Byla 1A-108-387/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo R. Z. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir nuteista:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Čepukėnienės, Ernestos Montvidienės, Algimanto Valantino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, Dariui Alinskui, nuteistajai R. Z., jos gynėjui advokatui Irmantui Balčiūnui, nuteistajam V. K., jo gynėjui advokatui Regimantui Špelveriui, civilinio ieškovo atstovui bankroto administratoriui S. G.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo R. Z. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir nuteista:

3- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;

4- pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams;

5- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

6- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežčiausia laisvės atėmimo bausme apimant švelnesnes bausmes, ir R. Z. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 8 punktu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554, įsigaliojusio 2015 m. kovo 24 d. redakcija), laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 (trejiems) metams, įpareigojant R. Z. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir tęsti darbą.

9BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civilinis ieškinys tenkintas visiškai, priteisiant iš R. Z. BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai 253 757,92 Eur žalos atlyginimo.

10Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys tenkintas visiškai, priteisiant iš R. Z. 49 972,42 Eur Valstybės naudai.

11Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžiu taip pat nuteistas V. K., tačiau ši nuosprendžio dalis apeliacine tvarka nėra skundžiama.

12Teismas

Nustatė

13I.

14Bylos esmė

151.

16R. Z. nuteista už tai, kad suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, ir pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą.

171.1.

18R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB „R.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), direktore ir kasininke, dėl savo užimamų pareigų turėdama savo žinioje UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turtą, tyčia, turėdama tikslą pasisavinti jos žinioje esantį didelės vertės svetimą turtą – UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pinigines lėšas, o V. K., nuo 2012 m. spalio 15 d. iki 2015 m. gegužės 28 d., būdamas UAB „M.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), direktoriumi, tyčia turėdamas tikslą padėti R. Z. pasisavinti svetimą turtą – UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pinigines lėšas – veikdami kartu, 2015 metų sausio mėnesį, Klaipėdos mieste, nenustatytu laiku ir vietoje, susitarė, kad V. K. suklastos UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras – kuriuose nurodys žinomai melagingus duomenis apie bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ neva suteiktas patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“, o atsiskaitymas bus imituojamas suklastojant atsiskaitymo, grynaisiais pinigais, dokumentus.

191.2.

20R. Z., veikdama tyčia, siekdama įtvirtinti, suklastotuose UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose – išankstinėse sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, pinigų priėmimo kvituose – nurodytą žinomai melagingą informaciją, įsipareigojo suklastoti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – patalpų nuomos sutartį, pastolių nuomos sutartį, priėmimo perdavimo aktą, subrangos sutartį, nuomos sutartį – kuriomis įtvirtins žinomai melagingus duomenis, kad bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ darbus ir paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ iš tikrųjų suteikė, o V. K. sutiko pasirašyti R. Z. minėtuose suklastotuose dokumentuose.

211.3.

22R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus:

23-

242015m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. sausio 2 d. nuomoja patalpas 1000 m2 pastate Sandėlių gatvėje, Klaipėdoje, o mėnesinis nuomos mokestis sudaro 6 000 Eur;

25-

262015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be datos, kuriuose nurodė žinomai melagingą informaciją, kad bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. vasario 5 d. nuomoja ir perduoda valdyti klojinius/pastolius su visais jų priedais, t. y. 3000 m2 fasadinių pastolių, kurių nuomos kaina už kvadratinį metrą yra 1,4503 EUR su PVM, o montavimo, išardymo, pristatymo pastolių kvadratinio metro kaina yra 3,8115 EUR su PVM;

27-

282015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ įsipareigoja tinkamai ir laiku, naudodamas darbo jėgą ir priemones, atlikti sekančius darbus ir paslaugas objekte VŠĮ „K.(duomenys pakeisti)“ korpuso Nr. 2 kapitalinį remontą, (duomenys neskelbiami), atliekant santechnikos medžiagų tiekimą bei montavimą, laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 11 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.;

29-

302015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ perduoda bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ statybinę techniką, kurios valandinis įkainis yra 34,50 Eur, o technika išnuomojama trijų mėnesių laikotarpiui.

311.4.

32Šias suklastotas sutartis ir aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, R. Z. pasirašė ir 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė V. K., kad jis suklastotus dokumentus pasirašytų.

331.5.

34V. K., gavęs iš R. Z. žinomai suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, juos pasirašė, o informaciją iš šių suklastotų dokumentų 2015 metų sausio – 2015 metų gegužės mėnesiais, veikdamas pagal išankstinį susitarimą su R. Z., perrašė į UAB „M.(duomenys pakeisti)” dokumentus. Taip V. K., Klaipėdos mieste, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), dokumentus:

35-

36septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/02 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-13 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-05-04 MŪR Nr. 2015/05/04 – 25 047 Eur sumai;

37-

38dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00092 – 36 000 Eur sumai;

39-

40dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00098 – 47 795 Eur sumai, viso 253 804,92 EUR sumai;

41-

42ir suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ devynis pinigų priėmimo kvitus: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/05 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-16 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00054 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00055 – 47 795 Eur sumai, 2015-05-05 MŪR Nr. 2015/05/05 – 25 000 Eur sumai, viso 253 757,92 Eur sumai, bei šiuos dokumentus pasirašė.

431.6.

44V. K., tęsdamas nusikalstamą veiką ir vykdydamas prisiimtus įsipareigojimus, suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi, R. Z. žinomi duomenys apie tai, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ suteikė patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas už 253 804,92 Eur sumą, o UAB „R.(duomenys pakeisti)“ už gautas paslaugas grynais pinigais sumokėjo 253 757,92 Eur sumą, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė R. Z..

451.7.

46R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose nurodyti melagingi duomenys bei faktiškai tarp UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ jokių ūkinių, finansinių sandorių nėra įvykę, V. K. pateiktus suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus pasirašė ir siekdama pateisinti dokumentuose nurodytos pinigų – 253 757,92 Eur sumos panaudojimą, UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai D. G., nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, pateikė suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, pinigų priėmimo kvitus, kad duomenys iš šių dokumentų būtų įtraukti į UAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą. UAB „R.(duomenys pakeisti)“ vyriausioji buhalterė D. G. šiuos duomenis apskaitė UAB „R.(duomenys pakeisti)“ 2015 metų sausio, vasario, balandžio, gegužės mėnesių pirkimų skolon žurnale bei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ 2015 m. sausio 15 d. avanso apyskaitoje Nr. 1, 2015 m. vasario 27 d. avanso apyskaitoje Nr. 13, 2015 m. balandžio 30 d. avanso apyskaitoje Nr. 32, 2015 m. gegužės 21 d. avanso apyskaitoje Nr. 40.

471.8.

48Tokiu būdu, R. Z., pagamindama suklastotus UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus ir juos pasirašydama, o V. K., pasirašydamas suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus, tyčia suklastojo dokumentus ir tokiu būdu padarė didelės žalos UAB „R.(duomenys pakeisti)“. Be to, R. Z., būdama UAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ direktore, tyčia pasisavino, o V. K. būdamas UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktoriumi, tyčia padėjo R. Z. pasisavinti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklausantį didelės vertės turtą – pinigines lėšas 253 757,92 Eur, kurias R. Z. saugojo grynais pinigais, kaip atskaitingas asmuo – UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kasininkas.

492.

50R. Z. nuteista ir už tai, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

512.1.

52R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB „R.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), direktore ir kasininke, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas“, būdama atsakinga už įmonės ūkinę – finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, siekdama iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, tyčia, pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatą numatančią, kad „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas, <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys, 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekine išraiška“, to paties įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatą numatančią, kad „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“, organizavo apgaulingą UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinės apskaitos tvarkymą – tyčia į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą įtraukė apskaitos dokumentus, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, o būtent:

53-

54laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gegužės 4 d., UAB „M.(duomenys pakeisti)“ septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/02 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-13 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-05-04 MŪR Nr. 2015/05/04 – 25 047 Eur sumai; dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00092 – 36 000 Eur sumai; dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00098 – 47 795 Eur sumai, panaudojo patalpų nuomos paslaugų pirkimui, pastolių atvežimo/montavimo paslaugų pirkimui, statybinės technikos nuomos pirkimui, santechnikos medžiagų bei montavimas paslaugų pirkimui, pastato rekonstrukcijos projekto pirkimui pagrįsti, iš viso už 253 804,92 Eur sumą, nors dokumentuose nurodyti ūkinių operacijų duomenys neatitinka ūkinės operacijos tapatumo;

55-

56laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gegužės 5 d, UAB „M.(duomenys pakeisti)“ devynis pinigų priėmimo kvitus: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/05 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-16 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00054 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00055 – 47 795 Eur sumai, 2015-05-05 MŪR Nr. 2015/05/05 – 25 000 Eur sumai, iš viso 253 757,92 Eur sumą, panaudojo apmokėjimui pagrįsti, nors dokumentuose nurodyti ūkinių operacijų duomenys neatitinka ūkinės operacijos tapatumo;

57-

58laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 3 d., UAB „R.(duomenys pakeisti)“ du kasos išlaidų orderius: 2015-10-30 Nr. 165 – 23 400 Eur sumai ir 2015-12-03 Nr. 184 – 1 600 Eur sumai, iš viso 25 000 Eur sumą, pagrindė grynųjų pinigų išmokėjimui UAB „R.(duomenys pakeisti)“ direktorei R. Z., nors dokumentuose nurodyti ūkinių operacijų duomenys neatitinka ūkinės operacijos tapatumo.

592.2.

60Tokiu būdu, R. Z. tyčia, apgaulingai, padarydama išdėstytų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, pažeidimus, tvarkė jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko, laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

613.

62R. Z. nuteista už tai, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai ir interesams apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę – pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio sumokėjimą į Lietuvos Respublikos biudžetą.

633.1.

64R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB „R.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), tyčia turėdama išankstinį tikslą jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai ir interesams, apgaule panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio sumokėjimo į Lietuvos Respublikos biudžetą, 2015 m. sausio mėnesį, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktoriumi V. K. susitarė, kad V. K. suklastos UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras – kuriuose nurodys žinomai melagingus duomenis apie bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ neva suteiktas patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“. R. Z., veikdama tyčia, siekdama įtvirtinti, suklastotuose UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose – išankstinėse sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, pinigų priėmimo kvituose – nurodytą žinomai melagingą informaciją, įsipareigojo suklastoti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – patalpų nuomos sutartį, pastolių nuomos sutartį, priėmimo perdavimo aktą, subrangos sutartį, nuomos sutartį – kuriais įtvirtins žinomai melagingus duomenis, kad bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ darbus ir paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ iš tikrųjų suteikė.

653.2.

66R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus savo vadovaujamos bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus:

67-

682015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. sausio 2 d. nuomoja patalpas 1000 m2 pastate Sandėlių gatvėje, Klaipėdoje, o mėnesinis nuomos mokestis sudaro 6 000 Eur;

69-

702015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be datos, kuriuose nurodė žinomai melagingą informaciją, jog bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. vasario 5 d. nuomoja ir perduoda valdyti klojinius/pastolius su visais jų priedais, t. y. 3000 m2 fasadinių pastolių, kurių nuomos kaina už kvadratinį metrą yra 1,4503 Eur su PVM, o montavimo, išardymo, pristatymo pastolių kvadratinio metro kaina yra 3,8115 Eur su PVM;

71-

722015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ įsipareigoja tinkamai ir laiku, naudodamas darbo jėgą ir priemones, atlikti sekančius darbus ir paslaugas objekte VŠĮ „K.(duomenys pakeisti)“ korpuso Nr. 2 kapitalinį remontą, (duomenys neskelbiami), atliekant santechnikos medžiagų tiekimą bei montavimą, laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 11 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.;

73-

742015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ perduoda bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ statybinę techniką, kurios valandinis įkainis yra 34,50 Eur, o technika išnuomojama trijų mėnesių laikotarpiui. Šias suklastotas sutartis ir aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, R. Z. pasirašė ir 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė V. K., kad V. K. suklastotus dokumentus pasirašytų.

753.3.

76V. K., iš R. Z., gavęs suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, 2015m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, juos pasirašė, o informaciją iš šių suklastotų dokumentų, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, veikdamas pagal išankstinį susitarimą su R. Z., perrašė į UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus. Taip V. K., Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus savo vadovaujamos bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus:

77-

78septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/02 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-13 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-05-04 MŪR Nr. 2015/05/04 – 25 047 Eur sumai;

79-

80dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00092 – 36 000 Eur sumai;

81-

82dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00098 – 47 795 Eur sumai, bendrai 253 804,92 Eur sumai, bei šiuos dokumentus pasirašė. V. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir vykdydamas prisiimtus įsipareigojimus, suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi, R. Z. žinomi duomenys apie tai, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ neva suteikė patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas už bendrą 253 804,92 Eur sumą, iš jų – 14 175 Eur PVM suma, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė R. Z..

833.4.

84R. Z., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose nurodyti melagingi duomenys bei faktiškai tarp UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ jokių ūkinių, finansinių sandorių nėra įvykę, V. K. pateiktus suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus pasirašė ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai D. G., nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, nurodė duomenis iš suklastotų UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentų: išankstinių sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų, įtraukti į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą. UAB „R.(duomenys pakeisti)“ vyriausioji buhalterė D. G., vykdydama R. Z. nurodymą, suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus įtraukė į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą – 2015 m. sausio, vasario, balandžio, gegužės mėnesių pirkimų skolon žurnalą bei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ 2015 m. sausio 15 d. avanso apyskaitą Nr. 1, 2015 m. vasario 27 d. avanso apyskaitą Nr. 13, 2015 m. balandžio 30 d. avanso apyskaitą Nr. 32, 2015 m. gegužės 21 d. avanso apyskaitą Nr. 40, o duomenis iš suklastotų dokumentų įrašė į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pirminę ir patikslintą 2015 m. balandžio mėnesio pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją (forma FR0600) ir 2015 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją (forma PLN204).

853.5.

