Byla 1A-9-165/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Kęstučio Jucio, Violetos Ražinskaitės ir Elenos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Tadeušui Osipovičiui, nuteistajam R. T. ir jo gynėjai advokatei Jolantai Teresei Litvinskienei, nuteistajam S. L. ir jo gynėjui advokatui Petrui Butkevičiui, nuteistajam R. P. ir ji gynėjui advokatui Viktorui Rutkauskui, nuteistajam D. B. ir jo bei nuteisto juridinio asmens UAB ,,XXX“ gynėjai advokatei Algaudai Šimkūnienei, nuteistojo N. G. gynėjui advokatui Arūnui Justeikai, nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) gynėjui advokatui Šarūnui Vilčinskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro (toliau – ir prokuroro), nuteistųjų D. B. ir R. P., nuteistojo S. L. gynėjo Petro Butkevičiaus ir nuteistojo N. G. gynėjo Arūno Justeiko bei nuteistų juridinių asmenų (toliau – ir JA) VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) ir BUAB ,,XXX“ įgaliotų atstovų apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo:

2R. T. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) laisvės atėmimu 2 metams;

4- pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) laisvės atėmimu 1 metams.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos, apėmimo būdu, ir nustatyta subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 metams.

6Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 63 straipsnio 9 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 31 d. nuosprendžiu, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. baudžiamuoju įsakymu, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtomis bausmėmis, dalinio sudėjimo ir apėmimo būdu, ir R. T. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams.

7Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį per šį laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 straipsnio 2 dalies 8 punktas), dirbti (BK 75 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

8R. T. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) išteisintas, nes neįrodytas jo dalyvavimas nusikaltimo padaryme (Lietuvos Respublikos BPK (toliau – ir BPK) 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas);

9N. G. pripažintas kaltu ir nuteistas:

10- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 250 MGL (9 415 EUR) dydžio bauda;

11- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 150 MGL (5 649 Eur) dydžio bauda.

12Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, dalinio sudėjimo būdu, ir paskirta galutinė bausmė – 300 MGL (11 298 EUR) dydžio bauda.

13Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į N. G. paskirtą bausmę įskaitytas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2007-05-08 iki 2007-06-29, t. y. 53 dienos, vieną suėmime išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai (106 MGL x 37,66 Eur), t.y. 3 991,96 Eur, ir nustatyta galutinė bausmė – 194 MGL (7 306,04 Eur) dydžio bauda.

14N. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) išteisintas, nes neįrodytas jo dalyvavimas nusikaltimo padaryme (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

15Baudžiamosios bylos dalis, kurioje N. G. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), 203 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-01-09 įstatymo Nr. IX-1992 redakcija), nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš N. G. konfiskuotas jo pasisavinto 20 505,09 Eur (70 800 Lt) svetimo UAB „XXX“ turto vertę atitinkantis turtas;

17D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:

18- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 150 MGL (5 649 Eur) dydžio bauda;

19- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda;

20- pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda;

21- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda.

22Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu, ir paskirta subendrinta bausmė – 250 MGL (9 415 Eur) dydžio bauda.

23Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 ir 4 dalimis, ši bausmė, dalinio sudėjimo būdu, subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 270 MGL (10 168,2 Eur) dydžio bauda.

24Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į D. B. paskirtą bausmę įskaitytas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2007-05-09 iki 2007-06-29, t.y. 52 dienos, vieną suėmime išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, (104 MGL x 37,66 Eur), t.y. 3 916,64 Eur, ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nuosprendžiu paskirta ir atlikta bausmė 50 MGL (1 883 Eur) dydžio bauda ir nustatyta galutinė bausmė – 116 MGL (4 368,56 Eur) dydžio bauda.

25Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš D. B. konfiskuotas jo pasisavinto 154 106,78 Eur (532 099, 90 Lt) svetimo UAB „XXX“ turto vertę atitinkantis turtas;

26S. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:

27- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda;

28- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 150 MGL (5 649 Eur) dydžio bauda.

29Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, dalinio sudėjimo būdu, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 250 MGL (9 415 Eur) dydžio bauda.

30Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į S. L. paskirtą bausmę įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007-05-09 – 2007-05-11, t.y. 3 dienos, vieną suėmime išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, (6 MGL x 37,66 Eur), t.y. 225,96 Eur, ir nustatyta galutinė bausmė – 244 MGL (9 189,04 Eur) dydžio bauda.

31S. L. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) išteisintas, nes neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

32Baudžiamosios bylos dalis, kurioje S. L. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), 222 straipsnio 1 dalį nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

33Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš S. L. konfiskuotas jo pasisavinto 115 203,43 Eur (397 774, 42 Lt) svetimo VšĮ ,,XXX“ turto vertę atitinkantis turtas;

34R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:

35- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda,

36- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, 150 MGL (5 649 Eur) dydžio bauda.

37Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, dalinio sudėjimo būdu, ir paskirta subendrinta bausmė – 250 MGL (9 415 Eur) dydžio bauda.

38Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į R. P. paskirtą bausmę įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007-05-10 iki 2007-06-26, t.y., 48 dienos, vieną suėmime išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, (96 MGL x 37,66Eur), t.y. 3 615,36 Eur, ir nustatyta galutinė bausmė – 154 MGL (5 799,64 Eur) dydžio bauda.

39Baudžiamosios bylos dalis, kurioje R. P. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

40Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš R. P. konfiskuotas jo pasisavinto 81 968,63 Eur (283 021, 31 Lt) svetimo UAB „XXX“ turto vertę atitinkantis turtas;

41Juridinis asmuo UAB „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas:

42- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda.

43Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 ir 4 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta subendrinta bausmė – 220 MGL (8 285,2 Eur) dydžio bauda.

44Baudžiamosios bylos dalis, kurioje UAB „XXX“ kaltinama pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas);

45Juridinis asmuo VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“) pripažintas kaltu ir nuteistas:

46- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda.

47Baudžiamoji byla dalyje, kurioje VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“) kaltinama pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija), 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

48Iš UAB „XXX“, D. B., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir Vilniaus AVMI) 23 555,91 eurų.

49Iš R. P., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista Vilniaus AVMI 12 503,76 eurų.

50Tuo pačiu nuosprendžiu yra nuteistas R. Č., tačiau dėl jo nuosprendis apeliacine tvarka neapskųstas.

51Teisėjų kolegija,

Nustatė

521. R. T. ir N. G. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), o R. T. dar ir pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) už tai, kad:

53R. T. ir N. G. veikdami su R. Č. organizuotoje grupėje, suburtoje daryti kelis, tame tarpe sunkius nusikaltimus, kai kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, turi skirtingą vaidmenį, ir bendrininkų grupėje su: D. B., S. L. ir R. P. ir asmeniu, kuris VšĮ ,,XXX“ direktoriumi buvo po 2006-07-01, bei asmenimis: V. M., A. V., R. K., R. P., R. M., kurių atžvilgiu priimti baudžiamieji įsakymai, sukčiaudami PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, 2005 m. sausio - 2007 m. balandžio mėnesių laikotarpyje, Vilniuje, tęstiniu būdu, gamindami netikrus dokumentus ir juos pateikdami įmonių vadovams, o pastariesiems apskaičius juos buhalterinėje apskaitoje ir jų pagrindu suklastojus PVM deklaracijas ir jas pateikus VMI, o įmonių pinigus išgryninus, apgaule:

54- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 81 333,88 Lt mokėtino pridėtinės vertės mokesčio (toliau - ir PVM) sumokėjimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

55- VŠĮ „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 281 599, 23 Lt mokėtino PVM sumokėjimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

56- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 35 430,30 Lt mokėtino PVM sumokėjimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

57- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės – 3 060,00 Lt mokėtino PVM sumokėjimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

58- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės – 27 901,80 Lt, mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

59- UAB ,,XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 62 688,60 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

60- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės – 32 220,00 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

61- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 42 683 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

62- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 32 760 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

63- UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 33 547,12 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo;

64- UAB ,,XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 43 173,10 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėjimo,

65t.y. iš viso panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 676 397,03 Lt PVM ir padarė didelę žalą Lietuvos Valstybės biudžetui, t.y.:

662005 m. sausio mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, veikdamas pagal susitarimą, R. Č. pasiūlė UAB „XXX“ direktoriui D. B. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančių įmonių Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM.

67Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesiais, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus ir nurodė kokios prekės bei paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“.

68Po ko R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš D. B. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ dokumentų pagaminimą apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 532 099,90 Lt:

691) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų faktūrų: 2006-09-11 serija KER Nr. 0156-06, 2006-09-21 serija KER Nr. 0157-06, 2006-10-09 serija KER Nr. 0166-06 ir 2006-10-26 serija KER Nr. 0169-06, pagal kurias UAB ,,XXX“ neva pardavė UAB ,,XXX“ popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

702) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. K-0306/06, 2006-04-28 priėmimo perdavimo akto Nr. K1/04-28, 2006-05-31 priėmimo – perdavimo akto Nr. K2/05-31, PVM sąskaitų – faktūrų: 2006-04-28 serija AL Nr. 00174, 2006-06-07 serija AL Nr. 00179, 2006-12-08 serija AL Nr. 00195, 2006-12-21 serija AL Nr. 00196, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva suteikė UAB ,,XXX“ konsultacijas bei pardavė polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

713) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios sutarties priedą Nr. 2, PVM sąskaitų – faktūrų: 2005-01-27 serija VK Nr. 2004206, 2005-02-24 serija VK Nr. 2004234, 2005-03-22 serija VK Nr. 2004281, 2005-04-29 serija VK Nr. 2004307, 2005-05-30 serija VK Nr. 2004344, 2005-06-30 serija VK Nr. 2004367, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva sukūrė UAB ,,XXX“ internetinį tinklapį bei teikė jo administravimo paslaugas;

724) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20, 2006-05-18, 2006-06-12, 2006-08-04, 2006-08-18, 2006-09-28, 2006-07-20, šios sutarties priedų, PVM sąskaitų faktūrų: 2006-03-16 serija TI Nr. 000010, 2006-06-16 serija TI Nr. 000036, 2006-07-27 serija TI Nr. 000048, 2006-08-18 serija TI Nr. 000056, 2006-08-30 serija TI Nr. 000057, 2006-10-27 serija TI Nr. 000072, 2006-12-06 serija Nr. 000086, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ autokrautuvų remonto darbus;

735) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28 sutarties Nr. P1005, PVM sąskaitų faktūrų: 2005-11-02 serija Nr. PRS Nr. 0000100, 2005-11-04 serija Nr. PRS Nr. 0000103, 2005-11-08 serija Nr. PRS Nr. 0000110, 2005-11-14 serija Nr. PRS Nr. 0000119, 2005-11-15 serija Nr. PRS Nr. 0000120, 2005-11-22 serija Nr. PRS Nr. 0000139, 2005-11-23 serija Nr. PRS Nr. 0000140, 2005-11-29 serija Nr. PRS Nr. 0000156, 2005-11-30 serija Nr. PRS Nr. 0000159, 2005-12-07 serija Nr. PRS Nr. 0000176, 2005-12-21 serija Nr. PRS Nr. 0000209, 2005-12-30 serija Nr. PRS Nr. 0000259, 2006-02-09 serija Nr. PRS Nr. 0000325, 2006-02-24 serija Nr. PRS Nr. 0000334, 2006-03-07 serija Nr. PRS Nr. 000352, 2006-03-16 serija Nr. PRS Nr. 0000361, 2006-03-17 serija Nr. PRS Nr. 0000366, 2006-03-24 serija Nr. PRS Nr. 0000372, 2006-03-30 serija Nr. PRS Nr. 000376, 2006-04-14 serija Nr. PRS Nr. 0000378, 2006-04-26 serija Nr. PRS Nr. 0000381, 2006-05-05 serija Nr. PRS Nr. 0000335, 2006-05-14 serija Nr. PRS Nr. 0000337, 2006-05-31 serija Nr. PRS Nr. 0000340, 2006-06-06 serija Nr. PRS Nr. 0000412, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000416, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000428, 2006-06-30 serija Nr. PRS Nr. 0000424, 2006-07-01 serija Nr. PRS Nr. 0000433, 2006-07-28 serija Nr. PRS Nr. 0000445, 2006-08-04 serija Nr. PRS Nr. 0000458, 2006-10-31 serija Nr. PRO Nr. 622, 2006-11-02 serija PRO Nr. 635, 2006-11-16 serija PRO Nr. 642, 2006-11-27 serija PRO Nr. 666, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva pardavė UAB ,,XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas.

74Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriaus pavaduotojai T. T., UAB „XXX“ direktoriams: N. G. ir R. L., UAB ,,XXX“ direktorei T. T., UAB ,,XXX“ direktoriui R. K. ir UAB ,,XXX“ direktoriui J. K., šie dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti D. B..

75D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB ,,XXX“ vadybininkams D. A., S. L. bei administratorei J. P., nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką, šiuos pirmiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus ir nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas.

76Po to D. B., gautų netikrų dokumentų pagrindu laikotarpyje nuo 2005 m. vasario mėn. iki 2007 m. vasario mėn. iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX XXX, mokėjimo nurodymais pervedus į UAB “XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX - 44 625,24 Lt, UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX - 39 922,00 Lt, UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX - 21 575,12 Lt, UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX – 69 411,02 Lt ir į UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX – 336 803,98 Lt, iš viso pervedus 532 099,90 Lt, kaltinamieji R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

77Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams paliko UAB ,,XXX“ direktorius už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus grąžino D. B..

78D. B. nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus D. B. pateiktus netikrus UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 81 333,88 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-02-22, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2005-07-20, 2005-12-23, 2006-01-25, 2006-04-04, 2006-04-21, 2006-05-25, 2006-06-23, 2006-08-02, 2006-09-25, 2006-09-25, 2006-10-25, 2006-11-27, 2007-01-24, 2007-02-24 pateikus Vilniaus AVMI apgaule panaikino dalį UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 81 333,88 Lt PVM. Tokiu būdu kaltinamieji organizuotos grupės nariai: R. Č., N. G. ir R. T., veikdami bendrininkų grupėje su D. B., apgaule UAB “XXX“ naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 81 333,88 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydami valstybei 81 333,88 Lt turtinę žalą.

79Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. mėn. sausio mėnesį, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, N. G. pasiūlė VšĮ „XXX“ direktoriui S. L. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančių įmonių Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM.

80Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, S. L. ir nuo 2006-07-01 tapęs VšĮ „XXX“ direktoriumi kitas asmuo, 2005 m. sausio – 2007 m. kovo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, pateikė N. G. VšĮ „XXX“ rekvizitus bei nurodė, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens dokumentuose kaip tariamai parduodamos VšĮ „XXX“ užsakymu. Po ko N. G. kartu su R. T. pagal iš S. L. ir kito asmens, nuo 2006-07-01 tapusio VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, pateiktus duomenis apie tariamas paslaugas, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 1 846 039, 42 Lt:

81UAB „XXX“ dokumentų:

821) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų priėmimo – perdavimo akto, 2005-03-21 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004276 – 24 000,02 Lt sumai, tame tarpe 3 661,02 Lt PVM ir 2005-03-22 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004277 – 90 000,00 Lt sumai, tame tarpe 13 728,81 Lt PVM;

832) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004481 – 89 774,40 Lt sumai, tame tarpe 13 694,40 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB "XXX" konsultuoja viešąją įstaigą "XXX" rengiant investicijų vandens sektoriui planą, ruošiant paraišką Sanglaudos fondui;

843) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004498 – 17 000,00 Lt sumai, tame tarpe 2 593,22 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ parengė galimybių studijos „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ galimybių analizę dėl ES struktūrinių fondų finansinės paramos pagal Lietuvos 2004-2006 BPD

85UAB „XXX“ dokumentų:

861) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00150 – 106 200,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 16 200,00 Lt, 2005-12-29 darbų priėmimo – perdavimo akto, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ parengė VšĮ ,,XXX“ finansinį modelį VšĮ ,,XXX“ finansinio biudžetinio modelio sukūrimas“.

872) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00149 – 70 800,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 10 800,00 Lt, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ parengė projekto „Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo sistema“ galimybių studiją.

883) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto, 2006-12-29 PVM sąskaitų faktūrų: serija Al Nr. 00200 – 212 400,00 Lt sumai, tame tarpe 32 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00201 – 35 400,00 Lt sumai, tame tarpe 5 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00202 – 38 645,00 Lt sumai, tame tarpe 5 895,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00203 – 37 760,00 Lt sumai, tame tarpe – 5 760,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00204 – 77 290,00 Lt sumai, tame tarpe 11 790,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00205 – 151 040,00 Lt sumai, tame tarpe 23 040,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama įgyvendinant Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapą“ Alytaus rajono ir miesto, Elektrėnų, Lazdijų, Šalčininkų, Varėnos rajono, Druskininkų savivaldybėse techniniais klausimais.

894) 2006-09-16 d. sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo – priėmimo akto bei 2006-12-15 PVM sąskaitos faktūros serija AL NR. 00192 – 147 500,00 Lt sumai, tame tarpe 22 500,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ parengė investicinį projektą „Palūšės turizmo centro išvystymo komercinės galimybės ir plėtra“.

90UAB „XXX“ dokumentų:

911) 2006-09-01 d. sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-28 d. PVM sąskaitų faktūrų: serija VKS Nr. 681 – 87 910,00 Lt sumai, tame tarpe 13 410,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 682 – 113 575,00 Lt sumai, tame tarpe 17 325,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 683 – 47 790,00 Lt sumai, tame tarpe 7 290,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 684 – 49 855,00 Lt sumai, tame tarpe – 7 605,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 685 – 54 870,00 Lt sumai tame tarpe – 8 370,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 686 – 88 500,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 500 Lt PVM, serija VKS Nr. 687 – 59 000,00 Lt sumai, tame tarpe – 9 000,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 688 – 86 730,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 230,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą“ Visagino m., Utenos, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėse, techniniais klausimais.

92UAB „XXX“ dokumentų:

931) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 273 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe 4 576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB "XXX" teikė konsultacijas parengiant investicinį projektą „Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija“;

942) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 279 – 100 000,00 Lt sumai, tame tarpe 15 254,24 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas rengiant koncepciją „Klaipėdos vandens išteklių valdymo sistemų, įskaitant ir lietaus drenažo sistemą, gerinimas ir plėtra“.

953) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 278 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe 4 576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX“ teikė konsultacijas vykdant investicinį projektą „Jašiūnų dvaro sodybos parko restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms“.

96Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir asmeniui, kuris buvo direktoriumi po 2006-07-01.

97S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB „XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pats ir per asmenį, kuris po 2006-07-01 buvo VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, pateikė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą.

98Po ko S. L. ir po jo direktoriaus pareigas ėjusio asmens nurodymu, gautų dokumentų pagrindu, iš VšĮ „XXX“ kasos, tariamai atsiskaitant su UAB „XXX“ ir UAB „XXX“, išrašant kasos išlaidų orderius, ir iš VšĮ „XXX“ bankinės sąskaitos, mokėjimo nurodymais pervedus pinigines lėšas į UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ sąskaitas, iš viso minėtų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu tariamai atsiskaičius ir pervedus 1 293 504, 42 Lt, N. G. kartu su R. T. organizavo pinigų išgryninimą iš UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB XXX“ sąskaitų.

99Toliau tęsiant nusikalstamą veiką N. G., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams pagal susitarimą paliko VšĮ ,,XXX“ įmonės vadovai už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus grąžino S. L. ir asmeniui, kuris buvo VšĮ ,,XXX“ direktoriumi nuo 2006-07-01.

100VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus S. L. ir po jo direktoriaus pareigas ėjusio asmens pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB „XXX“ ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu VšĮ „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų kovo, spalio gruodžio, 2006 metų gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 281 599, 23 Lt sumai bei šias neatitinkančias tikrovės deklaracijas 2005-04-25, 2005-11-25, 2006-01-25, 2007-01-22 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis VšĮ „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 281 599, 23 Lt PVM.

101Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. liepos mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje R. Č. pasiūlė V. M. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančių įmonių Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM.

102Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, V. M. 2005 m. liepos mėn. - 2006 m. spalio mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje pateikus R. Č. UAB ,,XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB “ XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš V. M. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB “XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą:

1031) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-09-05 sutarties Nr. J.J 05.09.05-10, šios sutarties priedą ir 2005-10-28 darbų priėmimo akto Nr. JJ-1/10, 2005-10-04 sutarties Nr. JJ 04.10.05-11, šios sutarties priedą ir 2005-11-25 darbų priėmimo akto Nr. JJ-1/11, 2005-11-04 sutarties Nr. JJ 04.11.05-12, šios sutarties priedą ir 2005-12-08 darbų priėmimo akto Nr. JJ-1/10 bei 2005-12-30 darbų priėmimo akto Nr. JJ-1/12, 2005-11-04 sutarties Nr. JJ 04.11.05-12-2, šios sutarties priedą ir 2005-12-15 darbų priėmimo akto Nr. JJ-1/10, 2005-11-30 sutarties Nr. JJ 30.11.05-12 ir šios sutarties priedą, 2005-12-15 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000202 – 7 670,00 Lt sumai, tame tarpe PVM 1 170,00 Lt; 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000245 – 19 470,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 2 970,00 Lt; 2005-12-08 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000189 – 10 266,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 1 566,00 Lt; 2005-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000163 – 17 110,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 2 610,00 Lt; 2005-10-28 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000091 – 11 800,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 1 800,00 Lt, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ programavimo darbus. Minėtus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriui J. K., šie dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M.;

1042) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-05-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. 2006V2 bei šios sutarties priedų: priedo Nr. 1 – 2006-05-03, priedo Nr. 2 – 2006-05-22, priedo Nr. 3 – 2006-06-12, priedo Nr. 4 – 2006-07-19, priedo Nr. 5 – 2006-08-23, priedo Nr. 6 – 2006-09-04, priedo Nr. 7 – 2006-09-04 ir darbų perdavimo – priėmimo aktų Nr. 1: 2006-06-07 d., 2006-06-22 d., 2006-07-25, 2006-09-04 d., 2006-09-25 d. ir 2006-10-04 d., 2006-10-04 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000069 – 30 208,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 4 608,00 Lt, 2006-09-25 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000067 – 7 740,80 Lt sumai, tame tarpe PVM – 1 180,80 Lt, 2006-09-04 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000061 – 20 325,50 Lt sumai, tame tarpe PVM – 3 100,50 Lt, 2006-06-22 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000038 – 10 443,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 1 593,00 Lt, ir 2006-06-07 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000037 – 26 550,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 4 050,00 Lt, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva suteikė UAB ,,XXX“ kompiuterinio aptarnavimo paslaugas. Minėtus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriams R. K. ir E. S., šie dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M.;

1053) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-07-04 sutarties Nr. 2006V3 ir 2006-10-23 darbų priėmimo – perdavimo akto Nr. 1, 2006-10-25 PVM sąskaitos faktūros serija AL Nr. 00189 – 70 682,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 10 782,00 Lt., kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ galimybių auditą. Minėtus dokumentus pasirašius N. G. ir jo nurodymu UAB ,,XXX“ direktoriui R. L., šie dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M..

106V. M. žinant, kad UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų neatliko, pasirašius jam pateiktus žinomai netikrus dokumentus, juos perdavus UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei V. K., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodžius jas įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas bei gautų minėtų dokumentų UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ pagrindu iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB XXX, 2005-11-17 mokėjimo nurodymu Nr. 195 pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB XXX – 11 800,00 Lt, 2005-12-16 mokėjimo nurodymu Nr. 220 pervedus 17 110,00 Lt, 2006-01-17 mokėjimo nurodymu Nr. 241 pervedus 19 470,00 Lt, 2006-02-06 mokėjimo nurodymu Nr. 257 pervedus 7 670,00 Lt, 2006-02-27 mokėjimo nurodymu Nr. 269 pervedus 10 266,00 Lt, 2006-07-03 mokėjimo nurodymu Nr. 355 pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX bankas, XXX filiale – 36 993,00 Lt, 2006-09-11 mokėjimo nurodymu Nr. 386 pervedus 20 325,50 Lt, 2006-10-02 mokėjimo nurodymu Nr. 391 pervedus 7 740,80 Lt ir 2006-10-16 mokėjimo nurodymu Nr. 406 pervedus 30 208,00 Lt, 2006-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 416 pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX – 30 000,00 Lt, 2006-11-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 426 pervedus 40 682,00 Lt, iš viso minėtų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu pervedus 232 265,30 Lt, R.T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

107Toliau tęsiant nusikalstamą veiką R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams pagal susitarimą paliko UAB ,,XXX“ vadovas už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgryninimą, pinigus perdavė V. M..

108Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei V. K., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB “XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus V. M. pateiktus netikrus dokumentus ir UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų birželio, rugsėjo ir spalio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 35 430,30 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2005-11-25, 2005-12-23, 2006-01-24, 2006-11-24, 2006-10-15 ir 2006-07-20 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 35 430,30 Lt PVM.

109Organizuotos grupės nariams toliau tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2005 m. spalio mėn. – 2005 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikus R. Č. UAB ,,XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB ,,XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš V. M. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T.. R. T., žinodamas, kad UAB „XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB ,,XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ dokumentų pagaminimą:

1101) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-10-03 sutarties Nr. M051003, 2005-10-03 priedo Nr. 1L. prie sutarties Nr. M051003, 2005-10-03 darbų atlikimo akto Nr. 10/M1 prie sutarties Nr. M051003 ir 2005-10-28 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000132, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva organizavo UAB ,,XXX“ mokomuosius seminarus už 9 440,00 Lt sumą, tame tarpe 1 440,00 Lt PVM,

1112) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-12-21 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000222, kurioje buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB “XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ darbus už 10 620,00 Lt sumą, tame tarpe 1 620,00 Lt PVM.

112Minėtus dokumentus pasirašius UAB “XXX“ direktoriui N. B. (N. B.) ir UAB ,,XXX“ direktoriui J. K. (J. K.), šie dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M., perdavusiam dokumentus UAB „XXX“ direktoriui J. K..

113J. K., žinant, kad UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių mokomųjų seminarų neorganizavo, pasirašius jam pateiktus minėtus dokumentus ir juos perdavus UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas XXX, atstovui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas, o J. K. iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „XXX“ 2005-11-17 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“ – 9 440,00 Lt ir 2006-03-08 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“ – 10 620,00 Lt, R. T. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

114Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č. be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams paliko UAB ,,XXX“ vadovas už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgryninimą, pinigus perdavė V. M., o pastarasis - J. K..

115Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas XXX, atstovui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus J. K. pateiktus netikrus dokumentus, o tada UAB ,,XXX“ ir UAB „XXX“ netikrų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų spalio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 3060,00 Lt sumai bei šias žinomai tikrovės neatitinkančias UAB ,,XXX“ PVM deklaracijas 2005-12-25 ir 2006-01-25 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 3 060,00 Lt PVM.

116Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2005 m. lapkričio mėn. – 2007 m. kovo mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikus R. Č. UAB ,,XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB ,,XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš V. M. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB ,,XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB “XXX“, pagal iš V. M. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą:

1171) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-11-08 sutarties Nr. M051108, 2005-11-08 priedo prie sutarties Nr. M051108, 2005-11-21 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000156, 2005-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000182 ir PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000272, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB “XXX“ neva organizavo UAB ,,XXX“ mokomuosius seminarus už 57 831,80 Lt sumą, tame tarpe 8 821,80 Lt PVM;

1182) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-12-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. K-1206/05, priėmimo/perdavimo akto Nr. K1-1/12, 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00161, kurioje buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ vidinį auditą bei pateikė rekomendacijas už 5 900 Lt, tame tarpe 900,00 Lt PVM;

1193) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000242, kurioje buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko programavimo darbus UAB ,,XXX“ už 8 260 Lt, tame tarpe 1 260,00 Lt PVM;

1204) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-04-10 sutarties Nr. 20060410/2, darbų priėmimo perdavimo akto prie sutarties Nr. 20060410/2, 2006-06-28 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000035, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva sukūrė UAB ,,XXX“ internetinę informacinių technologijų produktų informacijos ir kainų palyginimo sistemą už 23 600,00 Lt sumą, tame tarpe 3 600,00 Lt PVM, 2006-09-05 sutarties Nr. 20060905/1, 2006-11-27 darbų priėmimo - perdavimo akto prie sutarties Nr. 20060905/1, 2006-11-27 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000081, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva sukūrė UAB ,,XXX“ interneto svetainę už 33 040,00 Lt sumą, tame tarpe 5 040,00 Lt PVM, 2007-03-23 PVM sąskaitos faktūros serija TI Nr. 000119, kurioje buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ darbų už 54 280,00 Lt sumą, tame tarpe 8 280,00 Lt PVM.

121Minėtus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriui N. B., UAB ,,XXX“ direktoriui E. S., UAB ,,XXX“ direktoriui J. K. ir UAB ,,XXX“ direktoriui N. G., šie dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M., o pastarasis juos perdavė UAB ,,XXX“ direktoriui J. K..

122J. K. pasirašius jam pateiktus minėtus dokumentus bei juos perdavus UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas XXX, atstovui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodžius juos įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, ir iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas „XXX“, 2005-11-24 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, – 5 911,80 Lt, 2005-12-12 pervedus 34 810,00 Lt, 2006-01-23 pervedus 17 110 Lt, 2006-02-07 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX, 5 900,00 Lt, 2006-02-07 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, - 8 260,00 Lt, 2006-06-28 mokėjimo nurodymu pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX, – 23 600,00 Lt, 2006-12-04 pervedus – 33 040,00 Lt, 2007-03-30 pervedus – 54 280,00 Lt, iš viso minėtų dokumentų pagrindu pervedus 182 911, 80 Lt, R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

123Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams pagal susitarimą paliko UAB ,,XXX“ direktorius už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų išgryninimą, pinigus perdavė V. M., o pastarasis - J.K..

124Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas XXX, atstovui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus J. K. pateiktus minėtus netikrus UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ dokumentus ir jų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų lapkričio ir gruodžio mėnesius, 2006 metų birželio ir lapkričio mėnesius bei 2007 metų kovo mėnesį padidinus paslaugų pirkimo PVM 27 901,80 Lt sumai, bei šias žinomai neatitinkančias tikrovės UAB ,,XXX“ PVM deklaracijas 2005-12-28, 2006-01-25, 2006-07-25, 2006-12-22, 2007-04-25 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 27 901,80 Lt PVM.

125Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2006 m. birželio – 2007 m. kovo mėnesiais, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikus R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš V. M. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB ,,XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB ,,XXX“ dokumentų pagaminimą: 2006-06-20 sutarties Nr. 20060620/PS-05V, 2006-06-26 sutarties Nr. 20060626/PS-08-4, 2006-08-04 darbų priėmimo – perdavimo akto, 2006-09-11 darbų priėmimo – perdavimo akto, 2006-10-16 darbų priėmimo – perdavimo akto, 2007-01-12 projektavimo darbų sutarties Nr. 20070112/PS-02, 2006-08-07 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00183, 2006-09-11 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00185, 2006-10-16 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00187, 2007-02-21 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00209, 2007-03-20 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00212, 2007-03-30 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00213, kuriuose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ statybos darbų valdymo paslaugas bei projekto „Ryšių linijos geležinkelių apsaugos zonoje Šiaulių–Joniškio – valstybės siena su Latvija ruože rekonstravimo, nutiesiant šviesolaidinio kabelio telekomunikacijų liniją“, valdymo, darbų su ekspertais koordinavimo ir galimybių studijos tarpinių bei galutinės ataskaitos parengimo paslaugas pagal AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ techninę užduotį ir kitas sutarties sąlygas, atliko globalaus duomenų perdavimo tinklo LG-GDPT modernizavimo projekto paruošimą už 410 958,60 Lt, tame tarpe 62 688, 60 PVM.

126Minėtus žinomai netikrus dokumentus pasirašė N. G. ir ,jo nurodymu, pasirašius ir R. L., šie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti V. M., o pastarasis juos perdavė UAB „XXX“ direktoriui V. V..

127V. V., žinojusiam, kad UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų neatliko, pasirašius jam pateiktus dokumentus ir juos perdavus UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei G. R., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodžius jas įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas bei jų pagrindu pervesti pinigines lėšas į UAB „XXX“ sąskaitą banke, UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkanti vyr. finansininkė G. R., nežinojusi apie vykdomą nusikalstamą veiką, gautų UAB „XXX“ dokumentų pagrindu, iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios XXX, 2006-08-28 mokėjimo nurodymu Nr. 1718 pervedus į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX, – 30 000,00 Lt, 2006-09-01 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1734 pervedus 41 036,00 Lt, 2006-09-18 mokėjimo nurodymu Nr. 1769 pervedus 37 124,00 Lt, 2006-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 1824 pervedus 39 775,29 Lt, 2006-10-12 mokėjimo pavedimu Nr. 3514811 pervedus 41 582,00 Lt, 2006-11-16 mokėjimo pavedimu Nr. 3730595 pervedus 32 877,31 Lt, 2007-02-27 mokėjimo nurodymu Nr. 1953 pervedus 59 000,00 Lt, 2007-03-30 mokėjimo pavedimu Nr. 03300850 pervedus 10 800,00 Lt, 2007-03-28 mokėjimo nurodymu Nr. 2003 pervedus 60 000,00 Lt ir 2007-04-13 mokėjimo nurodymu Nr. 2025 pervedus 58 764,00 Lt, iš viso minėtų dokumentų pagrindu pervedus 410 958,60 Lt, R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

128Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams pagal susitarimą paliko UAB ,,XXX“ vadovas už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų išgryninimą, pinigus perdavė V. M., o pastarasis V. V..

129UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei G. R., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus V. V. pateiktus netikrus dokumentus ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2006 metų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius bei 2007 metų vasario ir kovo mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 62 688,60 Lt sumai bei šias neatitinkančias tikrovės deklaracijas 2006-09-14, 2006-10-24, 2006-11-24, 2007-03-19, 2007-04-24, pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 62 688,60 Lt PVM.

130Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. rugsėjo mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, R. Č. pasiūlė UAB „XXX“ direktoriui A. V. ir vyriausiajai finansininkei R. K. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančios įmonės Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, A. V. ir R. K. 2005 m. rugsėjo mėn. – 2005 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikus R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose, kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš A. V. ir R. K. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T., žinodamas, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB ,,XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą:

1311) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-08-06 sutarties Nr. RKLRI-050806, 2005-10-06 atliktų darbų akto Nr.10/1; 2005-10-06 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr.0000100, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu suteikė konsultacijas už bendrą 35 400,00 Lt sumą, tame tarpe 5 400,00 Lt PVM; penkis UAB „XXX“ kasos pajamų orderių kvitus 2006-09-01 serija VKS Nr. 0000185; 2006-09-05 serija VKS Nr.0000186; 2006-09-28 serija VKS Nr.0000188; 2006-10-02 serija VKS Nr. 0000190; 2006-10-10 serija VKS Nr. 0000192, 2005-11-03 sutarties Nr. 1103R05, 2005-12-01 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000162, 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000273, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko spaudos darbų už bendrą 66 080,00 Lt sumą, tame tarpe 10 080,00 Lt PVM.

1322) UAB “XXX“ dokumentų: 2005-01-04 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. K-0104/05, 2005-12-30 priėmimo-perdavimo akto Nr.K1/12-12, 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija AL Nr.00160, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB “XXX“, neva tai UAB „XXX“ užsakymu, 2005 m. kiekvieną mėnesį teikė apskaitos vedimo konsultacijas už bendrą 70800,00 Lt kaina, tame tarpe 10800,00 Lt PVM.

133Minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriui J. Š., kaip UAB „XXX“ direktorius, pasirašė N. G.. Po to šie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti UAB „XXX“ vyriausiajai R. K. ir generaliniam direktoriui A. V..

134A. V. žinojusiam, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir nepardavė, pasirašius 2005-01-04 UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ konsultacinių paslaugų sutartį Nr. K-0104/05 ir 2005-11-03 sutartį Nr. 1103R05, 2005-08-06 UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ sutartį Nr. RKLRI-050806 bei 2005-10-06 UAB „XXX“ atliktų darbų aktą Nr. 10/1, o R. K. pasirašius 2005-10-06 UAB „XXX“ PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr. 0000100, 2005-12-01 UAB „XXX“ PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr.0000162; 2005-12-30 UAB „XXX“ PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr.0000273, 2005-12-30 UAB „XXX“ PVM sąskaitą faktūrą serija AL Nr.00160 bei penkis UAB „XXX“ kasos pajamų orderių kvitus 2006-09-01 serija VKS Nr .0000185; 2006-09-05 serija VKS Nr. 0000186; 2006-09-28 serija VKS Nr. 0000188; 2006-10-02 serija VKS Nr. 0000190; 2006-10-10 serija VKS Nr. 0000192, bei visus šiuos netikrus dokumentus įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą, o R. K. gautų minėtų UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagrindu laikotarpyje nuo 2006-02-23 iki 2006-12-04 iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX“, pervedus į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 105 020,00 Lt tame tarpe 16 020,00 Lt PVM, laikotarpyje nuo 2006-01-24 iki 2007-01-29 iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX XXX“, pervedus į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX“ iš viso 70 800,00 Lt sumą, kaltinamieji R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

135Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams paliko UAB „XXX“ vadovas už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų išgryninimą, šiuos pinigus perdavė A. V. ir R. K..

136R. K. į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą įtraukus pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“ ir UAB “XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. spalio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 32 220 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2006-04-05 elektroniniu būdu pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 32 220 Lt PVM.

137Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. gruodžio mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, R. Č. pasiūlė UAB „XXX“ akcininkui ir komercijos direktoriui R. P. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančios įmonės Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, R. P. 2005 m. gruodžio mėn. – 2006 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje pateikus R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose, kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš R. P. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą:

1381) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-09-30 statybos sutarties Nr. 05-09-30, 2005-12-29 atliktų darbų akto Nr. R 1/12, 2005-12-29 PVM sąskaitą faktūros serija PRS Nr. 0000253, 2006-01-09 statybos sutarties Nr. 06-01-09, 2006-03-30 atliktų darbų akto Nr. 1/13, 2006-03-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000371, 2006-06-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000425, 2006-07-28 atliktų darbų akto Nr. 1/7, 2006-07-28 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr. 0000460, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko statybos darbus, už bendrą 220 038,34 Lt sumą, tame tarpe 33 565,17 Lt PVM.

1392) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-07-11 reklamos spaudos darbų sutarties Nr. R071106, 2006-07-11 priedo Nr. 1 prie sutarties Nr. R071106, 2006-07-28 atliktų darbų akto Nr. 1/7, 2006-07-28 PVM sąskaitos faktūros serija VKS Nr. 0000463, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko reklamos spaudos darbus už 7 690,06 Lt sumą, tame tarpe 1 173,06 Lt PVM.

1403) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0183-06, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko statybos darbus, už bendrą 52 082,37 Lt sumą, tame tarpe 7 944,77 Lt PVM.

141Minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriui J. K., UAB „XXX“ direktoriui N. B. ir N. G. nurodymu UAB „XXX“ direktoriaus pavaduotojai T. T., šie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti UAB „XXX“ direktoriui R. P..

142R. P. žinojusiam, kad UAB „XXX“ realiai jokių statybos darbų neatliko, pasirašius 2005-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000253, 2006-03-30 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000371, 2006-06-30 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000425, 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija VKS Nr. 0000463 ir 2006-07-28 PVM sąskaitą faktūrą serija PRS Nr. 0000460, ir UAB „XXX“ direktoriui – E. B., nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, pateikus pasirašyti 2005-09-30 statybos sutartį Nr. 05-09-30 ir 2005-12-29 atliktų darbų aktą Nr. R 1/12, 2006-01-09 statybos sutartį Nr. 06-01-09 ir 2006-03-30 atliktų darbų aktą Nr. 1/13, 2006-07-11 reklamos spaudos darbų sutartį Nr. R071106, 2006-07-11 priedą Nr. 1 prie sutarties Nr. R071106, 2006-07-28 atliktų darbų aktą Nr. 1/7 ir visus šiuos netikrus dokumentus pateikus UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - buhalterei R. B., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodžius juos įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą ir į PVM deklaraciją ir pervesti į UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ atitinkamas pinigų sumas, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX XXX“, ir iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX“, 2006-01-18, 2006-05-17, 2006-04-14, 2006-04-14, 2006-06-23, 2006-06-30, 2006-07-24, 2006-08-22 mokėjimo pavedimais pervedus į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX“, iš viso buvo pervesti 220 038,34 Lt, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX“, 2006-08-09 mokėjimo pavedimu į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX“, buvo pervesti 7 690,06 Lt, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX XXX“, bei UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX“, 2007-01-02, 2007-01-22 mokėjimo pavedimais į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX banke“, buvo pervesti 52 082,37 Lt. Tuomet R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą.

143Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č. be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams pagal susitarimą paliko UAB „XXX“ direktorius už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus perdavė R. P..

144R. P. nurodymu UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB “XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. gruodžio, 2006 m. kovo, 2006 m. birželio, 2006 m. liepos, 2006 m. lapkričio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 42683 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2006-01-24, 2006-04-14, 2006-07-25, 2006-08-24 ir 2006-12-20 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 42 683 Lt PVM.

145Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. rugpjūčio mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, R. T. pasiūlė N. G. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį UAB „XXX“ pateikti PVM sąskaitų faktūrų, su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas, bei tokiu būdu sumažinti ir UAB „XXX“ Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM.

146Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, N. G. 2006 m. rugpjūčio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė R. T. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodė, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“.

147R. T., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš N. G. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą: PVM sąskaitų faktūrų: 2006-08-31 serija PRS Nr. 0000496 – 29 500,00 Lt, tame tarpe 4 500,00 Lt PVM, sumai; 2006-09-25 serija PRS Nr. 000556 – 70 800,00 Lt, tame tarpe 10 800,00 Lt PVM sumai; 2006-09-29 serija PRS Nr. 0000573 – 36 580,00 Lt, tame tarpe 5 580,00 Lt PVM sumai; 2006-10-30 serija PRO Nr. 638 – 38 940,00 Lt, tame tarpe 5 940,00 Lt PVM sumai; 2006-11-30 serija PRO Nr. 672 – 38 940,00 Lt, tame tarpe 5 940,00 Lt PVM sumai, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko statybos darbų už bendrą 214 760 Lt sumą, tame tarpe 32 760 Lt PVM. Minėtus netikrus dokumentus R. T. nurodymu pasirašius UAB „XXX“ direktoriui, šiuos dokumentus R. T. perdavė N. G..

148N. G., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. N. G. nurodymu UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą akcininko ir direktoriaus kaltinamojo N. G. pateiktus netikrus dokumentus ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB “XXX“ PVM deklaracijose už 2006 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 32 760 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2006-09-25, 2006-10-25, 2006-11-27 ir 2006-12-27 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 32 760 Lt PVM.

149Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. spalio mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, R. M. pasakius UAB „XXX“ generaliniam direktoriui A. G., kad yra galimybė už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančios įmonės Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM, o A. G. 2006 m. spalio mėn. – 2006 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikus R. M. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodžius, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“, ir R. M., vykdant bendrą susitarimą, iš A. G. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavus R. T. ir N. G., pastarieji, žinodami, kad UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. M. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą: 2006-10-03 statybos-remonto darbų sutarties Nr.06.10.03, 2006-11-21 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr.0177-06, 2006-11-30 PVM sąskaitos-faktūros serija KER Nr.0185-06, 2006-11-30 atliktų statybos darbų aktų Nr. 1 ir Nr. 2, 2006-12-05 statybos-remonto darbų sutarties Nr. 06.12.05, 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0192-06, 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0193-06, 2006-12-27 atliktų statybos darbų akto Nr. 2, kuriose buvo įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko automobilių pardavimo salono ir biuro patalpų remonto darbus, pardavė 37 šviestuvus, dažus, 358 m2 grindų plytelių, 55 vnt. pakuotes klijų ir 35 vnt. glaisto, neva tai atliko UAB „XXX“ parketlenčių klojimo, grindjuostės gamybos, grindjuostės montavimo, statybinių medžiagų transportavimo darbus ir pardavė 50 m2 pakloto, 5 vnt. pakuočių klijų, 175 m. grindjuosčių, už bendrą 219 920,00 Lt sumą, tame tarpe 33 547,12 Lt PVM.

150N. G. minėtus žinomai netikrus dokumentus pasirašė kaip UAB „XXX“ direktorius ir nurodė pasirašyti UAB „XXX“ direktorės pavaduotojai T. T., po to šie netikri dokumentai per R. T. ir R. M. buvo perduoti UAB „XXX“ generaliniam direktoriui A. G..

151A. G., žinojusiam, kad UAB „XXX“ realiai jokių statybos darbų neatliko ir statybos medžiagų nepardavė, pasirašius jam pateiktus žinomai netikrus dokumentus ir juos pateikus UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam vyr. finansininkui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodžius juos įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, o jose nurodytas sumas pervesti į UAB „XXX“ sąskaitą, o UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam vyr. finansininkui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, gautų minėtų dokumentų pagrindu, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „XXX XXX“, į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX XXX“, 2006-10-27 mokėjimo pavedimu pervedus 50 000,00 Lt, 2006-11-22 mokėjimo pavedimu pervedus 69 974,00 Lt, 2006-12-18 mokėjimo pavedimu pervedus 79 886 Lt, 2007-02-07 mokėjimo pavedimu pervedus 20 060,00 Lt, iš viso pervedus 219 920,00 Lt, R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą ir per R. M., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams paliko UAB „XXX“ direktorius už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgryninti pinigai 219 920,00 Lt buvo perduoti A. G..

152A. G. nurodymu UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam vyr. finansininkui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą pateiktus netikrus dokumentus ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB „XXX“ PVM deklaracijose už 2006 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 33547,12 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2006-12-18, 2007-01-20 elektroniniu būdu pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 33 547,12 Lt PVM.

153Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. rugsėjo mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, R. Č. pasiūlė UAB „XXX“ direktoriui R. P. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti PVM sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai juridinio asmens vardu parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti realiai veikiančių įmonių Lietuvos Respublikos biudžetui mokėtiną PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, R. P. 2006 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėn. laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė kaltinamajam R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodė, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose, kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“. Po to R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš R. P. gautus duomenis tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą:

1541) Akto už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006.01.01 kainų lygiu, 2006-09-29 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0165-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko vienbučiame gyvenamajame name, esančiame 20 sklype mūro ir perdengimo darbus;

1552) Pažymos Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006.01.01 kainų lygiu ir 2006-11-06 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0175-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB “XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko ( - ) vs. vienbučiame gyvenamajame name su garažu 25 sklype mūro ir perdengimo darbus;

1563) Pažymos Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinės sąmatos be numerio, sudarytos 2006.01.01 kainų lygiu ir 2006-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0180-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB “XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko ( - ) vienbučiame gyvenamajame name su garažu 24 sklype mūro ir perdengimo darbus;

1574) Pažymos Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinės sąmatos be numerio, sudarytos 2006.01.01 kainų lygiu ir 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0190-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko ( - ) vienbučiame gyvenamajame name su garažu 19 sklype mūro ir perdengimo darbus.

158Minėtus žinomai netikrus dokumentus N. G. nurodė pasirašyti UAB „XXX“ direktorės pavaduotojai T. T., kuriai pasirašius, šie dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti R. P..

159R. P., žinodamas, kad UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus ir nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas XXX, atsakingam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą.

160Po to R. P. gautų UAB „XXX“ dokumentų pagrindu iš UAB ,,XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX bankas, mokėjimo nurodymais pervedė į UAB ,,XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX: 2006-10-23 mokėjimo nurodymu Nr. 10231202 – 25 000,00 Lt, 2006-11-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11071338 – 10 000,00 Lt, 2006-11-09 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11090925 – 24 931,27 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11241431 – 10 000,00 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 10271013 – 50 000,00 Lt, 2006-12-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12071149 – 8 000,00 Lt, 2006-12-08 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12081259 – 5 000,00 Lt, 2006-12-18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12151458 – 40 000 Lt, 2006-12-21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12211102 – 23 924,00 Lt, 2006-12-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12221702 – 27 000,00 Lt, 2007-02-01 d. mokėjimo nurodymu Nr. 02011312 – 30 000,00 Lt ir iš sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX, 2007-02-20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 14 29 000,00 Lt, iš viso minėtų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu pervedė 283 021,31 Lt.

161Toliau vykdant bendrus nusikalstamus veiksmus, R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą, o R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams paliko UAB ,,XXX“ direktorius už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų išgryninimą, pinigus perdavė R. P..

162R. P. nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės kodas ( - ), atsakingam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus R. P. pateiktus netikrus dokumentus, o UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui minėtus dokumentus įtraukus, ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2006 metų rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 43 173,10 Lt sumai bei šias tikrovės neatitinkančias deklaracijas 2006-10-23, 2006-12-27 ir 2007-01-13 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 43 173,10 Lt PVM.

163Tokiu būdu R. T. ir N. G. veikdami organizuotoje grupėje su R. Č., bendrininkaudami su D. B., R. P., S. L. ir asmeniu, kuris nuo 2006-07-01 buvo VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, bei V. M., A. V., R. K., R. P., R. M., sukčiaudami PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, 2005 m. sausio - 2007 m. balandžio mėnesių laikotarpyje, Vilniuje, gamindami netikrus dokumentus, pateikdami juos D. B., S. L., R. P., V. M., A. V., R. K., R. P., R. M., vėliau išgrynindami pagal kaltinime nurodytus netikrus dokumentus pervestus pinigus, be su įmonių vadovais suderintos, jiems paliktos už paslaugas pinigų dalies, grąžindavo įmonių vadovams, kurie, nurodę netikrus dokumentus įtraukti į įmonių buhalterinę apskaitą ir VMI deklaracijas ir žinomai tikrovės neatitinkančias deklaracijas, suklastotus dokumentus, pateikė Vilniaus AVMI, taip tęstiniu būdu panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 676 397, 03 Lt PVM ir padarė didelę žalą valstybei.

1642. N. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) už tai, kad pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „XXX“ priklausantį turtą - 70 800 Lt, t.y.:

165jis, nuo 2006-05-29 būdamas UAB „XXX“ akcininku, o nuo 2006-10-18 direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2006 m. rugpjūčio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš R. T. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“ dokumentus, kuriuose buvo nurodytos tikrovės neatitinkančios žinios, kad UAB „XXX“ neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 214 760 Lt. Pagal iš N. G. gautus duomenis R. T., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą: PVM sąskaitų faktūrų: 2006-08-31 serija PRS Nr. 0000496 – 29 500,00 Lt, tame tarpe 4 500,00 Lt PVM, sumai; 2006-09-25 serija PRS Nr. 000556 – 70 800,00 Lt, tame tarpe 10 800,00 Lt PVM sumai; 2006-09-29 serija PRS Nr. 0000573 – 36 580,00 Lt, tame tarpe 5 580,00 Lt PVM sumai; 2006-10-30 serija PRO Nr. 638 – 38 940,00 Lt, tame tarpe 5 940,00 Lt PVM sumai; 2006-11-30 serija PRO Nr. 672 – 38 940,00 Lt, tame tarpe 5 940,00 Lt PVM sumai, kuriose buvo įrašyti žinomai neteisingi duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva tai UAB „XXX“ užsakymu atliko statybos darbų už bendrą 214 760 Lt sumą, tame tarpe 32 760 Lt PVM. Minėtus netikrus dokumentus R. T. nurodymu pasirašius UAB „XXX“ direktoriui, šiuos dokumentus R. T. perdavė N. G..

166N. G., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą.

167Po ko N. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir realiai tarp UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ jokių sandorių nėra įvykę, jis pagal UAB „XXX“ 2006-12-21 kasos pajamų orderį PRS Nr. 0000157 imitavo, jog atsiskaitė už suteiktas paslaugas, sumokėdamas 70 800 Lt grynais, ir R. T. pagal pateiktą kasos dokumentą perdavė tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį.

168Tokiu būdu N. G., būdamas UAB ,,XXX“ direktoriumi ir akcininku, einamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šios bendrovės turtą, pasisavino išgrynintus 70 800 Lt - didelės vertės UAB „XXX“ turtą.

1693. D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1703.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) ir pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) už tai, kad:

171jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais R. Č., N. G. ir R. T., apgaule UAB „XXX“ naudai panaikino dalį turtinės prievolės – 81 333,88 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius sumokėjimo, o būtent:

172D. B., nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, 2005 m. sausio mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su R. Č., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai UAB „XXX“ kitų įmonių PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai bendrovei UAB „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas UAB „XXX“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas PVM.

173Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesiais, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus ir nurodė, kokios prekės ir paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip kitų įmonių tariamai parduodamos UAB „XXX“. Po ko R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš D. B. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ netikrų dokumentų pagaminimą apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 532 099,90 Lt :

1741) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų faktūrų: 2006-09-11 serija KER Nr. 0156-06, 2006-09-21 serija KER Nr. 0157-06, 2006-10-09 serija KER Nr. 0166-06 ir 2006-10-26 serija KER Nr. 0169-06, pagal kurias UAB “XXX“ neva pardavė UAB “XXX“ popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1752) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. K-0306/06, 2006-04-28 priėmimo perdavimo akto Nr. K1/04-28, 2006-05-31 priėmimo – perdavimo akto Nr. K2/05-31, PVM sąskaitų faktūrų: 2006-04-28 serija AL Nr. 00174, 2006-06-07 serija AL Nr. 00179, 2006-12-08 serija AL Nr. 00195, 2006-12-21 serija AL Nr. 00196, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva suteikė UAB ,,XXX“ konsultacijas bei pardavė polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1763) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios sutarties priedą Nr. 2, PVM sąskaitų faktūrų: 2005-01-27 serija VK Nr. 2004206, 2005-02-24 serija VK Nr. 2004234, 2005-03-22 serija VK Nr. 2004281, 2005-04-29 serija VK Nr. 2004307, 2005-05-30 serija VK Nr. 2004344, 2005-06-30 serija VK Nr. 2004367, pagal kuriuos UAB “XXX“ neva sukūrė UAB “XXX“ internetinį tinklapį bei teikė jo administravimo paslaugas;

1774) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20, 2006-05-18, 2006-06-12, 2006-08-04, 2006-08-18, 2006-09-28, 2006-07-20, šios sutarties priedų, PVM sąskaitų faktūrų: 2006-03-16 serija TI Nr. 000010, 2006-06-16 serija TI Nr. 000036, 2006-07-27 serija TI Nr. 000048, 2006-08-18 serija TI Nr. 000056, 2006-08-30 serija TI Nr. 000057, 2006-10-27 serija TI Nr. 000072, 2006-12-06 serija Nr. 000086, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ autokrautuvų remonto darbus;

1785) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28 sutarties Nr. P1005, PVM sąskaitų faktūrų: 2005-11-02 serija Nr. PRS Nr. 0000100, 2005-11-04 serija Nr. PRS Nr. 0000103, 2005-11-08 serija Nr. PRS Nr. 0000110, 2005-11-14 serija Nr. PRS Nr. 0000119, 2005-11-15 serija Nr. PRS Nr. 0000120, 2005-11-22 serija Nr. PRS Nr. 0000139, 2005-11-23 serija Nr. PRS Nr. 0000140, 2005-11-29 serija Nr. PRS Nr. 0000156, 2005-11-30 serija Nr. PRS Nr. 0000159, 2005-12-07 serija Nr. PRS Nr. 0000176, 2005-12-21 serija Nr. PRS Nr. 0000209, 2005-12-30 serija Nr. PRS Nr. 0000259, 2006-02-09 serija Nr. PRS Nr. 0000325, 2006-02-24 serija Nr. PRS Nr. 0000334, 2006-03-07 serija Nr. PRS Nr. 000352, 2006-03-16 serija Nr. PRS Nr. 0000361, 2006-03-17 serija Nr. PRS Nr. 0000366, 2006-03-24 serija Nr. PRS Nr. 0000372, 2006-03-30 serija Nr. PRS Nr. 000376, 2006-04-14 serija Nr. PRS Nr. 0000378, 2006-04-26 serija Nr. PRS Nr. 0000381, 2006-05-05 serija Nr. PRS Nr. 0000335, 2006-05-14 serija Nr. PRS Nr. 0000337, 2006-05-31 serija Nr. PRS Nr. 0000340, 2006-06-06 serija Nr. PRS Nr. 0000412, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000416, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000428, 2006-06-30 serija Nr. PRS Nr. 0000424, 2006-07-01 serija Nr. PRS Nr. 0000433, 2006-07-28 serija Nr. PRS Nr. 0000445, 2006-08-04 serija Nr. PRS Nr. 0000458, 2006-10-31 serija Nr. PRO Nr. 622, 2006-11-02 serija PRO Nr. 635, 2006-11-16 serija PRO Nr. 642, 2006-11-27 serija PRO Nr. 666, pagal kuriuos UAB “XXX“ neva pardavė UAB “XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas.

179Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriaus pavaduotojai, UAB „XXX“ direktoriams N. G. ir R. L., UAB ,,XXX“ direktorei, UAB ,,XXX“ direktoriui ir UAB ,,XXX“ direktoriui J. K., šie dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti D. B..

180D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB ,,XXX“ vadybininkams D. A., S. L. bei administratorei J. P., nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką, šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus ir nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas.

181UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus D. B. pateiktus netikrus UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius netikrų dokumentų pagrindu neteisėtai padidinus paslaugų pirkimo PVM 81 333,88 Lt sumai, taip deklaracijas - tikrus dokumentus - suklastojus bei šias suklastotas deklaracijas 2005-02-22, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2005-07-20, 2005-12-23, 2006-01-25, 2006-04-04, 2006-04-21, 2006-05-25, 2006-06-23, 2006-08-02, 2006-09-25, 2006-09-25, 2006-10-25, 2006-11-27, 2007-01-24, 2007-02-24 pateikus Vilniaus AVMI, D. B. pagamino netikrus dokumentus, juos panaudojo, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo sukčiaujant, taip apgaule panaikino dalį UAB ,,XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 81333,88 Lt PVM, taip Lietuvos valstybei padarydamas didelę turtinę žalą.

1823.2. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) už tai, kad pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „XXX“ priklausantį turtą - 532 099,90 Lt, o būtent:

183Jis, nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, per R. Č. iš R. T. ir N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ dokumentus apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 532 099,90 Lt :

1841) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-08-22 sutartį Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitas – faktūras: 2006-09-11 serija KER Nr. 0156-06, 2006-09-21 serija KER Nr. 0157-06, 2006-10-09 serija KER Nr. 0166-06 ir 2006-10-26 serija KER Nr. 0169-06, pagal kurias UAB “XXX“ neva pardavė UAB ,,XXX“ popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1852) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutartį Nr. K-0306/06, 2006-04-28 priėmimo perdavimo aktą Nr. K1/04-28, 2006-05-31 priėmimo – perdavimo aktą Nr. K2/05-31, PVM sąskaitas faktūras: 2006-04-28 serija AL Nr. 00174, 2006-06-07 serija AL Nr. 00179, 2006-12-08 serija AL Nr. 00195, 2006-12-21 serija AL Nr. 00196, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva suteikė UAB “XXX“ konsultacijas bei pardavė polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1863) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2004-11-08 sutartį Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios sutarties priedą Nr. 2, PVM sąskaitas faktūras: 2005-01-27 serija VK Nr. 2004206, 2005-02-24 serija VK Nr. 2004234, 2005-03-22 serija VK Nr. 2004281, 2005-04-29 serija VK Nr. 2004307, 2005-05-30 serija VK Nr. 2004344, 2005-06-30 serija VK Nr. 2004367, pagal kuriuos UAB “XXX“ neva sukūrė UAB “XXX“ internetinį tinklapį bei teikė jo administravimo paslaugas;

1874) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-02-20 sutartį Nr. 060220-1, 2006-02-20, 2006-05-18, 2006-06-12, 2006-08-04, 2006-08-18, 2006-09-28, 2006-07-20, šios sutarties priedą, PVM sąskaitas faktūras: 2006-03-16 serija TI Nr. 000010, 2006-06-16 serija TI Nr. 000036, 2006-07-27 serija TI Nr. 000048, 2006-08-18 serija TI Nr. 000056, 2006-08-30 serija TI Nr. 000057, 2006-10-27 serija TI Nr. 000072, 2006-12-06 serija Nr. 000086, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ autokrautuvų remonto darbus;

1885) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-01-05 sutartį Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28 sutartį Nr. P1005, PVM sąskaitas faktūras: 2005-11-02 serija Nr. PRS Nr. 0000100, 2005-11-04 serija Nr. PRS Nr. 0000103, 2005-11-08 serija Nr. PRS Nr. 0000110, 2005-11-14 serija Nr. PRS Nr. 0000119, 2005-11-15 serija Nr. PRS Nr. 0000120, 2005-11-22 serija Nr. PRS Nr. 0000139, 2005-11-23 serija Nr. PRS Nr. 0000140, 2005-11-29 serija Nr. PRS Nr. 0000156, 2005-11-30 serija Nr. PRS Nr. 0000159, 2005-12-07 serija Nr. PRS Nr. 0000176, 2005-12-21 serija Nr. PRS Nr. 0000209, 2005-12-30 serija Nr. PRS Nr. 0000259, 2006-02-09 serija Nr. PRS Nr. 0000325, 2006-02-24 serija Nr. PRS Nr. 0000334, 2006-03-07 serija Nr. PRS Nr. 000352, 2006-03-16 serija Nr. PRS Nr. 0000361, 2006-03-17 serija Nr. PRS Nr. 0000366, 2006-03-24 serija Nr. PRS Nr. 0000372, 2006-03-30 serija Nr. PRS Nr. 000376, 2006-04-14 serija Nr. PRS Nr. 0000378, 2006-04-26 serija Nr. PRS Nr. 0000381, 2006-05-05 serija Nr. PRS Nr. 0000335, 2006-05-14 serija Nr. PRS Nr. 0000337, 2006-05-31 serija Nr. PRS Nr. 0000340, 2006-06-06 serija Nr. PRS Nr. 0000412, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000416, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000428, 2006-06-30 serija Nr. PRS Nr. 0000424, 2006-07-01 serija Nr. PRS Nr. 0000433, 2006-07-28 serija Nr. PRS Nr. 0000445, 2006-08-04 serija Nr. PRS Nr. 0000458, 2006-10-31 serija Nr. PRO Nr. 622, 2006-11-02 serija PRO Nr. 635, 2006-11-16 serija PRO Nr. 642, 2006-11-27 serija PRO Nr. 666, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva pardavė UAB ,,XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas.

189Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB „XXX“ vadybininkams D. A., S. L. bei administratorei J. P., nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką, šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus ir nurodė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą.

190Po ko, D. B. gautų netikrų dokumentų pagrindu laikotarpyje nuo 2005 m. vasario mėn. iki 2007 m. vasario mėn. iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX XXX, mokėjimo nurodymais pervedus į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX - 44 625,24 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX - 39 922,00 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX - 21 575,12 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX – 69 411,02 Lt ir į UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX – 336 803,98 Lt, iš viso pervedus 532 099,90 Lt, organizuotos grupės nariams R. T. kartu su N. G. organizavus minėtų pinigų išgryninimą, o R. Č. jam šiuos pinigus grąžinus, be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams D. B. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, D. B., būdamas UAB ,,XXX“ direktoriumi ir savo žinioje einamų pareigų pagrindu turėdamas šios bendrovės turtą, jam grąžintus 532 099,90 Lt – didelės vertės UAB „XXX“ turtą – pasisavino.

1913.3. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) už tai, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

192nuo 1997-10-01 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas teisę priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas UAB „XXX“ naudai ir interesais, vadovaujantis 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio l dalies nuostata, kad „už apskaitos organizavimą, pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už UAB „XXX“ buhalterinės apskaitos organizavimą, apgaulingai tvarkė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą, t. y. žinodamas, kad 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų iš UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ nepirko, pažeisdamas 2002 m. kovo mėn. 5 d. Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 58 straipsnio 1 dalies nuostatą „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas prekes ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų tiekimui“, 64 str.1 d. (įsigaliojo nuo 2002-07-01) nuostatą – “pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM ataskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM įstatyme nurodytą apskaitos dokumentą, kuris gali arba turi būti naudojamas prekių tiekimui ir ( arba) paslaugų teikimui, bei turimas apskaitos dokumentas privalo turėti visus šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus” bei 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kuri numato, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turtu, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 13 straipsnio nuostatą – „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“, pateikė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus:

1931) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-08-22 sutartį Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitas – faktūras: 2006-09-11 serija KER Nr. 0156-06, 2006-09-21 serija KER Nr. 0157-06, 2006-10-09 serija KER Nr. 0166-06 ir 2006-10-26 serija KER Nr. 0169-06, pagal kurias UAB “XXX“ neva pardavė UAB “XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1942) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutartį Nr. K-0306/06, 2006-04-28 priėmimo perdavimo aktą Nr. K1/04-28, 2006-05-31 priėmimo – perdavimo aktą Nr. K2/05-31, PVM sąskaitas – faktūras: 2006-04-28 serija AL Nr. 00174, 2006-06-07 serija AL Nr. 00179, 2006-12-08 serija AL Nr. 00195, 2006-12-21 serija AL Nr. 00196, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva suteikė UAB „XXX“ konsultacijas bei pardavė popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

1953) UAB „XXX“ dokumentus: 2004-11-08 sutartį Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios sutarties priedą Nr. 2, PVM sąskaitas – faktūras: 2005-01-27 serija VK Nr. 2004206, 2005-02-24 serija VK Nr. 2004234, 2005-03-22 serija VK Nr. 2004281, 2005-04-29 serija VK Nr. 2004307, 2005-05-30 serija VK Nr. 2004344, 2005-06-30 serija VK Nr. 2004367, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva sukūrė UAB „XXX“ internetinį tinklapį bei teikė jo administravimo paslaugas;

1964) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-02-20 sutartį Nr. 060220-1, 206-02-20, 2006-05-18, 2006-06-12, 2006-08-04, 2006-08-18, 2006-09-28, 2006-07-20, šios sutarties priedus, PVM sąskaitas faktūras: 2006-03-16 serija TI Nr. 000010, 2006-06-16 serija TI Nr. 000036, 2006-07-27 serija TI Nr. 000048, 2006-08-18 serija TI Nr. 000056, 2006-08-30 serija TI Nr. 000057, 2006-10-27 serija TI Nr. 000072, 2006-12-06 serija Nr. 000086, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva atliko UAB „XXX“ autokrautuvų remonto darbus;

1975) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-01-05 sutartį Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28 sutartį Nr. P1005, PVM sąskaitas – faktūras: 2005-11-02 serija Nr. PRS Nr. 0000100, 2005-11-04 serija Nr. PRS Nr. 0000103, 2005-11-08 serija Nr. PRS Nr. 0000110, 2005-11-14 serija Nr. PRS Nr. 0000119, 2005-11-15 serija Nr. PRS Nr. 0000120, 2005-11-22 serija Nr. PRS Nr. 0000139, 2005-11-23 serija Nr. PRS Nr. 0000140, 2005-11-29 serija Nr. PRS Nr. 0000156, 2005-11-30 serija Nr. PRS Nr. 0000159, 2005-12-07 serija Nr. PRS Nr. 0000176, 2005-12-21 serija Nr. PRS Nr. 0000209, 2005-12-30 serija Nr. PRS Nr. 0000259, 2006-02-09 serija Nr. PRS Nr. 0000325, 2006-02-24 serija Nr. PRS Nr. 0000334, 2006-03-07 serija Nr. PRS Nr. 000352, 2006-03-16 serija Nr. PRS Nr. 0000361, 2006-03-17 serija Nr. PRS Nr. 0000366, 2006-03-24 serija Nr. PRS Nr. 0000372, 2006-03-30 serija Nr. PRS Nr. 000376, 2006-04-14 serija Nr. PRS Nr. 0000378, 2006-04-26 serija Nr. PRS Nr. 0000381, 2006-05-05 serija Nr. PRS Nr. 0000335, 2006-05-14 serija Nr. PRS Nr. 0000337, 2006-05-31 serija Nr. PRS Nr. 0000340, 2006-06-06 serija Nr. PRS Nr. 0000412, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000416, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000428, 2006-06-30 serija Nr. PRS Nr. 0000424, 2006-07-01 serija Nr. PRS Nr. 0000433, 2006-07-28 serija Nr. PRS Nr. 0000445, 2006-08-04 serija Nr. PRS Nr. 0000458, 2006-10-31 serija Nr. PRO Nr. 622, 2006-11-02 serija PRO Nr. 635, 2006-11-16 serija PRO Nr. 642, 2006-11-27 serija PRO Nr. 666, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva pardavė UAB „XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas, ir nurodė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą.

198Minėtus UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ išrašytus dokumentus įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą, 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo įformintos neįvykusios ūkinės operacijos – paslaugų pirkimas iš UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ už bendrą 532 099,90 Lt sumą, tame tarpe 81 333,88 Lt PVM, ir tokiu būdu jis, t. y. D. B., būdamas atsakingas už UAB „XXX“ buhalterinės apskaitos organizavimą, iškreipė tikrąją UAB „XXX“ ūkinę, komercinę būklę bei duomenis apie turtą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „XXX” 2005 ir 2006 ūkinių finansinių metų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1994. S. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2004.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) už tai, kad veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais N. G., R. T., R. Č., apgaule VšĮ „XXX“ naudai panaikino dalį didelės vertės turtinės prievolės – 281 599, 23 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2005 m. kovo, spalio, gruodžio ir 2006 metų gruodžio mėnesius sumokėjimo, o būtent:

201jis, nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas VšĮ „XXX“ naudai ir interesais, 2005 m. sausio mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su N. G., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai VšĮ „XXX“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie kitų įmonių tariamai VšĮ „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas VšĮ „XXX“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, S. L. ir asmuo, kuris tapo VšĮ „XXX“ direktoriumi nuo 2006-07-01, 2005 m. sausio – 2007 m. kovo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, pateikė N. G. VšĮ „XXX“ rekvizitus bei nurodė, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens dokumentuose kaip tariamai parduodamos VšĮ „XXX“ užsakymu. Po ko N. G. kartu su R. T. pagal iš S. L. pateiktus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 1 846 039,42 Lt.

202UAB „XXX“ dokumentų:

2031) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų priėmimo – perdavimo akto, 2005-03-21 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004276 – 24 000,02 Lt sumai, tame tarpe 3 661,02 Lt PVM ir 2005-03-22 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004277 – 90 000,00 Lt sumai, tame tarpe 13 728,81 Lt PVM;

2042) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004481 – 89 774,40 Lt sumai, tame tarpe 13 694,40 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX" konsultuoja viešąją įstaigą „XXX" rengiant investicijų vandens sektoriui planą, ruošiant paraišką Sanglaudos fondui;

2053) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004498 – 17 000,00 Lt sumai, tame tarpe 2 593,22 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX" parengė galimybių studijos „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ galimybių analizę dėl ES struktūrinių fondų finansinės paramos pagal Lietuvos 2004-2006 BPD.

206UAB „XXX“ dokumentų:

2071) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00150 – 106 200,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 16 200,00 Lt, 2005-12-29 darbų priėmimo – perdavimo akto, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė VšĮ „XXX“ finansinį modelį „VšĮ "XXX" finansinio biudžetinio modelio sukūrimas“.

2082) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00149 – 70 800,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 10 800,00 Lt, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė projekto „Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo sistema“ galimybių studiją.

2093) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto, 2006-12-29 PVM sąskaitų faktūrų: serija Al Nr. 00200 – 212 400,00 Lt sumai, tame tarpe 32 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00201 – 35 400,00 Lt sumai, tame tarpe 5 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00202 – 38 645,00 Lt sumai, tame tarpe 5 895,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00203 – 37 760,00 Lt sumai, tame tarpe – 5 760,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00204 – 77 290,00 Lt sumai, tame tarpe 11 790,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00205 – 151 040,00 Lt sumai, tame tarpe 23 040,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama įgyvendinant Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapą“ Alytaus rajono ir miesto, Elektrėnų, Lazdijų, Šalčininkų, Varėnos rajono, Druskininkų savivaldybėse techniniais klausimais.

2104) 2006-09-16 sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo – priėmimo akto bei 2006-12-15 PVM sąskaitos faktūros serija AL NR. 00192 – 147 500,00 Lt sumai, tame tarpe 22 500,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė investicinį projektą „Palūšės turizmo centro išvystymo komercinės galimybės ir plėtra“.

211UAB „XXX“ dokumentų:

2121) 2006-09-01 sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-28 d. PVM sąskaitų faktūrų: serija VKS Nr. 681 – 87 910,00 Lt sumai, tame tarpe 13 410,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 682 – 113 575,00 Lt sumai, tame tarpe 17 325,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 683 – 47 790,00 Lt sumai, tame tarpe 7 290,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 684 – 49 855,00 Lt sumai, tame tarpe – 7 605,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 685 – 54 870,00 Lt sumai tame tarpe – 8 370,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 686 – 88 500,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 500 Lt PVM, serija VKS Nr. 687 – 59 000,00 Lt sumai, tame tarpe – 9 000,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 688 – 86 730,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 230,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą“ Visagino m., Utenos, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėse, techniniais klausimais.

213UAB „XXX“ dokumentų:

2141) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 273 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe

2154576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas parengiant investicinį projektą „Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija“;

2162) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 279 – 100 000,00 Lt sumai, tame tarpe 15 254,24 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas rengiant koncepciją „Klaipėdos vandens išteklių valdymo sistemų, įskaitant ir lietaus drenažo sistemą, gerinimas ir plėtra“.

2173) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 278 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe 4576,27 Lt PVM, , kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas vykdant investicinį projektą „Jašiūnų dvaro sodybos parko restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms“.

218Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir asmeniui, kuris po 2006-07-01 buvo VšĮ ,,XXX” direktoriumi.

219S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pats ir per asmenį, kuris po 2006-07-01 buvo VšĮ ,,XXX” direktoriumi, pateikė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą.

220VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus S. L. ir kito šios bendrovės direktoriaus pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu VšĮ „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų kovo, spalio gruodžio, 2006 metų gruodžio mėnesius neteisėtai netikrų dokumentų pagrindu įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis ir taip neteisėtai padidinus paslaugų pirkimo PVM 281 599, 23 Lt sumai bei šias deklaracijas 2005-04-25, 2005-11-25, 2006-01-25, 2007-01-22 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule panaikino dalį VšĮ „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 281 599, 23 Lt PVM.

2214.2. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) už tai, kad tyčia pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės VšĮ „XXX“ priklausantį turtą - 397 774, 42 Lt, t. y.:

222jis, nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ „XXX“ turtą, 2005 m. sausio – 2006 m. birželio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentus apie tai, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 397 774,42 Lt:

223UAB „XXX“ dokumentus:

2241) Sutartį Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų priėmimo – perdavimo aktą, 2005-03-21 PVM sąskaitą faktūrą serija VK Nr. 2004276 – 24 000,02 Lt sumai, tame tarpe 3 661,02 Lt PVM ir 2005-03-22 PVM sąskaitą faktūrą serija VK Nr. 2004277 – 90 000,00 Lt sumai, tame tarpe 13 728,81 Lt PVM;

2252) Sutartį Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10 PVM sąskaitą faktūrą serija VK Nr. 2004481 – 89 774,40 Lt sumai, tame tarpe 13 694,40 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultuoja viešąją įstaigą „XXX“ rengiant investicijų vandens sektoriui planą, ruošiant paraišką Sanglaudos fondui;

2263) Sutartį Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27 PVM sąskaitą faktūrą serija VK Nr. 2004498 – 17 000,00 Lt sumai, tame tarpe 2 593,22 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė galimybių studijos „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ galimybių analizę dėl ES struktūrinių fondų finansinės paramos pagal Lietuvos 2004-2006 BPD.

227UAB „XXX“ dokumentus:

2281) 2005-04-04 sutartį Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija Al Nr. 00150 – 106 200,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 16 200,00 Lt, 2005-12-29 darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė VšĮ „XXX“ finansinį modelį „VšĮ „XXX“ finansinio biudžetinio modelio sukūrimas“.

2292) 2005-12-01 sutartį Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą serija Al Nr. 00149 – 70 800,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 10 800,00 Lt, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė projekto „Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo sistema“ galimybių studiją.

230S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pateikė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą.

231S. L. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir realiai tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“ bei UAB „XXX“ jokių sandorių nėra įvykę, jis pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-03-21 Nr. 2004201, 2005-03-22 Nr. 2004202, 2005-04-30 Nr. 2004246, 2005-05-26 Nr. 2004247, 2005-05-31 Nr. 2004248, 2005-06-29 Nr. 2004249, 2005-07-18 Nr. 2004250, 2005-08-08 Nr. 2004251, 2005-10-10 Nr. 2004267, 2005-11-15 Nr. 2004286 imitavo, jog 220 774, 60 Lt atsiskaitė grynais, pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-12-30 BU Nr. 120, 2006-03-15 BU Nr. 130 imitavo, jog 107 000 Lt atsiskaitė grynais bei N. G. pagal pateiktus kasos dokumentus perdavė sutartą organizuotos grupės nariams tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, taip pat iš VšĮ „XXX“ bankinės sąskaitos, Nr. ( - ), esančios AB XXX 2005-12-30 ir 2006-01-06 mokėjimo nurodymais pervedus 70 000 Lt į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX Vilniaus“ banke, N. G. kartu su R. T. organizavo pinigų išgryninimą iš UAB „XXX“ sąskaitos ir N. G., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią S. L. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus perdavė S. L..

232Po to S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ direktoriumi pasisavino einamų pareigų pagrindu jo žinioje buvusį didelės vertės VšĮ „XXX“ turtą - 397 774, 42 Lt.

2335. R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2345.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) už tai, kad veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais R. Č., N. G. ir R. T., apgaule UAB „XXX“ naudai panaikino dalį turtinės prievolės – 43 173,10 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2006 metų rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesius sumokėjimo, t. y.:

235jis, nuo 2006-01-27 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas UAB „XXX“ naudai ir interesais, 2006 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su R. Č., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai UAB „XXX.“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas UAB „XXX.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, R. P. 2006 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus, nurodė, kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose, kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“.

236Po ko, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš R. P. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T.. R. T. pagal gautus duomenis organizavo netikrų UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą ir N. G. pagal iš R. P. pateiktus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje pagamino žinomai netikrus UAB „XXX“ dokumentus apie tai, kad UAB „XXX“ neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 283 021,31 Lt:

2371) Aktą už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006.01.01 kainų lygiu ir 2006-09-29 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0165-06, kuriuose įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva atliko vienučiame gyvenamajame name, esančiame 20 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2382) Pažymą Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu ir 2006-11-06 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0175-06, kuriuose įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 25 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2393) Pažymą Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu ir 2006-11-30 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0180-06, kuriuose įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad UAB “XXX“ neva atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 24 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2404) Pažymą Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu ir 2006-12-27 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0190-06, kuriuose įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad UAB „XXX“ neva atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 19 sklype mūro ir perdengimo darbus.

241Po ko, N. G. nurodymu minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriaus pavaduotojai T. T., šie dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti R. P..

242R. P., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų neatliko, kaip UAB „XXX“ direktorius pasirašė jam pateiktus dokumentus, po ko juos perdavė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, atsakingam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką bei nurodė juos įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas.

243UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, atsakingam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus R. P. pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų: 2006-09-29 d. PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0165-06, 2006-11-06 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0175-06, 2006-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0180-06 ir 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr. 0190-06 pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2006 metų rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesius neteisėtai padidinus paslaugų pirkimo PVM 43 173,10 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2006-10-23, 2006-12-27 ir 2007-01-13 pateikus Vilniaus AVMI R. P., veikdamas bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais R. Č., N. G. ir R. T. apgaule UAB „XXX“ naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės turtinės prievolės – 43 173,10 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas valstybei 43 173,10 Lt turtinę žalą.

2445.2 pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) už tai, kad pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „XXX“ priklausantį turtą - 283 021,31 Lt, t.y.:

245jis, nuo 2006-01-27 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2006 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, per R. Č. iš R. T. ir N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“ dokumentus apie tai, kad UAB „XXX“ neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 283 021,31 Lt:

2461) Aktą už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu, 2006-09-29 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0165-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB ,,XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko vienučiame gyvenamajame name, esančiame 20 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2472) Pažymą Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu ir 2006-11-06 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0175-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB „XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 25 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2483) pažymą Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006-01-01 kainų lygiu ir 2006-11-30 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0180-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB „XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 24 sklype mūro ir perdengimo darbus;

2494) pažymą Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinę sąmatą be numerio, sudarytą 2006.01.01 kainų lygiu ir 2006-12-27 PVM sąskaitą faktūrą serija KER Nr. 0190-06, kuriuose buvo nurodyti žinomai neteisingi duomenys apie tai, kad UAB „XXX“ neva UAB „XXX“ užsakymu atliko XXX vienbučiame gyvenamajame name su garažu 19 sklype mūro ir perdengimo darbus.

250R. P. perdavė šiuos netikrus dokumentus UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, atsakingam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, nurodydamas juos įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą. Po ko, R. P., gautų UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX bankas, mokėjimo nurodymais pervedė į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX: 2006-10-23 mokėjimo nurodymu Nr. 10231202 – 25 000,00 Lt, 2006-11-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11071338 – 10 000,00 Lt, 2006-11-09 d. mokėjimo nurodymu Nr.11090925 – 24 931,27 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11241431 – 10 000,00 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 10271013 – 50 000,00 Lt, 2006-12-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12071149 – 8 000,00 Lt, 2006-12-08 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12081259 – 5 000,00 Lt, 2006-12-18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12151458 – 40 000 Lt, 2006-12-21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12211102 – 23 924,00 Lt, 2006-12-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12221702 – 27 000,00 Lt, 2007-02-01 d. mokėjimo nurodymu Nr. 02011312 – 30 000,00 Lt ir iš sąskaitos Nr. ( - ) , esančios AB XXX 2007-02-20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 14 pervedus 29 000,00 Lt, iš viso minėtų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu pervedė 283 021,31 Lt.

251Toliau vykdant bendrus nusikalstamus veiksmus, R. T. kartu su N. G. organizavo minėtų pinigų išgryninimą, dalį UAB „XXX“ pervestų pinigų N. G. iš UAB „XXX“ sąskaitos bankiniais pavedimais pervedė į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“ ir UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, o likusius pats ir jo nurodymu T. T. išėmė grynais iš UAB „XXX“ sąskaitos, T. T. nurodymu UAB „XXX“ pinigai iš UAB „XXX sąskaitos buvo pervesti į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, kur visi UAB „XXX“ pinigai pervesti iš UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ sąskaitų buvo nuimti grynais.

252Per R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią R. P. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą organizuotos grupės nariams, išgryninti pinigai buvo perduoti R. P..

253Po to R. P., būdamas UAB ,,XXX” direktoriumi ir, einamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šios bendrovės turtą, 283 021,31Lt – didelės vertės UAB ,,XXX” turtą – tyčia pasisavino.

2546. Juridinis asmuo UAB „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) už tai, kad:

255UAB „XXX“ atstovaujamas direktoriaus D. B., kuris turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikė UAB „XXX“ naudai ir interesais, apgaule panaikino dalį turtinės prievolės – 81 333,88 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius sumokėjimo, t. y.:

256D. B., nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, 2005 m. sausio mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su R. Č., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai UAB „XXX“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas UAB „XXX“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM.

257Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesiais, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė R. Č. UAB „XXX“ rekvizitus bei nurodė kokios prekės ir paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens PVM sąskaitose faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB „XXX“. Po ko, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš D. B. gautus duomenis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė R. T. ir N. G.. R. T. ir N. G., žinodami, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB „XXX“, pagal iš R. Č. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 532 099,90 Lt:

2581) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų – faktūrų: 2006-09-11 serija KER Nr. 0156-06, 2006-09-21 serija KER Nr. 0157-06, 2006-10-09 serija KER Nr. 0166-06 ir 2006-10-26 serija KER Nr. 0169-06, pagal kurias UAB „XXX“ neva pardavė UAB „XXX“ popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

2592) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. K-0306/06, 2006-04-28 priėmimo perdavimo akto Nr. K1/04-28, 2006-05-31 priėmimo – perdavimo akto Nr. K2/05-31, PVM sąskaitų faktūrų: 2006-04-28 serija AL Nr. 00174, 2006-06-07 serija AL Nr. 00179, 2006-12-08 serija AL Nr. 00195, 2006-12-21 serija AL Nr. 00196, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva suteikė UAB „XXX“ konsultacijas bei pardavė polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas;

2603) UAB „XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios sutarties priedą Nr. 2, PVM sąskaitų faktūrų: 2005-01-27 serija VK Nr. 2004206, 2005-02-24 serija VK Nr. 2004234, 2005-03-22 serija VK Nr. 2004281, 2005-04-29 serija VK Nr. 2004307, 2005-05-30 serija VK Nr. 2004344, 2005-06-30 serija VK Nr. 2004367, pagal kuriuos UAB “XXX“ neva sukūrė UAB ,,XXX“ internetinį tinklapį bei teikė jo administravimo paslaugas;

2614) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20, 2006-05-18, 2006-06-12, 2006-08-04, 2006-08-18, 2006-09-28, 2006-07-20, šios sutarties priedų, PVM sąskaitų faktūrų: 2006-03-16 serija TI Nr. 000010, 2006-06-16 serija TI Nr. 000036, 2006-07-27 serija TI Nr. 000048, 2006-08-18 serija TI Nr. 000056, 2006-08-30 serija TI Nr. 000057, 2006-10-27 serija TI Nr. 000072, 2006-12-06 serija Nr. 000086, pagal kuriuos UAB ,,XXX“ neva atliko UAB ,,XXX“ autokrautuvų remonto darbus;

2625) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28 sutarties Nr. P1005, PVM sąskaitų – faktūrų: 2005-11-02 serija Nr. PRS Nr. 0000100, 2005-11-04 serija Nr. PRS Nr. 0000103, 2005-11-08 serija Nr. PRS Nr. 0000110, 2005-11-14 serija Nr. PRS Nr. 0000119, 2005-11-15 serija Nr. PRS Nr. 0000120, 2005-11-22 serija Nr. PRS Nr. 0000139, 2005-11-23 serija Nr. PRS Nr. 0000140, 2005-11-29 serija Nr. PRS Nr. 0000156, 2005-11-30 serija Nr. PRS Nr. 0000159, 2005-12-07 serija Nr. PRS Nr. 0000176, 2005-12-21 serija Nr. PRS Nr. 0000209, 2005-12-30 serija Nr. PRS Nr. 0000259, 2006-02-09 serija Nr. PRS Nr. 0000325, 2006-02-24 serija Nr. PRS Nr. 0000334, 2006-03-07 serija Nr. PRS Nr. 000352, 2006-03-16 serija Nr. PRS Nr. 0000361, 2006-03-17 serija Nr. PRS Nr. 0000366, 2006-03-24 serija Nr. PRS Nr. 0000372, 2006-03-30 serija Nr. PRS Nr. 000376, 2006-04-14 serija Nr. PRS Nr. 0000378, 2006-04-26 serija Nr. PRS Nr. 0000381, 2006-05-05 serija Nr. PRS Nr. 0000335, 2006-05-14 serija Nr. PRS Nr. 0000337, 2006-05-31 serija Nr. PRS Nr. 0000340, 2006-06-06 serija Nr. PRS Nr. 0000412, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000416, 2006-06-12 serija Nr. PRS Nr. 0000428, 2006-06-30 serija Nr. PRS Nr. 0000424, 2006-07-01 serija Nr. PRS Nr. 0000433, 2006-07-28 serija Nr. PRS Nr. 0000445, 2006-08-04 serija Nr. PRS Nr. 0000458, 2006-10-31 serija Nr. PRO Nr. 622, 2006-11-02 serija PRO Nr. 635, 2006-11-16 serija PRO Nr. 642, 2006-11-27 serija PRO Nr. 666, pagal kuriuos UAB „XXX“ neva pardavė UAB „XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas.

263Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriaus pavaduotojai T. T., UAB „XXX“ direktoriams N. G. ir R. L., UAB „XXX“ direktorei, UAB „XXX“ direktoriui ir UAB „XXX“ direktoriui J. K., šie dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti D. B..

264D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB „XXX“ vadybininkams D. A., S. L. bei administratorei J. P., nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką, šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus ir nurodė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas.

265UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus D. B. pateiktus netikrus UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu UAB „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 81 333,88 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-02-22, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2005-07-20, 2005-12-23, 2006-01-25, 2006-04-04, 2006-04-21, 2006-05-25, 2006-06-23, 2006-08-02, 2006-09-25, 2006-09-25, 2006-10-25, 2006-11-27, 2007-01-24, 2007-02-24 pateikus Vilniaus AVMI apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 81 333,88 Lt PVM.

266Tokiu būdu juridinis asmuo UAB „XXX“ apgaule panaikino dalį didelės vertės turtinės prievolės – 81 333,88 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas valstybei 81 333,88 Lt didelę turtinę žalą.

2677. Juridinis asmuo VšĮ „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) už tai, kad:

268VšĮ „XXX“, atstovaujamas nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 direktoriaus S. L., o nuo 2006-07-01 direktoriaus pareigas einant kitam asmeniui, apgaule panaikino dalį turtinės prievolės – 281 599, 23 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM už 2005 m. kovo, spalio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų gruodžio mėnesio sumokėjimo, t.y.:

269S. L. nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas VšĮ „XXX“ naudai ir interesais, 2005 m. sausio mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su N. G., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai VšĮ „XXX“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai VšĮ „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas VšĮ „XXX“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, S. L. ir kitas asmuo, kuris tapo VšĮ „XXX“ direktoriumi nuo 2006-07-01, 2005 m. sausio – 2007 m. kovo mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, pateikė N. G. VšĮ „XXX“ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens dokumentuose kaip tariamai parduodamos VšĮ „XXX“ užsakymu. Po ko N. G. kartu su R. T. pagal iš S. L. pateiktus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, organizavo žinomai netikrų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 1 846 039, 42 Lt:

270UAB „XXX“ dokumentų:

2711) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų priėmimo – perdavimo akto, 2005-03-21 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004276 – 24 000,02 Lt sumai, tame tarpe 3 661,02 Lt PVM ir 2005-03-22 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004277 – 90 000,00 Lt sumai, tame tarpe 13 728,81 Lt PVM;

2722) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004481 – 89 774,40 Lt sumai, tame tarpe 13 694,40 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB ,,XXX" konsultuoja viešąją įstaigą „XXX“ rengiant investicijų vandens sektoriui planą, ruošiant paraišką Sanglaudos fondui;

2733) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ ,,XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27 PVM sąskaitos faktūros serija VK Nr. 2004498 – 17 000,00 Lt sumai, tame tarpe 2 593,22 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė galimybių studijos „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ galimybių analizę dėl ES struktūrinių fondų finansinės paramos pagal Lietuvos 2004-2006 BPD.

274UAB „XXX“ dokumentų:

2751) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00150 – 106 200,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 16 200,00 Lt, 2005-12-29 darbų priėmimo – perdavimo akto, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė VšĮ „XXX“ finansinį modelį „VšĮ „XXX“ finansinio biudžetinio modelio sukūrimas“.

2762) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00149 – 70 800,00 Lt sumai, tame tarpe PVM – 10 800,00 Lt, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė projekto „Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo sistema“ galimybių studiją.

