Byla 2KT-83/2012
Dėl teismo leidimo parduoti butą išdavimo

1L.e. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su civiline byla pagal pareiškėjų E. B. ir R. B. prašymą dėl teismo leidimo parduoti butą išdavimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2012-04-20 iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo gauta civilinė byla Nr. S2-8373-131/2012 pagal pareiškėjų E. B. ir R. B. prašymą dėl teismo leidimo parduoti butą išdavimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi perdavė bylą Vilniaus apygardos teismui spręsti klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, kadangi pareiškėja E. B. yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo valstybės tarnautoja.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apylinkės teismui.

4Pagal CPK 34 straipsnio 5 dalį, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui CPK 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka: klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Civilinėje byloje pagal pareiškėjų E. B. ir R. B. prašymą dėl teismo leidimo parduoti butą išdavimo, dalyvaujančiu byloje asmeniu yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo valstybės tarnautoja E. B.. Atsižvelgiant į tai, prielaidos, galinčios sukelti abejones dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo, kuriam teisminga byla, nešališkumo, gali būti pašalintos tik perduodant bylą nagrinėti kitam Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

6Vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 3 ir 5 dalimis, teismas

Nutarė

7civilinę bylą Nr. S2-8373-131/2012 (teisminio proceso Nr. 2-01-3-05133-2012-3) pagal pareiškėjų E. B. ir R. B. prašymą dėl teismo leidimo parduoti butą išdavimo perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui.

8Nutartis neskundžiama.