86Taip 2015 m. balandžio mėnesio pirminėje pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje (forma FR0600), pildymo data 2015 m. gegužės 25 d., 2015 m. balandžio mėnesio patikslintoje pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje (forma FR0600), pildymo data 2017 m. kovo 23 d., įrašė duomenis, neatitinkančius tikrovės, apie turtą ir 25 eilutėje „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ deklaravo 14 175 Eur daugiau įsigytų prekių ir paslaugų PVM; 36 eilutėje „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM“ deklaravo 14 175 Eur mažiau mokėtino į biudžetą PVM. Šias pirminę ir patikslintą pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (mokestinis laikotarpis nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.), per elektroninę deklaravimo sistemą 2015 m. gegužės 25 d., 2017 m. kovo 23 d. pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

873.6.

882015 metų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (forma PLN204), pildymo data 2016 m. gegužės 29 d., įrašė duomenis neatitinkančius tikrovės apie pajamas ir pelną bei 19 eilutėje „Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas mokestinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą“ nedeklaravo 237 983 EUR pelno prieš apmokestinimą; 40 eilutėje „Pelnas“ nedeklaravo 237 983 Eur pelno; 59 eilutėje „Apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą“ nedeklaravo 35 697,45 Eur pelno mokesčio mokėtino į valstybės biudžetą. Šią metinę pelno mokesčio deklaraciją (mokestinis laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.), per elektroninę deklaravimo sistemą 2016 m. birželio 1 d. pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

893.7.

90Tokiu būdu, R. Z. tyčia, jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai ir interesams, apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į Valstybės biudžetą 14 175 Eur pridėtinės vertės mokestį ir 35 697,45 Eur pelno mokestį, iš viso – 49 872,45 Eur mokesčių.

91II.

92Apeliacinio skundo argumentai

934.

94Nuteistoji R. Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui, nes ikiteisminio tyrimo metu surašytas iš esmės Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, o tai trukdo nagrinėti bylą, taip pat atlikti byloje įrodymų tyrimą.

954.1.

96Nuteistoji nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, tikrindamas bei vertindamas byloje surinktus duomenis, ir konstatuodamas, kad ji pasisavino didelės vertės jai patikėtą ir jos žinioje buvusį turtą, suklastojo dokumentus, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, pažeidė baudžiamojo proceso kodekse nustatytus įrodymų tikrinimo ir vertinimo reikalavimus (BPK 20 straipsnis, 305 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

974.2.

98Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas ją kalta dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, be kitų proceso dalyvių parodymų, vadovavosi ir nuteistojo V. K. visišku prisipažinimu ir jo duotais, neva, nuosekliais parodymais. Tačiau, pasak R. Z., tokia teismo išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo atliekamas nesiaiškinant ir nenustatinėjant tikrų aplinkybių, susijusių su patalpų nuomos sutartimi, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo ir montavimo, projekto rengimo paslaugomis, o taip pat nekreipiant dėmesio į tai, kad būtent V. K. iniciatyva buvo parengtos ir sudarytos sutartys tarp UAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB ,,M.(duomenys pakeisti)“, taip pat parengti ir įtraukti į bendrovės ,,R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą atitinkami buhalterinės apskaitos dokumentai.

994.3.

100Nuteistoji nurodo pripažįstanti, kad 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartis buvo suklastota. R. Z. teigimu, šiuos jos veiksmus sąlygojo tai, kad tuo metu reikėjo grynųjų pinigų darbuotojų atlyginimams išmokėti. Anot apeliantės, grynaisiais pinigais atlyginimai buvo mokami tiems asmenims, kurių atžvilgiu buvo vykdomi antstolių priverstiniai išieškojimai. Tačiau nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu, nebuvo tiriamos aplinkybės, susijusios su darbo užmokesčių mokėjimu „vokeliuose“ bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ darbuotojams, nors šias aplinkybes patvirtino kaip liudytojai apklausti S. A. ir M. U.. Anot apeliantės, skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu apskritai nepasisakė ir nenurodė, kodėl jos argumentai yra atmestini.

1014.4.

102Pasak nuteistosios, pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, kad pastolių nuomos sutartis yra suklastota, nes UAB „R.(duomenys pakeisti)“ neturėjo tiek daug statybos objektų, kuriuose jie galėtų būti naudojami. R. Z. teigimu, darant tokią išvadą visiškai nebuvo atsižvelgta į jos paaiškinimus, kur ji nurodė, kad UAB “R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai tuo metu atliko darbus ne tik Plungėje, kaip kad nurodoma skundžiamame nuosprendyje, bet ir kituose miestuose – Doviluose, Palangoje, Klaipėdoje, (duomenys neskelbiami). Anot apeliantės, pirmosios instancijos teismo nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad už pastolių ir klojinių nuomą bei surinkimą, faktiškai buvo sumokėta V. K., kuris, kaip bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ statybos darbų vadovas, ne tik buvo atsakingas už faktiškai atliekamus statybos darbus objektuose, bet ir netiesiogiai vadovavo UAB „R.(duomenys pakeisti)“.

1034.5.

104Pasak R. Z., pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio ir į tai, kad 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartis pasirašyta UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dar neperėmus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ įsipareigojimų pagal pastarosios bendrovės sudarytas pastolių nuomos sutartis su UAB „D. (duomenys pakeisti) “ ir UAB „S.(duomenys pakeisti)“. Tokie argumentai, anot apeliantės, tik patvirtina, kad būtent V. K. buvo pastolių nuomos sutarčių tarp bendrovių „R.(duomenys pakeisti)“ ir „M.(duomenys pakeisti)“ iniciatoriumi ir rengėju, nes informacija apie jo vadovaujamos įmonės sudarytas sutartis buvo žinoma tik jam.

1054.6.

106Nuteistoji apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 201504/11-1 dėl darbų atlikimo VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ parengė būtent ji ir, kad ji žinojo, jog darbai VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ nebus atliekami. Apeliantė pažymi, kad dėl K.(duomenys pakeisti) visas sutartis, darbus, darbų apimtis pateikė V. K., sutarčių ji nerengė, taip pat ir sąskaitų. V. K. tiesiog atnešė popierius ir pasakė, kad reikia pasirašyti ir, kad jis atliks darbus. Anot apeliantės, ji pasirašinėjo tik popierius, o visą kitą atliko V. K.. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir byloje esantys duomenys, kurie liko pirmosios instancijos teismo nevertinti, apie tai, jog V. K. sudarė sutartį su UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ dėl VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“, kurios bendra vertė 123 882,22 Eur, vadovaujantis kuria iš dalies turėjo suteikti tas pačias paslaugas kaip ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pagal 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1.

1074.7.

108Pasak R. Z., bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ už analogiškų darbų VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ atlikimą atsiskaitė su UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pagal 2015 m. balandžio 8 d. sutartį Nr. R-2015-04-08/1, o UAB „R.(duomenys pakeisti)“ atsiskaitė su UAB „M.(duomenys pakeisti)“. Apie tai, kad pagal sutartį už darbus VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ tarp UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buvo atsiskaityta, patvirtina byloje esantis UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ apyvartos žiniaraštis, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad pagal 2015 m. balandžio 3 d. analogišką sutartį dėl darbų VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ atlikimo sudarytą tarp UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“, UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turėjo gauti 133 185,19 Eur grynais. UAB „RN.(duomenys pakeisti)" gamybos vadovas A. S. ir UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ darbų vadovas K. K. – asmenys, atsakingi ir tiesiogiai prižiūrėję bei atlikę remonto, įskaitant ir santechnikos bei elektros montavimo, darbus K.(duomenys pakeisti) antrajame korpuse, analogiškai vienas kitam nurodė, kad nei UAB „M.(duomenys pakeisti)“, nei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ jokių darbų K.(duomenys pakeisti), korpuse Nr. 2, neatliko, jokios rangos sutartys dėl darbų atlikimo su minėtomis bendrovėmis nebuvo pasirašytos, be to, teigė, jog nei UAB „M.(duomenys pakeisti)“, nei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kaip bendrovės jiems nėra žinomos, nėra žinomi ir šių bendrovių vadovai (nei V. K., nei R. Z.). Taigi, anot nuteistosios, liko iš esmės neatskleista, kodėl ir kaip buvo pasirašomi UAB „M.(duomenys pakeisti)“ parengti ir pateikti apskaitos dokumentai UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ už tariamai atliktus darbus VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“.

1094.8.

110Apeliaciniame skunde pažymima, kad atliktų darbų 2015 m. balandžio mėnesio akte tarp UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ nurodoma, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ atliko transporto paslaugų ir statybos darbus už 38 957,28 Eur VšĮ ,,K.(duomenys pakeisti)“ pagal 2015/02/05-1 sutartį (kurios bendra vertė 123 882.22 Eur), liudytojai A. S., K. K. nurodė, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“, UAB „R.(duomenys pakeisti)“, o ir UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“ pavadinimų nėra girdėję, šių įmonių darbuotojai jokių darbų neatlikinėjo. Tačiau tarp UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentai – darbų atlikimo aktai, PVM sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo kvitai – patvirtina, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktorius V. K. atliko darbus VšĮ „K.(duomenys pakeisti)", kurių vertė 123 882,22 Eur. Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2015 m. kovo 3 d. UAB „M.(duomenys pakeisti)“ oficialiai dirbo trys asmenys – V. K., buhalterė R. J.-B. ir darbininkas A. J.. Taigi jokių savarankiškų žmogiškųjų išteklių atlikti darbus K.(duomenys pakeisti) UAB „M.(duomenys pakeisti)“ neturėjo.

1114.9.

112Apeliaciniame skunde nuteistoji nurodo, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog V. K., kaip UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktorius analogiško turinio sutartis dėl VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ sudarinėjo ir su kitomis bendrovėmis, kurios į savo buhalterinę apskaitą įtraukė UAB „M.(duomenys pakeisti)“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, o tai pagrindžia jos teiginius, kad būtent V. K. buvo minėtų sutarčių rengėju ir, turėdamas nuteistosios pasitikėjimą, lengvai gaudavo jos parašus ant sutarčių ir įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų. Apeliantė pažymi, kad gynyba prašė kviesti apklausai UAB „Ma.(duomenys pakeisti)" direktorių D. B., tačiau prašymą atsisakyta tenkinti, motyvuojant, kad dėl nurodytų įmonių atliekamas ikiteisminis tyrimas.

1134.10.

114Apeliantė pažymi, kad V. K. yra nuteistas apkaltinamuoju nuosprendžiu už tai, kad pasisavino UAB „M.(duomenys pakeisti)“ priklausantį didelės vertės turtą, apgaulingai ir aplaidžiai tvarkė bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą. Tokios aplinkybės, anot jos, pagrindžia išvadas, kad jis yra linkęs daryti finansinius nusikaltimus.

1154.11.

116Nuteistosios teigimu, siekiant išsiaiškinti tikrąją V. K. veiksmų seką dalyvaujant ir UAB „RN.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „Ma. (duomenys pakeisti)“ vadovams, o taip pat nusikalstamų veikų turinį, būtina buvo ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ veiklos, kurios vardu kaip direktorė ji veikė, atlikti kartu su tyrimu dėl įmonių UAB „RN.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „Ma. (duomenys pakeisti)“ veiklos, kurios buvo betarpiškai susijusios su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir kurioms UAB „M.(duomenys pakeisti)“ išrašinėjo finansinės apskaitos dokumentus už neva atliktus statybos darbus ar suteiktas paslaugas.

1174.12.

118Pirmosios instancijos teismas, anot apeliantės, vadovaudamasis vien V. K. parodymais ir nesiaiškindamas bei nevertindamas kitų aplinkybių, tai yra nenustatinėdamas ar statybos objektuose buvo reikalinga technika, nepagrįstai padarė išvadas, kad 2015 m. gegužės 4 d. statybinės technikos nuomos sutartis ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ buhalterinės apskaitos dokumentai yra suklastoti. Nuteistosios teigimu, jeigu nurodyti dokumentai ir yra suklastoti, tą padarė būtent V. K., jai apie tai nieko nežinant. Be to, pasak apeliantės, ji ne kasdien būdavo statybos objektuose, todėl logiška, kad ji galėjo nematyti ir nežinoti, kada ir kokia statybinė technika yra naudojama objektuose. R. Z. nuomone, byloje esančios PVM sąskaitos faktūros, 2015 m. balandžio mėnesio atliktų darbų aktas Nr. 3, 2015 m. kovo mėnesio atliktų darbų aktas Nr. 2, 2015 m. vasario mėnesio atliktų darbų aktas Nr. 1 ir pinigų priėmimo kvitai, kurie neva patvirtina, kad UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ atsiskaitė su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dėl statybinės technikos nuomos pagal V. K. pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, taip pat yra suklastoti, o tai, sprendžiant nuteistosios kaltės klausimą, turėjo būti ištirta ir įvertinta, nes būtent V. K. rengė bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ bei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinės apskaitos dokumentus.

1194.13.

120R. Z. nurodo nesuprantanti kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas pripažino, kad 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra MŪR Nr. 00098 – 47 795 Eur ir tos pačios dienos pinigų priėmimo kvitas MŪR Nr. 00055 – 47 795 Eur, yra suklastoti ir šiuose dokumentuose nurodytą pinigų sumą įtraukė į žalą, kuri yra priteista tik iš jos vienos. Pasak apeliantės, bylos nagrinėjimo metu apskritai nebuvo tiriamos aplinkybės, susijusios su projektavimo darbų K. (duomenys pakeisti) miestelyje atlikimu, o ji buvo pripažinta kalta vadovaujantis vien rašytiniais įrodymais, nors byloje yra duomenų apie tai, kad už rekonstrukcijos projekto darbus su UAB „R.(duomenys pakeisti)“ atsiskaitė UAB „RD. (duomenys pakeisti)“, o bendrovė „R.(duomenys pakeisti)“ savo ruožtu sumokėjo V. K. (UAB „M.(duomenys pakeisti)“) pagal jo pinigų priėmimo kvitus. Anot nuteistosios, pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė bylos medžiagos ir išsamiai nemotyvavo nuosprendyje, kodėl, nepareiškus kaltinimų ji pripažinta kalta dėl rekonstrukcijos projekto darbų, (duomenys neskelbiami), neatlikimo.

1214.14.

122Apeliantės teigimu, iš pareikštų kaltinimų nėra aišku, kokie būtent bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinės apskaitos dokumentai buvo suklastoti pagal 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015- 04/11-1 dėl darbų atlikimo VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“, 2015 m. gegužės 4 d. sutartį Nr. 2015/05/04 dėl statybinės technikos nuomos, jei pagal bylos duomenis matyti, kad bendrovės „RD. (duomenys pakeisti)“, „Ma. (duomenys pakeisti)“ savo buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodė, kad faktiškai atliko mokėjimus UAB „R.(duomenys pakeisti)“ už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Be to, už analogiškus darbus nurodytos bendrovės mokėjo ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktoriui V. K. pagal jo pateiktus apskaitos dokumentus.

1234.15.

124Apeliantė pažymi, kad, prokurorui perdavus bylą teismui tik dėl jos, kaip UAB „R.(duomenys pakeisti)“ direktorės, veiksmų, pradedant atskirą tyrimą dėl UAB „RN. (duomenys pakeisti)“, UAB „RD. (duomenys pakeisti)“, UAB „Ma. (duomenys pakeisti)“, iš esmės nebuvo galima nustatyti, kad būtent V. K., pasitelkdamas bendrovę „R.(duomenys pakeisti)“, padėjo nurodytoms bendrovėms sumažinti ir išvengti prievolių Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pasak R. Z., tokiu būdu buvo suvaržyta jos teisė tinkamai gintis nuo pareikštų kaltinimų ir sudarytos sąlygos išvengti griežtesnės atsakomybės tiek V. K., tiek bendrovių „RN. (duomenys pakeisti)“, „RD. (duomenys pakeisti)“, Ma. (duomenys pakeisti)“ vadovams.

1254.16.

126Nuteistosios nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tik iš jos vienos BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai priteisė 253 757,92 Eur žalos atlyginimą, ir 49 972,42 Eur valstybės naudai. Byloje buvo nustatytas asmenų bendrininkavimas, tai yra pirmosios instancijos teismas pripažino V. K. kaltu pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, už tai, kad jis padėjo UAB „R.(duomenys pakeisti)“ direktorei pasisavinti jos žinioje buvusį UAB „R.(duomenys pakeisti)“ didelės vertės svetimą turtą, ir suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos. Apeliantė pažymi, kad žala buvo padaryta abiejų nuteistųjų (tiek jos, tiek V. K.) veiksmais (kiekvieno iš nuteistųjų veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su kilusiais padariniais), žala atsirado kaip abiejų nuteistųjų veiksmų padarinys, todėl atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas priteisti žalos atlyginimą tik iš jos vienos yra nepagrįstas.

1275.

128Atsiliepime į apeliacinį skundą nuteistasis V. K. prašo atmesti nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendį nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad kaip liudytojai byloje apklausti buvę UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ darbuotojai patvirtino, jog apeliantė, būdama įmonės vadove ir direktore, aktyviai domėjosi veiklos rezultatais, pasirodydavo objektuose, tarėsi su darbuotojais dėl atlyginimų dydžio, o vėliau ir pati tiesiogiai juos mokėdavo, t. y. kontroliavo įmonės finansinius srautus, sekė išlaidas ir kt. Pasak nuteistojo, analogišką išvadą galima daryti ir įvertinus buvusios UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterės parodymus, o tai savo ruožtu paneigia R. Z. teiginius, kad ji visiškai nekontroliavo įmonės veiklos, nieko nežinojo apie išmokamus grynuosius pinigus ir niekuo nesidomėjo.

1296.

130V. K. teigimu, kaltinime tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ nurodytų sandorių fiktyvumą patvirtina byloje surinkti įrodymai. Antai pastolių nuomos sutarties netikrumą, anot nuteistojo, patvirtina dokumentai, iš kurių matyti, jog 2015 m. sausio – birželio mėnesiais UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turėjo disponuoti didžiuliu pastolių kiekiu (4 800 m2 , 5 200 m2 ), tačiau toks kiekis yra visiškai neadekvatus ir neproporcingas tuo metu UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turėtiems objektams. Be to, tokio pastolių kiekio sandorio sudarymo dieną UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir neturėjo.

1317.

132Pasak nuteistojo, rangos darbų K.(duomenys pakeisti)ir K. (duomenys pakeisti) miestelyje sutarčių fiktyvumą patvirtina tai, kad pinigai už UAB „M.(duomenys pakeisti)“ neva pagal šias sutartis atliktus darbus buvo išmokėti sutarčių sudarymo dieną, t. y. 2015 m. balandžio 30 d. V. K. pažymi, kad nuteistoji pasirašė ne tik sutartis, sąskaitas, kasos dokumentus, bet ir darbų perdavimo – priėmimo aktus, kuriais neva patvirtino darbų priėmimą iš UAB „M.(duomenys pakeisti)“. Atsiliepime teigiama, kad R. Z. negalėjo nesuvokti ir nesuprasti, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ iš tikrųjų neatliko jokių darbų, nes jai buvo žinoma, kad tuo metu pastarojoje įmonėje dirbo tik trys darbuotojai. Taip pat apeliantė žinojo, kad įmonė nebeturėjo turto, tad atitinkamai negalėjo išnuomoti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir statybinės technikos. Anot V. K., R. Z. nebuvo jokio reikalo perdavinėti tam tikrų darbų VšĮ „K.(duomenys pakeisti)“ atlikimą UAB „M.(duomenys pakeisti)“, nes didžiąją jų dalį UAB „R.(duomenys pakeisti)“ darbuotojai atliko patys, o įmonė gavo už tai apmokėjimą – 156 174,35 Eur.

1338.

134V. K. nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kur yra nurodoma, kad civilinis ieškinys turi būti priteistas ne tik iš R. Z., bet ir iš jo. Anot nuteistojo, tiek Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, tiek BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civiliniuose ieškiniuose konkrečiai nurodė atsakovę – R. Z.. Atsiliepime pažymima, kad nesant civilinių ieškovų prašymų dėl atsakovų pakeitimo, tikslinimo ir kt., net ir nustačius, kad V. K. ir R. Z. turi atsakyti solidariai, pirmosios instancijos teismas negalėtų savo iniciatyva išplėsti civilinių atsakovų rato.

1359.

136Teismo posėdžio metu R. Z. ir jos gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti, V. K., jo gynėjas ir prokurorė – atmesti. Nuteistosios R. Z. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

137III.

138Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

139Dėl kaltinamojo akto atitikimo BPK 219 straipsnyje nustatytus reikalavimus

14010.

141Apeliaciniame skunde nuteistoji prašo panaikinti skundžiamą nuosprendį ir bylą grąžinti prokurorui, nes, anot jos, byloje surašytas BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas. Motyvuodama savo prašymą, R. Z. iš esmės aiškiai nurodo vienintelį argumentą – kad ji buvo pripažinta kalta dėl rekonstrukcijos projekto darbų neatlikimo ir 47 795 Eur pasisavinimo, jai net nepareiškus kaltinimo dėl šios veikos padarymo. Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

14211.

143BPK 254 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad jeigu nagrinėjimo teisme metu nustatoma, kad surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ar padaryta kitų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, kurie trukdo nagrinėti bylą, byla perduodama prokurorui. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad įtariamojo teisė žinoti, kuo jis įtariamas (BPK 21 straipsnio 4 dalis), ir kaltinamojo teisė žinoti, kuo jis kaltinamas (BPK 22 straipsnio 3 dalis), užtikrinamos tinkamai įgyvendinus pranešimui apie įtarimą (BPK 187 straipsnis) ir kaltinamojo akto turiniui (BPK 219 straipsnis) keliamus reikalavimus.

14412.

145Pagal BPK 219 straipsnio 3 punktą kaltinamajame akte turi būti nurodomas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Asmens teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas, sudėtiniai aspektai yra kaltinamajame akte išdėstytos pavojingos veikos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas (veikos kvalifikavimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-233/2008, 2K-532/2010, 2K-339/2010). Tinkamas BPK 219 straipsnio 3 punkte nustatytų reikalavimų įgyvendinimas užtikrina kaltinamojo teisę žinoti, kuo jis yra kaltinamas, ir kartu apibrėžia bylos nagrinėjimo teisme ribas. Kadangi surašant kaltinamąjį aktą yra suformuluojamas kaltinimas, pagal kurį vyksta bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, kasacinio teismo praktikoje plėtojami išsamumo ir tikslumo reikalavimai tiek išdėstant pavojingos veikos faktines aplinkybes, tiek ir pateikiant šių aplinkybių teisinį vertinimą. Nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių išdėstymą lemia BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje nurodyti veikos požymiai, todėl kaltinamajame akte turi būti nurodyti tie faktai (aplinkybės), kurie yra būtini tam, kad nekiltų abejonių dėl jų teisinio vertinimo taikant baudžiamąjį įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-222/2013, 2K-254/2013, 2K-111-677/2016, 2K-88-942/2016).

14613.

147Priešingai nei teigia nuteistoji, tiek kaltinamajame akte, tiek skundžiamame nuosprendyje aprašant R. Z. įvykdytą veiką, yra aiškiai išdėstomos faktinės aplinkybės, susijusios su rekonstrukcijos projekto darbų neatlikimu, atitinkamų buhalterinės apskaitos dokumentų suklastojimu ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklausančių pinigų pasisavinimu, taip pat nurodomos baudžiamąją atsakomybę už šias veikas nustatančios teisės normos. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, pirmosios instancijos teismas pripažino apeliantę kalta dėl UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turto pasisavinimo ir nustatė, kad „ <...> R. Z. <...> tyčia, turėdama tikslą pasisavinti jos žinioje esantį didelės vertės svetimą turtą – UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pinigines lėšas, o V. K. <...> tyčia turėdamas tikslą padėti R. Z. pasisavinti svetimą turtą – UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pinigines lėšas – veikdami kartu susitarė, kad V. K. suklastos UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras – kuriuose nurodys žinomai melagingus duomenis apie bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ neva suteiktas patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“, o atsiskaitymas bus imituojamas suklastojant atsiskaitymo, grynaisiais pinigais, dokumentus (10 t., b. l. 15).

14814.

149Taigi teismas konstatavo, kad R. Z. ir V. K. veikė kartu, turėdami vieningą tyčią – nuteistoji siekė pasisavinti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą, o V. K. aktyviais veiksmais siekė padėti jai tai padaryti. Apeliaciniame skunde yra pagrįstai pažymima, kad pagal kaltinimo formuluotę ir pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, su rekonstrukcijos projekto darbų neatlikimu susijęs 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitos faktūros MŪR Nr. 00098 ir tos pačios dienos pinigų priėmimo kvito MŪR Nr. 00055 suklastojimas yra minimas nurodant, kad šią veiką įvykdė V. K., tačiau šiais savo veiksmais jis neabejotinai sudarė sąlygas (padėjo) nuteistajai pasisavinti jos žinioje buvusį bendrovės turtą. R. Z., žinodama, kad projekto rengimo paslaugos nebuvo suteiktos, pateikė V. K. suklastotus dokumentus UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dirbusiai buhalterei, nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, kuri įtraukė juos į bendrovės buhalterinę apskaitą. Tokiu būdu buvo užfiksuotas UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pinigų mokėjimo UAB „M.(duomenys pakeisti)“ faktas, nors iš tikrųjų V. K. jokių piniginių lėšų negavo.

15015.

151Būtent taip buvo suformuluotas teisminio bylos nagrinėjimo metu pasitvirtinęs apeliantei pareikštas kaltinimas dėl UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklausančių 47 795 Eur pasisavinimo. Esant šioms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo teigti, kad pripažindamas ją kalta dėl šios veikos padarymo, pirmosios instancijos teismas padarė esminį BPK pažeidimą, susijusį su kaltinamojo akto neatitikimu įstatymo keliamų reikalavimų.

15216.

153Kaip jau buvo minėta, kreipdamasi į apeliacinės instancijos teismą ir prašydama grąžinti bylą prokurorui, nuteistoji aiškiai nurodė tik vieną aukščiau aptartą savo prašymą pagrindžiantį argumentą, tačiau susipažinus su apeliaciniu skundu galima teigti, kad R. Z. savo prašymą taip pat sieja su, pasak jos, nagrinėjamoje byloje netinkamai atliktu ikiteisminiu tyrimu. Anot apeliantės, atliekant ikiteisminį tyrimą, turėjo būti tiriama ne tik UAB „R.(duomenys pakeisti)“, bet ir kitų bendrovių – UAB „RN.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“ – veikla, nes visos jos buvo susijusios su V. K. vadovaujama UAB „M.(duomenys pakeisti)“. Motyvuodama pastarąjį teiginį, apeliantė nurodo daug aplinkybių, kurių analizė leidžia daryti išvadą, kad R. Z. iš esmės nesutinka su jai priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu ir ginčija savo kaltę padarius jai inkriminuojamas veikas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant tinkamai atsakyti į visus apeliacinio skundo argumentus (BPK 320 straipsnio 3 dalis), tarp jų ir dėl būtinumo nagrinėjamoje byloje tirti apeliantės minimų bendrovių veiklą, šiame procesiniame sprendime pasisakoma dėl R. Z. priimto apkaltinamojo nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl BK 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje nustatytų veikų padarymo

15417.

155Apeliaciniame skunde nuteistoji nurodo, kad vertindamas ir tikrindamas įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė esminius BPK pažeidimus (BPK 20, 305 straipsniai), o tai sąlygojo neteisėto nuosprendžio jai priėmimą. Šie apeliantės argumentai yra nepagrįsti.

15618.

157Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis, pagal kurią teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti, ar asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmai turi visus konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymius. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali tik teikti teismui pasiūlymus dėl šių klausimų sprendimo. Proceso dalyvių pateikiamų prašymų ir versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip jie to norėtų, savaime BPK normų nepažeidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

15819.

159Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas, tirdamas bylos įrodymus ir juos vertindamas, padarė esminius baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimus. Teismas faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes nustatė, vadovaudamasis nagrinėjamoje byloje ištirtais ir patikrintais įrodymais (liudytojų Ž. T., E. S., V. D., S. A., S. S., A. Č., V. J., G. S. ir kt., nuteistojo V. K. parodymais, specialistės paaiškinimais, specialisto išvada, kitais rašytiniais įrodymais), vertino juos tiek kiekvieną atskirai, tiek jų visetą ir pagrįstai pripažino R. Z. kalta dėl UAB „R.(duomenys pakeisti)” priklaususio didelės vertės turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.

16020.

161Neigdama savo kaltę, apeliantė nurodo, kad nei kaltinime nurodytos sutartys – pastolių, statybinės technikos nuomos, subrangos – nei jų pagrindu išrašyti pinigų priėmimo kvitai, išankstinės sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kt., nei 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra MŪR Nr. 00098 ir tos pačios dienos pinigų priėmimo kvitas MŪR Nr. 00055 (susiję su projekto rengimo paslaugų (ne)suteikimu UAB „R.(duomenys pakeisti)“) nebuvo suklastoti, o juose užfiksuoti duomenys atitiko realią situaciją, nes bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ aukščiau nurodytus darbus ir paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ iš tikrųjų suteikė. Pasak nuteistosios, pinigai, kurių pasisavinimu ji nepagrįstai yra kaltinama, buvo sumokėti V. K. – UAB „M.(duomenys pakeisti)“ vadovui. Apeliaciniame skunde taip pat pažymima, kad pripažindamas R. Z. kalta pirmosios instancijos teismas vadovavosi vien V. K. parodymais, nesigilindamas į kitas šiam klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apeliacinio skundo argumentais.

16221.

163Priešingai nei teigia nuteistoji, konstatuodamas, kad tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)” ir UAB „M.(duomenys pakeisti)” sudaryta pastolių nuomos sutartis buvo suklastota, pirmosios instancijos teismas vadovavosi ne tik V. K. paaiškinimais, bet ir liudytojų – UAB “R.(duomenys pakeisti)” darbuotojų Ž. T., E. S., V. D., S. A., S. S., A. Č. ir kt. – parodymais, kurie iš dalies patvirtino R. Z. teiginius, kad 2015 m. sausio – gegužės mėnesiais UAB „R.(duomenys pakeisti)” turėjo statybos objektus ne tik Plungėje, bet ir kituose miestuose – Doviluose, Palangoje, Klaipėdoje – tačiau tuo pačiu paneigė nuteistosios paaiškinimus dėl tokio didelio pastolių kiekio tuose statybos objektuose naudojimo.

16422.

165Liudytojų parodymais byloje nustatyta, kad Doviluose buvo statomas senelių globos namų priestatas, tad pastolių reikėjo labai mažai. Antai liudytojai R. P., A. L., S. Š. paaiškino, kad tame statybos objekte buvo naudojama ne daugiau kaip 50 m2 (šiek tiek) pastolių (10 t., b. l. 7–8, 30–31, 32), o liudytojas A. Č. nurodė, kad Doviluose patys darbuotojai buvo susikalę medinius pastolius. Anot jo, kitų pastolių ten nebuvo. Kalbėdamas apie statybos objektą buvusį Palangoje, liudytojas paaiškino, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojų naudoti pastoliai priklausė UAB „E. (duomenys pakeisti)”. Ši bendrovė buvo generaliniu rangovu, tad visa reikalinga technika, įrenginiais ir pan., tarp jų ir pastoliais, rūpinosi jos darbuotojai (10 t., b. l. 72–73). Analogiškas aplinkybes dėl Palangoje buvusio objekto nurodė ir kaip liudytojas apklaustas R. P. (10 t., b. l. 7–8).

16623.

167Kaip jau buvo minėta, byloje nustatyta, kad be aukščiau nurodytų statybos objektų, 2015 m. sausio – gegužės mėnesiais UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai atliko darbus Plungėje ir Klaipėdoje. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, R. Z. nurodė, kad 2015 m. vasario 5 d. sudarė su UAB „M.(duomenys pakeisti)” pastolių nuomos sutartį, nes faktiškai UAB „R.(duomenys pakeisti)” visus darbus Plungėje perėmė anksčiau negu kad buvo sutvarkyti dokumentai, t. y. vasario, o ne kovo mėnesį. Anot nuteistosios, darbams atlikti buvo būtini pastoliai, todėl ji susitarė su V. K. (10 t., b. l. 118–125). Pirmosios instancijos teismas motyvuotai paneigė šiuos apeliantės teiginius. Teisėjų kolegija pritaria skundžiamame nuosprendyje išdėstytiems argumentams.

16824.

169Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)” Plungėje statybos darbų atlikimo metu naudoti pastoliai nuosavybės teise priklausė UAB „D.(duomenys pakeisti)” ir UAB „S.(duomenys pakeisti)”, o V. K. vadovaujama bendrovė valdė juos sudarytų nuomos sutarčių pagrindu. Atlikęs byloje esančių rašytinių įrodymų analizę, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad jau 2015 m. kovo pradžioje (atitinkamai kovo 7 d. ir kovo 1 d.) UAB „R.(duomenys pakeisti)” savo vardu sudarė pastolių/klojinių nuomos sutartis su UAB „D.(duomenys pakeisti)” ir UAB „S.(duomenys pakeisti)”, o pirmą sąskaitą už naudojimąsi pastoliais UAB „D.(duomenys pakeisti)“ išrašė UAB „R.(duomenys pakeisti)” dar anksčiau – 2015 m. vasario 23 d. (5 t., b. l. 120). Atsakydamas į teismo klausimus, liudytojas S. B. – UAB „D.(duomenys pakeisti)“ vadovas – nurodė, kad tokia situacija galėjo susidaryti, jei sutartis dėl pastolių nuomos su UAB „R.(duomenys pakeisti)” buvo užregistruota vėliau nei iš tikrųjų buvo sudaryta. Liudytojas taip pat paaiškino, kad pastaroji bendrovė perėmė visus UAB „M.(duomenys pakeisti)” Plungėje turėtus pastolius ir dar padidino iš UAB „D.(duomenys pakeisti)” nuomojamų pastolių kiekį. Prieš tai su UAB „M.(duomenys pakeisti)” sudaryta pastolių nuomos sutartis buvo nutraukta (10 t., b. l. 102–103). Analogiškus parodymus dėl pastolių nuomos sutarties su UAB „R.(duomenys pakeisti)” sudarymo davė ir UAB „S.(duomenys pakeisti)” vadovas liudytojas R. L. (10 t., b. l. 104–105).

17025.

171Esant šioms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, minėti R. Z. paaiškinimai vertintini kaip visiškai nelogiški, nes jau sudariusi pastolių nuomos sutartį su UAB „M.(duomenys pakeisti)”, nuteistoji neturėjo jokių priežasčių dėl tų pačių pastolių nuomos sudarinėti sutartis su UAB „D.(duomenys pakeisti)” ir UAB „S.(duomenys pakeisti)”. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad sąskaitos faktūros, pagal kurias UAB „R.(duomenys pakeisti)” turėjo sumokėti UAB „M.(duomenys pakeisti)” už pastolių nuomą, buvo išrašomos ir tuomet, kai pastaroji bendrovė jau buvo nutraukusi pastolių nuomos sutartis su UAB „D.(duomenys pakeisti)” ir UAB „S.(duomenys pakeisti)” (išankstinės sąskaitos faktūros buvo išrašytos 2015 m. balandžio 13 d., 2015 m. balandžio 27 d.; pinigų priėmimo kvitai – 2015 m. balandžio 16 d., 2015 m. balandžio 27 d. (6 t., b. l. 113–116)), o visi V. K. turėti pastoliai pagal naujai sudarytas sutartis jau buvo perduoti naudotis UAB „R.(duomenys pakeisti)”. Jokių duomenų, patvirtinančių, kad tuo laikotarpiu UAB „M.(duomenys pakeisti)” disponavo kitais pastoliais, byloje nėra.

17226.

173Nesutikdama su jai priimtu nuosprendžiu, R. Z. taip pat teigia, kad jos vadovaujamai bendrovei reikėjo žymiai daugiau pastolių, nes tuo pačiu metu UAB „R.(duomenys pakeisti)” turėjo renovuoti keturis daugiabučius namus Plungėje ir Klaipėdoje. Šie apeliantės parodymai taip pat neatitinka byloje surinktais įrodymais nustatytų faktinių aplinkybių. Antai 2016 m. rugpjūčio 11 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ raštas Nr. 16/92 patvirtina, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)“ darbus prie namo, esančio (duomenys neskelbiami), vykdė laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m. gegužės 30 d. (5 t., b. l. 25), o pasak pačios R. Z. darbai Klaipėdoje prasidėjo tik gegužės mėnesį (10 t., b. l. 124), t. y. tuomet, kai vieno daugiabučio namo renovavimo darbai jau faktiškai buvo baigti. Be to, anot liudytojų A. Č., E. S., J. R. Plungėje pastoliais buvo apstatytas ne visas namas, o tik viena jo siena ir kampas, paskui pastolius pernešdavo kitur (10 t., b. l. 31–32, 33, 72–73). Pažymėtina, kad tiek UAB „S.(duomenys pakeisti)”, tiek UAB „D.(duomenys pakeisti)” vadovai paaiškino, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” padidino prieš tai UAB „M.(duomenys pakeisti)” iš jų nuomotų pastolių kiekį. Jų turimais duomenimis, dalis jiems priklaususių pastolių UAB „R.(duomenys pakeisti)” buvo naudojama Klaipėdoje. Byloje esančios pastarosios bendrovės pateiktos sutartys – 2015 m. vasario 3 d. klojinių nuomos sutartis, sudaryta tarp nuomotojo UAB „S.(duomenys pakeisti)“ ir nuomininko UAB „R.(duomenys pakeisti)“, dėl klojinių/pastolių nuomos ir naudojimo objekte, adresu – (duomenys neskelbiami); 2015 m. birželio 1 d. nuomos sutartis Nr. SUT-1/15, tarp nuomotojo A. M. ir nuomininko UAB „R.(duomenys pakeisti)“, dėl pastolių nuomos; 2015 m. birželio 22 d. klojinių nuomos sutarties priedas Nr. 15 06 RAME/5-1, tarp nuomotojo UAB „S.(duomenys pakeisti)“ ir nuomininko UAB „R.(duomenys pakeisti)“, dėl klojinių nuomos ir naudojimo objekte, adresu – (duomenys neskelbiami) (6 t., b. l. 87–93) – taip pat patvirtina, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” naudoti pastoliai buvo nuomojami ne iš UAB „M.(duomenys pakeisti)”, bet savo didžiąja dalimi iš UAB „S.(duomenys pakeisti)”. Šio teiginio pagrįstumą patvirtina ir kaip liudytojų byloje apklaustų UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojų – V. M., E. S. ir kt. – parodymai (10 t., b. l. 33, 79–80).

17427.

175Atsižvelgdama į šias byloje nustatytas aplinkybes ir V. K. paaiškinimus, kur jis nurodė niekada neperdavęs R. Z. sutartyje nurodyto pastolių kiekio ir negavęs iš jos pinigų, teisėjų kolegija sutinka su skundžiamame nuosprendyje padaryta išvada dėl 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutarties, atitinkamų buhalterinės apskaitos dokumentų (išankstinių sąskaitų faktūrų ir pinigų priėmimo kvitų) suklastojimo ir R. Z. pastaruosiuose dokumentuose nurodytos, neva V. K. sumokėtos, pinigų sumos pasisavinimo. Šios teismų išvados nepaneigia nuteistosios argumentai, kur ji nurodo, kad pinigus mokėdavo tiesiogiai V. K., o jis savarankiškai tvarkydavo visus reikalus, susijusius su pastolių nuoma. Pažymėtina, kad aukščiau teisėjų kolegijos išanalizuoti dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.) buvo sudaryti (išrašyti) UAB „R.(duomenys pakeisti)” vardu, kuriai vadovavo R. Z., o ne V. K., tad nežinoti apie šių dokumentų egzistavimą apeliantė negalėjo. Teisme apklaustas UAB „D.(duomenys pakeisti)” vadovas parodė, kad visus klausimus spręsdavo su R. Z. (10 t., b. l. 102–103), o UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhaltere dirbusi D. G. patvirtino, kad buhalterinės apskaitos dokumentus jai teikė tik nuteistoji (10 t., b. l. 3–4).

17628.

177Apeliaciniame skunde R. Z. taip pat teigia, kad statybinės technikos nuomos sutartis, sudaryta su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ 2015 m. gegužės 4 d. (6 t., b. l. 105–107), nebuvo suklastota, nes UAB „R.(duomenys pakeisti)” statybos objektuose tokia technika buvo naudojama. Anot apeliantės, jei dokumentai ir buvo suklastoti, tą padarė būtent V. K., jai apie tai nieko nežinant. Be to, pasak R. Z., ji ne kasdien būdavo statybos objektuose, todėl logiška, kad galėjo nematyti ir nežinoti, kada ir kokia statybinė technika ten buvo naudojama. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais teiginiais.

17829.

179Visi kaip liudytojai apklausti UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai patvirtino, kad R. Z. reguliariai lankydavosi statybos objektuose, tikrindavo darbų atlikimą, duodavo nurodymus ir pan. Minėti asmenys paaiškino, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” vadovavo apeliantė, tad, priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, ji negalėjo nežinoti apie konkrečiu laikotarpiu statybos objektuose naudojamą statybinę techniką. Juo labiau, kad byloje nustatyta, jog 2015 m. sausio – gegužės mėnesiais šių objektų nebuvo itin daug. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tam tikrą nuteistosios parodymų nenuoseklumą, nes apklausiama pirmosios instancijos teisme, R. Z. nurodė mačiusi objektuose (Doviluose, Plungėje, Klaipėdoje) statybinę techniką (10 t., b. l. 129). Tačiau tokių jos parodymų nepatvirtino byloje kaip liudytojai apklausti UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai. Liudytojas A. L. nurodė matęs Plungėje tik kelias dienas dirbusią gerbūvio atstatymo darbams atlikti reikalingą techniką – Bobcat ir ekskavatorių (10 t., b. l. 30–31), o liudytojas E. S., paklaustas apie darbo metu naudotą statybinę techniką, paminėjo kranus, bet ne sunkiąją techniką bei Bobcat ir ekskavatorių, apie kuriuos kalbėjo apeliantė (10 t., b. l. 33, 129).

18030.

181Vadovaujantis nuteistojo V. K. parodymais ir 2015 m. gegužės 19 d. sudarytu UAB „M.(duomenys pakeisti)“ balansu, byloje nustatyta, kad ši bendrovė aptariamos sutarties sudarymo metu jokios nuosavybės teise jai priklaususios statybinės technikos neturėjo, nors sutartyje nurodoma priešingai – kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” perduodama naudotis UAB „M.(duomenys pakeisti)” nuosavybės teise priklausanti technika (6 t., b. l. 105–107). V. K. paaiškinimus dėl UAB „M.(duomenys pakeisti)“ statybinės technikos neturėjimo ir liudytojo A. L. nurodytas aplinkybes dėl kelias dienas Plungėje naudotos statybinės technikos, taip pat patvirtina ikiteisminio tyrimo metu kaip liudytojo apklausto O. K. paaiškinimai, kur jis nurodė, kad 2015 m. pradžioje buvo paskolinęs V. K. statybinę techniką, pats vežė ją į Plungę. Liudytojas taip pat parodė, kad V. K. neatlygintinai naudojosi ja kažkur keturias dienas, paskui dar kelis kartus buvo paskolinęs jam Bobcat savaitgaliui (3 t.; b. l. 34–35).

18231.

183Vertindama šias byloje nustatytas faktines aplinkybes ir spręsdama klausimą dėl aptariamoje sutartyje nurodytų duomenų atitikimo tikrovę, teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad pagal pastarąjį sandorį statybinė technika UAB „R.(duomenys pakeisti)” objektuose turėjo būti naudojama net tris mėnesius (o ne kelias dienas, kaip kad yra nustatyta liudytojo parodymais), sumokant už tai UAB „M.(duomenys pakeisti)” 25 000 Eur (6 t., b. l. 126, 127). Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu pažymėti, kad sutartis buvo sudaryta 2015 m. gegužės 4 d., o jau gegužės 8 d. UAB „M.(duomenys pakeisti)” buvo iškelta bankroto byla.

18432.

185Akcentuotina, kad pati R. Z. apklausiama pirmosios instancijos teisme patvirtino žinojusi, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)” realiai jau nebevykdė veiklos nuo 2015 m. vasario mėnesio. Anot nuteistosios, UAB „R.(duomenys pakeisti)” perėmė Plungėje buvusius objektus, nes V. K. vadovaujama bendrovė buvo nebepajėgi užbaigti darbų. Apeliantė taip pat parodė, kad 2015 m. pradžioje tarp jos ir V. K. įvyko konfliktas, po kurio didžioji dalis UAB „M.(duomenys pakeisti)” darbuotojų perėjo dirbti pas R. Z. (10 t, b. l. 123). Taigi nuteistajai neabejotinai buvo žinoma, kad bendrovės materialinė padėtis 2015 m. pavasarį buvo itin sunki, tačiau nepaisant to ji ir toliau sąmoningai pasirašinėjo sutartis su UAB „M.(duomenys pakeisti)”, įsipareigodama kaip UAB „R.(duomenys pakeisti)“ vadovė sumokėti šiai bendrovei dideles pinigų sumas.

18633.

187Apeliantės paaiškinimai, kur ji nurodo, kad tikėjosi, jog V. K., neturėdamas nei darbuotojų, nei reikalingos technikos, įrangos ir pan., tinkamai įvykdys UAB „M.(duomenys pakeisti)” prisiimtus įsipareigojimus, tarp jų ir dėl darbų atlikimo VšĮ “K.(duomenys pakeisti)” bei dėl projektavimo darbų K.(duomenys pakeisti) miestelyje atlikimo, yra visiškai nelogiški. Juos paneigia ne tik pačios R. Z. aukščiau nurodyti teiginiai dėl sunkios UAB „M.(duomenys pakeisti)” finansinės padėties, bet ir apeliantės elgesys – kaip UAB „R.(duomenys pakeisti)“ vadovė, būdama įsipareigojusi UAB „RD.(duomenys pakeisti)” atlikti tuos pačius darbus, dėl kurių sudarė subrangos sutartį su UAB „M.(duomenys pakeisti)”, R. Z. visiškai nesirūpino tinkamu jų atlikimu (nesilankė objekte, nors paprastai visada tą darydavo; žinojo, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai nedirbo VšĮ „K.(duomenys pakeisti)”, o UAB „M.(duomenys pakeisti)” savo darbuotojų jau nebeturėjo, tačiau nesiėmė dėl to jokių veiksmų). Teisėjų kolegijos vertinimu, darbų neatlikimo ir paslaugų nesuteikimo faktą patvirtina ir tai, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turėjo sumokėti UAB „M.(duomenys pakeisti)“ žymiai didesnes pinigų sumas, nei turėjo gauti pati iš savo rangovo UAB „RD.(duomenys pakeisti)“. Nuteistoji pirmosios instancijos teisme nurodė, kad V. K. realiai turėjo pasiimti UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ jos valdomai bendrovei sumokėtus pinigus (10 t., b. l. 128), tačiau vadovaujantis byloje esančiais dokumentais, šių pinigų UAB „M.(duomenys pakeisti)“ įvykdytų darbų ir suteiktų paslaugų apmokėjimui negalėjo užtekti. Antai byloje nustatyta, kad dėl darbų atlikimo VšĮ „K.(duomenys pakeisti)” UAB „RD.(duomenys pakeisti)“ sumokėjo UAB „R.(duomenys pakeisti)“ 21 780 Eur (4 t., b. l. 30, 38), o pastaroji bendrovė UAB „M.(duomenys pakeisti)“ – 33 880 Eur (6 t., b. l. 122). Analogiška situacija buvo susiklosčiusi ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ įsipareigojus už projektavimo darbų atlikimą sumokėti V. K. vadovaujamai bendrovei 47 795 Eur (6 t., b. l. 124), kai pati UAB „R.(duomenys pakeisti)“ turėjo gauti tik 14 520 Eur (4 t., b. l. 30, 32).

18834.

189Šie duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju, sudarydama sutartis su UAB „M.(duomenys pakeisti)“, R. Z. siekė ne gauti pelną, bet, kaip kad ir nurodė V. K., padengti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kasoje atsiradusi lėšų trūkumą. Pastarąją išvadą taip pat pagrindžia byloje esanti 2017 m. kovo 28 d. specialisto išvada Nr. 5-3/20, kurią patvirtino apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė. Šiuo įrodymu byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio – gegužės mėnesiais R. Z. iš UAB „R.(duomenys pakeisti)” kasos gavo 299 000 Eur grynųjų pinigų (11 t., b. l. 208). Specialistė paaiškino, kad vadovaujantis buhalterinės apskaitos dokumentais, R. Z. atsiskaitydavo su V. K. savo asmeniniais pinigais, o paskui atsiimdavo juos kaip skolos padengimą iš UAB „R.(duomenys pakeisti)” kasos. Pažymėtina, kad kaltinime nurodytų sutarčių ir dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)” neva suteikė patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“, surašymo laikotarpis visiškai sutampa su grynųjų pinigų iš UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kasos R. Z. išdavimo laikotarpiu. Byloje nustačius, kad minėtos sutartys buvo fiktyvios, o V. K. negavo buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytos jo vadovaujamai bendrovei neva sumokėtos pinigų sumos, kurios dydis (253 757,92 Eur) iš esmės sutampa su R. Z. iš UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kasos paimtų grynųjų pinigų suma ir nuteistajai negalint paaiškinti, kur tie pinigai buvo panaudoti, laikytina įrodytu, kad suklastodama kaltinime nurodytus dokumentus, apeliantė pasisavino šį UAB „R.(duomenys pakeisti)” priklaususį didelės vertės turtą. R. Z. neabejotinai veikė tiesiogine tyčia, suvokdama pavojingą savo veiksmų pobūdį ir norėdama taip veikti.

19035.

191Nors pripažindama savo kaltę dėl 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutarties suklastojimo, R. Z. teigė, kad pagal šią sutartį gautus grynuosius pinigus ji panaudojo darbuotojų atlyginimams sumokėti, šis argumentas nepaneigia aukščiau nurodytos teisėjų kolegijos išvados dėl jai priimto apkaltinamojo nuosprendžio pagrįstumo. Absoliuti dauguma byloje apklaustų UAB „R.(duomenys pakeisti)“ darbuotojų – A. L., E. M., J. R., V. D., Ž. T., A. L., S. S. ir kiti – nurodė negaudavę už savo darbą jokių neapskaitytų pinigų. Vieni teigė, kad jiems atlyginimas būdavo pervedamas į banko sąskaitą (Ž. T., G. S., A. L., J. R., A. L.), o kiti nurodė, kad nors ir gaudavo atlyginimą grynaisiais pinigais, tačiau visada pasirašydavo atitinkamuose dokumentuose (V. D., G. S., A. Č., V. M., E. M.). Apeliaciniame skunde teisingai pažymima kad apklausiami pirmosios instancijos teisme liudytojai S. A. ir M. U. patvirtino, jog jiems buvo mokama tam tikra atlyginimo dalis „vokeliuose“, tačiau tuo pačiu liudytojas S. A. pažymėjo, kad dirbo UAB „R.(duomenys pakeisti)“ tik aštuonis mėnesius, o jam mokėto neapskaityto atlyginimo dalis sudarė kažkur trečdalį viso jo gaunamo darbo užmokesčio (10 t., b. l. 34). Savo ruožtu liudytojas M. U. paaiškino, kad 100–200 Eur „juodųjų“ pinigų jis gavo tik pirmą darbo UAB „R.(duomenys pakeisti)“ mėnesį. Pasak jo, paskui atlyginimas buvo pervedamas į banko sąskaitą (10 t, b. l. 81).

19236.

193Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kaltininko tvirtinimai, jog bendrovės lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta kitais patikimais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti tai, kad įmonės turtas buvo pasisavintas ar iššvaistytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-P-78/2012). Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Dėl to kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012).

19437.

195Byloje nustačius, kad pagal fiktyvią patalpų nuomos sutartį nuteistoji neteisėtai užvaldė jai patikėtą UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklaususį turtą – 72 000 Eur (6 t., b. l. 110, 121) – kuris, priešingai nei teigia R. Z., pagal byloje esančius duomenis negalėjo būti panaudotas darbuotojų atlyginimų mokėjimui, apeliantei negalint pagrįsti nei šio, nei kito kaltinamajame akte nurodyto UAB „R.(duomenys pakeisti)“ priklaususio ir R. Z. patikėto turto panaudojimo bendrovės reikmėms, konstatuojama, kad ji padarė jai inkriminuojamą veiką ir pagrįstai skundžiamu nuosprendžiu yra nuteista pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

19638.

197Nors R. Z. nurodo, kad dėl 47 795 Eur pasisavinimo (rekonstrukcijos projektavimo darbų K. (duomenys pakeisti) miestelyje) pirmosios instancijos teismas pripažino ją kalta vadovaudamasis vien rašytiniais įrodymais, ši aplinkybė neturi jokios įtakos skundžiamo nuosprendžio teisėtumui. Byloje surinkti įrodymai – 2016 m. birželio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas, kuriame nurodoma, kad visus darbus aptariamame objekte organizavo UAB „V.(duomenys pakeisti)“ (1 t., b. l. 67–144); UAB „V.(duomenys pakeisti)“, atlikusio rekonstrukcijos projektavimo darbus K. (duomenys pakeisti) miestelyje, pateikti dokumentai, kuriais nustatyta, kad nei UAB „M.(duomenys pakeisti)“, nei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ neatliko jokių darbų šiame objekte (2 t., b. l. 12–17) – neginčijamai patvirtina 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitos faktūros MŪR Nr. 00098 ir tos pačios dienos pinigų priėmimo kvito MŪR Nr. 00055 suklastojimo faktą bei, vertinant šią aplinkybę kitų byloje surinktų įrodymų kontekste, R. Z. kaltę pasisavinus šiuose dokumentuose nurodytą pinigų sumą.

19839.

199Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, nuteistoji akcentavo V. K. vaidmenį jai inkriminuotų nusikalstamų veikų padaryme, teigdama, kad jis faktiškai vadovavo UAB „R.(duomenys pakeisti)“, o ji tik pasirašinėjo jo paruoštus ir jai pateiktus suklastotus dokumentus, nieko nežinodama nei apie jų suklastojimą, nei apie darbų (paslaugų) neatlikimą. Savo argumentus R. Z. grindė V. K. vadovaujamos bendrovės sąsaja su UAB „RN.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, kurių veikla yra tiriama kitame ikiteisminiame tyrime, ir kurių 2015 m. sudaryti sandoriai bei išrašyti finansinės atskaitomybės dokumentai, pasak R. Z., turi didelę reikšmę sprendžiant jos kaltės klausimą nagrinėjamoje byloje. Šie apeliantės argumentai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

20040.

201Teisėjų kolegijos jau buvo minėta, kad byloje surinktais įrodymais neginčijamai nustatyta, jog R. Z. pati vadovavo UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir aktyviai dalyvaudavo šios bendrovės veikloje – lankydavosi statybos objektuose, paskirstydavo darbus, pateikdavo visus buhalterinės apskaitos dokumentus buhalterei, mokėdavo atlyginimus darbuotojams ir pan. Esant šioms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo teigti, kad R. Z., puikiai žinodama ne tik kokius objektus konkrečiu laikotarpiu turėjo UAB „R.(duomenys pakeisti)“, bet ir kontroliuodama juose atliekamus darbus, tiesiog pasirašinėjo jai V. K. pateiktus dokumentus visiškai nesigilindama į jų turinį. Be to, tarp UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ sudaryta 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartis buvo rasta R. Z. gyvenamojoje vietoje (5 t., b. l. 190–193, 6 t., b. l. 50, 54–57).

20241.

203Apeliantės akcentuojamas V. K. ryšys su UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „RN.(duomenys pakeisti)“, šių bendrovių sutarčių su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ sudarymas ir jų vykdytos finansinės operacijos (tarp jų ir apeliantės minimi UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ mokėjimai UAB „M.(duomenys pakeisti)“ už statybinės technikos nuomą), dėl kurių šiuo metu atliekamas kitas ikiteisminis tyrimas, nepaneigia nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, susijusių su kaltinime nurodytų sutarčių fiktyvumu bei teisėjų kolegijos išvadų dėl pačios R. Z. neteisėtų veiksmų. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiame procesiniame sprendime atlikta įrodymų analizė leidžia pagrįstai teigti, kad R. Z., veikdama kartu su V. K., ir siekdama padengti UAB „R.(duomenys pakeisti)” kasoje buvusį grynųjų pinigų trūkumą, atsiradusį dėl jai 299 000 Eur išmokėjimo, suklastojo dokumentus, kurie pagrindė šių piniginių lėšų mokėjimą UAB „M.(duomenys pakeisti)“ už šios bendrovės UAB „R.(duomenys pakeisti)“ neva atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ne tik pačios nuteistosios teiginiai, kad sudarydama kaltinime nurodytas sutartis ji grynųjų pinigų nematė (nes ji jau anksčiau buvo juos gavusi iš bendrovės kasos), bet ir tai, kad bendra su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ sudarytų sutarčių kaina – 253 757,92 Eur – itin nedaug skiriasi nuo R. Z. iš UAB „R.(duomenys pakeisti)“ kasos tuo pačiu laikotarpiu išmokėtos pinigų sumos. Pažymėtina, kad analogiškas aplinkybes dėl tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ sutarčių sudarymo priežasčių nurodė ir pastarosios bendrovės vadovas nuteistasis V. K..

20442.

205Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas tik R. Z. ir V. K. kaltės klausimas jiems pareikštų kaltinimų ribose, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, susijusių su UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ veikla ir šių bendrovių ryšių su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ bei V. K..

20643.

207Apeliaciniame skunde R. Z. taip pat nurodo, kad prokurorui perdavus bylą teismui tik dėl jos, kaip UAB „R.(duomenys pakeisti)“ direktorės, veiksmų ir pradėjus atskirą ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ veiklos, buvo suvaržyta jos teisė tinkamai gintis nuo pareikštų kaltinimų ir sudarytos sąlygos išvengti griežtesnės atsakomybės tiek V. K., tiek minėtų bendrovių vadovams. Šie apeliantės teiginiai yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo jau buvo minėta, kad nagrinėjamoje byloje R. Z. pareikšti kaltinimai yra susiję tik su sutartimis, sudarytomis tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB „M.(duomenys pakeisti)“ bei pastarosios bendrovės pagal šias sutartis prisiimtų įsipareigojimų vykdymu (darbų atlikimu ir paslaugų suteikimu). Bylos medžiaga (apeliantės teikiamų dokumentų turinys, teismo posėdžio protokolai ir kt.) patvirtina, kad R. Z. neabejotinai suprato jai pareikšto kaltinimo esmę ir, teikdama dokumentus, reikšdama prašymus, duodama parodymus ir pan., tinkamai įgyvendino savo teisę į gynybą. Be to, apeliantės dėmesys atkreiptinas į tai, kad teismo turimais duomenimis, jos nurodomame ikiteisminiame tyrime yra pareikšti įtarimai tiek UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, UAB „RD.(duomenys pakeisti)“, UAB „RN.(duomenys pakeisti)“ vadovams, tiek V. K., tad ji nepagrįstai nurodo, kad minėtiems asmenims buvo sudarytos sąlygos išvengti galbūt jiems gresiančios baudžiamosios atsakomybės (10 t., b. l. 147–161).

20844.

209Byloje nustačius, kad R. Z., siekdama kad tikrovės neatitinkantys duomenys iš suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų būtų įtraukti į UAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą, perdavė juos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterei D. G., nesuvokusiai apeliantės daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, konstatuojama, kad R. Z. tyčia, apgaulingai, pažeisdama buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tvarkė jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. negalima iš dalies nustatyti šios bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Taigi apeliantė padarė jai inkriminuojamą BK 222 straipsnio 1 dalyje nustatytą veiką ir pagrįstai skundžiamu nuosprendžiu yra pripažinta kalta apgaulingai tvarkiusi UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo

21045.

211Skundžiamu nuosprendžiu R. Z. taip pat nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantės veiksmai, kai jos nurodymu į bendrovės buhalterinę apskaitą buvo įtraukti suklastoti dokumentai, vadovaujantis kuriais įrašius neteisingus duomenis į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio deklaracijas, buvo nepagrįstai sumažinti mokėtini pridėtinės vertės ir pelno mokesčiai, sudaro sukčiavimo nusikaltimo sudėtį (BK 182 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks sprendimas neatitinka formuojamos kasacinės praktikos dėl įstatymo taikymo nusikaltimų nuosavybei ir finansų sistemai bylose.

21246.

213Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Vadinasi, sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Darant šią nusikalstamą veiką apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą). Nagrinėjamos bylos kontekste svarbus yra turtinės prievolės išvengimo kaip alternatyvaus sukčiavimo požymio aiškinimas. Turtinės prievolės išvengimas – tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę (pvz., kaltininkas neteisėtai atsisako vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudarydamas situaciją, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės). Išvengti turtinės prievolės reiškia atsisakyti vykdyti ją arba naudojant apgaulę sudaryti tokią padėtį, kad kreditorius prarastų realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė būtų iš esmės suvaržyta, o kaltininkas išvengtų realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą teisės turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-265/2011, 2K-224/2008, 2K-7-648/2019).

21447.

215Kita vertus, kasacinės instancijos teismas yra pateikęs išaiškinimus, kad mokestis savo teisine prigimtimi yra piniginė prievolė valstybei, t. y. mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20, 25 punktai). Nors mokestinė prievolė bendriausia prasme gali būti traktuojama kaip turtinės prievolės rūšis, tačiau teisės sistemoje joms suteikiamas skirtingas teisinis statusas ir teisinis režimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-304-976/2016, 2K-7-648/2019).

21648.

217Sprendžiant, ar mokestiniai pažeidimai užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir kaip juos kvalifikuoti, pirmiausia vertintina šių pažeidimų atitiktis būtent nusikalstamų veiksmų finansų sistemai (BK XXXII skyrius) požymiams. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai institucijai siekiant nuslėpti mokesčius (BK 220 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į finansų sistemą. Nusikalstamos veikos finansų sistemai (BK XXXII skyrius) pirmiausia identifikuojamos pagal jų priešingumą pinigų ir vertybinių popierių apyvartos saugumui, taip pat valstybės fondų (biudžetų) formavimo bei naudojimo tvarkai. Teisingas mokesčių, taip pat ir pelno mokesčio, apskaičiavimas ir mokėjimas – būtina valstybės biudžeto surinkimo sąlyga, taigi tokio pobūdžio mokestiniai pažeidimai pirmiausia laikytini priešingais būtent finansų sistemai. Paprastai neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas mokesčių administratoriui yra kvalifikuojamas pagal BK 220 straipsnį, taip pat, priklausomai nuo bylos aplinkybių, ir kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal BK 222 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-185-942/2016, 2K-270-942/2015, 2K-180/2014, 2K-16/2014, 2K-99/2013, 2K-646/2012, 2K-213/2012, 2K-511/2011 ir kt.). Sprendžiant dėl sukčiavimo (BK 182 straipsnis) ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (BK 220 straipsnis) skirtumų, kasacinės instancijos teismo praktikoje atsižvelgiama į tokius pagrindinius šių nusikalstamų veikų atribojimo kriterijus: kėsinimosi objektą, atitinkamo mokesčio reglamentavimo specifiką, naudojamos apgaulės pobūdį, grobimo požymių buvimą ar nebuvimą, tyčios turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-156-788/2016).

21849.

219Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas mokesčių administratoriui, pareigos įsiregistruoti mokesčių mokėtoju nevykdymas, neteisėtai gautų pajamų nedeklaravimas, taigi ir atitinkamų mokesčių nesumokėjimas teismų praktikoje nelaikomi turtiniu sukčiavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-398/2013, 2K-515/2014, 2K-189/2014 ir kt.). Ši praktika patvirtinta ir išplėstinėje septynių teisėjų kolegijos nutartyje Nr. 2K-7-304-976/2016.

22050.

221Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad R. Z. nurodymu neteisingi duomenys į pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio deklaracijas buvo įrašyti siekiant išvengti mokėtinų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių, t. y. padidinus įmonės sąnaudas (fiktyvių sutarčių sudarymo pagrindu) buvo sumažinti įmonės mokėtini pridėtinės vertės (toliau – ir PVM) ir pelno mokesčiai. Pažymėtina, kad pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai suklastotus dokumentus, buvo sumažintas mokėtinas PVM, bet nebuvo siekiama susigrąžinti neva susidariusios šio mokesčio permokos, o pelno mokesčio teisinis reguliavimas apskritai nesuponuoja asmeniui galimybės jį susigrąžinti arba gauti kitokį kompensavimą. Taigi biudžeto lėšos grobiamos nebuvo. Kasacinėje praktikoje neteisingų duomenų į pelno mokesčio deklaraciją įrašymas taip sumažinant mokėtino pelno mokesčio sumą vertinamas ne kaip sukčiavimas, o kaip nusikaltimas finansų sistemai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-46-699/2018, 2K-7-648/2019). Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad neteisėti asmens veiksmai, kuomet suklastoti dokumentai panaudojami siekiant apgaule sumažinti į biudžetą mokėtiną PVM, nesudaro BK 182 straipsnyje nustatytos nusikaltimo sudėties, todėl nepagrįstai teismų yra kvalifikuojami kaip sukčiavimas apgaule panaikinant turtinę prievolę ir (ar) kaip sukčiavimas apgaule įgyjant svetimą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-7-322/2013). Taigi, vadovaujantis šiuo metu formuojama teismų praktika, R. Z. įvykdyta veika sumažinant tiek mokėtiną pelno mokestį, tiek mokėtiną PVM vertintina kaip nusikaltimas finansų sistemai ir sudaro BK 220 straipsnyje nustatyto nusikaltimo sudėtį (2011 m.birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1. d.).

22251.

223Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nors pirmosios instancijos teismas įrodymų tyrimo ir vertinimo klaidų, nustatydamas faktines bylos aplinkybes, nepadarė, tačiau netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

22452.

225Kasacinės instancijos teismas yra pasisakęs, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jos kvalifikavimas BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti keičiami ne tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacinio proceso metu. Bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamajam negali būti inkriminuojamos naujos nusikalstamos veikos, tačiau gali būti pakeistos kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jos kvalifikavimas, laikantis BPK 255 straipsnio 2 dalyje ir 256 straipsnyje nustatytų sąlygų ir tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-1/2014, 2K-P-36/2010, 2K-42-942/2016, 2K-265-693/2015, 2K-526/2014, 2K-441/2014, 2K-262/2014, 2K-7-304-976/2016).

22653.

227Nusikalstamos veikos faktinėmis aplinkybėmis BPK 255, 256 straipsnių prasme yra laikomos kaltinamajame akte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikalstamą ar turi reikšmės skiriant bausmę. Kokios reikšmingos faktinės aplinkybės turi būti nustatytos, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju tiriant nusikalstamą veiką ir nagrinėjant bylą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-112-697/2016, 2K-44-648/2016, 2K-42-942/2016, 2K-265-693/2015, 2K-262/2014, 2K-102/2014, 2K-7-304-976/2016). Aiškinant BPK 255 straipsnio 2 dalies nuostatą ,,faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų“, kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tokia situacija gali susiklostyti, kai prisideda tos pačios nusikalstamos veikos epizodai, iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis, nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas, nustatoma, kad ji sukėlė kitokius padarinius ar padaryta kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta kaltinamajame akte, ir pan., jeigu tai turi įtakos veikos kvalifikavimui, bausmei ar kitaip suvaržo asmens teisę į gynybą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-13/2006, 2K-8-696/2016, 2K-265-693/2015, 2K-197/2014, 2K-262/2014, 2K-282/2013, 2K-651/2012, 2K-381/2011, 2K-233/2008, 2K-7-304-976/2016).

22854.

229Kita vertus, tai, ar keičiant nusikalstamos veikos faktines aplinkybes (neįspėjus apie tai gynybos) asmens teisė į gynybą būtų suvaržyta, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes įvertinus, ar yra pagrindas manyti, kad gynyba dėl pasikeitusių nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių galėtų būti kitokia (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-13/2006, 2K-8-696/2016, 2K-265-693/2015, 2K-197/2014, 2K-262/2014, 2K-282/2013, 2K-651/2012, 2K-381/2011, 2K-233/2008, 2K-7-304-976/2016).

23055.

231Nagrinėjamoje byloje R. Z. iš anksto nebuvo pranešta apie jos veiksmų perkvalifikavimo galimybę, tačiau nepaisant to, atsižvelgusi į tokį apeliacinės instancijos teismo sprendimą nulėmusias priežastis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju nuteistosios teisė į gynybą ir teisė žinoti kuo ji yra kaltinama nebuvo pažeista. Kaip jau buvo minėta, pakeičiant R. Z. veikos kvalifikavimą yra siekiama ištaisyti teisės taikymo klaidą. Pažymėtina, kad perkvalifikavus apeliantės veiksmus, jai pareikštame kaltinime nurodomos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės išlieka nepakitusiomis, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad jai pranešus apie tokią galimybę, nuteistosios gynyba galėtų būti kitokia. Kaip ir kaltinamojo akto surašymo metu, R. Z. inkriminuojamas pridėtinės vertės ir pelno mokesčių nesumokėjimas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniame skunde R. Z. iš esmės nenurodė savarankiškų savo kaltę dėl šios veikos padarymo paneigiančių argumentų, nes ji yra itin glaudžiai susijusi su kitais nuteistajai inkriminuotais nusikaltimais – turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Abiejų instancijų teismams konstatavus, kad kaltinime nurodyti tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)” ir UAB „M.(duomenys pakeisti)” sudaryti sandoriai buvo fiktyvūs, taip pat nustačius, kad šias netikras finansines operacijas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai buvo įtraukti į UAB „R.(duomenys pakeisti)” buhalterinę apskaitą, R. Z., kaip pastarosios bendrovės direktorei, besąlygiškai atsiranda pareiga sumokėti valstybei mokesčius, kurių buvo išvengta įrašius į deklaracijas aukščiau nurodytus žinomai neteisingus duomenis.

23256.

233Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, apeliacinės instancijos teismas nustatė tokias nuteistosios įvykdytos veikos – neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimo – padarymo aplinkybes:

23456.1.

235R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB „R.(duomenys pakeisti)“, į. k. (duomenys neskelbiami), registruotos Klaipėdos rajono savivaldybėje, (duomenys neskelbiami), direktore, tyčia turėdama išankstinį tikslą išvengti pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio sumokėjimo į Lietuvos Respublikos biudžetą, 2015 m. sausio mėnesį, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, su UAB „M.(duomenys pakeisti)“ direktoriumi V. K. susitarė, kad V. K. suklastos UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras – kuriuose nurodys žinomai melagingus duomenis apie bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ neva suteiktas patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“. R. Z., veikdama tyčia, siekdama įtvirtinti, suklastotuose UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose – išankstinėse sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, pinigų priėmimo kvituose – nurodytą žinomai melagingą informaciją, įsipareigojo suklastoti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus – patalpų nuomos sutartį, pastolių nuomos sutartį, priėmimo perdavimo aktą, subrangos sutartį, nuomos sutartį – kuriais įtvirtins žinomai melagingus duomenis, kad bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ darbus ir paslaugas bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ iš tikrųjų suteikė.

23656.2.

237R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus savo vadovaujamos bendrovės „R.(duomenys pakeisti)“ dokumentus:

238- 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. sausio 2 d. nuomoja patalpas 1000 m2 pastate Sandėlių gatvėje, Klaipėdoje, o mėnesinis nuomos mokestis sudaro 6 000 Eur;

239-

2402015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be datos, kuriuose nurodė žinomai melagingą informaciją, jog bendrovė „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ nuo 2015 m. vasario 5 d. nuomoja ir perduoda valdyti klojinius/pastolius su visais jų priedais, t. y. 3000 m2 fasadinių pastolių, kurių nuomos kaina už kvadratinį metrą yra 1,4503 Eur su PVM, o montavimo, išardymo, pristatymo pastolių kvadratinio metro kaina yra 3,8115 Eur su PVM;

241-

2422015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ įsipareigoja tinkamai ir laiku, naudodamas darbo jėgą ir priemones, atlikti sekančius darbus ir paslaugas objekte VŠĮ „K.(duomenys pakeisti)“ korpuso Nr. 2 kapitalinį remontą, (duomenys neskelbiami), atliekant santechnikos medžiagų tiekimą bei montavimą, laikotarpiu nuo 2015m. balandžio 11 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.;

243-

2442015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai melagingą informaciją, jog UAB „M.(duomenys pakeisti)“ perduoda bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ statybinę techniką, kurios valandinis įkainis yra 34,50 Eur, o technika išnuomojama trijų mėnesių laikotarpiui. Šias suklastotas sutartis ir aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, R. Z. pasirašė ir 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė V. K., kad V. K. suklastotus dokumentus pasirašytų.

24556.3.

246V. K., iš R. Z., gavęs suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, 2015m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, juos pasirašė, o informaciją iš šių suklastotų dokumentų, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, veikdamas pagal išankstinį susitarimą su R. Z., perrašė į UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus. Taip V. K., Klaipėdos mieste, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino suklastotus savo vadovaujamos bendrovės „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus:

247-

248septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 – 36 000 Eur sumai, 2015-02-05 MŪR Nr. 2015/02/02 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-02-12 MŪR Nr. 2015/02/12 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-13 MŪR Nr. 2015/04/13 – 26 106,96 Eur sumai, 2015-04-27 MŪR Nr. 2015/04/27 – 11 434,50 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 2015/04/30 – 36 000 Eur sumai, 2015-05-04 MŪR Nr. 2015/05/04 – 25 047 Eur sumai;

249-

250dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00092 – 36 000 Eur sumai;

251-

252dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai, 2015-04-30 MŪR Nr. 00098 – 47 795 Eur sumai, bendrai 253 804,92 Eur sumai, bei šiuos dokumentus pasirašė. V. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir vykdydamas prisiimtus įsipareigojimus, suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi, R. Z. žinomi duomenys apie tai, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ bendrovei „R.(duomenys pakeisti)“ neva suteikė patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas už bendrą 253 804,92 Eur sumą, iš jų – 14 175 Eur PVM suma, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės mėnesiais, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė R. Z..

25356.4.

254R. Z., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentuose nurodyti melagingi duomenys bei faktiškai tarp UAB „M.(duomenys pakeisti)“ ir jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“ jokių ūkinių, finansinių sandorių nėra įvykę, V. K. pateiktus suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus pasirašė ir UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai D. G., nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, nurodė duomenis iš suklastotų UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentų: išankstinių sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų, įtraukti į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą. UAB „R.(duomenys pakeisti)“ vyriausioji buhalterė D. G., vykdydama R. Z. nurodymą, suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ dokumentus įtraukė į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą – 2015 m. sausio, vasario, balandžio, gegužės mėnesių pirkimų skolon žurnalą bei UAB „R.(duomenys pakeisti)“ 2015 m. sausio 15 d. avanso apyskaitą Nr. 1, 2015 m. vasario 27 d. avanso apyskaitą Nr. 13, 2015 m. balandžio 30 d. avanso apyskaitą Nr. 32, 2015 m. gegužės 21 d. avanso apyskaitą Nr. 40, o duomenis iš suklastotų dokumentų įrašė į UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pirminę ir patikslintą 2015 m. balandžio mėnesio pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją (forma FR0600) ir 2015 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją (forma PLN204).

25556.5.

256Taip 2015 m. balandžio mėnesio pirminėje pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje (forma FR0600), pildymo data 2015 m. gegužės 25 d., 2015 m. balandžio mėnesio patikslintoje pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje (forma FR0600), pildymo data 2017 m. kovo 23 d., įrašė duomenis, neatitinkančius tikrovės, apie turtą ir 25 eilutėje „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ deklaravo 14 175 Eur daugiau įsigytų prekių ir paslaugų PVM; 36 eilutėje „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM“ deklaravo 14 175 Eur mažiau mokėtino į biudžetą PVM. Šias pirminę ir patikslintą pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (mokestinis laikotarpis nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.), per elektroninę deklaravimo sistemą 2015 m. gegužės 25 d., 2017 m. kovo 23 d. pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

25756.6.

2582015 metų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (forma PLN204), pildymo data 2016 m. gegužės 29 d., įrašė duomenis neatitinkančius tikrovės apie pajamas ir pelną bei 19 eilutėje „Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas mokestinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą“ nedeklaravo 237 983 EUR pelno prieš apmokestinimą; 40 eilutėje „Pelnas“ nedeklaravo 237 983 Eur pelno; 59 eilutėje „Apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą“ nedeklaravo 35 697,45 Eur pelno mokesčio mokėtino į valstybės biudžetą. Šią metinę pelno mokesčio deklaraciją (mokestinis laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.), per elektroninę deklaravimo sistemą 2016 m. birželio 1 d. pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

25957.

260Tokiu būdu, R. Z. tyčia, siekdama išvengti UAB „R.(duomenys pakeisti)“ mokėtinų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių, liepdama UAB „R.(duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai D. G., nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, įrašyti į atitinkamas deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „R.(duomenys pakeisti)“ pajamas, pelną ir turtą, ir pateikti jas Valstybinei mokesčių inspekcijai, išvengė UAB „R.(duomenys pakeisti)“ į Valstybės biudžetą mokėtino 14 175 Eur pridėtinės vertės mokesčio ir 35 697,45 Eur šios bendrovės mokėtino pelno mokesčio, iš viso – 49 872,45 Eur mokesčių. Šiais savo veiksmais R. Z. įvykdė nusikaltimą, nustatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1. d.).

26158.

262Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad R. Z. veiksmuose nėra BK 182 straipsnio 2 dalyje nustatyto nusikaltimo sudėties, keistina Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalis dėl R. Z. nuteisimo pagal jai pareikštą kaltinimą dėl šio nusikaltimo padarymo, pripažįstant nuteistąją kalta padarius nusikaltimą, nustatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 328 straipsnio 1 punktas). Dėl bausmės

26359.

264Perkvalifikavus nuteistosios veiksmus dėl UAB „R.(duomenys pakeisti)“ mokėtino PVM ir pelno mokesčio išvengimo, iš naujo sprendžiamas klausimas dėl jai skiriamos bausmės už šią įvykdytą veiką.

26560.

266Skirdama bausmę R. Z., teisėjų kolegija atsižvelgia į BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą bausmės paskirtį, BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatytus bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jos pavojingumo pobūdį ir laipsnį. Nuteistoji pripažinta kalta įvykdžiusi nesunkų tyčinį nusikaltimą finansų sistemai. R. Z. anksčiau neteista, dirba, ištekėjusi, byloje nenustatyta jos atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant R. Z. laisvės atėmimo bausmę, jos dydį parenkant arčiau minimalios šiai bausmės rūšiai nustatytos ribos.

26761.

268Įvertinus bylos medžiagą, konstatuojama, kad skundžiamu nuosprendžiu nuteistajai už jos įvykdytas nusikalstamas veikas, nustatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, yra paskirtos tinkamos bausmės. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes, vadovavosi BK 41 straipsnyje nustatyta bausmės paskirtimi, BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertino visas šio straipsnio 2 dalyje nustatytas ir bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, motyvavo parinktų bausmių dydžius. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistoji apeliaciniame skunde neginčijo pirmosios instancijos teismo jai už šių veikų padarymą paskirtų bausmių rūšių ir dydžių bei bausmių skyrimo motyvų, teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo argumentams, plačiau šiuo klausimu nepasisako.

26962.

270R. Z. paskyrus naują bausmę pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1 d.), naikinama Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalis dėl R. Z. paskirtų bausmių subendrinimo. Šiuo ir skundžiamu nuosprendžiu nuteistajai paskirtų bausmių subendrinimo klausimas sprendžiamas iš naujo.

27163.

272Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad nuteistosios įvykdyti nusikaltimai sudaro idealiąją nusikaltimų sutaptį. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad sutaptis yra idealioji ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, buvo įvykdytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant bendrą sumanymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-355/2009, 2K-83-942/2018). Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra jungiami bendro kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies BK straipsnius. Tokia teisinė situacija gali susidaryti ir tada, kai tas pats kaltininkas, turėdamas pagrindinį tikslą panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį, tai gali padaryti tik suklastodamas atitinkamus dokumentus ir juos panaudodamas, kartu apgaulingai tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir pan. Nusikaltimai, numatyti BK 222, 300 straipsniuose, tokioje situacijoje iš esmės yra neatskiriamos (būtinos) visos kaltininko veikos dalys, kurių bent vienos nepadarius nebus pasiekiamas pagrindinis tikslas (sumanymas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-P-78/2012, 2K-83-942/2018).

27364.

274Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, tuo atveju, kai yra idealioji nusikaltimų sutaptis, taikomas bausmių apėmimo būdas, kuomet už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės bendrinamos griežtesne bausme (šiuo atveju bausme paskirta nuteistajai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį) apimant švelnesnes (nagrinėjamu atveju šiuo ir skundžiamu nuosprendžiais nuteistajai pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1dalį, 300 straipsnio 3 dalį paskirtas bausmes). Dėl civilinių ieškinių

27565.

276Skundžiamu nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad visiškai tenkina BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ byloje pareikštą civilinį ieškinį, priteisė iš R. Z. BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai 253 757,92 Eur žalos atlyginimo. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad toks teismo sprendimas yra nepagrįstas.

27766.

278Nagrinėjamoje byloje nustatyta, to neneigė ir teisminio bylos nagrinėjimo metu tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose apklaustas BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ bankroto administratorius S. G. (11 t., b. l. 204–206), kad BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ nebuvo pareiškusi civilinio ieškinio. Byloje yra tik bankroto administratoriaus prašymas pripažinti BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civiliniu ieškovu (2 t., b. l. 28) ir ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas, kuriuo šis prašymas buvo patenkintas (2 t., b. l. 29).

27967.

280Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad civilinis ieškinys būtinai turi būti rašytinės formos ir civilinio ieškinio pareiškimui nepakanka tik asmens prašymo pripažinti jį civiliniu ieškovu ir ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimo ar teismo nutarties dėl šio prašymo tenkinimo. Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad vien tik juridinio asmens atstovo žodinis pareiškimas apie jam nusikaltimu padarytą žalą arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimtas nutarimas pripažinti asmenį civiliniu ieškovu negali būti prilygintas civilinio ieškinio pareiškimui ir teismo išnagrinėtas, priimant vieną iš BPK 115 straipsnyje numatytų sprendimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-189-511/2017).

28168.

282Bankroto administratorius S. G. apklausiamas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose nurodė žinantis, kad BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civilinis ieškinys nagrinėjamoje byloje nėra pareikštas, tačiau nurodė, kad įstatymas nedraudžia jam to padaryti bet kuriuo proceso metu (11 t., b. l. 204–206). Šis civilinio ieškovo atstovo teiginys yra nepagrįstas.

28369.

284Vadovaujantis BPK 112 straipsnio 1 dalimi, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo pirmosios instancijos teisme pradžios.

28570.

286Nesant byloje pareikšto civilinio ieškinio, kuris savo forma ir turiniu atitiktų bendruosius procesinių dokumentų turiniui keliamus reikalavimus ir negalint šios klaidos ištaisyti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, naikinama Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalis, kuria visiškai tenkintas BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civilinis ieškinys, paliekant civiliniam ieškovui teisę ieškinį pareikšti civilinio proceso tvarka (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 328 straipsnio 4 punktas).

28771.

288Teisėjų kolegija pažymi, kad R. Z. veiksmų kvalifikavimo pakeitimas (BK 220 straipsnio 1 dalis) neįtakoja byloje pareikšto Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinio ieškinio išsprendimo. Nagrinėjamoje byloje baudžiamojon atsakomybėn patraukta UAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ vadovė, dėl kurios neteisėtų veiksmų valstybė patyrė turtinės žalos. Išnagrinėjus bylą, nustatytos visos būtinos nuteistosios deliktinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, kaltė), tad konstatuotina, kad žala Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetui atsirado dėl nusikalstamų nuteistosios veiksmų, kurie lėmė tai, jog jos valdomai įmonei neatsirado pareiga mokėti PVM bei pelno mokesčių ir dėl to mokesčiai nebuvo sumokėti. Kadangi BUAB ,,R.(duomenys pakeisti)“ šiuo metu jau yra bankrutavusi ir nepajėgi vykdyti turtinio pobūdžio prievolių, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys, priteisiant 49 972,42 Eur iš nuteistosios R. Z., tenkintas pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-247-693/2018).

289Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, 328 straipsnio 4 punktu, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,

Nutarė

290Nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

291Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį dėl R. Z. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir, perkvalifikavus jos veiką pagal BK 220 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1 d.), paskirti jai 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

292Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo būdu subendrinti šiuo nuosprendžiu R. Z. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžiu jai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį paskirtomis bausmėmis, paskiriant R. Z. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams ir šešiems mėnesiams.

293Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį dėl BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civilinio ieškinio tenkinimo. Palikti BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ teisę pareikšti civilinį ieškinį dėl R. Z. nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka.

294Likusią Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams ir... 4. - pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams... 5. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 6. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 8. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, 8 punktu (2015 m.... 9. BUAB „R.(duomenys pakeisti)“ civilinis ieškinys tenkintas visiškai,... 10. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys... 11. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžiu taip pat... 12. Teismas... 13. I.... 14. Bylos esmė... 15. 1.... 16. R. Z. nuteista už tai, kad suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta... 17. 1.1.... 18. R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB... 19. 1.2.... 20. R. Z., veikdama tyčia, siekdama įtvirtinti, suklastotuose UAB „M.(duomenys... 21. 1.3.... 22. R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės... 23. -... 24. 2015m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai... 25. -... 26. 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be... 27. -... 28. 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė... 29. -... 30. 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai... 31. 1.4.... 32. Šias suklastotas sutartis ir aktą, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi... 33. 1.5.... 34. V. K., gavęs iš R. Z. žinomai suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d.... 35. -... 36. septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 –... 37. -... 38. dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai,... 39. -... 40. dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai,... 41. -... 42. ir suklastotus UAB „M.(duomenys pakeisti)“ devynis pinigų priėmimo... 43. 1.6.... 44. V. K., tęsdamas nusikalstamą veiką ir vykdydamas prisiimtus... 45. 1.7.... 46. R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys... 47. 1.8.... 48. Tokiu būdu, R. Z., pagamindama suklastotus UAB „R.(duomenys pakeisti)“... 49. 2.... 50. R. Z. nuteista ir už tai, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 51. 2.1.... 52. R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB... 53. -... 54. laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gegužės 4 d., UAB... 55. -... 56. laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. gegužės 5 d, UAB... 57. -... 58. laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 3 d., UAB... 59. 2.2.... 60. Tokiu būdu, R. Z. tyčia, apgaulingai, padarydama išdėstytų teisės aktų,... 61. 3.... 62. R. Z. nuteista už tai, kad UAB „R.(duomenys pakeisti)“ naudai ir... 63. 3.1.... 64. R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB... 65. 3.2.... 66. R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės... 67. -... 68. 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai... 69. -... 70. 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be... 71. -... 72. 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė... 73. -... 74. 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai... 75. 3.3.... 76. V. K., iš R. Z., gavęs suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d.... 77. -... 78. septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 –... 79. -... 80. dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai,... 81. -... 82. dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai,... 83. 3.4.... 84. R. Z., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys... 85. 3.5.... 86. Taip 2015 m. balandžio mėnesio pirminėje pridėtinės vertės mokesčio... 87. 3.6.... 88. 2015 metų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (forma PLN204), pildymo data... 89. 3.7.... 90. Tokiu būdu, R. Z. tyčia, jos vadovaujamos UAB „R.(duomenys pakeisti)“... 91. II.... 92. Apeliacinio skundo argumentai... 93. 4.... 94. Nuteistoji R. Z. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 95. 4.1.... 96. Nuteistoji nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, tikrindamas bei... 97. 4.2.... 98. Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas ją kalta... 99. 4.3.... 100. Nuteistoji nurodo pripažįstanti, kad 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos... 101. 4.4.... 102. Pasak nuteistosios, pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai... 103. 4.5.... 104. Pasak R. Z., pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio ir į tai, kad... 105. 4.6.... 106. Nuteistoji apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos išvadomis,... 107. 4.7.... 108. Pasak R. Z., bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „RD.(duomenys pakeisti)“... 109. 4.8.... 110. Apeliaciniame skunde pažymima, kad atliktų darbų 2015 m. balandžio mėnesio... 111. 4.9.... 112. Apeliaciniame skunde nuteistoji nurodo, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog... 113. 4.10.... 114. Apeliantė pažymi, kad V. K. yra nuteistas apkaltinamuoju nuosprendžiu už... 115. 4.11.... 116. Nuteistosios teigimu, siekiant išsiaiškinti tikrąją V. K. veiksmų seką... 117. 4.12.... 118. Pirmosios instancijos teismas, anot apeliantės, vadovaudamasis vien V. K.... 119. 4.13.... 120. R. Z. nurodo nesuprantanti kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas... 121. 4.14.... 122. Apeliantės teigimu, iš pareikštų kaltinimų nėra aišku, kokie būtent... 123. 4.15.... 124. Apeliantė pažymi, kad, prokurorui perdavus bylą teismui tik dėl jos, kaip... 125. 4.16.... 126. Nuteistosios nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tik iš jos... 127. 5.... 128. Atsiliepime į apeliacinį skundą nuteistasis V. K. prašo atmesti... 129. 6.... 130. V. K. teigimu, kaltinime tarp UAB „R.(duomenys pakeisti)“ ir UAB... 131. 7.... 132. Pasak nuteistojo, rangos darbų K.(duomenys pakeisti)ir K. (duomenys pakeisti)... 133. 8.... 134. V. K. nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kur yra nurodoma, kad... 135. 9.... 136. Teismo posėdžio metu R. Z. ir jos gynėjas advokatas prašė apeliacinį... 137. III.... 138. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 139. Dėl kaltinamojo akto atitikimo BPK 219 straipsnyje nustatytus reikalavimus... 140. 10.... 141. Apeliaciniame skunde nuteistoji prašo panaikinti skundžiamą nuosprendį ir... 142. 11.... 143. BPK 254 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad jeigu nagrinėjimo teisme metu... 144. 12.... 145. Pagal BPK 219 straipsnio 3 punktą kaltinamajame akte turi būti nurodomas... 146. 13.... 147. Priešingai nei teigia nuteistoji, tiek kaltinamajame akte, tiek skundžiamame... 148. 14.... 149. Taigi teismas konstatavo, kad R. Z. ir V. K. veikė kartu, turėdami vieningą... 150. 15.... 151. Būtent taip buvo suformuluotas teisminio bylos nagrinėjimo metu... 152. 16.... 153. Kaip jau buvo minėta, kreipdamasi į apeliacinės instancijos teismą ir... 154. 17.... 155. Apeliaciniame skunde nuteistoji nurodo, kad vertindamas ir tikrindamas... 156. 18.... 157. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis,... 158. 19.... 159. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo... 160. 20.... 161. Neigdama savo kaltę, apeliantė nurodo, kad nei kaltinime nurodytos sutartys... 162. 21.... 163. Priešingai nei teigia nuteistoji, konstatuodamas, kad tarp UAB „R.(duomenys... 164. 22.... 165. Liudytojų parodymais byloje nustatyta, kad Doviluose buvo statomas senelių... 166. 23.... 167. Kaip jau buvo minėta, byloje nustatyta, kad be aukščiau nurodytų statybos... 168. 24.... 169. Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „M.(duomenys pakeisti)” Plungėje... 170. 25.... 171. Esant šioms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, minėti R. Z.... 172. 26.... 173. Nesutikdama su jai priimtu nuosprendžiu, R. Z. taip pat teigia, kad jos... 174. 27.... 175. Atsižvelgdama į šias byloje nustatytas aplinkybes ir V. K. paaiškinimus,... 176. 28.... 177. Apeliaciniame skunde R. Z. taip pat teigia, kad statybinės technikos nuomos... 178. 29.... 179. Visi kaip liudytojai apklausti UAB „R.(duomenys pakeisti)” darbuotojai... 180. 30.... 181. Vadovaujantis nuteistojo V. K. parodymais ir 2015 m. gegužės 19 d. sudarytu... 182. 31.... 183. Vertindama šias byloje nustatytas faktines aplinkybes ir spręsdama klausimą... 184. 32.... 185. Akcentuotina, kad pati R. Z. apklausiama pirmosios instancijos teisme... 186. 33.... 187. Apeliantės paaiškinimai, kur ji nurodo, kad tikėjosi, jog V. K.,... 188. 34.... 189. Šie duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju,... 190. 35.... 191. Nors pripažindama savo kaltę dėl 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos... 192. 36.... 193. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kaltininko tvirtinimai, jog... 194. 37.... 195. Byloje nustačius, kad pagal fiktyvią patalpų nuomos sutartį nuteistoji... 196. 38.... 197. Nors R. Z. nurodo, kad dėl 47 795 Eur pasisavinimo (rekonstrukcijos... 198. 39.... 199. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, nuteistoji akcentavo... 200. 40.... 201. Teisėjų kolegijos jau buvo minėta, kad byloje surinktais įrodymais... 202. 41.... 203. Apeliantės akcentuojamas V. K. ryšys su UAB „Ma.(duomenys pakeisti)“, UAB... 204. 42.... 205. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad... 206. 43.... 207. Apeliaciniame skunde R. Z. taip pat nurodo, kad prokurorui perdavus bylą... 208. 44.... 209. Byloje nustačius, kad R. Z., siekdama kad tikrovės neatitinkantys duomenys... 210. 45.... 211. Skundžiamu nuosprendžiu R. Z. taip pat nuteista pagal BK 182 straipsnio 2... 212. 46.... 213. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į... 214. 47.... 215. Kita vertus, kasacinės instancijos teismas yra pateikęs išaiškinimus, kad... 216. 48.... 217. Sprendžiant, ar mokestiniai pažeidimai užtraukia baudžiamąją atsakomybę... 218. 49.... 219. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas mokesčių... 220. 50.... 221. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad R. Z. nurodymu neteisingi duomenys į... 222. 51.... 223. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nors pirmosios... 224. 52.... 225. Kasacinės instancijos teismas yra pasisakęs, kad kaltinime nurodytos veikos... 226. 53.... 227. Nusikalstamos veikos faktinėmis aplinkybėmis BPK 255, 256 straipsnių prasme... 228. 54.... 229. Kita vertus, tai, ar keičiant nusikalstamos veikos faktines aplinkybes... 230. 55.... 231. Nagrinėjamoje byloje R. Z. iš anksto nebuvo pranešta apie jos veiksmų... 232. 56.... 233. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, apeliacinės instancijos teismas nustatė... 234. 56.1.... 235. R. Z., nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d., būdama UAB... 236. 56.2.... 237. R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio – 2015 m. gegužės... 238. - 2015 m. sausio 2 d. patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodė žinomai... 239. -... 240. 2015 m. vasario 5 d. pastolių nuomos sutartį ir priėmimo perdavimo aktą, be... 241. -... 242. 2015 m. balandžio 11 d. subrangos sutartį Nr. 2015-04/11-1, kurioje nurodė... 243. -... 244. 2015 m. gegužės 4 d. nuomos sutartį Nr. 2015/05/04, kurioje nurodė žinomai... 245. 56.3.... 246. V. K., iš R. Z., gavęs suklastotus dokumentus – 2015 m. sausio 2 d.... 247. -... 248. septynias išankstines sąskaitas faktūras: 2015-01-02 MŪR Nr. 2015/01/02 –... 249. -... 250. dvi sąskaitas faktūras: 2015-02-06 MŪR Nr. 00084 – 36 000 Eur sumai,... 251. -... 252. dvi PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 MŪR Nr. 00097 – 33 880 Eur sumai,... 253. 56.4.... 254. R. Z., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.(duomenys... 255. 56.5.... 256. Taip 2015 m. balandžio mėnesio pirminėje pridėtinės vertės mokesčio... 257. 56.6.... 258. 2015 metų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (forma PLN204), pildymo data... 259. 57.... 260. Tokiu būdu, R. Z. tyčia, siekdama išvengti UAB „R.(duomenys pakeisti)“... 261. 58.... 262. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad R. Z. veiksmuose nėra BK 182... 263. 59.... 264. Perkvalifikavus nuteistosios veiksmus dėl UAB „R.(duomenys pakeisti)“... 265. 60.... 266. Skirdama bausmę R. Z., teisėjų kolegija atsižvelgia į BK 41 straipsnio 2... 267. 61.... 268. Įvertinus bylos medžiagą, konstatuojama, kad skundžiamu nuosprendžiu... 269. 62.... 270. R. Z. paskyrus naują bausmę pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2011 m.... 271. 63.... 272. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad nuteistosios... 273. 64.... 274. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, tuo atveju, kai yra idealioji... 275. 65.... 276. Skundžiamu nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad... 277. 66.... 278. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, to neneigė ir teisminio bylos nagrinėjimo... 279. 67.... 280. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad civilinis ieškinys būtinai... 281. 68.... 282. Bankroto administratorius S. G. apklausiamas tiek pirmosios, tiek apeliacinės... 283. 69.... 284. Vadovaujantis BPK 112 straipsnio 1 dalimi, civilinis ieškinys baudžiamojoje... 285. 70.... 286. Nesant byloje pareikšto civilinio ieškinio, kuris savo forma ir turiniu... 287. 71.... 288. Teisėjų kolegija pažymi, kad R. Z. veiksmų kvalifikavimo pakeitimas (BK 220... 289. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio... 290. Nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 291. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį... 292. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių... 293. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį... 294. Likusią Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį...