“,

335UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6261,44 Lt UAB „( - )“,

336UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12159,45 Lt UAB „( - )“,

337UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10438,20 Lt UAB „( - )“,

338UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13872,60 Lt UAB „( - )“,

339UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9582,30 Lt UAB „( - )“,

3402012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8887,05 Lt UAB „( - )“,

341UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12311,92 Lt UAB „( - )“,

342UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11195,55 Lt UAB „( - )“,

3432012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5454,00 Lt UAB „( - )“,

344UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7327,80 Lt UAB „( - )“,

345UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2816,10 Lt UAB „( - )“,

346UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6937,20 Lt UAB „( - )“,

347UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13545,87 Lt UAB „( - )“,

348UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5768,31 Lt UAB „( - )“,

3492012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3757,65 Lt UAB „( - )“,

350UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9408,93 Lt UAB „( - )“,

351UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4771,44 Lt UAB „( - )“,

352UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 15219,54 Lt UAB „( - )“,

353UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12694,70 Lt UAB „( - )“,

354UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10247,74 Lt UAB „( - )“,

3552012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10005,38 Lt UAB „( - )“,

3562012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10012,68 Lt UAB „( - )“,

357UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4374,16 Lt UAB „( - )“,

358UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3050,64 Lt UAB „( - )“,

359UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6564,00 Lt UAB „( - )“,

3602012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8332,64 Lt UAB „( - )“,

361UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10650,88 Lt UAB „( - )“,

362UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6276,86 Lt UAB „( - )“,

3632012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 6386,76Lt UAB ‚( - )“,

3642012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 12275,83 Lt UAB „( - )“,

3652012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8356,05Lt UAB „( - )“,

3662012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11417,30Lt UAB „( - )“,

3672012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5624,95Lt UAB „( - )“,

368UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5541,92Lt UAB „( - )“,

369UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 8540,50Lt UAB „( - )“,

3702012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9816,15Lt UAB „( - )“,

3712012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9084,55Lt UAB „( - )“,

3722012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9047,91Lt UAB „( - )“,

3732012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9697,89Lt UAB „( - )“,

3742012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13074,96Lt UAB „( - )“,

3752012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13520,08Lt UAB „( - )“,

3762012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 12553,81Lt UAB „( - )“,

377UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8650,70Lt UAB ‚( - )“,

378UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 17274,71Lt UAB „( - )“,

3792012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8909,75Lt UAB „( - )“,

380UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 16584,72Lt UAB „( - )“,

381UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 18920,96Lt UAB „( - )“,

3822012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24979,68Lt UAB „( - )“

3832012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 27849,44Lt UAB „( - )“

3842012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23944,56Lt UAB „( - )“,

3852012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 32686,08Lt UAB „( - )“,

3862012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 658,68Lt UAB „( - )“,

3872012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23667,92Lt UAB „( - )“,

3882012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 31209,54Lt UAB „( - )“,

3892012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 19398,31Lt UAB „( - )“,

3902012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 34634,12Lt UAB „( - )“,

3912012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 36007,98Lt UAB „( - )“,

3922012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 37466,52Lt UAB „( - )“,

3932012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 40479,96Lt UAB „( - )“,

3942012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 35060,74Lt UAB „( - )“,

3952012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24435,84Lt UAB „( - )“,

3962012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 23436,27Lt UAB „( - )“,

397UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 16770,35Lt UAB „( - )“,

398UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11759,40Lt UAB „( - )“,

399UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11452,21Lt UAB „( - )“,

400UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 21982,02Lt UAB „( - )“,

401UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 7065,60Lt UAB „( - )“, tai yra nepagrindė apskaitos dokumentais ir apskaitos registre „Pardavimų pajamos“ neužregistravo pardavimo pajamų iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur). Tęsdama savo nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę; 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais”, Lietuvos Respublikos 2001- 12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“, Lietuvos Respublikos 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks”, 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoj jos prekių tiekimui ar paslaugos teikimui įforminti naudojamas dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai: 1) prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba 2) gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas“, 89 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma“, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis nepagrindė realizavimo pajamų gautų iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) bei veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 10 atvejų PVM deklaracijose pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai, įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra, PVM deklaracijose 11 eilutėje deklaravo mažiau, iš viso 1687266 Lt (488666 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų, 29 eilutėje deklaravo, iš viso 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau pardavimo PVM, 36 eilutėje deklaravo 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau mokėtino į Valstybės biudžetą PVM. 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos, II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ t. y. už 2012 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 223397 Lt (64702 Eur). 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“, t. y. už 2013 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur) ir tokiu būdu R. M., veikdama UAB „( - )“ naudai ir interesais išvengė turtinės prievolės 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio sumokėjimo į Valstybės biudžetą.

4024. Be to, R. M., pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“, 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad “mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti“, 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“, Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 3 d. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis. 2 dalies nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 10 straipsnio 2 dalies nuostatas „Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus ir kitus dokumentus, reikalingus draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti” bei šio Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatas “Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų”, 2012 metų balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio gruodžio bei 2013 metų sausio mėnesiais apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo darbuotojams, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur) bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 Eur), dėl ko UAB „( - )“ apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą 9072,30 Lt (2627,52 Eur) gyventojų pajamų mokesčio, apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (6381,12 Eur), apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770,00 Lt (12097,43Eur). Dėl Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

4035. V. Ž. buvo kaltinamas, bet išteisintas dėl to, kad padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą: V. Ž., būdamas UAB ,,( - )” (įmonės kodas ( - ), veikusios adresu: ( - ) ) pirkimų vadovu ir atsakingu už kiaulių skerdenų įsigijimus bei pardavimus, veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais bei buhaltere R. M., kuri pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kad „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: <...> vyriausiasis buhalteris (buhalteris); „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ buvo atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, nesilaikydami savo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 EUR), tuo pažeisdami Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, tai yra, V. Ž. tyčia nepagrindė apskaitos dokumentais, o R. M. neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), o būtent:

4045.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8660,77Lt UAB „( - )“,

405UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7424,42 Lt UAB „( - )“,

406UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8237,33 Lt UAB „( - )“,

407UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7865,24 Lt UAB „( - )“,

408UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7515,27 Lt UAB ‚( - )“,

4092012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7733,70 Lt UAB „( - )“,

410UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8010,60 Lt UAB „( - )“,

411UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7502,82 Lt „UAB „( - )“,

412UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7187,70 Lt UAB „( - )“,

413UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7295,34 Lt UAB „( - )“,

414UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9922,18 Lt UAB ‚( - )“,

415UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10073,30 Lt UAB „( - )“,

416UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9729,56 Lt UAB „( - )“,

417UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9945,67 Lt UAB ‚( - )“,

418UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10044,32 Lt UAB „( - )“,

419UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9847,47 Lt UAB ‚( - )“,

420UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9874,44 Lt UAB „( - )“,

421UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9808,62 Lt UAB „( - )“,

422UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9903,78 Lt UAB „( - )“,

423UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9920,43 Lt UAB ‚( - )“,

424UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9520,76 Lt UAB „( - )“,

425UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9696,01 Lt UAB „( - )“,

4262012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8648,46 Lt UAB „( - )“,

427UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7174,61 Lt UAB „( - )“,

428UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7322,38 Lt UAB „( - )“,

429UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7113,30 Lt UAB „( - )“,

430UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7041,77 Lt UAB „( - )“,

431UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6937,16 Lt UAB „( - )“,

4322012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7281,33 Lt UAB „( - )“,

433UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9016,29 Lt UAB ‚( - )“,

434UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10814,04 Lt UAB „( - )“,

4352012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8379,81 Lt UAB ‚( - )“,

436UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8308,67 Lt UAB „( - )“,

437UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7504,65 Lt UAB „( - )“,

438UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7448,04 Lt UAB „( - )“,

439UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7558,20 Lt UAB „( - )“,

440UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7527,60 Lt UAB „( - )“,

441UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 3476,16 Lt UAB „( - )“,

442UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4394,16 Lt UAB „( - )“,

443UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7343,24 Lt UAB „( - )“,

444UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7395,26 Lt UAB ‚( - )“,

445UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7302,69 Lt UAB „( - )“,

446UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7055,60 Lt UAB „( - )“,

447UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6471,90 Lt UAB „( - )“,

448UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6869,70 Lt UAB ‚( - )“,

449UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6683,04 Lt UAB „( - )“,

450UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6409,17 Lt UAB „( - )“,

451UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6447,00 Lt UAB „( - )“,

452UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6394,70 Lt UAB „( - )“,

453UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6465,00 Lt UAB „( - )“,

454UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6321,00 Lt UAB „( - )“,

4552012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6384,00 Lt UAB „( - )“,

456UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6291,60 Lt UAB ‚( - )“,

457UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6107,85 Lt UAB „( - )“,

458UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5990,25 Lt UAB „( - )“,

459UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6097,56 Lt UAB „( - )“,

460UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6276,90 Lt UAB „( - )“,

461UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8020,80 Lt UAB „( - )“,

462UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7869,60 Lt UAB „( - )“,

4632012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7182,72 Lt UAB „( - )“,

464UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5623,20 Lt UAB „( - )“,

465UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5572,80 Lt UAB „( - )“,

466UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5346,60 Lt UAB „( - )“,

467UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5198,20 Lt UAB „( - )“,

468UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5311,60 Lt UAB ‚( - )“,

469UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5386,25 Lt UAB ‚( - )“,

470UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5372,35 Lt UAB ‚( - )“,

471UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5302,85 Lt UAB ‚( - )“,

472UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5365,40 Lt UAB „( - )“,

473UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5016,51 Lt UAB ‚( - )“,

474UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5266,71 Lt UAB ‚( - )“,

475UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5323,70 Lt UAB „( - )“,

476UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4997,05 Lt UAB „( - )“,

4772013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4698,20 Lt UAB ‚( - )“,

4782013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5066,55 Lt UAB ‚( - )“,

4792013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5441,85 Lt UAB „( - )“,

480UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5228,49 Lt UAB ‚( - )“,

481UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5122,15 Lt UAB ‚( - )“,

482UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5176,36 Lt UAB „( - )“,

483UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5400,15 Lt UAB ‚( - )“,

484UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5367,49 Lt UAB ‚( - )“,

485UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5316,75 Lt UAB „( - )“,

486UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5244,47 Lt UAB „( - )“,

487UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5124,24 Lt UAB „( - )“,

4885.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 96960,90 Lt UAB „( - )“,

4892012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7959,90 Lt UAB ‚( - )“,

4902012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 16026,56 Lt UAB „( - )“,

4912012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11092,05 Lt UAB „( - )“,

4922012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11883,33 Lt UAB „( - )“,

4932012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 10834,56 Lt UAB „( - )“,

4942012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12995,84 Lt UAB „( - )“,

4952012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12902,89 Lt UAB ‚( - )“,

4962013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 9905,64 Lt UAB ‚( - )“,

4972013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12578,70 Lt UAB „( - )“,

4982013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12613,20 Lt UAB „( - )“,

4992013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12489,15 Lt UAB „( - )“,

5002013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7832,55 Lt UAB „( - )“,

5015.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6902,00 Lt UAB „( - )“,

502UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7799,40 Lt UAB „( - )“,

503UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6634,24 Lt UAB „( - )“,

5042012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7450,74 Lt UAB „( - )“,

505UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9972,04 Lt UAB „( - )“,

506UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9382,66 Lt UAB „( - )“,

5072012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12308,15 Lt UAB „( - )“,

5082012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11242,71 Lt UAB „( - )“,

509UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9432,54 Lt UAB „( - )“,

510UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2867,57 Lt UAB „( - )“,

511UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10323,53 Lt UAB „( - )“,

512UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10591,11 Lt UAB „( - )“,

513UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6125,76 Lt UAB „( - )“,

514UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8349,12 Lt UAB „( - )“,

515UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5322,75 Lt UAB „( - )“,

516UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5596,29 Lt UAB „( - )“,

517UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7638,18 Lt UAB „( - )“,

518UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12819,76 Lt UAB „( - )“,

519UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11499,54 Lt UAB „( - )“,

520UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 16975,38 Lt UAB „( - )“,

521UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7830,78 Lt UAB „( - )“,

522UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 18713,43 Lt UAB „( - )“,

523UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10775,28 Lt UAB „( - )“,

524UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9675,04 Lt UAB „( - )“,

525UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7273,28 Lt UAB „( - )“,

526UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11063,60 Lt UAB „( - )“,

527UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13088,64 Lt UAB „( - )“,

528UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10010,96 Lt UAB „( - )“,

529UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12677,92 Lt UAB „( - )“,

530UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9343,20 Lt UAB „( - )“,

531UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6261,44 Lt UAB „( - )“,

532UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12159,45 Lt UAB „( - )“,

533UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10438,20 Lt UAB „( - )“,

534UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13872,60 Lt UAB „( - )“,

535UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9582,30 Lt UAB „( - )“,

5362012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8887,05 Lt UAB „( - )“,

537UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12311,92 Lt UAB „( - )“,

538UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11195,55 Lt UAB „( - )“,

5392012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5454,00 Lt UAB „( - )“,

540UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7327,80 Lt UAB „( - )“,

541UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2816,10 Lt UAB „( - )“,

542UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6937,20 Lt UAB „( - )“,

543UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13545,87 Lt UAB „( - )“,

544UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5768,31 Lt UAB „( - )“,

5452012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3757,65 Lt UAB „( - )“,

546UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9408,93 Lt UAB „( - )“,

547UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4771,44 Lt UAB „( - )“,

548UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 15219,54 Lt UAB „( - )“,

549UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12694,70 Lt UAB „( - )“,

550UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10247,74 Lt UAB „( - )“,

5512012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10005,38 Lt UAB „( - )“,

5522012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10012,68 Lt UAB „( - )“,

553UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4374,16 Lt UAB „( - )“,

554UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3050,64 Lt UAB „( - )“,

555UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6564,00 Lt UAB „( - )“,

5562012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8332,64 Lt UAB „( - )“,

557UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10650,88 Lt UAB „( - )“,

558UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6276,86 Lt UAB „( - )“,

5592012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 6386,76Lt UAB ‚( - )“,

5602012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 12275,83 Lt UAB „( - )“,

5612012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8356,05Lt UAB „( - )“,

5622012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11417,30Lt UAB „( - )“,

5632012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5624,95Lt UAB „( - )“,

564UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5541,92Lt UAB „( - )“,

565UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 8540,50Lt UAB „( - )“,

5662012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9816,15Lt UAB „( - )“,

5672012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9084,55Lt UAB „( - )“,

5682012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9047,91Lt UAB „( - )“,

5692012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9697,89Lt UAB „( - )“,

5702012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13074,96Lt UAB „( - )“,

5712012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13520,08Lt UAB „( - )“,

5722012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 12553,81Lt UAB „( - )“,

573UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8650,70Lt UAB ‚( - )“,

574UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 17274,71Lt UAB „( - )“,

5752012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8909,75Lt UAB „( - )“,

576UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 16584,72Lt UAB „( - )“,

577UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 18920,96Lt UAB „( - )“,

5782012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24979,68Lt UAB „( - )“

5792012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 27849,44Lt UAB „( - )“

5802012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23944,56Lt UAB „( - )“,

5812012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 32686,08Lt UAB „( - )“,

5822012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 658,68Lt UAB „( - )“,

5832012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23667,92Lt UAB „( - )“,

5842012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 31209,54Lt UAB „( - )“,

5852012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 19398,31Lt UAB „( - )“,

5862012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 34634,12Lt UAB „( - )“,

5872012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 36007,98Lt UAB „( - )“,

5882012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 37466,52Lt UAB „( - )“,

5892012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 40479,96Lt UAB „( - )“,

5902012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 35060,74Lt UAB „( - )“,

5912012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24435,84Lt UAB „( - )“,

5922012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 23436,27Lt UAB „( - )“,

593UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 16770,35Lt UAB „( - )“,

594UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11759,40Lt UAB „( - )“,

595UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11452,21Lt UAB „( - )“,

596UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 21982,02Lt UAB „( - )“,

597UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 7065,60Lt UAB „( - )“, tai yra V. Ž. tyčia nepagrindė apskaitos dokumentais, o R. M. neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur).

5985.4. R. M., tęsdama nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę; 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais”, Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“, Lietuvos Respublikos 2002- 03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks”, 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoj jos prekių tiekimui ar paslaugos teikimui įforminti naudojamas dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai: 1) prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba 2) gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas“, 89 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma“, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis nepagrindė realizavimo pajamų gautų iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) bei veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 10 atvejų PVM deklaracijose pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai, įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra, PVM deklaracijose 11 eilutėje deklaravo mažiau, iš viso 1687266 Lt (488666 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų, 29 eilutėje deklaravo, iš viso 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau pardavimo PVM, 36 eilutėje deklaravo 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau mokėtino į Valstybės biudžetą PVM. 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos, II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ t.y. už 2012 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 223397 Lt (64702 Eur). 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“, t.y. už 2013 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur) ir tokiu būdu R. M., veikdama UAB „( - )“ naudai išvengė turtinės prievolės 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio sumokėjimo į Valstybės biudžetą. Dėl Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012- 04-01 iki 2013-02-28 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

5996. G. V. buvo kaltinamas, bet išteisintas dėl to, kad aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą: G. V., nuo 2012-01-02 būdamas UAB ,,( - )” ( įmonės kodas ( - ), veikusios adresu ( - ) ) generaliniu direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą, kurioje nurodoma, kad “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” bei šio straipsnio 2 dalies nuostatą „Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“ būdamas atsakingu už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimą, turėdamas priskirtą pareigą ir realią galimybę kontroliuoti bendrovės veiklą, neužtikrino, kad į UAB „( - )“ apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, o būtent:

6006.1. UAB „( - )“ buhalterė R. M., būdama atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 veikdama kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž. ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 EUR), tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, o būtent:

601UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8660,77Lt UAB „( - )“,

602UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7424,42 Lt UAB „( - )“,

603UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8237,33 Lt UAB „( - )“,

604UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7865,24 Lt UAB „( - )“,

605UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7515,27 Lt UAB ‚( - )“,

6062012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7733,70 Lt UAB „( - )“,

607UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8010,60 Lt UAB „( - )“,

608UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7502,82 Lt „UAB „( - )“,

609UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7187,70 Lt UAB „( - )“,

610UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7295,34 Lt UAB „( - )“,

611UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9922,18 Lt UAB ‚( - )“,

612UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10073,30 Lt UAB „( - )“,

613UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9729,56 Lt UAB „( - )“,

614UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9945,67 Lt UAB ‚( - )“,

615UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10044,32 Lt UAB „( - )“,

616UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9847,47 Lt UAB ‚( - )“,

617UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9874,44 Lt UAB „( - )“,

618UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9808,62 Lt UAB „( - )“,

619UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9903,78 Lt UAB „( - )“,

620UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9920,43 Lt UAB ‚( - )“,

621UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9520,76 Lt UAB „( - )“,

622UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9696,01 Lt UAB „( - )“,

6232012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8648,46 Lt UAB „( - )“,

624UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7174,61 Lt UAB „( - )“,

625UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7322,38 Lt UAB „( - )“,

626UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7113,30 Lt UAB „( - )“,

627UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7041,77 Lt UAB „( - )“,

628UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6937,16 Lt UAB „( - )“,

6292012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7281,33 Lt UAB „( - )“,

630UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 9016,29 Lt UAB ‚( - )“,

631UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 10814,04 Lt UAB „( - )“,

6322012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8379,81 Lt UAB ‚( - )“,

633UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8308,67 Lt UAB „( - )“,

634UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7504,65 Lt UAB „( - )“,

635UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7448,04 Lt UAB „( - )“,

636UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7558,20 Lt UAB „( - )“,

637UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7527,60 Lt UAB „( - )“,

638UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 3476,16 Lt UAB „( - )“,

639UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4394,16 Lt UAB „( - )“,

640UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7343,24 Lt UAB „( - )“,

641UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7395,26 Lt UAB ‚( - )“,

642UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7302,69 Lt UAB „( - )“,

643UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7055,60 Lt UAB „( - )“,

644UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6471,90 Lt UAB „( - )“,

645UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6869,70 Lt UAB ‚( - )“,

646UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6683,04 Lt UAB „( - )“,

647UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6409,17 Lt UAB „( - )“,

648UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6447,00 Lt UAB „( - )“,

649UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6394,70 Lt UAB „( - )“,

650UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6465,00 Lt UAB „( - )“,

651UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6321,00 Lt UAB „( - )“,

6522012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6384,00 Lt UAB „( - )“,

653UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6291,60 Lt UAB ‚( - )“,

654UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6107,85 Lt UAB „( - )“,

655UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5990,25 Lt UAB „( - )“,

656UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6097,56 Lt UAB „( - )“,

657UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 6276,90 Lt UAB „( - )“,

658UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 8020,80 Lt UAB „( - )“,

659UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7869,60 Lt UAB „( - )“,

6602012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 7182,72 Lt UAB „( - )“,

661UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5623,20 Lt UAB „( - )“,

662UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5572,80 Lt UAB „( - )“,

663UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5346,60 Lt UAB „( - )“,

664UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5198,20 Lt UAB „( - )“,

665UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5311,60 Lt UAB ‚( - )“,

666UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5386,25 Lt UAB ‚( - )“,

667UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5372,35 Lt UAB ‚( - )“,

668UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5302,85 Lt UAB ‚( - )“,

669UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5365,40 Lt UAB „( - )“,

670UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5016,51 Lt UAB ‚( - )“,

671UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5266,71 Lt UAB ‚( - )“,

672UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5323,70 Lt UAB „( - )“,

673UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4997,05 Lt UAB „( - )“,

6742013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 4698,20 Lt UAB ‚( - )“,

6752013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5066,55 Lt UAB ‚( - )“,

6762013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5441,85 Lt UAB „( - )“,

677UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5228,49 Lt UAB ‚( - )“,

678UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5122,15 Lt UAB ‚( - )“,

679UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5176,36 Lt UAB „( - )“,

680UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5400,15 Lt UAB ‚( - )“,

681UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5367,49 Lt UAB ‚( - )“,

682UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5316,75 Lt UAB „( - )“,

683UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5244,47 Lt UAB „( - )“,

684UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė skerdienos už 5124,24 Lt UAB „( - )“,

6856.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 96960,90 Lt UAB „( - )“,

6862012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7959,90 Lt UAB ‚( - )“,

6872012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 16026,56 Lt UAB „( - )“,

6882012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11092,05 Lt UAB „( - )“,

6892012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 11883,33 Lt UAB „( - )“,

6902012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 10834,56 Lt UAB „( - )“,

6912012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12995,84 Lt UAB „( - )“,

6922012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12902,89 Lt UAB ‚( - )“,

6932013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 9905,64 Lt UAB ‚( - )“,

6942013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12578,70 Lt UAB „( - )“,

6952013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12613,20 Lt UAB „( - )“,

6962013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 12489,15 Lt UAB „( - )“,

6972013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717016 pardavė skerdienos už 7832,55 Lt UAB „( - )“,

6986.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6902,00 Lt UAB „( - )“,

699UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7799,40 Lt UAB „( - )“,

700UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6634,24 Lt UAB „( - )“,

7012012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7450,74 Lt UAB „( - )“,

702UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9972,04 Lt UAB „( - )“,

703UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9382,66 Lt UAB „( - )“,

7042012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12308,15 Lt UAB „( - )“,

7052012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11242,71 Lt UAB „( - )“,

706UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9432,54 Lt UAB „( - )“,

707UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2867,57 Lt UAB „( - )“,

708UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10323,53 Lt UAB „( - )“,

709UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10591,11 Lt UAB „( - )“,

710UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6125,76 Lt UAB „( - )“,

711UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8349,12 Lt UAB „( - )“,

712UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5322,75 Lt UAB „( - )“,

713UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5596,29 Lt UAB „( - )“,

714UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7638,18 Lt UAB „( - )“,

715UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12819,76 Lt UAB „( - )“,

716UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11499,54 Lt UAB „( - )“,

717UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 16975,38 Lt UAB „( - )“,

718UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7830,78 Lt UAB „( - )“,

719UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 18713,43 Lt UAB „( - )“,

720UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10775,28 Lt UAB „( - )“,

721UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9675,04 Lt UAB „( - )“,

722UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7273,28 Lt UAB „( - )“,

723UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11063,60 Lt UAB „( - )“,

724UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13088,64 Lt UAB „( - )“,

725UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10010,96 Lt UAB „( - )“,

726UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12677,92 Lt UAB „( - )“,

727UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9343,20 Lt UAB „( - )“,

728UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6261,44 Lt UAB „( - )“,

729UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12159,45 Lt UAB „( - )“,

730UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10438,20 Lt UAB „( - )“,

731UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13872,60 Lt UAB „( - )“,

732UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9582,30 Lt UAB „( - )“,

7332012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8887,05 Lt UAB „( - )“,

734UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12311,92 Lt UAB „( - )“,

735UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 11195,55 Lt UAB „( - )“,

7362012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5454,00 Lt UAB „( - )“,

737UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 7327,80 Lt UAB „( - )“,

738UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 2816,10 Lt UAB „( - )“,

739UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6937,20 Lt UAB „( - )“,

740UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 13545,87 Lt UAB „( - )“,

741UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 5768,31 Lt UAB „( - )“,

7422012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3757,65 Lt UAB „( - )“,

743UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 9408,93 Lt UAB „( - )“,

744UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4771,44 Lt UAB „( - )“,

745UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 15219,54 Lt UAB „( - )“,

746UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 12694,70 Lt UAB „( - )“,

747UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10247,74 Lt UAB „( - )“,

7482012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10005,38 Lt UAB „( - )“,

7492012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10012,68 Lt UAB „( - )“,

750UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 4374,16 Lt UAB „( - )“,

751UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 3050,64 Lt UAB „( - )“,

752UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6564,00 Lt UAB „( - )“,

7532012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 8332,64 Lt UAB „( - )“,

754UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 10650,88 Lt UAB „( - )“,

755UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines pardavė skerdienos už 6276,86 Lt UAB „( - )“,

7562012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 6386,76Lt UAB ‚( - )“,

7572012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 12275,83 Lt UAB „( - )“,

7582012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8356,05Lt UAB „( - )“,

7592012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11417,30Lt UAB „( - )“,

7602012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5624,95Lt UAB „( - )“,

761UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 5541,92Lt UAB „( - )“,

762UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 8540,50Lt UAB „( - )“,

7632012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9816,15Lt UAB „( - )“,

7642012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9084,55Lt UAB „( - )“,

7652012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 9047,91Lt UAB „( - )“,

7662012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 9697,89Lt UAB „( - )“,

7672012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13074,96Lt UAB „( - )“,

7682012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 13520,08Lt UAB „( - )“,

7692012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 12553,81Lt UAB „( - )“,

770UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8650,70Lt UAB ‚( - )“,

771UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 17274,71Lt UAB „( - )“,

7722012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 8909,75Lt UAB „( - )“,

773UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 16584,72Lt UAB „( - )“,

774UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 18920,96Lt UAB „( - )“,

7752012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24979,68Lt UAB „( - )“

7762012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 27849,44Lt UAB „( - )“

7772012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23944,56Lt UAB „( - )“,

7782012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 32686,08Lt UAB „( - )“,

7792012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 658,68Lt UAB „( - )“,

7802012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 23667,92Lt UAB „( - )“,

7812012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 31209,54Lt UAB „( - )“,

7822012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 19398,31Lt UAB „( - )“,

7832012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 34634,12Lt UAB „( - )“,

7842012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 36007,98Lt UAB „( - )“,

7852012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 37466,52Lt UAB „( - )“,

7862012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 40479,96Lt UAB „( - )“,

7872012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė skerdienos už 35060,74Lt UAB „( - )“,

7882012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 24435,84Lt UAB „( - )“,

7892012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 23436,27Lt UAB „( - )“,

790UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 16770,35Lt UAB „( - )“,

791UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11759,40Lt UAB „( - )“,

792UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 11452,21Lt UAB „( - )“,

793UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 21982,02Lt UAB „( - )“,

794UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė skerdienos už 7065,60Lt UAB „( - )“, tai yra nepagrindė apskaitos dokumentais ir neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“, todėl neapskaičiavo, nedeklaravo ir nesumokėjo, iš viso 354325 Lt (102620 EUR) PVM, iš jų: 2012 m. gegužės-gruodžio mėnesiais – 312755 Lt (90580 EUR), 2013 m. sausio-vasario mėnesiais – 41570 L (12040 EUR) bei nedeklaravo ir į Valstybės biudžetą nesumokėjo mokėtino metinio pelno už 2012 m. mokestinį laikotarpį -223397Lt (64700,24EUR), už 2013 m. mokestinį laikotarpį- 29693 Lt (8599,69 EUR), iš viso 253090 Lt (73300 EUR).

7957. Be to, G. V., einamų pareigų pagrindu, neužtikrino, kad laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2013-02-28 UAB „( - )“ buhalterė R. M., visais atvejais bendrovės apskaitoje registruotų darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį, apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ registruotų darbuotojams faktiškai išmokėtą darbo užmokestį, o būtent:

7967.1. R. M. pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“, 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad “mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti“, 2 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“, Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 3 d. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis. 2 dalies nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“, Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 10 straipsnio 2 dalies nuostatas „Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus ir kitus dokumentus, reikalingus draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti” bei šio Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatas “Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų”, 2012 metų balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio gruodžio bei 2013 metų sausio mėnesiais, apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo darbuotojams, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 EUR) bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 EUR), dėl ko apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 EUR, apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 EUR), apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą 9072,30 Lt (2627,52 EUR) gyventojų pajamų mokesčio, apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (6381,12 EUR), apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770,00 Lt (12097,43Eur). Dėl Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

7978. Nuteistoji R. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 10 d. nuosprendžio dalį jos pripažinimo kalta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir priimti naują nuosprendį, kuriuo ją pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisinti.

7988.1. Nurodo, kad nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ji pripažinta kalta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl neapskaitytų atlyginimų (premijų) išmokėjimo UAB „( - )“ darbuotojams, tačiau visų pirma pažymima, jog ji negali būti laikoma šios nusikalstamos veikos subjektu. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Šiuo atveju bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė buvo A. S.. Tuo tarpu ji, R. M., bendrovėje dirbo vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui. Taigi akivaizdu, jog ji nėra nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjektas. Laikydamas ją tinkamu šios nusikalstamos veikos subjektu, pirmosios instancijos teismas skundžiamo nuosprendžio 57 puslapyje nurodė, kad už bendrovės buhalterinę apskaitą buvo atsakinga vyriausioji finansininkė, tačiau atlikti tam tikras funkcijas buvo pavesta ir jos pavaldume dirbančioms buhalterėms. Konkrečiai ji, R. M., buvo paskirta vyresniąja buhaltere darbo užmokesčio srityje, nusikalstamą veiką įvykdė vykdant jai pavestas darbines funkcijas, bendrovės vyriausiajai finansininkei nesuvokiant, kad daroma nusikalstama veika. Tačiau atkreipiamas dėmesys, jog tokia išvada nėra pagrįsta. Pats teismas skundžiamo nuosprendžio 53 puslapyje nurodė, jog R. M. atsakomybė galima tik dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu, veikiant per bendrovės vyriausiąją buhalterę, kuri galėjo ir nesuvokti R. M. nusikalstamų ketinimų. Taigi visa tai rodo, jog skundžiamame nuosprendyje pats teismas prieštarauja savo išvadoms, kadangi vienoje nuosprendžio dalyje teigiama, jog vyriausioji buhalterė tik galėjo nesuvokti R. M. nusikalstamų veiksmų, o kitoje nuosprendžio dalyje jau konstatuojama, jog vyriausioji buhalterė nesuvokė, jog yra daroma nusikalstama veika. Tai tik rodo, jog pirmosios instancijos teismas nesurinko byloje neginčijamų įrodymų, kurie pagrįstų, jog vyriausioji buhalterė tikrai nesuvokė R. M. nusikalstamų veiksmų ir savo išvadas grindė tik prielaidomis.

7998.2. Nuteistosios apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, kad net ir nustačius, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė tikrai nesuvokė R. M. nusikalstamų veiksmų, vien to nepakanka pripažinti, kad R. M. yra tinkamas šios nusikalstamos veikos subjektas. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsniais bei formuojama teismų praktika (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-273-693/2017), apgaulingo teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektais gali būti tiek buhalteris, tiek ūkio subjekto vadovas, tiek abu, jeigu tai jie daro susitarę. Siekiant atriboti kada atsakomybė kyla ūkio subjekto vadovui, o kada buhalteriui, teismų praktikoje suformuota, jog įmonės vadovas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą savarankiškai gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tais atvejais, kai įmonės vadovas sąmoningai pateikinėja buhalteriui suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus tam, kad jis juos įtrauktų į apskaitą, o įmonės buhalteris apie tai neinformuojamas, arba iš viso nepateikia buhalteriui dokumentų apie įmonėje įvykusias operacijas. Šiuo atveju įmonės vadovas daro nusikaltimą įmonės buhalterio rankomis, šiam nesuvokiant daromos veikos pavojingumo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-363/2014; 2K-277-696/2017, 2K-356-696/2017). Apeliantė pažymi, kad nagrinėjamoje byloje iš viso nėra tokių duomenų, jog jai kaip vyresniajai buhalterei darbo užmokesčio srityje būtų informaciją teikęs ūkio subjekto vadovas, tai yra UAB „( - )“ generalinis direktorius. Iš byloje surinktų ir apylinkės teismo ištirtų duomenų matyti, jog jai duomenis teikdavo UAB “( - )” komercijos direktorius N. K. (miręs), kuriam buvo suteikta prokūra, tai yra įmonė suteikė teisę N. K. ir jį įgaliojo savarankiškai atstovauti įmonę vykdant bei vystant veiklą mėsos pramonės srityje bei kitoje komercinėje ūkinėje veikloje, veikti jos vardu ir sąskaita, suteikiant jam teisę bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius ir kitus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus, susijusius su bendrovės verslu, jai pateikdavo tikrovės neatitinkančius duomenis. Tačiau skundžiamame nuosprendyje teismas nenustatė, jog ji, R. M., būtų buvusi informuota ir suvokusi, jog UAB „( - )“ komercijos direktorius N. K. jai pateikdavo tikrovės neatitinkančius duomenis. Ji ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad duomenis, kuriuos ji įrašydavo, gaudavo iš N. K. ir parengusi premijų išmokėjimo žiniaraštį jį nunešdavo N. K., kuris po kurio laiko sugrąžindavo su įmonės darbuotojų parašais. Šiuos jos parodymus patvirtino ir UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A. S., kuri parodė, kad premijų skyrimą tvirtindavo skyriaus vadovai, o tada generalinis direktorius. Visa tai rodo, jog ji, R. M., tik vykdė įmonės komercijos direktoriaus N. K., bet ne įmonės vadovo nurodymus, ir pati nesuvokė ir negalėjo suvokti, jog atlieka kokius nors nusikalstamus veiksmus, todėl vadovaujantis aptarta naujausia teismų praktika analogiško pobūdžio bylose, ji negali būti laikoma nusikaltimo subjektu. Nuteistoji teigia, jog vertinant aplinkybę, jog ji tik vykdė jai duodamus komercijos direktoriaus N. K. nurodymus ir pati nesuvokė, jog atlieka nusikalstamus veiksmus, laikoma, jog nenustatytas ir objektyvusis šios nusikalstamos veikos požymis – apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas - tai sąmoningas buhalterinės apskaitos netvarkymas arba šios apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-356-696/2017). Taigi vienareikšmiškai nenustačius, jog ji suvokė, kad vykdydama įmonės komercijos direktoriaus ir prokuristo N. K. nurodymus, pažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus, laikoma, jog nenustatytas tiek objektyvusis, tiek ir subjektyvusis nusikalstamos veikos požymis – apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas bei kaltė.

8008.3. Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, kadangi nepagrįstai išskirtinę reikšmę suteikė FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadai Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos. Pažymima, jog šioje specialisto išvadoje buvo remtasi subjektyviais duomenimis, t. y. nenuosekliais ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų apklausos protokolais bei kitais ikiteisminio tyrimo metu valstybinio kaltintojo surinktais duomenimis. Specialistė R. M. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad užduotį suformavo tyrėjai iš anksto joje nurodydami atitinkamas sąlygas kaip neva teisingas. Specialistė R. M. nurodė, kad pati selektyviai atrinko liudytojų parodymus, kurie jai buvo reikalingi, ji nevertino visos įmonės buhalterinės apskaitos, nors padarė išvadą, jog neva negalima iš dalies nustatyti visos įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pasak specialistės, ji vertino tik dalį įmonės buhalterinės apskaitos, tai yra tik tiek, kiek jai reikėjo, ji nebuvo net susipažinusi su įmonės valdymo struktūra, jai nebuvo pateikti duomenys apie įmonės valdymo procesų kontrolę, nurodė, jeigu kito liudytojų parodymai, o tai nuosprendyje konstatavo ir apylinkės teismas, kistų ir specialisto išvada. Visą tai rodo, jog specialisto išvada buvo priimta tik remiantis subjektyvia specialistės pozicija. Specialisto išvadoje nustatytos aplinkybės ir išvados yra paneigtos neginčytina konsultacine išvada, nustatyti specialisto išvadoje prieštaravimai nebuvo pašalinti, todėl specialisto išvada laikytina nepatikima, todėl ja iš viso negalima remtis kaip savarankišku nuteistosios R. M. kaltę pagrindžiančiu įrodymu.

8018.4. Apeliaciniame skunde nuteistoji atkreipia dėmesį, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo apklausti visi liudytojai ir taip buvo suvaržyta jos teisė į gynybą, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog tik dalis teisiamojo posėdžio metu apklaustų liudytojų patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Kiti parodymus pakeitė ir nurodė skirtingas aplinkybes. Esant prieštaringiems liudytojų parodymams pirmosios instancijos teismas privalėjo apklausti visus liudytojus ir pašalinti byloje esančius prieštaravimus, o ne remtis kaltinimui palankia liudytojų parodymų dalimi, kitus parodymus atmetant ir nurodant, jog jie vertinami kritiškai vien dėl to, kad liudytojai nenurodė parodymų nesutapimo priežasties. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, Messeguė and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Taigi apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-232/2014, 2K-319-511/2017, 2K-57-697/2018). Be to, duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-24/2014, 2K-249-895/2017). Neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui, tokia pozicija išreiškia nekaltumo prezumpcijoje ir formuojamoje teismų praktikoje (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-433- 507/2016).

8029. Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė L. Rokanskienė apeliaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria išteisinti R. M. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dalyje dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios su neapskaitytos skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, taip pat išteisinti V. Ž., G. V., juridinis asmuo UAB „( - )“, ir priimti naują nuosprendį: R. M. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 300 MGL (11298 Eur) bauda, V. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 250 MGL (9415 Eur) bauda, G. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 200 MGL(7532 Eur) bauda, juridinį asmenį UAB „( - )“ pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti 2000 MGL (75320 Eur) bauda.

8039.1. Nurodo, kad teismo padarytos išvados yra nepagrįstos, nes jos grindžiamos tik kaltinamųjų R. M., V. Ž., G. V., juridinio asmens UAB „( - )“ bei su jais susijusių liudytojų parodymais ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas nurodydamas, jog R. M. ir V. Ž. pareikšti įtarimai dėl skerdienos įgijimo ir pardavimo labiau tinka sukčiavimo atveju, cituoja tik dalį kaltinimo R. M. ir V. Ž., t. y. jog ji veikdama kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž. ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63. R. M. buvo kaltinama ir tuo, jog nepagrindė apskaitos dokumentais ir apskaitos registre „Pardavimų pajamos“ neužregistravo pardavimo pajamų iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur). Tęsdama savo nusikalstamą veiką laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis nepagrindė realizavimo pajamų gautų iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) bei veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 10 atvejų PVM deklaracijose pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai,

804įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra, PVM deklaracijose 11 eilutėje deklaravo mažiau, iš viso 1687266 Lt (488666 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų, 29 eilutėje deklaravo, iš viso 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau pardavimo PVM, 36 eilutėje deklaravo 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau mokėtino į Valstybės biudžetą PVM. 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos, II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ t. y. už 2012 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 223397 Lt (64702 Eur). 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“, t. y. už 2013 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur) ir tokiu būdu R. M., veikdama UAB „( - )“ naudai, išvengė turtinės prievolės 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio sumokėjimo į Valstybės biudžetą. Atitinkamai suformuluotas kaltinimas ir V. Ž..

8059.2. Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad išteisindamas R. M. dėl UAB „( - )“ be apskaitos dokumentų įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, teismas nurodė, jog R. M. nebuvo UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, pagal įstatymą atsakinga už ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, tačiau pripažino kalta dalyje dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu, veikiant per bendrovės vyriausiąją buhalterę, kuri galėjo ir nesuvokti R. M. nusikalstamų ketinimų. Tokiu būdu nuosprendyje padarytos prieštaringos išvados – R. M. ne subjektas apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą dėl įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, tačiau subjektas dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu. Šioje dalyje konstatuota, jog R. M. veikė per bendrovės vyriausiąją buhalterę, kuri galėjo ir nesuvokti R. M. nusikalstamų ketinimų, nors kaltinimas buvo suformuluotas kaip tęstinė veika. Taigi, teismas kaltinimą padalina į dvi dalis, kur dalyje dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu, pripažįsta, jog R. M. buvo subjektas, nes veikė per bendrovės vyr. buhalterę, o kitoje dalyje apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą dėl įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ ne subjektas, nors taip pat buvo kaltinama veikusi per bendrovės vyr. buhalterę.

8069.3. Prokuratūros apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad teismo išvada, jog nesurinkta jokių objektyvių įrodymų, kad neapskaityta skerdiena buvo įgyta už UAB „( - )“ lėšas, o gautos pajamos atiteko, buvo panaudotos juridinio asmens naudai, tačiau nebuvo apskaitytos buhalterinėje apskaitoje, nes šios aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatinėjamos, visiškai nepagrįsta. Kratos protokolai patvirtina, kad kratų metu iš R. M., V. Ž. gyvenamųjų vietų, UAB „( - )“ patalpų buvo paimti kompiuteriai, laikmenos standieji diskai, dokumentai, kurie patvirtina, jog buvo vykdomi neapskaityti sandoriai: paimtas R. M. kompiuteris ir laikmenos, jie apžiūrėti ir juose esančius įrašus detaliai paaiškino apklausų metu įtariamoji; V. Ž. dokumentai, kuriuose yra datos, skaičiai, sumos, įmonių pavadinimai bei nurodyta, kad „viso parduota 92935,55 per 01 mėn. Vienas iš įrašų „0 2013.02.20 4927686 *AAA-1717016 7832,55 Lt UAB „( - )“ yra apibrauktas, virš jo yra rankraštinis įrašas „be sąsk.“ Likę du įrašai yra „0 2013.01.16 4875531 *AAA-1717019 21982,02 Lt UAB „( - )“ ( - ) A bei „0 2013.01.17 4877269 *AAA-1717019 7065,6Lt UAB „( - )“ ( - ) A. L., pažymėtas numeriu 7 yra duomenys 2013-01-25 dienai. Lape matomi įrašai „0 2013.01.16 4875531 *AAA-1717019 21982,02 UAB „( - )“ ( - ); „0 2013.01.17 4877269 *AAA-1717019 7065,6 Lt UAB „( - )“ ( - )A“ ; „0 2013.01.24 4881445 *AAA- 1717018 5323,7 Lt UAB „( - )“ pard“; „0 2013.01.24 4881499 *AAA-1717016 8873,4 Lt UAB „( - )“ ; „0 2013.01.25 4881447 *AAA-1717018 4997,05 Lt UAB „( - )“ pard.“; 48241.77 „viso parduota 176499,78 per 01 mėn. Apžiūrint minėtus dokumentus matoma, kad UAB ‚( - )“ yra suteiktas kodas *AAA-1717019; UAB „( - )“ *AAA-1717016; UAB „( - )“ *AAA-1717018. UAB „( - )“ standžiuosiuose diskuose ir USB atmintinėse, rasta: elektroninis laiškas iš V. Ž. (( - ) keletui adresatų, pirmasis ( - ) , kuriuo prašoma į Skaita programą įvesti pirkėjo UAB „( - )“ užsakymą. Laiške matoma, kad užsakoma vokiška skerdiena ir nurodomi du kiekiai, t. y. 10 pusių ir 43 pusės šalia kurių prierašas „Turgus“. Nurodomas pristatymo laikas. V. Ž. elektroninis laiškas su UAB ,( - )“ užsakymu, užsakytų skerdienos pusių skaičius išskirstytas į 48 puses (ILK) ir 80 pusių (Turgus), toks pat V. Ž. laiškas, dėl UAB ,( - )“ užsakymo. Signalinis pranešimas Nr. 1110318, kuriame yra duomenys UAB „( - )“, data – 2012-07-09, taip pat nurodytos dvi sąskaitos AAA-2017447 bei AAA-1717019 (turgus), nurodoma priežastis „Priskyrė netinkama kaina“. Signalinis pranešimas“ Nr. 110886 2012-04-12 dienos. Jame nurodoma UAB „( - )“ bei eilutėje Nr. 2 „Užsakyto produkto pavadinimas“ nurodoma – AAA-1992735 – 601,6 kg; AAA*-1717016 – 1486,4 kg. 11 eilutėje „Komentaras“ nurodoma, kad kiekį 1486,4 kg išrašyti normalią sąskaitą, o 601,6 turgus.

8079.4. Be to, prokuratūros apeliaciniame skunde nurodoma, kad V. Ž. elektroninis laiškas su UAB „( - )“ užsakymu. Laiške ties įrašais kiekis nurodoma 1400 kg – turgus, 600 kg – ILK. V. Ž. persiunčia užsakymą keliems adresatams su UAB „( - )“ užsakymu. Ties įrašu Kiekis yra nurodoma 1000 kg – turgus, 1000 kg – ILK, analogiškas V. Ž. laiškas su UAB „( - )“ užsakymu, kuriame nurodomi kiekiai: 1750 kg turgus; 750kg-ILK. Taip pat yra prierašas, kad jis žino, kad „( - )“ po termino, nurodo, kad apie pietus bus viskas sutvarkyta. V. Ž. elektroninis laiškas su UAB „( - )“ užsakymu 2012-02-10, kuriame nurodomas kiekis 750 kg(ILK) + 1750kg (BBB), ties įrašais UAB „( - ) “ bei UAB „ ( - )“ kiekio su prierašu BBB nėra. V. Ž. elektroninis laiškas su UAB „( - )“ užsakymu 2012-02-21. Ties įrašu Kiekis yra nurodyta 4 pusių (ILK) + 23 pusės (BBB). V. Ž. 2012-02-22, 2012-02-23, 2012-02-24 datos pateikė UAB „( - )“ užsakymą, kuriuose ties įrašais Kiekis visur yra vienodas užsakymas, t. y. 4 pusių (ILK) + 26 pusės (BBB). V. Ž. elektroninis laiškas Užsakymas, kuriame nurodomas UAB „( - )“ užsakymas 2012-09-04, 2012-09-05, 2012-09-06 bei 2012-09-07 datoms. Ties įrašu + 27 pusės yra nurodyta (Turgus).

8089.5. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, kad elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokolai patvirtina, kad V. Ž., R. M. kalbasi su kitais bendrovės darbuotojais apie UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, jų užsakymus ir mėsos pakrovimus sąskaitas su žvaigždutėmis, avansus, tabelius, signalinius pranešimus. V. Ž. pokalbių su A. G. metu aptarinėja atsiskaitymą už įsigytą skerdieną. A. G. užsakinėja skerdienos atvežimą, nurodo „Riebumą“. Įtariamieji V. M., A. J. ir A. G. parodė, kad be dokumentų jų bendrovės įsigydavo produkciją iš UAB „( - )“, kaip dėlto buvo tariamasi, kaip tai vykdavo. A. G. savo parodymus patvirtino ir teisme, nurodydama, kad neapskaitytą produkciją įsigijo iš UAB „( - )“. Liudytojai N. C., D. M.-D., P. P., E. R., A. Z., N. R., A. J., P. M., M. J., T. K., V. T., tiek ikiteisminio, tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad jiems buvo mokami atlyginimai grynais pinigais, pagal jiems parodytus „Premijų išmokėjimo žiniaraščius“ patvirtino, kad tuose žiniaraščiuose nurodytus grynus pinigus gavo.

8099.6. Apeliaciniame skunde prokurorė pažymi, kad pripažindamas, jog kratos metu iš R. M. paimtoje laikmenoje esantys susiję su darbo užmokesčiu duomenys, nebuvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, teismas visiškai nevertino kitų laikmenoje esančių duomenų dėl neįtraukimo į buhalterinę apskaitą įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“. Būtent visi duomenys susiję su darbo užmokesčiu patvirtina, kad pardavus neapskaitytą skerdieną nurodytoms bendrovėms, dalis gautų pajamų buvo skirta UAB „( - )“ neapskaitytam darbo užmokesčiui ir kt. mokėjimams. Visiškai nepagrįstai teismas nevertino kaip įrodymų, jog minėta skerdiena priklausė UAB „( - )“, baudžiamųjų įsakymų, kuriais UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atsakingi asmenys buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“ bei specialisto išvadų. Įtariamieji V. M., A. J. ir A. G. parodė, kad be dokumentų jų bendrovės įsigydavo produkciją iš UAB „( - )“, detaliai nurodė, kaip dėl to buvo tariamasi, kaip tai vykdavo. Priešingai nei teigia teismas, A. G. savo parodymus patvirtino ir teisme, nurodydama, kad neapskaitytą produkciją įsigijo iš UAB „( - )“.

8109.7. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad specialistė R. M. teisme patvirtino atliktas specialisto išvadas, jose nustatytus pažeidimus, nurodė, jog vertino jai pateiktų liudytojų parodymus ir dokumentus, paaiškino neatitikimus. Teismui abejojant specialistės R. M. kompetencija ar jos išvadomis, turėtų būti skirtina ekspertizė, o ne remiamasi advokatų kontoroje dirbančio P. M. neobjektyviomis išvadomis.

8119.8. Prokurorė apeliaciniame skunde atkreipia dėmesį, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti R. M. ir V. Ž. pirminiai parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes ir juos patvirtina kita byloje surinkta medžiaga. R. M. ir V. Ž. detaliai nurodė, kaip buvo vykdoma neapskaityta prekyba, kiek ir kokių sąskaitų išrašoma, kaip vyko apmokėjimas įmonėms darbuotojams. R. M. parodymai (duoti dalyvaujant gynėjui) labai detalūs, nurodoma, ką reiškia kratos metu paimtose USB laikmenose esančių dokumentų įrašai, spalvos, ženklai.

8129.9. Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas visiškai nevertino kitų byloje esančių įrodymų – kratos metu paimtuose iš bendrovės standžiuosiuose diskuose ir USB atmintinėse rastos informacijos, kuri patvirtina, kad bendrovės darbuotojai susirašinėja elektroniniais laiškais, kurių metu buvo nurodoma, kaip ir kokie kiekiai produkcijos parduodami neapskaityti, siunčiami signaliniai pranešimai, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos, kuri patvirtina, kad bendrovės darbuotojai kalbasi apie užsakymus, atsiskaitymus, mini direktorius. Liudytoja E. K. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jos miręs vyras N. K. buvo UAB „( - )“ darbuotojas, jam taip pat priklausė valdančiosios įmonės UAB „ ( - )“ akcijų paketas. Jos vyras visą laiką dirbo komercijos srityje ir tik UAB „( - )“, jokia kita veikla jis nesivertė ir jokių kitų įmonių neturėjo. Jam priklausė mažasis akcijų paketas, todėl esminių UAB „( - )“ veiklą įtakojančių sprendimų jis nepriiminėjo. Visus esminius sprendimus priimdavo tik generalinis direktorius G. V.. N. K. vykdydavo generalinio direktoriaus ir pagrindinio akcininko G. V. nurodymus, kurie buvo lemiami.

8139.10. Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad, nors kaltinamasis G. V. tvirtina, kad jis, kaip įmonės vadovas, atliko visas būtinas priemones dėl apskaitos organizavimo pagal savo pareigybes, bendrovėje buvo įdiegtas kokybės valdymo standartas, keliami dideli reikalavimai, jie visi buvo vykdomi, buvo atskira buhalterinės apskaitos tarnyba, įdiegta apskaitos programa, tačiau buhalterinėje apskaitoje neapskaityti sandoriai vyko ilgą laiką, ši veikla buvo gerai organizuota, joje dalyvavo daug bendrovės darbuotojų, produkcija buvo vežama bendrovės autotransportu, buvo mokami neapskaityti atlyginimai, yra daug dokumentų su kaltinamojo parašais, tai patvirtina, kad generalinio direktoriaus buhalterinės kontrolės sistema buvo nepakankama tinkamai organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nenustatyta, jog juridinio asmens savininkas (akcininkas) ar vadovas žinojo, skatino ir sudarė sąlygas fizinių asmenų, buhalterės R. M. ir vadybininko V. Ž. bei kitų nenustatytų bendrovės darbuotojų neteisėtiems veiksmams, tačiau, dėl nepakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės, nebuvo užkardintos šios nusikalstamos veikos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, juridinis asmuo šioje baudžiamojoje atsakingas pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

8149.11. Prokuratūros apeliaciniame skunde apibendrinant apeliacinio skundo argumentus, nurodoma, jog visuma aptartų įrodymų patvirtina, kad juridinis asmuo UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą, juridinio asmens UAB „( - )“ darbuotoja R. M., būdama UAB „( - )”, buhaltere ir atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, nesilaikydama savo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 veikdama UAB „( - )“ naudai ir interesais, kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž., vykdžiusiu kiaulių skerdenų įsigijimus bei pardavimus ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, turėdama bendrą tikslą gauti bendrovės apskaitoje neatvaizduotų pajamų, skirtų bendrovės interesų tenkinimui, nesant pakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės organizuojant buhalterinės apskaitos tvarkymą, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2013-02-28 be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur).

81510. Nuteistoji R. M. atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kadangi ji turi būti visiškai išteisinta, o apeliacinis skundas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

81611. Išteisintasis G. V. atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą prašo jį atmesti, nes išteisintas buvo pagrįstai ir teisėtai, kadangi nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

81712. Juridinis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kadangi juridinis asmuo išteisintas pagrįstai, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

81813. Išteisintojo V. Ž. gynėjas advokatas R. Skėrys atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kadangi skundžiamu nuosprendžiu jis buvo išteisintas pagrįstai, apeliacinis skundas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

81914. Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį skundą tenkinti, nuteistosios R. M. apeliacinį skundą atmesti, nuteistosios R. M. gynėjas prašė nuteistosios R. M. apeliacinį skundą tenkinti, prokuratūros apeliacinį skundą atmesti, išteisintieji ir jų gynėjai prašė prokuratūros skundą atmesti.

82015. Apeliaciniai skundai atmestini.

82116. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 332 straipsnio 3, 5 dalys). Pažymėtina, kad baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimo, jog apeliacinės instancijos teismas sprendimo aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės, nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą. Šios apeliacinės instancijos teismo pareigos apimtis gali keistis atsižvelgiant į teismo priimamo sprendimo rūšį ir kiekvieno nagrinėjimo teisme atvejo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-109/2014, 2K-148/2014, 2K-240/2014, 2K-26-746/2015). Taigi būtent apeliacinio skundo ribos – nuosprendžio apskundimo pagrindai ir motyvai, apelianto prašymų apimtis, pobūdis, konkretumas, tikslumas – lemia bylos apeliaciniame procese nagrinėjimo ribas.

82217. Apeliaciniame skunde Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė L. Rokanskienė teigė, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas R. M., nes ji ne subjektas apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą dėl įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, tačiau pripažindamas, kad ji subjektas, ir nuteisdamas ją dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu, padarė prieštaringas išvadas. Prokurorė nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad nesurinkta jokių objektyvių įrodymų, jog neapskaityta skerdiena buvo įgyta už UAB „( - )“ lėšas, o gautos pajamos atiteko, buvo panaudotos juridinio asmens naudai, tačiau nebuvo apskaitytos buhalterinėje apskaitoje, nes šios aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatinėjamos. Prokurorės tvirtinimu, aplinkybę, jog buvo vykdomi neapskaityti sandoriai, patvirtina elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokolai, kratų metu iš R. M., V. Ž. gyvenamųjų vietų, UAB „( - )“ patalpų paimtuose kompiuteriuose, laikmenos standžiuosiuose diskuose, dokumentuose užfiksuoti duomenys, elektroninių laiškų turinys, kuris patvirtina, kad V. Ž., R. M. kalbasi su kitais bendrovės darbuotojais apie UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, jų užsakymus ir mėsos pakrovimus, sąskaitas su žvaigždutėmis, avansus, tabelius, signalinius pranešimus. Išteisintasis V. Ž. pokalbių su A. G. metu aptarinėjo atsiskaitymą už įsigytą skerdieną. A. G. užsakinėjo, kad atvežtų skerdieną, nurodė „Riebumą“. Įtariamieji V. M., A. J. ir A. G. parodė, kad be dokumentų jų bendrovės įsigydavo produkciją iš UAB „( - )“, kaip dėl to buvo tariamasi, kaip tai vykdavo. A. G. savo parodymus patvirtino ir teisme, parodydama, kad neapskaitytą produkciją įsigijo iš UAB „( - )“. Duomenys, susiję su darbo užmokesčiu patvirtina, kad pardavus neapskaitytą skerdieną nurodytoms bendrovėms, dalis gautų pajamų buvo skirta UAB „( - )“ neapskaitytam darbo užmokesčiui ir kitiems mokėjimams. Visiškai nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nevertino kaip įrodymų laikmenoje esančių duomenų dėl neįtraukimo į buhalterinę apskaitą įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, specialisto išvadų, jog minėta skerdiena priklausė UAB „( - )“, baudžiamųjų įsakymų, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atsakingi asmenys buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“. Prokurorės tvirtinimu, specialistė R. M. teisme patvirtino atliktų išvadų teisingumą, todėl nepagrįstai remiamasi neobjektyviomis P. M. išvadomis. Apeliaciniame skunde prokurorė atkreipė dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti R. M. ir V. Ž. pirminiai parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes, juos patvirtina kita byloje surinkta medžiaga. Be to, prokurorė nurodė, kad liudytoja E. K. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jos miręs vyras N. K. buvo UAB „( - )“ darbuotojas, visus esminius sprendimus priimdavo tik generalinis direktorius G. V.. N. K. vykdydavo generalinio direktoriaus ir pagrindinio akcininko G. V. nurodymus, kurie buvo lemiami. Generalinio direktoriaus buhalterinės kontrolės sistema buvo nepakankama tinkamai organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nenustatyta, jog juridinio asmens savininkas (akcininkas) ar vadovas žinojo, skatino ir sudarė sąlygas fizinių asmenų, buhalterės R. M. ir vadybininko V. Ž. bei kitų nenustatytų bendrovės darbuotojų neteisėtiems veiksmams, tačiau, dėl pakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės, nebuvo užkardintos šios nusikalstamos veikos. Todėl juridinis asmuo šioje baudžiamojoje atsakingas pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

82318. Apeliaciniame skunde nuteistoji R. M. teigia, kad ji dėl neapskaitytų atlyginimų (premijų) išmokėjimo UAB „( - )“ darbuotojams negali būti laikoma šios nusikalstamos veikos subjektu ir pripažinta kalta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, nes pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Net ir nustačius, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė tikrai nesuvokė R. M. nusikalstamų veiksmų, vien to nepakanka pripažinti, kad R. M. yra tinkamas šios nusikalstamos veikos subjektas. Skundžiamame nuosprendyje teismas nenustatė, jog ji būtų buvusi informuota ir suvokusi, jog UAB „( - )“ komercijos direktorius N. K. jai pateikdavo tikrovės neatitinkančius duomenis. Apeliantės tvirtinimu, ikiteisminio tyrimo metu ji parodė, kad duomenis, kuriuos ji įrašydavo, gaudavo iš N. K. ir, parengusi premijų išmokėjimo žiniaraštį, jį nunešdavo N. K., jis po kurio laiko sugrąžindavo su įmonės darbuotojų parašais. Šiuos jos parodymus patvirtino ir UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A. S.. R. M. teigimu, ji tik vykdė įmonės komercijos direktoriaus N. K., bet ne įmonės vadovo nurodymus, ir pati nesuvokė ir negalėjo suvokti, jog atlieka kokius nors nusikalstamus veiksmus, todėl ji negali būti laikoma nusikaltimo subjektu. Pažymi, jog specialisto išvadoje buvo remtasi subjektyviais duomenimis, t. y. nenuosekliais ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų apklausos protokolais bei kitais ikiteisminio tyrimo metu valstybinio kaltintojo surinktais duomenimis. Specialistė R. M. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad užduotį suformavo tyrėjai iš anksto joje nurodydami atitinkamas sąlygas kaip neva teisingas.

824I. Dėl R. M. UAB „( - )“ apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios su neapskaitytos skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, tvarkymu (BK 222 straipsnio 1 dalis) ir V. Ž. padėjimo R. M. apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą (BK 24 straipsnio 6 dalis ir 222 straipsnio 1 dalis)

8251. R. M. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą, o V. Ž., būdamas UAB „( - )“ pirkimų vadovu ir atsakingu už kiaulių skerdienos įsigijimą bei pardavimą, padėjo R. M. apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, t. y. R. M., būdama UAB ,,( - )” buhaltere, ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kad „Ūkio subjekto apskaitą tvarko: <...> vyriausiasis buhalteris (buhalteris); „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“, būdama atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d., veikdami kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž. ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, ją laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), tuo pažeisdami Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, tai yra V. Ž. tyčia nepagrindė apskaitos dokumentais, o R. M. neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo sandorių bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur).

8261.1. R. M. tęsdama savo nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę; 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais”, Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“, Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks”, 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numato, kad „Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita faktūra ar kitas vietoj jos prekių tiekimui ar paslaugos teikimui įforminti naudojamas dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai: 1) prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba 2) gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nurodyta, kad „Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas“, 89 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma“, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis nepagrindė realizavimo pajamų gautų iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) bei, veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. 10 atvejų PVM deklaracijose pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai, įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra, PVM deklaracijose 11 eilutėje deklaravo mažiau, iš viso 1687266 Lt (488666 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų, 29 eilutėje deklaravo, iš viso 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau pardavimo PVM, 36 eilutėje deklaravo 354325,82 Lt, tai yra, 102620 Eur mažiau mokėtino į Valstybės biudžetą PVM. 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos, II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ t. y. už 2012 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 223397 Lt (64702 Eur). 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“, t. y. už 2013 metus nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur) ir tokiu būdu R. M., veikdama UAB „( - )“ naudai išvengė turtinės prievolės 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio sumokėjimo į Valstybės biudžetą. Dėl 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

8272. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai atsiranda BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Atsakomybės pagal BK 222 straipsnio 1 dalį subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius. Dėl buhalterinės apskaitos specifikos, esant specialių žinių poreikiui, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo proceso veiksmai ir dėl to kylantys padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Pagal šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalį už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti.

8282.1. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222 straipsnyje, yra tada, kai šio įstatymo dispozicijoje nurodyta veika padaroma tyčia. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika padaroma tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia, kitaip tariant, kaltininkas, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai juos netinkamai vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori, arba, nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti. Taigi, tyčios rūšys nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 222 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės, būtina nustatyti kaltės formą, t. y. kad veika padaryta tyčia. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, subjektyviojo nusikalstamos veikos požymio – kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne tik paties kaltininko parodymais apie tai, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekta. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius, t. y. atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-304-976/2016, 2K-138-139/2016, 2K-437-303/2015, 2K-590/2014, 2K-170/2012, 2K-526/2011, 2K-286/2010, 2K-76/2007). Apgaulingai įmonės buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-437-303/2015).

8292.2. Pagal BK 24 straipsnio 6 dalį padėjėjas yra asmuo, padėjęs padaryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo, iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Baudžiamasis įstatymas imperatyviai nurodo, kad tik organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas atsako pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką. Specialaus apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjekto padėjėjas gali neatitikti specialiųjų nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjekto požymių. Teismų praktikoje asmuo, kuris atlikdamas atitinkamus veiksmus aiškiai suvokia, jog padeda apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, pripažįstamas specialaus apgaulingo apskaitos tvarkymo subjekto padėjėju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-304-976/2016, 2K-180/2014).

8303. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas ir jų pakankamumas yra pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nagrinėjimo dalykas. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai savo išvadas grindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtintomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus – vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kita sąlyga įrodymams vertinti – įrodymai turi būti vertinami vadovaujantis įstatymu. Vertinant įrodymus šiuo požiūriu, pirmiausia turi būti nustatyta, ar jie atitinka BPK 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai įrodymams yra išdėstyti BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse. BPK 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal teismų praktiką tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai įrodymai turi įrodomąją vertę. Ar įrodymai yra patikimi, nustatoma išanalizavus jų gavimo tvarką bei palyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įrodymai turi būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti baudžiamojo proceso įstatyme numatytais proceso veiksmais (BPK 20 straipsnio 1, 4 dalys). Duomenys tikrinami atliekant BPK numatytus proceso veiksmus, taip pat tarpusavyje lyginant duomenis, gautus iš skirtingų šaltinių.

8314. Pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos (BK 2 straipsnio 4 dalis). Kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. BPK normos draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį, veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti, taip pat nesant pakankamai neabejotinų kaltės įrodymų byloje. Be to, sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių nėra galimybės pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Taigi, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012,

8322K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014). Be to, duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-24/2014). Neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui, tokia pozicija išreiškia nekaltumo prezumpcijos (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis) taikymą baudžiamajame procese.

8335. Apeliaciniame skunde prokurorė, įrodinėdama nuteistosios R. M. kaltę dėl UAB „( - )“ apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios su neapskaitytos skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, tvarkymu, ir išteisintojo V. Ž. kaltę dėl padėjimo R. M. apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, remiasi kratų metu iš R. M., V. Ž. gyvenamųjų vietų, UAB „( - )“ patalpų paimtuose kompiuteriuose, laikmenos standžiuosiuose diskuose, dokumentuose užfiksuotais duomenimis, elektroninių laiškų turiniu, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokolais, nurodo, kad teismas nepagrįstai nevertino kaip įrodymų baudžiamųjų įsakymų, kuriais įrodyta, jog UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ atsakingi asmenys buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“, taip pat specialisto išvadų. Prokurorės tvirtinimu, ikiteisminio tyrimo metu duoti R. M. ir V. Ž. pirminiai parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes, juos patvirtina kita byloje surinkta medžiaga.

8345.1. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įsiteisėję Pakruojo rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. baudžiamasis įsakymas, kuriuo A. G. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl to, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“, Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. baudžiamasis įsakymas, kuriuo V. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl to, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“, Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. baudžiamasis įsakymas, kuriuo A. J. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl to, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje neužregistravo sandorių su UAB „( - )“, įrodo, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo apgaulingai vedama buhalterinė apskaita, tačiau tai nereiškia, kad nagrinėjant šią baudžiamąją bylą, teismas besąlygiškai turi vadovautis dėl kitų įmonių atsakingų asmenų priimtais baudžiamaisiais įsakymais ir nevertinti šioje byloje nustatytų aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo, jog priimant minėtus baudžiamuosius įsakymus, joks išsamus įrodymų tyrimas nebuvo atliekamas, todėl akivaizdu, kad nebuvo vertinami ir analizuojami bylose esantys netikslumai ir prieštaravimai, kurie gali turėti esminės reikšmės įrodinėjant konkrečiai R. M. ir V. Ž. kaltę dėl jiems pareikštų kaltinimų, susijusių su kiaulių skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymu.

8356. Apeliaciniame skunde prokurorė, įrodinėdama nuteistosios R. M. kaltę dėl UAB „( - )“ apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios su neapskaitytos skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, tvarkymu, ir išteisintojo V. Ž. kaltę dėl padėjimo R. M. apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, kaip vienu iš įrodymu, remiasi elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokolais.

8366.1. Pagal BPK 20 straipsnio 1 dalį įrodymais gali būti pripažįstami ne tik BPK, bet ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys. Apkaltinamojo nuosprendžio pagrindimas duomenimis, gautais atlikus, šiuo atveju ikiteisminio tyrimo metu galiojusiame Operatyvinės veiklos įstatyme numatytus veiksmus, pagal teismų praktiką nelaikomas esminiu BPK pažeidimu, jei tokie duomenys teisiamajame posėdyje yra tinkamai ištirti ir šiais duomenimis įrodinėjamos svarbios bylai aplinkybės nustatomos ir BPK nustatyta tvarka gautais įrodymais. Operatyvinės veiklos įstatyme numatytų veiksmų atlikimo metu gautų duomenų pripažinimo įrodymais klausimas spręstinas kiekvienoje konkrečioje byloje atskirai. Tai turi būti atliekama vertinant operatyvinių veiksmų atlikimo teisėtumą, nustatant operatyvinių veiksmų metu gautų duomenų ryšį su baudžiamojoje byloje įrodinėjamomis aplinkybėmis, atliekant operatyvinius veiksmus gautą informaciją patikrinant BPK numatytais būdais. Tam tikro operatyvinio ar ikiteisminio tyrimo etapo galimi trūkumai savaime nereiškia, kad vėlesniuose to tyrimo etapuose ar to tyrimo pagrindu pradėtų kitų tyrimų metu surinkti duomenys turi būti laikomi neatitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimų ir dėl to nelaikytini įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys

837Nr. 2K-P-178/2012, 2K-168-139/2015).

8386.2. Pagal operatyvinių veiksmų šioje byloje atlikimo metu galiojusio OVĮ 9 straipsnio 1 punktą operatyvinis tyrimas atliekamas taip pat ir tada, kai nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie apysunkius nusikaltimus, nurodytus atitinkamuose BK straipsniuose. Techninių priemonių naudojimą specialia tvarka ir slaptą patekimą į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas sankcionuoja apygardų teismų pirmininkai ar šių teismų Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai pagal generalinio prokuroro ar jo įgalioto generalinio prokuroro pavaduotojo ar apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų ar jų įgaliotų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų motyvuotus teikimus, parengtus pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų pateiktus duomenis (bylai aktualios OVĮ redakcijos 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant operatyvinį tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant OVĮ nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti Baudžiamojo proceso kodekso numatytais veiksmais. Teisinis pagrindas OVĮ 10, 11 straipsniuose nurodytiems operatyviniams veiksmams atlikti yra apygardų teismų pirmininkų ar šių teismų Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkų motyvuotos nutartys. Faktinis operatyvinio tyrimo veiksmų pagrindas nustatytas Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnyje, tai – tam tikra informacija apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie įstatyme išvardytus apysunkius nusikaltimus, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad tais atvejais, kai operatyvinio tyrimo veiksmus sankcionavo apygardų teismų pirmininkai ar šių teismų Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai, nagrinėjantis bylą teismas faktinio operatyvinio tyrimo veiksmų atlikimo pagrindo paprastai neturėtų tikrinti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-413/2011, 2K-313/2010).

8396.2.1. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi buvo sankcionuota V. Ž. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, pokalbio, kitokio susižinojimo ir veiksmų slapta kontrolė ir fiksavimas naudojant technines priemones specialia tvarka, nuo 2012 m. rugpjūčio 10 d. iki 2012 m. lapkričio 10 d., nes UAB „( - )“ dirbantis V. Ž. galbūt daro nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje (t. 3, b. l. 44).

8406.2.2. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. vasario 9 d. nutartimi buvo sankcionuota G. V., R. M. ir M. O. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, pokalbio, kitokio susižinojimo ir veiksmų slapta kontrolė ir fiksavimas, nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. gegužės 10 d., nes pateikti operatyviniai duomenys leido pagrįstai manyti, jog jie vykdo nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje (t. 3, b. l. 45).

8416.2.3. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Z. Pociaus 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi buvo sankcionuota G. V., R. M. ir M. O. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, pokalbio, kitokio susižinojimo ir veiksmų slapta kontrolė ir fiksavimas, nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d., nes iš pateiktos medžiagos buvo nustatyta, jog yra informacijos apie daromas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 1 punkte (t. 3, b. l. 47).

8426.2.4. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi buvo sankcionuota G. V., R. M., M. O., D. K., D. P., R. V., A. A. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio, pokalbio, kitokio susižinojimo ir veiksmų slapta kontrolė ir fiksavimas, nuo 2012 m. rugpjūčio 10 d. iki 2012 m. lapkričio 10 d., nes pateikti operatyviniai duomenys leido pagrįstai manyti, jog jie vykdo nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje (t. 3, b. l. 48–49).

8436.3. Remiantis paminėtomis nutartimis, buvo atliekama R. M., V. Ž., G. V. ir kitų asmenų elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolė ir fiksavimas, jos metu buvo surinkti atitinkami duomenys, susiję dėl galbūt daromų nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, jie buvo užfiksuoti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokoluose.

8446.4. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo, galiojusio operatyvinių veiksmų šioje byloje atlikimo metu, 9 straipsnio 1 punkte buvo numatyta, kad operatyvinis tyrimas atliekamas, kai: 1) turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą sunkų nusikaltimą arba nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo kodekso 72-1 straipsnio 3 dalyje, 73 straipsnio 2 dalyje, 73-1, 74, 89, 110 straipsniuose, 112 straipsnio 2 dalyje, 127 straipsnyje, 131 straipsnio 2 dalyje, 203-1 straipsnyje, 207 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 2 dalyje, 227-2, 234-2 straipsniuose, 234-3 straipsnio 2 dalyje, 239 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 241 straipsnio 1 dalyje, 242 straipsnio 2 dalyje, 243 straipsnio 2 dalyje, 271 straipsnio 2 dalyje, 281 straipsnio 2 dalyje, 284, 285, 287, 296 straipsniuose, 300 straipsnio 2 dalyje, 309 straipsnio 2 dalyje, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį.

8456.5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu R. M. ir V. Ž. buvo pareikštas įtarimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, tačiau Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2016 m. vasario 5 d. nutarimu R. M. ir V. Ž. ikiteisminio tyrimo dalis pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nutraukta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (t. 1, b. l. 31–33).

8466.6. Šiuo atveju nusikalstamos veikos, dėl kurių kaltinami R. M. V. Ž. (BK 222 straipsnio 1 dalis), G. V. (BK 223 straipsnio 1 dalis) nepatenka į kategoriją veikų, nurodytų OVĮ 9 straipsnyje, galiojusiame operatyvinių veiksmų atlikimo metu. Kadangi kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos (BK 222 straipsnio 1 dalis, 223 straipsnio 1 dalis) nebuvo įtrauktos į tuo metu galiojusio OVĮ 9 straipsnyje numatytą sąrašą nusikalstamų veikų, dėl kurių galėjo būti pradedamas operatyvinis tyrimas ir vykdoma jų telefoninių pokalbių kontrolė ir fiksavimas, todėl, atsižvelgiant į aptartus argumentus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-P-94-895/2015), konstatuotina, kad operatyvinio (kriminalinės žvalgybos) tyrimo metu surinkti duomenys negali būti pripažinti įrodymais šioje byloje, kitoks šių duomenų vertinimas pagal kasacinę praktiką yra laikytinas kaip iš OVĮ kylančių reikalavimų nesilaikymas ir esmingas BPK 20 straipsnio 1, 5 dalių reikalavimų pažeidimas.

8477. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad UAB „( - )“ buhalterė R. M. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2013 m. vasario mėnesio 194 atvejais laisvos formos registruose užregistravo duomenis apie parduotą kiaulių skerdieną UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), iš jų: 97 atvejais užregistruota PVM sąskaitų faktūrų, pažymėtų ženklu „*“ ir serija „AAA“, jomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, duomenys, iš viso už 1216200,72 Lt (352236,08 Eur); 84 atvejais užregistruota PVM sąskaitų faktūrų, pažymėtų ženklu „*“ ir serija „AAA“, jomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, duomenys, iš viso už 589315,64 Lt (170677,61 Eur), 13 atvejų užregistruota PVM sąskaitų faktūrų, pažymėtų ženklu „*“ ir serija „AAA“, jomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, duomenys, iš viso už 236075,27 Lt (68372,12 Eur). UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. 194 atvejais į apskaitą neįtraukė laisvos formos apskaitos registruose „Suvestinė Nr. 2 2012<..> xls“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013 <...> xls“ užregistruotų piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų bei realizavimo pajamų už parduotą kiaulienos skerdieną, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur). UAB „( - )“ nesilaikė: Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatų reikalavimų, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“: 194 atvejais į apskaitą neįtraukė ūkinių finansinių operacijų: kiaulių skerdienos pardavimo pirkėjams: UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, iš viso už 2041591,63 Lt (iš jų: 2012 m. 162 atvejais, iš viso 1802068,89 Lt, 2013 m. sausio – vasario mėn. 32 atvejais 239522,74 Lt); piniginių lėšų gavimo grynaisiais, iš viso 2015692,90 Lt (583785,02 Eur) 2041591,63 Lt (591285,81 Eur); Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatų bei 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ – 2012 metų balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio gruodžio, 2013 metų sausio mėnesiais apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė priskaičiuoto darbo užmokesčio darbuotojams, iš viso 54528,23 Lt (15792,47 Eur) bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams, iš viso 41290,00 Lt (11958,41 Eur); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių:3 punkto nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo finansininkas, o priėmus pinigus – ir kasininkas. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio kvitas, kurį pasirašo finansininkas ir kasininkas“ bei 16 punkto nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“, tai yra, 194 atvejais apskaitos dokumentais nepagrindė piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (iš jų: 2012 m. 162 atvejais, iš viso 1802068,89 Lt, 2013 m. sausio – vasario mėnesiais 32 atvejais, iš viso 239522,74 Lt) už parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašė šių piniginių lėšų gavimo į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei sumažino dokumentinį kasos likutį, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur); 4 punkto reikalavimų „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus)“ bei 16 punkto nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“, tai yra 86 atvejais apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais) nepagrindė darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams grynais, iš viso 41290,00 Lt (11958,41 Eur) ir neįrašė šių išlaidų į kasos knygą. UAB „( - )“ (vyr. buhalterė A. S.) laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574: 12 straipsnio 4 dalies nuostatų reikalavimų, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“; 16 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų, kuriose nurodyta, kad “Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ – apskaitos registruose neužregistravo ūkinių operacijų: apskaitos registre „Pardavimų pajamos“ 194 atvejais neužregistravo pardavimo pajamų iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (iš jų: 2012 m. gegužės – gruodžio mėnesiais 162 atvejais, iš viso 1802068,89 Lt, 2013 m. sausio – vasario mėnesiais 32 atvejais, iš viso 239522,74 Lt) už parduotą kiaulių skerdieną, apskaitos registre „Kasa“ neužregistravo piniginių lėšų gavimo (įplaukų) grynais iš pirkėjų: UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt (iš jų: 2012 m. 162 atvejais, iš viso 1802068,89 Lt; 2013 m. 32 atvejais, iš viso 239522,74 Lt) už parduotą kiaulių skerdieną bei šių piniginių lėšų panaudojimo, tokiu būdu, 2041591,63 Lt (591285,81 Eur) sumažino dokumentinį pinigų likutį kasoje; apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur) (iš jų: 2012 m. 79 atvejais, iš viso 48836,91 Lt; 2013 m. sausio mėn. 7 atvejais, iš viso 5979,30 Lt); apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams mokėtino darbo užmokesčio, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur) (iš jų: 2012 m. balandžio – gruodžio mėnesiais 79 atvejais, iš viso 37290 Lt; 2013 m. sausio mėnesį 7 atvejais, iš viso 4480 Lt); apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 9072,30 Lt (2627,52 Eur) gyventojų pajamų mokesčio; apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (1644,49+3288,98+17099,27), tai yra 6381,12 Eur; apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur). Pagal UAB „( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

8487.1. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose deklaracijose įrašė duomenis, neatitinkančius tikrovės apie pajamas, pelną bei turtą: nuo realizavimo pajamų, iš viso 1687265,81 Lt (488665,96 Eur) Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose 2012 m. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio bei 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais PVM deklaracijose deklaravo duomenis, neatitinkančius tikrovės apie pajamas ir turtą: 11 eilutėje „PVM apmokestinami tiekimai“ 2012 m. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio ir 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais PVM deklaracijose, pateiktose Valstybinei mokesčių inspekcijai, deklaravo mažiau, iš viso 1687265,81 Lt (488665,96 Eur) PVM apmokestinamų tiekimų; 29 eilutėje „Standartinio tarifo pardavimo PVM“ 2012 m. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio ir 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais PVM deklaracijose, pateiktose Valstybinei mokesčių inspekcijai, deklaravo mažiau, iš viso 354325,82 Lt (2041591,63-1687265,81), tai yra 102620 Eur pardavimo PVM, tuo padarydama 102620 Eur nuostolių valstybės biudžetui. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose Metinėse pelno mokesčio deklaracijose (forma PLN204) deklaravo duomenis apie pajamas ir pelną, neatitinkančius tikrovės, iš jų 2012 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos (pateikta 2013-03-08) II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 1467909 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 1467909 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 220186 Lt (72370 Eur), tuo padarydama 223397 Lt (64700 Eur) nuostolių valstybės biudžetui. 2013 metų Metinėje pelno mokesčio deklaracijos (pateikta 2014-03-05) II dalies 18 eilutėje „Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma“ deklaravo mažiau 197953 Lt realizavimo pajamų; III dalies 58 eilutėje „Apmokestinamojo pelno suma“ deklaravo 197953 Lt mažiau apmokestinamojo pelno, 73 eilutėje „Pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą“ nedeklaravo ir nesumokėjo metinio pelno mokesčio, mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 29693 Lt (8600 Eur), tuo padarydama 29693 Lt (8600 Eur) nuostolių valstybės biudžetui ir tokiu būdu nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. dėl buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, neapskaičiuota nedeklaruota ir nesumokėta 354325,82 Lt, (102620 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 253090 Lt (73300 Eur) Pelno mokesčio į valstybės biudžetą (t. 16, b. l. 10–38).

8497.2. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad UAB „( - )“ (darbuotoja R. M.) laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. sausio mėnesio 39 atvejais laisvos formos apskaitos registruose „Suvestinė Nr. 2 2012 <..> xls“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013 <...> xls“ užregistravo ženklu „žvaigždutė“ pažymėtų PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, iš viso už 828354,01 Lt. UAB „( - )“ 39 atvejais kiaulių skerdienos įsigijimo, iš viso už 828354,01 Lt (iš jų 143763,92 Lt PVM) iš UAB „( - )“ apskaitos dokumentais („žvaigždutė“ ženklu pažymėtomis PVM sąskaitomis faktūromis) nepagrindė ir apskaitos registruose neužregistravo. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktus UAB „( - )“ apskaitos dokumentus bei ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 06-1-02040-12 dokumentus nustatyta, kad UAB „( - )“ apmokėjimo grynais UAB „( - )“ už kiaulių skerdieną, iš viso 684590,09 Lt (iš jų: 2012 m. 34 atvejais, iš viso 615560,51 Lt, 2013 m. sausio mėn. 5 atvejais, iš viso 69029,58 Lt) apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais) nepagrindė ir apskaitos registruose (kasos knygoje) neužregistravo (t. 15, b. l. 5–12 ).

8507.3. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad pagal dokumentus – laisvos formos apskaitos registrų duomenis nustatyta, kad UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. vasario mėnesio 84 atvejais laisvos formos apskaitos registruose „Suvestinė Nr. 2 2012 <..> xls“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013 <...> xls“ užregistravo ženklu „žvaigždutė“ pažymėtų PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, iš viso už 713072,17 Lt (iš jų: 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais 62 atvejais, iš viso 573832,72 Lt, 2013 m. sausio – vasario mėnesiais 22 atvejais, iš viso 139239,45 Lt). Pagal UAB „( - )“ apskaitos dokumentus bei ikiteisminio tyrimo bylos dokumentus nustatyta, kad UAB „( - )“ 84 atvejais kiaulių skerdienos įsigijimo, iš viso už 713072,17 Lt (iš jų 123756,31 Lt PVM) iš UAB „( - )“ apskaitos dokumentais („žvaigždutė“ ženklu pažymėtomis PVM sąskaitomis faktūromis) nepagrindė ir apskaitos registruose neužregistravo. Nustatyta, kad UAB „( - )“ apmokėjimo grynais UAB „( - )“ už kiaulių skerdieną, iš viso 589315,86 Lt (iš jų: 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais 62 atvejais, iš viso 474241,94 Lt, 2013 m. sausio – vasario mėnesiais 22 atvejais, iš viso 115073,92 Lt) apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais) nepagrindė ir apskaitos registruose (kasos knygoje) neužregistravo (t. 14, b. l. 111–118 ).

8517.4. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad pagal laisvos formos apskaitos registrų „Suvestinė Nr. 2 2012\ <..>“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013\<...>“ duomenis matyti, kad laikotarpiu nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2013 m. vasario mėnesio UAB „( - )“ 13 atvejų apskaitos dokumentais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė kiaulių skerdienos įsigijimo iš UAB „( - )“, iš viso už 236075,27 Lt (68372,12 EUR) (iš jų: 8 atvejais 180656,03 Lt (52321,60 Eur) laikotarpiu nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio; 5 atvejais 55419,24 Lt (16050,52 Eur) laikotarpiu nuo 2013 m. sausio iki vasario mėnesio). UAB „( - )“ 13 atvejų apskaitos dokumentais nepagrindė ir apskaitos registruose „Kasos knyga“ neužregistravo piniginių lėšų išmokėjimo grynais UAB „( - )“, iš viso 236075,27 Lt (68372,12 Eur) (iš jų: 8 atvejais 180656,03 Lt laikotarpiu nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio; 5 atvejais 55419,24 Lt laikotarpiu nuo 2013 m. sausio iki vasario mėnesio) už įsigytą kiaulių skerdieną. Pagal laisvos formos apskaitos registrų „Suvestinė Nr 2 2012\ <..>“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013\<...>“ duomenis bei UAB „( - )“ apskaitos dokumentus bei apskaitos registrus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. UAB „( - )“ į apskaitos registrus neįrašė ūkinių operacijų: apskaitos registre, kuriame registruojami pirkimus pagrindžiančių PVM sąskaitų faktūrų duomenys „Gautų PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas“ neužregistravo PVM sąskaitų faktūrų, pagrindžiančių mėsos skerdienos įsigijimą iš UAB „( - )“, už 236075,27 Lt (68372,12 Eur), apskaitos registre „Kasa“ neužregistravo piniginių lėšų išmokėjimo UAB „( - )“ už kiaulių skerdieną, iš viso už 236075,27 Lt (68372,12 EUR) (iš jų: 8 atvejais 180656,03 Lt (52321,60 Eur) laikotarpiu nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio; 5 atvejais 55419,24 Lt (16050,52 Eur) laikotarpiu nuo 2013 m. sausio iki vasario mėnesio) (t. 15, b. l. 80–87).

8527.5. Pažymėtina, kad teismai, vertindami specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, turi patikrinti ir įvertinti specialistui ar ekspertui pateiktos medžiagos išsamumą, pakankamumą ir kokybiškumą; ekspertui ar specialistui pateiktų pradinių duomenų teisingumą; ekspertui ar specialistui pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumą; taikytų metodų mokslinį pagrįstumą ir tinkamumą; atsakyti į klausimą, ar ekspertas ar specialistas neviršijo savo specialių žinių ribų ir ar nesprendė klausimų, kurie viršija jų kompetencijos ribas. Šiuo atveju akcentuotina, kad iš aptartų specialistų išvadų ir prie jų pridėtų duomenų turinio nustatyta, kad tarp 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatytų duomenų yra neatitikimų, duomenys nesutampa. Tarp specialisto išvadų esamus neatitikimus teisingai pastebėjo bei konsultacinėje išvadoje nurodė ir auditorius-specialistas P. M. (t. 28, b. l. 7–22).

8537.5.1. Atsižvelgus į konsultacinėje išvadoje pastebėtus ir nurodytus specialisto išvadų neatitikimus, specialisto išvadose nurodytus duomenis palyginus su byloje esančių duomenų turiniu, nustatyta, kad pagal 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 16, b. l. 14) pateiktus duomenis UAB „( - )“ 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais galbūt pardavė kiaulių skerdienos UAB „( - )“ už 643248,85 Lt (186297,75 Eur), tačiau pagal 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 15, b. l. 8–9) pateiktus duomenis minėtu laikotarpiu, UAB „( - )“ nėra pirkusi kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“ ir pinigų nemokėjo. Palyginus pateiktus duomenis nustatyta, kad pagal 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 16, b. l. 14) pateiktus duomenis UAB „( - )“ kiaulių skerdienos tariamai pardavė 97 atvejais, o pagal UAB „( - )“ pirkimus, nurodytus 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ – 39 atvejais, t. y. 58 atvejais mažiau, nei nurodyta 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“. Iš pateiktų duomenų skirtingose specialisto išvadose nustatyta, kad 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais UAB „( - )“ neturėjo ūkinių sandorių su UAB „( - )“ ir nepardavė kiaulių skerdienos. Todėl yra pagrindo manyti, kad minėtu laikotarpiu UAB „( - )“ galbūt be pagrindo yra kaltinama kiaulių skerdienos pardavimu UAB „( - )“. UAB „( - )“ galbūt be pagrindo priskaičiuoti pardavimai 58 atvejais ir priskaičiuota 643248,85 Lt (186297,75 Eur) pajamų su PVM, iš tos sumos 531610,62 Lt (153965,08 Eur) pardavimo pajamų ir 111638,23 Lt (32332,67 Eur) PVM. 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 15, b. l. 5–12) nurodoma, kad „(...) laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. sausio mėnesio (...) UAB „( - )“ 39 atvejais kiaulių skerdienos įsigijo, iš viso už 828354,01 Lt (iš jų 143763,92 Lt PVM) iš UAB „( - )“ (...)“, apmokėjo grynais 684590,09 Lt (198271 Eur) UAB „( - )“. 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ tyrimas atliktas už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ „(...) 39 atvejais apskaitos dokumentais nepagrindė ir buhalterinėje apskaitoje neužregistravo kiaulių skerdienos įsigijimo iš UAB „( - )", iš viso už 828354,01 Lt (iš jų 2012 m. 34 atvejais, iš viso 744828,22 Lt, 2013 m. sausio mėn. 5 atvejais, iš viso 83525,79 Lt), piniginių lėšų išmokėjimo grynaisiais tiekėjui UAB „( - )“, iš viso 684590,09 Lt (iš jų 2012 m. 34 atvejais, iš viso 6155560,51 Lt, 2013 m. sausio mėn. 5 atvejais, iš viso 69029,58 Lt) bei kiaulių skerdienos, įsigytos iš UAB „( - )“, pardavimo“ (t. 15, b. l. 11). 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ tyrimas atliktas už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. bei konstatuota, kad „(...) 97 atvejais užregistruoti PVM sąskaitų faktūrų, pažymėtų ženklu ir serija „AAA“ kuriomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“, duomenys, iš viso už 1216200,72 Lt (352236,08 Eur)“. Išvados (t. 16, b. 1. 14) nurodyta, kad „1) 97 atvejais užregistruoti PVM sąskaitų faktūrų, pažymėtų ženklu ir serija „AAA“ kuriomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“ iš viso už 1471602,86 Lt (iš jų 255402,13 Lt PVM) (...)“. Iš aptartų duomenų nustatyta, kad 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 (t. 16, b. l. 10–38) ir 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 (t. 15, b. l. 5–12) galbūt tirti tie patys buhalterinės apskaitos dokumentai, už tą patį tiriamąjį laikotarpį, tačiau nustatyti skirtingi galimų pardavimų – pirkimų atvejai ir skirtingas galimai parduotos – pirktos kiaulių skerdienos kiekis per tą patį tiriamąjį laikotarpį. 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 konstatuota 58 pardavimais daugiau ir suma didesnė 643248,85 (1471602,86 – 828354,01) Lt su PVM ir 531610,64 (1216200,73 – 684590,09) Lt be PVM. Todėl šiuo atveju kelia pagrįstų abejonių tai, kodėl 58 galimi pardavimo atvejai priskirti bei apskaityti prie UAB „( - )“ veiklos, ir, ar priskaityti papildomi mokesčiai yra pagrįsti dokumentiniais įrodymais. Pagal UAB „( - )“ 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadą Nr. 5-3/99 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 15, b. l. 5–12), ji šio kiekio kiaulių skerdienos 58 atvejais nėra pirkusi. Iš kratos metu paimtų ir specialistei pateiktų laikmenose buvusių suvestinių nustatyta, kad UAB „( - )“ galimas kiaulių skerdienos pardavimas skaičiuotas vadovaujantis duomenimis iš skirtingų suvestinių, „laisvos formos apskaitos registruose „Suvestinė Nr. 2 2012\ <..>“ bei „Suvestinė Nr. 2 2013\<...>“ (atspausdintus iš USB laikmenos „Data Traveler Locker“, 4 Gb, paimtos iš UAB „( - )“ buhalterės R. M. darbo vietos) laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2013 m. vasario mėnesio (...)“ (t. 16, b. l. 14). 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr.5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 16, b. l. 70–73) vienais mėnesiais (gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio) galimas kiaulių skerdienos pardavimas UAB „( - )“ buvo apskaičiuotas iš suvestinių (suvestinė Nr. 2012 2-05 xls, suvestinė Nr. 2012 2-08 xls), o vėlesniais mėnesiais (rugsėjo – vasario) galimas kiaulių skerdienos pardavimas buvo apskaičiuotas remiantis duomenis PVM sąskaitose faktūrose pažymėtomis ženklu (*), serija „AAA“. Tokiu atveju nebeaišku, kuo vadovaudamasi specialistė nustatė, kad suvestinėse įtrauktos visos PVM sąskaitos faktūros serija „*AAA“ (t. 16, b. l. 78, 79, 86, 89, 93, 96, 98, 99, 101) ir, kuo vadovaudamasi atliko apskaičiavimus, priskaičiavo mokėtinus mokesčius į valstybės biudžetą.

8547.5.1.1. Tam, kad būtų pašalinti prieštaravimai, ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta bendrovių finansinės veiklos tyrimus atlikusi specialistė R. M., jos buvo prašoma paaiškinti, kodėl 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 nurodyta, kad UAB „( - )“ iš viso 39 atvejais apskaitos dokumentais nepagrindė ir buhalterinėje apskaitoje neužregistravo kiaulių skerdienos įsigiiimo ir apmokėjimo už ją UAB „( - )“, o 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 nurodyta, kad UAB „( - )“ 194 atvejais į apskaitą neįtraukė ūkiniu operacijų: kiaulių skerdenos pardavimo pirkėjams, iš kurių 97 atvejus susijusius su pardavimais UAB „( - )“. Specialistė R. M. paaiškino, kad kiaulių skerdienos pardavimo atvejų, nurodytų 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos (39 atvejai) ir 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos (97 atvejai), skaičius skiriasi, nes buvo atsižvelgta į ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-02040-12 esančius apklausos protokolų duomenis, tai yra į įtariamojo A. J. apklausos protokole užfiksuotus parodymus, kad „kiaulienai, kuri bus neapskaitoma bendrovių apskaitoje – būdavo išrašoma kita PVM sąskaita, kurioje <...> ties serijos ženklu būdavo pažymėta „žvaigždutė“ nustatyti UAB „( - )“ 39 kiaulių skerdienos pirkimo atvejai, ir įtariamosios R. M. apklausos protokole užfiksuota, kad „Apklausos metu man kaip pavyzdys buvo parodytas dokumentas <...> stulpelyje „sand-ruž. reiškia, kad aš atgavau vieną sąskaitos egzempliorių (ružavą), stulpelyje „balta“ nurodytas vienetas reiškia, kad aš atgavau baltą PVM sąskaitos faktūros egzempliorių, stulpelyje „gelt“ nurodytas vienetas reiškia, kad aš atgavau geltoną PVM sąskaitos faktūros egzempliorių. Stulpelyje viso nurodytas trejetas reiškia, kad aš iš vadybininko atgavau visus tris išrašytos PVM sąskaitos faktūros egzempliorius“, todėl nustatyti UAB „( - )“ iš viso 97 kiaulių skerdienos pardavimo atvejai, iš jų: 39 atvejais kiaulių skerdienos pardavimą UAB „( - )“ pagrindė specialiu ženklu (žvaigždutė) ties serija AAA pažymėtomis PVM sąskaitomis faktūromis, iš viso už 684590,09 Lt bei 58 kiaulių skerdienos pardavimo atvejai nustatyti pagal kiaulių skerdienos pardavimus užregistruotus laisvos formos registruose: Suvestinė Nr. 2 2012 <...> 2-05. xls“, Suvestinė Nr. 2 2012 <...> 2-06. xls“, Suvestinė Nr. 2 2012 <...> 2-07. xls“, Suvestinė Nr. 2 2012 <...> 2-08. xls“, kuriuose pažymėta, kad visus PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis pagrindė kiaulių skerdienos pardavimą, egzempliorius bei gautas pinigines lėšas už realizuotą kiaulių skerdieną, iš viso 531610,63 Lt UAB „( - )“ vadybininkai pateikė UAB „( - )“. Specialistė R. M. paaiškino, kad atsižvelgiant į UAB „( - )“ darbuotojos R. M. parodymus, kad ji laisvos formos apskaitos registruose (laikotarpiu 2012 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) registravo kiaulių skerdienos pardavimų duomenis ir gautas pinigines lėšas bei – 2014 m. lapkričio 11 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 dėl UAB „( - )“ nurodytus teiginius, negalima nustatyti, kam realiai UAB „( - )“ 58 (97-39) atvejais realizavo kiaulių skerdieną, iš viso už 531610,64 Lt (1216200,72 – 684590,09) (sumos nurodytos neišskyrus PVM). Be to, specialistė paaiškino, kad specialisto išvados Nr. 5-3/24 7 lape esančioje lentelėje bendros „Pardavimo PVM“ sumos buvo apskaičiuotos pasinaudojus kompiuterio „Microsoft Office“ operacinėje sistemoje Windows programoje integruotu skaičiuotuvu „fx formula“. Įrašytos neteisingos sumos stulpelyje „Iš viso, iš jų pardavimo PVM“ eilutėse: „05 mėn. - 8355,06; 07 mėn. - 25239,42, 08 mėn. - 24578,44, 09 mėn. - 46917,17, 10 mėn. - 43211,08, 11 mėn. - 57443,70, 01 mėn. - 25440,75, 02 mėn. - 16129,31“ dėl kompiuterio Windows programoje esančiam skaičiuotuvui „fx formula“ neteisingai suformuotos užduoties. Teisingos sumos stulpelyje „Iš viso, iš jų pardavimo PVM“ eilutese: 05 men. turi būti: - „10109,63; 07 mėn. - 30539,68, 08 mėn. - 29739,90, 09 mėn. - 56769,78, 10 men. - 52285,42, 11 mėn. - 69506,89, 01 mėn. - 30783,30, 02 mėn. - 19516,47“. Sumos stulpelyje „Iš viso, iš jų pardavimo PVM“ eilutėse“ „Iš viso 2012 m.“, „Iš viso 2012-2013 m.“ yra apskaičiuotos ir įrašytos teisingos (t. 18, b. l. 98–101).

8557.5.2. 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ surašyta vadovaujantis byloje esančiais dokumentais, prie surašytos specialisto išvados pateikti priedai, tačiau pateiktuose prieduose nėra pateiktos suvestinės „Suvestinė Nr.2 2012 m\ suvestinė Nr.2012 m 2-05.xls“ Suvestinė 2012 m. 2-06xls, Suvestinė 2012 m. 2-07 xls ir Suvestinė 2012 m. 2-08 xls“ (t. 16, b. l. 74,76, 80, 82), kuriose nurodytas 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesių UAB „( - )“ įsigijimas kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“ (t. 14, b. l. 115). Iš byloje surinktų duomenų ir 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr.5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pateiktų duomenų (t. 14, b. l. 115) nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pateikti ne visi byloje surinkti duomenys, susiję su 2012 m. – 2013 m. UAB „( - )“ galimu įsigijimu kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“. 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ nėra pateiktos suvestinės „Suvestinė Nr. 2 2012 m.\ suvestinė Nr. 2012m 2-05 xls <...> Nr.2012m 2-08 xls“ (t. 12, b. l. 152, 151, 142, t. 11, b.1.45), kuriose užfiksuoti duomenys, kad 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais UAB „( - )“ galbūt įsigijo kiaulių skerdienos už 262893,46 Lt (76139,21 Eur). 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ nėra apskaitytas ir įvertintas galimas įsigijimas kiaulių skerdienos pagal dokumentus (t. 12, b. l. 152, 151, 142, t. 11, b. l. 45), jie neįvertinti 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5- 3/106. Šiuo atveju kyla abejonės dėl to, ar 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 14, b. l. 115, t. 16, b. l. 74–101) pateikti duomenys atitinka tikrovę. 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 14, b. l. 111–118) ir 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 16, b. l. 10–38) užfiksuoti duomenys nesutampa su duomenimis, nurodytais suvestinėse (t. 12, b. l. 152, 151, 142, t. 11, b. l. 45).

8567.5.3. 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ nurodyta, kad „laisvos formos apskaitos registruose „Suvestinėse Nr. 2 2012\ <...>“ bei „Suvestinėse Nr. 2 2013\ <...>“ (atspausdintus iš USB laikmenos „Data Traveler Locker“ 4 Gb, paimtos iš UAB „( - )“ buhalterės R. M. darbo vietos) laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2013 m. vasario mėnesio užregistruoti 194 kiaulių skerdienos pardavimai (t. 16, b. l. 14). Prie 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvados Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pateikti priedai Nr. 1.6, Nr. 1.7, Nr. 1.8, Nr. 1.9, Nr. 1.10, Nr. 1.11, Nr. 1.12, Nr. 1.13, Nr. 1.14, Nr. 1.15 (t. 16, b. l. 74–100), juose nurodyti UAB „( - )“ galimi kiaulių skerdienos pardavimai pagal dokumentus, tačiau jie neturi UAB „( - )“ būtinų rekvizitų. 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/ „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ neįvertinta „Suvestinė Nr. 2 2012 m\ suvestinė Nr. 2012 m 2-05.xls“ (suvestinė 2012 m Nr. 2-05) (t. 16, b. l. 74), joje yra nurodytas UAB „( - )“ galimas įsigijimas kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/ „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pateikti ne visi duomenys, susiję su UAB „( - )“ 2012 m. – 2013 m. galimu įsigijimu kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“, neįvertintas dokumentas „Suvestinė Nr. 2 2012 m.\ suvestinė Nr. 2012 m. 2-05 xls“ (t. 12, b. l 152), iš jo nustatyta, kad 2012 m. gegužės mėn. UAB „( - )“ galbūt įsigijo kiaulių skerdienos už 140735,57 Lt. Iš 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/ „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pateiktų duomenų nustatyta, kad 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ galbūt pirko kiaulių skerdieną ne vieną kartą, kaip nurodyta specialisto išvadoje (t. 15, b. l. 83, 97, 98), tačiau į „suvestinę 2012 m. Nr. 2-06“ (t.15, b. I. 96) įrašyti (įtraukti) duomenys nesutampa su PVM sąskaitose faktūrose esančiais duomenimis (t. 15, b. l. 97, 98). Pagal įrašytus duomenis PVM sąskaitose faktūrose su serija „*AAA“ 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ galbūt pirko kiaulių skerdienos už 51061,80 Lt be PVM, o pagal duomenis suvestinėje „suvestinė 2012 m. Nr. 2-06“ (t. 15, b. l. 96) galbūt pirko už 96960,90 Lt. 2012 m. liepos mėn. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitas faktūras pažymėtas serija „*AAA“ 8 atvejais galbūt pirko kiaulių skerdienos iš UAB „( - )“ (t. 15, b. l. 98), tačiau 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/ „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ 2012 m. liepos mėn. galimas kiaulių skerdienos pirkimas neapskaitytas (t. 15, b. l. 83). 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/„Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ (t. 15, b. I. 83) 2012 m. lapkričio mėn. ir 2013 m. sausio mėn. UAB „( - )“ pirktas kiaulių skerdienos kiekis nurodytas mažesnis negu įrašytas „Suvestinė 2012 m. Nr. 2-11“ (t. 15, b. l. 103) ir „Suvestinė 2013 m Nr. 2-01“ (t. 15, b. l. 107).

8577.6. Kaip jau buvo aptarta, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ galimas kiaulių skerdienos įsigijimas iš UAB „( - )“ specialisto išvadose apskaitytas pagal ženklu (*) serija „*AAA“ pažymėtas PVM sąskaitas faktūras, atskirais mėnesiais pagal suvestines. UAB „( - )“ galimas pardavimas kiaulių skerdienos apskaitytas pagal „Suvestinėse Nr. 2 2012\ <...>“ bei „Suvestinėse Nr. 2 2013\ <...>“ (atspausdintus iš USB laikmenos „Data Traveler Locker“ 4 Gb) įrašytus duomenis. Kadangi nustatyta, jog specialisto išvadose vadovautasi iš esmės skirtingų rūšių dokumentais, tokios išvados nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad specialisto išvadose užfiksuoti atlikto tyrimo duomenys yra teisingi ir jais neginčijamai galima remtis įrodinėjant R. M. ir V. Ž. kaltę dėl jiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos. Kartu akcentuotina, kad ikiteisminio tyrimo metu visiškai netirta svarbi aplinkybė, ar pagal esamus UAB „( - )“ finansinės apskaitos duomenis, UAB „( - )“ kaltinime nurodytu laikotarpiu buvo įsigijusi ir būtent kaip UAB „( - )“ realizavo UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB „( - )“ kiaulių skerdienos už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur). Šiuo atveju nenustatyta, kas realiai įsigijo kiaulių skerdieną, tačiau kaltinime R. M. ir V. Ž. inkriminuojama, kad jie ją įsigijo ir prekiavo kaip UAB „( - )“. Todėl akivaizdu, kad nesant šių aptartų duomenų, negalima daryti ir išvados, kad būtent kaip UAB „( - )“ 194 atvejai skerdienos pardavimo sandorių buvo neįtraukta į apskaitą bei piniginių lėšų gavimas grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, iš viso 2041591,63 Lt už jiems parduotą kiaulių skerdieną ir neįrašytas šių piniginių lėšų gavimas į apskaitos registrą „Kasos knyga“ bei tokiu būdu sumažintas dokumentinis kasos likutis, iš viso 2041591,63 Lt (591285,81 Eur). Kartu akcentuotina, kad objektyviai nenustačius, ar UAB „( - )“ kaltinime nurodytu laikotarpiu buvo įsigijusi ir būtent kaip UAB „( - )“ buvo realizuota UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB „( - )“ kiaulių skerdienos už 2041591,63 Lt (591285,81 Eur), nėra objektyvaus pagrindo tvirtinti ir to, kad apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis buvo nepagrįstos UAB „( - )“ realizavimo pajamos, gautos iš UAB “( - )”, UAB “( - )” ir UAB „( - )“, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys apie turtą ir tokiu būdu UAB „( - )“ naudai išvengta kaltinime nurodyto dydžio pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą.

8587.7. Kaip jau buvo minėta, tam, kad būtų nustatyta, kodėl specialisto išvadose yra aiškių nesutapimų, specialistė R. M. buvo apklausta ir ikiteisminio tyrimo metu, tačiau ji tik patvirtino apeliacinės instancijos teismo nustatytas aplinkybes, jog atliekant tyrimus ir juos užfiksuojant specialisto išvadose buvo remtasi skirtingų rūšių dokumentais, t. y. PVM sąskaitomis faktūromis ir atspausdintais iš USB laikmenos duomenimis, atsižvelgiant į įtariamųjų A. J. ir R. M. apklausos protokoluose užfiksuotus paaiškinimus, ką šie dokumentai neva galėtų reikšti. Tačiau akivaizdu, jog tam, kad būtų patikrintas šių dokumentų turinys ir palygintas su įtariamųjų subjektyviais parodymais dėl jų, tam, kad neliktų jokių abejonių, specialistė jokio tyrimo neatliko. Kam realiai UAB „( - )“ 58 (97-39) atvejais realizavo kiaulių skerdieną, specialistė paaiškinti negalėjo. Be to, specialistės teigimu, neteisingi skaičiai atsirado ir dėl kompiuterio Windows programoje esančiam skaičiuotuvui „fx formula“ neteisingai suformuotos užduoties, ir toks paaiškinimas taip pat parodo, kad yra pagrindo abejoti specialisto išvadų teisingumo. Pažymėtina, kad įrodinėjant kaltę pagal BK 222 straipsnį, labai svarbi būtent specialisto išvada, kuri vertinama su kitais byloje surinktais duomenimis, nes būtent tik specialistas, turintis specialių žinių, atlikęs įmonės buhalterinės apskaitos tyrimą, gali padaryti išvadą, ar tvarkant buhalterinę apskaitą buvo padaryta buhalterinės apskaitos pažeidimų ir, ar dėl jų galima ar negalima nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Todėl akivaizdu, jog specialisto išvadoje negali būti esminių prieštaravimų, kurie sudarytų prielaidas abejoti pačios išvados pagrįstumu. Kartu pažymėtina, kad nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliacine tvarka, prokurorė ar kiti proceso dalyviai skirti byloje dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatymo ekspertizę neprašė.

8597.7.1. Teisiamajame posėdyje apklausta specialistė R. M. patvirtino, kad ji visų UAB „( - )“ finansinės apskaitos dokumentų netyrė ir nevertino, jų kratos metu buvo paimta labai daug, taip pat netyrė aplinkybės, iš kur buvo įsigyta mėsa, ir kas ją įsigijo. Specialistė atsirinko tik tuos dokumentus, kurie, jos teigimu, jai buvo informatyvūs atsakant į tyrėjo suformuluotus klausimus, tačiau šių dokumentų tikrumo netyrė. Taip pat rėmėsi liudytojų parodymais, kurie, jos pačios paaiškinimu, tik iš dalies, padėjo identifikuoti jai pateiktus tirti dokumentus. Specialistė su UAB „( - )“ valdymo struktūra susipažinusi nebuvo. Atlikdama tyrimą, ji vadovavosi FNTT nurodyta metodika, tačiau kokia ta metodika, paaiškinti negalėjo (t. 28, b. l. 76–78).

8607.7.2. Kadangi teisiamajame posėdyje specialistė R. M. nieko konkrečiai dėl specialisto išvadose esančių neatitikimų nepaaiškino, ir jose esantys prieštaravimai liko nepašalinti, apeliacinės instancijos teismas nutarė atlikti įrodymų tyrimą ir specialistę apklausti dar kartą apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje specialistė R. M. tvirtino, jog ji dėl specialisto išvadose esančių neatitikimų paaiškino ikiteisminio tyrimo metu, šiuo metu darbą yra pakeitusi ir savo paaiškinimų prisiminti negalėjo. Specialistės teigimu, iš jai pateiktų apklausų buvo galima spręsti, kad jai pateikti dokumentai buvo susiję su UAB „( - )“. Jos nuomone, jeigu įmonė parduoda nelegalią skerdieną, tai ji turi galimybę ir ją įsigyti. Jai tyrėjas klausimo, iš kur UAB „( - )“ įsigijo skerdieną, neuždavė, ir ji šios aplinkybės netyrė bei nevertino.

8617.8. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo abejoti tuo, kad tam, jog būtų nustatyta, ar buvo parduota UAB „( - )“ produkcija, buvo būtina objektyviai nustatyti, ar būtent iš bendrovės lėšų ji buvo įsigyta. Aptartų specialistės R. M. paaiškinimų visuma, ir konkrečiai tai, jog ji tik darė prielaidą, kad jeigu įmonė parduoda nelegalią skerdieną, tai ji turi galimybę ir ją įsigyti, ir objektyviai, remdamasi visais tiriamo laikotarpio UAB „( - )“ finansinės veiklos duomenimis, tokio tyrimo neatliko, nepaneigia apeliacinės instancijos teismo nustatytų aplinkybių dėl to, jog UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas buvo atliktas neobjektyviai, iš esmės atsižvelgiant į byloje tyrėjo iš anksto nustatytas ir pateiktas aplinkybes, tyrėjui uždavus klausimus, į kuriuos atsakius, objektyviai nenustatyti visi šios bendrovės mėsos skerdienos užpirkimai, skerdienos tiekėjai, piniginiai srautai, susiję su šios produkcijos įgijimu bei pardavimu. Nebuvo nustatinėjama, ar tiekėjų parduoti kiaulių skerdienos kiekiai atitinka UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje atvaizduotus kiekius. t. y. byloje nesurinkta duomenų, jog kaltinime nurodytą kiaulienos skerdieną įsigijo ir realizavo būtent UAB „( - )“. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo K. T. užduotyje atlikti objektų tyrimą specialistei užduotas klausimas „Ar UAB „( - )“ apskaitoje buvo atvaizduotas mėsos skerdienos pardavimas UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, kuris yra nurodytas R. M. laisvos formos suvestinėse?“ (t. 16, b. l. 8–9), yra aiškiai menamas, iš jo galima neabejotinai suprasti, kad neva tyrimo metu jau nustatyta ir pateikiamas kaip faktas, kad būtent UAB „( - )“ pardavė mėsos skerdieną UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, o klausiama tik, ar gautos pinigų sumos atvaizduotos UAB „( - )“ apskaitoje, ir neužduotas klausimas, ar iš esmės būtent UAB „( - )“ pagal finansinės apskaitos duomenis pardavė minėtoms bendrovėms mėsos skerdieną ir panašiai. Pažymėtina, kad specialistė R. M. tik manė, jog jeigu įmonė parduoda nelegalią skerdieną, tai ji turi galimybę ir ją įsigyti. Todėl nustatytos aplinkybės neabejotinai sudaro pagrindą abejoti UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimu ir padaryta išvada.

8628. Teisiamajame posėdyje apklaustas kaip specialistas P. M. teigė, jog UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė nepažeisdama įstatymų, už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako vyriausiasis buhalteris. Buhalterinės apskaitos įstatyme numatyta, kokie rekvizitai turi būti ant dokumentų. Tokių rekvizitų ant įmonės dokumentų nebuvo, todėl nebuvo galima nustatyti, kam jie priklausė.

8638.1. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dar kartą apklaustas kaip specialistas P. M., patvirtino, jog byloje yra pateiktos keturios išvados, ir išvadose pateikti duomenys už tą patį laikotarpį ir pagal tuos pačius dokumentus yra skirtingi. UAB „( - )“ ūkinės – finansinės veiklos ataskaitoje nurodyti pardavimai UAB „( - )“ skiriasi, nes UAB „( - )“ specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 yra nurodyta, kad bendrovė kiaulių skerdieną pardavė 2012 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Specialisto išvadoje Nr. 5-3/99 UAB „( - )“ kiaulienos skerdienos įsigijimas – gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais neužfiksuotas. Kadangi tirtas tas pats laikotarpis ir iš tų pačių dokumentų, todėl ir pirkimo, ir pardavimo duomenys turėtų sutapti, nes jeigu viena bendrovė pardavė, o kita pirko, tai tas ir turėtų atsispindėti. Reiškia, kad užfiksuoti duomenys tuose išvadose yra abejotini, arba buvo pateikti ne visi duomenys. Atitinkama situacija susidarė ir dėl pardavimų UAB „( - )“. Pagal pateiktus duomenis 2015 m. balandžio 3 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/ yra nurodyta, kad bendrovė pirko 2012 m. birželio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais ir 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais. Dokumentai, kurie yra atspausdinti iš disko, išvadoje nevertinti. Taip pat nevertinti duomenys, kurie yra atspausdinti suvestinėje 2012 m. Nr. 2-11.xls su duomenimis atspausdintais iš kompaktinio disko. Taip pat nesutampa duomenys už 2013 m. sausio mėnesį, jie irgi skirtingi. Todėl kyla klausimas, kodėl šie duomenys išvadoje ir dokumentuose yra pateikti skirtingai. Skirtumas susidaro 383 894,64 Lt. Dėl UAB „( - )“ situacija irgi yra panaši. Kyla klausimas, kodėl duomenys vienose pateiktuose dokumentuose buvo vertinti, o duomenys, kurie yra atspausdinti iš diskų, nevertinti ir nesutampa išvadose. Skirtumas susidaro 262 893,46 Lt (76 139,21 Eur). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį buhalterinės apskaitos dokumentai turi turėti nustatytus rekvizitus. Dokumentuose, pagal kuriuos buvo atliktas tyrimas, atspausdinti iš diskų, nei viename dokumente nėra nurodyta, kad dokumentai priklauso UAB „( - )“. Bendrovės specialistai, kurie darė buhalterinę apskaitą, niekur nepatvirtino, kad pas juos yra naudojamos PVM sąskaitos faktūros su serija AAA ir ženkliuku. Buhalterinės apskaitos registruose nėra užfiksuota tokių naudojamų dokumentų. Jeigu nėra papildomo išaiškinimo, ir nėra nustatyta, kad tie dokumentai priklauso tai įmonei, tai kyla abejonių, ar įmonė turėjo tokių resursų tam, kad galėtų pakrauti tokį kiekį produkcijos. Ikiteisminio tyrimo metu šis klausimas net nebuvo užduotas, t. y., iš kokių piniginių lėšų buvo įsigyti skerdienos resursai.

8649. Pažymėtina, kad teisiamajame posėdyje nuteistoji R. M. parodymus duoti atsisakė, savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu nepatvirtino (t. 28, b. l. 86).

8659.1. Ikiteisminio tyrimo metu R. M. parodė, kad komercijos direktorius N. K. iš buhalterinės programos pateikdavo „Exelinę“ lentelę, joje būdavo nurodytos minimos įtarime įmonės, kartais būdavo nurodytos ir kitų įmonių PVM sąskaitos faktūros numeriai bei gautinos sumos. Pateikdamas tuos duomenis, komercijos direktorius N. K. liepdavo sutikrinti šiuos duomenis su vadybininkų pateiktas duomenimis bei jų jai pateiktais grynais pinigais. Ji taip pat vedė laisvos formos lentelę, joje žymėdavosi iš vadybininkų gautas PVM sąskaitas faktūras, jų datą, sumą be PVM, PVM sumą, sumą su PVM, taip pat vienetais žymėdavo pateiktų PVM sąskaitų faktūrų skaičių, o gale rašydavo bendrą vadybininkų pateiktą PVM sąskaitų faktūrų skaičių. Dėl apklausos metu jai parodyto dokumento „P:/Suvestines Nr. 2 2012m/suvestine Nr. 2012m 2-07.xls“, paaiškino, kad stulpelyje data yra nurodyta UAB ,( - )“ išrašyta PVM sąskaitos faktūros data, stulpelyje suma be PVM reiškia toje sąskaitoje nurodyta suma be PVM, stulpelyje PVM yra nurodyta sąskaitos PVM suma, stulpelyje suma su PVM yra nurodyta bendra sąskaitos suma stulpelyje „sand-ruž“ nurodytas vienetas reiškia, kad ji atgavo vieną sąskaitos egzempliorių (rūžavą), stulpelyje „balta“ nurodytas vienetas reiškia, kad ji atgavo baltą PVM sąskaitos faktūros egzempliorių, stulpelyje „gelt“ nurodytas vienetas reiškia, kad ji atgavo geltoną PVM sąskaitos faktūros egzempliorių, stulpelyje „viso“ nurodytas trejetas, reiškia, kad ji iš vadybininko atgavo visus tris išrašytos PVM sąskaitos faktūros egzempliorius. N. K. nurodymu, pagal šias PVM sąskaitas faktūras iš vadybininkų gautos sumos turėdavo sutapti su suma, kuri yra paryškinta bei nurodyta stulpelyje „suma be PVM“. Sutikrinusi visus šiuos duomenis, ji visas iš vadybininkų gautas PVM sąskaitas faktūras atiduodavo N. K. arba, jo paliepimu, jas sunaikindavo. Dėl apklausos metu parodyto dokumento, rasto „P:/Suvestines Nr. 2 2012m/suvestines Nr. 2012m 2-08.xls“, paaiškino, kad jame yra jos sudaryta suvestinė už 2012 m. rugpjūčio mėn. „Si suvestinė“ reiškia, kad pagal nurodytas įmones tą mėnesį iš vadybininkų gavo grynais pinigais sumą, kuri yra nurodyta stulpelyje „Viso“. Visus šiuos iš UAB „( - )“ vadybininkų gautus grynus pinigus, pagal sutikrintas PVM sąskaitas faktūras, atidavė komercijos direktoriui N. K.. Perduodama pinigus jokio dokumento nepildė. Sudarytų gautų pinigų bei atgautų PVM sąskaitų faktūrų suvestinių N. K. neatiduodavo, o pasilikdavo pas save elektroninėje laikmenoje. Dėl apklausos metu parodyto dokumento pavadinimu „failo radimo vieta P:/Suvestines Nr. 2 2012m/suvestines Nr. 2012m 2-06.xls“, paaiškino, kad būtent tokį dokumentą jai pateikdavo komercijos direktorius N. K., pagal jį turėjo kontroliuoti UAB “( - )“ vadybininkų pateikiamus duomenis, grąžinamas PVM sąskaitas faktūras bei gautus grynus pinigus. Visoje šioje veikloje dalyvavo tik komercijos direktorius N. K.. R. M. parodė, kad pinigus iš bendrovių „( - )“, „( - )“, „( - )“ vadybininkai jai atveždavo vokuose, ji pinigus suskaičiuodavo ir sutikrindavo su N. K. pateiktais duomenimis, tačiau ji nežinojo, ar šie pinigai buvo apskaityti. Pinigus atiduodavo N. K.. Komercijos direktorius N. K. kelis kartus yra jos prašęs perduoti vokus UAB ,( - )“ vadybininkams, tačiau, kas konkrečiai buvo vokuose, ji pasakyti negalėjo, nes nežiūrėjo. Šiuos vokus perduodavo ji, nes dažniausiai būdavo ofise ir daugiausiai susitikdavo su vadybininkais. Duomenis, kurie buvo rasti iš jos išimtuose USB ji saugojo tam, kad N. K. pareiškus kokias nors pretenzijas dėl apskaitos, ji turėtų įrodymą, kad tokius paskaičiavimus jos prašė atlikti pats N. K. (t. 23, b. 1. 75–79).

8669.2. Iš aptartų nuteistosios R. M. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nustatyta, kad ji tik patikrindavo jai komercijos direktoriaus N. K. pateiktus dokumentus, iš UAB „( - )“ vadybininkų gautus grynus pinigus pagal sutikrintas PVM sąskaitas faktūras atiduodavo komercijos direktoriui N. K., tačiau iš jos parodymų visiškai nenustatyta, kad ji oficialiai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, apie V. Ž. kokius nors veiksmus, susijusius su jam pareikštu kaltinimu, neparodė nieko. R. M. pati nežinojo, ar gauti grynieji pinigai buvo apskaityti. Taip pat iš jos parodymų bei aptartų specialistų išvadų visumos nenustatyta, kad ji pati be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdienos, kurią būtų pardavusi UAB „( - ), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Pažymėtina, kad papildomai apklausta kaip įtariamoji R. M. parodė, kad ji kiaulių skerdienos įsigijime ir realizavime nedalyvavo, apie šias aplinkybes nieko nežinojo ir su niekuo dėl to nesitarė (t. 3, 123–125). Teisiamajame posėdyje apklausta kaip liudytoja A. G. parodė, kad ji dirbo UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja gamybai. Jai buvo priimtas baudžiamasis įsakymas. Ji negalėjo parodyti, ar N. K. jai pardavė skerdieną kaip fizinis asmuo ar tai buvo UAB „( - )“ skerdiena. Ji galvojo, kad perka mėsą iš UAB „( - )“. Ji pati darė nusikalstamą veiką kaip fizinis asmuo, manė, jog ėmė mėsą iš UAB „ ( - )“. Dalis mėsos buvo apiforminta, o dalis ne. Toks pasiūlymas buvo N. K.. Pati jokių suvestinių nevedė, kalbėdavo telefonu su N. K.. N. K. pasiimdavo pinigus, o užsakymai vykdavo telefonu. Dėl produkcijos ji bendravo ir su V. Ž., ir su R. V.. Piniginius klausimus spręsdavo su V. Ž.. Jis atvažiuodavo į įmonę, kur ji jam ir atiduodavo pinigus. Pinigus yra davusi ir R. V.. Pinigus taip pat yra davusi ir vairuotojui. Negali konkrečiai pasakyti, kiek kartų ir kam yra davusi pinigus. Mėsą atveždavo su sąskaitomis. Sąskaitos būdavo atspausdintos, o ne ranka rašytos. Sąskaitas pasiimdavo tas asmuo, kuris paimdavo pinigus. Jeigu pinigus paimdavo vadybininkas, tai ir sąskaitą paimdavo. Ji nežinojo, ar sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į UAB „( - )“ apskaitą. Taip pat nežinojo, ar ta skerdiena, kurią atveždavo UAB „( - )“, buvo laikoma jos sandėlyje. Mėsą atveždavo UAB „( - )“ automobilis. Pirktą skerdieną panaudojo savo reikmėms. Sprendimas pirkti mėsą buvo jos asmeniškas. Skerdieną kaip fizinis asmuo ji pardavė savo pažįstamiems, draugams. Apie tą situaciją niekas daugiau nežinojo (t. 26, b. l. 137–138).

8679.2.1. Kaip matyti, liudytojos A. G. parodymai taip pat vienareikšmiškai nepatvirtina to, jog jos pirkta mėsa priklausė būtent UAB „( - )“, o ne fiziniam asmeniui, galbūt N. K., o R. M., kad kaip ir teigė apklausų metu, atlikdama techninį darbą – sutikrindama jo pateiktas sąskaitas, tik vykdė N. K. nurodymus, tačiau tai savaime nereiškia, jog tokiu būdu ji oficialiai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą.

8689.3. Kartu akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nors R. M. buvo kaltinama apgaulingu apskaitos tvarkymu, jai pareikštame kaltinime nurodytos aplinkybės, kad ji, laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d., veikdama kartu su UAB „( - )“ pirkimų vadovu V. Ž. ir kitais ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytais UAB „( - )“ darbuotojais, iš tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, be apskaitos dokumentų įsigijo kiaulių skerdieną, kurią laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d., be apskaitos dokumentų pardavė UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, nėra tiesiogiai susijusios su buhalterine apskaita, nes šiuo atveju svarbus ne produkcijos įsigijimo ar pardavimo faktas, o teisingas šių procesų atvaizdavimas buhalterinėje apskaitoje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį ir į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu R. M. ir V. Ž. buvo pareikšti įtarimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, tačiau 2016 m. vasario 5 d. prokurorės nutarimu R. M. ir V. Ž. ikiteisminį tyrimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nutraukus, R. M. ir V. Ž. pareikštų kaltinimų struktūra iš esmės išliko nepakitusi, o jų bendrininkavimas aprašytas tokia forma, kuri iš esmės labiau tiktų sukčiavimo atveju, o ne apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atveju.

86910. Ikiteisminio tyrimo metu išteisintasis V. Ž. parodė, kad visą informaciją apie ketinimus pirkti mėsą jis pateikdavo direktoriui N. K., o, nesant jo, generaliniam direktoriui G. V.. Pastarieji patvirtindavo, iš kur pirkti mėsą. Mėsos produktai buvo atvežami su krovinio važtaraščiais, juose būdavo nurodytas atvežtos mėsos kiekis. Vėliau būdavo pildomi mėsos svėrimo, iškrovimo aktai, tam kad būtų sutikrintas atvežtas kiekis. Sutikrinus kiekius, pardavėjas jam atsiųsdavo sąskaitą, kurią jis perduodavo buhalterijai Apie tai, kad UAB „( - )“ ir kitos įmonės yra žalios mėsos pirkėjai jis sužinojo 2012 metais. Vienas iš UAB „( - )“ direktorių – N. K. ar G. V. – jam nurodė, kad žalios mėsos apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 150 000 Lt - 200 000 Lt per mėnesį. V. Ž. suprato, kad parduodama mėsa turi būti be PVM mokesčio. Ši prekyba buvo užšifruota kodiniu pavadinimu BBB. Mėsos pirkėjams UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB ,( - )“ paskambinus, jam pasakydavo, kad PVM sąskaitos faktūros už vieną sumą perkamos mėsos turi būti parduotos kaip „BBB“, o už kitą sumą standartinis pardavimas. Įmonių atstovams pageidaujant mėsa buvo vežama su dviem PVM sąskaitomis faktūromis, kurių bendra suma sutapdavo su realiai vežamu mėsos kiekiu. Dvi PVM sąskaitos faktūros buvo pirkėjų iniciatyva, šią informaciją jis perduodavo telemarketingo vadybininkėms, kurios užsakymą įvesdavo į UAB „( - )“ buhalterinę programą. Parduodamos mėsos kiekis buvo nurodytas dvejose PVM sąskaitose faktūrose, bet realus vežamas kiekis sutapdavo su tose sąskaitose nurodytu kiekiu. Klientas visuomet nurodydavo, koks perkamos mėsos kiekis turi būti „BBB“ sąskaitoje ir, koks kitoje PVM sąskaitoje faktūroje. Iki 2013 m. atsiskaitymą už parduotą mėsą įmonėms UAB „( - )“, UAB ,( - )“ kontroliavo vadybininkė V. J., tai yra per ją šios įmonės atsiskaitydavo grynais už iš UAB „( - )“ nupirktą mėsą. Bendrovės „( - )“ atsiskaitymus kontroliavo jis. Vairuotojui, kuris veždavo mėsą pardavimui, nurodydavo paimti atitinkamą sumą. R. M. pateikdavo informaciją apie „BBB“ sąskaitas ir apie atsiskaitymus už jas. Pagal jos pateiktus duomenis jis orientuodavosi, kiek dar reikia parduoti mėsos. Pats grynų pinigų iš šių bendrovių nėra gavęs (t. 23, b. 1. 22–24). Papildomos apklausos metu V. Ž. parodė, kad jis nebuvo atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Tiesioginis vadovas V. K. buvo pavedęs vykdyti funkcijas, susijusias su kiaulių skerdienos pardavimais. Jis pats negalėjo matyti programoje skerdienos likučio duomenų, todėl skambindavo sandėlininkams. Užsakymai buvo vykdomi UAB „( - )“ fabrike, kur ir buvo suruošiama produkcija, išrašomos dvi PVM sąskaitos faktūros. Jis nebuvo atsakingas už dokumentų išrašymą, todėl nesidomėjo, kas išrašydavo kasos pajamų orderius. R. M. ar kitos buhalterės užrašydavo ant lapelio, kiek ir koks klientas yra skolingas, jis derindavo dėl atsiskaitymo. Visus tiesioginius nurodymus gaudavo tik iš V. K. (t. 23, b. l. 61–63).

87010.1. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų išteisintojo V. Ž. parodymų nustatyta, kad produkcija buvo vežama pirkėjams su dviem PVM sąskaitomis faktūromis. Klientas visuomet nurodydavo, koks perkamos mėsos kiekis turi būti „BBB“ sąskaitoje ir, koks kitoje PVM sąskaitoje faktūroje, tačiau kiekis ir suma sutapdavo su realiai vežamu mėsos kiekiu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu V. Ž. neparodė, jog jis būtų išrašinėjęs PVM sąskaitas faktūras. Priešingai, jis parodė, kad nebuvo atsakingas už jų išrašymą. Dvi PVM sąskaitos faktūros buvo pirkėjų iniciatyva, šią informaciją jis perduodavo telemarketingo vadybininkėms, kurios užsakymą įvesdavo į UAB „( - )“ buhalterinę programą.

87110.2. Teisiamajame posėdyje išteisintasis V. Ž. parodė, kad jį į darbą priėmė tuo metu buvęs bendrovės komercijos direktorius N. K., jis buvo tiesioginis vadovas, darbo reikalais kontaktuodavo tik su juo. Visi dokumentai buvo paruošti, produkcija patikrinta veterinarinės tarnybos. Nuo 2012 metų jis buvo atsakingas už žalios mėsos produkciją, kuravo kainodarą, pardavimus. Užsakymai buvo priimami telefonu, elektroniniu paštu. Gautus užsakymus perduodavo į užsakymų stalą, suvesdavo viską į kompiuterizuotą „Euroskaitos“ programą. Užsakymai nueidavo į pakrovimo sandėlius. Žalia mėsa buvo atkraunama tiesiai iš gamyklos, o dešros būdavo sandėliuose dėl skirtingų temperatūrų palaikymo. Sandėliuose buvo išrašomos sąskaitos, pakraunamos prekės į mašinas ir toliau vairuotojas veždavo prekes klientams. Klientai visada prekes pasiimdavo su sąskaitomis. Viskas būdavo fiksuojama. V. Ž. teigimu, prekės buvo parduodamos ir išvežamos su dvejomis sąskaitomis, nes taip būdavo patogiau klientams. Jis nebuvo buhalteris, todėl į jo pareigas neįėjo kontroliuoti, ar visos sąskaitos yra įtrauktos į buhalterinę apskaitą. Buhalteriją kontroliuodavo vyr. finansininkas, direktorė, generalinis direktorius. Apie tai, kad dalis žalios mėsos buvo vežama be apskaitos dokumentų, jam nežinoma. Buvo dvigubos sąskaitos, kad merginos nesusimaišytų, nes yra buvę atvejų, kad užsakymai buvo įtraukti du į vieną sąskaitą, todėl reikėdavo aiškintis su klientais (t. 28, b. l. 84–86).

87210.3. Šiuo atveju nustatytos aplinkybės visiškai nepatvirtina to, kad būtent dėl V. Ž. veiksmų, kai jis net nebuvo atsakingas už sąskaitų išrašymą ir pateikimą, ir jam nepriklausė kontroliuoti, ar sąskaitos yra įtrauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, įsigyjama ir parduodama produkcija buvo nepagrįsta apskaitos dokumentais. Aplinkybė, kad R. M. ar kitos buhalterės vadovo N. K. nurodymu derindavo klausimus su klientais dėl atsiskaitymo, skolų, savaime nereiškia, jog ji apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, kurią oficialiai tvarkyti neįėjo į jos pareigas, ir už tai buvo atsakingi kiti darbuotojai.

87311. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo D. Ž. parodymų nustatyta, kad jis dirba UAB „( - )“ IT skyriaus vadovu, yra atsakingas už kompiuterinį ūkį. V. Ž. pagal pareigas, kaip pirkimų vadovui, yra įjungtas pirkimų modulis, ataskaitų modulis, bendriniai sąrašai, pardavimų modulis išjungtas. Sąskaitas išrašo pardavimų modulis. Kitaip sąskaitų išrašyti negalima. V. Ž. negalėjo nei pasižiūrėti, nei išrašyti sąskaitų. Pardavimus gali atlikti pardavimų skyrius, logistikos sandėlis. N. K. turėjo prisijungimą prie pardavimų modulio. Sistema leidžia koreguoti, tokia galimybė yra, bet visa istorija matosi – kas koregavo, kada koregavo. Sąskaitos redagavimo istoriją galima pažiūrėti. Išrašant sąskaitą automatiškai generuojamas numeris. Vartotojai gali redaguoti sąskaitos numerį, bet visa generavimo istorija būtų matoma. Šiuo atveju liudytojas, kaip administratorius, gali koreguoti. Prieigas prie sąskaitų išrašymo turėjo R. M. ir G. V.. Sąskaitų faktūrų, pažymėtų žvaigždutėmis serijos numeriu AAA, nekoregavo. Tokių sąskaitų, pažymėtų žvaigždutėmis, sistemoje niekada nematė. Užsakymų su žvaigždutėmis nematė. Sąskaita AAA su žvaigždute automatiškai negali būti sugeneruota (t. 27, b. l. 196–197).

87411.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo R. B. parodymų nustatyta, kad jis dirba auditoriumi. Finansinius auditus, su pertraukomis, UAB „( - )“ jis atlieka apie 10 metų. Įstatyme numatyta, kad finansinio audito tikslas yra pareikšti nepriklausomo auditoriaus nuomonę apie finansines ataskaitas, ar jos atitinka LR nustatytą atskaitomybės tvarką ir ar juose nėra jokių reikšmingų iškraipymų. Liudytojas patvirtino, kad visais metais, kuriais jie atlikdavo auditą, įmonėje buvo buhalterinė tarnyba ir buvo paskirtas vyriausias buhalteris ir dar ne mažiau kaip trys žmonės. Vyr. buhalteris turi tam tikras pareigas pagal įstatymą. Įmonėje dirba sandėlininkai ir kiti darbuotojai. UAB „( - )“ buvo naudojama specializuota buhalterinė programa „Skaita“, o vėliau ir „Euroskaita“. Tai nėra pačios įmonės susikurta programa. Šią programą reikia pirkti. UAB „Prototechnika“ teikė programą UAB „( - )“. Tai nėra pigi programa, nes tą įrankį yra sunku lyginti su kažkokiu kitu įrankiu. Lyginant šią programą su „Ekselio“ programa tai yra geresnė programa. Galima vykdyti automatinę kontrolę. Kiekvienais metais buvo vykdomos turto ir įsipareigojimų inventorizacijos. Vertinant visą kompleksą, buhalterinę apskaitą, gavybos automatizavimą, bendrame apskaitos lygyje ta apskaita buvo pakankama. Apskaitos organizavimo lygis UAB „( - )“ yra palyginus neblogas. Atlikus auditą, nebuvo jokių pastebėjimų, kad kažkas negerai su darbo užmokesčiu. Iškraipymai atsiranda tada, kai kažkas apgaulingai daroma. Auditai yra atliekami remiantis oficialiais dokumentais. Tam paprastai įmonėse yra kuriamos vidaus kontrolės sistemos, kurios iki priimtino lygio turėtų sumažinti tokios apgaulės riziką. Kiekvienais metais buvo užklausiama vadovybės, ar jie tobulina kontrolės sistemą ar ne. Šitoje įmonėje tikrai buvo kreipiama daug dėmesio, ar UAB „( - )“ mažina tą riziką ar ne. Įmonėje buvo sukurta anoniminio pranešimo sistema, kur darbuotojai, pastebėję apgaulę, galėjo pranešti vadovybei (t. 26, b. l. 135–136).

87511.2. Liudytojas V. Ž., kaip UAB „( - )“ IT skyriaus vadovas, patvirtino, kad sąskaitas išrašo pardavimų modulis, kitaip sąskaitų išrašyti negalima, o V. Ž. negalėjo nei pasižiūrėti sąskaitų, nei jų išrašyti, nes jam pardavimų modulis buvo išjungtas. Liudytojo R. B. parodymai patvirtina aplinkybę, kad UAB „( - )“ buvo naudojama specializuota buhalterinė programa „Skaita“, o vėliau ir „Euroskaita“, todėl visi produkcijos užsakymai ir pardavimai buvo suvedami automatizuotai programoje „Skaita“. Ši aplinkybė iš esmės nepaneigia, kad V. Ž. ir neturėjo galimybės grįsti parduodamos produkcijos apskaitos dokumentais. Be to, ši funkcija jam nepriklausė kaip pirkimų vadovui (t. 2, b. l. 180–182). Tai, jog UAB „( - )“ buvo naudojama specializuota buhalterinė programa „Skaita“, sąskaitos buvo išrašomos automatizuotai, produkcija visada būdavo parduodama su sąskaitomis faktūromis, patvirtina ir kitų UAB „( - )“ darbuotojų parodymai.

87612. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo D. S. parodymų nustatyta, kad užsakymai buvo suvedami telemarketingo, jais remiantis buvo ruošiama žaliava, po to išrašomi dokumentai. Viskas vyksta programoje „Skaita“, rankiniu būdu nėra nieko daroma. Užsakymai būdavo suvedami į programą, kurioje matydavo užsakymo kvitus. Sąskaitos būdavo išrašytos pagal mėsos svorį. Jo darbo vieta buvo ( - ). Krovinys su paruošta pardavimui produkcija privalomai buvo sveriamas ir plombuojamas, ją sveria ir plombuoja apsauga. Apmokėjimai buvo buhalterijos reikalas. Užsakymus gaudavo per programą. Su V. Ž. būdavo bendraujama informacijos perdavimui, bet nurodymų jis neduodavo. Nei jis, nei V. Ž. jokių sąskaitų nerašydavo, nes tai jiems daryti nepriklausė. Be veterinarijos tarnybos žinios ir veterinarinių dokumentų jokia skerdiena į UAB „( - )“ teritoriją patekti negali. Taip pat neįmanoma išvežti skerdienos nepastebėjus apsaugai (t. 25, b. l. 162–163).

87712.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo R. V. parodymų nustatyta, kad jis dirbo UAB „( - )“ vadybininku. Pagal pareigas jam priklausė surinkti iš klientų užsakymus ir pateikti juos užsakymų stalui, žiūrėti skolas, ieškoti naujų klientų. Jis dirbo ( - ) regione. Jam teko dirbti ir su UAB „( - )“. Jis priimdavo užsakymus, kuriuos perduodavo į užsakymų stalą. Nėra buvę, kad būtų ne visa mėsa dokumentaliai rodoma. Jo tiesioginis vadovas buvo V. Ž., o prieš tai buvo N. K.. Pagal sąskaitas faktūras jis užsukdavo pasiimti pinigus. Pinigus pasiimti reikėdavo tais atvejais, kai užsakovas atsiskaitydavo grynais. Visais atvejais išrašydavo kasos pajamų orderį. Vakare ar kitos dienos ryte įnešdavo gautus pinigus į banką. Būdavo atvejų, kad nuveždavo gautus pinigus ir tiesiai į UAB „( - )“ (t. 25, b. l. 163).

87812.2. Teisiamajame posėdyje duoti liudytojo E. S. parodymai taip pat nepaneigia to, kad jis dirbdamas UAB „( - )“ gamybos meistru, žaliavas priiminėdavo su PVM sąskaitomis faktūromis. Visi tiekėjai tiekdavo produkciją su dokumentais, ją užpajamuodavo programoje „Skaita“ ir perduodavo buhalterijai. Nėra buvę, kad gaminys papultų į teritoriją be apskaitos dokumentų. Viskas būdavo suvesta „Skaita“ programoje (t. 25, b. l. 164).

87912.3. Teisiamajame posėdyje liudytoja UAB „( - )“ vyr. buhalterės pavaduotoja V. K. parodė, kad jai pagal pareigas priskirta gamybos apskaita, paslaugų suvedimas, įvairių statistinių ataskaitų teikimas, žaliavų užpirkimai. Jei užsisakydavo skerdieną iš Europos Sąjungos šalių, visada informuodavo veterinariją, o tai atlikdavo pirkimų vadovas V. Ž.. Pristačius žaliavą, patikrinime dalyvaudavo veterinarijos atstovas, kokybės atstovas, technologas, meistras, įvežant – patikrindavo ir apsauga, ji yra nepriklausoma. Skerdiena buvo pristatoma su krovinių važtaraščiu. Plombą nuimdavo apsauga ir skerdieną nukreipdavo į skerdienos sandėlį. Visa skerdiena yra iškraunama skenerio būdu, suskenuojama, elektroninių svarstyklių pagalba užfiksuojami kiekiai. Galimybės nuskenuoti ne visą mėsą nėra, nes produkcija eina per automatines svarstykles, kur yra kameros. Po to automatiniu būdu ateidavo užsakymai pas atsakingus meistrus, kurie ir formuoja pakrovimus, o po to automatiškai yra suformuojamos sąskaitos faktūros per programą „Euroskaita“, ten automatiškai suteikiamas numeris, rankiniu būdu meistras nieko nedaro. R. M. buvo atsakinga už atlyginimų skaičiavimą (t. 26, b. l. 43–44).

88012.4. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo J. V. parodymų nustatyta, kad jis UAB „( - )“ jis dirba apie 10 metų. Jis dirbo vairuotoju – ekspeditoriumi. Pristatinėdavo produkciją į parduotuves, įmones, kartu ir į UAB „( - )“ bei UAB „( - )“. Priduodavo atvežtą produkciją pagal sąskaitą faktūrą. Buvo atvejų, kad parveždavo ir grynųjų pinigų. Pinigus atveždavo į buhalteriją, tačiau visada buvo išrašomi orderiai (t. 25, b. l. 45).

88112.5. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojos UAB „( - )“ meistrės L. A. parodymų taip pat nustatyta, kad įmonėje viskas buvo automatizuota, sąskaitos išrašomos automatiškai, ji dirbo produkcijos realizavimo skyriuje. Teritorija ( - ) saugoma, kontroliuojamas prekių išgabenimas, teritorija filmuojama ir saugoma (t. t. 26, b. l. 77–78).

88213. Be nustatytų ir jau aptartų aplinkybių, kartu akcentuotina, kad bylos duomenimis objektyviai nustatyta, kad UAB „( - )“ veikė atskiras Ekonomikos ir finansų padalinys, jam vadovavo šio padalinio vadovė, jame dirba vyriausioji buhalterė, jos pavaduotoja, vyresnioji buhalterė, buhalterės-kasininkės, buhalterė, vyresnioji buhalterė (darbo užmokesčiui), ekonomistė (t. 2, b. l. 176–179, 189–193, t. 3, b. l. 1–22). UAB „( - )“ valdymą ir struktūrą išsamiai aptarė konsultacinėje išvadoje ir auditorius-specialistas P. M. (t. 27, b. l. 16–41, 42–193). R. M. nebuvo UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, pagal įstatymą atsakinga už ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. Bendrovėje ji dirbo vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui (t. 3, b. l. 12–14), jai buvo pavesta spręsti tik klausimus, susijusius su darbo užmokesčio paskaičiavimu. R. M. nebuvo atsakinga už prekių ar žaliavos įsigijimą ar pardavimą, ji nebuvo atsakinga už išlaidų ir pajamų apskaitą, PVM ar pelno deklaravimą, o tai, kaip buvo minėta, jog ji komercijos direktoriaus N. K. nurodymu patikrindavo jo pateikiamus dokumentus ir panašiai, savaime neįrodo to, jog ji apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Apeliaciniame skunde teigiama, kad liudytojos E. K. parodymai patvirtina, jog N. K. UAB „( - )“ jokių esminių sprendimų nepriiminėjo. Teisiamajame posėdyje liudytoja E. K. parodė, jog jos vyras N. K. UAB „( - ) “ buvo akcininkas ir komercijos direktorius, tačiau ji realiai nežinojo, kuo jis užsiima. Ji parodė tik tai, ką jai papasakojo jos vyras (t. 25, b. l. 163–164), tačiau tai nereiškia, jog N. K. teisingai papasakojo žmonai visas aplinkybes, susijusias su UAB „( - )“, jų neiškraipydamas. Šiuo atveju byloje E. K. nėra tiesioginė liudytoja ir jos parodymai, vertinant juos su kitais byloje surinktais ir aptartais įrodymais, negali būti pripažinti objektyviais įrodymais. Pažymėtina, kad teisiamajame posėdyje liudytoja V. J. parodė, kad jai dirbant UAB „( - )“ vadybininke ( - ) regione, visus UAB „( - )“ reikalus tvarkė būtent N. K., ir be jo žinios nieko nevyko. Jeigu jai paskambindavo dėl užsakymo, ji priimdavo užsakymą ir perduodavo jį į užsakymų stalą. Be jos su UAB „( - )“ atstovais bendravo N. K.. UAB „( - )“ ir be UAB „( - )“ turėjo tiekėjų (t. 25, b. l. 161–162).

88314. Aplinkybę, jog išteisintajam V. Ž. pagal pareigas UAB „( - )“ nepriklausė kontroliuoti, ar sąskaitos yra įtrauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, jas išrašyti, o R. M. – tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, susijusią su UAB „( - )“ įsigyjama ir parduodama kiaulių skerdiena, patvirtina ir liudytojos UAB „( - )“ vyriausiosios buhalterės A. S. parodymai.

88414.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojos UAB „( - )“ vyriausiosios buhalterės A. S. parodymų nustatyta, kad ji buvo atsakinga už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Į jos pareigas įėjo apskaitos tarnybos organizavimas, visų ataskaitų – tiek mokesčių inspekcijos, tiek audito kompanijoms – pateikimas, balanso sudarymas, įvairių mokesčių paskaičiavimas, bendravimas su tiekėjais, su pirkėjais dėl atsiskaitymų ir bankinių operacijų vedimas, bendravimas su bankais. Jos nuomone, buhalterinės apskaitos sistema įmonėje buvo parengta labai gerai. Įmonė daug investavo į materialinių vertybių apsaugą, tiek fizine, tiek programine prasme. Gamybos cecho, esančio ( - ) kaime, teritorija yra aptverta, joje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Nuo 2011 metų pasamdyta privati saugos bendrovė, kad saugotų visas atvažiuojančias ir išvažiuojančias transporto priemones ir fizinius asmenis. Jie privalėjo kontroliuoti, tikrinti, užfiksuoti įvežtą ar išvežtą produkciją. Įmonė dideles lėšas investavo į programinę įrangą – ne tik buhalterinės apskaitos, bet ir įvairius gamybos, pakavimo, logistikos, pirkimų, pardavimo procesus, užsakymus, kad viskas būtų automatizuota. Kiekvienas įmonės darbuotojas, ne vien tik buhalterinė tarnyba, bet ir atsakingi sandėlio darbuotojai, meistrai, sandėlininkai, apskaitininkai, kiekvienas turėdavo atskiro vartotojo prisijungimo vardus prie programos. Į apskaitos programą įmonė per įvairius laikotarpius investavo apie 100000 eurų, pirko įvairius apskaitos modulius. Kad darbas būtų kuo labiau automatizuotas, kad neliktų rankinio darbo, kad užsakymai būtų vedami į programą automatizuotai, kad pirkėjams būtų automatiškai pagal užsakymą suformuotos ir atspausdintos sąskaitos. Kiekvienai apskaitos sąskaitai būdavo prisiskiriamas tam tikras unikalus blankas, numeris, BAR kodas. Grįžusios sąskaitos buvo skenuojamos, tikrinamos, rengiamos archyvui. Sąskaitos atsirasdavo apskaitos programoje, iš jų buvo formuojamos ataskaitos tiek mokesčių inspekcijai, tiek audito kompanijai. Buvo atliekamos tiek ketvirtinės, tiek metinės inventorizacijos, sudaromos komisijos, skaičiuojamos visos materialinės vertybės. 2012 metų pabaigoje atlikta įmonės viso turto inventorizacija didelių nukrypimų, kartu ir žaliavų pozicijoje, neparodė. Visi inventorizacijos rezultatai apskaityti pagal apskaitos įmonėje galiojančią politiką ir valstybės nustatytus aktus. Žaliavų, mėsos ir skerdienos priėmimas vykdavo gamybos cechuose ( - ) kaime. Atvystančią į įmonę mėsos produkciją priimdavo sandėlininkai, dalyvaujant veterinarinei tarnybai. Už žaliavų pirkimus buvo atsakingas pirkimų vadovas V. Ž.. Visi produkcijos užsakymai įvedami automatizuotai. Kiekvienas produktas ruošiamas pakrovimui buvo skenuojamas, turi savo BAR kodą ir nuskenavus atskiram pirkėjui, paruošus produkcijos partiją, automatiškai atspausdinama sąskaita ir pati programa priskiria unikalų PVM sąskaitos faktūros numerį. Rankiniu būdu niekas sąskaitų neišrašinėjo, be to, kiekvienas vartotojas, kuris prisijungia prie programos, turi unikalų prisijungimo vardą, slaptažodį. Ir kompiuteryje galima matyti, kas tą dokumentą formavo ar taisė. Kadangi produkcija buvo skenuojama skeneriu, liudytoja nemano, kad V. Ž. galėjo išrašyti kokią sąskaitą. Už sąskaitų sutikrinimą buvo atsakinga S. T.. Kadangi įmonė turėjo dvi kasas – grynųjų pinigų judėjimas vyko, buvo surenkami grynieji pinigai pagal kvitus ir įnešami į bankų sąskaitas, o kadangi bankai nelabai patogiai dirbdavo, tai atveždavo kasininkams tiek ( - ) , tiek ( - ). Grynųjų pinigų išmokėjimas vykdavo išmokant avansus ir darbo užmokesčius atskiriems asmenims, neturintiems bankinių kortelių, pagal jų prašymus. R. M. buvo jai pavaldi. R. M. tikrindavo tabelius, skaičiuodavo darbo užmokestį, vedė komandiruočių apskaitą. Ji UAB „( - )“ grynaisiais pinigais nedisponavo, nebent atostogų metu pavaduodavo kasininkę (t. 26, b. l. 41–43).

88514.2. Teisiamajame posėdyje duoti liudytojos UAB „( - )“ buhalterės-kasininkės S. T. parodymai patvirtina aplinkybę, kad ji patikrindavo, ar tikrai visos sąskaitos yra ir, ar visi užsakymai yra pakraunami. Pardavimo sąskaitos būdavo suformuojamos automatiškai. Būdavo klientų užsakymai, o meistrai pakraudavo reikiamą produkcijos kiekį, įrašydami šį kiekį per skenerius. Prie vartų mašina būdavo užplombuojama, ją užplombuodavo apsauga. Apsauga buvo ne jų įmonės, o samdoma (t. 25, b. l. 160).

88614.3. Be to, pažymėtina, jog iš aptartų liudytojų UAB „( - )“ vyriausiosios buhalterės A. S., UAB „( - )“ buhalterės-kasininkės S. T. parodymų taip pat nustatyta, jog žaliavos pirkimo ir pardavimo dokumentai buvo generuojami kompiuterinės programos pagalba. Visi produkcijos užsakymai įvedami automatizuotai, produkcija buvo skenuojama skeneriu, todėl, liudytojos A. S. nuomone, V. Ž. neturėjo galimybės išrašyti sąskaitų, prie vartų mašina su produkcija būdavo užplombuojama, ją užplombuodavo ne jų įmonės, o samdoma apsauga. Šias aplinkybes, kaip jau minėta, patvirtina ir kiti aptarti liudytojų UAB „( - )“ darbuotojų parodymai.

88715. Aptarti liudytojų UAB „( - )“ vyriausiosios buhalterės A. S., UAB „( - )“ buhalterės-kasininkės S. T. parodymai patvirtina aplinkybę, kad už sąskaitų sutikrinimą buvo atsakinga S. T., o R. M. tikrindavo tabelius, skaičiuodavo darbo užmokestį, vedė komandiruočių apskaitą. Liudytojas V. Ž. kaip UAB „( - )“ IT skyriaus vadovas patvirtino, kad sąskaitas išrašo pardavimų modulis, kitaip sąskaitų išrašyti negalima, o V. Ž. negalėjo nei pasižiūrėti sąskaitų, nei jų išrašyti, nes jam pardavimų modulis buvo išjungtas. UAB „( - )“ buvo naudojama specializuota buhalterinė programa „Skaita“, o vėliau ir „Euroskaita“. Aptartų liudytojų parodymai visiškai nepaneigia aplinkybės, kad visi produkcijos užsakymai buvo suvedami automatizuotai programoje „Skaita“, produkcija buvo skenuojama skeneriu, rankiniu būdu nieko nedaroma, išvežant produkciją – automobilis buvo užplombuojamas, UAB „( - )“ teritorija buvo saugoma, todėl yra pagrindas manyti, jog R. M. ir V. Ž. įsigyti ir parduoti neapskaitytą būtent kaip UAB „( - )“ produkciją, kaip ir neturėjo galimybės.

88816. Be to, kaip jau buvo nustatyta ir aptarta, R. M. nebuvo atsakinga už bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą, susijusį su prekių pirkimu, pardavimu, taip pat už išlaidų ir pajamų apskaitą, PVM ar pelno deklaravimą. Bendrovėje ji dirbo vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui (t. 3, b. l. 12–14), jai buvo pavesta spręsti tik klausimus, susijusius su darbo užmokesčio paskaičiavimu. Todėl skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog R. M. veikoje dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios su neapskaitytos skerdienos įsigijimu ir pardavimu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, išlaidų ir pajamų apskaita, PVM ar pelno deklaravimu, nėra nusikaltimo sudėties privalomo požymio – subjekto, bei, esant nustatytoms ir aptartoms aplinkybėms, skundžiamu nuosprendžiu R. M. šios inkriminuotos aplinkybės iš kaltinimo pašalintos pagrįstai.

88917. Išteisintasis V. Ž. buvo kaltinamas padėjęs R. M. apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, o padėjimas pasireiškė tuo, kad jis be apskaitos dokumentų įsigijo bei vėliau pardavė kiaulių skerdieną, tai yra jis tyčia nepagrindė apskaitos dokumentais skerdienos pirkimo ir pardavimo, o R. M. neįtraukė į buhalterinę apskaitą kaltinime nurodytų skerdienos pardavimo atvejų.

89017.1. Aptartais bylos duomenimis nustatyta, kad V. Ž. UAB „( - )“ dirbo žaliavos pirkimų vadovu, jis su bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymu nebuvo susijęs, sąskaitos faktūros buvo išrašomos automatizuotai. Bylos duomenimis nepaneigta, jog jam net nebuvo suteikta teisė išrašyti sąskaitų faktūrų, pardavimų modulis jam buvo išjungtas. Be to, R. M. nebuvo atsakinga už bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą, susijusį su bendrovės produkcijos įsigijimu ir realizavimu, ir skundžiamu nuosprendžiu R. M. ši inkriminuota aplinkybė iš kaltinimo pašalinta, todėl V. Ž. negalėjo jai padėti apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog pagal nustatytas aplinkybes, V. Ž. galėtų atsakyti už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą tik tuo atveju, jei jis bendrininkavo su įmonės vyr. buhaltere arba panaudojo ją kaip nekaltą asmenį buhalterinei apskaitai apgaulingai tvarkyti, tačiau jis buvo kaltinamas padėjęs apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą būtent R. M., kuri pati nebuvo atsakinga ir netvarkė UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos. Todėl skundžiamu nuosprendžiu V. Ž. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta nusikalstama veika, pagrįstai ir teisėtai.

891II. Dėl R. M. nuteisimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už darbuotojams priskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio apskaitos neįtraukimą į UAB „( - )“ apskaitą

8921. R. M. nuteista už tai, kad būdama UAB ,,( - )” vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui, veikdama per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio, 2012 metų balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio gruodžio bei 2013 metų sausio mėnesiais apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo darbuotojams, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur) bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams, iš viso 41770,00 Lt (12097,43 Eur), dėl to apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur), apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą 9072,30 Lt (2627,52 Eur) gyventojų pajamų mokesčio, apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (6381,12 Eur), apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur). Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

8932. Atsižvelgiant į ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus liudytojų apklausos protokolus, premijų išmokėjimo žiniaraščius bei UAB „( - )“ apskaitos dokumentus – darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiais, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d. UAB „( - )“ (vyr. buhalterė A. S.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 4 dalies nuostatų reikalavimų, kuriose nurodyta, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų, kuriose nurodyta, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ – apskaitos registruose neužregistravo ūkinių operacijų: apskaitos registre „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 54816,21 Lt (15875,87 Eur) (iš jų: 2012 m. 79 atvejais, iš viso 48836,91 Lt; 2013 m. sausio mėnesį 7 atvejais, iš viso 5979,30 Lt); apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ 86 atvejais neužregistravo darbuotojams mokėtino darbo užmokesčio, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur) (iš jų: 2012 m. 79 atvejais, iš viso 37290,00 Lt, 2013 m. sausio mėnesį 8 atvejais, iš viso 4480,00 Lt); apskaitos registre „Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis“ neužregistravo mokėtino į Valstybės biudžetą, iš viso 9072,30 Lt (2627,52 Eur) gyventojų pajamų mokesčio; apskaitos registre „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į VSDF biudžetą nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, iš viso 22032,74 Lt (1644,49+3288,98+17099,27), tai yra 6381,12 Eur; apskaitos registre „Kasa“ 86 atvejais neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos, iš viso 41770 Lt (12097,43 Eur). Pagal UAB „( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (t. 16, b. l. 17–35).

8943. Apeliaciniame skunde nuteistoji R. M. tvirtina, kad ji dėl neapskaitytų atlyginimų (premijų) išmokėjimo UAB „( - )“ darbuotojams negali būti laikoma šios nusikalstamos veikos subjektu ir pripažinta kalta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, nes pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Skundžiamame nuosprendyje teismas nenustatė, jog ji būtų buvusi informuota ir suvokusi, jog UAB „( - )“ komercijos direktorius N. K. jai pateikdavo tikrovės neatitinkančius duomenis. Apeliantė pažymėjo, kad specialisto išvadoje buvo remtasi subjektyviais duomenimis, t. y. nenuosekliais ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų apklausos protokolais bei kitais ikiteisminio tyrimo metu valstybinio kaltintojo surinktais duomenimis.

8954. Pažymėtina, kad šiuo atveju R. M. buvo kaltinama ir nuteista ne už neapskaitytų atlyginimų (premijų) išmokėjimą UAB „( - )“ darbuotojams, bet už tai, kad nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo bei darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tuo, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, tačiau, kaip jau buvo aptarta, bylos duomenimis objektyviai nustatyta, kad UAB „( - )“ veikė atskiras Ekonomikos ir finansų padalinys, jam vadovavo šio padalinio vadovė, jame dirba vyriausioji buhalterė, jos pavaduotoja, vyresnioji buhalterė, buhalterės-kasininkės, buhalterė, vyresnioji buhalterė (darbo užmokesčiui), ekonomistė (t. 2, b. l. 176–179, 189–193, t. 3, b. l. 1–22). R. M. nebuvo UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, pagal įstatymą atsakinga už ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, tačiau bendrovėje jai kaip vyresniajai buhalterei pagal pareigas ir priklausė spręsti klausimus, susijusius būtent su darbo užmokesčiu. Iš vyresniojo buhalterio pareigų instrukcijos nustatyta, kad vyresnysis buhalteris priima ir kontroliuoja pirminę darbo užmokesčio apskaitos dokumentaciją ir ruošia ją apdoroti, fiksuoja apskaitoje iš įmonės padalinių gautus pirminius darbo laiko apskaitos duomenis, skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, teisingai fiksuoja apskaitos registruose visus su darbo užmokesčiu susijusius priskaitymus-išskaitymus, skaičiuoja ir perveda mokesčius ir rinkliavas nuo darbo užmokesčio į valstybinį ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondus, išskaičiuoja iš darbuotojų darbo užmokesčio pagal įvairių institucijų vykdomus raštus nurodytas sumas, dalyvauja vykdant ekonominę ūkinės ir finansinės įmonės veiklos buhalterinės apskaitos ir ataskaitų duomenimis, pagal LR Vyriausybės priimtus įstatymų terminus bei privalomas ruošia bei perduoda Valstybės bei Valstybinio socialinio draudimo ko institucijoms mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas apie darbo užmokestį ir priskaičiuotus, sumokėtus mokesčius, ruošia ir teikia ataskaitas Valstybiniam statistikos departamentui, užpildo ir pateikia teritoriniam Valstybinio socialinio draudimo valdybos skyriui pranešimus apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, ruošia ir pateikia Valstybinėms ir kredito įstaigoms pažymas apie įmonės darbuotojo darbo užmokestį, tvarko įmonės darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą, teisingai fiksuoja ūkines operacijas apskaitoje, formuoja ir pateikia mėnesio ataskaitas apie patirtas išlaidas, užpildo ir apskaičiuoja nedarbingumo pažymėjimus ir perduoda Sodrai. Su šia pareigų instrukcija R. M. buvo supažindinta pasirašytinai (t. 3, b. l. 12–14). Kadangi pagal pareigų instrukciją kaip vyresniajai buhalterei būtent R. M. buvo pavesta spręsti klausimus, susijusius būtent su darbo užmokesčiu, todėl ši aplinkybė paneigia ir prokurorės apeliacinio skundo teiginį, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas R. M., nes ji ne subjektas apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą dėl įgytos ir parduotos skerdienos UAB „( - )“, UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, tačiau pripažindamas, kad ji subjektas, ir nuteisdamas ją dėl galimo apgaulingo apskaitos vedimo, susijusio su darbo užmokesčiu, padarė prieštaringas išvadas.

8964.1. Teisiamajame posėdyje liudytoja, dirbusi UAB „( - )“ finansų direktore, D. B. patvirtino, kad darbo užmokestį bendrovėje skaičiuodavo darbo užmokesčio buhalteris, o išmokėdavo buhalterija. Jei darbuotojas prašydavo, buvo galima išmokėti ir grynaisiais pinigais (t. 26, b. l. 44–45).

8974.2. Teisiamajame posėdyje liudytoja UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A. S. patvirtino, kad R. M., būdama pavaldi jai, ir vykdė jai pavestas funkcijas, susijusias su darbo užmokesčiu. UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A. S. parodė, kad UAB „( - )“ darbuotojams išmokamą darbo užmokestį ir premijas paskaičiuodavo vyresnioji buhalterė R. M.. UAB „( - )“ darbuotojams kartais būdavo skiriamos premijos, už jų skyrimą buvo atsakingas personalo skyrius, jis derino premijų skyrimo klausimą su vadovybe, t. y. su premijuojamo asmens skyriaus vadovu, o vėliau su generaliniu direktoriumi. Visi šie duomenys buvo pateikiami R. M., o ji privalėdavo apskaityti skirtą premiją. Ar tai ji darė, liudytoja A. S. nežinojo (t. 26, b. l. 41–43).

8985. Iš kratos metu paimtose laikmenose esančių duomenų – suvestinių, premijų mokėjimo žiniaraščių nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu UAB „( - )“ darbuotojams buvo priskaičiuotos premijos (t. 16, b. l. 119–194, t. 17, b. l. 1–139), premijų mokėjimo žiniaraščiai patvirtinti įmonės vadovo bei vyriausiosios buhalterės, juose nurodyti asmenys – prie pavardės, vardo bei sumos – parašai (t. 16, b. l. 119–146).

8995.1. Teisiamajame posėdyje apklausti liudytojai, buvę ir esami UAB „( - )“ darbuotojai, N. R., A. J., P. M., V. V., M. J., A. B., N. C., D. M.-D., P. P., E. R., V. T., A. Z. visų aplinkybių tiksliai neprisiminė, tačiau nepaneigė, jog buvo išmokėtos premijos grynais pinigais, galėjo būti, kad pasirašė ikiteisminio tyrimo metu tyrėjo pateiktuose atpažinti premijų išmokėjimo žiniaraščiuose (t. 25, 158–159, 160, 164, 165, 187–188, t. 26, b. l. 45, 78–79, 135). Teisiamajame posėdyje liudytoja I. B. teigė, jog ikiteisminio tyrimo metu jai buvo parodyti žiniaraščiai, tačiau ji nepatvirtino, kad juose buvo jos parašas, tvirtino, jog ji jokių premijų negavo (t. 25, b. l. 159). Teisiamajame posėdyje liudytoja E. A. neprisiminė, kad būtų gavusi premijų, tačiau nepaneigė, jog atlyginimas buvo mokamas kasoje, ir tik vėliau pervedamas į kortelę (t. 25, b. l. 165). Teisiamajame posėdyje liudytoja G. A. taip pat neprisiminė, ar būdavo mokamos premijos, teigė, kad pasirašydavo žiniaraščiuose, kai būdavo išmokamas atlyginimas, jai ikiteisminio tyrimo metu parodytuose žiniaraščiuose parašas galbūt ir jos (t. 25, b. l. 165). Teisiamajame posėdyje liudytojas T. K. parodė, kad dalį atlyginimo jam pervesdavo į kortelę, o dalį – gaudavo grynais kasoje, teigė, kad apie mokėtas premijas nieko nežino, ikiteisminio tyrimo metu jam buvo pateikti žiniaraščiai, galbūt juose ir buvo jo parašas (t. 25, b. l. 165–166). Teisiamajame posėdyje liudytoja L. A. tvirtino, kad nebuvo mokamos premijos, išmoką grynais yra gavusi tik vieną kartą, savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu nepatvirtino (t. 26, b. l. 77–78). Teisiamajame posėdyje liudytoja D. N. teigė, jog ikiteisminio tyrimo metu tyrėja jai jokių žiniaraščių nerodė, ji jokių išmokų grynais negaudavo, premijos būdavo pridėtos prie algos, pinigus gaudavo pervedimu (t. 28, b. l. 26–27).

9005.2. Pažymėtina, kad nuo liudytojų apklausos ikiteisminio tyrimo metu iki jų apklausos teisiamajame posėdyje praėjo daug laiko, todėl akivaizdu, kad teisiamajame posėdyje liudytojai visų aplinkybių galėjo ir neprisiminti, liudytojai I. B., T. K., L. A., D. N. savo duotus parodymus ikiteisminio tyrimo metu pakeitė ir nepatvirtino, jog gavo premijas ir pasirašė ant žiniaraščių. Tačiau iš ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojų parodymų aiškiai nustatyta, jog pagal jiems parodytus „Premijų išmokėjimo žiniaraščius“, T. K. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 600 Lt, už 2012 m. birželio mėnesį 800 Lt grynais kasoje, už 2012 m. spalio mėnesį 800 Lt grynais, už 2012 m. lapkričio mėnesį 800 Lt grynais, už 2012 m. gruodžio mėnesį 800 Lt grynais kasoje (t. 20, b. l. 88–89), J. J. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose pasirašė ir gavo už 2012 m. spalio mėnesį 100 Lt premiją grynais, už 2012 m. lapkričio mėnesį 200 Lt premiją grynais kasoje, už 2012 m. gruodžio mėnesį 200 Lt grynais kasoje (t. 20, b. l. 92–93), A. B. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. spalio mėnesį 450 Lt, už 2012 m. lapkričio mėnesį 210 Lt, už 2012 m. gruodžio mėnesį grynais 330 Lt, už 2013 m. sausio mėnesį 840 Lt (t. 20, b. l. 94–95), M. Č. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį grynais kasoje 140 Lt (t. 20, b. l. 102), V. V. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį grynais ar pavedimu 610 Lt, už 2012 m. spalio mėnesį 280 Lt premiją, už 2012 m. lapkričio mėnesį 270 Lt premiją, už 2012 m. gruodžio mėnesį 250 Lt premiją (t. 20, b. l. 103–104), E. A. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 100 Lt grynais kasoje (t. 20, b. l. 112), J. S. parodė, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje už 2012 m. balandžio mėnesį ties savo vardu ir pavarde nepasirašė, t. y. ne jo parašas, tačiau pinigus – 50 Lt – grynais jam atidavė bendradarbė S. Z. (t. 20, b. l. 113), P. P. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 370 Lt premiją grynais, už 2012 m. birželio mėnesį 660 Lt premiją grynais, už 2012 m. spalio mėnesį 1110 Lt premiją grynais, 980 Lt premiją grynais kasoje, už 2012 m. gruodžio mėnesį 440 Lt premiją grynais, už 2013 m. sausio mėnesį 1010 Lt premiją grynais kasoje (t. 20, b. l. 130–131), T. M. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį grynais 210 Lt (t. 20, b. l. 134), N. R. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. spalio mėnesį grynais 200 Lt, už 2012 m. lapkričio mėnesį grynais 50 Lt, už 2013 m. sausio mėnesį grynais 40 Lt, parodė, kad už 2012 m. gruodžio mėnesį ties savo vardu ir pavarde jis nepasirašė, t. y. ne jo parašas, kas galėjo už jį pasirašyti, nežinojo, tačiau patvirtino, kad 300 Lt jam atidavė kasoje kasininkė Snieguolė (t. 20, b. l. 142–143), I. B. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 700 Lt grynais, už 2012 m. birželio mėnesį 550 Lt grynais (t. 20, b. l. 144–145), R. J. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 320 Lt grynais, už 2012 m. birželio mėnesį 760 Lt grynais (t. 20, b. l. 146–147), P. M. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį 580 Lt, už 2012 m. spalio mėnesį 1520 Lt, už 2012 m. lapkričio mėnesį 20 Lt, už 2012 m. gruodžio mėnesį 30 Lt, už 2013 m. sausio mėnesį 170 Lt (t. 20, b. l. 148–149), E. R. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 150 Lt atlyginimą grynais (t. 20, b. l. 150–151), A. P. parodė, kad ji už 2012 m. birželio mėn. žiniaraštyje nepasirašė, tačiau pinigus – 70 Lt – gavo (t. 20, b. l. 157), A. J. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. gruodžio mėnesį grynais 130 Lt (t. 20, b. l. 158), J. G. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 290 Lt premiją grynais, už 2012 m. lapkričio mėnesį premiją 270 Lt grynais (t. 20, b. l. 159–160), M. J. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 590 Lt grynais, už 2012 m. birželio mėnesį 800 Lt grynais, už 2012 m. spalio mėnesį 860 Lt grynais, už 2012 m. lapkričio mėnesį 630 Lt grynais, už 2012 m. gruodžio mėnesį 490 Lt grynais, už 2013 m. sausio mėnesį 760 Lt grynais (t. 20, b. l. 158), A. Z. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį grynais 540 litų premiją (t. 20, b. l. 192–193), I. G. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. lapkričio mėnesį 140 Lt grynais (t. 20, b. l. 198–199), N. C. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo pinigus (t. 21, b. l. 2–3), S. D. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir parodytuose premijų išmokėjimo žiniaraščiuose nurodytas pinigų sumas gavo (t. 21, b. l. 7–8), V. D. parodė, kad tvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje už 2012 m. spalio mėnesį ties jos pavarde pasirašė ir pinigus už ją paėmė bendradarbė R. T., pinigus bendradarbė jai atidavė, už 2012 m. gruodžio mėnesį ties jos pavarde pasirašė kitas asmuo, ne ji pati, tačiau pinigus visada perduodavo jai, patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. lapkričio mėnesį 340 Lt grynais (t. 21, b. l. 9–10), V. R. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį grynais 890 Lt (t. 21, b. l. 11–12), S. Z. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį 470 Lt grynais (t. 21, b. l. 18–19), L. A. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį 370 Lt, už 2012 m. spalio mėnesį 410 Lt (t. 21, b. l. 20–21), G. A. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėn. 500 Lt grynais (t. 21, b. l. 24–25), D. N. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėn. 40 Lt (t. 21, b. l. 26–27), D. M. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. gruodžio mėnesį premiją grynais 300 Lt (t. 21, b. l. 31–32), I. K. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 420 Lt (t. 21, b. l. 41–42), J. D. patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. balandžio mėnesį 280 Lt kasoje, už 2012 m. spalio mėnesį grynais 270 Lt, už 2012 m. lapkričio mėnesį 180 Lt premiją grynais kasoje, už 2012 m. gruodžio mėnesį premiją 280 Lt grynais kasoje (t. 21, b. l. 43–44), V. T. parodė, kad premijų išmokėjimo žiniaraštyje už 2012 m. balandžio mėnesį ties jos vardu, pavarde ji nepasirašė, galėjo pasirašyti kažkas iš bendradarbių, bet jai 400 Lt perdavė, patvirtino, kad premijų išmokėjimo žiniaraščiuose ties savo vardu ir pavarde pasirašė ir gavo už 2012 m. birželio mėnesį 110 Lt premiją grynais, už 2012 m. spalio mėnesį 250 Lt premiją grynais kasoje, už 2012 m. lapkričio mėnesį 190 Lt premiją grynais kasoje, už 2012 m. gruodžio mėnesį už ją galėjo pasirašyti bendradarbė S. J., tačiau jai buvo atiduoti 180 Lt (t. 21, b. l. 45–46).

9015.3. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų ir aptartų liudytojų parodymų matyti, kad kiekvienas, pagal jiems parodytus „Premijų išmokėjimo žiniaraščius“, patvirtino, kad žiniaraščiuose nurodytas premijų sumas gavo grynais pinigais, žiniaraščiuose yra jų parašai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad liudytojai J. S., N. R., A. P., V. D., V. T. parodė, kad žiniaraščiuose už juos pasirašė kiti asmenys, tačiau juose nurodytus pinigus pasirašę asmenys perdavė, už kitas išmokėtas premijas pasirašė patys. Ir tai parodo, kad liudytojai davė teisingus parodymus, kiekvienas iš liudytojų parodė tik jiems, o ne tyrėjui žinomas aplinkybes, susijusias su premijų išmokėjimu, atpažino savo ir ne savo parašus, o tai patvirtina, kad liudytojams tikrai buvo pateikti „Premijų išmokėjimo žiniaraščiai“, todėl netikėti ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų parodymais nėra jokio pagrindo.

9026. Teisiamajame posėdyje nuteistoji R. M. atsisakė duoti parodymus (t. 28, b. l. 86). Ikiteisminio tyrimo metu nuteistoji R. M. pati pripažino, kad darydavo išmokų suvestines visiems UAB „( - )“ darbuotojams. Vėliau padariusi šias suvestines paduodavo N. K., kuris vėliau tas suvestines atiduodavo, o ant jų būdavo nurodyta, kad suderinta. Vėliau iš N. K. atgavusi darbo užmokesčio apskaičiavimo suderintas suvestines, parengdavo premijų išmokėjimo žiniaraštį, kuriame nurodydavo asmenį bei sumą iš tos atlyginimų suvestinės. Pasirašiusi šį premijų išmokėjimo žiniaraštį, jį nunešdavo N. K. ir atiduodavo, kuris po kurio laiko sugrąžindavo su įmonės darbuotojų parašais. Pati asmeniškai šių pinigų nurodytiems žmonėms nemokėjo. Kas tai darė, nežinojo. Šie premijų išmokėjimo žiniaraščiai nėra įtraukti į įmonės apskaitą, nuo juose nurodytų sumų mokesčiai nėra sumokėti. Ji pati gaudavo kažkokį neatvaizduotą UAB „( - )“ apskaitoje atlyginimą, bet kiekvieną kartą buvo skirtingos sumos, kurios priklausė nuo įmonės rezultatų. Šiuos pinigus išduodavo N. K., bet neprisiminė, ar reikėjo pasirašyti gaunant tuos pinigus (t. 23, b. 1. 75–79).

9037. Šiuo atveju nėra pagrindo netikėti FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvados Nr. 5-3/24 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos dalimi, kuria buvo tiriamas UAB „( - )“ darbuotojams priskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio apskaitymas UAB „( - )“ finansinėje apskaitoje. Atliekant tyrimą ir jo duomenis užfiksuojant bei padarant išvadą 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24, pagrįstai buvo atsižvelgta ne tik į kratos metu paimtose laikmenose esančius duomenis – suvestines, premijų mokėjimo žiniaraščius, bet ir į liudytojų, kuriems ir buvo priskaičiuotas bei išmokėtas darbo užmokestis, parodymus, nes šiuo atveju būtent liudytojų parodymai, pagal jiems parodytus žiniaraščius, patvirtina, kad juose yra jų parašai, jog jiems buvo priskaičiuotos ir išmokėtos atitinkamo dydžio premijos, tačiau kaip tyrimo metu nustatyta ir 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 konstatuota, jos nebuvo apskaitytos UAB „( - )“ apskaitoje, atitinkamai nesumokėti privalomi sumokėti mokesčiai. Dėl padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

9048. Atsižvelgiant į nustatytas ir aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad R. M. padaryta nusikalstama veika dėl to, jog ji apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į UAB „( - )“ apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo bei darbo užmokesčio išmokėjimo UAB „( - )“ darbuotojams, neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos bei atitinkamai neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į valstybės biudžetą, dėl padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, yra įrodyta. Šiuo atveju aplinkybė, kad N. K. R. M. parengtą žiniaraštį grąžindavo su darbuotojų parašais, neprieštarauja nustatytoms aplinkybėms, nes R. M. nebuvo atsakinga už pinigų išmokėjimą. Kasininkei darbuotojams išmokėjus priskaičiuotą atlyginimą (premiją), žiniaraštis buvo grąžinamas R. M., todėl nėra pagrindo abejoti tuo, kad ji, būdama vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui, pagal jai priskirtas darbo funkcijas, privalėjo pagrįsti ir į apskaitą įtraukti darbuotojams priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį (premijas), atitinkamai užregistruoti mokėtinus mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, tačiau ji to nepadarė. Todėl jos veika teisingai kvalifikuota ir ji skundžiamu nuosprendžiu nuteista pagal BK 222 straipsnio 1 dalį pagrįstai ir teisėtai, nes R. M. nusikalstamą veiką padarė vykdama būtent jai pavestas darbines funkcijas, bendrovės vyriausiajai finansininkei nesuvokiant, kad daroma nusikalstama veika.

905III. Dėl G. V. išteisinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį

9061. G. V. buvo kaltinamas, tačiau skundžiamu nuosprendžiu išteisintas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį dėl to, kad aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB ,,( - )” apskaitą, t. y. nuo 2012 m. sausio 2 d., būdamas UAB ,,( - )” generaliniu direktoriumi, ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą, kurioje nurodoma, kad “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” bei šio straipsnio 2 dalies nuostatą „Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“ būdamas atsakingu už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimą, turėdamas priskirtą pareigą ir realią galimybę kontroliuoti bendrovės veiklą, neužtikrino, kad į UAB „( - )“ apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Be to, einamų pareigų pagrindu, neužtikrino, kad laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 2 d. iki 2013 m. vasario 28 d. UAB „( - )“ buhalterė R. M. visais atvejais bendrovės apskaitoje registruotų darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį, apskaitos registre „Mokėtinas darbo užmokestis“ registruotų darbuotojams faktiškai išmokėtą darbo užmokestį.

9072. Apeliaciniame skunde prokurorė teigia, kad nors, išteisintojo G. V. tvirtinimu, bendrovėje buvo įdiegtas kokybės valdymo standartas, keliami dideli reikalavimai, jie visi buvo vykdomi, buvo atskira buhalterinės apskaitos tarnyba, įdiegta apskaitos programa, tačiau buhalterinėje apskaitoje neapskaityti sandoriai vyko ilgą laiką, ši veikla buvo gerai organizuota, joje dalyvavo daug bendrovės darbuotojų, produkcija buvo vežama bendrovės autotransportu, buvo mokami neapskaityti atlyginimai, yra daug dokumentų su kaltinamojo parašais, tai, prokurorės vertinimu, patvirtina, kad generalinio direktoriaus buhalterinės kontrolės sistema buvo nepakankama tinkamai organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dėl nepakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės, nebuvo užkardintos R. M., V. Ž. bei kitų nenustatytų bendrovės darbuotojų nusikalstamos veikos.

9083. BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos – aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo – subjektu ūkio subjekto vadovas gali būti tik tada, kai jis pats tiesiogiai tvarko buhalterinę apskaitą, arba ją aplaidžiai tvarko asmuo, nesusijęs su ūkio subjektu darbo santykiais, o tik žodžiu susitaręs su ūkio subjektu. Kitais atvejais aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą ūkio subjekto arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotajai (Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 ir 11 straipsniai). Buhalterinės apskaitos organizavimo negalima sutapatinti su jos vedimu (tvarkymu). Buhalterinės apskaitos organizavimas pasireiškia tuo, kad ūkio subjekto vadovas paskiria ar įdarbina už finansus atsakingą asmenį, kuris ją tvarko.

9093.1. Pagrindinis įstatymas, nustatantis buhalterinės apskaitos reikalavimus, yra 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, su pakeitimais. Šiame įstatyme įtvirtinta, kad visų rūšių įmonės privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Pagal šio įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko: vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus, t. y. mažosios bendrijos apskaitą gali tvarkyti tos bendrijos narys, o individualios įmonės apskaitą – tos įmonės savininkas. Įstatymo 11 straipsnis nustato, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą įmonės vadovas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o ne tvarkymą. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir jos tvarkymas yra ne tas pats. Įmonės vadovas atsakingas už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita pagal įstatymo reikalavimus, kad įmonėje dirbtų buhalteris ar būtų sudarytos sutartys su tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Vadovas, pavedęs konkrečius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus įmonės buhalteriui, kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą – organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-313-696/2017).

9104. Teisiamajame posėdyje išteisintasis G. V. parodė, kad jis kaip įmonės vadovas, atliko visas būtinas priemones dėl apskaitos organizavimo pagal savo pareigybes. Bendrovėje buvo įdiegti kokybės valdymo standartai, apskaitai keliami labai dideli reikalavimai, kurie buvo vykdomi. Įmonė atitinka pasaulinio lygio standartus. Bendrovėje yra trys direktoriai: generalinis direktorius tai yra komercijos direktorius, direktorė ekonomikai-finansams ir gamybos direktorius, jiems pavaldžios atitinkamos tarnybos. Tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldi generalinio direktoriaus pavaduotoja gamybos reikalams, vadovas, administratorius, personalo vadovė. Komercijos direktoriui priklauso visos komercijos tarnybos, jų padaliniai atsakingi už žaliavų tiekimą. Už apskaitos tvarkymą atsakinga vyr. buhalterė, kuri pavaldi finansų direktorei. Jis, kaip generalinis direktorius, užsiiminėjo plėtros klausimais, įmonės vystymosi klausimais. Dažnai būdavo komandiruotėse. Buvo patvirtinta komercijos direktoriui prokūra, suteikta teisė atstovauti įmonę visose institucijose, sudaryti sutartis, savarankiškai vykdyti veiklą. Buhalterinė apskaitą ir visi su gamyba susiję procesai bendrovėje visiškai kompiuterizuoti ir automatizuoti, tai užkerta kelią galimoms klaidoms ar piktnaudžiavimui. Bendrovėje visi užsakymai, pakrovimai patekdavo į apskaitos programą, iš jos persiduodavo į sandėlius pagal užsakymus ir automatiškai išspausdinamos sąskaitos. Kiekvienais metais buvo samdomas nepriklausomas auditas. Ataskaitos pateikiamos vadovams, bankams. Viskas būdavo tvarkoje, viskas sutapdavo. Automatizuoti sandėliai patenka į apskaitos programą, automatiškai suteikia numerį, viskas yra fiksuojama, ištrinti neįmanoma. Ikiteisminio tyrimo metu surastos antros sąskaitos nėra įmonės dokumentai, todėl jie ir neapskaityti. Visi apskaitos dokumentai, kurie priklauso UAB „( - )“ yra įtraukti į apskaitą. Jam nežinoma apie tai, jog dalis produkcijos buvo parduodama be dokumentų. Jis per dieną pasirašydavo tris, keturis šimtus įvairiausių dokumentų. Jei matydavo, kad yra viza atsakingo direktoriaus, tai pasirašydavo net neskaitydamas. Yra atsakomybę nešantys tie padaliniai, kurie patikrina, vizuoja. Negali tvirtinti, ar ant rastų dokumentų jo parašai, nes ten tik dokumentų kopijos (t. 28, b. l. 83–84).

9115. Šiuo atveju nėra pagrindo nesutikti su išteisintojo G. V. teisiamajame posėdyje duotais parodymais, jog jis kaip įmonės vadovas, atliko visas būtinas priemones dėl apskaitos organizavimo. Šias aplinkybes teisiamajame posėdyje patvirtino ir liudytoja UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A. S., t. y. kad, bendrovėje buvo įsteigta buhalterinė tarnyba, ji yra aprašyta apskaitos politikoje. G. V. kuravo visus investicinius gamybinius projektus, gamybinių pastatų įrengimų plėtrą (t. 26, b. l. 41–43).

9125.1. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad UAB „( - )“ buvo sukurtas ir įsteigtas Ekonomikos ir finansų padalinys. UAB “( - )” valdymą ir struktūrą, apskaitos ir gamybos procesų tvarkymą bei kontrolę pagal byloje pateiktus duomenis konsultacinėje išvadoje išsamiai išanalizavo ir auditorius-specialistas P. M. (t. 27, b. l. 16–41). Konsultacinė išvada surašyta iš UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos ir kitų bendrovės dokumentų (apskaitos politikos, metinių finansinių atskaitomybių (balansų), metinių pranešimų, metinių ataskaitų, darbuotojų pareiginių nuostatų, sudarytų sutarčių ir kt.) (t. 27, b. l. 42–193), be to, specialistas P. M. konsultacinėje išvadoje akcentavo, jog jam yra žinoma dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 235 straipsnį (t. 27, b. l. 18), todėl abejoti konsultacinės išvados teisingumu, kuri visiškai pagrįsta byloje esančiais dokumentais, nėra jokio pagrindo.

9135.2. Iš konsultacinėje išvadoje surašytų duomenų nustatyta, kad UAB „( - )“ vadovai savo darbe vadovavosi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimais. Kaip reikalauja įstatymo nuostatos, bendrovė yra parengusi ir įgyvendinusi „Apskaitos politiką“, sudariusi „Sąskaitų planą“, kurį patvirtino bendrovės vadovas. 2008 m. gruodžio 23 d. vyriausioji buhalterė A. S. išleido potvarkį Nr.08/12/01 „Dėl apskaitos ir mokesčių politikos patvirtinimo“, jame nurodė visiems buhalterinės tarnybos darbuotojams vadovautis patvirtinta „Apskaitos ir mokesčių politika“, darant atitinkamus buhalterinius įrašus apskaitoje. Vyriausioji buhalterė yra tiesiogiai pavaldi direktorei ekonomikai ir finansams. Buhalterijoje dirba 7-8 buhalteriai, t. y. 4 etatai ( - ) ofise ir 3-4 etatai ( - ) kaime, ( - ), įmonės pagrindinėje buveinėje ir gamybos cechuose. Su įsakymu, pareiginėmis instrukcijomis ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais darbo tvarką susipažino pasirašytinai buhalterijos darbuotojos vyr. buhalterio pavaduotoja V. K., vyresnioji buhalterė V. S., vyresnioji buhalterė R. M., buhalterė L. A., buhalterė S. T., buhalterė-kasininkė O. S.. Kiekviena tarnybos buhalterė yra tiesiogiai atsakinga už jai priskirtų apskaityti balansinių straipsnių tvarkymą ir duomenų teisingumą. Viskas yra fiksuojama ir kontroliuojama buhalterinės apskaitos programoje „Euroskaita“. Dėl didelės apimties dalis ataskaitų nespausdinama (trumpalaikio naudojimo), saugoma elektroninėse laikmenose, programoje „Euroskaita“. Kiekvienas programos vartotojas turi savo unikalų prisijungimo vardą, todėl visada galima tiksliai nustatyti, kas ir kada buvo prisijungęs prie programos. Bendrovės patvirtintoje apskaitos politikoje yra numatytas buhalterinio darbo organizavimas. Nustatyta, kad buhalterinę apskaitą tvarko buhalterija, kuri yra savarankiškas bendrovės struktūrinis padalinys. Buhalterijos darbuotojų darbą organizuoja, jam vadovauja ir kontroliuoja vyriausiasis buhalteris. Vyriausiasis buhalteris pavaldus direktoriui finansams ir ekonomikai. Vyriausiojo buhalterio nurodymai dėl buhalterinės apskaitos yra privalomi visiems bendrovės darbuotojams. Vyriausiasis buhalteris atsako už visų buhalterinių įrašų teisingumą. Vyr. buhalteris ir buhalterijos darbuotojai savo darbe vadovaujasi įstatymo nustatyta tvarka sudarytais apskaitos dokumentais, įstatymo reikalavimais (t. 27, b. l. 61–169).

9145.3. Bendrovėje siekiant užtikrinti apskaitos tikslumą ir faktinių duomenų (kiekių) atitikimą su buhalterinių sąskaitų duomenimis, yra atliekamos ketvirtinės (netikėtos) ir metinė inventorizacijos. Ketvirtinių ir netikėtų inventorizacijų metu yra siekiama nustatyti tikslius duomenis, ar gamyboje ir sandėliuose laikomasi visų nustatytų reikalavimų, sutikrinti faktinius kiekius su apskaitos duomenimis, kad būtų nenusižengta tarptautinio IFS standarto reikalavimams. Metinės inventorizacijos metu bendrovės buhalterinės apskaitos sąskaitų duomenys yra sutikslinami su duomenimis natūroje (gamyboje, sandėliuose, kelyje ir t. t.). Inventorizacijų duomenimis patvirtinami metinių finansinių atskaitomybių (ataskaitų) duomenys. 2012 m. buvo atliktas auditas ir sudarytas UAB „( - )“ „Atsargų apskaitos organizavimo gamybiniuose procesuose auditas, analizė ir pasiūlymai dėl procesų optimizavimo“. Bendrovėje buvo įdiegtos kompiuterinės apskaitos programos „Skaita2000“, „Euroskaita“ ir M-Partner“, užsakymus iš klientų priima telefonu arba automatiškai per „Edisoft“ programą. Telefonu gauti užsakymai iškart yra įvedami į automatizuotą apskaitos programą ir automatiškai perduodami į gatavos produkcijos sandėlius. Informacinių technologijų skyrius bendrovėje užsiima programų priežiūra ir atnaujinimais. Bendrovėje naudojamos kompiuterinės programos ir moduliai buvo įsigytos iš UAB „ ( - )“. Bendrovėje buhalterinės apskaitos vedimui naudojama programa „EuroSkaita“. Šioje programoje su duomenimis gali susipažinti bendrovės vadovai ir panaudoti valdymui reikalingus apskaitos duomenis. Tai leidžia operatyviai spręsti iškilusius uždavinius, valdyti gamybos, tiekimo, realizavimo ir kitus procesus. Bendrovė yra pradėjusi eksploatuoti naują šiuolaikišką 1900 kvadratinių metrų robotizuotą logistikos centrą, kuriame sparčiai ir efektingai išskirsto įmonės gaminamų produktų srautus, bendradarbiauja su didžiausiais prekybos tinklais Lietuvoje bei užsienyje, sugeba prisitaikyti prie užsakovų pageidavimų, pagaminti ne tik norimą gaminį, parinkti tinkamiausią pakavimo būdą. Užsakovui pageidaujant, gali sukurti ir pakuotės dizainą. 2012 m. bendrovė toliau sėkmingai vystė verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos programos modernizavimą. Įgyvendinus šį projektą buvo visiškai kompiuterizuoti visi apskaitos procesai, kurie užtikrina įmonės atsargų bei gamybos procesų savalaikę apskaitą. Per 2012 m. bendrovė įsigijo programinės įrangos už 33612 Lt. 2013 m. toliau buvo tikslinami ir tobulinami apskaitos procesai, per 2013 m. bendrovė įsigijo programinės įrangos už 9625 Lt. Bendrovės „( - )“ viso nematerialaus turto įsigijimo (programinės įrangos ir kt.) vertė 2013 m. pabaigą sudarė 738670 Lt. UAB „( - )“ pirmoji Lietuvoje 1998 m. įdiegė kokybės valdymo sistemą ISO 9001:2001 mėsos ir mėsos gaminių prekybos bei gamybos srityje. Kokybės valdymo sistemos įdiegimas pagerino produkcijos kokybę, padidino realizacijos galimybes, leido plėtoti eksportą. 2001 m. bendrovė „( - )“ viena iš pirmųjų Baltijos šalyse gavo Europos Sąjungos veterinarijos sertifikatą, reikalavimų ir standartų atitikmenį, suteikiantį teisę eksportuoti produkciją į visas Europos šalis. įmonė taip pat turi teisę gaminius eksportuoti į Rusiją. 2011 metais bendrovei „( - )“ suteiktas Tarptautinis saugios maisto produkcijos gamintojo sertifikatas IFS, saugos – kokybės – tęstinumo ir pasitikėjimo standartas. Turimas IFS standarto sertifikatas suteikia klientų ir partnerių pasitikėjimą bendrovės veikla. Bendrovei suteiktas IFS standartas iškėlė daug klausimų, reikalaujančių ir ne tik organizacinių priemonių, bet finansinių ir materialinių resursų. Standartas reikalauja aukščiausio rango bendrovės vadovų atsakomybės, todėl pastoviai privaloma tobulinti valdymo politiką, buhalterinės apskaitos ir gamybos apskaitos būdus, orientuotis į klientus. Keliami kokybės reikalavimai apima išteklių valdymą, reikalavimus dokumentacijai ir jos tvarkymui. Gauto standarto išlaikymas kelia vis naujus reikalavimus, nes kasmet yra atliekamas auditas ir tikrinama ar bendrovės veikla atitinka standarto reikalavimams. Šie reikalavimai apima gamybos, dokumentacijos ir apskaitos tvarkymą. Bendrovės apskaita yra tvarkoma taip, kad kiekvienu momentu (atveju gamyboje) būtų galimybė atsekti gaminamai produkcijai panaudotos žaliavos (mėsos skerdienos ir kt. žaliavų) kelią, pagal gautos žaliavos sertifikatus. Todėl bendrovėje nėra galimybės (atkrenta) kiaulių skerdieną (produkciją) realizuoti nesilaikant IFS standartui keliamų dokumentacijos ir gamybos procesų reikalavimų. Bendrovės darbuotojų ir darbininkų įdėtas darbas, nuolatinis mokymasis, gamybos procesų tobulinimas, sunaudotos ir pastoviai naudojamos piniginės lėšos išlaikant IFS standartą per daug brangiai kainuoja, kad būtų nesilaikoma nustatytų dokumentacijos, apskaitos reikalavimų ir išteklių valdymo. 2011 m. – 2013 m. laikotarpiu už audito paslaugas, ar bendrovė tinkamai vykdo tarptautinio IFS standarto nustatytus reikalavimus, buvo panaudota 47616 Lt bendrovės piniginių lėšų. Bet koks produkcijos realizavimas, nesilaikant standarto reikalavimų, būtų pražūtingas bendrovės veiklai, susidarytų galimybė netekti pasiektų veiklos rezultatų ir IFS standarto. Sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, suteikia pranašumą prieš konkurentus, leidžia įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą.

9155.4. UAB „( - )“ gamybinės patalpos visiškai atnaujintos ir išplėstos iki 7 tūkstančių kvadratinių metrų. Naudojama tik pažangiausių pasaulyje gamintojų gamybos technologijos ir technologinė įranga – „Shroter“, „Vemag“, „Handman“, CFS, „Carnitech“, „VVeber“, „Polyclip“ ir kitų kompanijų įrenginiai, kurie pripažinti daugelyje pasaulio šalių. Bendrovė „( - )“ į technologinę ir programinę įrangą per paskutinius aštuonerius metus investavo per 9 milijonus eurų.

9165.5. Pažymėtina, kad faktinę aplinkybę, jog UAB „( - )“ buvo įdiegtos kompiuterinės apskaitos programos „Skaita2000“, „Euroskaita“ ir kitos, bei bendrovės darbuotojai jomis realiai naudojasi patvirtina ir teisiamajame posėdyje duoti liudytojų R. B., D. Ž., D. S., E. S., V. K., L. A., taip pat išteisintojo V. Ž. parodymai (t. 25, 162–163, 164, t. 26, b. l. 43–44, 77–78, 135–136, t. 27, b. l. 196–197, t. 28, b. l. 84–86), kurie išsamiau jau buvo aptarti vertinant R. M. ir V. Ž. veiksmus, susijusius su UAB „( - )“ apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymu. Be to, liudytojo R. B. parodymai patvirtina, kad visais metais, kuriais jie atlikdavo UAB „( - )“ auditą, įmonėje buvo buhalterinė tarnyba ir buvo paskirtas vyriausias buhalteris ir dar ne mažiau kaip trys žmonės. Vyr. buhalteris turi tam tikras pareigas pagal įstatymą. Įmonėje dirba sandėlininkai ir kiti darbuotojai. UAB „( - )“ buvo naudojama specializuota buhalterinė programa „Skaita“, o vėliau ir „Euroskaita“. Vertinant visą kompleksą, buhalterinę apskaitą, gavybos automatizavimą, bendrame apskaitos lygyje ta apskaita buvo pakankama. Apskaitos organizavimo lygis UAB „( - )“ yra palyginus neblogas. Atlikus auditą, nebuvo jokių pastebėjimų, kad kažkas negerai su darbo užmokesčiu. Iškraipymai atsiranda tada, kai kažkas apgaulingai daroma. Auditai yra atliekami remiantis oficialiais dokumentais. Tam paprastai įmonėse yra kuriamos vidaus kontrolės sistemos, kurios iki priimtino lygio turėtų sumažinti tokios apgaulės riziką. Kiekvienais metais buvo užklausiama vadovybės, ar jie tobulina kontrolės sistemą ar ne. Šitoje įmonėje tikrai buvo kreipiama daug dėmesio, ar UAB „( - )“ mažina tą riziką ar ne. Įmonėje buvo sukurta anoniminio pranešimo sistema, kur darbuotojai, pastebėję apgaulę, galėjo pranešti vadovybei (t. 26, b. l. 135–136). Pažymėtina, kad tokius liudytojo R. B. parodymus patvirtina jo, kaip nepriklausomo auditoriaus, išvada dėl UAB „( - )“ (t. 27, b. l. 192–193).

9175.6. Be to, iš konsultacinės išvados, pagrįstos byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad yra sudaryta ir 2012 m. sausio 2 d. UAB „( - )“ generalinio direktoriaus G. V. patvirtinta UAB „( - )“ valdymo schema. Generalinio direktoriaus vadovaujamoje uždarojoje akcinėje bendrovėje dirba 3 (trys) direktoriai ir jiems pavaldžios bendrovės tarnybos ir darbuotojai: komercijos direktorius; direktorė ekonomikai ir finansams; gamybos direktorius. 2009 m. gruodžio 17 d. UAB „( - )“ buvo suteikta „Prokūra“ N. K.. Bendrovė N. K. buvo suteikusi teisę ir įgaliojo savarankiškai atstovauti Bendrovei vykdant bei vystant veiklą mėsos pramonės srityje bei kitokioje komercinėje ūkinėje veikloje, veikti jos vardu ir sąskaita, suteikiant jam teisę bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius ir kitus veiksmus bei pasirašyti visus bet kokius dokumentus, susijusius su Bendrovės verslu. Bendrovės komercijos direktorius yra pavaldus generaliniam direktoriui, o komercijos direktoriui tiesiogiai yra pavaldūs: 1) pardavimų vadovas, kuris vadovauja ir kontroliuoja: pardavimų skatinimo projektų vadovei; vyr. vadybininkams, klientų aptarnavimo grupės vadovui, ir telemarketingo vadybininkams; 2) pirkimų vadovas, kuris vadovauja ir kontroliuoja pirkimų vadybininkus; 3) eksporto vadovas, kuris vadovauja eksporto vadybininkams; 4) logistikos vadybininkai; 5) marketingo skyriaus vadovas; 6) rinkodaros ir dizaino projektų vadovė; 7) firminės prekybos vadovas. Bendrovės direktorė ekonomikai ir finansams yra pavaldi generaliniam direktoriui, o direktorei tiesiogiai yra pavaldūs: 1) bendrovės vyr. buhalterė, vyr. buhalterės pavaduotoja, buhalterijos darbuotojai ir buhalterė-kasininkė; 2) ekonomistė; 3) archyvare. Bendrovės gamybos direktorius yra pavaldus generaliniam direktoriui, o gamybos direktoriui tiesiogiai yra pavaldūs: 1) gamybos direktoriaus pavaduotojas, kuris vadovauja gamybos cechams, mėsos išpjaustymo ir produkcijos pakavimo skyriui; 2) vyr. technologas ir technologai; 3) ūkio skyriaus vadovas; 4) vyr. inžinierius; 5) inžinierius energetikas; 6) statybos priežiūros inžinierius. Bendrovės generaliniam direktoriui tiesiogiai yra pavaldūs bendrieji įmonės skyriai, padaliniai, tarnybos, ir atskiri darbuotojai, kurių darbas susijęs su bendra įmonės veikla. Būtent: 1) generalinio direktoriaus padėjėja; 2) kokybės vadovė ir kokybės kontrolierės; 3) administratorė; 4) personalo vadovė ir personalo inspektorė; 5) IT vadovas ir IT inžinierius.

9185.7. Pagal esamą 2012 m. sausio 2 d. UAB „( - )“ generalinio direktoriaus patvirtintos UAB „( - )“ struktūrą nėra pagrindo abejoti tuo, kad generaliniam direktoriui tiesiogiai yra pavaldūs tik tie skyriai, tarnybos ir darbuotojai, kurie susiję su bendru vadovavimu bendrovei, bendrovės gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimu, informacinėmis technologijomis, kvalifikacijos kėlimu, kadrų politika. Bendrovės tarnybos susijusios su žaliavų, medžiagų, technologinių priedų, įrengimų ir kitais pirkimais, pardavimais, gamyba, buhalterine apskaita, generaliniam direktoriui yra pavaldžios per atskirų veiklos sričių direktorius (komercijos, gamybos, ekonomikos ir finansų), kurie atsakingi už nustatytas bendrovės veiklos sritis ir yra susipažinę su pareiginiais nuostatais. Ši aplinkybė nepaneigia to, kad generalinis direktorius G. V. galėjo pasirašyti bendrovės dokumentus, paruoštus per atskirų veiklos sričių direktorius, tačiau vien tai, jog yra dokumentų su generalinio direktoriaus G. V. parašais, savaime nepatvirtina fakto, kad generalinio direktoriaus buhalterinės kontrolės sistema buvo nepakankama tinkamai organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą.

9196. Kaip jau buvo minėta, pagal teismų praktiką užtenka ir to, kad vadovas, pavedęs konkrečius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus įmonės buhalteriui, kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą – organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-313-696/2017). Nagrinėjamu atveju, aptartais bylos duomenimis objektyviai nustatyta, kad bendrovėje buvo įkurtas savarankiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo padalinys. Buhalterijos darbuotojų darbą organizavo, jam vadovavo ir jį kontroliavo vyriausioji buhalterė, t. y. už buhalterinės apskaitos tvarkymą tiesiogiai buvo atsakinga vyriausioji buhalterė. UAB „( - )“ buvo įdiegtos kompiuterinės apskaitos programos, kurių pagalba buvo realiai kontroliuojama bendrovės veikla iš esmės. Pažymėtina, kad R. M. nuteista už tai, kad būdama UAB ,,( - )” vyresniąja buhaltere darbo užmokesčiui, apskaitos dokumentais 86 atvejais nepagrindė ir į UAB „( - )“ apskaitą neįtraukė darbo užmokesčio priskaitymo bei darbo užmokesčio išmokėjimo UAB „( - )“ darbuotojams, neužregistravo piniginių lėšų išlaidų iš UAB „( - )“ kasos bei atitinkamai neužregistravo mokėtinų mokesčių ir įmokų į valstybės biudžetą, dėl padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, veikdama būtent per UAB „( - )“ vyr. buhalterę A. S., nesupratusią jos nusikalstamos veikos pobūdžio. Taip pat akcentuotina, kad šioje byloje nenustatyta, kad būtent UAB „( - )“ įsigijo ir pardavė kiaulių skerdieną UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bei nepagrindė apskaitos dokumentais, neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ už jiems parduotą kiaulių skerdieną. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, įmonės generalinio direktoriaus baudžiamoji atsakomybė būtų galima tik tuo atveju, jeigu jis veiktų kaip bendrininkas kartu su tiesiogiai buhalteriją tvarkančiu asmeniu, tačiau pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Pagal teismų praktiką, aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kaip viena iš BK 223 straipsnio dispozicijoje įtvirtintų alternatyvių veikų, padaromas tik neatsargia kaltės forma (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-322/2008, 2K-P-305/2009, 2K-370-139/2016), o bendrininkavimas padarant neatsargų nusikaltimą yra negalimas.

9207. Atsižvelgdamas į nustatytų ir aptartų duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamu nuosprendžiu G. V. išteisintas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, pagrįstai ir teisėtai.

921IV. Dėl UAB „( - )“ išteisinimo pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį

9221. Juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą, veikdama per darbuotoją R. M., nesant pakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės organizuojant buhalterinės apskaitos tvarkymą.

9232. Apeliaciniame skunde prokurorė sutinka su tuo, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nenustatyta, jog juridinio asmens savininkas (akcininkas) ar vadovas žinojo, skatino ir sudarė sąlygas fizinių asmenų, buhalterės R. M. ir vadybininko V. Ž. bei kitų nenustatytų bendrovės darbuotojų neteisėtiems veiksmams, tačiau, dėl nepakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės, nebuvo užkardintos šios nusikalstamos veikos. Todėl, prokurorės vertinimu, juridinis asmuo UAB „( - )“ šioje baudžiamojoje atsakingas pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

9243. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra nustatyta BK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pagal BK 20 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo veiklą, ir fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu. Pagal BK 20 straipsnio 3 dalį juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės.

9253.1. Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens naudai“ reiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam, kontroliuojamam juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. Minėta BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-95/2012). Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Konstatuojant šią juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta (pvz., neteisėtu būdu išgryninti pinigai, naudojami įmonės interesams užtikrinti) arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais (pvz., juridinio asmens panaudojimas darant nusikalstamą veiką buvo realiai naudingas: įmonės ūkinės veiklos perspektyvai ir jos konkurencingumui; įmonės įvaizdžiui; ar suteikė įmonei kokių nors pranašumų prieš kitas įmones konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose). Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, esant ir kitoms BK 20 straipsnio 2 dalyje numatytoms sąlygoms, baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis asmuo.

9263.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-582/2010) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „juridinio asmens specifika suponuoja ir atitinkamų jo baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų nustatymą BK, inter alia tai, kad pagal BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi norint juridinį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn būtina nustatyti, ar buvo padaryta atitinkama fizinio asmens nusikalstama veika. Vadinasi, BK 20 straipsnio 1, 2, 3 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo gali atsakyti ir nenustačius nusikalstamos veikos“ (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). Taigi, atsižvelgiant į juridinio asmens specifiką (juridinis asmuo yra specifinis teisinių santykių subjektas inter alia tuo aspektu, kad teisinių santykių dalyvis jis yra per fizinius asmenis), baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Tokiu atveju juridinio asmens veikos vertinimo sąlyga, atsižvelgiant į baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindus, yra fizinio asmens padaryta nusikalstama veika. Taigi BK 20 straipsnio prasme juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo.

9273.3. Sprendžiant, ar juridinis asmuo turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką reikia nustatyti ir juridinio asmens kaltę. BK 20 straipsnyje, kuriame nustatytos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos, tiesiogiai apie juridinio asmens kaltę nekalbama. Pažymėtina, kad atskleidžiant teisės normų turinį paprastai nepakanka taikyti vien lingvistinį (verbalinį) metodą. Tai galima padaryti taikant įvairius teisės aktų aiškinimo metodus tarp jų sisteminį, nes kiekviena teisės norma yra vientiso teisės akto sudedamoji dalis, susijusi su kitomis teisės akto normomis. Taigi aiškinant BK 20 straipsnio nuostatas reikia atsižvelgti į kitas BK normas, inter alia BK 2 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką. Būtent BK 20 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatytu reguliavimu konstatuotina, kad juridinis asmuo už fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką atsako tik esant juridinio asmens kaltei. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindai turi tam tikrų ypatumų, kuriuos lemia tai, kad juridinio asmens, kaip specifinio teisinių santykių subjekto, baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Tai konstatavo ir Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjęs, kad ,,juridinio asmens, kaip teisinių santykių subjekto, specifika (tai, kad juridinio asmens veikla neatsiejama nuo fizinio asmens, per kurį juridinis asmuo veikia, veiklos) suponuoja ir tai, kad šiuo atveju juridinio asmens kaltė dėl nusikaltimo padarymo neatsiejama nuo fizinio asmens, per kurį juridinis asmuo veikia, kaltės, tam tikru aspektu nulemiančios juridinio asmens kaltės dėl jo naudai padarytos nusikalstamos veiklos turinį“. Kartu Konstitucinis Teismas padarė išvadą, jog BK nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, kad juridinio asmens kaltumas neturi būti įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Taigi nors juridinio asmens kaltė yra glaudžiai susijusi su fizinio asmens kalte, tačiau ji nėra tapati šiai kaltei ir negali būti savaime perkeliama juridiniam asmeniui. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad įrodyta fizinio asmens, padariusio nusikalstamą veiką, kaltė yra tik prielaida juridinio asmens kaltės nustatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-269/2010, 2K-582/2010). Sprendžiant, ar juridinis asmuo kaltas BK 20 straipsnio 2 dalies prasme, reikia atsižvelgti į kaltininko – fizinio asmens bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšį su juridiniu asmeniu. Konstitucinis Teismas 2009 m. birželio 8 d. nutarime pažymėjo, kad šį ryšį ,,gali lemti juridinio asmens veiklos politika, strategija, jo organizacinė struktūra ir panašiai“. Tokio ryšio nėra, „kai juridinio asmens veiklos politika, organizacinė struktūra buvo nukreipta į tai, kad juridinis asmuo negalėtų veikti nusikalstamai“, o ryšio egzistavimą parodo tai, kad „juridinio asmens veiklos strategija, vidaus procedūros sudaro prielaidas (ar net yra orientuotos) juridiniam asmeniui veikti nusikalstamai, kai juridinis asmuo pripažįsta jo naudai padarytos nusikalstamos veikos rezultatus ex post facto ir panašiai“.

9283.4. Teisiškai reikšmingą ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos veikos ir juridinio asmens padeda atskleisti juridinio asmens veiklą reglamentuojantys norminiai aktai, organizacinė struktūra, veiklos formavimas, įgyvendinimas ir panašiai. Svarbu tai, ar juridinio asmens savininkas (akcininkai) užtikrino veiksmingą fizinio asmens veiklos kontrolę, ar toleravo atitinkamą veiklą ir kita. Nustatant ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos veikos ir juridinio asmens, reikia įvertinti, ar fizinio asmens padaryta nusikalstama veika ir jos sukeliamais padariniais buvo suinteresuotas juridinio asmens savininkas (akcininkai). Tai, kad juridinio asmens savininkas (akcininkai) nežinojo, neskatino arba nesudarė sąlygų fizinio asmens neteisėtiems veiksmams, yra viena iš aplinkybių, pagal kurias sprendžiama apie juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę. Taigi juridinio asmens savininkas ar pagrindiniai juridinio asmens akcininkai, kurie turi sprendžiamojo balso teisę, fizinio asmens (kurio įgaliojimai nustatyti BK 20 straipsnio 2 dalyje) nusikalstamus veiksmus turi suvokti ir skatinti arba suvokti ir juos toleruoti. Sprendžiant juridinio asmens kaltumo ir baudžiamosios atsakomybės klausimą, toks abipusis ryšys tarp kaltininko – fizinio asmens ir trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens turi būti nustatytas. Tokio ryšio nebuvimas gali reikšti, kad fizinis asmuo darydamas nusikalstamą veiką veikė savarankiškai ir savavališkai, o tokiu atveju juridinio asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn reikštų objektyvų pakaltinimą, t. y. juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę nesant jo kaltės.

9294. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad R. M. jos kaltinime nurodytą veiką vykdė G. V. nurodymu ar leidimu. Priešingai, bylos duomenimis objektyviai nustatyta ir jau buvo aptarta nagrinėjant G. V. kaltės klausimą pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, kad UAB „( - )“, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas, bendrovėje buvo įkurtas savarankiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo padalinys, UAB „( - )“ buvo įdiegtos kompiuterinės apskaitos programos, kurių pagalba buvo realiai kontroliuojama bendrovės veikla iš esmės. Taip pat sudaryta ir 2012 m. sausio 2 d. UAB „( - )“ generalinio direktoriaus G. V. patvirtinta UAB „( - )“ valdymo schema. Ir tai vienareikšmiškai parodo, kad juridinio asmens veiklos politika, organizacinė struktūra buvo nukreipta ne į UAB „( - )“ darbuotų neteisėtų veiksmų toleravimą, bet priešingai, į tai, kad juridinis asmuo negalėtų veikti nusikalstamai. Todėl G. V. dėl to, kad aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ apskaitą, pagrįstai skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį buvo išteisintas. Kartu akivaizdu, kad nėra visiškai jokio pagrindo konstatuoti, jog nebuvo UAB „( - )“ generalinio direktoriaus G. V. pakankamos priežiūros ir kontrolės organizuojant buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apeliaciniame skunde ir prokurorė sutinka su tuo, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nenustatyta, jog juridinio asmens savininkas (akcininkas) ar vadovas žinojo, skatino ir sudarė sąlygas fizinių asmenų, buhalterės R. M. ir vadybininko V. Ž. bei kitų nenustatytų bendrovės darbuotojų neteisėtiems veiksmams. Prokurorės teigimu, dėl nepakankamos juridinio asmens vadovo – generalinio direktoriaus G. V. priežiūros ir kontrolės, nebuvo užkardintos šios nusikalstamos veikos, tačiau, kokių dar veiksmų privalėjo imtis UAB „( - )“ generalinis direktorius G. V., kuriuos būtų galima įvertinti ir aptarti, prokurorė nenurodė. Kartu akcentuotina, kad UAB „( - )“ buhalterijos darbuotojų darbą organizavo, jam vadovavo ir jį kontroliavo vyriausioji buhalterė, t. y. už buhalterinės apskaitos tvarkymą tiesiogiai buvo atsakinga vyriausioji buhalterė, apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu, buvo paskirta tvarkyti vyresnioji buhalterė R. M.. Be to, dar kartą akcentuotina ir dėl to, jog šioje byloje nenustatyta, kad būtent UAB „( - )“ savo lėšomis įsigijo ir pardavė kiaulių skerdieną UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bei nepagrindė apskaitos dokumentais, neįtraukė į apskaitą 194 atvejų skerdienos pardavimo bei piniginių lėšų gavimo grynais iš pirkėjų UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ už jiems parduotą kiaulių skerdieną. Todėl neabejotinai nėra pagrindo tvirtinti, kad buvo gautos kokios nors pajamos, ir jos buvo panaudotos juridinio asmens UAB „( - )“ naudai, tačiau nebuvo apskaitytos buhalterinėje apskaitoje.

9305. Kartu skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad UAB „( - )“ vadovaujantys asmenys, turintys teisę atstovauti juridinį asmenį, išskyrus bendrovės generalinį direktorių G. V., šioje byloje nebuvo kaltinami jokiomis nusikalstamomis veikomis, o ir G. V. pareikštas kaltinimas dėl neatsargaus nusikaltimo iš esmės skyrėsi nuo kaltinimo, pareikšto juridiniam asmeniui UAB „( - )“. Skundžiamu nuosprendžiu G. V. pagrįstai pagal BK 223 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes jo veikoje nėra nusikaltimo sudėties požymių. Nagrinėjamu atveju neliko ir vadovaujančių asmenų, turinčių teisę atstovauti juridinį asmenį, kaltės, todėl ir dėl to juridinio asmens atsakomybė yra negalima.

9316. Įvertinęs byloje surinktų ir aptartų duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad juridinis asmuo UAB „( - )“ pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, teisėtai pagrįstai.

9327. Esant nustatytoms ir aptartoms aplinkybėms, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 10 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nuteistosios R. M. ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės L. Rokanskienės apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nenaikintinas ir nekeistinas.

933Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

934nuteistosios R. M. ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Laimos Rokanskienės apeliacinius skundus atmesti.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, Karolinai... 3. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 4. R. M., gim. ( - ), pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos... 5. G. V., gim. ( - ), pagal BK 223 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadaryta... 6. juridinis asmuo UAB „( - )“, į. k. ( - ), pagal BK 20 straipsnio 3 dalį... 7. V. Ž., gim. ( - ), pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį,... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. 1. R. M. nuteista už tai, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 10. IX-1007 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriuose nurodyta, kad „Lietuvos... 11. 2. Be to, R. M. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų... 12. 2.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018... 13. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 14. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 15. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 16. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 17. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 18. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 19. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 20. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 21. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 22. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 23. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 24. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 25. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 26. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 27. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 28. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 29. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 30. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 31. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 32. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 33. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 34. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 35. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 36. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 37. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 38. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 39. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 40. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 41. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 42. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 43. 2012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 44. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 45. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 46. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 47. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 48. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 49. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 50. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 51. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 52. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 53. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 54. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 55. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 56. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 57. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 58. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 59. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 60. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 61. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 62. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 63. 2012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 64. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 65. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 66. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 67. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 68. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 69. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 70. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 71. 2012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 72. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 73. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 74. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 75. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 76. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 77. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 78. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 79. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 80. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 81. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 82. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 83. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 84. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 85. 2013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 86. 2013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 87. 2013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 88. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 89. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 90. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 91. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 92. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 93. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 94. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 95. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 96. 2.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių... 97. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 98. 2012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 99. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 100. 2012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 101. 2012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 102. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 103. 2012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 104. 2013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 105. 2013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 106. 2013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 107. 2013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 108. 2013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 109. 2.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 110. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 111. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 112. 2012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 113. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 114. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 115. 2012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 116. 2012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 117. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 118. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 119. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 120. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 121. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 122. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 123. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 124. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 125. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 126. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 127. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 128. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 129. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 130. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 131. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 132. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 133. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 134. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 135. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 136. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 137. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 138. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 139. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 140. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 141. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 142. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 143. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 144. 2012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 145. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 146. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 147. 2012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 148. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 149. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 150. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 151. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 152. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 153. 2012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 154. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 155. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 156. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 157. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 158. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 159. 2012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 160. 2012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 161. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 162. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 163. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 164. 2012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 165. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 166. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 167. 2012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 168. 2012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 169. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 170. 2012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 171. 2012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 172. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 173. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 174. 2012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 175. 2012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 176. 2012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 177. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 178. 2012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 179. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 180. 2012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 181. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 182. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 183. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 184. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 185. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 186. 2012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 187. 2012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 188. 2012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 189. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 190. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 191. 2012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 192. 2012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 193. 2012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 194. 2012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 195. 2012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 196. 2012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 197. 2012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 198. 2012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 199. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 200. 2012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 201. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 202. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 203. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 204. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 205. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 206. 2.4. Tęsdama savo nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos... 207. 3. Juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad... 208. 3.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018... 209. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 210. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 211. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 212. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 213. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 214. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 215. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 216. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 217. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 218. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 219. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 220. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 221. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 222. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 223. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 224. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 225. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 226. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 227. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 228. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 229. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 230. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 231. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 232. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 233. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 234. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 235. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 236. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 237. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 238. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 239. 2012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 240. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 241. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 242. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 243. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 244. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 245. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 246. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 247. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 248. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 249. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 250. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 251. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 252. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 253. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 254. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 255. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 256. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 257. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 258. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 259. 2012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 260. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 261. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 262. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 263. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 264. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 265. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 266. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 267. 2012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 268. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 269. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 270. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 271. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 272. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 273. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 274. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 275. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 276. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 277. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 278. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 279. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 280. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 281. 2013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 282. 2013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 283. 2013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 284. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 285. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 286. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 287. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 288. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 289. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 290. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 291. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 292. 3.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių... 293. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 294. 2012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 295. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 296. 2012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 297. 2012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 298. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 299. 2012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 300. 2013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 301. 2013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 302. 2013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 303. 2013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 304. 2013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 305. 3.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 306. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 307. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 308. 2012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 309. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 310. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 311. 2012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 312. 2012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 313. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 314. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 315. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 316. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 317. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 318. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 319. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 320. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 321. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 322. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 323. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 324. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 325. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 326. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 327. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 328. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 329. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 330. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 331. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 332. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 333. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 334. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 335. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 336. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 337. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 338. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 339. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 340. 2012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 341. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 342. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 343. 2012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 344. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 345. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 346. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 347. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 348. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 349. 2012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 350. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 351. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 352. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 353. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 354. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 355. 2012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 356. 2012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 357. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 358. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 359. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 360. 2012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 361. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 362. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 363. 2012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 364. 2012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 365. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 366. 2012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 367. 2012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 368. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 369. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 370. 2012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 371. 2012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 372. 2012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 373. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 374. 2012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 375. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 376. 2012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 377. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 378. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 379. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 380. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 381. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 382. 2012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 383. 2012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 384. 2012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 385. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 386. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 387. 2012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 388. 2012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 389. 2012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 390. 2012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 391. 2012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 392. 2012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 393. 2012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 394. 2012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 395. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 396. 2012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 397. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 398. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 399. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 400. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 401. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 402. 4. Be to, R. M., pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d.... 403. 5. V. Ž. buvo kaltinamas, bet išteisintas dėl to, kad padėjo apgaulingai... 404. 5.1. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018... 405. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 406. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 407. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 408. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 409. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 410. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 411. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 412. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 413. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 414. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 415. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 416. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 417. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 418. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 419. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 420. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 421. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 422. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 423. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 424. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 425. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 426. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 427. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 428. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 429. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 430. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 431. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 432. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 433. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 434. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 435. 2012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 436. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 437. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 438. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 439. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 440. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 441. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 442. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 443. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 444. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 445. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 446. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 447. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 448. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 449. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 450. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 451. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 452. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 453. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 454. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 455. 2012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 456. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 457. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 458. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 459. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 460. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 461. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 462. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 463. 2012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 464. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 465. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 466. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 467. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 468. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 469. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 470. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 471. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 472. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 473. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 474. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 475. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 476. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 477. 2013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 478. 2013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 479. 2013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 480. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 481. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 482. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 483. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 484. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 485. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 486. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 487. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 488. 5.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių... 489. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 490. 2012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 491. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 492. 2012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 493. 2012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 494. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 495. 2012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 496. 2013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 497. 2013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 498. 2013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 499. 2013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 500. 2013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 501. 5.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 502. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 503. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 504. 2012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 505. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 506. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 507. 2012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 508. 2012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 509. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 510. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 511. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 512. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 513. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 514. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 515. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 516. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 517. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 518. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 519. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 520. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 521. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 522. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 523. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 524. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 525. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 526. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 527. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 528. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 529. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 530. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 531. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 532. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 533. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 534. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 535. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 536. 2012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 537. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 538. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 539. 2012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 540. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 541. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 542. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 543. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 544. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 545. 2012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 546. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 547. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 548. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 549. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 550. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 551. 2012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 552. 2012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 553. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 554. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 555. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 556. 2012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 557. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 558. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 559. 2012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 560. 2012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 561. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 562. 2012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 563. 2012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 564. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 565. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 566. 2012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 567. 2012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 568. 2012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 569. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 570. 2012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 571. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 572. 2012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 573. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 574. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 575. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 576. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 577. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 578. 2012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 579. 2012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 580. 2012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 581. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 582. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 583. 2012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 584. 2012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 585. 2012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 586. 2012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 587. 2012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 588. 2012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 589. 2012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 590. 2012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 591. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 592. 2012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 593. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 594. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 595. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 596. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 597. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 598. 5.4. R. M., tęsdama nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos Respublikos... 599. 6. G. V. buvo kaltinamas, bet išteisintas dėl to, kad aplaidžiai tvarkė... 600. 6.1. UAB „( - )“ buhalterė R. M., būdama atsakinga už bendrovės... 601. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 602. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 603. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 604. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 605. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 606. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 607. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 608. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 609. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 610. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 611. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 612. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 613. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 614. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 615. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 616. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 617. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 618. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 619. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 620. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 621. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 622. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 623. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 624. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 625. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 626. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 627. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 628. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 629. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 630. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 631. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 632. 2012-11-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 633. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 634. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 635. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 636. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 637. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 638. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 639. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 640. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 641. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 642. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 643. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 644. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 645. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 646. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 647. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 648. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 649. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 650. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 651. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 652. 2012-12-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 653. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 654. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 655. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 656. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 657. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 658. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 659. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 660. 2012-12-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 661. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 662. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 663. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 664. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 665. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 666. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 667. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 668. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 669. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 670. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 671. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 672. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 673. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 674. 2013-01-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 675. 2013-01-31 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 676. 2013-02-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 677. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 678. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 679. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 680. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 681. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 682. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 683. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 684. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717018 pardavė... 685. 6.2. 2012 m. birželio mėn. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių... 686. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 687. 2012-10-02 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 688. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 689. 2012-10-09 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 690. 2012-11-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 691. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 692. 2012-12-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 693. 2013-01-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 694. 2013-02-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 695. 2013-02-07 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 696. 2013-02-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 697. 2013-02-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 698. 6.3. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 699. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 700. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 701. 2012-05-28 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 702. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 703. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 704. 2012-06-01 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 705. 2012-06-04 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 706. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 707. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 708. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 709. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 710. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 711. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 712. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 713. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 714. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 715. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 716. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 717. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 718. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 719. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 720. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 721. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 722. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 723. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 724. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 725. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 726. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 727. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 728. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 729. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 730. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 731. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 732. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 733. 2012-07-16 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 734. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 735. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 736. 2012-07-23 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 737. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 738. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 739. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 740. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 741. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 742. 2012-08-03 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 743. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 744. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 745. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 746. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 747. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 748. 2012-08-17 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 749. 2012-08-20 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 750. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 751. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 752. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 753. 2012-08-27 UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų... 754. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 755. UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ kiaulių skerdienos pardavimų suvestines... 756. 2012-09-03 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 757. 2012-09-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 758. 2012-09-10 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 759. 2012-09-12 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 760. 2012-09-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 761. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 762. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 763. 2012-09-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 764. 2012-09-24 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 765. 2012-09-26 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 766. 2012-09-28 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 767. 2012-10-01 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 768. 2012-10-05 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 769. 2012-10-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 770. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 771. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 772. 2012-10-15 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 773. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1723485 pardavė... 774. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 775. 2012-11-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 776. 2012-11-08 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 777. 2012-11-14 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 778. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 779. 2012-11-16 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 780. 2012-11-22 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 781. 2012-11-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 782. 2012-11-29 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 783. 2012-12-04 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 784. 2012-12-06 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 785. 2012-12-11 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 786. 2012-12-13 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 787. 2012-12-18 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 788. 2012-12-20 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 789. 2012-12-27 UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr.... 790. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 791. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 792. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 793. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 794. UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija *AAA Nr. 1717019 pardavė... 795. 7. Be to, G. V., einamų pareigų pagrindu, neužtikrino, kad laikotarpiu nuo... 796. 7.1. R. M. pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų... 797. 8. Nuteistoji R. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 798. 8.1. Nurodo, kad nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ji pripažinta... 799. 8.2. Nuteistosios apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, kad net ir... 800. 8.3. Nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos... 801. 8.4. Apeliaciniame skunde nuteistoji atkreipia dėmesį, kad bylos nagrinėjimo... 802. 9. Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo... 803. 9.1. Nurodo, kad teismo padarytos išvados yra nepagrįstos, nes jos... 804. įrašė ir pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra,... 805. 9.2. Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad išteisindamas R. M. dėl UAB... 806. 9.3. Prokuratūros apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad teismo išvada,... 807. 9.4. Be to, prokuratūros apeliaciniame skunde nurodoma, kad V. Ž.... 808. 9.5. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, kad elektroninių ryšių... 809. 9.6. Apeliaciniame skunde prokurorė pažymi, kad pripažindamas, jog kratos... 810. 9.7. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad specialistė R. M. teisme patvirtino... 811. 9.8. Prokurorė apeliaciniame skunde atkreipia dėmesį, kad ikiteisminio... 812. 9.9. Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas visiškai nevertino... 813. 9.10. Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad, nors kaltinamasis G. V.... 814. 9.11. Prokuratūros apeliaciniame skunde apibendrinant apeliacinio skundo... 815. 10. Nuteistoji R. M. atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą prašo... 816. 11. Išteisintasis G. V. atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį skundą... 817. 12. Juridinis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu į prokuratūros apeliacinį... 818. 13. Išteisintojo V. Ž. gynėjas advokatas R. Skėrys atsiliepimu į... 819. 14. Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį skundą... 820. 15. Apeliaciniai skundai atmestini.... 821. 16. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas... 822. 17. Apeliaciniame skunde Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo... 823. 18. Apeliaciniame skunde nuteistoji R. M. teigia, kad ji dėl neapskaitytų... 824. I. Dėl R. M. UAB „( - )“ apgaulingos buhalterinės apskaitos, susijusios... 825. 1. R. M. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų... 826. 1.1. R. M. tęsdama savo nusikalstamą veiką bei pažeisdama Lietuvos... 827. 2. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas apgaulingai... 828. 2.1. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222... 829. 2.2. Pagal BK 24 straipsnio 6 dalį padėjėjas yra asmuo, padėjęs padaryti... 830. 3. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas ir jų pakankamumas yra pirmosios ir... 831. 4. Pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra... 832. 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014). Be to, duomenų, kuriais remiantis... 833. 5. Apeliaciniame skunde prokurorė, įrodinėdama nuteistosios R. M. kaltę... 834. 5.1. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo... 835. 6. Apeliaciniame skunde prokurorė, įrodinėdama nuteistosios R. M. kaltę... 836. 6.1. Pagal BPK 20 straipsnio 1 dalį įrodymais gali būti pripažįstami ne... 837. Nr. 2K-P-178/2012, 2K-168-139/2015).... 838. 6.2. Pagal operatyvinių veiksmų šioje byloje atlikimo metu galiojusio OVĮ 9... 839. 6.2.1. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. rugpjūčio... 840. 6.2.2. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. vasario 9 d.... 841. 6.2.3. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Z.... 842. 6.2.4. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko A. Daugėlos 2012 m. rugpjūčio... 843. 6.3. Remiantis paminėtomis nutartimis, buvo atliekama R. M., V. Ž., G. V. ir... 844. 6.4. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo, galiojusio... 845. 6.5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu R. M. ir V. Ž.... 846. 6.6. Šiuo atveju nusikalstamos veikos, dėl kurių kaltinami R. M. V. Ž. (BK... 847. 7. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės... 848. 7.1. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“... 849. 7.2. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės... 850. 7.3. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės... 851. 7.4. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės... 852. 7.5. Pažymėtina, kad teismai, vertindami specialisto išvadą ar ekspertizės... 853. 7.5.1. Atsižvelgus į konsultacinėje išvadoje pastebėtus ir nurodytus... 854. 7.5.1.1. Tam, kad būtų pašalinti prieštaravimai, ikiteisminio tyrimo metu... 855. 7.5.2. 2014 m. lapkričio 25 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/106 „Dėl UAB... 856. 7.5.3. 2015 m. kovo 20 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/24 „Dėl UAB „( -... 857. 7.6. Kaip jau buvo aptarta, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“... 858. 7.7. Kaip jau buvo minėta, tam, kad būtų nustatyta, kodėl specialisto... 859. 7.7.1. Teisiamajame posėdyje apklausta specialistė R. M. patvirtino, kad ji... 860. 7.7.2. Kadangi teisiamajame posėdyje specialistė R. M. nieko konkrečiai dėl... 861. 7.8. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo abejoti tuo, kad tam, jog būtų... 862. 8. Teisiamajame posėdyje apklaustas kaip specialistas P. M. teigė, jog UAB... 863. 8.1. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dar kartą apklaustas kaip... 864. 9. Pažymėtina, kad teisiamajame posėdyje nuteistoji R. M. parodymus duoti... 865. 9.1. Ikiteisminio tyrimo metu R. M. parodė, kad komercijos direktorius N. K.... 866. 9.2. Iš aptartų nuteistosios R. M. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų... 867. 9.2.1. Kaip matyti, liudytojos A. G. parodymai taip pat vienareikšmiškai... 868. 9.3. Kartu akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo... 869. 10. Ikiteisminio tyrimo metu išteisintasis V. Ž. parodė, kad visą... 870. 10.1. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų išteisintojo V. Ž. parodymų... 871. 10.2. Teisiamajame posėdyje išteisintasis V. Ž. parodė, kad jį į darbą... 872. 10.3. Šiuo atveju nustatytos aplinkybės visiškai nepatvirtina to, kad... 873. 11. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo D. Ž. parodymų nustatyta, kad... 874. 11.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo R. B. parodymų nustatyta,... 875. 11.2. Liudytojas V. Ž., kaip UAB „( - )“ IT skyriaus vadovas, patvirtino,... 876. 12. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo D. S. parodymų nustatyta, kad... 877. 12.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo R. V. parodymų nustatyta,... 878. 12.2. Teisiamajame posėdyje duoti liudytojo E. S. parodymai taip pat... 879. 12.3. Teisiamajame posėdyje liudytoja UAB „( - )“ vyr. buhalterės... 880. 12.4. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojo J. V. parodymų nustatyta,... 881. 12.5. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojos UAB „( - )“ meistrės L.... 882. 13. Be nustatytų ir jau aptartų aplinkybių, kartu akcentuotina, kad bylos... 883. 14. Aplinkybę, jog išteisintajam V. Ž. pagal pareigas UAB „( - )“... 884. 14.1. Iš teisiamajame posėdyje duotų liudytojos UAB „( - )“... 885. 14.2. Teisiamajame posėdyje duoti liudytojos UAB „( - )“... 886. 14.3. Be to, pažymėtina, jog iš aptartų liudytojų UAB „( - )“... 887. 15. Aptarti liudytojų UAB „( - )“ vyriausiosios buhalterės A. S., UAB... 888. 16. Be to, kaip jau buvo nustatyta ir aptarta, R. M. nebuvo atsakinga už... 889. 17. Išteisintasis V. Ž. buvo kaltinamas padėjęs R. M. apgaulingai tvarkyti... 890. 17.1. Aptartais bylos duomenimis nustatyta, kad V. Ž. UAB „( - )“ dirbo... 891. II. Dėl R. M. nuteisimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už darbuotojams... 892. 1. R. M. nuteista už tai, kad būdama UAB ,,( - )” vyresniąja buhaltere... 893. 2. Atsižvelgiant į ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus liudytojų... 894. 3. Apeliaciniame skunde nuteistoji R. M. tvirtina, kad ji dėl neapskaitytų... 895. 4. Pažymėtina, kad šiuo atveju R. M. buvo kaltinama ir nuteista ne už... 896. 4.1. Teisiamajame posėdyje liudytoja, dirbusi UAB „( - )“ finansų... 897. 4.2. Teisiamajame posėdyje liudytoja UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė A.... 898. 5. Iš kratos metu paimtose laikmenose esančių duomenų – suvestinių,... 899. 5.1. Teisiamajame posėdyje apklausti liudytojai, buvę ir esami UAB „( -... 900. 5.2. Pažymėtina, kad nuo liudytojų apklausos ikiteisminio tyrimo metu iki... 901. 5.3. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų ir aptartų liudytojų parodymų... 902. 6. Teisiamajame posėdyje nuteistoji R. M. atsisakė duoti parodymus (t. 28, b.... 903. 7. Šiuo atveju nėra pagrindo netikėti FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM... 904. 8. Atsižvelgiant į nustatytas ir aptartas aplinkybes, apeliacinės... 905. III. Dėl G. V. išteisinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį ... 906. 1. G. V. buvo kaltinamas, tačiau skundžiamu nuosprendžiu išteisintas pagal... 907. 2. Apeliaciniame skunde prokurorė teigia, kad nors, išteisintojo G. V.... 908. 3. BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos – aplaidaus... 909. 3.1. Pagrindinis įstatymas, nustatantis buhalterinės apskaitos reikalavimus,... 910. 4. Teisiamajame posėdyje išteisintasis G. V. parodė, kad jis kaip įmonės... 911. 5. Šiuo atveju nėra pagrindo nesutikti su išteisintojo G. V. teisiamajame... 912. 5.1. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad UAB „( - )“ buvo... 913. 5.2. Iš konsultacinėje išvadoje surašytų duomenų nustatyta, kad UAB „(... 914. 5.3. Bendrovėje siekiant užtikrinti apskaitos tikslumą ir faktinių duomenų... 915. 5.4. UAB „( - )“ gamybinės patalpos visiškai atnaujintos ir išplėstos... 916. 5.5. Pažymėtina, kad faktinę aplinkybę, jog UAB „( - )“ buvo įdiegtos... 917. 5.6. Be to, iš konsultacinės išvados, pagrįstos byloje esančiais... 918. 5.7. Pagal esamą 2012 m. sausio 2 d. UAB „( - )“ generalinio direktoriaus... 919. 6. Kaip jau buvo minėta, pagal teismų praktiką užtenka ir to, kad vadovas,... 920. 7. Atsižvelgdamas į nustatytų ir aptartų duomenų visumą, apeliacinės... 921. IV. Dėl UAB „( - )“ išteisinimo pagal BK 20 straipsnio 3 dalį ir 222... 922. 1. Juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo kaltinama, bet išteisinta dėl to, kad... 923. 2. Apeliaciniame skunde prokurorė sutinka su tuo, kad nagrinėjamoje... 924. 3. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra... 925. 3.1. Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio... 926. 3.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr.... 927. 3.3. Sprendžiant, ar juridinis asmuo turi būti traukiamas baudžiamojon... 928. 3.4. Teisiškai reikšmingą ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos... 929. 4. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, leidžiančių daryti išvadą,... 930. 5. Kartu skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 931. 6. Įvertinęs byloje surinktų ir aptartų duomenų visumą, apeliacinės... 932. 7. Esant nustatytoms ir aptartoms aplinkybėms, Klaipėdos apylinkės teismo... 933. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 934. nuteistosios R. M. ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo...