Byla 2K-279/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Rimanto Baumilo ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. S. (S. S.) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nuosprendžio, kuriuo S. S. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 1 dalį penkeriems metams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie šios bausmės iš dalies pridėjus Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 4 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalį, galutinė subendrinta bausmė S. S. paskirta laisvės atėmimas šešeriems metams.

2Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 5 d. nutartis, kuria nuteistojo S. S. apeliacinis skundas atmestas.

3Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nuteisti V. R. ir A. D. (A. D.), tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,

Nustatė

5S. S. nuteistas už tai, kad 2007 metų gruodžio mėnesį neteisėtai įgijo keturis plastikinius maišelius su atitinkamai 0,749 g, 0,621 g, 0,906 g, 0,885 g rudos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 1,145 g (30–40,90 proc.) heroino, du plastikinius maišelius su atitinkamai 2,670 g, 2,833 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 1,338 g (24–24,44 proc.) metamfetamino, vieną plastikinį maišelį su 1,41 g žalios ir rudos spalvos, sausų, susmulkintų augalinės kilmės medžiagų mišinio, kurio sudėtyje buvo 1,20 g kanapių, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. S. S. šias narkotines bei psichotropines medžiagas iki 2007 m. gruodžio 6 d., maždaug 12.40 val., neteisėtai laikė savo bute (duomenys neskelbtini). S. S., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 6 d., apie 12.40 val., dalį minėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų – du plastikinius maišelius su atitinkamai 0,749, 0,621 g rudos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,560 g (40,90 proc.) heroino, vieną plastikinį maišelį su 2,670 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,653 g (24,44 proc.) metamfetamino, automobiliu „Mercedes Benz“ (valst. Nr. ((duomenys neskelbtini)) neteisėtai gabeno iš savo buto (duomenys neskelbtini), iki Taikos g. 6 namo kiemo, kur už 600 Lt juos neteisėtai pardavė V. R. S. S. likusias narkotines ir psichotropines medžiagas – du plastikinius maišelius su atitinkamai 0,906 g bei 0,885 g nevienalyčių miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,585 g heroino, vieną plastikinį maišelį su 2,833 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,685 g metamfetamino, vieną plastikinį maišelį su 1,41 g žalios ir rudos spalvos, sausų, susmulkintų augalinės kilmės medžiagų mišinio, kurio sudėtyje buvo 1,20 g kanapių – 2007 m. gruodžio 6 d., nuo 13.00 val. iki 19.20 val., turėdamas tikslą neteisėtai parduoti ar kitaip platinti, laikė savo striukės kišenėse ir gabeno įvairiomis Visagino gatvėmis, kol buvo sulaikytas Visagine, Energetikų g. 14 namo kieme.

6Kasaciniu skundu nuteistasis S. S. prašo jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 1 dalies į 259 straipsnio 1 dalį ir sušvelninti jam paskirtą bausmę.

7Kasatorius nurodo, kad jis yra narkomanas ir narkotinių medžiagų buvo įsigijęs savo reikmėms – niekam jų nesiūlė pirkti, todėl jo nusikalstama veika turi būti perkvalifikuota į BK 259 straipsnio 1 dalį. Pasak kasatoriaus, A. D., pasinaudodamas tuo, kad jie pažįstami ir abu yra narkomanai, primygtinai jo (kasatoriaus) prašė parduoti narkotikų, nes jam yra blogai ir jis niekur negali gauti narkotikų. Kasatoriaus tvirtinimu, jis, „suprasdamas A. D. bėdą“, sutiko jam padėti ir už tą pačią kainą, kaip įsigijo, parduoti dalį sau nusipirktų narkotikų.

8Kasatorius teigia, kad nuosprendis pagrįstas nusikalstamos veikos imitavimo modelio (toliau – ir NVIM), atlikto pasitelkus kitus įtariamuosius bei liudytojus šioje byloje, taikymo metu gautais duomenimis. Tai, pasak kasatoriaus, pažeidžia Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 301 straipsnio nuostatas, įpareigojančias teismą nuosprendį pagrįsti įrodymais, išnagrinėtais teismo posėdyje, ir draudžiančias apkaltinamąjį nuosprendį grįsti vien nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais.

9Kasatorius skunde taip pat nurodo, kad bylą nagrinėjant teisme dalyvavo vienas vertėjas, nors pagal galiojančią tvarką turėjo būti trys, nes byloje buvo trys lietuvių kalbos nemokantys bei nesuprantantys kaltinamieji ir vienas vertėjas, versdamas visiems trim kaltinamiesiems, galėjo suklysti, ne taip suprasdamas jų mintis ar (ir) būdamas suinteresuotas kurio nors vieno iš jų bylos baigtimi.

10Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Gintautas Paškevičius atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo S. S. kasacinį skundą atmesti.

11Prokuroro nuomone, nuteistojo S. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir, atsižvelgus į jo asmenybę, ankstesnius teistumus, jam paskirta teisinga bausmė.

12Prokuroras, nesutikdamas su nuteistojo S. S. argumentais dėl BPK 301 straipsnio nuostatų pažeidimo, nurodo, kad BPK 301 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas vien tik nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais. Tuo tarpu šioje byloje tokių asmenų nėra. Kartu prokuroras teigia, kad S. S. kaltė grindžiama ne tik nuteistojo A. D., bet ir V. R. parodymais, jo paties parodymais, duotais pirmosios instancijos teisme.

13Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus argumentais dėl proceso netinkamo vertimo, atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjant bylą teismuose, nė vienas kaltinamasis nepareiškė nušalinimo vertėjai ir nepateikė prašymų dėl trijų vertėjų dalyvavimo procese.

14Nuteistojo S. S. kasacinis skundas atmestinas.

15Dėl nuteistojo S. S. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį

16Kasatorius skunde nurodo, kad jis yra narkomanas ir narkotinių medžiagų buvo įsigijęs savo reikmėms – niekam jų nesiūlė pirkti, todėl jo nusikalstama veika turi būti perkvalifikuota iš BK 260 straipsnio 1 dalies į 259 straipsnio 1 dalį.

17Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba šias medžiagas pardavė ar kitaip platino. Vadinasi, nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei veikoje, be kitų sudėties požymių, nustatomas bent vienas nurodytų alternatyvių objektyviųjų požymių, taip pat tikslas minėtas medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba paties pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Pažymėtina, kad nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2007, 2K-781/2007, 2K-4/2009,

182K-36/2009, 2K-75/2009).

19Iš baudžiamosios bylos matyti, kad, teismams visapusiškai išanalizavus byloje esančius įrodymus ir įvertinus jų visetą, nustatyta, jog: S. S. čigonų tabore iš nenustatyto asmens nusipirko kanapių, taip pat apie 4 g heroino ir apie 6 g amfetamino, kurie buvo pasverti bei sudėti į atskirus plastikinius maišelius; A. D., norėdamas įsigyti narkotikų, kreipėsi būtent į S. S., nes S. R. (R.) jam S. S. nurodė, kaip asmenį, iš kurio galima įsigyti narkotikų; S. S. A. D. prašymu, už sutartą sumą (600 Lt) V. R. pardavė sutartą narkotikų kiekį – tris pakelius, kuriuose buvo atitinkamai apie 2 g heroino ir apie 3 g metamfetamino; likusį kiekį narkotikų S. S. laikė striukės kišenėje ir gabeno Visagine iki tol, kol buvo sulaikytas policijos pareigūnų; S. S. keturis kartus teistas už veikas, susijusias su narkotikų disponavimu. Kartu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad S. S., ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip įtariamasis, parodė, jog narkotikus įsigijo, turėdamas tikslą juos parduoti (T. 1, b. l. 89, 93), ir tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme dėl jam pareikšto kaltinimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį kaltu prisipažino visiškai. Vadinasi, bylos duomenys patvirtina, kad S. S. narkotikus įgijo, laikė, gabeno turėdamas tikslą juos platinti, o tai, jog S. S., pasak jo paties, yra narkomanas, pareikšto kaltinimo nepaneigia.

20Taigi nuteistojo S. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, baudžiamasis įstatymas šioje byloje pritaikytas tinkamai.

21Dėl kasacinės instancijos teismo įgaliojimo ribų

22Kasatorius skunde nurodo, kad: nuosprendis pagrįstas NVIM, atlikto pasitelkus kitus įtariamuosius bei liudytojus šioje byloje, taikymo metu gautais duomenimis, taip pažeidžiant BPK 301 straipsnio nuostatas, įpareigojančias teismą nuosprendį pagrįsti įrodymais, išnagrinėtais teismo posėdyje, ir draudžiančias apkaltinamąjį nuosprendį grįsti vien nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais; bylą nagrinėjant teisme dalyvavo vienas vertėjas, nors pagal galiojančią tvarką turėjo būti trys, nes byloje buvo trys lietuvių kalbos nemokantys bei nesuprantantys kaltinamieji ir vienas vertėjas, versdamas visiems trim kaltinamiesiems, galėjo suklysti, ne taip suprasdamas jų mintis ar (ir) būdamas suinteresuotas kurio nors vieno iš jų bylos baigtimi.

23Pažymėtina, kad nuteistasis S. S. apeliaciniame skunde minėtų argumentų nenurodė, todėl apeliacinės instancijos teisme jie nebuvo nagrinėti. Tuo tarpu pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme (BPK 367 straipsnio 3 dalis). Taigi minėti kasatoriaus skundo argumentai turi būti paliekami nenagrinėti, nes pagal baudžiamojo proceso įstatymą jie negali būti kasacinio skundo dalykas ir yra už kasacinės instancijos teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribų.

24Kartu pabrėžtina, kad iš bylos medžiagos matyti, jog nei S. S., nei kiti nuteistieji bylos proceso metu nereiškė pretenzijų dėl vertimo paslaugų, jų kokybės. Baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintas lietuvių kalbos (kuria vyksta baudžiamasis procesas) nemokantiems proceso dalyviams imperatyvas užtikrinti teisę daryti pareiškimus, duoti parodymus ir paaiškinimus, paduoti prašymus ir skundus, kalbėti gimtąja kalba arba kita kalba, kurią jie moka. Visais šiais atvejais, taip pat susipažindami su bylos medžiaga proceso dalyviai turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis BPK nustatyta tvarka (BPK 8 straipsnio 2 dalis, 43, 263 straipsniai). Įstatyme nėra nuostatos, reikalaujančios, kad kiekvienas kaltininkas (jei yra keletas) bylos proceso metu naudotųsi atskirų, o ne vieno vertėjo paslaugomis. Be to, kasatoriaus teiginiai dėl vertimo iš esmės yra tik abstraktūs samprotavimai, prielaidos, jog vertimas galėjo būti nekokybiškas.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo S. S. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nuteisti V. R. ir A. D. (A.... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,... 5. S. S. nuteistas už tai, kad 2007 metų gruodžio mėnesį neteisėtai įgijo... 6. Kasaciniu skundu nuteistasis S. S. prašo jo nusikalstamą veiką... 7. Kasatorius nurodo, kad jis yra narkomanas ir narkotinių medžiagų buvo... 8. Kasatorius teigia, kad nuosprendis pagrįstas nusikalstamos veikos imitavimo... 9. Kasatorius skunde taip pat nurodo, kad bylą nagrinėjant teisme dalyvavo... 10. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Gintautas... 11. Prokuroro nuomone, nuteistojo S. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota... 12. Prokuroras, nesutikdamas su nuteistojo S. S. argumentais dėl BPK 301... 13. Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus argumentais dėl proceso netinkamo... 14. Nuteistojo S. S. kasacinis skundas atmestinas.... 15. Dėl nuteistojo S. S. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260... 16. Kasatorius skunde nurodo, kad jis yra narkomanas ir narkotinių medžiagų buvo... 17. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė,... 18. 2K-36/2009, 2K-75/2009).... 19. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad, teismams visapusiškai išanalizavus... 20. Taigi nuteistojo S. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260... 21. Dėl kasacinės instancijos teismo įgaliojimo ribų... 22. Kasatorius skunde nurodo, kad: nuosprendis pagrįstas NVIM, atlikto pasitelkus... 23. Pažymėtina, kad nuteistasis S. S. apeliaciniame skunde minėtų argumentų... 24. Kartu pabrėžtina, kad iš bylos medžiagos matyti, jog nei S. S., nei kiti... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 26. Nuteistojo S. S. kasacinį skundą atmesti....