2773) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto, 2006-12-29 PVM sąskaitų faktūrų: serija Al Nr. 00200 – 212 400,00 Lt sumai, tame tarpe 32 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00201 – 35 400,00 Lt sumai, tame tarpe 5 400,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00202 – 38 645,00 Lt sumai, tame tarpe 5 895,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00203 – 37 760,00 Lt sumai, tame tarpe – 5 760,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00204 – 77 290,00 Lt sumai, tame tarpe 11 790,00 Lt PVM, serija Al Nr. 00205 – 151 040,00 Lt sumai, tame tarpe 23 040,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama įgyvendinant Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapą“ Alytaus rajono ir miesto, Elektrėnų, Lazdijų, Šalčininkų, Varėnos rajono, Druskininkų savivaldybėse techniniais klausimais.

2784) 2006-09-16 d. sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo – priėmimo akto bei 2006-12-15 PVM sąskaitos faktūros serija Al Nr. 00192 – 147 500,00 Lt sumai, tame tarpe 22 500,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ parengė investicinį projektą „Palūšės turizmo centro išvystymo komercinės galimybės ir plėtra“.

279UAB „XXX“ dokumentų:

2801) 2006-09-01 d. sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-28 d. PVM sąskaitų faktūrų: serija VKS Nr. 681 – 87 910,00 Lt sumai, tame tarpe 13 410,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 682 – 113 575,00 Lt sumai, tame tarpe 17 325,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 683 – 47 790,00 Lt sumai, tame tarpe 7 290,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 684 – 49 855,00 Lt sumai, tame tarpe – 7 605,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 685 – 54 870,00 Lt sumai tame tarpe – 8 370,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 686 – 88 500,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 500 Lt PVM, serija VKS Nr. 687 – 59 000,00 Lt sumai, tame tarpe – 9 000,00 Lt PVM, serija VKS Nr. 688 – 86 730,00 Lt sumai, tame tarpe – 13 230,00 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ konsultavo VšĮ „XXX“ vykdant projektą „Techninė parama, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą“ Visagino m., Utenos, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėse, techniniais klausimais.

281UAB „XXX“ dokumentų:

2821) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 273 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe 4 576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas parengiant investicinį projektą „Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija“;

2832) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 279 – 100 000,00 Lt sumai, tame tarpe 15 254,24 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas rengiant koncepciją „Klaipėdos vandens išteklių valdymo sistemų, įskaitant ir lietaus drenažo sistemą, gerinimas ir plėtra“.

2843) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų priėmimo – perdavimo akto ir 2006-12-29 PVM sąskaitos faktūros serija INF Nr. 278 – 30 000,00 Lt sumai, tame tarpe 4 576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas vykdant investicinį projektą „Jašiūnų dvaro sodybos parko restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms“.

285Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir kitam asmeniui, po 2006-07-01 ėjusiam VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas.

286S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pats ir per kitą asmenį, po 2006-07-01ėjusį VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas, pateikė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą.

287VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus S. L. ir kito asmens, po 2006-07-01ėjusį VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas, pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu VšĮ „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų kovo, spalio gruodžio, 2006 metų gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 281 599, 23 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-04-25, 2005-11-25, 2006-01-25, 2007-01-22 pateikus Vilniaus AVMI apgaule buvo panaikinta dalis VšĮ „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 281 599, 23 Lt PVM.

288Tokiu būdu juridinis asmuo VšĮ „XXX“ apgaule panaikino dalį didelės vertės turtinės prievolės – 281 599,23 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo.

2898. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21 nuosprendžio dalį dėl R. T. nuteisimo pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje pritaikius BK 75 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 5, 8 punktus, R. T. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas.

2908.1. Prokuroro nuomone, pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. T. netinkamai taikė baudžiamojo įstatymo – BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatas. Nagrinėjamos bylos aplinkybės neduoda pagrindo daryti neabejotiną išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Teismas, atidėdamas paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, nevisapusiškai įvertino padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, jų padarymo aplinkybes ir sukeltas pasekmes, netinkamai įvertino nuteistojo asmenybę ir priėmė nepagrįstą sprendimą atidėti jam paskirtos bausmės vykdymą.

2918.2. Apelianto teigimu, teismo nurodytos aplinkybės, kad R. T. praeityje nebuvo skiriamos su laisvės atėmimu susijusios bausmės, po nusikaltimų padarymo praėjo ilgas devynerių metų laiko tarpas, nėra pakankamos išvadai, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo. Skunde nurodoma, kad R. T. iki skundžiamo teismo nuosprendžio priėmimo buvo teistas 13 kartų. Po nusikalstamų veikų padarymo 2005-2007 metais, už kurias R. T. nuteistas 2016-07-21 teismo nuosprendžiu, jis padarė nusikalstamas veikas: 2009 metais (2015-04-27 Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį), 2009-2010 metais (2011-01-20 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendis, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalis, 300 straipsnio 1 dalis), 2011 metais (2013-09-26 Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį; 2014-12-23 Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį), 2012 metais (2014-01-31 Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 245 straipsnio 1 dalį, 2014-06-10 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo R. T. nuteistas pagal BK 221 straipsnio 1 dalis). Tokie bylos duomenys, prokuroro nuomone, leidžia daryti išvadą, jog nuteistojo R. T. resocializacija be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo jau nebegalima. Nuteistasis R. T. linkęs nusikalsti, nedaro atitinkamų išvadų, ignoruoja visuomenėje nustatytas taisykles, todėl, atidėjus bausmės vykdymą, nebus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas ir pasiekti kiti BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai. Nuteistojo R. T. nusikalstamos veikos susijusios su nusikaltimais nuosavybei, valstybės finansų sistemai, dokumentų klastojimu tapo jo gyvenimo būdu. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog R. T. ne tik veikė organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir klastojo dokumentus, bet ir kontroliavo apgaulės mechanizmo įgyvendinimą sukčiavimo nusikaltimo padaryme, koordinavo organizuotos grupės veiklą, duodavo nurodymus organizuotos grupės nariams, t.y. R. T. veiksmai nusikalstamų veikų padaryme buvo aktyviausi.

2929. Nuteistasis D. B. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21 nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo panaikinti ir priimti jam naują, išteisinamąjį nuosprendį. Vilniaus AVMI ieškinį atmesti ir panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą į jo turtą.

2939.1. Apeliantas skunde teigia, kad skundžiamas teismo nuosprendis neteisėtas ir nepagrįstas, nes byloje nesurinkta pakankamai patikimų įrodymų, kad jis (D. B.) klastojo dokumentus, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir sukčiavo, siekiant panaikinti dalį turtinės prievolės, bei pasisavino svetimą UAB „XXX“ priklausantį turtą.

2949.2. Apelianto įsitikinimu, R. Č., R. T., J. K. ir N. B. liudijimai neįrodo jo dalyvavimo nusikalstamoje veikoje ir šių asmenų parodymai yra nepatikimi, nes šie asmenys davė parodymus, būdami patys įtariamaisiais ir kaltinamaisiais. Apeliantas teigia, kad vienintelis asmuo, kurį jis pažinojo ir su kuriuo bendravo asmeniškai ir dėl verslo buvo R. Č.. Tačiau R. Č. parodymai yra nenuoseklūs, jis nuolat juos keitė, todėl nepatikimi. Parodymus ne kartą keitė ir R. T., todėl pastarojo parodymai taip pat nepatikimi. Jo ir R. Č. pokalbių išklotinės patvirtina jo (apelianto) paaiškinimus dėl jo santykių su R. Č., t.y., kad jis su R. Č. turėjo verslo ryšių, vertindamas jį kaip įmonių, iš kurių UAB „XXX“ pirko prekes ar paslaugas, tarpininką. Tokio pobūdžio santykiai yra įprasta verslo praktika. Įmonių, iš kurių buvo pirktos prekės ar paslaugos, banko sąskaitų išklotinės patvirtina faktą, kad už prekes ir paslaugas buvo atsiskaityta.

2959.3. 2009-12-15 specialisto išvada dėl UAB „XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo yra abejotina dėl išvadų objektyvumo, nes tyrimui pateiktoje užduotyje buvo iš anksto nurodyta, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ bendrovei „XXX“ realiai jokių darbų neatlikdavo, todėl specialistai iš esmės nieko netyrė, atliko tik formalius paskaičiavimus pagal tyrėjų pateiktus dokumentus. Tai patvirtino ir teisme apklausti specialistai A. I. ir H. A.. Be to, apeliantas pažymi, kad Specialisto išvadoje yra esminių prieštaravimų: dėl tyrimo laikotarpio, dėl tyrimui pateiktų UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų kiekio, be to, išvadoje nurodoma, kad bendrovės „Statybos restauravimo darbai“ direktoriaus pareigas tiriamuoju laikotarpiu ėjo D. B., todėl specialistai galimai sumaišė tyrimo objektą, tačiau teismas šių esminių prieštaravimų nepastebėjo. Be to, Specialistų išvadai prieštarauja ir byloje esantis Vilniaus AVMI pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą (dokumento Nr. 2007 02 19 surašytas 2007-02-19), iš kurio matyti, kad tyrimo metu nebuvo nustatyti faktai ir aplinkybės, kurie keltų įtarimą, kad UAB „XXX“ nevykdė ūkinių operacijų. Šias išvadas patvirtino ir teismo posėdyje apklausta mokestinį tyrimą atlikusi specialistė Z. S.. BUAB „XXX“ pateikė teismui duomenis apie tai, kad įmonės 2005-2006 metais sudaryti sandoriai su UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dėl popieriaus, kartono ir polietileno pakuočių atliekų pirkimo buvo realiai įvykdyti. Pirkėjai už parduotas prekes atsiskaitė į UAB „XXX“ banko sąskaitą sumokėdami virš milijono litų, tarp jų 530 104,89Lt buvo apmokėta faktoringo bendrovių lėšomis (UAB XXX ir XXX bankas). Šie faktai ir pateikti rašytiniai įrodymai - UAB „XXX“ prekių apyvartos ataskaitų kopijos patvirtina, kad prekių tiekimas buvo realus.

2969.3. Apeliantas teigia, kad jis neturėjo ketinimo nusikalsti, padaryti žalą valstybei ar įmonei. UAB „ XXX“ buvo sėkmingai savo veiklą vykdanti įmonė, tuo laikotarpiu finansinių sunkumų neturėjo, todėl sukčiauti, siekiant panaikinti turtinę prievolę, mokėtiną į biudžetą PVM būtų akivaizdžiai neadekvatu. Jo veiksmai disponuojant bendrovės turtu buvo teisėti, kadangi bendrovė mokėjo įmonėms už prekes ir paslaugas. Faktinių duomenų, patvirtinančių, kad bendrovei būtų padaryta reali 532 099,90 Lt žala byloje nėra. Apklausti liudytojais bendrovės akcininkai S. L. ir D. A. nepatvirtino, kad apeliantas būtų atlikęs neteisėtus veiksmus ir padaręs įmonei realią žalą. Bankroto administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, kad įmonės lėšos buvo naudojamos atsiskaitymui už prekes ir paslaugas. Vilniaus apygardos teismas 2013-10-04 civilinėje byloje Nr. B2-2824-392/2013 patvirtino patikslintą bankrutuojančios UAB „XXX“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą, kuriame apeliantas yra tarp pirmos eilės kreditorių, nes jam yra darbo užmokesčio skola 15 189,92 Lt ir tarp trečios eilės kreditorių, nes jis įmonei skolino 276 130,25 Lt savo asmeninių lėšų. Todėl tokie bylos duomenys patvirtina, kad jis (apeliantas) negalėjo veikti, pažeisdamas įmonės ir jos darbuotojų teises ir teisėtus interesus.

29710. Nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21 nuosprendį jo nuteisimo dalyje panaikinti ir jo atžvilgiu bylą nutraukti arba priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį, o VMI ieškinį atmesti.

29810.1. Apeliantas teigia, kad byloje nėra pagrįstų faktinių duomenų, leidžiančių teigti, jog jis padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas ir kad jo veiksmais buvo padalyta žala. Jo kaltumas dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo grindžiamas tik prielaidomis ir nepatikimais bylos duomenimis.

29910.2. Jis jo žinioje buvusio didelės vertės UAB „XXX“ priklausančio turto - 283 021,31 Lt nepasisavino. Pinigai už UAB „XXX“ atliktus darbus bankiniais pavedimais buvo pervesti UAB „XXX“. Jokių įrodymų, kad šie pinigai buvo išgryninti ir faktiškai perduoti jam byloje nėra. R. Č. teisme neigė perdavęs R. P. pinigus ir teigė tik supažindinęs R. P. su UAB ,,XXX“ direktore T. T., o vėliau perduodavęs R. P. dokumentus. Teisme buvo nustatyta, kad UAB ,,XXX“ dokumentus R. Č. kelis kartus perdavė UAB ,,XXX“ komercijos direktoriui E. K., kuris teisme paliudijo, kad jokie pinigai per R. Č. perduodami nebuvo. Byloje kitų įrodymų, kad jam (R. P.) buvo perduoti pinigai, nėra. R. Č. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, jog jis perdavė ne tik dokumentus, bet galbūt ir pinigus, kurių nematė, nes pinigai buvo nepermatomame maišelyje kartu su dokumentais, nėra pakankamas įrodymas, leidžiantis teigti, jog jis (R. P.) gavo išgrynintus pinigus ir juos pasisavino. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad jis kaltinamas pasisavinęs 283 021,31 Lt, tačiau kaltinamajame akte nurodyta, kad dalį pinigų pasiliko organizuotos grupės nariai, be to, į jam inkriminuotą pinigų sumą įskaičiuotas ir 43 179 Lt PVM, kuris jau buvo sumokėtas VMI. Todėl net ir pasitvirtinus kaltinimui, kad jam (R. P.) buvo perduoti pinigai, byloje nenustatyta konkreti perduotų pinigų suma.

30010.3. Byloje esantys žinučių įrašai ir pokalbių išklotinės nepatvirtina, jog UAB „XXX“ sumokėti pinigai buvo išgryninti ir perduoti jam (R. P.). Jo siųstos žinutės tekstas „25” reiškia, kad jis padarė pavedimą už atliktus darbus pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ir neduoda pagrindo teigti, kad šie pinigai vėliau buvo išgryninti ir jam grąžinti. Pokalbių išklotinėse nėra nei vieno teiginio ar žodžio apie neteisėtą veiklą. Kratų metu pas jį pinigų nerasti. Apelianto teigimu, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pinigai už atliktus darbus, kartu su PVM, buvo pervesti UAB „XXX“. UAB „XXX“ sumokėti pinigai negali būti laikomi turtu, buvusiu jo žinioje ar jam patikėtu turtu, nes šie pinigai buvo sumokėti nuo jo nepriklausančiai bendrovei ir jis negalėjo disponuoti UAB ,,XXX“ lėšomis ir jų pasisavinti.

30110.4. Apeliantas teigia, kad ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo šališkas. Jis kaltinamas tuo, jog žinodamas, kad UAB „XXX“ neatliko jokių darbų, pasirašė darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus, sumokėjo už darbus ir šiuos dokumentus įtraukė į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą, taip panaikindamas dalį prievolės valstybės biudžetui, t.y. sumažindamas mokėtiną PVM. Tačiau UAB ,,XXX“ direktorei T. T., kuri taip pat pasirašė tuos pačius dokumentus (sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus), 2015-04-23 nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl tokių pačių kaltinimų, kaip ir jam, buvo nutrauktas nesant nusikaltimo sudėties.

30210.5. Apelianto teigimu, UAB „XXX“ 2006 m. užsakovui „XXX“ vykdė vienbučių gyvenamųjų namų su garažais statybos darbus ir dėl darbų apimties nebuvo pajėgi atlikti visų darbų savo jėgomis, todėl buvo sudaryta sutartis dėl dalies darbų atlikimo su UAB „XXX“. Nuosprendyje išdėstyti liudytojo L. M. paaiškinimai, jog UAB ,,XXX“ pati atliko visus darbus 2006 m. gegužės-liepos mėnesiais, o tuos pačius darbus neva tai užskaitė kaip UAB ,,XXX“ atliktus darbus 2006 m. rugsėjo - gruodžio mėn., neatitinka tikrovės, nes daliai darbų atlikti, t.y. sienų mūrijimo, perdangų betonavimo ir kitus, UAB ,,XXX“ samdė subrangovus UAB ,,XXX“ ir tai patvirtina teismui pateikti dokumentai. Apeliantas pažymi, kad teismas netenkino jo ir gynėjo prašymų apklausti UAB ,,XXX“ darbuotojus, kurie atliko šiuos darbus. Apeliantas teigia, kad UAB „XXX“ yra realiai veikianti ir statybos darbus atliekanti bendrovė. Visi darbai, nurodyti UAB „XXX“ atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktuose, už kuriuos buvo išrašytos sąskaitos faktūros, buvo atlikti. Teisme apklausta UAB „XXX“ buvusi direktorė T. T. patvirtino, kad UAB „XXX“ realiai atliko statybos darbus UAB ,,XXX“ objekte ( - ), kurie nurodyti dokumentuose. T. T. taip pat paliudijo, kad tarėsi su R. P. dėl realių statybos darbų atlikimo UAB ,,XXX“ objekte. Byloje jokių duomenų apie tai, kad šiuos darbus atliko kiti asmenys ar įmonės, o ne UAB „XXX“ nėra. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad už mūro ir perdengimo darbus buvo sumokėta UAB „XXX“, jokiems kitiems asmenims ar įmonėms už šių darbų atlikimą mokama nebuvo.

30310.6. Apeliantas skunde nurodo, jog visi jam pareikšti kaltinimai iš esmės grindžiami vien tuo, kad UAB „XXX“ išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyti duomenys yra neatitinkantys tikrovės, tačiau kurie konkrečiai duomenys surašyti sąskaitose faktūrose yra suklastoti, t.y. iš esmės neatitinkantys tikrovės ir fiktyvūs, nenurodyta. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad esminiai duomenys (atlikti darbai, apskaičiuoti mokesčiai, užsakovo bei rangovo rekvizitai) surašyti sąskaitose faktūrose yra teisingi, pagal šiuos duomenis sumokėti pinigai rangovui ir apskaičiuoti bei sumokėti mokesčiai, tarp jų ir PVM. Todėl šios sąskaitos faktūros negali būti pripažintos suklastotomis remiantis vien tiktai FNTT tyrėjo, kuris nėra finansų specialistas, prielaida. Šių sąskaitų faktūrų ekspertizė nebuvo atlikta.

30410.7. Jis nepagrįstai kaltinamas ir dėl apgaulingo buhalterijos tvarkymo. Jis bendrovės buhalterijos netvarkė, jos tvarkymui buvo sudaryta sutartis su UAB „XXX“. Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą už buhalterinių įrašų teisingumą atsako pagal sutartį paslaugas teikianti įmonė.

30510.8. Jis nepagrįstai kaltinamas ir tuo, jog žinojo, kad UAB „XXX“ išrašytas PVM sąskaitos faktūros buvo fiktyvios, t.y. realiai nebuvo atlikti jose nurodyti darbai. Apeliantas tvirtina, kad PVM sąskaitose faktūrose ir jas pagrindžiančiuose dokumentuose, t.y. sąmatose bei atliktų darbų perdavimo aktuose, nurodyti darbai buvo atlikti. Jis, būdamas bendrovės vadovu, pats neprižiūrėjo ir nekontroliavo UAB ,,XXX“ atliekamų darbų eigos. Darbų eigą kontroliavo UAB ,,XXX“ statybos vadovai. Jis įvertindavo tik galutinį rezultatą, t.y. darbų atlikimo atitikimą pateiktiems dokumentams. Kadangi objekte statybos darbai, dėl kurių atlikimo buvo tartasi su UAB „XXX“, buvo atlikti, jis neturėjo pagrindo abejoti UAB „XXX“ pateiktais dokumentais (darbų perdavimo aktais, PVM sąskaitomis faktūromis). Todėl jis priėmė UAB „XXX“ pateiktus dokumentus ir pateikė juos UAB ,,XXX“ administratorei, kuri perdavė šiuos dokumentus buhalterinę apskaitą tvarkančiai bendrovei.

30610.9. Apeliantas skunde nurodo, jog jis kaltinamas padaręs veikas, kurios gali būti padarytos tik tiesiogine tyčia. Todėl teismas turėjo nustatyti, ar sudarius sandorį su UAB „XXX“ ir mokant jai pinigus už padalytus darbus, buvo siekiama sumokėtus pinigus paversti savo turtu. Taip pat byloje turėjo būti nustatyta, kad jis sąmoningai panaudojo suklastotą dokumentą, galintį sukelti teisines pasekmes, ir norėjo taip veikti. Tokios aplinkybės, apelianto teigimu, byloje nenustytos. Apeliantas tvirtina, kad jis su UAB „XXX“ direktore T. T. tarėsi dėl statybos darbų atlikimo ir šie darbai buvo atlikti, todėl jis neturėjo pagrindo manyti, kad UAB „XXX“ atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros gali būti laikomos suklastotomis, todėl nenustyta jo tyčios.

30710.10. Apeliantas nesutinka su jam pareikštu Vilniaus AVMI civiliniu ieškiniu dėl

30843 173,10 Lt žalos atlyginimo. Apelianto nuomone, VMI pareiškė ieškinį ne tam subjektui. PVM mokestį privalo mokėti UAB ,,XXX“. Jo, kaip UAB ,,XXX“ direktoriaus, atsakomybė yra subsidiari, todėl VMI privalo iš pradžių pateikti ieškinį UAB ,,XXX“ arba įskaityti UAB ,,XXX“, kaip pagrindinio skolininko, mokesčių permokas. Apeliantas pažymi, kad 2010-06-17 Vilniaus AVMI patikrinimo akte Nr. (21.26)-06-77-18 nurodyta, kad mokestinio patikrinimo pradžiai, t.y. 2010-03-03 UAB „XXX“ buvo permokėjusi 74 912,85 Lt mokesčių, iš jų 70 889,85 Lt PVM. Todėl atsižvelgiant į tai, kad UAB „XXX“ buvo permokėjusi PVM, VMI, manydama, kad UAB „XXX“ sumažino mokėtino PVM sumą, galėjo ir turėjo įskaityti šią sumą su mokesčio permoka, o ne reikšti civilinį ieškinį. Be to, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad UAB ,,XXX“ pervedė į UAB ,,XXX“ sąskaitą 283 021,31 Lt, į kurią įskaičiuotas ir 43 179,10 Lt PVM, todėl prievolė sumokėti į Valstybės biudžetą šį PVM perėjo UAB ,,XXX“. Teisminio nagrinėjimo metu UAB „XXX“ direktorius N. G. patvirtino, kad šis PVM buvo sumokėtas, o teisme dalyvavusi VMI atstovė patvirtino, kad UAB ,,XXX“ yra permokėjusi 74 912,85Lt mokesčių.

30910.11. Apelianto teigimu, 2009-12-10 specialisto išvada negali būti vertinama kaip patikimas jo kaltumo įrodymas, nes tokia išvada buvo pateikta remiantis FNTT 2009-11-06 užduotyje nurodytu faktu, kad pateikti dokumentai yra suklastoti. Šią aplinkybę patvirtino teisme apklausta vyr. specialistė I. L., kuri paaiškino, kad specialisto išvada buvo surašyta iš anksto turint nurodymą dėl dokumentų suklastojimo fakto ir netiriant visų aplinkybių. Vilniaus AVMI 2010-06-17 patikrinimo akte, pasirašytame vyr. specialisto L. M., taip pat remiamasi ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, t.y. tais pačiais FNTT tyrėjo 2009-11-06 pateiktais dokumentais, kurie neva yra suklastoti. Teisme apklausto buvusio vyr. specialisto L. M. parodymai negali būti vertinami kaip specialisto parodymai BPK kontekste, nes tuo metu jis jau nedirbo VMI ir nebuvo specialistas. Be to, apeliantas pažymi, kad 2010-06-17 Vilniaus AVMI patikrinimo akte surašyti teiginiai prieštarauja 2007-10-03 Vilniaus AVMI pateiktame pranešime nurodytam faktui, kad UAB ,,XXX“ 2007-10-03 yra permokėjusi 9 399 Lt + 527 Lt PVM ir pilnai atsiskaičiusi su biudžetu.

31010.12. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad UAB ,,XXX“ byla buvo nutraukta BPK 3 straipsnio 7 punkte numatytu pagrindu, kuris juridiniam asmeniui negali būti taikomas, ir teigia, kad tai yra esminis BPK pažeidimas. Be to, apelianto nuomone, iš teisminio nagrinėjimo pašalinus UAB ,,XXX“, kurios direktorius ir vienintelis akcininkas buvo R. P., nėra galimybės išspręsti R. P. atsakomybės bei žalos atlyginimo klausimų.

31110.13. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas jo atžvilgiu buvo šališkas, nes netenkino nei vieno jo bei jo gynėjo prašymo, visas abejones vertino jo nenaudai. Teismo nuosprendyje yra surašyti tokie kaltinimai, kurių net neteikė prokuroras, pavyzdžiui, nuosprendyje nurodoma, kad R. P. pinigus pasisavino, o po to dalį grąžino R. Č., nors prokuroro kaltinime yra nurodyta atvirkščiai, kad R. Č. dalį pinigų pasiliko, o likusius, nors jų ir nematė, perdavė R. P.; taip pat teismo nuosprendyje nurodyta, kad R. P., klastodamas dokumentus ir juos naudodamas, sukčiavo, veikdamas ne savo, o juridinio asmens UAB ,,XXX“ interesais, ir UAB ,,XXX“ naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė, nors nei kaltinamajame akte, nei teisminio nagrinėjimo metu R. P. nebuvo siejamas su UAB ,,XXX“.

31210.14. Teismas nepagrįstai taikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą į automobilį ,,Toyota Land Cruiser”, kuris priklauso jo sutuoktinei nuo 2010 metų pagal Vilniaus miesto apylinkės 2010-01-28 sprendimą, kuris teismui buvo pateiktas. Byloje esantis 2009-10-07 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros atsiliepimas, pateiktas civilinėje byloje dėl R. P. dalies bendroje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, liudija, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra duomenų, kad R. P. turtas būtų įsigytas už nusikalstamas lėšas.

31311. Nuteistojo N. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalį dėl N. G. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį.

31411.1. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad teismas nevisapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus ir neteisingai juos įvertino, tuo pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies normas, reglamentuojančias įrodymų ištyrimą ir vertinimą, todėl netinkamai įvertino bylos įrodymus ir priėmė neteisingą nuosprendį.

31511.2. N. G. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Faktiniai bylos duomenys, patvirtina, jog įmonių atstovams, kuriems N. G. atstovaujama UAB „XXX“ teikė paslaugas, buvo žinoma su kokia įmone buvo sudaryti sandoriai, todėl dėl bendrovės tapatybės pastarieji nebuvo suklaidinti. Taip pat byloje nėra jokių dokumentų, kuriuose būtų išreikštas pastarųjų suklaidinimas, apsunkinantis patenkinti jų interesus civilinio proceso tvarka, todėl N. G. veika negali būti kvalifikuojama kaip sukčiavimas.

31611.3. N. G. nuteistas už tai, kad panaudodamas suklastotus dokumentus, apgaule įgijo teisę į Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ir panaikino prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tačiau tokia kaltinimo formuluotė, apelianto teigimu, yra ydinga teisės požiūriu, nes iškreipia mokesčio kaip piniginės prievolės valstybei prasmę ir neatitinka teisinės nuosavybės sampratos. Apeliantas pažymi, kad mokėtina PVM suma paprastai tampa valstybės nuosavybe tik tada, kai toks reikalavimas yra įvykdomas, t. y. pinigai sumokami į valstybės biudžetą. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad teismų praktikoje asmens veikos, kurios reiškiasi suklastotų dokumentų panaudojimu siekiant apgaule sumažinti į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, negali vienu metu būti kvalifikuojamos ir kaip sukčiavimas apgaule panaikinant turtinę prievolę, ir kaip sukčiavimas apgaule įgyjant svetimą turtą; šiuo atveju į valstybės biudžetą dėl apgaulės nesumokėta PVM dalis nelaikytina valstybės nuosavybe ir asmens veiksmai, kai apgaule išvengiama šio mokesčio sumokėjimo, negali būti vertinami kaip svetimo, t. y. valstybei priklausančio, turto įgijimas apgaule (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-112/2012). N. G. paaiškino, jog jis nors ir pasirašinėjo inkriminuotuose dokumentuose, tačiau buvo įsitikinęs, kad darbai, kurie juose nurodyti, bus atlikti, todėl, jo manymu, veikė kaip tarpininkas už tarpininkavimą gaunantis jam priklausančias pajamas. Šias N. G. nurodytas aplinkybes patvirtino nuteistasis R. T.. R. T. teigė, kad N. G. turėjo realų pagrindą manyti, kad darbai bus realiai atlikti ir nesuprato, jog surašomi fiktyvūs dokumentai ir jų pagrindu išgryninti pinigai grąžinami bendrovių vadovams. R. T. N. G. su kitų įmonių vadovais nesupažindino, nes nenorėjo, jog N. G. pats su jais susitartų ar sužinotų, jog šioms įmonėms statybos ir remonto darbai iš viso nėra atliekami ar nėra atliekami visa apimtimi. Jis pats asmeniškai ruošė sutartis su įmonėmis, kurioms statybos ir remonto paslaugas teikė neva UAB „XXX“, taip pat asmeniškai ruošė dokumentus, patvirtinančius neva vykdomos tokios paslaugos tarp UAB „XXX“ ir UAB „XXX“. R. T. šiuos dokumentus atsispausdindavo ir pateikdavo pasirašyti N. G.. N. G. nedalyvavimą minėtose veikose patvirtina ir kitų liudytojų parodymai, kurių teismas nepagrįstai nevertino. Liudytojas N. B. paliudijo, kad N. G. pažįsta, tačiau apie jo dalyvavimą nusikalstamoje veikoje nėra girdėjęs. Kiti liudytojai J. K., J. Š., V. M., J. K., V. V., A. G., R. K., R. P., E. K., D. A., S. L., A. L., D. B., R. G. nepažįsta N. G. arba susidūrė su juo tik ne su darbu susijusioje aplinkoje. Liudytoja L. T. nurodė pažįstanti N. G., tačiau apie jo dalyvavimą neteisėtoje veikloje nieko nežinanti. Liudytojas D. B. taip pat savo parodymuose nurodė, kad N. G. pažįsta, nes dirbo pastarojo įmonėje „XXX“ statybos darbų vadovu. Jo darbo laikotarpiu UAB „XXX“ atliko darbus sutartus rangos sutartyse ir apie fiktyvias sąskaitas jis nieko nežinąs. Liudytoja T. T., dirbusi tiek direktorės, tiek kasininkės pareigose UAB „XXX“, patvirtina, kad N. G. liepdavo nuimti iš banko sąskaitos pinigų bei pasirašyti tam tikras PVM sąskaitas, tačiau neįvardijo jokių N. G. veiksmuose esančių nusikalstamos veikos sudėties požymių.

31711.4. N. G. neteisingai apkaltintas dėl UAB „XXX“ priklausančio turto pasisavinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį. Byloje nesurinkta įrodymų, kurie vienareikšmiškai patvirtintų faktą, kad N. G. pasisavino 20 505,09 eurų. Byloje nustatyta, kad N. G., būdamas vadovas, pasirašė sąskaitas faktūras, pagal kurias UAB „XXX“ buvo sumokėta už atliktas paslaugas, tačiau jis nepadarė jokių su turto pasisavinimu susijusių veiksmų. N. G. veikė kaip sąžiningas, doras verslininkas. Byloje neįrodyta, kad N. G. neteisėtai praturtėjo, todėl jam negalima inkriminuoti BK 183 straipsnio 2 dalies. Byloje taip pat neįrodyta, kad N. G., kaip bendrovės vadovo, veiksmais buvo padaryta reali žala. Apelianto teigimu, sandoriai tarp UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ bei kitų nutarime nurodytų įmonių nebuvo apsimestiniai ir įmonės, kurioms atstovavo N. G., dėl šių sandorių nepatyrė jokios žalos. Taip pat byloje nėra neginčijamų įrodymų, patvirtinančių N. G. kaltę, t.y. kad jis suvokė, jog neteisėtai ir neatlygintinai savinasi jam, kaip vadovui, patikėtą turtą ir tuo pažeidžia įmonių interesus bei daro šioms įmonėms didelę materialinę žalą ir to nori. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad N. G., vykdydamas savo funkcijas, nežinojo ir negalėjo žinoti, taip pat nesuvokė ir neįtarė, kad tretieji asmenys galimai pasinaudos jo, kaip įmonės vadovo, atliekamomis funkcijomis ir gaus iš to naudos. Todėl neįrodžius N. G. kaltės kaip nusikaltimo sudėties subjektyviojo požymio, teismas negalėjo jo atžvilgiu priimti apkaltinamojo nuosprendžio.

31811.5. Apelianto teigimu, telekomunikacinių priemonių pagalba gauti bylos duomenys taip pat nepatvirtina N. G. kaltės. Apelianto teigimu, teismui buvo pateikta tik nežymi dalis telefoninių pokalbių. Nuosprendyje nenurodyti pokalbiai paneigiantys kaltinamųjų kaltę, o iš konteksto išimti pokalbiai negali būti objektyviai vertinami.

31911.6. Specialisto išvados ir revizijos aktai, apelianto nuomone, nepatikimi N. G. kaltumo įrodymai, nes specialisto išvada gauta nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos. VMI arba FNTT prie LR VRM Revizijų departamento specialistai gavę FNTT pranešimą privalo atlikti bei išsamiai patikrinti pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose nurodytą informaciją, tai yra atlikti kitus būtinus veiksmus, siekiant objektyviai ištirti aplinkybes, susijusias su dokumentuose užfiksuotais atliktais darbais arba suteiktomis kitomis paslaugomis. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tokie veiksmai atlikti nebuvo, o išvadas teikę specialistai perrašė FNTT tarnybiniuose pranešimuose pateiktą informaciją. Šį faktą patvirtino ir patys specialistai, teismo posėdžio metu pripažinę, kad neatliko privalomo tyrimo. Todėl tokie specialistų revizijos aktai negali būti tinkami įrodymai pagrindžiantys kaltinamojo kaltumą.

32011.7. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 70 800 Lt (20 505,09 €) suma yra tiesioginis N. G. įvykdytos nusikalstamos veikos rezultatas. Teismas tokio sprendimo negrindė bylos įrodymais ir nenurodė, kaip, kada ir iš kur N. G. gavo tokią pinigų sumą bei kur šiuos pinigus realizavo. Be to, apeliantas pažymi, kad Lietuvos jurisprudencijoje nurodyta, kad „Uždraudimo naudotis specialia teise ir turto konfiskavimo - kaip baudžiamojo poveikio priemonių - skyrimas kartu su bausme numatytas kaip išimtis“ (baudžiamoji byla Nr. 1A-193/2006), o šioje byloje teismas N. G. skyrė ir 194 MGL dydžio baudą, ir konfiskavo 20505, 09 € sumą, nepagrįsdamas tokios išimties taikymo.

32112. Nuteistojo S. L. gynėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21nuosprendžio dalį dėl S. L. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį ir bylą nutraukti.

32212.1. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą, nes nesivadovavo nekaltumo prezumpcija, iš esmės pažeidė BPK 1, 7 straipsnių, 20 straipsnio 3, 5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 241 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl teismo išvados dėl byloje įrodinėtinų aplinkybių nėra pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Byloje nebuvo surinkta pakankamai neginčijamų įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad S. L. klastojo dokumentus ir tokiu būdu padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

32312.2. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeista S. L. teisė į gynybą. Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai ir prokuroras iš esmės ribojo S. L. teisę turėti gynėją nuo sulaikymo momento, nors S. L. to reikalavo. S. L. sulaikymo metu buvo pažeista jo teisė į gynybą ir orumą. Apelianto teigimu, realus S. L. sulaikymas įvyko 2007-05-09 apie 10 val., tačiau šis asmens laisvės suvaržymas užfiksuotas iš karto nebuvo. S. L. FNTT atliekamose VšĮ „XXX“ patalpose kratose dalyvavo be aiškaus procesinio statuso, nes S. L. tuo metu VšĮ „XXX“ nedirbo. Todėl S. L. dalyvavimas kratoje nuo 10.20 val. laikytinas jo sulaikymu. 2007-05-09 13.30 val. S. L. buvo surašytas įtariamojo sulaikymo protokolas, o nuo 13.45 val. iki 14.10 val. buvo atlikta jo asmens krata, tačiau atliekant šiuos procesinius veiksmus S. L. nebuvo garantuota teisė turėti gynėją, tokia teisė jam buvo išaiškinta tik 2007-05-10. Be to, šioje byloje S. L. teisė į gynybą buvo pažeista dar ir dėl to, kad buvo nepagrįstai atmesti S. L. ir jo gynėjo teikti papildomi prašymai ir įrodymai, tarp jų ir 2014-11-25 prašymas dėl fonoskopinės ekspertizės skyrimo, siekiant nustatyti ar telefoninių pokalbių garso įrašai, kuriuose užfiksuoti pokalbiai, yra sumontuoti bei nustatyti, kokias frazes pasakė S. L.. S. L. pirminės apklausos, įskaitant ir apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją, yra neteisėtos, nes S. L. ikiteisminio tyrimo pradžioje davė neteisingus parodymus dėl jo atžvilgiu naudoto psichologinio spaudimo. FNTT pareigūnai S. L. darė psichologinį poveikį, dėl to 2007-05-11 S. L. sutiko duoti FNTT pareigūnams reikiamus parodymus, bei juos patvirtinti teisme. Teisme 2007-05-15 S. L. apklausiamas nebuvo, jis tik patvirtino anksčiau duotus parodymus. 2010-04-13 įtariamojo apklausos protokole S. L. ranka padarė įrašą, kad jis 2007-05-11 ir 15 d. duotų parodymų atsisako, kadangi minėtus parodymus jam liepė duoti tyrimą atliekantys pareigūnai ir prižadėjo, kad tuomet įtarimai bus nutraukti, o jei minėtų parodymų neduos, tai bus uždarytas dar mažiausiai tris mėnesius. Apelianto teigimu, S. L. ikiteisminio tyrimo metu buvo sulaikytas neteisėtai, nes byloje nebuvo jokių faktinių aplinkybių ar duomenų leidžiančių manyti, kad jis gali pasislėpti nuo ikiteisminio tyrimo ir tokiu būdu trukdyti atlikti ikiteisminį tyrimą. Todėl apeliantas teigia, kad FNTT pareigūnų veiksmai laikinai sulaikant S. L. buvo atlikti siekiant įbauginti ir išgauti ikiteisminiam tyrimui naudingus, nors ir melagingus parodymus.

32412.3. Teismas netyrė ikiteisminio tyrimo metu padarytų S. L. teisių į gynybą pažeidimo ir neteisėtai gautais S. L. parodymais pagrindė apkaltinamąjį nuosprendį. Tokiu būdu teismas pažeidė nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 31 straipsnio 1 dalyje, BPK 44 straipsnio 6 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 2 dalyje ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – Paktas) 14 straipsnio 2 dalyje.

32512.4. Apelianto teigimu, kratų metu paimti daiktai bei dokumentai yra neteisėtai gauti įrodymai, nes jie gauti pažeidžiant S. L. teisę į gynybą. Todėl neleistinas įrodymas yra ir 2010-07-12 specialisto išvada Nr. 5-1/86, nes ji atlikta iš dokumentų, kurie gauti neteisėtai atliekant kratas bei remiantis neteisėtai išgautais S. L. parodymais.

32612.5. Apelianto teigimu, prokuroras ir pirmosios instancijos teismas buvo šališki. Teisėja, nagrinėjusi baudžiamąją bylą, jau buvo susidariusi išankstinę nuomonę, jog kaltinamieji asmenys yra kalti dėl jiems inkriminuojamų veikų padarymų, neatsižvelgiant į įrodymus, paneigiančius S. L. nusikalstamų veikų atlikimą. Tokios teisėjos išankstinės nuomonės buvimą rodo faktas, kad teisėja nenagrinėjo S. L. gynėjo prašymo nušalinti prokurorą, palaikantį valstybinį kaltinimą, ir jo nenušalino. Prokuroro T. Osipovič ir pirmosios instancijos teismo galimą šališkumą S. L. atžvilgiu įrodo tai, kad kaltinimas ir 2016-07-21 nuosprendis grindžiamas nepatikimų, galimai su prokuroru susitarusių liudytojų parodymais, nes skirtingiems asmenims dėl tų pačių veikų ir remiantis tais pačiais dokumentais buvo priimti priešingi procesiniai sprendimai (T. T., R. L. ir J. Š. ikiteisminiai tyrimai nutraukti, o S. L. pareikštas kaltinimas ir priimtas apkaltinamasis nuosprendis). Be to, kaltinimai ir 2016-07-21 nuosprendis grindžiami ne objektyviais įrodymais, o subjektyvia prokuroro nuomone bei tikrovės neatitinkančiais buvusių įtariamųjų parodymais. Prokuroras slėpė kaltinimui nepalankius duomenis ir neprašė teismo nutraukti bylos dėl S. L. inkriminuojamų nusikalstamų veikų, dėl kurių jau yra suėjęs senaties terminas. Tokie bylos duomenys, apelianto nuomone, neabejotinai pagrindžia, kad prokuroras, organizuodamas ikiteisminį tyrimą bei palaikydamas kaltinimą teisme veikė ne profesionaliai, jo veiksmai buvo nulemti subjektyvaus nusistatymo, o tai leidžia konstatuoti prokuroro T. Osipovič šališkumą BPK 58 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų prasme.

32712.6. Apeliantas teigia, kad S. L. apkaltinamasis nuosprendis pagrįstas nepatikimais ir neleistinais įrodymais. S. L. parodymai 2007-05-10 ir 2007-05-15 gauti neteisėtai, t.y. ne laisva valia, todėl jais remtis teismas negalėjo. Liudytojų N. G., T. T., R. L., J. Š., R. T. ir R. M. šioje byloje duoti parodymai yra nepatikimi dėl galimo jų ir ikiteisminį tyrimą organizavusio ir valstybinį kaltinimą palaikiusio prokuroro T. Osipovič neteisėto susitarimo. Nuteistojo R. T. parodymai nenuoseklūs ir prieštaringi, pats R. T. patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė melagingus parodymus ir šis faktas užfiksuotas teismo nuosprendyje. Apelianto teigimu, R. T. susitarimas su prokuroru dėl kuo palankesnės baudžiamojo proceso baigties jo ar jo sutuoktinės atžvilgiu, sąlygojo jo melagingų parodymų davimą, neteisingai apkaltinat S. L. nusikalstamų veikų padarymu. Todėl nuteistojo R. T. parodymai, kuriais iš esmės pagrįstas kaltinimas S. L., laikytini nepatikimais. Teismas nevertino byloje nustatytos aplinkybės, kad S. L. tik formaliai ėjo direktoriaus pareigas, o realiai įmonei vadovavo, priiminėjo sprendimus bei buvo faktinis įmonės vadovas G. T.. Šias aplinkybes patvirtino byloje apklausti liudytojai N. J. ir L. (VšĮ „XXX“ dalininkai), L. T. (buhalterė), D. B. (VšĮ „XXX“ administratorė).

32812.7. Byloje esantys dokumentai nepagrindžia nuteistojo S. L. kaltės, nes daugumoje jų, o būtent: sutartyse, darbų perdavimo-priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose, kuriuose S. L. nurodytas kaip pasirašęs asmuo, yra ne S. L. parašai. Tai patvirtina ir Specialisto išvada Nr. 140-(4308)-IS 1-4724, banko pažyma už S. L. direktoriavimo laikotarpį, kurioje nurodyta, kad pavedimus VšĮ „XXX“ vardu atliko N. J., liudytojų D. B., L. T. parodymai. Apelianto teigimu, S. L. parašai buvo suklastoti ir šios aplinkybės nepaneigia byloje pateikta 2010-06-18 specialisto išvada Nr. 140-(4308)-ISI-4724.

32912.8. Byloje esanti 2010-07-12 specialisto išvada Nr. 5-1/86 nepatikima, nes yra prieštaringa ir paremta subjektyviais duomenimis, o ne objektyviais įrodymais. Specialistai, surašydami išvadą, rėmėsi liudytojų bei kaltinamųjų parodymais, tarp jų ir liudytojo G. R., kurio parodymų byloje nėra, parodymais. Todėl specialisto išvada, turinti šioje byloje pagrindinio įrodymo statusą, neatitinka leistinumo ir patikimumo reikalavimų, todėl ja negali būti grindžiama S. L. kaltė dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo.

33012.9. Byloje esantys telefoniniai pokalbiai taip pat vertintini kaip nepatikimi, nes jų autentiškumas nepatikrintas, neaišku, kokioje byloje ir dėl kokių nusikalstamų veikų jie gauti, be to, jie nepagrįsti kitais bylos duomenimis.

33112.10. Apeliantas teigia, kad S. L. nepagrįstai nuteistas dėl sukčiavimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nes jo veiksmuose nėra sukčiavimui konstatuoti būtinų požymių. 2016-07-21 teismo nuosprendžiu neįrodyti sukčiavimo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Teismo nuosprendyje nėra nurodytas nei laikas, nei vieta, nei būdas, kaip buvo užvaldytas svetimas turtas. S. L. veiksmais nepadaryta žala valstybei (PVM mokėjimo mechanizmo veikimo principas). Faktines aplinkybes apie mokestinės prievolės - PVM sumokėjimą, įvykdymą valstybei patvirtina liudytojų T. T., R. G., R. L., nuteistojo R. T. parodymai. 2010-07-12 specialisto išvada, kuria ir nustatyta žala valstybei, yra nepatikima. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad teismo įvardinti S. L. veiksmai kaip dokumentų klastojimas ir apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas yra savarankiški nusikaltimai, ir jie nesudaro pagrindo asmenį nuteisti už sukčiavimą.

33212.11. Teismo nuosprendyje vienareikšmiškai neįvardinta, kokios naudos siekė ir kokią naudą gavo kiekvienas iš nuteistųjų ir VšĮ „XXX“. Teismas dėl S. L. tyčios darant nusikalstamas veikas padarė prieštaringas išvadas, kurios nepagrįstos byloje surinktais ir ištirtais įrodymais. Byloje neįrodyta, kad S. L. turėjo tikslą (tyčią) sukčiauti, siekiant pasiavinti PVM, taip pat nėra įrodymų, kad valstybė patyrė žalą dėl mokesčių nepriemokos. S. L. veiksmuose nebuvo apgaulės, nes byloje nėra įrodymu, patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų klastojimo faktą, t.y. nei vienas rašytinis įrodymas ar liudytojai nepatvirtino fakto, kad VšĮ „XXX“ PVM sąskaitose faktūrose nurodyti darbai nebuvo atlikti.

33312.12. Apelianto teigimu, S. L. nepagrįstai nuteistas ir dėl didelės vertės VšĮ „XXX“ priklausančio turto - 397 774,42 Lt pasisavinimo, nes jo veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje, požymių. Byloje neginčijamai įrodyta, kad S. L. direktoriaus pareigas ėjo formaliai, nevykdė mokėjimų nei grynais, nei pavedimu, jo žinioje nebuvo įmonės kasa, todėl jis, nors formaliai ir ėjo direktoriaus pareigas, tačiau savo žinioje įmonės turto neturėjo. S. L. jokių fiktyvių sąskaitų - faktūrų iš N. G. neprašė, su N. G. ir R. T. bendravo pats G. T.. Byloje nėra pateiktas VšĮ „XXX“ civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo, atvirkščiai, yra pareikšti kaltinimai VšĮ „XXX“, todėl darytina pagrįsta išvada, kad VšĮ „XXX“ jokios žalos nepatyrė.

33412.13. Teismo nuosprendyje nurodyta išvada, kad „S. L., veikdamas bendrininkų grupėje su organizuotos grupės nariais“ yra neteisėta, nes nėra aišku, kokia bendrininkavimo forma nustatė teismas ir tokiu būdu nėra aišku nuo kokio kaltinimo S. L. turi gintis. Be to, bendrininkavimas yra galimas tarp asmenų, o ne tarp skirtingų bendrininkavimo formų, tačiau teismo pateiktoje formuluotėje iš esmės konstatuojamas bendrininkavimas tarp skirtingų bendrininkavimo formų – bendrininkų grupės ir organizuotos grupės, kuris baudžiamosios teisės požiūriu yra nesuprantamas. Tokia teismo formuluotė yra pagrindas manyti, kad S. L. jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas padarė veikdamas organizuotoje grupėje, tačiau byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kurios leistų konstatuoti organizuotos grupės buvimą.

33512.14. S. L. nėra pagrindo taikyti turto konfiskavimo. Byloje nėra duomenų, kad S. L. gavo 397 774,42 Lt dydžio pinigines lėšas. Byloje iš viso nebuvo tiriama ir nėra nustatyta, kokios vertės turtą S. L. įgijo dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų atlikimo. Turto konfiskavimas taikomas tik tam turtui, kuris buvo įgytas dėl padaryto nusikaltimo. Šiuo atveju teismas konfiskuotino turto vertę nustatė vadovaujantis padarytos žalos atlyginimo principu. Toks skundžiamu teismo nuosprendžiu taikytas turto konfiskavimas neatitinka turto konfiskavimu siekiamo tikslo – paimti iš asmens viską, ką gavo iš nusikalstamos veikos, ir laikytinas sankcija – bauda.

33613. Nuteisto JA VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgaliotas atstovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21 nuosprendžio dalį, kurioje VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“) pripažinta kalta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir šioje dalyje bylą nutraukti.

33713.1. VšĮ „XXX“ atstovo įsitikinimu, skundžiamas teismo nuosprendis yra neteisėtas, nes teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

33813.2. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas perrašė kaltinamajame akte nurodytus duomenis, visiškai neanalizuodamas jų patikimumo, tuo pažeidė BPK 1, 7 straipsnių, 20 straipsnio 3, 5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 241 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl teismo išvados dėl byloje įrodinėtinų aplinkybių nėra pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Be to, buvo pažeistas BPK 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas, nes nuteistieji buvo iš esmės įpareigoti įrodinėti savo nekaltumą.

33913.3. Apelianto teigimu, kaltinimo dalis dėl 172 976 Lt PVM turtinės prievolės panaikinimo neįrodyta. 2010-07-12 Specialisto išvada Nr. 5-1/86 „Dėl VšĮ „XXX“ ūkinės finansinės veiklos“ (toliau – 2010-07-12 Specialisto išvada) yra nepatikimas įrodymas, nes Specialisto išvada parengta neišanalizavus ir neįvertinus pirminių VšĮ „XXX“ buhalterinės apskaitos dokumentų. Teismui pateiktoje UAB „XXX“ specialistės S. R. 2010-11-04 ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus konstatuota, kad pagal tokius dokumentus ir tokia apimtimi, kurie buvo pateikti specialistams, jokių išvadų pateikti nėra galimybės, nes nepakanka duomenų. Specialistės, atlikdamos VšĮ „XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, rėmėsi FNTT 2010 m. kovo 8 d. užduotyje Nr. 4-1/18-158 nurodyta prielaida, kad pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras, išrašytas UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“, darbai nebuvo atlikti. Be to, VšĮ „XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir jo išvados buvo padarytos remiantis liudytojų bei įtariamųjų asmenų parodymais, gautais ikiteisminio tyrimo metu. Tokiu būdu, specialistės tyrimą atliko ir specialisto išvadą pateikė ne remiantis specialiomis žiniomis, tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis ir atliktų tyrimų rezultatais, o remiantis subjektyviais specialiųjų liudytojų ir įtariamųjų parodymais. Specialisto išvados nepatikimumą įrodo ir UAB „Miško pasaka“ auditoriaus A. M. 2014-05-15 konsultacija, kuri patvirtina faktą, kad siekiant nustatyti padarytą žalą valstybei, reikia tikrinti ne tik pirkimo PVM įtraukimo į atskaitą faktą, bet ir pardavėjo PVM nesumokėjimo faktą. Todėl neištyrus UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ veiklos ir nepatvirtintus prielaidos, kad kaltinimui reikšmingose PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotos ūkinės operacijos yra neįvykusios, byloje nenustatytas apgaulės faktas, kuris yra esminis sukčiavimo požymis. Be to, apeliantas nurodo, kad byloje nustatyta, jog VšĮ „XXX“ už 2006 metų 12 mėnesį pirminėje deklaracijoje deklaravo 172 976 Lt grąžintiną PVM. VšĮ „XXX“ šios sumos iš Lietuvos Respublikos biudžeto grąžinti neprašė.

34013.4. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų klastojimo faktą, t.y. nei vienas rašytinis įrodymas ar liudytojai nepatvirtino fakto, kad VšĮ „XXX“ PVM sąskaitose faktūrose nurodyti darbai nebuvo atlikti. Šioje byloje yra tik tyrėjo bei operatyvinio darbuotojo nuomonės, kuriomis, kaip įrodytu faktu, rėmėsi specialistai, pateikę 2010-07-12 Specialisto išvadą. Specialistė T. S. parodė, kad išvadą dėl jai pateiktų dokumentų fiktyvumo padarė remiantis pateikta tyrėjos užduotimi, pati netikrino, ar pateiktos PVM sąskaitos faktūros yra fiktyvios, nes suformuotoje užduotyje buvo teigiama, kad realiai paslaugos pagal pateiktus dokumentus nebuvo suteiktos. Be to, specialistė patvirtino, kad jos pateiktos išvados rezultatas keistųsi, jeigu liudytojai, kaltinamieji pakeistų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu.

34113.5. VšĮ „XXX“ mokestinės prievolės - PVM sumokėjimo įvykdymą patvirtina byloje esantys duomenys: liudytoja T. T. parodė, kad UAB „XXX“ VMI deklaruodavo viską tinkamai, nes UAB „XXX“ buvo realiai veikianti įmonė; liudytoja R. G. parodė, kad UAB „XXX“ savo veiklą vykdė, mokesčius deklaruodavo, visi mokesčiai būdavo mokami laiku; PVM deklaracijų teisingumas būdavo patvirtinamas pirminiais dokumentais - sąskaitomis faktūromis; liudytojas R. L. parodė, kad UAB „XXX“ mokėjo mokesčius, mokesčio deklaracijas pateikdavo VMI; nuteistasis R. T. patvirtino, kad UAB „XXX“ deklaravo ir mokėjo PVM valstybei, UAB „XXX“ deklaravo ir mokėjo PVM į biudžetą pagal VšĮ „XXX“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

34213.6. VMI byloje nepareiškė civilinio ieškinio dėl VšĮ „XXX“ veiksmais padarytos žalos atlyginimo valstybei, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad dėl VšĮ „XXX“ veikos valstybei nebuvo padaryta žalos.

34313.7. Apeliantas pažymi, kad S. L. kaltinamas tuo, kad apgaule VŠĮ „XXX“ naudai išvengė turtinės prievolės 282 139,23 Lt mokėtino PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tuo pačiu pasisavino VŠĮ „XXX“ lėšas – 397 774, 42 Lt, o VŠĮ „XXX“ kaltinama tuo, kad jos atstovai, apgaule, įmonės naudai, panaikino dalį turtinės prievolės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad tokio pobūdžio kaltinamuose yra akivaizdi teisės normų konkurencija. Esant tokio pobūdžio kaltinimui, iš vienos pusės, juridinis asmuo turėtų turėti iš to naudos, tačiau iš kitos pusės, praranda žymiai didesnę sumą. Apelianto teigimu, juridinio asmens vadovas (S. L.), veikdamas savo interesais pasisavinant įstaigos turtą, tuo pačiu negalėjo veikti ir VšĮ „XXX“ vardu, siekiant sukčiauti ir padaryti žalą valstybei, šiuo atveju žala valstybei yra šalutinis svetimo turto pasisavinimo padarinys. Teismui pripažinus, kad S. L., kaip VšĮ „XXX“ vadovas, pasisavino VšĮ „XXX“ turtą, nėra vienos iš būtinų sąlygų juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei konstatuoti, t.y. fizinio asmens veikimo juridinio asmens naudai (BK 20 straipsnio 2 dalis), todėl juridinis asmuo – VšĮ „XXX“ pagal BK 182 straipsnio 2 dalį turi būti išteisintas.

34414. Nuteisto JA BUAB ,,XXX“ įgaliotas atstovas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-21 nuosprendžio dalį dėl BUAB „XXX“ nuteisimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį – BUAB „XXX“ išteisinti. Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą į nuosprendyje nurodytą BUAB „XXX“ turtą ir grąžinti BUAB „XXX“ sumokėtą 5 792,4 Eur dydžio užstatą.

34514.1. Skunde nurodoma, kad BUAB „XXX“ nesutinka su teismo išvadomis, kad 2005-2007 metais UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ įrašytos PVM sąskaitos faktūros dėl popieriaus, kartono ir polietileno pakuočių atliekų pirkimo, autokrautuvų remonto bei internetinio puslapio sukūrimo yra fiktyvios.

34614.2. UAB „XXX“ administratorius, išanalizavęs bendrovės veiklą, nenustatė, kad UAB „XXX“ sandoriai su UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ nėra įvykę. Skunde teigiama, kad realus prekių (popieriaus, kartono ir polietileno pakuočių atliekų) tiekimas įvyko ir tai patvirtina BUAB „XXX“ bankroto administratorius pateikti susisteminti patikrinimo rezultatai. BUAB „XXX“ pateikė dokumentus, kad bendrovės 2005-2006 metais sudaryti sandoriai su UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dėl popieriaus, kartono ir polietileno pakuočių atliekų pirkimo buvo realiai įvykdyti. Pirkėjai už parduotas prekes atsiskaitė į UAB „XXX“ banko sąskaitą sumokėdami virš milijono litų (1.169.573,42 Lt), tame skaičiuje 530.104,89 Lt buvo apmokėta faktoringo bendrovių lėšomis (UAB „XXX“ ir XXX bankas). Šie faktai rodo, kad prekių tiekimas įvyko. Taip pat byloje nustatyta, kad UAB „XXX“ turėjo naudotų autokrautuvų, kuriuos 2006 m. importavo iš Japonijos, o vėliau pardavė, todėl galimai buvo reikalingos autokrautuvų remonto paslaugos. Bendrovė taip pat turėjo internetinį tinklapį, todėl jo sukūrimo ir administravimo paslaugos galėjo būti perkamos.

34714.3. Teismas nenagrinėjo BUAB „XXX“ bankroto administratoriaus į bylą pateiktų įrodymų dėl įsigytų bei tretiesiems asmenims parduotų prekių (kas paneigia išvadą dėl iškreiptos bendrovės ūkinės komercinės veiklos bei duomenų apie turtą). Faktinio prekių pardavimo klausimo FNTT Vilniaus apskrities skyriaus ir Vilniaus AVMI specialistai netyrė ir dėl jo nepasisakė.

34814.4. Skundžiamu teismo nuosprendžiu nepagrįstai ir neteisėtai priteista iš UAB „XXX“ solidariai su kitais nuteistaisiais Vilniaus AVMI valstybės naudai 23 555,91 Eur civilinio ieškinio suma. UAB „XXX“ teisme paaiškino, kad 2010-09-03 ir 2010-09-06 Bendrovė pateikė Vilniaus AVMI patikslintas PVM deklaracijas dėl tų pačių sumų ir laikotarpių, kurie nurodyti Specialisto išvadoje ir papildomai deklaravo 84 625 Lt (24 509,09 Eur) mokėtiną į biudžetą PVM už 2005 m. sausio - birželio mėn., lapkričio, gruodžio mėn. bei 2006 m. vasario - gruodžio mėn. Visos pateiktos deklaracijos buvo apskaitytos VMI prie FM mokesčių apskaitos informacinės sistemos programoje, t.y. mokesčių mokėtojo kortelėje, tačiau jokia PVM nepriemoka už minėtus laikotarpius mokesčių mokėtojo kortelėje nėra nurodyta. Priešingai, UAB „XXX“ Mokesčių mokėtojo kortelėje nurodyta, kad šią papildomai deklaruotą 81 333,88 Lt (23 555,91 Eur) mokėtino PVM sumą VMI 2010 m. padengė iš kitų UAB „XXX“ permokėtų mokesčių sumų. VMI, atsakydamas į BUAB „XXX“ administratorius paklausimą, nurodė, kad bendrovei patikslinus PVM deklaracijas už 2005–2006 metus iki 2011-06-01 naudotoje informacinėje sistemoje buvo atlikta sumokėtų įmokų ir permokų „optimizacija“, siekiant atsižvelgti į to paties mokesčio turėtas permokas apskaičiuojant delspinigius. Patikslinus mokėtinas PVM prievoles, jos buvo padengtos, ir nuo jų apskaičiuotos mažesnės delspinigių sumos, tačiau permokų neužteko padengti visoms prievolėms, todėl nepriemokos atsirado prie kitų prievolių. Toks VMI atsakymas rodo, kad VMI pakeitė mokesčių apskaitos duomenis ir padengė kai kurias nesumokėtas valstybės biudžetui mokesčių skolas ir tokių veiksmų rezultate PVM nepriemokos už laikotarpius, nurodytus specialisto išvadoje, neliko. Todėl skundžiamu teismo nuosprendžiu VMI nepagrįstai priteista 23555,91 Eur civilinio ieškinio suma, kuriai yra atliktas įskaitymas.

34914.5. Apelianto teigimu, skundžiamu teismo nuosprendžiu nepagrįstai ir neteisėtai paliktas galioti laikinas nuosavybės teisių apribojimas į BUAB „XXX“ turtą, uždraudžiant valdyti ir disponuoti šiuo turtu bankroto proceso metu, civilinio ieškinio užtikrinimui iki nuosprendžio įvykdymo. Skunde nurodoma, kad BUAB „XXX“ yra bankrutuojanti įmonė (bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartimi). BUAB „XXX“ laikinas nuosavybės teisių apribojimas taikomas nuo 2007-05-08, t. y. jau daugiau nei devynerius metus. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme gauta 2010 m. gruodžio 20 d., teisme byla buvo nagrinėjama daugiau nei penkerius metus. Dėl besitęsiančio baudžiamojo proceso ir byloje pritaikyto laikino nuosavybės teisių apribojimo į visą BUAB „XXX“ turtą yra stabdomos bankroto procedūros, patiriamos išlaidos turto saugojimui, negaunama lėšų kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti bei teismo patvirtintoms administravimo išlaidoms padengti, pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumo principas. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į BUAB „XXX“ turtą prieštarauja Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) nustatytai bankrutuojančios įmonės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkai (LR ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis). Vilniaus AVMI finansiniai reikalavimai BUAB „XXX“, kildinami iš civilinio ieškinio, gali būti tenkinami tik griežtai laikantis LR ĮBĮ 33- 36 straipsniuose nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Skunde pažymima, kad skundžiamu teismo nuosprendžiu BUAB „XXX“ turto konfiskavimas nėra pritaikytas, todėl laikinas nuosavybės teisės apribojimas turi būti panaikintas ir visas bankrutuojančiai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas turi būti perduodamas bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriui, kuris LR ĮBĮ nustatyta tvarka atliks įmonės likvidavimo ir kreditorių reikalavimų patenkinimo procedūras. Tai atitiktų Teisėjų tarybos 2014-06-02 rašte Nr. 36P-170-(7.1.10) „Dėl bankroto teisės nuostatų reglamentuojančių apribojimų turtui panaikinimą, taikymo“ išdėstytą poziciją, kad tuo atveju, kuomet laikinas nuosavybės teisės apribojimas taikomas civiliniam ieškiniui užtikrinti arba galimam civiliniam ieškiniui byloje užtikrinti, atsižvelgiant į bankroto proceso paskirtį ir tikslą, su civiliniu ieškiniu susiję dokumentai, tame tarpe ir su laikinu nuosavybės teisės apribojimu šiam ieškiniui užtikrinti susiję dokumentai, perduotini bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Perdavus minėtus dokumentus bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, baudžiamojoje byloje pritaikyti nuosavybės teisės apribojimai yra panaikinami bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi. Tos pačios nuostatos taikytinos ir BUAB „XXX“ sumokėtai užstato sumai. Nuosprendžiui įsiteisėjus, BUAB „XXX“ priklausantys 5 792,4 Eur turi būti grąžinti BUAB „XXX“ ir įskaitytas į bendrą bankrutuojančios įmonės kreditoriams dalytiną turtą.

35015. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinį skundą, o nuteistųjų D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjų bei JA VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) ir BUAB ,,XXX“ įgaliotų atstovų apeliacinius skundus atmesti.

35115.1. Apeliantas nuteistasis D. B. ir jo gynėja prašė tenkinti nuteistojo D. B. apeliacinį skundą.

35215.2. Apeliantas nuteistasis R. P. ir jos gynėjas prašė tenkinti nuteistojo R. P. apeliacinį skundą.

35315.3. Nuteistasis S. L. ir apeliantas nuteistojo S. L. gynėjas prašė tenkinti nuteistojo S. L. gynėjo apeliacinį skundą.

35415.4. Apeliantas nuteistojo N. G. gynėjas prašė tenkinti jo apeliacinį skundą.

35515.5. Apelianto nuteisto JA BUAB ,,XXX“ atstovas prašė tenkinti šio juridinio asmens įgalioto atstovo apeliacinį skundą.

35615.6. Apelianto nuteisto JA VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) atstovas prašė tenkinti šio juridinio asmens įgalioto atstovo apeliacinį skundą.

35715.7. Nuteistasis R. T. ir jo gynėja prašė atmesti prokuroro apeliacinį skundą.

35816. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas.

359Nuteistojo D. B. ir R. P., nuteistųjų N. G. ir S. L. gynėjų bei nuteisto BUAB ,,XXX“ įgalioto atstovo apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

360Nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgalioto atstovo apeliacinis skundas atmestinas.

36117. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistųjų N. G. D. B., S. L., R. P., juridinių asmenų VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) ir BUAB ,,XXX“ kaltumas padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, nuteistųjų D. B., S. L., R. P., N. G. kaltumas padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje, bei nuteistojo D. B. kaltumas padarius nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 3 dalį ir 222 straipsnio 1 dalyje, įrodytas byloje surinktų, teisme ištirtų ir patikrintų bei pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nuosekliai išdėstytų ir aptartų įrodymų visuma. Pirmosios instancijos teismas nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, byloje surinktus įrodymus įvertino, nepažeisdamas BPK įtvirtintų įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrųjų nuostatų, ir pagrįstai priėmė N. G., D. B., S. L., R. P. ir juridiniams asmenims VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) ir BUAB ,,XXX“ apkaltinamąjį nuosprendį. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai nuteistajam R. T. taikė BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatas; taip pat netinkamai taikė BK 72 straipsnio (turto konfiskavimas) nuostatas ir neteisingai išsprendė civilinių ieškinių patenkinimo klausimą. Dėl to skundžiamas teismo nuosprendis keistinas BPK 328 straipsnio 1, 4 punktuose numatytais pagrindais.

362Dėl apeliacinių skundų argumentų, susijusių su BPK pažeidimais

36318. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai bei juridinių asmenų įgalioti atstovai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo minėtų nuteistųjų atžvilgiu priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu ir prašydami jį panaikinti, savo apeliaciniuose skunduose nurodo įvairaus pobūdžio BPK pažeidimus, padarytus tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu, kurie apeliantų teigimu, sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą. Teisėjų kolegija dėl apeliantų skunduose nurodomų BPK pažeidimų pasisako atskirai.

364Dėl nuteistojo S. L. teisės į gynybą pažeidimo ikiteisminio tyrimo metu (dėl nuteistojo S. L. gynėjo apeliacinio skundo argumentų)

36519. Apeliantas nuteistojo S. L. gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeista nuteistojo S. L. teisė į gynybą. Tokį teiginį apeliantas argumentuoja tuo, kad 1) S. L. faktiškai buvo sulaikytas 2007-05-09 apie 10 val., pradėjus kratą VšĮ ,,XXX“ patalpose metu, kurioje S. L. dalyvavo be aiškaus procesinio statuso, tačiau šis asmens laisvės suvaržymas nebuvo užfiksuotas ir S. L. nebuvo užtikrinta teisė turėti gynėją nuo sulaikymo momento, dėl to toks S. L. sulaikymas buvo neteisėtas; 2) 2007-05-09 surašytas įtariamojo S. L. apklausos protokolas ir atlikta jo asmens krata, nedalyvaujant gynėjui, todėl nuteistojo S. L. pirminės apklausos pas tyrėją, taip pat ir 2007-05-15 apklausa pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kuri iš esmės nevyko, nes S. L. jos metu tik patvirtino anksčiau duotus parodymus, yra neteisėtos ir tokie S. L. parodymai negali būti vertinami kaip patikimi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, tokie apelianto teiginiai nepagrįsti.

36619.1. BPK 2 straipsnyje numatyta pareiga atskleisti nusikalstamas veikas tenka prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kurios kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Ikiteisminio tyrimo duomenys, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, surenkami atliekant BPK numatytus tyrimo ir kai kuriuos procesinės prievartos veiksmus. Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai sprendžia kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus konkrečioje byloje atlikti, kad greitai ir išsamiai būtų atskleista nusikalstama veika ir nustatyti kalti asmenys. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-05-05 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (toliau – FNTT) pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-00026-07 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų BK 203 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 2,3 dalyse, 222 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas, prokuroro prašymu, 2007-05-05 nutartimi leido daryti kratą VšĮ ,,XXX“ patalpose, siekiant surasti ir paimti nutartyje nurodytus dokumentus ir daiktus, galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti (18 t. b. l. 7). Tokios teismo nutarties pagrindu 2007-05-09 10.20 val. buvo pradėta krata VšĮ ,,XXX“ administracinėse patalpose. Kratos (ir poėmio) tvarką reglamentuoja BPK 149 straipsnio nuostatos. Iš kratos protokolo turinio matyti, kad kratos metu (krata buvo atliekama nuo 10.20 val. iki 12.00 val.) dalyvavo VšĮ ,,XXX“ direktorius G. T., partneris S. L., administratorė (t. 18, b. l. 8-9). Nuteistasis S. L. VšĮ ,,XXX“ patalpose nebuvo atsitiktinis asmuo, jis buvo VšĮ ,,XXX“ dalininkas (teisiamajame posėdyje pats kaltinamasis S. L. patvirtino, kad jis turėjo 40 procentų šios įmonės dalių), todėl jo dalyvavimas kratoje vertintinas kaip įmonės, kurioje buvo daroma krata, atstovo dalyvavimas (BPK 145 straipsnio 4 dalis), o ne laikinu sulaikymu BPK 140 straipsnio prasme. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas nuteistojo S. L. gynėjo skundo argumentas, kad S. L. ikiteisminio tyrimo metu buvo apribota teisė į gynybą, kuri pasireiškė tuo, jog kratos VšĮ ,,XXX“ patalpose metu nedalyvavo gynėjas. BPK 48 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta gynėjo teisė dalyvauti veiksmuose, kurie atliekami su įtariamuoju, taip pat įtariamojo arba jo gynėjo prašymu atliekamuose veiksmuose. Iš bylos medžiagos matyti, kad krata VšĮ ,,XXX“ patalpose buvo atliekama 2007-05-09, nuo 10.20 val. iki 12.00 val., o pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką S. L. buvo įteiktas kitą dieną – 2007-05-10. Todėl S. L. dar nesant įtariamuoju, gynėjas dalyvauti kratoje, vykusioje VšĮ ,,XXX“ patalpose, neprivalėjo. Gynėjo kvietimo ir paskyrimo tvarka yra numatyta BPK 50 straipsnyje, kuriame ir numatyta, kad teisė turėti gynėją išaiškinama įtariamajam ir kaltinamajam.

36719.2. Bylos medžiaga patvirtina, kad S. L. ikiteisminio tyrimo metu faktiškai buvo sulaikytas 2007-05-09 13.30 val., baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo, motyvuojant laikiną sulaikymą tuo, kad jis gali trukdyti procesui. Sulaikymo metu S. L. pasirašytinai buvo išaiškintos BPK 21 straipsnyje numatytos įtariamojo teisės, tarp jų ir teisė nuo sulaikymo turėti gynėją (laikino sulaikymo protokolas, t. 19, b.l. 1). Po sulaikymo, vadovaujantis BPK 145-146, 149, 179 straipsniais, buvo atlikta asmens krata, dėl kurios procedūros kratomasis asmuo jokių pareiškimų, prašymų, be kita ko, ir turėti gynėją, nepareiškė (t. 19, b. l. 2). Minėta, kad pirminis pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje padarymo, pasirašytinai įtariamajam S. L. buvo įteiktas 2007-05-10 ir įtariamajam dar kartą, pasirašytinai buvo išaiškinta teisė turėti gynėją. Įtariamajam S. L. pareiškus, kad jis ginsis per savo pasirinktą advokatą R. P., buvo užtikrintas pastarojo dalyvavimas ir šiam dalyvaujant buvo atliktos įtariamojo apklausos 2007-05-10 ir 2007-05-11, apklausos protokolus įtariamasis perskaitė ir patvirtino kaip teisingus (19 t. b.l. 3-4, 5, 6, 7-8, 11-13). Įtariamasis S. L. iš laikino sulaikymo buvo paleistas 2007-05-11 12.40 val. (19 t. 14 b.l.) ir jam šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu kardomoji priemonė – suėmimas taikoma nebuvo (19 t., b.l. 15, 16-17). Įtariamojo S. L. apklausa pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo atlikta 2007-05-15, įtariamajam būnant laisvėje, dalyvaujant jo pasirinktam gynėjui. Įtariamasis apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją protokolą asmeniškai pasirašė, patvirtindamas jo turinio teisingumą ir nei jis pats, nei jo gynėjas pareiškimų ar pastabų nei dėl apklausos procedūros, nei dėl protokolo turinio nepareiškė (19 t. b.l. 26-27). Apelianto nurodoma aplinkybė, kad įtariamasis S. L., pasikeitus jo gynėjui, duodamas papildomus parodymus 2010-04-13 (praėjus beveik 3 metams nuo jo pirminių apklausų), atsisakė savo ankstesnių 2007-05-11 ir 2007-05-15 duotų parodymų, motyvuodamas tuo, kad neva jo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo pareigūnai naudojo psichologinį poveikį, gąsdindami paskirti kardomąją priemonę – suėmimą, jei šis neduos palankių kaltinimui parodymų (19 t. b. l. 31-36), yra nepagrįsta objektyviais bylos duomenimis (byloje nėra skundų dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų) ir prieštarauja bylos medžiagai. Iš jos, kaip jau aptarta aukščiau, matyti, kad visos įtariamojo apklausos vyko jo pasirinkto advokato akivaizdoje, visi apklausos protokolai pasirašyti tiek paties įtariamojo, tiek jo gynėjo, patvirtinant tokių apklausų metu duotų parodymų teisingumą.

36819.3. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto nuteistojo S. L. gynėjo teiginius dėl nuteistojo S. L. laikino sulaikymo neteisėtumo, pažeistos teisės turėti gynėją nuo sulaikymo ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų neteisėtumo.

369Dėl ikiteisminio tyrimo ir prokuroro šališkumo (dėl nuteistojo S. L. gynėjo ir R. P. apeliacinių skundų argumentų)

37020. Apeliantai: nuteistasis R. P. ir nuteistojo S. L. gynėjas savo apeliaciniuose skunduose teigia, kad ikiteisminis tyrimas buvo šališkas. Abu apeliantai tokį šališkumą sieja su ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų vertinamu, teigdami, kad remiantis tais pačiais duomenimis nagrinėjamoje byloje kaltinamiesiems buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, o kitame, išskirtame ikiteisminiame tyrime įtariamiesiems: T. T., R. L. ir J. Š. dėl tų pačių veikų baudžiamasis procesas nutrauktas. Be to, apeliantas nuteistojo S. L. gynėjas įžvelgia prokuroro, organizavusio ikiteisminį tyrimą, šališkumą BPK 58 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų prasme. Toks šališkumas argumentuojamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu prokuroras netenkino S. L. ir jo gynėjo prašymų; slėpė kaltinimui nepalankius duomenis, neprašė teismo nutraukti bylą dėl S. L. inkriminuotų nusikalstamų veikų, dėl kurių buvo suėję senaties terminai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantų teiginiai nepatvirtina ikiteisminio tyrimo ir jį organizavusio prokuroro šališkumo fakto.

37120.1. Ikiteisminis tyrimas yra viena iš baudžiamojo proceso stadijų, kurioje prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms tenka pareiga atskleisti nusikalstamas veikas. Ikiteisminį tyrimą reglamentuoja BPK IV dalis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nurodyta, jog „ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras“. Šios konstitucinės prokuroro funkcijos yra detalizuotos LR baudžiamojo proceso kodekse. BPK 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Prokuroras gali nuspręsti pats atlikti visą ikiteisminį tyrimą ar jo dalį. Prokuroro įgaliojimai atliekant ikiteisminį tyrimą apibrėžti BPK 170 straipsnyje, o prokuroro atliekami veiksmai numatyti BPK 178 straipsnyje. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas reglamentuojamas BPK 63 straipsnio nuostatų. Vadovaujantis BK 170 straipsnio 4 dalies 1 punktu, ikiteisminių tyrimų sujungimo ir atskyrimo klausimas priskiriamas išskirtinai prokuroro kompetencijai. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjama byla, vadovaujantis BPK 170 straipsnio 4 dalies 1 punktu, prokuroro 2010-10-15 nutarimu buvo atskirta iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 06-1-00026-07, kuris buvo didelės apimties (virš 50 įtariamųjų, kuriems buvo inkriminuotos įvairios tęstinės, daugiaepizodinės nusikalstamos veikos), ir apie tokį prokuroro sprendimą buvo informuoti suinteresuoti asmenys (1 t. b. l. 183-184). Byloje nėra duomenų, kad nagrinėjamoje byloje nuteisti asmenys ar jų gynėjai ir atstovai prokuroro nutarimą būtų skundę aukštesniajam prokurorui. Iš bylos medžiagos matyti, kad dėl apeliantų skunduose nurodomų asmenų: T. T., R. L. ir kt. baudžiamasis persekiojimas vyko atskirtame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-00026-07, todėl kitoje byloje priimtų prokuroro procesinių sprendimų, tarp jų ir nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą kitų asmenų atžvilgiu, pagrįstumas bei teisėtumas šioje nagrinėjamoje byloje negali būti vertinamas. Pagal BPK 255 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas bylos nagrinėjimo teisme ribas teismas negali pasisakyti dėl nagrinėjamoje byloje nekaltinamų asmenų veiksmų juridinio vertinimo, nes tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekviena byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 255 straipsnis), o teismo nuosprendis grindžiamas tiesiogiai ištirtais įrodymais, t.y. įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 242 straipsnio 1 dalis, 301 straipsnio 1 dalis). Dėl to, nors ši byla ir apeliantų skunduose nurodoma išskirta byla, kurioje įtarimai buvo pareikšti T. T., R. L. ir kt., susijusios, nes jose buvo tiriamos aplinkybės dėl sukčiavimo PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, tačiau išvados dėl S. L., R. P., o taip pat ir kitų šioje byloje kaltintų ir nuteistų asmenų, kaltumo gali ir turi būti grindžiamos būtent šioje konkrečioje byloje surinktais, teisme išnagrinėtais ir teismo įvertintais įrodymais, nepažeidžiant BPK normų, reglamentuojančių nagrinėjimo teisme ribas, įrodinėjimą baudžiamajame procese ir nuosprendžio, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu, pagrindimą.

37220.2. Proceso metu teisę reikšti prašymus, susijusius su procesiniais interesais, turi ir įtariamasis, ir jo gynėjas (BPK 21 ir 48 straipsniai). BPK 178 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įtariamasis, jo gynėjas turi teisę raštu prašyti prokurorą atlikti šio Kodekso 97 straipsnyje, XII ir XIV skyriuose numatytus veiksmus bei numatyta tokių prašymų realizavimo procedūra. Tačiau įtariamojo (ir gynėjo) teisė pateikti prašymus nėra absoliuti, nes jos įgyvendinimas priklauso nuo to, kiek pateikti konkretūs prašymai gali turėti įtakos bylos aplinkybių tyrimo išsamumui. Prokuroras privalo apsvarstyti įtariamojo pateiktus prašymus ir, išsiaiškinęs, ar jie turi reikšmės išsamiam bylos aplinkybių ištyrimui, priimti dėl jų atitinkamus sprendimus (BPK 178 straipsnio 2 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, kad įtariamasis S. L. ir jo gynėjas ikiteisminio tyrimo metu teikė prokurorui įvairaus pobūdžio prašymus (dėl procesinių prievartos priemonių ir kardomųjų priemonių panaikinimo, leidimo laikinai nesilaikyti kardomosios priemonės sąlygų, dėl fonoskopinės ir rašysenos ekspertizių skyrimo, dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir kt.) (19 t. b. l. 92-95; 113, 121, 124-127) ir visi šie prašymai buvo išspręsti BPK 178 straipsnyje nustatyta tvarka. Neatitinka bylos medžiagos apelianto teiginiai, kad ikiteisminio tyrimo metu visi nuteistojo S. L. ir jo gynėjo prašymai buvo atmesti. Priešingai, dalis prašymų buvo patenkinta. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad visais atvejais, kai prokuroras atmesdavo gynybos prašymus, nutarime buvo išaiškinama jo apskundimo ikiteisminio tyrimo teisėjui tvarka. Taigi įtariamųjų teisės ikiteisminio tyrimo metu buvo užtikrintos ir jų pažeidimų nenustatyta.

37320.3. Prokuroro nušalinimo pagrindai išvardinti BPK 58 straipsnio 1 dalyje. BPK 58 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad BPK 57 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo, tarp jų ir prokuroras, negali dalyvauti procese, jeigu jis pats ar jų šeimos nariai ar giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi, arba jei proceso dalyviai motyvuotai nurodo kitokias aplinkybes, keliančias pagrįstų abejonių BPK 57 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nešališkumu (BPK 58 straipsnio 1 dalies 3 punkte). Nagrinėjamoje byloje ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą pirmosios (ir apeliacinės) instancijos teisme palaikė prokuroras T. Osipovičius. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad tiriant bylą ar nagrinėjant ją teisme prokuroras būtų asmeniškai suinteresuotas bylos baigtimi. Pradėjus iš esmės nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme proceso dalyviai prokurorui T. Osipovičiui nušalinimo nereiškė ir tik paaiškėjus aplinkybei, kad ikiteisminis tyrimas kitoje byloje dėl analogiškų nusikalstamų veikų padarymo T. T., R. L., J. Š. ir kt., nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių šių asmenų kaltę, nuteistasis S. L. pareiškė nušalinimą prokurorui T. Osipovičiui BPK 58 straipsnio 1 dalies 3, 4 punkte numatytais pagrindais (53 t. b. l. 126-131). Pirmosios instancijos teismas šį prašymą išnagrinėjo ir priėmė 2016-01-21 nutartį, kurioje išdėstė tokio prašymo atmetimo motyvus (53 t. b. l. 138-139). Apeliaciniame skunde apeliantas iš esmės atkartoja pirmosios instancijos teismui pateikto 2015-11-04 pareiškimo dėl prokuroro nušalinimo turinį, dėl kurio nepagrįstumo yra pakankamai motyvuotai pasisakyta minėtoje pirmosios instancijos teismo nutartyje. Teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo 2016-01-21 nutartyje išdėstytiems motyvams, pažymi, kad ikiteisminio tyrimo nutraukimas kitoje byloje (šiuo atveju Nr. 06-1-00026-07) neturi įtakos S. L. teisinei padėčiai nagrinėjamoje byloje ir neįrodo prokuroro šališkumo BPK 58 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme. S. L. baudžiamosios atsakomybės klausimas sprendžiamas pagal šioje konkrečioje byloje surinktus, išnagrinėtus ir įvertintus įrodymus. Pirmosios instancijos teismas visus byloje surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino ir dėl jų įrodomosios reikšmės skundžiamame nuosprendyje išdėstė išsamius motyvus ir padarė išvadas atitinkančias šioje byloje nustatytas aplinkybes.

37420.4. Apelianto nuteistojo S. L. nurodoma neva prokuroro šališkumą įrodanti aplinkybė, kad prokuroras neprašė teismo nutraukti bylą dėl S. L. inkriminuotų nusikalstamų veikų, dėl kurių buvo suėję senaties terminai, prieštarauja bylos medžiagai. Iš 2016-01-21 teisiamojo posėdžio protokolo turinio matyti, kad prokuroras, sakydamas apygardos teisme galutinę baigiamąją kalbą, pasisakė dėl baudžiamosios atsakomybės senaties terminų ir, priešingai nei teigia apeliantas, prašė bylą kaltinamajam S. L., vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, dalyje dėl kaltinimo padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, nutraukti, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai (t. 48, b. l. 170-177). Apelianto teiginys, kad prokuroras slėpė kaltinimui nepalankius duomenis apeliaciniame skunde konkrečiais faktais, nemotyvuotas, todėl teisėjų kolegija neturi galimybės teisiškai įvertinti tokio teiginio pagrįstumo, dėl to jį vertina kaip deklaratyvų.

37520.5. Remiantis bylos medžiaga ir tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas aptariamoje byloje buvo atliktas išsamiai ir nešališkai. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamųjų R. P. ir S. L., o taip pat ir kitų įtariamųjų teisių pažeidimų nenustatyta, įtariamųjų pateikti prašymai buvo išspręsti baudžiamojo proceso nustatyta tvarka. Vien tai, kad ne visi įtariamųjų prašymai buvo tenkinti, dar nereiškia, kad buvo pažeistos įtariamųjų teisės. Nagrinėjamoje byloje ikiteisminį tyrimą organizavęs ir jam vadovavęs bei valstybinį kaltinimą pirmosios instancijos teisme (taip pat ir apeliacinės instancijos teisme, kuriame proceso dalyviai nušalinimo prokurorui nereiškė (t. 56, b. l. 146-151)) palaikęs prokuroras T. Osipovičius veikė jam suteiktų įgaliojimų ribose ir byloje nėra objektyvių duomenų, įrodančių šio prokuroro šališkumą BPK 58 straipsnio 1 dalies prasme.

376Dėl teismo nešališkumo ir nekaltumo prezumpcijos principų pažeidimo bei įrodymų vertinimo (dėl apeliantų nuteistųjų, jų gynėjų ir atstovų apeliacinių skundų argumentų)

37721. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai bei juridinių asmenų įgalioti atstovai savo apeliaciniuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes neišsiaiškino visų bylos aplinkybių, netinkamai ištyrė ir įvertino surinktus įrodymus, nepagrįstai atmetė nuteistųjų prašymus dėl įrodymų rinkimo, išvadas pagrindė abejonėmis ir prielaidomis, dėl to buvo pažeisti BPK 1, 7, 20, 44 straipsnio 5 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 241 straipsnio 2 dalies reikalavimai, nesilaikyta iš BPK 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kylančio reikalavimo abejones aiškinti kaltinamojo naudai. Tokie apeliantų skundų teiginiai nepagrįsti.

37821.1. Teismo nešališkumo principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucijos) 31 straipsnio 2 dalyje, Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, BPK 44 straipsnio 5 dalyje. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismo nešališkumo reikalavimas turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t.y. nė vienas teisėjas negali turėti asmeninio išankstinio nusistatymo ar būti tendencingas. Antra, teismas turi būti nešališkas objektyviąja prasme, t.y. turi pateikti pakankamas garantijas, pašalinančias bet kokią abejonę dėl galimo teismo šališkumo (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-414/2010). Objektyvusis nešališkumo principo aspektas reiškia ir tai, kad teismo procesas būtų organizuojamas, proceso veiksmai būtų atliekami, su bylos nagrinėjimo teisme dalyviais būtų bendraujama taip, jog proceso metu negalėtų susidaryti įspūdis, kad vienai iš proceso šalių reiškiamas išankstinis priešiškumas ar palankumas. Vertinant objektyviuosius aspektus, turi būti nustatyti realūs faktai, keliantys abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Šališku turėtų būti pripažįstamas teismas, kai bylą išnagrinėjo nors vienas teisėjas, negalėjęs dalyvauti procese dėl BPK 58 straipsnyje išvardytų priežasčių. Tačiau nešališkumo principas negali būti suprantamas pernelyg plačiai. Pagal teismų praktiką nesant konkrečių bylą nagrinėjančio teismo šališkumo požymių, jo konstatavimas neturėtų būti siejamas su priimto nuosprendžio motyvacijos stoka, įrodymų tyrimo rezultatų įvertinimu, kitokiais teismo sprendimo surašymo trūkumais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-495/2014, 2K-67-746/2015, 2K-66-942/2017).

37921.2. Nagrinėjamoje byloje dėl visų apeliaciniuose skunduose nurodytų aplinkybių nėra pagrindo konstatuoti pirmosios instancijos teismo teisėjos asmeninį tendencingumą ar daryti išvadas apie nešališkumo principo pažeidimą objektyviuoju aspektu. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nuteistiesiems buvo išaiškinta teisė nušalinti teisėją, tačiau nušalinimo nei nuteistieji, nei jų gynėjai (atstovai) teismui (teisėjai) nepareiškė. Teismo įrodymų vertinimas, neatitinkantis apeliantų lūkesčių, negali būti laikomas teismo šališkumu. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų visumos vertinimo reikalavimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis) nereiškia, jog faktinėms aplinkybėms nustatyti turi būti išnaudojamos visos įmanomos įrodinėjimo priemonės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-509/2010, 2K-P-89/2014). Teisingą teismo baudžiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas. Iš bylos medžiagos matyti, kad, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, visi proceso dalyvių pateikti prašymai buvo apsvarstyti, dėl jų priimti motyvuoti procesiniai sprendimai. Tai, kad teismas dalį nuteistųjų ir jų gynėjų (atstovų) prašymų netenkino, tarp jų ir nuteistojo S. L. prašymo skirti fonoskopinę ekspertizę, savaime negali būti traktuojama kaip šio teismo šališkumas ar įstatymų garantuojamų kaltinamųjų teisių suvaržymai, sutrukdę teisingai išnagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme. Teismas turi teisę atmesti tuos prašymus, kuriais prašoma išaiškinti aplinkybes, jau nustatytas surinkta bylos medžiaga, arba nustatyti faktus, neturinčius esminės reikšmės ar ryšio su byla (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-299/2009, 2K-247/2011 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas visus proceso dalyvių prašymus apsvarstė ir dėl jų patenkinimo motyvuotai pasisakė, nėra pagrindo pripažinti, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo pažeista nuteistųjų teisė į nešališką teismą ir pažeistos Europos žmogaus teisių teismo 6 straipsnio 1 dalies, BPK 44 straipsnio 5 dalies nuostatos.

38021.3. Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Ši nuostata įtvirtinta ir BPK 44 straipsnio 6 dalyje, Pakto 14 straipsnio 2 dalyje, Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią kiekvienas nusikaltimo padarymu kaltinamas asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), aiškindamas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra pažymėjęs, kad nekaltumo prezumpcija yra pažeidžiama tuo atveju, jeigu teismo sprendimas, susijęs su asmeniu, kaltinamu nusikalstamos veikos padarymu, atspindi nuomonę, jog jis yra kaltas, neįrodžius jo kaltumo pagal įstatymą, būtent jam neturėjus galimybės įgyvendinti savo gynybos teises. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų, Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui, tokia pozicija išreiškia nekaltumo prezumpcijos taikymą baudžiamame procese (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-24/2014; 2K-455/2014 ir kt.). Baudžiamojo proceso kodekse įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje ir 301 straipsnyje. Įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų, o juos vertinti pagal 5 dalyje nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, t.y. pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Teismo proceso dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus ir reikšti nuomones visais byloje sprendžiamais klausimais, tačiau jie teismui nėra privalomi. Proceso dalyvių teismui pateiktų siūlymų dėl įrodymų vertinimo atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

38121.4. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys patvirtina, kad šioje byloje teismas išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tiesiogiai, išsamiai ir nešališkai ištyrė bylos įrodymus: apklausė kaltinamuosius, liudytojus, specialistus, paskelbė dokumentus, turinčius reikšmės bylai nagrinėti (tarnybinius pranešimus, telekomunikacijos tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašymų darymo protokolus, specialisto išvadas, kratos protokolus ir kitus rašytinius bylos įrodymus, perklausė garso įrašus. Pirmosios instancijos teismui tiesiogiai tiriant įrodymus visi proceso dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus apklausiamiems asmenims, žinoti duodamus teisme jų parodymus, betarpiškai dalyvauti tiriant kitus įrodymus ir pareikšti dėl atliekamo tyrimo prašymus bei kitaip naudotis jiems numatytomis procesinėmis teisėmis ir jomis pasinaudojo. Todėl pirmosios instancijos teismas BPK 7 ir 242 straipsnių nuostatų nepažeidė. Pirmosios instancijos teismas apkaltinamajame nuosprendyje, kaip reikalauja BPK 305 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų nuostatos, nuosekliai išdėstė teisiamajame posėdyje ištirtus tiek nuteistuosius kaltinančius, tiek juos teisinančius įrodymus, pateikė jų vertinimo analizę ir remiantis ja padarė faktines bylos aplinkybes atitinkančias išvadas dėl jų kaltumo padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Taip pat pirmosios instancijos teismas aptarė ir gynybos versijas dėl byloje nagrinėjamų įvykių faktinių aplinkybių, dėl nepasitvirtinusių kaltinimų kaltinamuosius išteisino. Skundžiamo teismo nuosprendžio turinys rodo, kad teismo išvados pagrįstos byloje BPK nustatyta tvarka surinktų ir teisme tinkamai, laikantis BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje ir 301 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ištirtų ir patikrintų įrodymų visuma.

38221.5. Apelianto nuteistojo R. P. skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje esančios klaidos įrodo teismo šališkumą taip pat yra nepagrįstos. Apeliantas teisus, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje yra klaidingai nurodyta aplinkybė, kad R. P. sukčiavo UAB ,,XXX“ interesais (nuosprendžio 157 psl.), tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokią pirmosios instancijos teismo klaidą vertina kaip techninio pobūdžio, kurią sąlygojo didelė nuosprendžio turinio apimtis, ir kuri neturėjo įtakos teismo nuosprendžio teisėtumui ir pagrįstumui.

38321.6. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nepadarė esminiais pripažintinų procesinių pažeidimų.

384Dėl asmenų parodymų vertinimo (dėl nuteistųjų, jų gynėjų ir JA VšĮ ,,XXX“ atstovo apeliacinių skundų argumentų)

38522. Apeliantai nesutinka su teismo pateiktu byloje apkaustų asmenų: nuteistųjų ir liudytojų parodymų vertinimu ir kiekvienas savo apeliaciniame skunde pateikia savitą, jiems palankų byloje apklaustų asmenų parodymų vertinimą. Apeliantų teigimu, negali būti vertinami kaip patikimi kaltinantys nuteistųjų R. T. ir R. Č. bei asmenų, kuriems baudžiamosios bylos buvo nutrauktos (T. T., J. K., N. B. ir kt.) parodymai, nes šie asmenys galimai suinteresuoti bylos baigtimi.

38622.1. Pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai pripažįstami įrodymais tuo atveju, kai jie gauti nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-592/2010, 2K-461/2011, 2K-545/2012, 2K-245-693/2016). Išvada dėl asmenų (kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų) parodymų patikimumo daroma įvertinus jų gavimo šaltinį, gavimo būdą (ar jie duoti gera valia, be pašalinės įtakos sugebant būti pakankamai objektyviems dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių), parodymų nuoseklumą, detalumą, išsamumą, logiškumą ir sulyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais gautais iš skirtingų šaltinių (kasacinė praktika 2K-440/2010, 2K-309/2011 ir kitos bylos). Kasacinės instancijos teismo nutartyse yra ne kartą pasisakyta, kad asmenų, kurie atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 391 straipsnio pagrindu, ar kurie toje pačioje byloje yra buvę įtariamieji, parodymai turėtų būti vertinami pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles, tačiau tokių asmenų parodymų savarankiškumo ir objektyvumo vertinimui turi būti skiriamas didesnis dėmesys, nei vertinant kitų liudytojų parodymus, ir tokie parodymai pripažintini įrodymais tik tada, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai patvirtinami kita bylos medžiaga (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2008, 2K-276-976/2015).

38722.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamoje byloje asmenų (kaltinamųjų, liudytojų) parodymai buvo gauti neleistinais būdais, ar kad nebuvo laikomasi teismų praktikoje suformuluotų asmenų parodymų vertinimo taisyklių. Teisiamojo posėdžio protokolo ir skundžiamo apkaltinamojo nuosprendžio aprašomosios dalies turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme buvo išsamiai apklausti visi kaltinamieji ir liudytojai, kurie matė, girdėjo ar kitaip suvokė su tiriamais įvykiais susijusius faktus, aplinkybes ir galėjo tai patvirtinti arba paneigti duodami parodymus teismui. Teismas ištyrė kaltinamųjų ir liudytojų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, juos gretino tarpusavyje ir su kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais. Visi proceso dalyviai betarpiškai dalyvavo asmenų apklausose, girdėjo jų teisme duodamus parodymus, buvo supažindinti su ikiteisminio tyrimo metu duotais asmenų parodymais, turėjo teisę teisme užduoti apklausiamiems asmenims klausimus, aiškintis aplinkybes ir jas tikslinti, ir tokia teise aktyviai naudojosi. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje yra nuosekliai ir išsamiai išdėstyti kaltinamųjų ir liudytojų bylos proceso metu duoti parodymai, visi jie yra teismo įvertinti tiek atskirai, tiek kitų byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų kontekste. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija aplinkybių, kurios leistų konstatuoti, kad šioje byloje asmenų parodymai gauti neteisėtais būdais, nenustatė. Dėl įtariamojo S. L. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pradžioje, gavimo būdo teisėjų kolegija pasisakė, atsakydama į apelianto argumentus dėl nuteistojo S. L. teisės į gynybą ikiteisminio tyrimo metu pažeidimo, todėl dėl kartą dėl analogiškų apelianto teiginių nepasisako.

38822.3. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija apeliantų teiginius dėl galimo nuteistųjų R. T. ir R. Č., liudytojų T. T., R. L., J. Š., J. K., A. K., N. B., kuriems taip pat buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir kt., susitarimo su prokuroru duoti kaltinimui palankius parodymus, siekiant palengvinti savo ar savo šeimos narių teisinę padėtį, vertina kaip deklaratyvius. Šioje byloje visi kaltinamieji (šiuo metu nuteistieji) ir liudytojai buvo apklausti baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka. Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas vertino tiek nuteistuosius kaltinančius, tiek ir juos teisinančius nuteistųjų ir liudytojų parodymus, gretino jų parodymus tarpusavyje ir su kitais bylos įrodymais, šalino parodymuose nustatytus prieštaravimus ir skundžiamame nuosprendyje pateikė išsamius asmenų parodymų vertinimo motyvus. Pirmosios instancijos teisme buvo išsamiai apklausti kaltinamieji R. T. ir R. Č., teismas kruopščiai tyrė šių kaltinamųjų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, juos balsu perskaitydamas, tikslino ir šalino juose nustatytus prieštaravimus. Nuteistieji R. T. ir R. Č. iš dalies teisme pripažino savo kaltę ir davė pakankamai išsamius parodymus apie savo ir kitų asmenų dalyvavimą ir vaidmenį nusikalstamų veikų, susijusių su dokumentų klastojimu ir sukčiavimu PVM apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, padaryme. Proceso dalyviai turėjo teisę kaltinamiesiems užduoti jiems svarbius klausimus, tikslinti jų nurodomas aplinkybes, ir tokiomis teisėmis naudojosi. Tai, kad apeliantai nesutinka su jiems nepalankiais nuteistųjų R. T. ir R. Č. parodymais, nereiškia, kad šių nuteistųjų parodymai yra neobjektyvūs ir neteisingi. Teismas šių nuteistųjų parodymus vertino kitų byloje surinktų įrodymų kontekste, ir rėmėsi tais jų parodymais, kuriuos patvirtino kiti bylos įrodymai.

38922.4. BPK nėra numatyti draudimai kaip liudytojus apklausti asmenis, baudžiamajame procese turėjusius įtariamojo ar kaltinamojo statusą, taip pat ir nuteistus asmenis. Tokių liudytojų parodymai vertinami su kitais baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais. Teismų praktikoje konstatuota, kad egzistavusi (egzistuojanti) baudžiamosios atsakomybės pritaikymo grėsmė savaime nepagrindžia išvados, kad tokių liudytojų parodymai negali būti objektyvūs, kad teisėsaugos pareigūnai tokioje situacijoje paprastai gali išgauti neteisingus parodymus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-P-178/2012). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija aplinkybių, kurios duotų pagrindą abejoti nagrinėjamoje byloje apklaustų liudytojų T. T., J. Š., J. K., R. L., A. K. (t. 52, b.l. 177-179; t. 53, b.l. 111-112; 113-115), kurie ikiteisminio tyrimo metu turėjo įtariamųjų statusą, liudytojo N. B., kuris įtariamas sukčiavimu kitoje byloje (t. 53, b. l. 116-125), parodymų objektyvumu ir teisingumu, nenustatė. Šioje byloje apklausti liudytojai, kuriems ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti, davė parodymus apie įvykius, kuriuose dalyvavo ir jie patys, apklausų metu kalbėjo ir apie savo veiksmus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad šių liudytojų parodymų turiniui reikšmingos įtakos galėjo turėti ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai.

390Dėl telefoninių pokalbių kontrolės teisėtumo ir jos metu gautų duomenų leistinumo ir įrodomosios reikšmės (dėl nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjų ir nuteistojo R. P. apeliacinių skundų argumentų)

39123. Apeliantai: nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai bei nuteistasis R. P. apeliaciniuose skunduose nurodo, jog teismas nepagrįstai patikimu įrodymu pripažino duomenis, gautus vykdant nuteistųjų telefoninių pokalbių kontrolę. Nuteistojo S. L. gynėjas teigia, kad telefoninių pokalbių kontrolės metu gautų duomenų autentiškumas nepatikrintas, neaišku, kokioje byloje ir dėl kokių nusikalstamų veikų jie gauti, be to, jie nepagrįsti kitais bylos duomenimis. Nuteistojo N. G. gynėjas teigia, kad telekomunikacinių priemonių pagalba gauti bylos duomenys negali būti vertinamas kaip objektyvūs N. G. kaltės įrodymai, nes teismui buvo pateikta tik kaltinimui palankių telefoninių pokalbių dalis ir nebuvo vertinami pokalbiai, paneigiantys nuteistųjų kaltę. Nuteistojo R. P. teigimu, byloje esančios telefoninių pokalbių ir susirašinėjimų (SMS žinučių) išklotinės nepatvirtina, kad jis (R. P.) užsiėmė neteisėta veikla ar tokioje veikloje dalyvavo. Tokie apeliantų teiginiai yra nepagrįsti.

39223.1. Pagal BPK 20 straipsnį įrodymais pripažįstami duomenys, gauti įrodinėjimo subjektų veiklą reglamentuojančių įstatymų – BPK, Kriminalinės žvalgybos įstatymo (šis įstatymas nuo 2013-01-01 pakeitė Operatyvinės veiklos įstatymą, kuris yra aktualus nagrinėjamos bylos kontekste, toliau – OVĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pradėjus ikiteisminį tyrimą (BPK 166 straipsnis) duomenys, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, paprastai renkami tik BPK nustatyta tvarka (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-302/2013). Apkaltinamojo nuosprendžio pagrindimas duomenimis, gautais atlikus Operatyvinės veiklos įstatyme (nuo 2013-01-01 Kriminalinės žvalgybos įstatymas) numatytus veiksmus, pagal teismų praktiką nelaikomas esminiu BPK pažeidimu, jei tokie duomenys teismo posėdyje yra tinkamai ištirti ir šiais duomenimis įrodinėjamos svarbios bylai aplinkybės nustatomos ir BPK nustatyta tvarka gautais įrodymais.

39323.2. Šioje byloje ikiteisminis tyrimas pradėtas 2007-05-05 vadovaujantis FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjo tarnybiniu pranešimu dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, 203 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 300 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 222 straipsnio 1 dalyje ir joje kaip galimi įtariamieji, be kitų asmenų, buvo įvardinti ir šioje byloje nuteisti fiziniai asmenys: R. T., R. Č., N. G., D. B., S. L., R. P. (t. 1, b. l. 1-3). Šioje byloje nuteistiems asmenims inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu galiojo OVĮ, kuris ir reglamentavo operatyvinės veiklos priemonių, tarp jų – techninių priemonių naudojimą operatyvinėje veikloje. OVĮ 17 straipsnyje buvo nurodyta, kad įslaptinta operatyvinė informacija įstatymų nustatyta tvarka gali būti išslaptinama ir panaudojama baudžiamajame procese, tokiu atveju surašomas protokolas dėl operatyvinių veiksmų atlikimo. Ikiteisminio tyrimo metu FNTT prie bylos pridėjo OVĮ tvarka gautus duomenis: protokolus dėl operatyvinių veiksmų atlikimo ir užfiksuotų telefoninių pokalbių suvestines, atliekant slaptą N. B. (39 t., b.l. 9-11; 12-88; 40 t. b.l. 112-126), E. S. (39 t. 89, 90-123; 40 t. b. l. 132), R. Č. (39 t., 124-125, 129-140; 40 t. b.l. 1-6; 9-31;33-50; 73-111); R. T. (39 t. b. l. 141-142; 143-176; 40 t. 7-8, 51-60; 63-72), N. G. (39 t. b.l. 177, 157-159; 40 t. b.l. 129-131) telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę bei fiksavimą. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų tyrimą, ėmėsi priemonių pašalinti abejones dėl operatyvinių veiksmų atlikimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teisme teismui buvo pateikta iš dalies išslaptintų 10 (dešimt) Vilniaus apygardos teismo nutarčių dėl techninių priemonių panaudojimo specialia tvarka (48 t. b. l. 76-82; 92-94), su kuriomis, kaip ir kita bylos medžiaga, turėjo galimybę susipažinti visi nuteistieji ir jų gynėjai. Iš Vilniaus apygardos teismo nutarčių dėl techninių priemonių panaudojimo specialia tvarka (ir termino pratęsimo) turinio matyti, kad jomis buvo sankcionuotas (arba pratęstas terminas) slapta N. B., E. S., R. T., R. Č., N. G. telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolė bei fiksavimas, siekiant gauti informacijos apie šių asmenų galimą dalyvavimą nusikalstamoje veikoje, iš valstybės biudžeto apgaulės būdu įgyjant didelės vertės svetimą turtą – valstybės biudžeto lėšas PVM bei kituose nusikaltimuose. Taigi, priešingai nei apeliaciniame skunde teigia nuteistojo S. L. gynėjas, byloje esančių Vilniaus apygardos teismo nutarčių turinys patvirtina, kad jose nurodomų asmenų telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolė buvo vykdoma, siekiant gauti informacijos apie galimą didelio masto sukčiavimą PVM mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo srityje. Tai, kad teismo nutartyse nėra nurodyti konkretūs BK straipsniai (jų dalys), dėl kurių buvo vykdomi slapti operatyviniai veiksmai, šioje konkrečioje byloje nedaro teismo nutarčių ir jų pagrindu surinktų duomenų niekiniais ar nepatikimais, nes teismo nutarčių turinys leidžia pakankamai tiksliai nustatyti dėl kokio pobūdžio nusikalstamų veikų buvo slapta renkama informacija. Iš teisiamojo posėdžio protokolo turinio matyti, kad nagrinėjamoje byloje duomenys, gauti pritaikius OVĮ, buvo patikrinti baudžiamojo proceso įstatymo numatytais veiksmais, nes pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu ištyrė telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolės ir įrašų darymo metu gautus bylos duomenis, pagarsindamas protokolus dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, perklausydamas garso įrašus ir perskaitydamas SMS žinutes, pagarsindamas pokalbių suvestines, aiškinosi, apklausdamas kaltinamuosius, pokalbių turinį ir pokalbių metu naudotų išsireiškimų prasmę (48 t. b. l. 83-90, 95-99). Iš skundžiamo teismo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, analizuodamas byloje esančių telefoninių pokalbių suvestines, vertino šiuos duomenis bylos aplinkybių kontekste ir siejo su kitais byloje surinktais įrodymais. Byloje esantys telefoninių pokalbių ir susirašinėjimų duomenys, kurių dalis buvo gauta ir BPK 154 straipsnio nustatyta tvarka, kartu su kitais byloje surinktais ir teisme ištirtais bei patikrintais įrodymais (kaltinamųjų R. T., R. Č., liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais) patvirtino reikšmingas aplinkybes, reikalingas teisingai išspręsti bylą.

39423.3. Esant aptartoms aplinkybėms, apeliantų išsakytos abejonės dėl byloje atliktų operatyvinių veiksmų teisėtumo neturi jokio pagrindo. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolės ir įrašų darymo metu gauti faktiniai duomenys atitinka BPK 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse reglamentuotus įrodymams keliamus reikalavimus.

395Dėl kratos atlikimo tvarkos ir jos metu gautų duomenų vertinimo (dėl nuteistojo S. L. gynėjo apeliacinio skundo argumentų)

39624. Apelianto nuteistojo S. L. gynėjo teigimu, VšĮ ,,XXX“ patalpose atliekamos kratos metu paimti dokumentai ir daiktai yra neteisėtai gauti įrodymai, nes atliekant kratą buvo pažeista nuteistojo S. L. teisė į gynybą, nes joje nedalyvavo jo gynėjas. Tokie apelianto teiginiai nepagrįsti.

39724.1. Pagal BPK 145 straipsnio 3 dalį krata daroma pagal motyvuotą ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį. Atliekant kratą, kaip nurodyta BPK 145 straipsnio 4 dalyje, turi dalyvauti buto, namo ar kitų patalpų, kuriose daroma krata, savininkas, valdytojas, pilnametis jų šeimos narys ar artimasis giminaitis, o darant kratą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, - tos įmonės, įstaigos ar organizacijos atstovas. Kai nėra galimybės užtikrinti šių asmenų dalyvavimo, krata daroma kviestinio ar savivaldybės institucijos atstovo akivaizdoje.

39824.2. Minėta, kad krata VšĮ ,,XXX“ administracinėse patalpose buvo atliekama 2007-05-09 pagal motyvuotą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2007-05-05 nutartį (18 t. b. l. 7). Šio procesinio veiksmo metu dalyvavo VšĮ ,,XXX“ direktorius G. T., VšĮ ,,XXX“ partneris S. L., administratorė D. M. (t. 18, b. l. 8-9). Šie asmenys atitinka nurodytuosius BPK 145 straipsnio 4 dalyje asmenis ir tai reiškia, kad kratos darymo metu buvo užtikrintas dalyvavimas tų asmenų, kurie su jos atlikimo vieta turi ryšį. Iš 2007-05-09 kratos protokolo turinio matyti, kad kratos metu VšĮ ,,XXX“ administracinėse patalpose buvo rasta ir paimta dalis Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2007-05-05 nutartyje nurodytų dokumentų, kurie yra detaliai nurodyti kratos protokole ir pridėti prie bylos medžiagos (18 t., b. l. 8-9; 10-73). Atlikus kratą, visi joje dalyvavę asmenys, tarp jų ir dalyvavęs S. L., pasirašydami protokolą, patvirtino kratos eigą ir gautus rezultatus. Taigi bylos medžiaga leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad krata buvo atlikta nepažeidžiant BPK 145, 149 straipsniuose nurodytų sąlygų. Teisėjų kolegija dėl nuteistojo S. L. teisės į gynybą pažeidimo, atliekant kratą, šiame procesiniame sprendime jau pasisakė, atsakydama į apelianto skundo argumentus dėl nuteistojo S. L. teisės į gynybą pažeidimo ikiteisminio tyrimo metu.

39924.3. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aptarto ikiteisminio tyrimo veiksmo – kratos – atlikimo pagrindai ir tvarka, nustatyti BPK 145 ir 149 straipsnyje, pažeisti nebuvo, todėl atliekant kratą gauti duomenys atitinka esminius BPK 20 straipsnio 1 dalyje ir 4 dalyse įtvirtintus leistinumo bei liečiamumo reikalavimus, nes gauti įstatymų nustatyta tvarka, teisėtu būdu, juos galima patikrinti (ir tai buvo padaryta) BPK numatytais proceso veiksmais.

400Dėl dokumentų įrodomosios vertės (dėl nuteistojo S. L. gynėjo apeliacinio skundo argumentų)

40125. Nuteistojo S. L. gynėjas teigia, kad byloje esančiuose dokumentuose (sutartyse, darbų perdavimo–priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose) yra suklastotas S. L. parašas, ir šią aplinkybę patvirtina 2010-06-18 Specialisto išvada Nr. 140-(4308)-ISI-4724, todėl tokie dokumentai neturi įrodomosios vertės. Toks apelianto teiginys nepagrįstas.

40225.1. Dokumentų kaip įrodinėjimo priemonės baudžiamajame procese sąvoka pateikta BPK 95 straipsnyje, o jų rūšys BPK 96 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą dokumentas kaip įrodymas gali būti ir įstaigų, organizacijų dokumentai: raštai, pažymos, apskaitos dokumentai, posėdžių protokolai ir kiti oficialūs dokumentai.

40325.2. Kratos VšĮ ,,XXX“, kurios direktoriumi buvo ir S. L., administracinėse patalpose metu buvo rasti ir paimti įmonės vardu surašyti dokumentai: įvairios sutartys, atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderiai (detaliai nurodyti kratos protokole). Dalis tokių dokumentų buvo pasirašyti VšĮ ,,XXX“ vadovo S. L.. Ikiteisminio tyrimo metu tyrėja, vadovaujantis BPK 89, 90, 205 straipsniais, pavedė LPKTC Dokumentų tyrimo skyriui atlikti dokumentų tyrimą, tikslu nustatyti, ar pateiktuose tyrimui dokumentuose yra S. L. ar kito asmens parašai (t. 20, b. l. 6). Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras pateikė 2010-06-18 Specialisto išvadą Nr. 140-(4308)-ISI-4724, kurioje nurodoma, kad į klausimą, ar parašai (S. L. vardu), esantys tyrėjo tirti pateiktuose konkrečiuose dokumentuose (sutartyse, atliktų darbų aktuose, PVM sąskaitose faktūrose ir kasos pajamų orderiuose) yra atlikti S. L., ar kito asmens ranka, nėra galimybių, dėl priežasčių, nurodytų tiriamojoje dalyje. Tiriamojoje specialisto išvados dalyje nurodyta, kad lyginant rašyseną, kuria atlikti parašai su pateiktais tyrimui S. L. rašysenos ir parašų pavyzdžiais buvo nustatyti bendrų ir specialių požymių kaip sutapimai, taip ir skirtumai, kurie dėl tiriamųjų parašų paprastumo, mažo grafinio informatyvumo, didelio variantiškumo rašysenos pavyzdžiuose, nesudaro požymių individualios arba artimos tokiai, visumai, kas neleidžia atlikti visapusiško išaiškintų požymių įvertinimo, todėl atsakyti į klausimą, ar parašai (S. L. vardu) esantys dokumentuose (sutartyse, atliktų darbų aktuose, PVM sąskaitose faktūrose ir kasos pajamų orderiuose) yra atlikti S. L., ar kito asmens ranka, nėra galimybių (20 t. b. l. 11-14). Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, 2010-06-18 Specialisto išvada nenustatė, kad S. L. parašas dokumentuose yra suklastotas. Aplinkybė, kad nėra galimybės nustatyti parašų VšĮ ,,XXX“ dokumentuose autentiškumo, nedaro tokių dokumentų įrodomosios vertės niekinės. Šioje byloje teisėtu būdu (kratos metu) gauti VšĮ ,,XXX“ dokumentai kartu su kitais įrodymais (nuteistųjų R. T., R. Č., liudytojų parodymai, specialisto išvados ir kiti rašytiniai įrodymai) leido teismui nustatyti S. L., taip pat ir kitiems šioje byloje nuteistiems asmenims, inkriminuotų nusikalstamų veikų (dokumentų klastojimo, sukčiavimo) padarymo aplinkybes. Todėl aptariamu atveju VšĮ ,,XXX“ kratos metu rasti ir paimti dokumentai, kurie buvo ištirti teisme ir įvertinti kitų byloje surinktų įrodymų kontekste, pagrįstai panaudoti kaip kaltės įrodinėjimo priemonė.

404Dėl specialisto išvadų ir specialistų paaiškinimų vertinimo (dėl nuteistųjų, jų gynėjų ir JA atstovų apeliacinių skundų argumentų)

40526. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai bei juridinių asmenų įgalioti atstovai savo apeliaciniuose skunduose teigia, kad byloje esančios Specialistų išvados yra neobjektyvūs ir nepatikimi įrodymai. Esminis tokio apeliantų teiginio argumentas yra tas, kad Specialistų išvadose neatsispindi objektyvūs tyrimai, todėl Specialisto išvados negali būti pripažintos įrodymais BPK 20 straipsnio 1 dalies prasme. Be to, apeliantas nuteistasis D. B. skunde nurodo įvairius Specialisto išvados Nr. 5-1/223 turinio trūkumus, kurių, jo manymu, pirmosios instancijos teismas neįvertino ir dėl to priėmė neteisingą apkaltinamąjį nuosprendį.

40626.1. Pagal BPK 20, 90, 284 straipsnių nuostatas įrodymu gali būti laikoma, atlikus objektų tyrimą, pateikta ir teismo posėdyje ištirta specialisto išvada. BPK 89 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad specialistas yra reikiamų žinių ir įgūdžių turintis asmuo, kuriam pavedama atlikti objektų tyrimą ir pateikti išvadą arba paaiškinimus jo kompetencijos klausimais. BPK 90 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad specialisto išvadoje, kuri surašoma kaip atskiras dokumentas, nurodoma: specialisto asmens duomenys – vardas, pavardė, išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija; tirti objektai; naudoti tyrimo metodai ir techninės priemonės; specialisto nustatytos aplinkybės, turinčios reikšmės nusikalstamai veikai tirti ar probacijos sąlygoms individualizuoti. Prie specialisto išvados pridedama vaizdinė medžiaga. Pagal teismų praktiką specialisto parodymai ar paaiškinimai nelaikytini savarankiška įrodymų rūšimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012).

40726.2. Šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti 11 (vienuolikos) įmonių ūkinės finansinės veiklos tyrimai ir dėl jų gautos Specialistų išvados: 1) 2009-12-15 specialisto išvada Nr. 5-1/223 dėl UAB ,,XXX“ (16 t., b. l. 137-145); 2) 2010-07-12 specialisto išvada Nr. 5-1/157 dėl VšĮ ,,XXX“ (20 t., b. l. 106-115); 3) 2009-12-10 specialisto išvada Nr. 5-1/217 dėl UAB ,,XXX“ (t. 23, b. l. 19-24); 4) 2010-01-29 specialisto išvada Nr. 5-1/7 (t. 6, b. l. 36-42) bei 2010-05-26 specialisto išvada Nr. 5-1/69 dėl UAB ,,XXX“ (t. 6, b. l. 160-170); 5) 2008-08-26 specialisto išvada Nr. 5-1/133 dėl UAB „XXX“ (t. 27, b. l. 51-97); 6) 2008-08-07 specialisto išvada Nr. 5-1/130 dėl UAB „XXX“ (t. 28, b. l. 95-140); 7) 2008-10-15 specialisto išvada Nr. 5-1/168 UAB „XXX“ (28 t. b. l. 72-78); 8) 2008-08-27 specialisto išvada Nr. 5-1/134 dėl UAB ,,XXX“ (t. 27, b. l. 108-169); 9) 2008-06-13 specialisto išvada Nr. 5-1/95 dėl UAB „XXX“ (29 t. b. l. 5-121); 10) 2008-07-22 specialisto išvada Nr. 5-1/121 dėl UAB „XXX“ (t. 32 b. l. 28-48); 11) 2008-04-14 specialisto išvada Nr. 5-1/64 dėl UAB „XXX“ (t. 30, b. l. 34-78). Visi paminėti tyrimai buvo atlikti tyrėjo pavedimu. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys (įtariamųjų, liudytojų parodymai, kratų metu surasti ir paimti dokumentai, bankų pateikti duomenys ir kt.) tyrėjui leido daryti išvadą, kad aukščiau paminėtos realiai veikiančios įmonės turi fiktyvių sandorių ir savo ūkinėje finansinėje veikloje naudoja suklastotus dokumentus, todėl tyrėjas, paskirdamas tokių įmonių ūkinės finansinės veiklos tyrimus, užduotyje nurodė ikiteisminio tyrimo metu nustatytą aplinkybę, kad tirti pateikiamų dokumentų turinys neatitinka tikrovės, nes juose nurodyti sandoriai realiai nevyko, ir tokiu būdu suformulavo specialistų tyrimui sąlygą. Įmonių ūkinės finansinės veiklos tyrimus atliko ir Specialisto išvadas surašė FNTT prie LR VMI Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialistai. FNTT specialistai atlieka jiems pavestus ūkinės veikos tyrimus, teikia išvadas arba paaiškinimus jų kompetencijos klausimais. Nagrinėjamoje byloje FNTT specialistai jiems pavestus tyrimus atliko pagal tyrimui pateiktą medžiagą: atitinkamų bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus, ikiteisminio tyrimo medžiagą, vadovaujantis Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir specialisto išvados pateikimo taisyklėmis ir nuostatomis bei remiantis jiems tyrėjo suformuluota sąlyga dėl realiai nevykusių sandorių, ir atlikę jiems pavestus tyrimus, pateikė sąlygines išvadas. Tačiau išvadų sąlygiškumas neduoda pagrindo teigti apie specialisto tyrimo ir jo išvadų neišsamumą ar neteisingumą. Šiame kontekste pažymėtina, kad specialistai, atlikdami tyrimus, fakto klausimų nesprendžia, nes faktų nustatymas, konstatavimas ir pripažinimas įrodytais yra bylą nagrinėjančio teismo kompetencija. Asmens kaltė pagal atitinkamą BK straipsnį konstatuojama teismo pagal bylos aplinkybių visumą ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Sąlyginė specialisto išvada BPK 20 straipsnio prasme yra tik vienas iš įrodymų baudžiamojoje byloje, ji neturi didesnės įrodomosios galios ir vertinama kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-185-942/2016).

40826.3. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas šio procesinio dokumento 26.2 punkte nurodytas specialistų išvadas, išklausė specialistų T. S. ir D. B., atlikusių VšĮ ,,XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą (t. 46, b. l. 174-178; 178-179); L. M. ir I. L., atlikusių UAB ,,XXX“ tyrimą (46 t. b. l. 180-181; 189-193; 181), A. I. ir H. A., atlikusių UAB ,,XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą (46 t. b. l. 181-182, 183-184) paaiškinimų. Visi nuteistieji ir jų gynėjai bei atstovai pirmosios instancijos teisme turėjo teisę užduoti specialistams klausimus dėl išvadų turinio ir tokiomis teisėmis naudojosi. Specialistai teisme patvirtino savo duotas išvadas, pagal savo kompetenciją atsakė į jiems užduotus klausimus. Apeliacinės instancijos teismui dėl specialistų kompetencijos ar byloje pateiktų specialistų išvadų išsamumo ir atitikties baudžiamojo proceso įstatymų keliamiems reikalavimams abejonių nekyla. Priešingai nei nurodo apeliantai, specialistų išvados šioje byloje neturi pagrindinio įrodymo statuso ir teismas nuteistųjų kaltumą grindė ne vien tik specialistų išvadomis. Pirmosios instancijos teismas visas Specialistų išvadas vertino kitų bylos įrodymų kontekste (nuteistųjų, liudytojų parodymai, pokalbių tarp nuteistųjų išklotinių turinys, dokumentai ir kiti rašytiniai bylos įrodymai), nurodydamas, kurie bylos įrodymai vieni kitus patvirtina, papildo ir sutampa tarpusavyje. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija spendžia, kad šioje byloje pateiktose specialistų išvadose suformuluotos sąlyginės išvados teisine prasme tinkamai įvertintos visų kitų bylos įrodymų visumos kontekste.

40926.4. Apeliantas nuteistasis D. B. skunde teigia, kad, be to, kad Specialisto išvada Nr. 5-1/223 yra neobjektyvi, joje yra ir esminių prieštaravimų, kurių pirmosios instancijos teismas nepastebėjo. Nuteistasis skunde nurodo tris, jo nuomone, esminius prieštaravimus: 1) Specialisto išvadoje netiksliai nurodytas tyrimo laikotarpis 2005 m. sausio mėn. – 2007 m. gegužės mėn., nes joje analizuojami buhalterinės apskaitos dokumentai ir PVM deklaracijos tik už 2005 ir 2006 metus; 2) išvados 6 lape vienoje vietoje nurodoma, kad UAB „XXX“ neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti panaudojo 56 PVM sąskaitas faktūras, o kitoje vietoje – 54 PVM sąskaitas faktūras; 3) išvadoje nurodyta, kad tiriamuoju laikotarpiu bendrovės „Statybos restauravimo darbai“ direktoriaus pareigas ėjo D. B., todėl specialistai galimai sumaišė tyrimo objektą. Taip pat nuteistojo D. B. teigimu, 2009-12-15 Specialisto išvada Nr. 5-1/223 prieštarauja 2007-02-19 Vilniaus apskrities VMI pranešimo apie atliktą UAB ,,XXX“ mokestinį tyrimą turiniui, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu nebuvo nustatyti faktai ir aplinkybės, kurie keltų įtarimą, kad UAB „XXX“ nevykdė ūkinių operacijų. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija esminių prieštaravimų, dėl kurių specialisto išvada galėtų būti vertinama kaip nepatikima, nenustatė.

41026.5. Iš Specialisto išvados Nr. 5-1/223 (16 t. b. l. 137-145) turinio matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu FNTT prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities specialistams A. I. ir H. A. buvo pavesta atlikti UAB ,,XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą pagal FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities tyrėjo 2009-11-06 užduotį. Tyrėjo užduotyje, be kita ko, buvo nurodytas tyrimo laikotarpis: 2005 m. sausio mėn. – 2007 m. gegužės mėn. ir tyrimui pateikta dokumentinė medžiaga. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus ir už kokį laikotarpį tiriamoje byloje tikslinga atlikti sprendžia ikiteisminio tyrimo subjektas, o specialistai pagal savo kompetenciją vykdo jiems pavestas užduotis. Iš aptariamos specialisto išvados turinio matyti, kad specialistai, ištyrę jiems pateiktą dokumentinę medžiagą, nustatė, kad UAB ,,XXX“ neįvykusioms ūkinėms operacijoms su UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ pagrįsti buhalterinėje apskaitoje panaudojo iš viso 56 tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus, 2005 m. sausio mėn. – 2006 m. gruodžio mėn. laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriomis buvo įformintas bendrovei ,,XXX“ popieriaus, kartono ir plastiko pakuotės atliekų, autokrautuvų remonto paslaugų, buhalterinės apskaitos konsultacinių paslaugų ir internetinio tinklalapio sukūrimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas iš UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ iš viso už 532 099,90 Lt, iš jų 81 333,88 Lt PVM. Šiame kontekste pažymėtina, kad bylos medžiagoje esantys Specialisto išvados Nr. 5-1/223 priedai (16 t., b. l. 146-200; 17 t. b. l. 1-69), kurie yra sudedamoji specialisto išvados dalis, patvirtina, kad specialistams, be kitų rašytinių dokumentų, buvo pateiktos ir UAB ,,XXX“ išrašytos 56 PVM sąskaitos faktūros, iš jų: 35 PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB ,,XXX“ vardu, 7 PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB ,,XXX“ vardu, 6 PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB ,,XXX“ vardu, 4 PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB ,,XXX“ vardu ir 4 PVM sąskaitos faktūros išrašytos UAB ,,XXX“ vardu. Visos 56 PVM sąskaitos faktūros yra detalizuotos ir išanalizuotos Specialisto išvados tiriamojoje dalyje ir yra pridėtos prie Specialisto išvados. Todėl akivaizdu, kad specialistai rašydami išvadą, kad ,,UAB ,,XXX“, apskaitoje panaudodama tikrovės neatitinkančias UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ UAB ,,XXX“ UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ 54 PVM sąskaitas faktūras, pažeidė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio nuostatas“ (Specialisto išvados 6 lapas), padarė techninę spausdinimo klaidą, nurodydami neteisingą bendrą UAB ,,XXX“ apskaitoje panaudotų tikrovės neatitinkančių išrašytų PVM sąskaitų faktūrų kiekį (vietoj 56 nurodė 54). Tačiau tokia klaida jokios įtakos specialistų išvadų pagrįstumui ir teisingumui neturėjo, nes visos specialistų padarytos išvados yra pagrįstos 56 PVM sąskaitų faktūrų duomenimis. Iš Specialisto išvados turinio matyti, kad UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ vardu išrašytų 56 PVM sąskaitų faktūrų duomenys buvo įrašyti į UAB ,,XXX“ 2005 m. ir 2006 m. apskaitos registrus, kurių pagrindu bendrovė apskaičiavo ir VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo iš viso 81 333, 88 Lt pirkimo PVM. Nors paskutinė PVM deklaracija, tikslinant mokestinį laikotarpį 2006-12-01 – 2006-12-31, buvo užpildyta ir pateikta VMI 2007-02-24, tačiau iš Specialisto išvados turinio matyti, kad UAB ,,XXX“ neteisingai apskaičiavo ir VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo 81 333,88 Lt pirkimo PVM už 2005 ir 2006 metus, o ne 2005 m. sausio – 2007 m. gegužės mėn. laikotarpiu, kaip nurodyta specialisto atsakymuose į tyrėjo užduotyje pateiktus klausimus. Šią aplinkybę teisėjų kolegija vertina kaip Specialisto išvados netikslumą, kuris neturėjo jokios įtakos Specialisto išvados teisingumui. Tiek kaltinamajame akte, tiek ir skundžiamame teismo nuosprendyje yra tiksliai ir aiškiai nurodytas laikotarpis, kuriuo buvo pagaminti netikri UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ dokumentai, t.y. 2005 sausio – 2006 m. gruodžio mėn. ir šių dokumentų pagrindu suklastotos PVM deklaracijos: 2005 sausio – 2006 m. gruodžio mėn. Kaltinamajame akte ir skundžiamame teismo nuosprendyje nurodytas netikrų dokumentų pagaminimo ir tikrų dokumentų suklastojimo laikotarpis sutampa su apelianto skunde nurodytu laikotarpiu (2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėn.), todėl akivaizdu, kad Specialisto išvadoje nepakankamai tiksliai nurodytame tyrimo laikotarpis neturėjo įtakos nei prokurorui formuluojant kaltinimus, nei teismui sprendžiant bylą. Teisus yra apeliantas teigdamas, kad Specialisto išvadoje yra nepagrįstai minima bendrovė ,,Statybos ir restauravimo darbai“. Ši UAB paminėta dviem atvejais: 1) nurodant, kad šios bendrovės direktoriaus pareigas tiriamuoju laikotarpiu ėjo D. B. ir 2) kad ši bendrovė pažeidė 2002-03-05 LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 straipsnio 1 dalies ir 64 straipsnio 1 dalies nuostatas (Specialisto išvados 6 ir 7 lapai). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ nagrinėjamoje byloje neturi jokio procesinio statuso ir šios bendrovės vardo paminėjimas Specialisto išvadoje yra techninė klaida. Atsižvelgiant į tai, kad Specialisto išvados tiriamoji dalyje yra nurodyta ištirta rašytinė medžiaga, prie išvados yra rašytiniai priedai, kurie vienareikšmiškai patvirtina, kad specialistai tyrė UAB ,,XXX“, kurios direktorius tyrimo metu buvo D. B., o ne UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ kaip nurodyta Specialisto išvados 6-7 lapuose, ūkinę finansinę veiklą, atmetami kaip nepagrįsti apelianto nuteistojo D. B. teiginiai, kad specialistai galimai sumaišė tyrimo objektą. Pirmosios instancijos teisme buvo apklausti Specialisto išvadą Nr. 5-1/223 pateikę specialistai A. I. ir H. A. (46 t., b. l. 181-182; 183-184), kurie patvirtino savo išvadų teisingumą ir paaiškino, kad jie tyrimą atliko pagal jiems pateiktus tyrėjo dokumentus. Šiame kontekste pastebėtina, kad nuteistasis D. B. ir jo gynėja klausimų dėl Specialisto išvadoje esančių apeliaciniame skunde nurodomų prieštaravimų specialistams nepateikė. Minėtų specialistų apklausų metu teisėja balsu perskaitė ir tokiu būdu ištyrė ir 2007-02-19 Vilniaus apskrities VMI pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą (45 t., b.l. 18-31). Specialistams A. I. ir H. A. buvo užduoti klausimai apie galimą tokio mokestinio tyrimo įtaką jų atliktam tyrimui ir pateiktoms išvadoms. Abu specialistai vienodai ir kategoriškai atsakė, kad toks tyrimas jų tyrimui ir išvadoms įtakos nebūtų turėjęs. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamos bylos kontekste nėra pagrindo tarpusavyje lyginti 2009-12-15 Specialisto išvados Nr. 5-1/223 su 2007-02-19 Vilniaus apskrities VMI pranešimu apie atliktu UAB ,,XXX“ mokestinio tyrimo rezultatais, nes šių tyrimų dalykas buvo iš esmės skirtingas. Nagrinėjamoje byloje specialistas, atlikdamas UAB ,,XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, analizavo šios bendrovės ūkines operacijas su konkrečiomis bendrovėmis: UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“, o specialistė Z. S., atliko UAB ,,XXX“ visos veiklos analizę nuo 2002-01-01 iki 2006-12-31. Specialistės Z. S. išvada, kad mokestinio tyrimo metu nebuvo nustatyti faktai ir aplinkybės, kurie sukeltų įtarimą, jog UAB ,,XXX“ vykdomos ūkinės operacijos nebuvo vykdomos, nepaneigia nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatytų faktų, kad UAB ,,XXX“ turėjo ir fiktyvių sandorių su UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“, kuriuos patvirtina byloje surinktų, teisme ištirtų ir patikrintų įrodymų visetas.

41126.6. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje esančios 26.2 punkte nurodytos Specialistų išvados BPK 20 straipsnio prasme yra įrodymai ir šiais įrodymais pirmosios instancijos teismas pagrįstai pagrindė savo išvadas dėl byloje nustatinėjamų aplinkybių.

412Dėl bendrininkavimo formos ir BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo

41327. Nagrinėjamoje byloje R. T., R. Č. N. G., D. B., S. L. ir R. P. nuteisti už kvalifikuotą sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Pirmosios instancijos teismas nustatė tokias esmines kvalifikuoto sukčiavimo PVM mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje aplinkybes: R. T., N. G., R. Č., veikdami organizuota grupe, ir bendrininkų grupe su D. B., S. L., R. P. ir asmeniu, kuris VšĮ ,,XXX direktoriumi buvo po 2006-07-01, bei V. M., A. V., R. K., R. P., R. M., kurių atžvilgiu priimti baudžiamieji įsakymai, 2005 m. sausio – 2007 m. balandžio mėnesių laikotarpyje, Vilniuje, tęstiniu būdu, gamino įvairius netikrus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras; sutartis, jų priedus, priėmimo-perdavimo aktus ir kt.) ir juos pateikė įmonių: UAB „XXX“, VŠĮ „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB ,,XXX“, vadovams, tarp jų ir šioje byloje nuteistiems D. B. (UAB „XXX“ direktorius), S. L. (VŠĮ „XXX“ direktorius), R. P. (UAB ,,XXX“ direktorius), o pastarieji juos apskaitė savo įmonių buhalterinėje apskaitoje ir jų pagrindu suklastojo PVM deklaracijas, kurias pateikė VMI. Tokiu būdu organizuotos grupės nariai R. T., N. G. ir R. Č. apgaule 11 įmonių: UAB „XXX“, VŠĮ „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB “XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB “XXX“ naudai, panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 676 397,03 Lt (195 898,12 €) PVM ir tuo padarė didelę žalą LR valstybės biudžetui; o D. B., S. L. ir R. P., kiekvienas iš jų atskirai veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais R. T., R. Č. ir N. G., savo vadovaujamų įmonių naudai ir interesais, pasirašydami ir panaudodami savo įmonių buhalterinėje apskaitoje iš organizuotos grupės narių įgytus žinomai netikrus dokumentus, suklastodami tikrus dokumentus – PVM deklaracijas ir jas pateikdami VMI, panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti PVM į valstybės biudžetą: D. B. UAB ,,XXX“ naudai – 81 333,88 Lt PVM; S. L. VšĮ ,,XXX“ naudai – 281 599,23 Lt PVM; R. P. UAB ,,XXX“ naudai – 43 173,10 Lt PVM, ir tuo kiekvienas iš jų padarė didelę žalą LR valstybės biudžetui.

41427.1. Apeliantai nuteistieji R. P. ir D. B. bei nuteistųjų N. G., S. L. gynėjai apeliaciniuose skunduose teigia, kad nuteistųjų N. G., R. P., D. B. ir S. L. veikoje nėra bendrininkavimo ir sukčiavimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Tokie apeliantų teiginiai prieštarauja bylos medžiagai.

41527.2. BK 182 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis, nustatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. BK 182 straipsnio 2 dalyje nurodytu nusikaltimu kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus, o jo dalykas yra turtinė nauda, kurią, panaudojęs apgaulę, kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia, be kita ko, turtinės prievolės panaikinimu. Turtinės prievolės panaikinimas – tai nukentėjusiojo turtinės teisės, atitinkančios kaltininko ar trečiojo asmens turtinę prievolę, netekimas remiantis fiktyviu juridiniu faktu. Teismų praktikoje kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant suklastotas PVM sąskaitas faktūras, pateikiant mokesčių administratoriui suklastotas PVM deklaracijas ar kitus dokumentus, taip siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti PVM prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu. Taigi apgaulė PVM sukčiavimo bylose reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus. Tokia praktika susiformavo atsižvelgus į PVM mokėjimo teisinio reguliavimo specifiką ir galimybę suklastotų sąskaitų faktūrų ir PVM deklaracijų pagrindu sukurti fiktyvią teisę į šio mokesčio sugrąžinimą (tiesiogiai ar užskaitos būdu) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-176-303/2015). Sukčiavimas gali būti padarytas tik tiesiogine tyčia, t.y. kaltininkas suvokia, kad esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori.

41627.3. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra ypatinga tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis (BK 24 straipsnio 1 dalis). Bendrininkavimo formos yra nurodytos ir apibrėžtos BK 25 straipsnyje. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai (BK 25 straipsnio 2 dalis). Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo redakcija, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo metu) organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Teismų praktikoje įsitvirtinusi nuostata, kad bendrininkų susitarimas dėl bendros nusikalstamos veikos gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais, todėl įrodinėjant buvus susitarimą nebūtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales. Svarbu tai, kad jie suprato bendrai su kitais asmenimis darantys nusikalstamas veikas, jų pobūdį ir bendrą vieningą tikslą, kurie patvirtina jų veiksmuose buvus subjektyviuosius požymius (susitarimą ir bendrą tyčią) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-197/2009 ir kt.). Pagal teismų praktiką vaidmenų pasiskirstymas esant organizuotai grupei nereikalauja, kad visi bendrininkai visiškai ar iš dalies realizuotų nusikaltimo sudėtį. Skirtingai, nei esant bendrininkų grupei, kelių vykdytojų buvimas nėra būtinas organizuotos grupės požymis. Be to, kai kurie organizuotos grupės nariai gali atlikti veiksmus, kurie atitinka padėjėjo požymius, tačiau, konstatavus organizuotą grupę, jie prilyginami nusikaltimo vykdytojui ir atsako kaip nusikaltimo vykdytojai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-35/2013, 2K-429/2014, 2K-322-697/2015).

41727.4. Priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas šioje byloje fizinius asmenis: N. G., S. L., R. P., D. B. bendrininkavus sukčiaujant PVM mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, tokią išvadą grindė įrodymų viseto analize. Teismo pripažintos įrodytomis tokios nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės nustatytos įvertinus bylos įrodymų visetą, palyginus ir sugretinus teisėtais būdais gautus duomenis, išsamiai išnagrinėjus aplinkybes, kurios turi reikšmės bylai išspręsti teisingai. Visi bylos įrodymai buvo išsamiai tiriami ir vertinami, nuteistųjų duoti parodymai buvo tikrinami atliekant BPK numatytus procesinius veiksmus. Visi proceso veiksmai aptariamoje byloje buvo atlikti pagal BPK nustatytas taisykles, todėl nėra pagrindo abejoti jų rezultatų, kaip įrodymų nagrinėjamoje byloje, patikimumu ir teisėtumu.

41827.5. Pirmosios instancijos teismas, remiantis byloje surinktų įrodymų visetu, kurį sudaro nuteistųjų R. T., R. Č., iš dalies nuteistųjų N. G., S. L., R. P., D. B. ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ atstovo parodymai, liudytojų N. B., J. K., T. M., J. K., V. V., A. G., R. K., R. P., L. T., T. T., A. V., A. K., R. A., R. G. parodymai, jų turinys išsamiai išdėstytas pirmosios instancijos teismo nuosprendyje, operatyvinių veiksmų atlikimo, kratos ir dokumentų poėmio protokoluose, specialistų išvadose, telefoninių pokalbių išklotinėse ir kituose rašytiniuose bylos dokumentuose išdėstyti duomenys, nustatė, kad R. T., R. Č. ir N. G. sumanė ir susitarė vykdyti neteisėtą veiklą – padėti realiai veikiančioms įmonėms panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) prievolę valstybės biudžetui ir tam tikslui sukūrė PVM sukčiavimo ekonominę schemą. Teismas nustatė, kad PVM sukčiavimas buvo vykdomas, naudojant tiek realiai veiklą vykdančias, tiek ir šiai neteisėtai veiklai vykdyti specialiai įsteigtas įmones, kurios realiai jokios veikos nevykdė, tačiau turėjo PVM mokėtojo kodą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad PVM sukčiavimas vyko naudojant fiktyviai veikiančias įmones: UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir veiklą vykdančias įmones: UAB ,,XXX“, kuri teikė įvairaus pobūdžio paslaugas (siuvimo, reklamos, projektų rengimo, statybos ir kt.); UAB ,,XXX“, kurios veikos pobūdis buvo buhalterinės apskaitos tvarkymas, auditas, įvairios teisinės konsultacijos, galimybių studijos; UAB ,,XXX“, kuri teikė statybos ir remonto paslaugas. Bylos duomenys patvirtina, kad nuteistasis R. T. buvo UAB ,,XXX“ akcininkas ir direktorius bei kontroliavo UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ veiklą, o nuteistasis N. G. buvo UAB ,,XXX“ akcininkas ir direktorius bei UAB ,,XXX“ akcininkas ir direktorius, vėliau šios bendrovės akcijas jis pardavė R. T.. Fiktyvioms įmonėms vadovavo formalūs direktoriai, kurie turėjo pasirašinėti tokių įmonių dokumentus (sutartis, priėmimo – perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, deklaracijas, teikiamas valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.). Šias aplinkybes patvirtino liudytojai: N. B., kuris parodė, kad įmonės: UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokios veiklos nevykdė, egzistavo tik dokumentuose. Šioms įmonėms realiai veikiančios bendrovės pervedinėjo pinigus pagal netikras PVM sąskaitas faktūras, kurie vėliau buvo išgryninami. Jis dalyvavo pinigų išgryninimo metu, visus pinigus atiduodavo N. P., kuris nuolat bendravo su R. T. ir R. Č.. Liudytojas J. K. parodė, kad jis buvo realiai jokios veikos nevykdančios UAB ,,XXX“ direktorius ir jis šios bendrovės vardu pasirašinėjo netikras PVM sąskaitas faktūras, kartais važiuodavo į banką nuimti grynųjų pinigų iš jo neva vadovaujamos bendrovės sąskaitos, kuriuos iš karto paimdavo N. P. arba N. B.. Liudytojas J. Š. paliudijo, kad jis buvo formalus UAB ,,XXX“ direktorius ir jam yra tekę pasirašyti N. B. užpildytas PVM sąskaitas faktūras ir iš tariamai jo vadovaujamos bendrovės banko sąskaitos pagal čekių knygelę išgryninti pinigus. Nuteistieji R. T., R. Č. ir N. G., pasinaudodami asmeninėmis pažintimis, surasdavo įmones, kurioms buvo reikalingos netikros PVM sąskaitos faktūros, ir atlygintinai tarpininkavo tokioms įmonėms jas teikiant, žinodami, kad remiantis tokiomis fiktyviomis PVM sąskaitomis faktūromis bus panaikinama prievolė valstybei mokėti PVM. Realiai veikiančios įmonės, sudariusios fiktyvius sandorius su fiktyviai veikiančiomis arba neteisėta veikla užsiimančiomis realiai veikiančiomis įmonėmis, iš pastarųjų gautas fiktyvias PVM sąskaitas faktūras įtraukdavo į įmonės buhalterinę apskaitą, o šių duomenis į PVM deklaracijas ir pastarąsias pateikdavo mokesčių inspekcijai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta 11 įmonių: UAB „XXX“, VŠĮ „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB “XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB “XXX“, kurios pasinaudojo R. T. ir N. G. kontroliuojamų įmonių teikiamomis neteisėtomis paslaugomis, t.y. iš jų įgijo netikrus dokumentus, tarp jų ir PVM sąskaitas faktūras, savo įmonių ūkinėje finansinėje veikloje užfiksavo realiai nevykusius sandorius, į įmonių buhalterines apskaitas įtraukė netikras PVM sąskaitas faktūras, jų pagrindu suklastojo PVM deklaracijas ir tokias suklastotas deklaracijas pateikė VMI, ir tokiu būdu iš dalies buvo panaikinta realiai veikiančių įmonių prievolė mokėti PVM ir tuo buvo padaryta žala LR valstybės biudžetui. Bylos medžiaga patvirtina, kad nuteistieji R. T., N. G. ir R. Č. veikė bendrai ir buvo pasiskirstę konkrečiais vaidmenimis. R. T. faktiškai kontroliavo visą nusikalstamą veiką, derino veiksmus, organizavo fiktyvių dokumentų išrašymą, pinigų išgryninimą ir perdavimą. R. Č. ieškojo asmenų, kuriems reikalingi fiktyvus dokumentai, kuriais remiantis būtų galima sumažinti mokesčius, perduodavo duomenis, dokumentus ir grąžindavo pinigus. N. G., būdamas UAB ,,XXX“ savininku ir direktoriumi, ruošė ir pasirašė netikrus dokumentus savo įmonės vardu, tarpininkavo šių dokumentų perdavime. Nagrinėjamoje byloje yra baudžiamieji įsakymai, kuriais nuteisti įmonių, kurios savo ūkinėje finansinėje veikloje panaudojo netikras PVM sąskaitas faktūras, vadovai: V. M. (UAB „XXX“), J. K. (UAB „XXX“ ir UAB „XXX“), V. V. (UAB ,,XXX“), A. G. (UAB „XXX“), A. V. ir R. K. (UAB ,,XXX“), R. P. (UAB ,,XXX“), kurie pripažino, kad jie turėjo fiktyvių sandorių su nagrinėjamoje byloje minimomis bendrovėmis, tarp jų ir su UAB ,,XXX“ bei UAB ,,XXXs“, kuriose dirbo N. G., o šių įmonių vardu išrašytas netikras PVM sąskaitas faktūras jie tiesiogiai arba per tarpininkus gavo iš R. Č.. Tokie bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad N. G. žinojo apie kitų organizuotos grupės narių: R. T. ir R. Č., o taip pat ir įmonių, kurios pasinaudojo organizuotos grupės teikiamomis neteisėtomis paslaugomis, veiklą ir funkcijas, suprato vykdomos veiklos mechanizmą ir pasekmes, ir paneigia nuteistojo N. G. gynėjo skundo teiginius, kad N. G. neturėjo jokių ryšių su R. Č. ir nežinojo apie pastarojo kartu su R. T. vykdomą nusikalstamą veiką. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad tarp nuteistųjų R. T., R. Č. ir N. G. egzistavo nuolatinis tarpusavio ryšys, jie suvokė, jog veikia organizuota grupe, ir yra tokios grupės nariais. Todėl nuteistajam N. G., kaip ir nuteistiesiems R. T. ir R. Č., pagrįstai inkriminuotas organizuotos grupės požymis (BK 25 straipsnio 3 dalis).

41927.6. Nagrinėjamoje byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų visuma taip pat patvirtina, kad šioje byloje nuteistų S. L., D. B. ir R. P. vadovaujamos įmonės: VšĮ ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ turėjo fiktyvių sandorių su R. T. ir N. G. kontroliuojamomis įmonėmis, kurių pateiktos fiktyvios PVM sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į VšĮ ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą. Rašytiniai bylos dokumentai ir Specialistų išvados įrodo, kad UAB ,,XXX“ buhalterinėje apskaitoje buvo apskaitytos netikros UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitos faktūros; VšĮ ,,XXX“ buhalterinėje apskaitoje – netikros UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ PVM sąskaitos faktūros, o UAB ,,XXX“ buhalterinėje apskaitoje – netikros UAB ,,XXX“ PVM sąskaitos faktūros, tokių netikrų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu buvo suklastotos PVM deklaracijos ir jos pateiktos VMI. Taip pat byloje nustatyta, kad ir UAB ,,XXX“, vadovaujama N. G., turėjo fiktyvių sandorių su nuteistojo R. T. kontroliuojamomis UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“. Į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą buvo įtrauktos netikros UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir remiantis jų duomenimis buvo suklastotos VMI pateiktos PVM deklaracijas. Tokiu būdu nuteistasis S. L., veikdamas VšĮ ,,XXX“ naudai ir interesais, nuteistasis D. B., veikdamas UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, nuteistasis R. P., veikdamas UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, bei nuteistasis N. G., veikdamas UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, iš dalies panaikino turtinę prievolę – sumokėti PVM į valstybės biudžetą. Specialistai nustatė, kad D. B. UAB ,,XXX“ naudai panaikino turtinę prievolę – sumokėti 81 333,88 Lt PVM; S. L. VšĮ ,,XXX“ naudai – 281 599,23 Lt PVM; R. P. UAB ,,XXX“ naudai – 43 173,10 Lt PVM; N. G. – 32 760 Lt PVM, ir tuo kiekvienas iš jų padarė didelę žalą LR valstybės biudžetui.

42027.7. Byloje nenustatyta, kad S. L., D. B., R. P., neteisėtai įgydami PVM sąskaitas faktūras ir jas panaudodami savo vadovaujamų įmonių apskaitoje, subjektyviai suvokė, jog veikia su bendrininkais aukštesniame organizuotumo lygyje, jog žinotų apie N. G., R. T. ir R. Č. pasiskirstymą konkrečiais vaidmenimis, todėl S. L., D. B., R. P. nebuvo pripažinti organizuotos grupės nariais. Byloje nustatyta, kad S. L., taip pat ir D. B., R. P. susitarimas su organizuotos grupės nariais, daryti sukčiavimą PVM mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo srityje apėmė tik jų vadovaujamų įmonių ūkinę veiklą, dėl to nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai S. L., D. B., R. P. nusikalstamus veiksmus, susijusius su sukčiavimu PVM mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, pripažino padarytus jiems dalyvaujant ne organizuotoje grupėje, o veikiant bendrininkų grupe su N. G., R. T. ir R. Č., kurie veikė kaip organizuotos grupės nariai. Nors nuteistieji S. L., D. B., R. P. neigia bendrininkavimą su organizuotos grupės nariais, tačiau pagal teismų praktiką sprendžiant apie bendrininkų nusikalstamo sumanymo turinį ir susitarimo ribas, neapsiribojama vien tik jų subjektyviais teiginiais apie nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. Apie tyčios turinį bendrininkaujant sprendžiama įvertinus objektyvių bylos aplinkybių visumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-89-693/2015, Nr. 2K-75-648/2017). Byloje surinkti ir BPK 20 straipsnio nustatyta tvarka įvertinti įrodymai leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad S. L., D. B., R. P., būdami verslininkais, įgydami netikrus dokumentus, tarp jų ir PVM sąskaitas faktūras, juos pasirašydami ir panaudodami savo vadovaujamų įmonių buhalterinėje apskaitoje, suprato savo veiksmų neteisėtumą ir tai, kad veikoje dalyvauja ne vieni, jų veiksmai buvo aptarti ir suderinti su organizuotos grupės atskirų narių, priklausomai su kuriuo iš pastarųjų buvo susitarta dėl netikrų dokumentų pateikimo, veiksmais. Todėl akivaizdu, kad nuteistieji S. L., D. B., R. P. suvokė, jog veikia bendrai su kitais asmenimis, koks kiekvieno jų vaidmuo daromame nusikaltime ir jiems buvo aiškus siekiamas bendras tikslas – panaikinti jų vadovaujamų bendrovių prievolę sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą PVM mokestį. Nuteistųjų S. L., D. B., R. P. bendrininkavimas su organizuotos grupės nariais įrodytas ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad S. L., D. B., R. P. padarė kvalifikuotą sukčiavimą (BK 182 straipsnio 2 dalis) veikdami bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais.

42127.8. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje nuteistųjų N. G., S. L., D. B., R. P. kaltumas dėl sukčiavimo PVM mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo srityje yra įrodytas byloje surinktų, teisme ištirtų ir patikrintų įrodymų visuma, šiems nuteistiesiems tiek bendrininkavimo institutas, tiek baudžiamasis įstatymas – BK 182 straipsnio 2 dalis – taikytas tinkamai.

422Dėl BK 300 straipsnio 3 dalies ir BK 222 straipsnio 1 dalies taikymo

42328. Nagrinėjamoje byloje D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas dar ir pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) bei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija). Kaltinimai pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) ir BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) nagrinėjamoje byloje buvo pareikšti ir nuteistiesiems N. G., S. L. bei R. P. bei juridiniams asmenims UAB ,,XXX ir VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“), tačiau šiems asmenims baudžiamoji byla dėl tokių kaltinimų nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nuosprendį šioje dalyje skundžia nuteistasis D. B. ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ atstovas, abu apeliantai prašo ir šioje dalyje priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį. Toks apeliantų prašymas atmestinas.

42428.1. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikrų dokumentų pagaminimą, tikrų dokumentų suklastojimą bei tokių dokumentų laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta griežtesnė baudžiamoji atsakomybė už tas pačias veikas, jei jomis padaryta didelė žala. Dokumento suklastojimas yra tada, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, taip dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-35/2011), o tokio dokumento panaudojimas yra šio dokumento pateikimas įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-328/2014, 2K-32-696/2015). Teismų praktikoje, aiškinant BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą požymį „didelė žala“, yra pažymėta, kad tai vertinamasis požymis, taigi žalos dydį teismas kiekvieną kartą nustato atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-496/2006, 2K-392/2013). Tačiau paprastai didelė turtinė žala pripažįstama 250 MGL dydį siekiantys turtiniai nuostoliai, nors šis dydis nėra privalomas visose bylose (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-100/2014).

42528.2. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje nustatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuos duomenis turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje nustatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis, dėl kurių jie padaryti, ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko: vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Įstatymo 11 straipsnis nustato, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą įmonės vadovas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą. Įmonės vadovas atsakingas už tai, kad įmonėje būtų tvarkoma buhalterinė apskaita pagal įstatymo reikalavimus, dirbtų buhalteris ar būtų sudarytos sutartys su tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Vadovas, pavedęs konkrečius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus įmonės buhalteriui, kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą – organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą. Taigi baudžiamojon atsakomybėn už buhalterinės apskaitos pažeidimus paprastai traukiamas įmonės buhalteris, o esant bendrininkavimui su įmonės vadovu – abu šie asmenys. Įmonės vadovas gali būti tik šio nusikaltimo bendrininkas (organizatorius, kurstytojas). Tačiau, jei apgaulingai apskaitai tvarkyti jis panaudoja nekaltą asmenį, t.y. asmenį, atsakingą už buhalterinės apskaitos tvarkymą, bet nežinantį apie tai, kad apskaitos dokumentai, kuriais remiantis tvarkoma buhalterinė apskaita, yra apgaulingi, bendrininkavimas negalimas ir įmonės vadovas, vadovaujantis tarpinio vykdymo institutu, tampa nusikaltimo vykdytoju (BK 24 straipsnio 3 dalis). BK 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad vykdytoju laikomas ne tik asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats, bet ir tas, kuris nusikalstamos veikos padarymui yra pasitelkęs kitus asmenis, kurie dėl veikos nėra kalti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-34/2011). Taigi tais atvejais, kai įmonės vadovas sąmoningai pateikinėja buhalteriui suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus tam, kad jis juos įtrauktų į apskaitą, o įmonės buhalteris apie tai neinformuojamas, arba iš viso nepateikia buhalteriui dokumentų apie įmonėje įvykusias operacijas, už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą savarankiškai atsako įmonės vadovas. Šiuo atveju įmonės vadovas daro nusikaltimą įmonės buhalterio rankomis, šiam nesuvokiant daromos veikos pavojingumo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-363/2014; 2K-277-696/2017; 2K-356-696/2017).

42628.3. Nagrinėjamoje byloje surinktais ir skundžiamae teismo nuosprendyje bei šiame procesiniame sprendime aptartais įrodymais nustatyta, kad nuteistasis D. B., būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, veikdamas savo vadovaujamos bendrovės UAB ,,XXX“ naudai ir interesais, įgijo iš organizuotos grupės narių įvairius, kaltinime išvardintus dokumentus, tarp jų ir PVM sąskaitas faktūras, dėl sandorių, kurių nebuvo. Tokius netikrus dokumentus pasirašė pats bei nurodė pasirašyti sau pavaldiems asmenims, nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką: UAB ,,XXX“ vadybininkams D. A. ir S. L. bei administratorei J. P., po to tokius žinomai netikrus dokumentus nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalteriai V. V. įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr.buhalteriai V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus D. B. pateiktus netikrus UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ minėtus dokumentus ir jų pagrindu UAB ,,XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 81 333,88 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-02-22, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2005-07-20, 2005-12-23, 2006-01-25, 2006-04-04, 2006-04-21, 2006-05-25, 2006-06-23, 2006-08-02, 2006-09-25, 2006-09-25, 2006-10-25, 2006-11-27, 2007-01-24, 2007-02-24 pateikus valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB ,,XXX“ direktorius D. B., bendrovės buhalterio rankomis, suklastojo tikrus dokumentus – PVM deklaracijas ir jas panaudojo, pateikdamas VMI. Melagingų duomenų pateikimas mokesčių inspekcijai paprastai susijęs su apgaulinga buhalterine apskaita: apskaitos dokumente (paprastai PVM sąskaitoje faktūroje) fiksuojama melaginga informacija apie sandorį, išrašoma PVM sąskaita faktūra dėl sandorio, kurio iš viso nebuvo, sumažinama arba padidinama realiai įvykusio sandorio kaina ir sumokėto PVM suma. Užregistravus tokį suklastotą dokumentą įmonės apskaitoje, vėliau jo pagrindu daromi atitinkami įrašai PVM deklaracijoje, kuri dėl to taip pat tampa suklastota. Iš nagrinėjamos baudžiamosios bylos matyti, kad PVM sukčiavimas, t.y. UAB „XXX“ paslaugų pirkimo PVM padidinimas, buvo padarytas panaudojant apgaulę prieš VMI pareigūnus, pateikiant jiems tikrovės neatitinkančius dokumentus. Nuteistojo D. B. vadovaujamos įmonės finansininkė tik atliko savo pareigą pagal buhalterinės apskaitos dokumentus teikti informaciją VMI pareigūnams dėl mokėtino PVM mokesčio ir neturėjo teisės savarankiškai daryti teisiškai reikšmingų išvadų dėl teisinę reikšmę turinčių aplinkybių. Esant tokiai situacijai, nuteistasis D. B. pagrįstai nuteistas, o nuteistasis juridinis asmuo UAB ,,XXX“ pagrįstai buvo kaltinamas dėl PVM deklaracijų suklastojimo veikiant per tarpininką – įmonės finansininką, kuris dėl veikos nebuvo kaltas, nes nesuvokė, kad jam pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai yra suklastoti ir neatitinka tikrovės. Neteisingų PVM deklaracijų pateikimas VMI pareigūnams teisingai įvertintas kaip suklastotų dokumentų panaudojimas. Byloje nustatyta, kad tokie nuteistojo D. B. neteisėti veiksmai buvo atlikti UAB „XXX“ naudai ir interesais, ir tokie veiksmai –PVM deklaracijų suklastojimas, o vėliau panaudojimas, nulėmė žalos valstybės biudžetui atsiradimą. Pagal byloje nustytas faktines aplinkybes nuteistojo D. B. valstybės biudžetui padarytos žalos dydis viršija 250 MGL (9 415 €) sumą, todėl tokia žala pagrįstai pripažinta didele. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad D. B. veika pagrįstai kvalifikuota dar ir pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, o nuteistasis juridinis asmuo UA ,,XXX“ pagrįstai buvo kaltinamas tokios nusiklstamos veikos padarymu.

42728.4. Nagrinėjamoje byloje D. B. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, o juridinis asmuo UAB ,,XXX“ buvo kaltinama šios nusikalstamos veikos padarymu. Aptariamu atveju nusikalstamai apgaulingos apskaitos faktas ir tokios apskaitos padariniai nustatyti atsižvelgus į D. B. kaip bendrovės direktoriaus atsakomybę ir įvertinus nuteistųjų, liudytojų parodymus, 2009-12-15 specialisto išvadą Nr. Nr. 5-1/223, specialisto A. I. paaiškinimus. Remiantis nagrinėjamoje byloje nustatytais faktais, dėl netikrų dokumentų gaminimo ir tikrų dokumentų suklastojimo bei tokių dokumentų panaudojimo, nustatyta, kad D. B., būdamas UAB ,,XXX“ direktorius, pažeidė 2002 m. kovo 5 d. PVM įstatymo Nr. IX-751 58 straipsnio 1 dalies nuostatą „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas prekes ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų tiekimui“, 64 str.1 d. (įsigaliojo nuo 2002-07-01) nuostatą – “pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM ataskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM įstatyme nurodytą apskaitos dokumentą, kuris gali arba turi būti naudojamas prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, bei turimas apskaitos dokumentas privalo turėti visus šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus” bei 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kuri numato, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turtu, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 13 straipsnio nuostatą – „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“. D. B. pateikė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V., nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, žinomai netikrus, kaltinime ir nuosprendžio nustatomojoje dalyje išvardintus dokumentus ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą. Kaltinime nurodytus UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ išrašytus dokumentus įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą, 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo įformintos neįvykusios ūkinės operacijos – paslaugų pirkimas iš UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ už bendrą 532 099,90 Lt sumą, tame tarpe 81 333,88 Lt PVM, buvo iškreipta tikroji UAB „XXX“ ūkinė, komercinė būklė bei duomenys apie turtą, dėl ko nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „XXX” 2005 ir 2006 ūkinių finansinių metų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Nesutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje nustaytas faktines aplinkybes teisingai tokią D. B. nusikalstamą veiką kvalifikavo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, o nuteistasis juridinis asmuo UA ,,XXX“ pagrįstai buvo kaltinamas tokios nusiklstamos veikos padarymu.

42828.5. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad kaltinamajam UAB ,,XXX“ dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 straipsnio 3 dalyje (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) ir BK 222 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), kurie priskiriami apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis), yra suėję senaties terminai (pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusio BK 95 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), 1 dalies 1 punkto c) papunktį asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję aštuoneri metai, kai padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas), pagrįstai vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu juridiniam asmeniui UAB ,,XXX“ dėl tokių kaltinimų baudžiamąją bylą nutraukė.

429Dėl juridinių asmenų atsakomybės

43029. Nagrinėjamoje byloje nuteisti juridiniai asmenys: UAB ,,XXX“ ir VšĮ ,,XXX“ už PVM sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Nagrinėjamoje byloje nustyta, kad PVM sukčiavimą juridinių asmenų UAB ,,XXX“ ir VšĮ ,,XXX“ naudai ir interesais padarė jose vadovaujančias pareigas ėję asmenys: UAB ,,XXX“ direktorius D. B. ir VšĮ ,,XXX“ direktorius S. L. bei asmuo, kuris nuo 2006-07-01 buvo VšĮ ,,XXX“ direktorius, kurie turėjo teisę atstovauti šiems juridiniams asmenims, priimti sprendimus jų vardu, kontroliuoti jų veiklą.

43129.1. Apeliantai – nuteistų juridinių asmenų UAB ,,XXX ir VŠĮ ,,XXX“ atstovai apeliaciniuose skunduose tvirtina, kad juridinių asmenų kaltė dėl kvalifikuoto sukčiavimo neįrodyta, juridiniai asmenys iš jų direktorių neteisėtų veiksmų jokios naudos negavo, todėl juridinių asmenų veiksmuose nėra BK 182 straipsnio 2 dalies sudėties. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, tokie apeliantų teiginiai prieštarauja bylos medžiagai, kurioje yra pakankamai įrodymų iš skirtingų šaltinių, patvirtinančių pirmosios instancijos teismo išvadą, kad UAB ,,XXX“ ir VšĮ ,,XXX“ vadovai, nagrinėjamoje byloje už PVM sukčiavimą nuteisti D. B. ir S. L. sukčiaudami PVM mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo srityje, veikė savo vadovaujamų įmonių UAB ,,XXX“ ir VšĮ ,,XXX“ naudai ir interesais.

43229.2. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma nustatyta BK 20 straipsnyje (šiai bylai aktuali yra 2004 m. liepos 5 d. šio straipsnio redakcija). Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė, ir tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo veiklą, ir šis fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu. Teismų praktikoje išaiškinta, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens naudai“ reiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam ir kontroliuojamam juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. Taip pat BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė nereiškia, jog fizinio asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan. Naudos požymis paprastai yra aiškinamas kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Taigi „intereso“ sąvoka platesnė nei „naudos“ sąvoka ir gali apimti pastarąją. Konstatuojant šią juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta (pvz., neteisėtu būdu išgryninti pinigai, naudojami įmonės interesams užtikrinti) arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais (pvz., juridinio asmens panaudojimas darant nusikalstamą veiką buvo realiai naudingas: įmonės ūkinės veiklos perspektyvai ir jos konkurencingumui; įmonės įvaizdžiui; ar suteikė įmonei kokių nors pranašumų prieš kitas įmones konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-P-95/2012; 2K-7-30-788/2017).

433Dėl JA UAB ,,XXX“ nuteisimo už PVM sukčiavimą

43430. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad JA UAB „XXX“ direktorius D. B., veikdamas UAB „XXX“ naudai ir interesais, susitarė su R. Č., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks UAB „XXX“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas UAB „XXX“ LR valstybės biudžetui mokėtiną PVM. Toks nusikalstamas sumanymas buvo įgyvendintas 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesiais, R. T. ir N. G. suorganizavus žinomai netikrų kaltinime išvardintų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už

435532 099,90 Lt. Tokie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti D. B., o pastarasis, žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB „XXX“ vadybininkams bei administratorei, nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką, ir tokius žinomai netikrus dokumentus nurodė UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei, nežinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą bei PVM deklaracijas. Įtraukus į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus D. B. pateiktus netikrus UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentus ir jų pagrindu UAB „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 81 333,88 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas pateikus Vilniaus AVMI apgaule buvo panaikinta dalis UAB „XXX“ turtinės prievolės – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 81 333,88 Lt PVM.

43630.1. Tokias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas nustatė ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus: teisme ir ikiteisminio tyrimo metu duotus nuteistųjų R. T., R. Č., N. G. ir D. B. parodymus apie įvykių aplinkybes, jų pokalbių išklotines, rašytinius dokumentus, specialistų išvadas, liudytojų parodymus ir kitus faktinius duomenis. Iš bylos medžiagos matyti, kad D. B. nuo 1997-10-01 buvo UAB „XXX“ (įregistruotos 1997-09-30) direktoriumi ir pagrindiniu akcininku, todėl jis tiesiogiai buvo atsakingas už šio juridinio asmens veiklą ir šio juridinio asmens vardu galėjo ir priiminėjo UAB ,,XXX“ ūkinei veiklai reikšmingus sprendimus. Nuteistasis D. B. teisme parodė, kad jis pažinojo R. Č. ir jo (D. B.) vadovaujama bendrovė UAB “XXX“ turėjo sandorių su UAB ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“, tačiau tvirtino, kad visi sandoriai su šiomis bendrovėmis buvo realūs ir įvykdyti, UAB ,,XXX“ buvo suteiktos iš minėtų bendrovių pirktos prekės ir paslaugos ir už jas UAB ,,XXX“ atsiskaitė. Tačiau tokie nuteistojo D. B. parodymai prieštrauja bylos medžiagai, kuria nustatyta, kad bendrovei ,,XXX“ UAB ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“ jokių prekių nepateikė ir paslaugų nesuteikė, o tik pateikė netikrus dokumentus – kaltinime nurodytas sutartis, jų priedus ir PVM sąskaitas faktūras, su jose įrašytais melagingais duomenimis, apie tariamai UAB ,,XXX“ parduotas UAB „XXX“ popierinių kartoninių pakuočių atliekas (4 PVM sąskaitos faktūros); apie UAB ,,XXX“ neva tai UAB ,,XXX“ suteiktas konsultacijas bei parduotas polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas (4 PVM sąskaitos faktūros); apie tariamai UAB ,,XXX“ suteiktas UAB ,,XXX“ internetinio tinklalapio sukūrimą bei jo administravimo paslaugas (6 PVM sąskaitos faktūros); apie neva tai UAB ,,XXX“ atliktas UAB ,,XXX“ autokrautuvų remonto darbus (7 PVM sąskaitos faktūros); apie UAB ,,XXX“ neva tai parduotas UAB ,,XXX“ polietileno ir popierinių kartoninių pakuočių atliekas (35 PVM sąskaitos faktūros). Byloje nustatyta, kad visas kaltinime nurodytas netikras PVM sąkaitas faktūras UAB ,,XXX“ direktorius įgijo iš R. Č., kuriam tokius netikrus dokumentus pateikė R. T. ir N. G., kurie ir kontroliavo arba vadovavo UAB ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“, ,,XXX“ neteisėtai veiklai. Byloje esančia 2009-12-15 Specialisto išvada dėl UAB ,,XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo Nr. 5-1/223 nustatyta, kad UAB „XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“ ir UAB “XXX“ pateiktų, žinomai netikrų dokumentų pagrindu UAB „XXX“ įformino prekių/paslaugų įsigijimą iš viso už 532 099,90 Lt. Byloje netikrais pripažinti dokumentai buvo pasirašyti UAB “XXX“ direktoriaus pavaduotojos T. T., UAB „XXX“ direktoriaus N. G. ir R. L., UAB ,,XXX“ direktorės T. T., UAB “XXX“ direktoriaus R. K. ir UAB ,,XXX“ direktoriaus J. K.. Tokie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č. buvo perduoti D. B., o pastarasis, žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir prekių nepardavė, šiuos netikrus dokumentus pasirašė pats bei nurodė pasirašyti UAB ,,XXX“ vadybininkams D. A., S. L. bei administratorei J. P., nieko nežinantiems apie nusikalstamą veiką. Liudytojai D. A. ir S. L. teisminio nagrinėjimo metu tvirtino, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“ PVM sąskaitas faktūras atveždavo R. Č., o jie ant tokių PVM sąskaitų faktūrų pasirašinėdavo direktoriaus D. B. nurodymu, kuris kontaktavo su tiekėjais ir pasirašinėjo su jais UAB ,,XXX“ vardu sutartis dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Šias aplinkybes patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga (UAB ,,XXX“ vardu sudarytos sutartys su UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“ ir UAB “XXX“, pasirašytos UAB ,,XXX“ direktoriaus). Taip pat bylos rašytiniai įrodymai - UAB ,,XXX“ atsikaitymų su tiekėjais žiniaraščiai patvirtina, kad visose kaltinime nurodytose netikrose UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“ ir UAB “XXX“ PVM sąskaitose faktūrose nurodyti duomenys buvo fiksuoti UAB ,,XXX“ buhalterinėje apskaitoje ir tokiu būdu UAB ,,XXX“ neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti buhalterinėje apskaitoje 2005 m. sausio mėn. – 2007 m. gegužės mėn. panaudojo tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumetus, viso netikras 56 PVM sąskaitas faktūras. Jomis buvo įformintas tariamas prekių ir paslaugų pirkimas iš viso už 532 099,90 Lt, iš jų 81 333,88 Lt PVM. Kaltinime nurodytų UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB “XXX“, UAB “XXX“ ir UAB “XXX“ PVM sąskaitų faktūrų duomenys buvo įrašyti į UAB ,,XXX“ 2005m. ir 2006 m. apskaitos registrus, kurių pagrindu bendrovė apskaičiavo ir VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo iš viso 81 333,88 Lt pirkimo PVM. Tokiu būdu UAB ,,XXX“ direktoriaus D. B. nurodymu į PVM deklaracijas įrašius melagingus duomenis apie tariamai įvykusius bendrovės pirkimus ir pateikus tokias PVM deklaracijas mokesčių inspekcijai buvo juridiškai įteisinta melagingai apskaičiuota (sumažinta) PVM prievolė, t.y. įteisintas sumažintas UAB ,,XXX“ PVM prievolės dydis. Byloje nustatyta, kad UAB ,,XXX“ panaikino 81 333,88 Lt dydžio turtinės prievolės sumokėjimą į LR valstybės biudžetą ir tuo padarė didelę turtinę žalą valstybei. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad neteisingi duomenys apie ūkines finansines operacijas į UAB ,,XXX“ apskaitos dokumentus buvo įrašomi sąmoningai ir neteisėta mokestine nauda buvo suinteresuotas UAB ,,XXX“ naudai veikęs jos akcininkas ir direktorius D. B.. Jis, būdamas verslininkas, turėdamas aukštąjį išsilavinimą, be abejonės suvokė, jog kartu su asmenimis, kurie jam teikia netikrus dokumentus, apgaule juridinio asmens naudai neteisėtai išvengia PVM prievolės valstybės biudžetui, numatė tokių padarinių kilimą ir to norėjo.

43730.2. Tokie nuteistojo D. B. ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ veiksmai atitinka BK 182 straipsnio 2 dalies (LR 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, todėl šioje byloje juridinis asmuo UAB ,,XXX“ taip pat pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas už PVM sukčiavimą. Teisėjų kolegija naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl juridinio asmens UAB ,,XXX“ nuteisimo ir priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį, juridinio asmens atstovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais neturi pagrindo.

438Dėl JA VšĮ ,,XXX“ nuteisimo už PVM sukčiavimą

43931. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad JA VšĮ „XXX“, nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 atstovaujamas direktoriaus S. L., o nuo 2006-07-01 direktoriaus pareigas einant kitam asmeniui, apgaule panaikino dalį turtinės prievolės – 281 599, 23 Lt mokėtino į LR valstybės biudžetą PVM už 2005 m. kovo, spalio ir gruodžio mėnesius bei 2006 metų gruodžio mėnesio sumokėjimo, t.y.: S. L. nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30, būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas VšĮ „XXX“ naudai ir interesais, 2005 m. sausio mėnesį Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su N. G., kad šis už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo vadovaujamai VšĮ „XXX“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai VšĮ „XXX“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu bus sumažintas VšĮ „XXX“ LR valstybės biudžetui mokėtinas PVM. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, S. L. ir kitas asmuo, kuris tapo VšĮ „XXX“ direktoriumi nuo 2006-07-01, 2005 m. sausio – 2007 m. kovo mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, pateikė N. G. VšĮ „XXX“ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos juridinio asmens dokumentuose kaip tariamai parduodamos VšĮ „XXX“ užsakymu. Po ko N. G. kartu su R. T. pagal iš S. L. pateiktus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, organizavo žinomai netikrų kaltinime išvardintų UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentų pagaminimą, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 1 846 039, 42 Lt. Visus netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir kitam asmeniui, po 2006-07-01 ėjusiam VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas. S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir darbų neatliko, pats ir per kitą asmenį, po 2006-07-01 ėjusį VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas, pateikė šiuos aukščiau išvardintus žinomai netikrus dokumentus VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, ir nurodė visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą. VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, įtraukus į VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą direktoriaus S. L. ir kito asmens, po 2006-07-01 ėjusį VšĮ ,,XXX” direktoriaus pareigas, pateiktus netikrus dokumentus ir UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu VšĮ „XXX“ PVM deklaracijose už 2005 metų kovo, spalio gruodžio, 2006 metų gruodžio mėnesius padidinus paslaugų pirkimo PVM 281 599, 23 Lt sumai bei šias suklastotas deklaracijas 2005-04-25, 2005-11-25, 2006-01-25, 2007-01-22 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule panaikino dalį VšĮ „XXX“ didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti į LR valstybės biudžetą iš viso 281 599, 23 Lt PVM. Tokiu būdu juridinis asmuo VšĮ „XXX“ apgaule panaikino dalį didelės vertės turtinės prievolės – 281 599,23 Lt mokėtino į LR valstybės biudžetą PVM, sumokėjimo.

44031.1. Tokias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas nustatė remiantis nuteistųjų R. T., N. G., S. L., liudytojų N. B., J. K., N. J., A. L., D. M.-B., L. T. parodymais, Specialisto išvada ir kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais, kurių turinys išdėstytas skundžiamame teismo nuosprendyje. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad S. L. nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 buvo ne tik VšĮ „XXX“ direktoriumi, bet ir dalininku. Taigi S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ dalininku ir direktoriumi, turėjo pareigą kontroliuoti šio juridinio asmens veiklą ir teisę priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu ir tokius sprendimus priiminėjo. Nors teisminio nagrinėjimo metu nuteistasis S. L. teigė, kad jo vadovaujama VšĮ turėjo sandorių tik su UAB ,,XXX“, kuriai atstovavo N. G., o su kaltinime nurodytomis UAB ,,XXX“, ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ VšĮ ,,XXX“ sandorių neturėjo, tokie nuteistojo S. L. parodymai buvo paneigti rašytine bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad VšĮ ,,XXX“ buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuoti sandoriai ir su minėtomis bendrovėmis. Remiantis nuteistųjų R. T., N. G., liudytojo N. B., J. K., o taip pat liudytojų V. M., J. K., V. V., A. G. parodymais nustatyta, kad UAB ,,XXX“, ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“, o taip pat ir UAB ,,XXX“ vardu buvo forminami fiktyvūs sandoriai ir surašomos fiktyvios PVM sąskaitos faktūros, tokie netikri dokumentai buvo apskaitomi realiai veikiančių bendrovių buhalterinėje apskaitoje ir remiantis tokiais duomenimis buvo pildomos PVM deklaracijos, kurios buvo teikiamos mokesčių inspekcijai. Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis S. L. ikiteisminio tyrimo metu taip pat pripažino, jog jis buvo susitaręs su N. G., kad pastarasis jam teiks fiktyvias sąskaitas faktūras, kurių pagrindu bus išgryninti VšĮ ,,XXX“ pinigai. Pirmosios instancijos teisme nuteistasis S. L. tokius savo parodymus paneigė, tačiau nenurodė teismui įtikinamų priežasčių, dėl kurių ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus parodymus. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad nuteistojo S. L. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu atitiko nuteistųjų R. T. ir N. G. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir iš dalies teisminio nagrinėjimo metu. Nuteistasis N. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog tarp jo ir VšĮ „XXX“ direktoriaus S. L. buvo pokalbis dėl galimybės gauti PVM sąskaitas faktūras apie tariamai atliktas paslaugas ar pirktas prekes ir N. G. sutarė su S. L., kad už 18 procentų mokestį jis pateiks S. L. PVM sąskaitas faktūras apie tam tikros bendrovės tariamai atliktas paslaugas. Tuo tikslu S. L. pateikė jam duomenimis, kuriuos reikės atvaizduoti PVM sąskaitose faktūrose. N. G. iš S. L. gautus duomenis perdavė R. T., kuris vėliau atvežė jam dokumentų paketą su sutartimis, priėmimo-perdavimo aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis, o vėliau ir pinigų paketą, kurį jis perdavė S. L.. Tokius nuteistojo N. G. parodymus iš esmės patvirtino nuteistasis R. T.. Jis teisme pripažino, kad UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ vykdė fiktyvią veiklą ir realiai veikiančioms bendrovėms, pagal jų pageidavimus, išrašinėjo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras apie tariamai įvykusius sandorius. Tokius parodymus teisme patvirtino nagrinėjamoje byloje kaip liudytojai apklausti kitų, kaltinime nurodytų bendrovių vadovai V. M., J. K., V. V., A. G., R. P., kurie naudojosi nagrinėjamoje byloje minimų fiktyvių bendrovių, kontroliuojamų R. T. ir N. G., neteisėtomis paslaugomis ir buvo nuteisti baudžiamaisiais įsakymais už PVM sukčiavimą. Netikėti tokių liudytojų parodymais teismas neturi teisinio pagrindo. Byloje esanti 2010-07-12 Specialisto išvada Nr. 5-1/86 patvirtina, kad kaltinime nurodytu metu VšĮ „XXX“ turėjo fiktyvių sandorių su UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, kurios VšĮ „XXX“ neva tai suteikė paslaugų iš viso už 1 846 039,42 Lt sumą, iš jų 281 559,23 Lt PVM. Iš byloje pateiktų VšĮ „XXX“ PVM deklaracijų už 2005 metų kovo, spalio, gruodžio, 2006 metų gruodžio mėnesius, matyti, kad į PVM deklaracijas įtraukus tikrovės neatitinkančius duomenis iš kaltinime išvardintų netikrų PVM sąskaitų faktūrų, buvo padidintas paslaugų pirkimo PVM 281 559,23 Lt sumai, ir tokios suklastotos PVM deklaracijos 2005-04-25, 2005-11-25, 2006-01-25 ir 2007-01-22 buvo pateiktos valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu būdu VšĮ ,,XXX“ direktoriaus S. L. nurodymu į PVM deklaracijas įrašius melagingus duomenis apie tariamai įvykusius įmonės pirkimus ir pateikus tokias PVM deklaracijas mokesčių inspekcijai buvo juridiškai įteisinta melagingai apskaičiuota PVM prievolė, t.y. įteisintas sumažintas VŠĮ ,,XXX“ PVM prievolės dydis. Byloje nustatyta, kad tokiu būdu VšĮ ,,XXX” panaikino 281 559,23 Lt PVM dydžio turtinės prievolės sumokėjimą į LR valstybės biudžetą ir tuo padarė didelę turtinę žalą valstybei. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad neteisingi duomenys apie ūkines finansines operacijas į VŠĮ ,,XXX“ apskaitos dokumentus buvo įrašomi sąmoningai ir neteisėta mokestine nauda buvo suinteresuotas VšĮ ,,XXX“ naudai ir interesais veikęs jos dalininkas ir direktorius S. L.. S. L., turėdamas aukštąjį išsilavinimą ir būdamas verslininkas, suvokė, jog kartu su asmenimis, kurie jam teikia netikrus dokumentus, apgaule juridinio asmens naudai neteisėtai išvengiama PVM prievolės valstybės biudžetui, numatė, kad dėl tokių neteisėtų veiksmų bus padaryta žala valstybės biudžetui ir to norėjo.

44131.2. Tokie nuteistojo S. L. ir juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ veiksmai atitinka BK 182 straipsnio 2 dalies (LR 2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, todėl šioje byloje juridinis asmuo VšĮ ,,XXX“ taip pat pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas už PVM sukčiavimą. Teisėjų kolegija naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ nuteisimo ir priimti išteisinamąjį nuosprendį, juridinio asmens atstovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais neturi pagrindo.

442Dėl JA UAB ,,XXX“ baudžiamosios atsakomybės (dėl nuteistojo R. P. apeliacinio skundo argumentų)

44332. Apeliantas nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde teigia, kad baudžiamoji byla UAB ,,XXX“ buvo nutraukta vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, kuris juridiniam asmeniui negali būti taikomas ir tai yra esminis BPK pažeidimas. Toks apelianto skundo teiginys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

44432.1. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, konstatavo, kad UAB ,,XXX“ išregistravimas yra absoliuti kliūtis baudžiamajai atsakomybei taikyti, ir atsižvelgiant į tai, 2012-05-04 nutartimi baudžiamąjį procesą UAB ,,XXX“, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, nutraukė (44 t., b. l. 144-150). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pritaikęs įstatymo analogiją ir nagrinėjamoje byloje nustatytą juridinio asmens pasibaigimą prilyginęs fizinio asmens mirčiai, baudžiamojo proceso įstatymo nepažeidė. Be to, šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdyje svarstant UAB ,,XXX“ atstovo ir gynėjo prašymą UAB ,,XXX“ atžvilgiu baudžiamąjį procesą nutraukti, dalyvavo ir nuteistasis R. P. bei jo gynėjas ir tokiam UAB ,,XXX“ atstovo ir gynėjo prašymui neprieštaravo (44 t., b. l. 144-150).

445Dėl BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo

44633. Apeliantai nuteistieji R. P. ir D. B. bei nuteistųjų N. G. ir S. L. gynėjai nesutinka su nuteistųjų D. B., R. P., N. G. ir S. L. nuteisimu pagal BK 183 straipsnio 2 dalį. Visi apeliantai teigia, kad nuteistųjų veiksmuose nėra šio nusikaltimo sudėties požymių. Tokie apeliantų teiginiai prieštarauja bylos medžiagai.

44733.1. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas ir taip padarant žalą turto savininkui. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai – kaltininko tiesioginė tyčia, t.y. asmuo turi suvokti, kad neteisėtai ir neatlygintinai savinasi jam patikėtą (esantį jo žinioje) turtą, taip pažeidžia turto savininko interesus bei padaro jam turtinę žalą, ir to nori. Sprendžiant, ar bendrovės vadovas, neteisėtai disponuodamas bendrovės lėšomis, jas pasisavino, būtina aiškiai nustatyti jo tyčios turinį (kryptingumą), t.y. kokį sumanymą jis turėjo paimdamas bendrovės lėšas: ar jas panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti ar įmonės reikmėms. Apie bendrovės vadovo sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to jo vadovaujamai įmonei buvo padaryta žala, taip pat kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Pagal teismų praktiką kaltininko parodymai, jog įmonės turtas buvo naudojamas įmonės reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ši BPK nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl turto panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti įmonės turtu jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims) šis turtas buvo naudojamas. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės turtas, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012, 2K-378-895/2016 ir kt.).

448Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 20 505,10 eurų (70 800 Lt) turto pasisavinimo

44934. Pirmosios instancijos teismas išanalizavęs byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus, nustatė, kad N. G., būdamas UAB ,,XXX“ akcininku, o nuo 2006-10-18 direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2006 m. rugpjūčio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš R. T. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus kaltinime nurodytus UAB „XXX“ dokumentus, kuriuose buvo nurodytos tikrovės neatitinkančios žinios, kad UAB „XXX“ neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 214 760 Lt (20 505,10 €). N. G., žinodamas, kad realiai tarp UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ jokių sandorių nėra įvykę, pagal UAB „XXX“ 2006-12-21 kasos pajamų orderį PRS Nr. 0000157 imitavo, jog atsiskaitė už suteiktas paslaugas, sumokėdamas 70 800 Lt (20 505,10 €) grynais, ir R. T. pagal pateiktą kasos dokumentą perdavė tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį. Tokiu būdu N. G., būdamas UAB ,,XXX“ direktoriumi ir akcininku, einamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šios bendrovės turtą, pasisavino didelės vertės UAB „XXX“ turtą – 70 800 Lt (20 505,10 eurų).

45034.1. Nuteistasis N. G. apklaustas pirmosios instancijos teisme neigė pasisavinęs UAB ,,XXX“ priklausantį turtą – pinigines lėšas ir teigė, kad 70 800 Lt buvo panaudoti gyvenamojo namo Vilkpėdės g. statybos darbams. Analogiškos aplinkybės nurodomos ir nuteistojo N. G. apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų visuma patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad N. G. UAB ,,XXX“ priklausančius 70 800 Lt pasisavino.

45134.2. Byloje neginčijamai nustatyta, kad nuteistasis N. G. nuo 2006 m. dirbo UAB „XXX“ direktoriumi ir nuo 2006-05-29 buvo visų UAB „XXX“ akcijų savininkas. Nagrinėjamoje byloje nuteistųjų R. T. ir R. Č., liudytojo J. K. parodymais nustatyta, kad UAB ,,XXX“ buvo fiktyvi, jokios realios veiklos nevykdanti bendrovė, taigi ir visi sandoriai su tokia bendrove yra fiktyvūs. Iš 2010-05-26 Specialisto išvados Nr. 5-1/69 dėl UAB „XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo matyti, kad UAB „XXX“ 2006 m. rugpjūčio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti buhalterinėje apskaitoje panaudojo UAB „XXX“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir UAB „XXX“ buhalterinėje apskaitoje apskaitė pagal UAB „XXX“ vardu išrašytas tikrovės neatitinkančias PVM sąskaitas faktūras apie tariamą priekių ir paslaugų pirkimą. 2007-05-08 kratos metu UAB „XXX“ patalpose buvo paimti UAB „XXX“ buhalterinės apskaitos dokumentai, tarp kurių buvo ir UAB ,,XXX“ išrašyta 2006-09-25 PVM sąskaita faktūra serija PRS Nr. 000556 – 70 800 Lt sumai, pasirašyta direktoriaus J. K.. Liudytojas J. K. bylos proceso metu prisipažino buvęs formalus UAB ,,XXX“ direktorius ir pasirašinėjęs ant tuščių PVM sąskaitų faktūrų. Iš byloje esančių 2007-05-08 kratos metu paimtos UAB „XXX“ kasos knygos už 2005-2006 m. laikotarpį duomenų matyti, kad kasos suvestinėje už 2006 m. gruodžio mėn. 07-29 d. grafoje „Išlaidos“ yra įrašas apie 70 800 Lt išmokėjimą UAB „XXX“. Ši pinigų suma buvo išmokėta pagal fiktyvų UAB ,,XXX“ 2006-12-21 kasos pajamų orderį PRS Nr. 0000157. Liudytojos T. T. ir R. A. parodė, kad UAB ,,XXX“ veiklą kontroliavo ir organizavo jos direktorius N. G., visi mokėjimai buvo atliekami su N. G. žinia. Byloje nėra objektyvių duomenų, kad N. G. iš UAB ,,XXX“ kasos paimtus 70 800 Lt būtų panaudojęs įmonės naudai. Taigi faktiniai bylos duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad N. G. jam patikėtus UAB ,,XXX‘‘ 70 800 Lt (tokia suma vadovaujantis BK 190 straipsniu laikytina didelės vertės turtu) pasisavino. Nuteistasis N. G., būdamas UAB ,,XXX“ akcininkas ir direktorius, vykdydamas atsiskaitymus pagal fiktyvius sandorius, nebejotinai suprato, kad dėl tokių jo veiksmų jo vadovaujama bendrovė patiria turinę žalą ir to norėjo.

45234.3. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad N. G. pasisavino jo žinioje buvusį AB ,,XXX“ turtą – 70 800 Lt (20 505,10 eurų), yra pagrįsta ir teisinga. Todėl nuteistajam N. G. tinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija).

453Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 154 106 € (532 099,90 Lt) pasisavinimo

45435. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes D. B., nuo 1997-10-01 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2005 m. sausio – 2006 m. gruodžio mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, per R. Č. iš R. T. ir N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ dokumentus apie tai, kad minėtos bendrovės neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 532 099,90 Lt. Po to, D. B. gautų netikrų dokumentų pagrindu, laikotarpyje nuo 2005 m. vasario iki 2007 m. vasario mėn. iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX XXX, mokėjimo nurodymais pervedus į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX - 44 625,24 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX banke - 39 922,00 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX - 21 575,12 Lt, UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX XXX – 69 411,02 Lt ir į UAB „XXX“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX – 336 803,98 Lt, iš viso pervedus 532 099,90 Lt, organizuotos grupės nariams R. T. kartu su N. G. organizavus minėtų pinigų išgryninimą, o R. Č. jam šiuos pinigus grąžinus, be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią organizuotos grupės nariams D. B. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, D. B., būdamas UAB ,,XXX“ direktoriumi ir savo žinioje einamų pareigų pagrindu turėdamas šios bendrovės turtą, jam grąžintus 532 099,90 Lt – didelės vertės UAB „XXX“ turtą – pasisavino.

45535.1. Apeliantas nuteistasis D. B. tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame skunde neigia pasisavinęs UAB ,,XXX“ turtą – pinigines lėšas ir teigia, kad UAB „XXX“ 2005-2006 metais sudaryti sandoriai su kaltinime nurodytomis įmonėmis buvo realiai įvykdyti ir įmonė su šiomis bendrovėmis atsiskaitė. Tačiau tokie apelianto teiginiai yra paneigti bylos medžiaga.

45635.2. Byloje nustatyta, kad D. B. nuo 1997-10-01 buvo UAB „XXX“ direktorius ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėjo UAB „XXX“ turtą. Taip pat byloje nustatyta, kad UAB ,,XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ buvo fiktyvios, jokios realios veiklos nevykdančios įmonės, o jų vardu buvo išrašomi netikri dokumentai dėl tariamų darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo. Taip pat bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“, vykdydamos realią veiklą, turėjo ir fiktyvių sandorių, tarp jų ir su UAB ,,XXX“. Tokios faktinės aplinkybės nustatytos remiantis nuteistųjų R. T. ir R. Č., iš dalies nuteistojo N. G., kurie tiesiogiai dalyvavo organizuotoje PVM sukčiavimo veikloje ir kontroliavo joje dalyvavusių bendrovių veiklą, o taip pat liudytojų N. B. ir J. Š., kurie buvo formalūs UAB ,,XXX“ direktoriai, J. K. ir R. L., kurie buvo formalūs UAB „XXX“ direktoriai, liudytojos T. T., kuri dirbo UAB ,,XXX“ direktore ir vėliau direktoriaus pavaduotoja, parodymais, kurių išsamus turinys yra išdėstytas skundžiamame teismo nuosprendyje, ir kuriuos patvirtina rašytinė bylos medžiaga. Pagal byloje esančius UAB ,,XXX“ buhalterinės apskaitos dokumentus, 2009-12-15 Specialisto išvadą Nr. 5-1/223, specialistų teisme duotų paaiškinimus nustatyta, kad UAB „XXX“ neįvykusioms ūkinėms operacijoms pagrįsti buhalterinėje apskaitoje 2005 m. sausio – 2007 m. gegužės mėn. panaudojo tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus: UAB „XXX“ vardu išrašytas 35 PVM sąskaitas faktūras, UAB „XXX“ vardu išrašytas 7 PVM sąskaitas faktūras, UAB „XXX“ vardu išrašytas 6 PVM sąskaitas faktūras, UAB „XXX“ vardu išrašytas 4 PVM sąskaitas faktūras, UAB „XXX“ vardu išrašytas 4 PVM sąskaitas faktūras, kuriomis buvo įformintas UAB „XXX“ popieriaus, kartono ir plastiko pakuotės atliekų, autokrautuvų remonto paslaugų, buhalterinės apskaitos konsultacinių paslaugų ir internetinio tinklalapio sukūrimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas iš viso už 532 099,90 Lt sumą, tame tarpe 81 333,88 Lt PVM. Iš UAB ,,XXX“ sąskaitos, esančios AB XXX bankas, išklotinės, matyti, kad iš šios bendrovės banko sąskaitos pinigai už tariamai parduotas prekes ar suteiktas paslaugas buvo pervesti į UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ sąskaitas, o vėliau iš jų į kitas realios veiklos nevykdančias įmones: UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir pagal pinigų išėmimo čekius iš šių bendrovių sąskaitų buvo išgryninti. Nuteistasis D. B. neneigia, kad jis pažinojo ir bendravo su R. Č., o pastarasis pripažino, kad jis D. B., pastarojo prašymu, teikdavo jo vadovaujamos UAB ,,XXX“ vardu išrašytus netikrus dokumentus: sutartis ir PVM sąskaitas faktūras dėl tariamų prekių ir paslaugų pirkimo iš UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, priklausomai nuo to kokios prekės ar paslaugos UAB ,,XXX“ tuo metu buvo reikalingos. UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ vardu netikras PVM sąskaitas faktūras surašydavo pagal jo (R. Č.) pateiktus dokumentus R. T., o UAB ,,XXX“ vardu surašytus dokumentus R. T. pateikdavo pasirašyti N. G.. Taip pat nuteistasis R. Č. pakankamai detaliai nurodė UAB ,,XXX“ perverstų pinigų pagal netikrus dokumentus grąžinimo D. B. mechanizmą: D. B. įmonei padarius bankinius pavedimus pagal netikras PVM sąskaitas faktūras įmonėms į R. T. arba N. G. kontroliuojamas įmones, iš šių įmonių pinigai buvo pervedami dažniausiai į UAB ,,XXX“ sąskaitą ir iš jos išgryninami. R. T. išgrynintus pinigus, atskaičius 18 procentų nuo visos pervestos sumos bei plius nuo 1 iki 10 procentų nuo pervestos pinigų sumos, grąžindavo R. Č., o pastarasis pinigus perduodavo D. B.. Tokį pinigų grąžinimo mechanizmą patvirtino ir nuteistasis R. T.. Taigi apelianto nuteistojo D. B. teiginiai, kad kaltinime nurodyti jo vadovaujamos UAB ,,XXX“ sandoriai su UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ buvo realūs ir pinigai buvo sumokėti šioms bendrovėms yra paneigti byloje surinktų įrodymų visetu, kurį sudaro šiame procesiniame sprendime jau aptarti įrodymai, kurių patikimumu abejoti teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo. Nuteistasis D. B., būdamas UAB ,,XXX“ direktorius, vykdydamas fiktyvius sandorius, remiantis kuriais buvo išgrynintos ir jam sugrąžintos UAB ,,XXX“ priklausančios piniginės lėšos, be abejonės suprato, kad dėl tokių jo veiksmų bendrovė patirs turinę žalą ir to norėjo. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad nuteistojo D. B. veiksmai atitinka BK 183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nusikaltimo sudėties požymius.

457Dėl VšĮ ,,XXX“ didelės vertės turto – 115 2013,43 eurų (397 774,42 Lt) pasisavinimo

45836. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes S. L., nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas VšĮ „XXX“ turtą, 2005 m. sausio – 2006 m. birželio mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ dokumentus apie tai, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ neva pardavė, o VšĮ „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 397 774,42 Lt. S. L., žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir realiai tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“ bei UAB „XXX“ jokių sandorių nėra įvykę, jis pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-03-21 Nr. 2004201, 2005-03-22 Nr. 2004202, 2005-04-30 Nr. 2004246, 2005-05-26 Nr. 2004247, 2005-05-31 Nr. 2004248, 2005-06-29 Nr. 2004249, 2005-07-18 Nr. 2004250, 2005-08-08 Nr. 2004251, 2005-10-10 Nr. 2004267, 2005-11-15 Nr. 2004286 imitavo, jog 220 774, 60 Lt atsiskaitė grynais, pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-12-30 BU Nr. 120, 2006-03-15 BU Nr. 130 imitavo, jog 107 000 Lt atsiskaitė grynais bei N. G. pagal pateiktus kasos dokumentus perdavė sutartą organizuotos grupės nariams tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, taip pat iš VšĮ „XXX“ bankinės sąskaitos, Nr. ( - ), esančios AB XXX 2005-12-30 ir 2006-01-06 mokėjimo nurodymais pervedus 70000 Lt į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB „XXX Vilniaus“ banke, N. G. kartu su R. T. organizavo pinigų išgryninimą iš UAB „XXX“ sąskaitos ir N. G., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią S. L. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą, išgrynintus pinigus perdavė S. L.. Tokiu būdu S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, pasisavino einamų pareigų pagrindu jo žinioje buvusį didelės vertės VšĮ „XXX“ turtą - 397 774, 42 Lt (115 2013,43 €).

45936.1. Nuteistasis S. L. pirmosios instancijos teisme neigė pasisavinęs VšĮ ,,XXX“ turtą – pinigines lėšas. Apeliaciniame skunde nuteistojo S. L. gynėjas taip pat teigia, kad S. L. nepagrįstai nuteistas dėl didelės vertės VšĮ ,,XXX“ priklausančio turto pasisavinimo, nes jo veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje, požymių. Tokie apelianto teiginiai prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

46036.2. Byloje nustatyta, kad nuo 2004-11-05 iki 2006-06-29 S. L. buvo VšĮ ,,XXX“ direktorius, taigi jis buvo atsakingas už šios įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir palyginęs tarpusavyje bylos proceso metu duotus nuteistojo S. L. parodymus ir juos įvertinęs kitų byloje surinktų įrodymų kontekste, konstatavo, kad nuteistojo S. L. parodymai dėl jam pareikštų kaltinimų nebuvo nuoseklūs, tačiau nuteistasis faktiškai patvirtino, kad sandoriai tarp VšĮ ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ bei UAB ,,XXX“ buvo fiktyvūs, o šios bendrovės jokių paslaugų, nurodytų sutartyse nesuteikė, sutartyse nurodytus darbus atliko pati VšĮ „XXX“. Tokios aplinkybės nustatytos ir remiantis nuteistųjų R. T., N. G., liudytojų D. B., N. J., L. T. parodymais ir kita rašytine bylos medžiaga. Liudytojai N. J. ir D. B. patvirtino, kad S. L. buvo tiesiogiai atsakingas už sutarčių vykdymo kontrolę, pats pasirašydavo dokumentus. Byloje nustatyta, kad UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ buvo kontroliuojamos nuteistųjų R. T. ir N. G. ir nuteistasis S. L. asmeniškai bendravo su abiem nuteistaisiais. Nuosprendyje aptarti bylos faktiniai duomenys tvirtina, kad pagal fiktyvias PVM sąskaitas faktūras VšĮ ,,XXX“ už UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ neatliktas paslaugas sumokėjo 397 774, 42 Lt: S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-03-21 Nr. 2004201, 2005-03-22 Nr. 2004202, 2005-04-30 Nr. 2004246, 2005-05-26 Nr. 2004247, 2005-05-31 Nr. 2004248, 2005-06-29 Nr. 2004249, 2005-07-18 Nr. 2004250, 2005-08-08 Nr. 2004251, 2005-10-10 Nr. 2004267, 2005-11-15 Nr. 2004286 imitavo, jog jis su UAV ,,XXX“ atsiskaitė grynaisiais pinigais, sumokėdamas 220 774, 60 Lt; pagal UAB „XXX“ kasos pajamų orderius 2005-12-30 BU Nr. 120, 2006-03-15 BU Nr. 130 imitavo, jog atsiskaitė grynais - 107 000 Lt. Taip pat iš VšĮ „XXX“ bankinės sąskaitos, Nr. ( - ), esančios AB XXX 2005-12-30 ir 2006-01-06 mokėjimo nurodymais buvo pervesta 70 000 Lt į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą ( - ), esančią AB XXX banke. Byloje nustatyta, kad šių pinigų išgryninimą iš UAB „XXX“ sąskaitos organizavo N. G. kartu su R. T., už tai gaudami tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį. N. G. išgrynintus pinigus perdavė S. L.. Byloje nėra objektyvių faktinių duomenų, kurie patvirtintų, kad S. L. jo žinioje buvusias lėšas - 397 774, 42 Lt panaudojo VšĮ „XXX“ reikmėms. Todėl pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ direktoriumi, pasisavino einamų pareigų pagrindu jo žinioje buvusį didelės vertės VšĮ „XXX“ turtą - 397 774, 42 Lt (115 2013,43 €). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad S. L., turėdamas aukštąjį ekonominį išsilavinimą ir įvykio metu būdamas VšĮ ,,XXX” dalininkas, suprato savo atsakomybę už jo žinioje esantį įmonės turtą ir jo valdymo bei naudojimo galimybes. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad S. L., disponuodamas jam svetimu, VšĮ ,,XXX“ turtu – piniginėmis lėšomis savo nuožiūra, suprato, kad daro žalą įmonei ir to norėjo, t.y. jis veikė tiesioginės tyčios forma. Todėl nuteistojo S. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip nusikalstama veika, numatyta BK 183 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija).

461Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 81 968,64 eurų (283 021,31 Lt) pasisavinimo

46237. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes R. P., nuo 2006-01-27 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „XXX“ turtą, 2006 m. rugsėjo – 2007 m. vasario mėnesių laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, per R. Č. iš R. T. ir N. G. už nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo netikrus UAB „XXX“ dokumentus apie tai, kad UAB „XXX“ neva pardavė, o UAB „XXX“ iš viso nupirko paslaugų už 283 021,31 Lt. R. P., gautų netikrų UAB „XXX“ PVM dokumentų pagrindu, iš UAB „XXX“ bankinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX bankas, mokėjimo nurodymais pervedė į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB XXX: 2006-10-23 mokėjimo nurodymu Nr. 10231202 – 25 000,00 Lt, 2006-11-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11071338 – 10 000,00 Lt, 2006-11-09 d. mokėjimo nurodymu Nr.11090925 – 24 931,27 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11241431 – 10 000,00 Lt, 2006-11-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 10271013 – 50 000,00 Lt, 2006-12-07 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12071149 – 8 000,00 Lt, 2006-12-08 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12081259 – 5 000,00 Lt, 2006-12-18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12151458 – 40 000 Lt, 2006-12-21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12211102 – 23 924,00 Lt, 2006-12-27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12221702 – 27 000,00 Lt, 2007-02-01 d. mokėjimo nurodymu Nr. 02011312 – 30 000,00 Lt ir iš sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB XXX 2007-02-20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 14 pervedus 29 000,00 Lt, iš viso minėtų netikrų dokumentų pagrindu pervedė 283 021,31 Lt. R. T. kartu su N. G., vykdant bendrus nusikalstamus veiksmus organizavo minėtų pinigų išgryninimą, dalį UAB „XXX“ pervestų pinigų N. G. iš UAB „XXX“ sąskaitos bankiniais pavedimais pervedė į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“ ir UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, o likusius pats ir jo nurodymu T. T. išėmė grynais iš UAB „XXX“ sąskaitos, T. T. nurodymu UAB „XXX“ pinigai iš UAB „XXX sąskaitos buvo pervesti į UAB „XXX“ bankinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „XXX“, kur visi UAB „XXX“ pinigai pervesti iš UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ sąskaitų buvo nuimti grynais ir per R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią R. P. paliko už netikrų dokumentų pagaminimą, perdavimą ir pinigų nuėmimą organizuotos grupės nariams, perduoti R. P.. Tokiu būdu R. P., būdamas UAB ,,XXX” direktoriumi ir einamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šios bendrovės turtą, 283 021,31 Lt – didelės vertės UAB ,,XXX” turtą pasisavino.

46337.1. Nuteistasis R. P. pirmosios instancijos teisme neigė pasisavinęs UAB ,,XXX“ turtą ir tvirtino, kad visi UAB ,,XXX“ sandoriai su UAB ,,XXX“ buvo realus ir įvykdyti, jo vadovaujama bendrovė su UAB ,,XXX atsiskaitė. Analogiškas aplinkybes apeliantas nuteistasis R. P. nurodo ir apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nuteistojo R. P. apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad R. P. pasisavino svetimą UAB ,,XXX“ priklausantį didelės vertės turtą. R. P. kaltumas dėl šios nusikalstamos veikos padarymo įrodytas byloje surinktų įrodymų visuma, kurią sudaro: iš dalies paties nuteistojo R. P., nuteistųjų R. T., N. G., R. Č., liudytojų E. K., T. T. parodymai, Specialisto išvada ir paaiškinimai, telefoninių pokalbių išklotinių turinys ir kiti rašytiniai bylos dokumentai.

46437.2. Byloje nustatyta, kad nuo 2006-10-18 vienintelis UAB „XXX“ akcininkas N. G. tapo ir jos direktoriumi. Nuteistasis R. P. pirmosios instancijos teisme parodė, kad jo vadovaujamos UAB ,,XXX“ pagrindinė veikla buvo statybos ir nekilnojamojo turto prekyba. Bendrovė statybos darbams atlikti samdė ir subrangovus, tarp jų buvo ir UAB ,,XXX“, kurią atstovavo R. Č., su kuriuo jį supažindino T. T., buvusi tuo metu UAB ,,XXX“ direktorė. T. T. jam nurodė, kad visas bendravimas su UAB ,,XXX“ vyks per R. Č.. Jis R. Č. perduodavo duomenis, o iš R. Č. gaudavo dokumentus (sutartis, aktus, PVM sąskaitas faktūras). Jis pats asmeniškai dokumentus iš R. Č. gavo du kartus, dar du kartus dokumentus iš R. Č. gavo UAB ,,XXX“ komercijos direktorius E. K.. Jis pats statybos objekto, kuriame darbus vykdė UAB ,,XXX“ neprižiūrėjo, tačiau buvo įsitikinęs, kad visi darbai nurodyti aktuose ir UAB ,,XXX“ pateiktose PVM sąskaitose faktūrose buvo atlikti, todėl pagal jas UAB ,,XXX“ pilnai atsiskaitė. Visus pavedimus jis darė pats. Jokių pinigų jam niekas grąžinti nesiūlė ir negražino. Tačiau tokie nuteistojo R. P. parodymai prieštarauja nuteistųjų R. T. ir R. Č. parodymams. Visų pirma pažymėtina, kad byloje nustatyta, kad R. Č. UAB ,,XXX“ nedirbo, todėl atstovauti šiai bendrovei neturėjo teisinio pagrindo. Nuteistasis R. T. parodė, kad tais atvejais, kai realioms įmonėms reikėdavo netikrų PVM sąskaitų faktūrų, kuriose būtų įrašyti neteisingi duomenys apie neva tai atliktus statybos ir remonto paslaugas, jis apie tai pranešdavo N. G., kuris turėjo realiai veikiančią bendrovę, atliekančią ir statybos darbus. Tokioms įmonėms N. G. paruošdavo ir jam pateikdavo pasirašytas netikras PVM sąskaitas faktūras, jis gavęs iš N. G. netikrus dokumentus, juos perduodavo R. Č.. Tarp įmonių, kurioms buvo reikalingos netikros PVM sąskaitos faktūros apie tariamai atliktus statybos darbus buvo ir UAB ,,XXX“, kurią surado R. Č.. Nuteistasis R. Č. bylos proceso metu neneigė pažinojęs UAB „XXX“ direktorių R. P. ir tarpininkavęs pastarajam gaunant dokumentus iš R. T.. Apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją nuteistasis davė pakankamai išsamius parodymus apie savo kaip tarpininko vaidmenį realiai veikiančioms bendrovėms teikiant netikrus dokumentus. Nuteistasis R. Č. nurodė, kad jis tarpininkavo UAB ,,XXX“ gaunant netikrų dokumentų iš UAB ,,XXX“ ir nurodė tokio tarpininkavimo aplinkybes: jis iš R. P. gaudavo jo bendrovės duomenis, tikslu, kad būtų pagaminti netikri dokumentai, šiuos duomenis perduodavo R. T.. R. T. po kelių dienų atnešdavo pasirašytą N. G. priklausančios UAB „XXX“ vardu surašytą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų perdavimo aktą. Liudytoja T. T. parodė, jog N. G. buvo UAB „XXX“ akcininkas ir dalyvavo UAB „XXX“ valdyme. Pati ji tik formaliai ėjo direktorės pareigas, sąskaitų neišrašydavo, tik pasirašydavo UAB „XXX“ PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų bei išlaidų orderius ir kitus dokumentus N. G. ir R. T. prašymu. Ji N. G. nurodymu vykdavo į banką nuimti pinigų iš UAB „XXX“ banko sąskaitos, visus nuimtus grynuosius pinigus atiduodavo N. G.. Nuteistasis R. Č. parodė, kad jis, gavęs dokumentus iš R. T., skambindavo R. P. ir pranešdavo apie gautus dokumentus, o kartais jam skambindavo ir pats R. P.. UAB „XXX“ PVM sąskaitas faktūras apmokėdavo bankiniais pavedimais. Apie atliktus apmokėjimus R. P. jam pranešdavo telefonu, o jis apie tai pranešdavo R. T.. Po to R. T. jam grąžindavo UAB „XXX“ pervestus pinigus, atskaičiavus 18+4 procentų, kurie būdavo sudėti į nepermatomus maišelius. Jis gavęs pinigus skambindavo R. P., kad šis juos pasiimtų, pinigus perduodavo susitikimų metu. R. Č. nurodytas aplinkybes apie dokumentų ir vokų mainus su R. P. paliudijo E. K.. Jis nurodė, kad R. P. prašymu, kelis kartus vežė R. Č. UAB „XXX“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB „XXX“ ir iš R. Č. vežė R. P. dokumentus ir voką. Nuteistojo R. Č. parodymus apie jo tarpininkavimą tarp R. P. ir R. T. patvirtina ir byloje esančios tarp nuteistųjų R. Č., R. P. ir R. T. vykusių telefoninių pokalbių išklotinės ir bankinių sąskaitų išklotinės, kurių turinys išsamiai išdėstytas skundžiamame teismo nuosprendyje. Nuteistojo R. P. parodymus apie tai, kad UAB ,,XXX“ kaip subrangovą turimiems statybos darbams atlikti buvo pasamdžiusi UAB ,,XXX“ ir ši bendrovė tokius darbus realiai atliko paneigė ir 2009-10-10 Specialisto išvada Nr. 5-1/217 dėl UAB „XXX“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo. Šioje Specialisto išvadoje konstatuota, kad pagal UAB „XXX“ vardu išrašytas 4 PVM sąskaitas faktūras: 2006-09-29 KER Nr. 0165-06, 2006-11-06 KER Nr. 0175-06, 2006-11-30 KER Nr. 0180-06, 2006-12-27 KER Nr. 0190-06, UAB „XXX“ bendrovei „XXX“ objekto – rangos darbų neatliko. Pagal minėtus tikrovės neatitinkančius dokumentus į UAB „XXX“ apskaitos registrus įrašyti neteisingi duomenys apie ūkines operacijas, kurių bendra vertė 283 021,31 Lt suma, tame tarpe 43 173,10 Lt PVM. Teisiamajame posėdyje apklaustas specialistas L. M. paaiškino, kad UAB ,,XXX“ 2006 metų gegužės – liepos mėnesiais užsakovui UAB ,,XXX“ atliko vienbučių gyvenamųjų namų su garažais statybos darbus ( - ), sklypuose Nr.: 19, 20, 24 ir 25 ir šiuo laikotarpiu užsakovui išrašė šešias PVM sąskaitas faktūras AGR SNR. Nuo 0001 iki 0006, bendra darbų vertė 302 408 Lt. UAB ,,XXX 2006 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais UAB „XXX“ išrašė 4 PVM sąskaitas faktūras serija KER Nr. 0165-06, 0175-06, 0180-06, 0190-06 bendrai 283 021,31 Lt sumai: paslaugų vertė nurodyta 239 848,21 Lt, apskaičiuota 18 procentų PVM 43 173,10 Lt, o pridėtose pažymose apie atliktus statybos darbus ir išlaidas, lokalinėse sąmatose, nurodė tuos pačius darbus (monolitinės betoninės sienos, pamatai, mūro darbai, perdengimai) tuose pačiuose sklypuose Nr. 19, 20, 24, 25, kuriuose šiuos darbus UAB ,,XXX“ buvo atlikusi ir perdavusi užsakovui jau 2006 metų gegužės – liepos mėnesiais. Statybos darbų, kuriuose tariamai atliko UAB XXX ir išrašė PVM sąskaitas faktūras UAB ,,XXXi“, UAB ,,XXX“ užsakovui UAB „XXX“ nebeperdavė ir PVM sąskaitų faktūrų nebeišrašė. Taigi tokie faktiniai duomenys, susiejus juos su nuteistųjų R. T., R. Č., liudytojų E. K., T. T. parodymais, telefoninių pokalbių išklotinių turiniu, neabejotinai patvirtina, jog realiai jokių darbų UAB ,,XXX“ bendrovei UAB ,,XXX“ neatliko, netikruose dokumentuose nurodyti pinigai buvo išgryninti ir sugrąžinti nuteistajam R. P.. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad nuteistasis R. P. UAB ,,XXX“ sumokėtus, o vėliau jam sugrąžintus pinigus, būtų panaudojęs UAB ,,XXX“ reikmėms. Nagrinėjamoje byloje nustatytos UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ tariamo sandorio sudarymo ir atsiskaitymo pagal tokį sandorį aplinkybės patvirtina nuteistojo R. P. veikimą tiesioginės tyčios forma, t.y. R. P. suvokimą, kad jis veikia neteisėtai ir kad dėl tokios jo neteisėtos veikos jo vadovaujamai bendrovei bus padaryta turtinė žala ir tokių padarinių sąmoningą siekimą.

46537.3. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad R. P. pasisavino UAB ,,XXX” priklausančius išgrynintus pinigus – 283 021,31 Lt ir taip padarė bendrovei žalą, yra pagrįsta ir teisinga. Todėl naikinti skundžiamą teismo nuosprendžio dalį dėl nuteistojo R. P. nuteisimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nėra pagrindo.

46638. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pakanka įrodymų iš skirtingų šaltinių, patvirtinančių nuteistųjų N. G., S. L., R. P. ir D. B. bei juridinių asmenų UAB ,,XXX“ bei VšĮ ,,XXX“ kaltumą dėl PVM sukčiavimo (BK 182 straipsnio 2 dalyje). Taip pat byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų visuma patvirtina, kad nuteistieji N. G., S. L., R. P. ir D. B. įvykdė svetimo turto pasisavinimą (BK 183 straipsnio 2 dalis), o D. B. dar yra ir kaltas dėl dokumentų suklastojimo (BK 300 straipsnio 3 dalis) bei apgaulingos apskaitos tvarkymo (BK 222 straipsnio 1 dalis).

467Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių

46839. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Bausmių rūšys juridiniams asmenims numatytos BK 43 straipsnyje. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal teismų praktiką individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojama reikšmė (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-481/2014, 2K-477-746/2015). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

46939.1. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistiesiems R. T., N. G., D. B., S. L. ir R. P. bei juridiniams asmenims UAB ,,XXX“ ir VšĮ ,,XXX“ bausmes už jų padarytas nusikalstamas veikas, BK 41, 54, 61 straipsniuose išdėstytų reikalavimų nepažeidė. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ilgai užsitęsusį ikiteisminį tyrimą ir teisminį bylos nagrinėjimą, sprendė, kad nuteistiesiems N. G., D. B., S. L. ir R. P. paskyrus už jų įvykdytas sunkias nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje, laisvės atėmimo bausmes (BK 182 straipsnio 2 dalies ir 183 straipsnio 2 dalies sankcijose numatytos tik laisvės atėmimo bausmės), tokia bausmė prieštarautų teisingumo principui, todėl teismas nuteistiesiems N. G., D. B., S. L. ir R. P., skirdamas bausmes pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskyrė šiems nuteistiesiems su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes – baudas. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. T. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų netaikė ir tokį sprendimą nuosprendyje pakankamai išsamiai motyvavo. Šiame kontekste pažymėtina, kad apeliantai – nuteistieji, jų gynėjai bei juridinių asmenų atstovai, o taip pat ir prokuroras, nuteistiesiems paskirtų bausmių rūšių ir jų dydžio atskirai neginčija, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo skundžiamame teismo nuosprendyje išdėstytiems bausmių skyrimo motyvams, jų nekartoja, ir pripažįsta, kad nagrinėjamoje byloje visiems nuteistiesiems už jų įvykdytas nusikalstamas veikas parinktos ir paskirtos teisingos bausmės rūšys ir dydžiai.

470Dėl BK 75 straipsnio nuostatų nuteistajam R. T. taikymo (dėl prokuroro apeliacinio skundo argumentų)

47140. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. T., paskyręs realias laisvės atėmimo bausmes už jo įvykdytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, taikė BK 75 straipsnio nuostatas ir jam paskirtos subendrintos galutinės laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo, paskirdamas įpareigojimus. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas nuteistajam R. T. BK 75 straipsnio nuostatos, tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad nuteistajam R. T. praeityje nebuvo skiriamos su laisvės atėmimu susijusios bausmės, po nusikaltimų padarymo praėjo ilgas devynerių metų laiko tarpas, todėl dar yra pagrindas manyti, kad kaltinamasis daugiau nenusikals ir paskirtos bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnyje, bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

47240.1. Apeliantas – prokuroras nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo panaikinti nuteistajam R. T. BK 75 straipsnio nuostatų taikymą. Tokį prašymą apeliantas argumentuoja tuo, kad teismas nevisapusiškai įvertino R. T. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, jų padarymo aplinkybes ir sukeltas pasekmes, nuteistojo asmenybę (teistas, po skundžiamo teismo nuosprendžio priėmimo padarė naujas nusikalstamas veikas) ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Prokuroro prašymas tenkintinas.

47340.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti bausmės vykdymą nuteistajam R. T. neatitinka įstatymo reikalavimų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos.

47440.3. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai nustatyti BK 75 straipsnyje. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Tai reiškia, kad priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik BK 75 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais formaliais pagrindais, bet ir BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytais bausmės tikslais: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistajam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismas, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, turi nuodugniai išnagrinėti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, jo elgesį šeimoje ir visuomenėje, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo. Bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės realizavimo forma, galima tada, kai bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, tačiau kilus pagrįstai abejonei šis institutas neturi būti taikomas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-405/2012, 2K-429-303/2015).

47540.4. Nagrinėjamoje byloje R. T. nuteistas už dviejų tyčinių, baigtų nusikalstamų veikų padarymą. R. T. padarė vieną sunkų (BK 11 straipsnio 5 dalis) nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams ir vieną apysunkį (BK 11 straipsnio 4 dalis) nusikaltimą valdymo tvarkai, susijusį su dokumentų klastojimu. R. T. nusikalstami veiksmai buvo tęstinio pobūdžio ir tęsėsi pakankamai ilgą laiką (2005 m. sausio - 2007 m. balandžio mėnesių laikotarpyje). R. T. vaidmuo nusikaltimų padaryme buvo aktyvus, jis organizavo ir klastojo dokumentus, kontroliavo PVM sukčiavimo mechanizmo įgyvendinimą, koordinavo organizuotos grupės veiklą ir vadovavo jos nariams. Nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nustatyta, R. T. atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veikas padarė organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nuteistasis R. T. nusikalto praeityje būdamas teistas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad po aptariamoje byloje nusikalstamų veikų padarymo, jis ir toliau darė nusikaltimus ir iki skundžiamo teismo nuosprendžio priėmimo R. T. teistas 12 kartų. Taigi akivaizdu, kad nuteistojo nusikalstami veiksmai nėra atsitiktinio pobūdžio, o yra dėsningi, nulemti sąmoningo teisės normų ignoravimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nepagrįsta, ir bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam R. T. pritaikytas netinkamai, todėl naikintinas (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

476Dėl byloje pareikštų civilinių ieškinių išsprendimo ir BK 72 straipsnio taikymo

47741. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apskrities VMI pareiškė du civilinius ieškinius dėl nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo: 1) 2010-10-15 civilinį ieškinį atsakovams UAB ,,XXX“ ir D. B. dėl valstybei nesumokėto 81 333,88 Lt PVM (t. 17, b. l. 91-92); 2) 2010-08-12 civilinį ieškinį R. P. dėl valstybei nesumokėto 43 173 Lt PVM (t. 23, b. l. 165).

47841.1. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pareikštus civilinius ieškinius, juos visiškai patenkino, motyvuodamas tuo, jog byloje pasitvirtino, kad D. B. ir R. P. padarė sunkų nusikaltimą – sukčiavimą PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje. Dėl šių kaltinamųjų, veikiant su organizuotos grupės nariais N. G., R. T. ir R. Č., padaryto nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, juridiniai asmenys UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ išvengė didelės turtinės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą PVM: UAB „XXX“ – 81 333, 88 Lt (23 555,91 €) ir UAB „XXX“ – 43 173 Lt (12 503,76 €), taip šios įmonės padarė didelę žalą valstybės biudžetui, kuri turi būti atlyginta. Todėl, vadovaujantis BPK 115 straipsniu, pirmosios instancijos teismas valstybės naudai iš UAB „XXX“, jos direktoriaus D. B. ir jo bendrininkų N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteisė 23 555,91 € turtinei žalai atlyginti; bei iš UAB ,,XXX“ direktoriaus R. P. ir jo bendrininkų N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteisė 12 503,76 € turtinei žalai atlyginti.

47941.2. Taip pat pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nuteistasis D. B. pasisavino

480532 099, 90 Lt (154 106,78 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto; nuteistasis S. L. pasisavino

481397 774, 42 Lt (115 203,43 €) VšĮ „XXX“ priklausančio turto; nuteistasis R. P. pasisavino

482283 021, 31 Lt (81 968, 64 €) UAB „XXX“ priklausančio turto bei nuteistasis N. G. pasisavino

48370 800 Lt (20 505,09 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto, ir pripažinęs, kad nuteistųjų pasisavintas svetimas didelės vertės turtas yra jų nusikalstamos veiklos rezultatas, vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš pastarųjų konfiskavo jų pasisavinto svetimo turto vertę atitinkantį turtą.

48441.3 Apeliantai – nuteistieji ir jų gynėjai bei nuteisto JA UAB ,,XXX“ atstovas apeliaciniuose skunduose teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino civilinius ieškinius, o apeliantai: nuteistieji D. B. ir R. P. bei nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai teigia, kad šiems nuteistiesiems nepagrįstai taikytas dar ir turto konfiskavimas. Esminis visų apeliantų tokių teiginių argumentas yra tas, kad nuteistieji nepadarė jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų, todėl byloje nepagrįstai pareikšti ir patenkinti civiliniai ieškiniai ir be pagrindo iš nuteistųjų D. B. ir R. P., S. L. ir N. G. konfiskuotas turtas. Be to, apelianto nuteistojo S. L. gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, konfiskuotino turto vertę nustatė vadovaujantis padarytos žalos atlyginimo principu ir dėl to netinkamai taikė BK 72 straipsnį.

48541.4. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šiame procesiniame sprendime jau pasisakė dėl nuteistųjų kaltumo padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl atmeta kaip nepagrįstus šių apeliantų skundų argumentus, kad iš nuteistųjų negalėjo būti priteisti civiliniai ieškiniai ir konfiskuotas turtas, nes jie nepadarė jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje patenkindamas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštus civilinius ieškinius ir iš nuteistųjų D. B., R. P., S. L. ir N. G. konfiskuodamas visą jų pasisavinto turto vertę atitinkantį turtą, netinkamai taikė BK 72 straipsnį ir neteisingai išsprendė byloje pareikštų civilinių ieškinių klausimą.

48641.5. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti, be kita ko, įtariamajam (kaltinamajam) civilinį ieškinį. Teisė į žalos atlyginimą realiai gali būti įgyvendinama tik tuo atveju, kai nustatyta tvarka yra pareikštas civilinis ieškinys, jo turinys informatyvus, proceso dalyviams suprantamas, jame aiškiai nurodytas ieškinio pagrindas ir dalykas. Pagal teismų praktiką teismas, gavęs nagrinėti baudžiamąją bylą, jos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje metu ar teisiamojo posėdžio parengiamojoje dalyje iki įrodymų tyrimo pradžios turi išsiaiškinti, ar byloje pareikštas civilinis ieškinys, kam jis pareikštas, kokie reikalavimai, ar civilinis ieškinys atitinka bent minimalius reikalavimus, taikomus jo formai, turiniui ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose

487Nr. 2K-7-124-648/2016; 2K-189-511/2017). Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 113 straipsnis, 115 straipsnio 1 dalis).

48841.6. Pagal BK 72 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn, tik tas turtas, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna, padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. BK 72 straipsnio 5 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) buvo nustatyta, kad, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, parduotas ar dėl kitų priežasčių dingęs ir dėl to jo negalima paimti natūra, teismas iš kaltininko, jo bendrininkų ar kitų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Pagal teismų praktiką pripažįstama, jog iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, kad neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-511/2010, 2K-329/2011, 2K-7-84/2012 ir kt.). Nustatant konfiskuotiną sumą, būtina atsižvelgti, kokią konkrečią naudą iš nusikalstamos veikos asmuo gavo, koks jo vaidmuo darant nusikalstamą veiką, ir į kitus duomenis, reikšmingus konkrečios naudos gavimui identifikuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-531/2012). Pagal teismų praktiką, jeigu padarius nusikalstamą veiką išvengiama turtinės prievolės ar ji panaikinama (pvz., apgaule išvengiama į valstybės biudžetą mokėtino PVM ir kt.), teismas, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš kaltininko išieško jos vertę atitinkančią pinigų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo parengta Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga, paskelbta biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 32; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012; 2K-13-693/2016).

48941.7. Iš nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad nuteistasis D. B. pasisavino 532 099, 90 Lt (154 106,78 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto; nuteistasis S. L. pasisavino 397 774, 42 Lt (115 203,43 €) VšĮ „XXX“ priklausančio turto; nuteistasis R. P. pasisavino 283 021, 31 Lt (81 968, 64 €) UAB „XXX“ priklausančio turto bei nuteistasis N. G. pasisavino 70 800 Lt (20 505,09 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto. Visos paminėtiems nuteistiesiems inkriminuotos atitinkamai iš jų vadovaujamų bendrovių pasisavinto turto sumos apima ir šių bendrovių valstybei mokėtinus PVM. Minėta, kad šioje byloje Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė du civilinius ieškinius, kuriais prašė atlyginti valstybei dėl UAB ,,XXX“ ir D. B. bei R. P. nusikalstamų veikų padarytą žalą, pasireiškusią nesumokėtais PVM dėl fiktyvių sandorių. Pirmosios instancijos teismui nuosprendžiu patenkinus Valstybinės mokesčių inspekcijos byloje pareikštus civilinius ieškinius D. B. ir UAB „XXX“ bei R. P. ir kartu iš nuteistųjų D. B. ir R. P. išieškojus konfiskuotino turto vertę ( kurią jie gavo pasisavinę atitinkamai UAB ,,XXX ir UAB ,,XXX“ turtą pagal suklastotus dokumentus), kuri apima ir šių bendrovių mokėtinus PVM, iš tų pačių asmenų PVM mokestis buvo priteistas antrą kartą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal teismų praktiką, jeigu padarius nusikalstamą veiką išvengiama turtinės prievolės ar ji panaikinama, teismas, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš kaltininko išieško jos vertę atitinkančią pinigų sumą, ir į tai, kad tokios pinigų sumos skundžiamame teismo nuosprendyje yra pripažintos konfiskuotinomis iš kaltininkų D. B. ir R. P., teisėjų kolegijos nuomone, teismas nepagrįstai iš nuteistųjų priteisė dar ir civilinius ieškinius. Todėl byloje pareikšti Valstybinės mokesčių inspekcijos civiliniai ieškiniai atmestini.

49041.8. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei pagrindais, taikomais kitiems nuteistiesiems, nuosprendį dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio keičia ir nuteistiesiems R. T. ir R. Č.. Valstybinės mokesčių inspekcijos civiliniuose ieškiniuose civiliniais atsakovais nuteistieji R. T., R. Č. ir N. G. nenurodyti, o tai, atsižvelgiant į jau aukščiau paminėtą teismų praktiką dėl civilinio ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, leidžia teigti, kad nagrinėjamoje byloje civilinis ieškinys nuteistiesiems R. T., R. Č., N. G. nepareikštas.

49141.9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tai skundžiamame nuosprendyje konstatavo pirmosios instancijos teismas, kad realią veiklą vykdančių bendrovių vadovai nuo išgrynintos pinigų sumos dalį pinigų palikdavo organizuotos grupės nariams už jų suteiktas dokumentų klastojimo ir pinigų išgryninimo paslaugas. Ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu nepavyko nustatyti, kokį tiksliai procentą nuteistieji N. G., D. B., R. P. ir S. L. atidavė organizuotos grupės nariams, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad visas N. G., D. B., R. P. ir S. L. pasisavintos pinigų sumos konfiskuotinos tik iš jų kaip bendrovių direktorių. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, toks pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka BK 72 straipsnio nuostatų ir pažeidžia in dubio pro reo principą.

49241.10. Minėta, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna, padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. Iš nagrinėjamoje byloje nustatytos nusikalstamos veikos – sukčiavimo PVM mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo srityje – padarymo mechanizmo matyti, kad bendrovėms UAB ,,XXX“, VšĮ ,,XXX“, UAB ,,XXX“ bei UAB ,,XXX“ priklausantis turtas buvo pasisavintas dviem būdais: 1) imituojant atsiskaitymus grynaisiais pinigais pagal suklastotus dokumentus arba 2) pervedant pinigus fiktyviai veiklą vykdžiusioms bendrovėms pagal šių bendrovių pateiktus suklastotus dokumentus ir iš fiktyviai veikusių bendrovių banko sąskaitų pervestus pinigus kitiems asmenims išgryninus ir perdavus juos pavedimus padariusių bendrovių direktoriams. Nagrinėjamoje byloje organizuotos grupės nariais pripažinti nuteistieji R. T. ir R. Č., kurių parodymų teisingumu pirmosios instancijos teismas iš esmės neabejojo, parodė, kad iš realiai veikiančių įmonių savininkų už pateiktus suklastotus dokumentus ir pinigų išgryninimą buvo imamas atlygis. Jį sudarydavo 18 procentų nuo fiktyviose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos bendrovės neva sumokėtos PVM sumos ir dar papildomai nuo 1 iki 10 procentų nuo išgryninamos pinigų sumos. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad iš bylos duomenų neįmanoma nustatyti, kokią tiksliai pinigų sumą nuteistieji N. G., D. B., R. P. ir S. L. perdavė organizuotos grupės nariams už suklastotų dokumentų pateikimą ir pinigų išgryninimą, ir vadovaujasi principu, kad visos abejonės vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo), dėl to sprendžia, kad nuteistieji N. G., D. B., R. P. ir S. L. organizuotos grupės nariams už jiems pateiktų netikrų PVM sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų išrašymą, pinigų išgryninimą kaip paslaugą mokėjo iki 28 procentų nuo fiktyvių sandorių sumos. Nagrinėjamu atveju 28 procentai nuo UAB ,,XXX“ 20 505,10 € (70 800 Lt) pasisavintos sumos yra 5 741,42 €; nuo UAB ,,XXX“ 154 106,78 € pasisavintos sumos – 43 149, 90 €; nuo VšĮ ,,XXX“ pasisavintos 115 203,43 € sumos – 32 265, 96 € ir nuo UAB ,,XXX“ pasisavintos 81 968,63 € sumos – 22 951,22 €. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes 28 procentai gauti iš neteisėtos veikos atitekdavo organizuotos grupės nariams. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad organizuotos grupės nariai nedalyvavo N. G., D. B., R. P. ir S. L. vadovaujamų bendrovių turto pasisavinime ir R. T., R. Č. bei N. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) išteisino, nes neįrodytas jų dalyvavimas nusikaltimo padaryme (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Prokurorui šios teismo nuosprendžio dalies neapskundus, nėra teisinio pagrindo iš organizuotos grupės narių R. T., R. Č. ir N. G. konfiskuoti neteisėtai gautą turtą, nes tokiu atveju būtų pasunkinta šių nuteistųjų teisinė padėtis ir būtų pažeistos BPK 320 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos. Tačiau, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, in dubio pro reo bei bendraisiais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, iš nuteistųjų N. G., D. B., R. P. ir S. L. konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma mažintina 28 procentais, kurie buvo sumokėti organizuotos grupės nariams.

49341.11. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BK 72 straipsnio) ir netinkamai išspręstų byloje pareikštų civilinių ieškinių keistinas BPK 328 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytais pagrindais.

494Dėl nuosavybės teisių apribojimo taikymo

49542. Pagal BPK 151 straipsnį civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui arba išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti prokuroro nutarimu įtariamajam ar pagal įstatymus materialiai atsakingam už įtariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu būdu gautą ar įgytą arba Lietuvos Respublikos BK 723 straipsnyje nurodytus požymius konfiskuotiną turtą, gali būti skiriamas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.

49642.1. Nagrinėjamoje byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimas paskirtas nuteistųjų D. B., R. P., N. G., ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ turtui. Skundžiamu teismo nuosprendžiu laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliktas galioti iki nuosprendžio įvykdymo, siekiant užtikrinti civilinius ieškinius ir turto konfiskavimą.

49742.2. Apeliantai nuteistieji D. B. ir R. P. bei nuteistojo N. G. gynėjas ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ atstovas prašo panaikinti minėtiems nuteistiesiems taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą. Apeliantai argumentuoja tokį prašymą tuo, kad šie nuteistieji nepadarė jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. Be to, apeliantas – UAB ,,XXX“ atstovas apeliaciniame skunde nurodo, kad UAB ,,XXX“ yra iškelta bankroto byla, todėl visi su civiliniu ieškiniu susiję dokumentai, tame tarpe ir dokumentai susiję su laikinu nuosavybės teisės apribojimu šiam ieškiniui užtikrinti, turi būti perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Apeliantas nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad automobilis „TOYTA LAND CRUISER“, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas jam nuosavybės tiese nepriklauso, šis automobilis nuosavybės teise priklauso R. P..

49842.3. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus atmesti byloje pareikštus Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius, nėra teisinio pagrindo taikyti laikino nuosavybės teisės apribojimo UAB ,,XXX“ turtui, todėl vadovaujantis BPK 151 straipsnio 8 dalimi, toks apribojimas naikintinas. Taip pat naikintinas ir šioje byloje automobiliui „TOYTA LAND CRUISER“ 1998 m. taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nes šis automobilis nuosavybės teise nepriklauso nuteistajam R. P.. Įsiteisėjusia Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-01-28 nutartimi nustatyta, kad automobilis „TOYTA LAND CRUISER“ 1998 m., valstybinis Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso R. P.. Nagrinėjamoje byloje R. P. jokie kaltinimai nepareikšti, todėl nėra teisinio pagrindo jai nuosavybės teise priklausančiam turtui taikyti apribojimus.

49942.4. Nuteistųjų N. G., D. B. bei kitam R. P. turtui taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas paliktinas galioti iki nuosprendžio įvykdymo, siekiant užtikrinti turto konfiskavimą.

50043. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinis skundas – tenkinamas, nuteistųjų D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjų bei nuteisto juridinio asmens UAB ,,XXX“ įgalioto atstovo apeliaciniai skundai – tenkinami iš dalies, o nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgalioto atstovo apeliacinis skundas – atmetamas.

501Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 328 straipsnio 1, 4 punktais, 320 straipsnio 5 dalimi, 151 straipsnio 8 dalimi,

Nutarė

502Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nuosprendį pakeisti.

503Panaikinti nuteistajam R. T. BK 75 straipsnio taikymą – laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą, ir R. T. nuosprendžiu paskirtą galutinę subendrintą 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

504Nuosprendžio dalį, kuria Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareikšti civiliniai ieškiniai patenkinti visiškai ir iš UAB „XXX“, D. B., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 23 555,91 eurų bei iš R. P., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista 12 503,76 eurų, panaikinti. Byloje pareikštus civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius atmesti.

505Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2007-06-29 nutarimu D. B. paskirtą kardomąją priemonę – 5792,4 Eur užstatą, kuris paliktas galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti ir UAB „XXX“ priklausančius 5792,4 Eur grąžinti užstato davėjui UAB ,,XXX“.

506Sumažinti iš nuteistųjų N. G., D. B., S. L. ir R. P., vadovaujantis BK 72 straipsniu, konfiskuoto turto dydį:

  • N. G. nuo 20 505,09 eurų iki 14 763,67 eurų;
  • D. B. nuo 154 106,78 eurų iki 110 956,88 eurų;
  • S. L. nuo 115 203,43 eurų iki 82 937, 47 eurų;
  • R. P. nuo 81 968,63 eurų iki 59 017,41 eurų.

507Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą, paskirtą Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros skyriaus prokuroro 2007 m. gegužės 8 d. nutarimu į UAB „XXX“ patalpą - rūsio patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), pastatą - sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą - sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )., keleivinį automobilį „Kia Rio“, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), keleivinį automobilį „Kia Carnival“, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), keleivinį automobilį „Citroen C5“, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ).

508Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi paskirtą R. P. turtui – automobiliui „TOYTA LAND CRUISER“ 1998 m., valstybinis Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ), ir šį automobilį grąžinti jo savininkei R. P., a.k. ( - )

509Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

510Nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgalioto atstovo apeliacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. R. T. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182... 4. - pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 6. Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 63 straipsnio 9 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 2... 7. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas... 8. R. T. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos... 9. N. G. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 10. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 11. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija),... 12. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos,... 13. Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į N. G. paskirtą bausmę įskaitytas... 14. N. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2... 15. Baudžiamosios bylos dalis, kurioje N. G. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3... 16. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš N. G. konfiskuotas jo pasisavinto 20 505,09... 17. D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 18. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 19. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 20. - pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos 2006-01-20 įstatymo... 21. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 22. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, paskirtos bausmės... 23. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 ir 4 dalimis, ši bausmė, dalinio sudėjimo... 24. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į D. B. paskirtą bausmę įskaitytas... 25. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš D. B. konfiskuotas jo pasisavinto 154... 26. S. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 27. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 28. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 29. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos,... 30. Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į S. L. paskirtą bausmę įskaitytas... 31. S. L. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos... 32. Baudžiamosios bylos dalis, kurioje S. L. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3... 33. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš S. L. konfiskuotas jo pasisavinto 115... 34. R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 35. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 36. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 37. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos,... 38. Vadovaujantis BK 66, 65 straipsniais, į R. P. paskirtą bausmę įskaitytas... 39. Baudžiamosios bylos dalis, kurioje R. P. kaltinamas pagal: BK 300 straipsnio 3... 40. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš R. P. konfiskuotas jo pasisavinto 81 968,63... 41. Juridinis asmuo UAB „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas: ... 42. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 43. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 ir 4 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo... 44. Baudžiamosios bylos dalis, kurioje UAB „XXX“ kaltinama pagal BK 300... 45. Juridinis asmuo VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“) pripažintas kaltu ir... 46. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 47. Baudžiamoji byla dalyje, kurioje VšĮ „XXX“ (VšĮ „XXX“) kaltinama... 48. Iš UAB „XXX“, D. B., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista Vilniaus... 49. Iš R. P., N. G., R. T. ir R. Č. solidariai priteista Vilniaus AVMI 12 503,76... 50. Tuo pačiu nuosprendžiu yra nuteistas R. Č., tačiau dėl jo nuosprendis... 51. Teisėjų kolegija,... 52. 1. R. T. ir N. G. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal BK 182 straipsnio 2... 53. R. T. ir N. G. veikdami su R. Č. organizuotoje grupėje, suburtoje daryti... 54. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 55. - VŠĮ „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės... 56. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 57. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės... 58. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės... 59. - UAB ,,XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 60. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės... 61. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 62. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 63. - UAB „XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 64. - UAB ,,XXX“ ( - ) naudai panaikino dalį šios bendrovės didelės vertės... 65. t.y. iš viso panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti į... 66. 2005 m. sausio mėn. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 67. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m.... 68. Po ko R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš D. B. gautus duomenis... 69. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų... 70. 2) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr.... 71. 3) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01... 72. 4) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20,... 73. 5) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28... 74. Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriaus pavaduotojai... 75. D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“... 76. Po to D. B., gautų netikrų dokumentų pagrindu laikotarpyje nuo 2005 m.... 77. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio... 78. D. B. nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei... 79. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. mėn.... 80. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, S. L. ir nuo 2006-07-01 tapęs VšĮ... 81. UAB „XXX“ dokumentų:... 82. 1) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų... 83. 2) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10... 84. 3) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27... 85. UAB „XXX“ dokumentų:... 86. 1) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros... 87. 2) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros... 88. 3) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –... 89. 4) 2006-09-16 d. sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo –... 90. UAB „XXX“ dokumentų:... 91. 1) 2006-09-01 d. sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo –... 92. UAB „XXX“ dokumentų:... 93. 1) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo –... 94. 2) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo... 95. 3) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų... 96. Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir asmeniui, kuris buvo... 97. S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB „XXX“ ir UAB... 98. Po ko S. L. ir po jo direktoriaus pareigas ėjusio asmens nurodymu, gautų... 99. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką N. G., be tiksliai nenustatyto dydžio... 100. VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam... 101. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. liepos... 102. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, V. M. 2005 m. liepos mėn. - 2006 m.... 103. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-09-05 sutarties Nr. J.J 05.09.05-10, šios... 104. 2) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-05-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. 2006V2... 105. 3) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-07-04 sutarties Nr. 2006V3 ir 2006-10-23... 106. V. M. žinant, kad UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių... 107. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio... 108. Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei V.... 109. Organizuotos grupės nariams toliau tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2005... 110. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-10-03 sutarties Nr. M051003, 2005-10-03... 111. 2) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-12-21 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr.... 112. Minėtus dokumentus pasirašius UAB “XXX“ direktoriui N. B. (N. B.) ir UAB... 113. J. K., žinant, kad UAB ,,XXX“ ir UAB ,,XXX“ realiai jokių mokomųjų... 114. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č. be tiksliai nenustatyto dydžio... 115. Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės... 116. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2005 m.... 117. 1) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-11-08 sutarties Nr. M051108, 2005-11-08 priedo... 118. 2) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-12-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr.... 119. 3) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2005-12-30 PVM sąskaitos faktūros serija PRS Nr.... 120. 4) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-04-10 sutarties Nr. 20060410/2, darbų... 121. Minėtus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriui N. B., UAB ,,XXX“... 122. J. K. pasirašius jam pateiktus minėtus dokumentus bei juos perdavus UAB... 123. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be nenustatyto dydžio pinigų... 124. Po to UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“, įmonės... 125. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, V. M. 2006 m. birželio – 2007 m. kovo... 126. Minėtus žinomai netikrus dokumentus pasirašė N. G. ir ,jo nurodymu,... 127. V. V., žinojusiam, kad UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų neatliko,... 128. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio... 129. UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. finansininkei G. R.,... 130. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. rugsėjo... 131. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-08-06 sutarties Nr. RKLRI-050806, 2005-10-06... 132. 2) UAB “XXX“ dokumentų: 2005-01-04 konsultacinių paslaugų sutarties Nr.... 133. Minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriui J. Š., kaip UAB... 134. A. V. žinojusiam, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų... 135. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio... 136. R. K. į UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą įtraukus pateiktus netikrus... 137. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2005 m. gruodžio... 138. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2005-09-30 statybos sutarties Nr. 05-09-30,... 139. 2) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-07-11 reklamos spaudos darbų sutarties Nr.... 140. 3) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-11-30 PVM sąskaitos faktūros serija KER Nr.... 141. Minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriui J. K., UAB „XXX“... 142. R. P. žinojusiam, kad UAB „XXX“ realiai jokių statybos darbų neatliko,... 143. Toliau tęsiant nusikalstamą veiką, R. Č. be tiksliai nenustatyto dydžio... 144. R. P. nurodymu UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui,... 145. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. rugpjūčio... 146. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, N. G. 2006 m. rugpjūčio – 2006 m.... 147. R. T., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai nesuteikė jokių paslaugų UAB... 148. N. G., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir... 149. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. spalio... 150. N. G. minėtus žinomai netikrus dokumentus pasirašė kaip UAB „XXX“... 151. A. G., žinojusiam, kad UAB „XXX“ realiai jokių statybos darbų neatliko... 152. A. G. nurodymu UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam vyr.... 153. Organizuotos grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, 2006 m. rugsėjo... 154. 1) Akto už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006.01.01... 155. 2) Pažymos Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus... 156. 3) Pažymos Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus... 157. 4) Pažymos Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus... 158. Minėtus žinomai netikrus dokumentus N. G. nurodė pasirašyti UAB „XXX“... 159. R. P., žinodamas, kad UAB ,,XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir... 160. Po to R. P. gautų UAB „XXX“ dokumentų pagrindu iš UAB ,,XXX“ bankinės... 161. Toliau vykdant bendrus nusikalstamus veiksmus, R. T. kartu su N. G. organizavo... 162. R. P. nurodė UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB ,,XXX“,... 163. Tokiu būdu R. T. ir N. G. veikdami organizuotoje grupėje su R. Č.,... 164. 2. N. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį... 165. jis, nuo 2006-05-29 būdamas UAB „XXX“ akcininku, o nuo 2006-10-18... 166. N. G., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų nesuteikė ir... 167. Po ko N. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiklą, žinodamas, kad minėti... 168. Tokiu būdu N. G., būdamas UAB ,,XXX“ direktoriumi ir akcininku, einamų... 169. 3. D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 170. 3.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 171. jis, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupėje su organizuotos grupės... 172. D. B., nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas... 173. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m.... 174. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų... 175. 2) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr.... 176. 3) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01... 177. 4) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20,... 178. 5) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28... 179. Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB ,,XXX“ direktoriaus... 180. D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“, UAB ,,XXX“... 181. UAB ,,XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V.,... 182. 3.2. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 183. Jis, nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų... 184. 1) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-08-22 sutartį Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitas... 185. 2) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutartį Nr.... 186. 3) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2004-11-08 sutartį Nr. 1108W2004, 2005-02-01 šios... 187. 4) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-02-20 sutartį Nr. 060220-1, 2006-02-20,... 188. 5) UAB ,,XXX“ dokumentus: 2006-01-05 sutartį Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28... 189. Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB... 190. Po ko, D. B. gautų netikrų dokumentų pagrindu laikotarpyje nuo 2005 m.... 191. 3.3. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 192. nuo 1997-10-01 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas teisę priimti... 193. 1) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-08-22 sutartį Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitas... 194. 2) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutartį Nr.... 195. 3) UAB „XXX“ dokumentus: 2004-11-08 sutartį Nr. 1108W2004, 2005-02-01... 196. 4) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-02-20 sutartį Nr. 060220-1, 206-02-20,... 197. 5) UAB „XXX“ dokumentus: 2006-01-05 sutartį Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28... 198. Minėtus UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB... 199. 4. S. L. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 200. 4.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 201. jis, nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi,... 202. UAB „XXX“ dokumentų:... 203. 1) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų... 204. 2) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10... 205. 3) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27... 206. UAB „XXX“ dokumentų:... 207. 1) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros... 208. 2) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros... 209. 3) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –... 210. 4) 2006-09-16 sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo –... 211. UAB „XXX“ dokumentų:... 212. 1) 2006-09-01 sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo –... 213. UAB „XXX“ dokumentų:... 214. 1) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo –... 215. 4576,27 Lt PVM, kuriuose nurodyta, jog UAB „XXX“ teikė konsultacijas... 216. 2) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –... 217. 3) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų... 218. Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir asmeniui, kuris po... 219. S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB... 220. VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam... 221. 4.2. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 222. jis, nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi ir... 223. UAB „XXX“ dokumentus:... 224. 1) Sutartį Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų... 225. 2) Sutartį Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10... 226. 3) Sutartį Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ „XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27... 227. UAB „XXX“ dokumentus:... 228. 1) 2005-04-04 sutartį Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitą faktūrą... 229. 2) 2005-12-01 sutartį Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitą faktūrą... 230. S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“ ir UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų... 231. S. L. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai... 232. Po to S. L., būdamas VšĮ ,,XXX“ direktoriumi pasisavino einamų pareigų... 233. 5. R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 234. 5.1. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2004-07-05 įstatymo... 235. jis, nuo 2006-01-27 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas galimybę... 236. Po ko, R. Č., vykdydamas bendrą susitarimą, iš R. P. gautus duomenis... 237. 1) Aktą už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006.01.01... 238. 2) Pažymą Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus... 239. 3) Pažymą Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus... 240. 4) Pažymą Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus... 241. Po ko, N. G. nurodymu minėtus dokumentus pasirašius UAB „XXX“... 242. R. P., žinodamas, kad UAB „XXX“ realiai jokių paslaugų neatliko, kaip... 243. UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „XXX“, įmonės kodas... 244. 5.2 pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-04-10 įstatymo... 245. jis, nuo 2006-01-27 būdamas UAB „XXX“ direktoriumi ir užimamų pareigų... 246. 1) Aktą už 2006 m. rugsėjo mėn., lokalinę sąmatą, sudarytą 2006-01-01... 247. 2) Pažymą Nr. 31 (gyv. namas skl. 25) apie 2006 m. spalio mėn. atliktus... 248. 3) pažymą Nr. 43 (gyv. namas skl. 24) apie 2006 m. lapkričio mėn. atliktus... 249. 4) pažymą Nr. 46 (gyv. namas skl. 19) apie 2006 m. gruodžio mėn. atliktus... 250. R. P. perdavė šiuos netikrus dokumentus UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą... 251. Toliau vykdant bendrus nusikalstamus veiksmus, R. T. kartu su N. G. organizavo... 252. Per R. Č., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią R. P. paliko... 253. Po to R. P., būdamas UAB ,,XXX” direktoriumi ir, einamų pareigų pagrindu... 254. 6. Juridinis asmuo UAB „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 182... 255. UAB „XXX“ atstovaujamas direktoriaus D. B., kuris turėjo teisę jai... 256. D. B., nuo 1997-10-01 d. būdamas UAB „XXX“ direktoriumi, turėdamas... 257. Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, D. B. 2005 m. sausio – 2006 m.... 258. 1) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-08-22 sutarties Nr. KM 0822 ir PVM sąskaitų... 259. 2) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-03-06 konsultacinių paslaugų sutarties Nr.... 260. 3) UAB „XXX“ dokumentų: 2004-11-08 sutarties Nr. 1108W2004, 2005-02-01... 261. 4) UAB „XXX“ dokumentų: 2006-02-20 sutarties Nr. 060220-1, 2006-02-20,... 262. 5) UAB ,,XXX“ dokumentų: 2006-01-05 sutarties Nr. MP-05/01/2006, 2005-10-28... 263. Minėtus netikrus dokumentus pasirašius UAB „XXX“ direktoriaus... 264. D. B., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB... 265. UAB „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. V.,... 266. Tokiu būdu juridinis asmuo UAB „XXX“ apgaule panaikino dalį didelės... 267. 7. Juridinis asmuo VšĮ „XXX“ pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 182... 268. VšĮ „XXX“, atstovaujamas nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 direktoriaus S.... 269. S. L. nuo 2004-11-05 iki 2006-06-30 būdamas VšĮ „XXX“ direktoriumi,... 270. UAB „XXX“ dokumentų:... 271. 1) Sutarties Nr. E 041230/1 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, darbų... 272. 2) Sutarties Nr. E 050401-11 tarp VšĮ “XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-10... 273. 3) Sutarties Nr. E 20050912-1 tarp VšĮ ,,XXX“ ir UAB „XXX“, 2005-10-27... 274. UAB „XXX“ dokumentų:... 275. 1) 2005-04-04 sutarties Nr. 050404-1 ir 2005-12-29 PVM sąskaitos faktūros... 276. 2) 2005-12-01 sutarties Nr. 051201-1 ir 2005-12-20 PVM sąskaitos faktūros... 277. 3) 2006-02-22 sutarties Nr. E060222-3, 2006-12-29 paslaugų priėmimo –... 278. 4) 2006-09-16 d. sutarties Nr. E2006-09-16-5, 2006-12-15 darbų perdavimo –... 279. UAB „XXX“ dokumentų:... 280. 1) 2006-09-01 d. sutarties Nr. E20060901-4, 2006-12-28 paslaugų priėmimo –... 281. UAB „XXX“ dokumentų:... 282. 1) 2006-09-14 sutarties Nr. E20060914-1, 2006-12-27 paslaugų priėmimo –... 283. 2) 2006-10-11 sutarties Nr. E20061011-6, 2006-12-29 paslaugų priėmimo... 284. 3) 2006-10-13 paslaugų teikimo sutarties Nr. E20061013-8, 2006-12-29 paslaugų... 285. Visus šiuos netikrus dokumentus N. G. perdavė S. L. ir kitam asmeniui, po... 286. S. L., žinodamas, kad UAB „XXX“, UAB „XXX“, UAB „XXX“ ir UAB... 287. VšĮ „XXX“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinojusiam... 288. Tokiu būdu juridinis asmuo VšĮ „XXX“ apgaule panaikino dalį didelės... 289. 8. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniame skunde... 290. 8.1. Prokuroro nuomone, pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. T.... 291. 8.2. Apelianto teigimu, teismo nurodytos aplinkybės, kad R. T. praeityje... 292. 9. Nuteistasis D. B. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 293. 9.1. Apeliantas skunde teigia, kad skundžiamas teismo nuosprendis neteisėtas... 294. 9.2. Apelianto įsitikinimu, R. Č., R. T., J. K. ir N. B. liudijimai neįrodo... 295. 9.3. 2009-12-15 specialisto išvada dėl UAB „XXX“ ūkinės finansinės... 296. 9.3. Apeliantas teigia, kad jis neturėjo ketinimo nusikalsti, padaryti žalą... 297. 10. Nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 298. 10.1. Apeliantas teigia, kad byloje nėra pagrįstų faktinių duomenų,... 299. 10.2. Jis jo žinioje buvusio didelės vertės UAB „XXX“ priklausančio... 300. 10.3. Byloje esantys žinučių įrašai ir pokalbių išklotinės... 301. 10.4. Apeliantas teigia, kad ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo... 302. 10.5. Apelianto teigimu, UAB „XXX“ 2006 m. užsakovui „XXX“ vykdė... 303. 10.6. Apeliantas skunde nurodo, jog visi jam pareikšti kaltinimai iš esmės... 304. 10.7. Jis nepagrįstai kaltinamas ir dėl apgaulingo buhalterijos tvarkymo. Jis... 305. 10.8. Jis nepagrįstai kaltinamas ir tuo, jog žinojo, kad UAB „XXX“... 306. 10.9. Apeliantas skunde nurodo, jog jis kaltinamas padaręs veikas, kurios gali... 307. 10.10. Apeliantas nesutinka su jam pareikštu Vilniaus AVMI civiliniu ieškiniu... 308. 43 173,10 Lt žalos atlyginimo. Apelianto nuomone, VMI pareiškė ieškinį ne... 309. 10.11. Apelianto teigimu, 2009-12-10 specialisto išvada negali būti vertinama... 310. 10.12. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad UAB ,,XXX“ byla buvo nutraukta... 311. 10.13. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas jo atžvilgiu buvo... 312. 10.14. Teismas nepagrįstai taikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą į... 313. 11. Nuteistojo N. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašo skundžiamą Vilniaus... 314. 11.1. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad... 315. 11.2. N. G. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje,... 316. 11.3. N. G. nuteistas už tai, kad panaudodamas suklastotus dokumentus, apgaule... 317. 11.4. N. G. neteisingai apkaltintas dėl UAB „XXX“ priklausančio turto... 318. 11.5. Apelianto teigimu, telekomunikacinių priemonių pagalba gauti bylos... 319. 11.6. Specialisto išvados ir revizijos aktai, apelianto nuomone, nepatikimi N.... 320. 11.7. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 70 800 Lt (20 505,09 €) suma yra... 321. 12. Nuteistojo S. L. gynėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 322. 12.1. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 323. 12.2. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeista S. L. teisė į gynybą.... 324. 12.3. Teismas netyrė ikiteisminio tyrimo metu padarytų S. L. teisių į... 325. 12.4. Apelianto teigimu, kratų metu paimti daiktai bei dokumentai yra... 326. 12.5. Apelianto teigimu, prokuroras ir pirmosios instancijos teismas buvo... 327. 12.6. Apeliantas teigia, kad S. L. apkaltinamasis nuosprendis pagrįstas... 328. 12.7. Byloje esantys dokumentai nepagrindžia nuteistojo S. L. kaltės, nes... 329. 12.8. Byloje esanti 2010-07-12 specialisto išvada Nr. 5-1/86 nepatikima, nes... 330. 12.9. Byloje esantys telefoniniai pokalbiai taip pat vertintini kaip... 331. 12.10. Apeliantas teigia, kad S. L. nepagrįstai nuteistas dėl sukčiavimo... 332. 12.11. Teismo nuosprendyje vienareikšmiškai neįvardinta, kokios naudos... 333. 12.12. Apelianto teigimu, S. L. nepagrįstai nuteistas ir dėl didelės vertės... 334. 12.13. Teismo nuosprendyje nurodyta išvada, kad „S. L., veikdamas... 335. 12.14. S. L. nėra pagrindo taikyti turto konfiskavimo. Byloje nėra duomenų,... 336. 13. Nuteisto JA VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgaliotas atstovas... 337. 13.1. VšĮ „XXX“ atstovo įsitikinimu, skundžiamas teismo nuosprendis yra... 338. 13.2. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas perrašė... 339. 13.3. Apelianto teigimu, kaltinimo dalis dėl 172 976 Lt PVM turtinės... 340. 13.4. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų... 341. 13.5. VšĮ „XXX“ mokestinės prievolės - PVM sumokėjimo įvykdymą... 342. 13.6. VMI byloje nepareiškė civilinio ieškinio dėl VšĮ „XXX“... 343. 13.7. Apeliantas pažymi, kad S. L. kaltinamas tuo, kad apgaule VŠĮ „XXX“... 344. 14. Nuteisto JA BUAB ,,XXX“ įgaliotas atstovas apeliaciniame skunde prašo... 345. 14.1. Skunde nurodoma, kad BUAB „XXX“ nesutinka su teismo išvadomis, kad... 346. 14.2. UAB „XXX“ administratorius, išanalizavęs bendrovės veiklą,... 347. 14.3. Teismas nenagrinėjo BUAB „XXX“ bankroto administratoriaus į bylą... 348. 14.4. Skundžiamu teismo nuosprendžiu nepagrįstai ir neteisėtai priteista... 349. 14.5. Apelianto teigimu, skundžiamu teismo nuosprendžiu nepagrįstai ir... 350. 15. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti... 351. 15.1. Apeliantas nuteistasis D. B. ir jo gynėja prašė tenkinti nuteistojo D.... 352. 15.2. Apeliantas nuteistasis R. P. ir jos gynėjas prašė tenkinti nuteistojo... 353. 15.3. Nuteistasis S. L. ir apeliantas nuteistojo S. L. gynėjas prašė... 354. 15.4. Apeliantas nuteistojo N. G. gynėjas prašė tenkinti jo apeliacinį... 355. 15.5. Apelianto nuteisto JA BUAB ,,XXX“ atstovas prašė tenkinti šio... 356. 15.6. Apelianto nuteisto JA VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) atstovas prašė... 357. 15.7. Nuteistasis R. T. ir jo gynėja prašė atmesti prokuroro apeliacinį... 358. 16. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro apeliacinis skundas... 359. Nuteistojo D. B. ir R. P., nuteistųjų N. G. ir S. L. gynėjų bei nuteisto... 360. Nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgalioto atstovo... 361. 17. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistųjų N. G. D. B., S. L., R. P.,... 362. Dėl apeliacinių skundų argumentų, susijusių su BPK pažeidimais ... 363. 18. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G.... 364. Dėl nuteistojo S. L. teisės į gynybą pažeidimo ikiteisminio tyrimo metu... 365. 19. Apeliantas nuteistojo S. L. gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad... 366. 19.1. BPK 2 straipsnyje numatyta pareiga atskleisti nusikalstamas veikas tenka... 367. 19.2. Bylos medžiaga patvirtina, kad S. L. ikiteisminio tyrimo metu faktiškai... 368. 19.3. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus... 369. Dėl ikiteisminio tyrimo ir prokuroro šališkumo (dėl nuteistojo S. L.... 370. 20. Apeliantai: nuteistasis R. P. ir nuteistojo S. L. gynėjas savo... 371. 20.1. Ikiteisminis tyrimas yra viena iš baudžiamojo proceso stadijų, kurioje... 372. 20.2. Proceso metu teisę reikšti prašymus, susijusius su procesiniais... 373. 20.3. Prokuroro nušalinimo pagrindai išvardinti BPK 58 straipsnio 1 dalyje.... 374. 20.4. Apelianto nuteistojo S. L. nurodoma neva prokuroro šališkumą įrodanti... 375. 20.5. Remiantis bylos medžiaga ir tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija... 376. Dėl teismo nešališkumo ir nekaltumo prezumpcijos principų pažeidimo bei... 377. 21. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G.... 378. 21.1. Teismo nešališkumo principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos... 379. 21.2. Nagrinėjamoje byloje dėl visų apeliaciniuose skunduose nurodytų... 380. 21.3. Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas... 381. 21.4. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys... 382. 21.5. Apelianto nuteistojo R. P. skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos... 383. 21.6. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja,... 384. Dėl asmenų parodymų vertinimo (dėl nuteistųjų, jų gynėjų ir JA VšĮ... 385. 22. Apeliantai nesutinka su teismo pateiktu byloje apkaustų asmenų:... 386. 22.1. Pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo)... 387. 22.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo... 388. 22.3. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija apeliantų teiginius... 389. 22.4. BPK nėra numatyti draudimai kaip liudytojus apklausti asmenis,... 390. Dėl telefoninių pokalbių kontrolės teisėtumo ir jos metu gautų duomenų... 391. 23. Apeliantai: nuteistųjų S. L. ir N. G. gynėjai bei nuteistasis R. P.... 392. 23.1. Pagal BPK 20 straipsnį įrodymais pripažįstami duomenys, gauti... 393. 23.2. Šioje byloje ikiteisminis tyrimas pradėtas 2007-05-05 vadovaujantis... 394. 23.3. Esant aptartoms aplinkybėms, apeliantų išsakytos abejonės dėl byloje... 395. Dėl kratos atlikimo tvarkos ir jos metu gautų duomenų vertinimo (dėl... 396. 24. Apelianto nuteistojo S. L. gynėjo teigimu, VšĮ ,,XXX“ patalpose... 397. 24.1. Pagal BPK 145 straipsnio 3 dalį krata daroma pagal motyvuotą... 398. 24.2. Minėta, kad krata VšĮ ,,XXX“ administracinėse patalpose buvo... 399. 24.3. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 400. Dėl dokumentų įrodomosios vertės (dėl nuteistojo S. L. gynėjo apeliacinio... 401. 25. Nuteistojo S. L. gynėjas teigia, kad byloje esančiuose dokumentuose... 402. 25.1. Dokumentų kaip įrodinėjimo priemonės baudžiamajame procese sąvoka... 403. 25.2. Kratos VšĮ ,,XXX“, kurios direktoriumi buvo ir S. L.,... 404. Dėl specialisto išvadų ir specialistų paaiškinimų vertinimo (dėl... 405. 26. Apeliantai – nuteistieji D. B. ir R. P., nuteistųjų S. L. ir N. G.... 406. 26.1. Pagal BPK 20, 90, 284 straipsnių nuostatas įrodymu gali būti laikoma,... 407. 26.2. Šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti 11 (vienuolikos)... 408. 26.3. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinys... 409. 26.4. Apeliantas nuteistasis D. B. skunde teigia, kad, be to, kad Specialisto... 410. 26.5. Iš Specialisto išvados Nr. 5-1/223 (16 t. b. l. 137-145) turinio... 411. 26.6. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje... 412. Dėl bendrininkavimo formos ir BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo... 413. 27. Nagrinėjamoje byloje R. T., R. Č. N. G., D. B., S. L. ir R. P. nuteisti... 414. 27.1. Apeliantai nuteistieji R. P. ir D. B. bei nuteistųjų N. G., S. L.... 415. 27.2. BK 182 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis,... 416. 27.3. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra ypatinga tyčinės... 417. 27.4. Priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos... 418. 27.5. Pirmosios instancijos teismas, remiantis byloje surinktų įrodymų... 419. 27.6. Nagrinėjamoje byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų... 420. 27.7. Byloje nenustatyta, kad S. L., D. B., R. P., neteisėtai įgydami PVM... 421. 27.8. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 422. Dėl BK 300 straipsnio 3 dalies ir BK 222 straipsnio 1 dalies taikymo... 423. 28. Nagrinėjamoje byloje D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas dar ir pagal BK... 424. 28.1. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikrų... 425. 28.2. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai... 426. 28.3. Nagrinėjamoje byloje surinktais ir skundžiamae teismo nuosprendyje bei... 427. 28.4. Nagrinėjamoje byloje D. B. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, o... 428. 28.5. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad kaltinamajam UAB ,,XXX“... 429. Dėl juridinių asmenų atsakomybės ... 430. 29. Nagrinėjamoje byloje nuteisti juridiniai asmenys: UAB ,,XXX“ ir VšĮ... 431. 29.1. Apeliantai – nuteistų juridinių asmenų UAB ,,XXX ir VŠĮ ,,XXX“... 432. 29.2. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma... 433. Dėl JA UAB ,,XXX“ nuteisimo už PVM sukčiavimą... 434. 30. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad JA UAB „XXX“ direktorius D.... 435. 532 099,90 Lt. Tokie netikri dokumentai per R. T. ir R. Č., buvo perduoti D.... 436. 30.1. Tokias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas nustatė... 437. 30.2. Tokie nuteistojo D. B. ir juridinio asmens UAB ,,XXX“ veiksmai atitinka... 438. Dėl JA VšĮ ,,XXX“ nuteisimo už PVM sukčiavimą... 439. 31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad JA VšĮ „XXX“, nuo... 440. 31.1. Tokias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas nustatė... 441. 31.2. Tokie nuteistojo S. L. ir juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ veiksmai... 442. Dėl JA UAB ,,XXX“ baudžiamosios atsakomybės (dėl nuteistojo R. P.... 443. 32. Apeliantas nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde teigia, kad baudžiamoji... 444. 32.1. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą,... 445. Dėl BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo... 446. 33. Apeliantai nuteistieji R. P. ir D. B. bei nuteistųjų N. G. ir S. L.... 447. 33.1. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 448. Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 20 505,10 eurų (70 800 Lt) turto... 449. 34. Pirmosios instancijos teismas išanalizavęs byloje surinktus ir teisme... 450. 34.1. Nuteistasis N. G. apklaustas pirmosios instancijos teisme neigė... 451. 34.2. Byloje neginčijamai nustatyta, kad nuteistasis N. G. nuo 2006 m. dirbo... 452. 34.3. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos... 453. Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 154 106 € (532 099,90 Lt)... 454. 35. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes D. B., nuo 1997-10-01 būdamas... 455. 35.1. Apeliantas nuteistasis D. B. tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir... 456. 35.2. Byloje nustatyta, kad D. B. nuo 1997-10-01 buvo UAB „XXX“ direktorius... 457. Dėl VšĮ ,,XXX“ didelės vertės turto – 115 2013,43 eurų (397 774,42... 458. 36. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes S. L., nuo 2004-11-05 iki... 459. 36.1. Nuteistasis S. L. pirmosios instancijos teisme neigė pasisavinęs VšĮ... 460. 36.2. Byloje nustatyta, kad nuo 2004-11-05 iki 2006-06-29 S. L. buvo VšĮ... 461. Dėl UAB ,,XXX“ didelės vertės turto – 81 968,64 eurų (283 021,31 Lt)... 462. 37. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes R. P., nuo 2006-01-27 būdamas... 463. 37.1. Nuteistasis R. P. pirmosios instancijos teisme neigė pasisavinęs UAB... 464. 37.2. Byloje nustatyta, kad nuo 2006-10-18 vienintelis UAB „XXX“ akcininkas... 465. 37.3. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 466. 38. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 467. Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių... 468. 39. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos... 469. 39.1. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 470. Dėl BK 75 straipsnio nuostatų nuteistajam R. T. taikymo (dėl prokuroro... 471. 40. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. T.,... 472. 40.1. Apeliantas – prokuroras nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo... 473. 40.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 474. 40.3. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai nustatyti BK 75... 475. 40.4. Nagrinėjamoje byloje R. T. nuteistas už dviejų tyčinių, baigtų... 476. Dėl byloje pareikštų civilinių ieškinių išsprendimo ir BK 72 straipsnio... 477. 41. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apskrities VMI pareiškė du civilinius... 478. 41.1. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pareikštus... 479. 41.2. Taip pat pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nuteistasis D. B.... 480. 532 099, 90 Lt (154 106,78 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto; nuteistasis... 481. 397 774, 42 Lt (115 203,43 €) VšĮ „XXX“ priklausančio turto;... 482. 283 021, 31 Lt (81 968, 64 €) UAB „XXX“ priklausančio turto bei... 483. 70 800 Lt (20 505,09 €) UAB ,,XXX“ priklausančio turto, ir pripažinęs,... 484. 41.3 Apeliantai – nuteistieji ir jų gynėjai bei nuteisto JA UAB ,,XXX“... 485. 41.4. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šiame procesiniame... 486. 41.5. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 487. Nr. 2K-7-124-648/2016; 2K-189-511/2017). Teismas, priimdamas apkaltinamąjį... 488. 41.6. Pagal BK 72 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas konfiskuotinas, t. y.... 489. 41.7. Iš nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad... 490. 41.8. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 320 straipsnio 5 dalies nuostatomis... 491. 41.9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tai skundžiamame nuosprendyje... 492. 41.10. Minėta, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip... 493. 41.11. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, skundžiamas pirmosios instancijos... 494. Dėl nuosavybės teisių apribojimo taikymo... 495. 42. Pagal BPK 151 straipsnį civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui... 496. 42.1. Nagrinėjamoje byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimas paskirtas... 497. 42.2. Apeliantai nuteistieji D. B. ir R. P. bei nuteistojo N. G. gynėjas ir... 498. 42.3. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus atmesti byloje pareikštus... 499. 42.4. Nuteistųjų N. G., D. B. bei kitam R. P. turtui taikomas laikinas... 500. 43. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 501. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 502. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nuosprendį pakeisti.... 503. Panaikinti nuteistajam R. T. BK 75 straipsnio taikymą – laisvės atėmimo... 504. Nuosprendžio dalį, kuria Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 505. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2007-06-29 nutarimu D. B. paskirtą... 506. Sumažinti iš nuteistųjų N. G., D. B., S. L. ir R. P., vadovaujantis BK 72... 507. Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą, paskirtą Vilniaus miesto... 508. Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Vilniaus apygardos teismo... 509. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 510. Nuteisto juridinio asmens VšĮ ,,XXX“ (VšĮ ,,XXX“) įgalioto atstovo...