Byla 1-7-309/2016

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Kavaliauskas, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant prokurorui Egidijui Timoniui, nukentėjusiems R. S., E. A., R. B., V. B., V. J., L. B., J. Š., A. V., V. K., R. V., I. A., N. K., I. D., L. G., H. M., R. D., E. A., D. M., S. V., A. V., E. A., A. D., L. G., D. S., L. T., A. J., I. B., I. D., N. K., G. P., L. U., kaltinamiesiems D. S., N. B., L. F., R. G., J. G., L. J., V. Z., jų gynėjams advokatams Arūnui Koskui, Lionei Musteikienei, Ričardui Raliui, Sauliui Alysui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje: D. S., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), ištekėjusi, dirbanti P. kultūros centre meno vadove, aukštojo išsilavinimo, neteista,

3- kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 4 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (6 veikos), 182 straipsnio 1 dalį (4 veikos), 183 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 222 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (3 veikos),

4N. B., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), ištekėjusi, dirbanti K. meno mokykloje mokytoja, aukštojo išsilavinimo, neteista,

5- kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

6V. Z., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), neištekėjusi, dirbanti K. meno mokykloje mokytoja, aukštesniojo išsilavinimo, neteista,

7- kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

8L. F., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), išsituokusi, dirbanti Š. S. S. meno mokykloje ir K. meno mokykloje mokytoja, aukštojo išsilavinimo, neteista,

9- kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

10R. G., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), ištekėjusi, dirbanti K. meno mokykloje mokytoja, aukštojo išsilavinimo, neteista,

11- kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

12L. J., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), išsituokusi, dirbanti K. meno mokykloje mokytoja, aukštojo išsilavinimo, neteista,

13- kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

14J. G., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vedęs, dirbantis Š. universitete dėstytoju ir K. meno mokykloje mokytoju, aukštojo išsilavinimo, neteistas,

15- kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

16D. S. kaltinama tuo, kad būdama valstybės tarnautoja – ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorė, kuriai, remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta valdyti mokyklai skirtus asignavimus, organizuoti optimalią ūkinę veiklą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojomis N. B., L. J., R. G., duodama joms neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn., bei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o N. B., L. J., R. G., klastojant savo 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienynus, pasisavino 8400,47 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra ji, žinodama, kad jai kaip mokyklos direktorei, vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. gruodžio mėn. 31 d., bei ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), duodama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos mokytojomis N. B., L. J., R. G. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo N. B. 3 pedagoginėmis valandomis per savaitę darbui su K. meno mokyklos mokinėmis M. J., B. S., G. K., dėl 0,27 etato koncertmeisterės pareigybės fiktyvaus paskyrimo L. J. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. kovo mėn. 15 d. darbui su K. meno mokyklos R. filialo mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., dėl 0,2 etato koncertmeisterės pareigybės R. G. fiktyvaus paskyrimo laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos R. filialo mokiniais N. K., T. K., D. J., E. B., K. L., I. V., L. B., kurio jos neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, N. B., L. J., R. G., dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualius darbo dienynus, juos klastodamos, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 948,36 Lt dydžio darbo užmokestį N. B., 2 036,11 Lt dydžio darbo užmokestį L. J., 3 416,00 Lt dydžio darbo užmokestį R. G., reguliariai – kas mėnesį –( - ) rajono K. mokyklos patalpose, N. B., L. J., R. G. perduodavo D. S., tokiu būdu D. S. pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 8 400,47 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų,

17tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d. susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojais L. F., J. G., V. Z., duodama jiems neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2010 m. kovo–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, bei L. F. 2009–2010 m. individualus darbo su K. meno mokyklos mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., D. B., I. S., dienyną, o J. G., V. Z. klastojant 2009–2010 m. savo individualaus darbo su mokiniais dienynus, pasisavino 3254,29 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra ji, žinodama, kad jai kaip mokyklos direktorei, vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), duodama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos mokytojais L. F., J. G., V. Z. dėl 0,2 etato koncertmeisterės pareigybės fiktyvaus paskyrimo L. F. laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., D. B., I. S., dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo J. G. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokinėmis D. B. ir I. S., dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo V. Z. 7 pedagoginėmis valandomis per savaitę pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokiniais S. A., J. B., I. B., D. T., M. U., kurio jie neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, J. G., V. Z., dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualius darbo dienynus, juos klastodami, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2010 m. kovo–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, bei L. F. 2009–2010 m. individualus darbo su K. meno mokyklos mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., D. B., I. S. dienyną, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 262,17 Lt dydžio darbo užmokestį L. F., 585,92 Lt dydžio darbo užmokestį J. G., 1 406,20 Lt dydžio darbo užmokestį V. Z., reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, L. F., J. G., V. Z. perduodavo D. S., tokiu būdu D. S. pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 3 254,29 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų,

18tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytoju J. G., duodama jam neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o J. G. klastojant 2010–2011 m. savo individualaus darbo su mokiniais dienyną, pasisavino 5 049,13 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra ji, žinodama, kad jai kaip mokyklos direktorei, vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-1177 „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2010–2011 mokslo metais nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1256 (9.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2010–2011 mokslo metais nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), duodama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos mokytoju J. G. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo J. G. darbui su K. meno mokyklos mokiniais J. Ž., V. P., E. L., S. A., S. G., kurio jis neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais J. G. užpildė 2010–2011 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodamas, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 5 049,13 Lt dydžio darbo užmokestį J. G. reguliariai – kas mėnesį – Š. rajono K. mokyklos patalpose, J. G. perduodavo D. S., tokiu būdu D. S. pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 5 049,13 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų,viso D. S. pasisavino 16 703,89 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

19Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitarusi su L. F., į tikrą dokumentą – 2009–2010 metų L. F. individualaus darbo dienyną, už L. F., įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad L. F. akomponavo K. meno mokyklos mokinėms G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., D. B., I. S., ir taip jį suklastojo.

20Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrus dokumentus, t. y. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), į tikrus dokumentus – 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn., 2010 m. sausio–gruodžio mėn., 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad K. meno mokyklos mokytojai N. B. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. papildomai dirbo 3 pedagogines valandas per savaitę, L. J. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d. ėjo papildomas 0,27 etato koncertmeisterės pareigas, R. G. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. ėjo papildomas 0,2 etato koncertmeisterės pareigas, L. F. laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. ėjo papildomas 0,2 etato koncertmeisterės pareigas, V. Z. laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. papildomai dirbo 7 pedagogines valandas, J. G. laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. papildomai dirbo 3 pedagogines valandas per savaitę, ir taip juos suklastojo.

21Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 28 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2008 m. kovo 29 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų kvartetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų kvarteto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2008 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. MK-41 „Dėl mokinių išvykos į Š.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“, vyksiantį 2008 m. kovo 29 d. Š. kultūros centre, vyks 4 K. meno mokyklos mokinės – I. S., I. Ž., J. S., M. S..

22Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 6 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. balandžio 10 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų tercetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų terceto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. MK-42 „Dėl mokinių vykimo į Š.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“, vyksiantį 2010 m. balandžio 10 d. Š. kultūros centre, vyks 5 K. meno mokyklos mokiniai – D. S., I. Ž., J. S., D. B., A. L..

23Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 15 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. spalio 16 d. į sakralinės muzikos festivalį „L.“ T. bažnyčioje vyks K. meno mokyklos mokytojų instrumentinė ir vokalinė grupės, kurių kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų instrumentinės ir vokalinės grupių kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. MK-15 „Dėl mokinių išvykos į T.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į sakralinės muzikos festivalį „L.“, vyksiantį 2010 m. spalio 16 d. T. bažnyčioje, vyks 6 K. meno mokyklos mokiniai – I. Ž., S. A., I. G., K. S., M. J., M. K..

24Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 18 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. lapkričio 20 d. į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“ P. kultūros ir laisvalaikio centre vyks K. meno mokyklos mokytojų vokalinė-instrumentinė grupė, kurios kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų vokalinės-instrumentinės grupės kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. MK-16 „Dėl mokinių vykimo į P.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“, vyksiantį 2010 m. lapkričio 20 d. P. kultūros ir laisvalaikio centre, vyks 8 K. meno mokyklos mokinės – J. S., D. S., G. J., R. J., G. K., I. Ž., G. Ž., S. A..

25Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 9 d., žinodama, kad 2010 m. birželio mėn. 9–14 dienomis K. meno mokyklos 35 mokiniai ir 10 mokytojų vyks į tarptautinį chorų konkursą K. ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, nurodė K. meno mokyklos mokytojai V. Z. iš moksleivių ir mokytojų surinkti po 100 Lt, V. Z. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio mėn. 9 d., įvykdžius mokyklos direktorės nurodymą bei iš mokinių ir mokytojų surinkus po 100 litų – iš viso 4 500 Lt, ir perdavus juos D. S., ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 4 500 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių ir mokytojų, 2010 m. birželio mėn. 9–14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų konkursą K.

26Be to, D. S. kaltinama, kad pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t. y. 2010 m. birželio mėn. 9–14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos chorui tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėjus 1 500 zlotų (pagal to meto kursą – 1 251,33 litų) piniginį prizą, ji iš festivalio organizatorių perėmė pinigus ir nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. pasisavino jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 1 500 zlotų (pagal to meto kursą – 1 251,33 litų) piniginį prizą, kurį K. meno mokyklos choras laimėjo 2010 m. birželio mėn. 9–14 d. tarptautiniame chorų konkurse K.

27Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y. 2011 m. balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, žinodama, kad K. meno mokyklos jubiliejaus šventei surengti bus panaudotos lėšos iš mokyklos paramos sąskaitos, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš K. meno mokyklos mokytojų mokyklos jubiliejui paminėti surinko po 80 Lt, o iš kitų mokyklos darbuotojų surinko po 40 Lt – viso 3 000 Lt, kurių nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė į K. meno mokyklos paramos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 3 000 Lt, surinktų mokyklos jubiliejui paminėti iš K. meno mokyklos mokytojų ir kitų darbuotojų.

28Be to, D. S. kaltinama, kad pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t. y. 2011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, K. meno mokyklos jubiliejui paminėti dovanų iš Š. S. S. meno mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt sumą, skirtą knygoms ir kompaktiniams diskams įsigyti, iš A. muzikos mokyklos gavusi 50 Lt sumą, skirtą mokyklos bendruomenei, iš J. A. R. meno mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt sumą, iš V. muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 50 Lt sumą, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. I-osios muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt vertės PC „A.“ dovanų čekį, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. II-osios muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt vertės PC „A.“ dovanų čekį, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. dainavimo mokyklos „D.“ kolektyvo gavusi 55 Lt vertės sieninį laikrodį, skirtą K. meno mokyklai – viso 300 Lt sumą grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekių ir 55 Lt vertės sieninį laikrodį, kurių nustatyta tvarka neįtraukė į K. mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. pasisavino jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 300 Lt sumą grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekių ir 55 Lt vertės sieninį laikrodį, gautų 2011 m. balandžio 15 d. K. meno mokyklos jubiliejaus minėjimo metu.

29Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d., žinodama, kad 2011 m. balandžio 29 d. K. meno mokyklos 32 mokiniai vyks į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N. ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų bei kad festivalio rėmėjas AB „S. p.“ neatlygintinai keltu perkels transportą, o keleiviams yra nustatytas 2,90 Lt dydžio kelto mokestis, nurodė K. meno mokyklos mokytojoms R. A. ir N. K. iš moksleivių surinkti po 20 Lt, sakydama, kad pinigai reikalingi susimokėti už mokinių perkėlimą keltu, R. A. ir N. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 29 d., įvykdžius mokyklos direktorės nurodymą bei iš mokinių surinkus po 20 litų – iš viso 640 Lt, ir perdavus juos D. S., ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 640 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių, 2011 m. balandžio 29 d. vykusių į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N.

30Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 7 d., žinodama, kad 2011 m. birželio mėn. 7–14 dienomis K. meno mokyklos jaunių choro 45 dalyviai vyks į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.) ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš K. meno mokyklos 2 proc. pajamų mokesčio lėšų, iš 45 K. meno mokyklos jaunių choro dalyvių surinko po 300 litų – iš viso 13 500 Lt, ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos surenkamąją sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 13 500 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos 45 jaunių choro dalyvių, 2011 m. birželio mėn. 7-14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.).

31Be to, D. S. kaltinama, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, t.y. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. birželio 7 d., būdama K. meno mokyklos, į. k. ( - ), reg. ( - ), direktore, kuriai, remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta valdyti mokyklai skirtus asignavimus, organizuoti optimalią ūkinę veiklą, ir kuri, remiantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. nuostatomis, yra atsakinga už K. meno mokyklos buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų pateikimą, pažeisdama LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 str. 2 d. reikalavimą į apskaitą privalomai įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu bei 12 str. 1 d. reikalavimą visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrįsti apskaitos dokumentais, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 9 d., iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių ir mokytojų, 2010 m. birželio mėn. 9–14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų konkursą K., jos nurodymu, mokytojos V. Z. surinktų ir jai perduotų 4 500 Lt, 2010 m. birželio mėn. 9-14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos choro tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėto 1 500 zlotų (pagal to meto kursą – 1 251,33 litų) piniginio prizo, 2011 m. balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, iš K. meno mokyklos mokytojų ir kitų darbuotojų mokyklos jubiliejui surinktų 3 000 Lt, 2011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, K. meno mokyklos jubiliejui paminėti dovanoms gautų 300 Lt grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekiais, 55 Lt vertės sieninio laikrodžio, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d., iš K. meno mokyklos mokinių, 2011 m. balandžio 29 d. vykusių į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N., jos nurodymu, mokytojų R. A. ir N. K. surinktų ir jai perduotų 640 Lt, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 7 d., K. meno mokyklos jaunių choro dalyvių, 2011 m. birželio mėn. 7–14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.), surinktų 13500 Lt, nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos, surenkamąją bei paramos sąskaitas ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti K. meno mokyklos turto ir įsipareigojimų dydžio už 2010–2011 m, pažeisdama LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 13 str. 3 d. reikalavimą įrašus apskaitos registruose daryti tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn., 2010 m. sausio–gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio–gegužės mėn. K. meno mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie priskaičiuotą 2948,36 Lt dydžio darbo užmokestį N. B., 2 036,11 Lt dydžio darbo užmokestį L. J., 3 416,00 Lt dydžio darbo užmokestį R. G., 1 262,17 Lt dydžio darbo užmokestį L. F., 5 635,05 Lt dydžio darbo užmokestį J. G., 1 406,20 Lt dydžio darbo užmokestį V. Z., dėl ko negalima iš dalies nustatyti K. meno mokyklos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2009–2011 metus.

32Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, nesilaikydama 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, VI skyriaus 49.6., 49.8., 49.9., 49.12., 49.13., punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 5 str. 3 p., 59 str. 5 d. 1-4 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str. 2 d. 1-2 ir 6 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3-6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, siekdama asmeninės ir turtinės naudos artimai giminaitei R. Ž., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 28 d., K. M. mokyklos patalpose, esančiose adresu ( - ), turėdama tikslą K. meno mokykloje valytojos pareigoms įdarbinti artimą giminaitę R. Ž., neteisėtai nurodė K. meno mokykloje valytojų pareigas ėjusioms S. R. ir N. V. parašyti prašymus dėl jų savanoriško perkėlimo iš mokyklos valytojų pareigų į mažiau apmokamas 0,5 etato mokyklos budėtojų pareigas, S. R. ir N. V. įvykdžius neteisėtus K. meno mokyklos direktorės D. S. reikalavimus ir 2009 m. gegužės 28 d. parašius prašymus dėl jų savanoriško perkėlimo iš mokyklos valytojų pareigų į mažiau apmokamas 0,5 etato mokyklos budėtojų pareigas, ji 2009 m. birželio 1 d. parengė įsakymą Nr. PK-24 „Dėl S. R. pervedimo į budėtojos pareigas“, įsakymą Nr. PK-25 „Dėl N. V. pervedimo į budėtojos pareigas“, kuriais remiantis S. R. ir N. V. nuo 2009 m. birželio 1 d. buvo perkeltos iš tarnybinių patalpų valytojų pareigų į 0,5 etato budėtojų pareigas, bei įsakymą Nr. PK-26 „Dėl R. Ž. priėmimo į darbą“, kuriuo remiantis R. Ž. buvo priimta valytojos pareigoms pagrindiniam darbui pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2009 m. birželio 2 d., ir kuriai vienintelei iš valytojų laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 2 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. paskyrė 760 Lt dydžio priemoką prie tarnybinio atlyginimo bei 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio priemoką už kiemsargio darbą, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. paskyrė 0,9 tarnybinio kiemsargės atlyginimo dydžio priemoką už papildomą darbininkės darbą, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. paskyrė 1200 Lt dydžio priemoką už papildomą valytojos ir kiemsargės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. paskyrė 90 proc. priemoką prie tarnybinio valytojos atlyginimo už papildomą darbininkės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams, tokiais tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba D. S. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, tuo padarydama didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

33Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, nesilaikydama 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, VI skyriaus 49.6., 49.8., 49.9., 49.12., 49.13., punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 5 str. 3 p., 59 str. 5 d. 1-4 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str. 2 d. 1-2 ir 6 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos - teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3-6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojomis N. B., L. J., R. G., duodama joms neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn. bei 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, N. B., L. J., R. G. klastojant savo individualaus darbo dienynus, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 948,36 Lt dydžio darbo užmokestį N. B., 2 036,11 Lt dydžio darbo užmokestį L. J., 3 416,00 Lt dydžio darbo užmokestį R. G. reguliariai – kas mėnesį – perimdama iš N. B., L. J., R. G., pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 8 400,47 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d. susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojais L. F., J. G., V. Z., duodama jiems neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2010 m. kovo–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, L. F. individualaus darbo dienyną, J. G., V. Z. klastojant savo individualaus darbo dienynus, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 262,17 Lt dydžio darbo užmokestį L. F., 585,92 Lt dydžio darbo užmokestį J. G., 1 406,20 Lt dydžio darbo užmokestį V. Z. reguliariai – kas mėnesį – perimdama iš L. F., J. G., V. Z., pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 3 254,29 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip pat ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytoju J. G., duodama jam neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, J. G. klastojant savo individualaus darbo dienyną, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 5 049,13 Lt dydžio darbo užmokestį J. G. reguliariai – kas mėnesį – perimdama iš J. G., pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 5 049,13 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tokiais tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba D. S. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 16 703,89 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

34Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, nesilaikydama 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, VI skyriaus 49.6., 49.8., 49.9., 49.12., 49.13., punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 5 str. 3 p., 59 str. 5 d. 1–4 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str. 2 d. 1–2 ir 6 p. reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, siekdama asmeninės ir turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t. y.

35ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 28 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2008 m. kovo 29 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų kvartetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų kvarteto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengdama ir pasirašydama 2008 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. MK-41 „Dėl mokinių išvykos į Š. “, jame nurodydama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“, vyksiantį 2008 m. kovo 29 d. Š. kultūros centre, vyks 4 K. meno mokyklos mokinės, ir taip jį suklastodama,

36ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 6 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. balandžio 10 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų tercetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų terceto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengdama ir pasirašydama 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. MK-42 „Dėl mokinių vykimo į Š.“, jame nurodydama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“, vyksiantį 2010 m. balandžio 10 d. Š. kultūros centre, vyks 5 K. meno mokyklos mokiniai, ir taip jį suklastodama,

37ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 15 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. spalio 16 d. į sakralinės muzikos festivalį „L.“ T. bažnyčioje vyks K. meno mokyklos mokytojų instrumentinė ir vokalinė grupės, kurių kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų instrumentinės ir vokalinės grupių kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengdama ir pasirašydama 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. MK-15 „Dėl mokinių išvykos į T.“, jame nurodydama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į sakralinės muzikos festivalį „L.“, vyksiantį 2010 m. spalio 16 d. T. bažnyčioje, vyks 6 K. meno mokyklos mokiniai, ir taip jį suklastodama,

38ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 18 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. lapkričio 20 d. į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“ P. kultūros ir laisvalaikio centre vyks K. meno mokyklos mokytojų vokalinė-instrumentinė grupė, kurios kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų vokalinės-instrumentinės grupės kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengdama ir pasirašydama 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. MK-16 „Dėl mokinių vykimo į P.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“, vyksiantį 2010 m. lapkričio 20 d. P. kultūros ir laisvalaikio centre, vyks 8 K. meno mokyklos mokinės, ir taip jį suklastodama,

39ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 9 d., žinodama, kad 2010 m. birželio mėn. 9–14 dienomis K. meno mokyklos 35 mokiniai ir 10 mokytojų vyks į tarptautinį chorų konkursą K. ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, nurodydama K. meno mokyklos mokytojai V. Z. iš moksleivių ir mokytojų surinkti po 100 Lt, V. Z. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 9 d., įvykdžius mokyklos direktorės nurodymą, bei iš mokinių ir mokytojų surinkus po 100 litų – iš viso 4 500 Lt, ir perdavus juos D. S., ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešdama grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukdama į mokyklos apskaitą, apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą – 4 500 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių ir mokytojų, 2010 m. birželio 9–14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų konkursą K.,

402010 m. birželio 9–14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos chorui tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėjus 1500 zlotų (pagal to meto kursą – 1 251,33 litų) piniginį prizą, ji iš festivalio organizatorių perėmusi pinigus ir nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešdama į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukdama į mokyklos apskaitą, tokiu būdu pasisavindama jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 1 500 zlotų (pagal to meto kursą – 1 251,33 litų) piniginį prizą,

412011 m. balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, žinodama, kad K. meno mokyklos jubiliejaus šventei surengti bus panaudotos lėšos iš mokyklos paramos sąskaitos, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš K. meno mokyklos mokytojų mokyklos jubiliejui paminėti surinko po 80 Lt, o iš kitų mokyklos darbuotojų surinko po 40 Lt – viso 3 000 Lt, kurių nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė į K. meno mokyklos paramos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą – 3 000 Lt, surinktų mokyklos jubiliejui paminėti iš K. meno mokyklos mokytojų ir kitų darbuotojų,

422011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, K. meno mokyklos jubiliejui paminėti dovanų iš Š. S. S. meno mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt sumą, skirtą knygoms ir kompaktiniams diskams įsigyti, iš A. muzikos mokyklos gavusi 50 Lt sumą, skirtą mokyklos bendruomenei, iš J. A. R. meno mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt sumą, iš V. muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 50 Lt sumą, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. I-osios muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt vertės PC „A.“ dovanų čekį, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. II-osios muzikos mokyklos kolektyvo gavusi 100 Lt vertės PC „A.“ dovanų čekį, skirtą mokyklos kolektyvui, iš Š. dainavimo mokyklos „D.“ kolektyvo gavusi 55 Lt vertės sieninį laikrodį, skirtą K. meno mokyklai – viso 300 Lt sumą grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekių ir 55 Lt vertės sieninį laikrodį, kurių nustatyta tvarka neįtraukė į K. mokyklos apskaitą, tokiu būdu pasisavindama jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 300 Lt sumą grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekių ir 55 Lt vertės sieninį laikrodį, gautų 2011 m. balandžio 15 d. K. meno mokyklos jubiliejaus minėjimo metu,

43ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d., žinodama, kad 2011 m. balandžio 29 d. K. meno mokyklos 32 mokiniai vyks į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N. ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų bei kad festivalio rėmėjas AB „S. p.“ neatlygintinai keltu perkels transportą, o keleiviams yra nustatytas 2,90 Lt dydžio kelto mokestis, nurodydama K. meno mokyklos mokytojoms R. A. ir N. K. iš moksleivių surinkti po 20 Lt, sakydama, kad pinigai reikalingi susimokėti už mokinių perkėlimą keltu, R. A. ir N. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 29 d., įvykdžius mokyklos direktorės nurodymą bei iš mokinių surinkus po 20 litų – iš viso 640 Lt, ir perdavus juos D. S., nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą – 640 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių, 2011 m. balandžio 29 d. vykusių į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N.,

44ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 7 d., žinodama, kad 2011 m. birželio mėn. 7–14 dienomis K. meno mokyklos jaunių choro 45 dalyviai vyks į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.) ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš K. meno mokyklos 2 proc. pajamų mokesčio lėšų, iš 45 K. meno mokyklos jaunių choro dalyvių surinko po 300 litų – iš viso 13 500 Lt, ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos surenkamąją sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą – 13 500 Lt, surinktų iš Š. rajono K. meno mokyklos 45 jaunių choro dalyvių, 2011 m. birželio mėn. 7–14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.), tokiais savo tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklos bendruomenei (mokiniams, mokinių tėvams ir globėjams, mokytojams, bei kitiems darbuotojams) padarė ne mažesnę, nei 23446,33 Lt materialinę žalą, ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

45N. B. kaltinama tuo, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., Š. rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio, 2010 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. Š. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (Š. rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 2 948,36 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos skirtų biudžeto lėšų, tai yra ji, žinodama, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bei ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo N. B. 3 pedagoginėmis valandomis per savaitę darbui su K. meno mokyklos mokinėmis M. J., B. S., G. K., kurio ji neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodama, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 948,36 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį –( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdama D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 2 948,36 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

46Be to, N. B. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitarusi ir vykdydama neteisėtus mokyklos direktorės D. S. nurodymus, į tikrą dokumentą – 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ji K. meno mokyklos mokinėms M. J., B. S., G. K. dėstė fortepijono specialybės pamokas, ir taip jį suklastojo.

47Be to, N. B. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytoja, teikianti viešąsias paslaugas, nesilaikydama 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1-3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., Š. rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio, 2010 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 948,36 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 2 948,36 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdama turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. direktorės palankumo atliekant mokytojos pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba N. B. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 2 948,36 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

48V. Z. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio mėn. 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 1 406,20 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra ji, žinodama, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo V. Z. 7 pedagoginėmis valandomis per savaitę pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokiniais S. A., J. B., I. B., D. T., M. U., kurio ji neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodama, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 406,20 Lt dydžio darbo užmokestį už pavadavimą reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdama D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 1 406,20 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

49Be to, V. Z. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2010-03-10 iki 2010-05-31, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitarusi ir vykdydama neteisėtus mokyklos direktorės D. S. nurodymus, į tikrą dokumentą – 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ji K. meno mokyklos mokiniams S. A., J. B., I. B., D. T., M. U. dėstė fortepijono specialybės pamokas, ir taip jį suklastojo.

50Be to, V. Z. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytoja, teikianti viešąsias paslaugas, nesilaikydama 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1–3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 406,20 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 1 406,20 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdama turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. direktorės palankumo atliekant mokytojos pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba V. Z. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 1406,20 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

51L. F. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010-03-10, susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir jos 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 1262,17 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos skirtų biudžeto lėšų, tai yra ji, žinodama, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio mėn. 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl 0,2 etato koncertmeisterės pareigybės laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus paskyrimo L. F. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., D. B., I. S., kurio ji neatliko, mokyklos direktorei D. S. dėl darbo su minėtais mokiniais užpildžius 2009–2010 metų jos individualaus darbo dienyną, jį klastojant, bei suklastojus 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 262,17 Lt dydžio darbo užmokestį už pavadavimą reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdama D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 1 262,17 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

52Be to, L. F. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytoja, teikianti viešąsias paslaugas, nesilaikydama 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1–3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir L. F. 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1 262,17 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 1 262,17 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdama turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t.y. direktorės palankumo atliekant mokytojos pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba L. F. Pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 1 262, 17 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

53R. G. kaltinama, kad būdama( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio, 2010 m. sausio–rugsėjo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 3 416,00 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos skirtų biudžeto lėšų, tai yra ji, žinodama, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bei Š. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ),vykdydama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl 0,2 etato koncertmeisterės pareigybės laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. fiktyvaus paskyrimo R. G. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos R. filialo mokiniais N. K., T. K., D. J., E. B., K. L., I. V., L. B., kurio ji neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodama, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio–rugsėjo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 3416,00 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdama D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 3 416,00 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

54Be to, R. G. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitarusi ir vykdydama neteisėtus mokyklos direktorės D. S. nurodymus, į tikrą dokumentą – 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ji K. meno mokyklos R. filiale akomponavo mokiniams N. K., T. K., D. J., E. B., K. L., I. V., L. B., ir taip jį suklastojo.

55Be to, R. G. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytoja, teikianti viešąsias paslaugas, nesilaikydama 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1–3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio, 2010 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 3 416,00 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 3416,00 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdama turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. direktorės palankumo atliekant mokytojos pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba R. G. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 3 416,00 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

56L. J. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio–kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. Š. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 2 036,11 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos skirtų biudžeto lėšų, tai yra ji, žinodama, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bei ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl Š. rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydama neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl 0,27 etato koncertmeisterės pareigybės laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d. fiktyvaus paskyrimo L. J. darbui su K. meno mokyklos R. filialo mokinėmis G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., kurio ji neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009-2010 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodama, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio–kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 036,11 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai - kas mėnesį - Š. rajono K. mokyklos patalpose perduodavo D. S., taip padėdama D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 2 036,11 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

57Be to, L. J. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitarusi ir vykdydama neteisėtus mokyklos direktorės D. S. nurodymus, į tikrą dokumentą – 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ji K. meno mokyklos R. filiale akomponavo mokinėms G. K., A. G., E. L., J. P., R. R., ir taip jį suklastojo.

58Be to, L. J. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytoja, teikianti viešąsias paslaugas, nesilaikydama 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1–3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d. ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodama 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo–gruodžio, 2010 m. sausio–kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2 036,11 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 2 036,11 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdama turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. direktorės palankumo atliekant mokytojos pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba L. J. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 2 036,11 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

59J. G. kaltinamas, kad būdamas ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytojas, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdamas kartu su mokyklos direktore D. S., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodamas 2009–2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio mėn. 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 585,92 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra jis, žinodamas, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio mėn. 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009-2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio mėn. 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio mėn. 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydamas neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo J. G. pavadavimo darbui su K. meno mokyklos mokinėmis D. B. ir I. S., kurio jis neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2009–2010 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodamas, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 585,92 Lt dydžio darbo užmokestį už pavadavimą reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdamas D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 585,92 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų,

60tęsdamas nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodamas 2010–2011 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. rugsėjo–gruodžio bei 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kuriai remiantis 2005 m. lapkričio 24 d. ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų VI skyriaus 49.13. punkto reikalavimu, pavesta rūpintis mokyklos materialiniais ir finansiniais resursais, pasisavinti 5 049,13Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tai yra jis, žinodamas, kad mokyklos direktorei D. S., vadovaujantis ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1679 (8.1) „Dėl ( - ) rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų papildomo darbo“ 2009–2010 mokslo metais nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. galėjo būti skiriamas ne didesnis kaip 7,82 pedagoginių valandų skaičius per savaitę, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), vykdydamas neteisėtus nurodymus, susitarė su mokyklos direktore D. S. dėl darbo krūvio laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 gegužės 31 d. fiktyvaus padidinimo J. G. darbui su K. meno mokyklos mokiniais J. Ž., V. P., E. L., S. A., S. G., kurio jis neatliko, mokyklos direktorės D. S. nurodymu ir susitarimu su ja, dėl darbo su minėtais mokiniais užpildė 2010–2011 metų savo individualaus darbo dienyną, jį klastodamas, mokyklos direktorei D. S. suklastojus 2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. bei 2011 m. sausio–gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, šiuo laikotarpiu pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 5049,13 Lt dydžio darbo užmokestį už pavadavimą reguliariai – kas mėnesį – ( - ) rajono K. mokyklos patalpose, perduodavo D. S., taip padėdamas D. S., pasisavinti D. S. kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 5 049,13 Lt Š. rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

61Be to, J. G. kaltinamas, kad suklastojo tikrus dokumentus, tai yra laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. bei nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), iš anksto susitaręs ir vykdydamas neteisėtus mokyklos direktorės D. S. nurodymus, į tikrus dokumentus – 2009/2010 metų ir 2010/2011 savo individualaus darbo dienynus, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad jis dirbo su K. meno mokyklos mokiniais D. B., I. S., J. Ž., V. P., E. L., S. A., S. G., ir taip juos suklastojo.

62Be to, J. G. kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – K. meno mokyklos mokytojas, teikiantis viešąsias paslaugas, nesilaikydamas 2005-11-24 ( - ) rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-321 (( - ) rajono savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo T-72 redakcija) patvirtintų ( - ) rajono K. meno mokyklos nuostatų II skyriaus, IV skyriaus 27-30 punktų reikalavimų, K. meno mokyklos direktorės 2007-09-14 įsakymu Nr. VK-17 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių III skyriaus bendrųjų reikalavimų bei XVI skyriaus nuostatų, K. meno mokyklos mokytojų pareiginių nuostatų 1–3, 9, 19 punktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. numatytų valstybės tarnybos – teisėtumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus – principų, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 d. 3–6 p. ir 8 p. numatytų valstybės tarnautojų veiklos svarbiausių etikos – nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, pavyzdingumo – principų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodamas 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 585,92 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodamas D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 585,92 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodamas 2010-2011 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. rugsėjo-gruodžio mėn. bei 2011 m. sausio-gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 5049,13 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodamas D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 5049,13 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, taip siekdamas turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t. y. direktorės palankumo atliekant mokytojo pareigas, geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudamas tarnyba J. G. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 5 635,05 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

63Kaltinamoji D. S. teismo posėdyje kalta neprisipažino, pateikė raštu pateiktus paaiškinimus, juos perskaitė, atsisakė atsakyti į užduotus klausimus. Paaiškinimai pridedami.

64Kaltinamoji N. B. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad 2009-2010 m. dirbo K. meno mokykloje, kurios direktore buvo kaltinamoji D. S., mokytoja, mokė mokinius groti fortepijonu. Prieš 2009 m. mokslų metų pradžią kaltinamoji D. S. jai pasakė, jog ji turi jai, D. S., padėti. D. S. paaiškino, jog ji, kaip mokyklos vadovė, negali turėti pamokų, todėl žurnale turės užrašyti, kad pamokas veda ji, o pamokas faktiškai ves ji (D. S.). D. S. pasakė, jog pinigai bus pervesti į jos sąskaitą, o vėliau ji pinigus perduos D. S. Paklausus, ar galima taip daryti D. S. pasakė, jog tai įprastinė praktika ir visi vadovai taip daro. Tai tik formalumas. Buvo trys mokiniai: J., S. ir K. Mokiniai buvo įrašyti į jos žurnalą, kaip lankantys fortepijono klasę. Tai buvo nustatyta vieneriems mokslo metams. Susidarė trys pamokos per savaitę, kurios buvo virškrūvis, todėl, ji D. S. nurodymu, parašė prašymą, kurį D. S. pateikė rajono švietimo skyriui. Už pamokas, kurių ji nevedė, per mėnesį susidarydavo virš 250 litų, kuriuos perduodavo D. S. jos kabinete, taip tęsėsi visus mokslo metus, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Žurnalą pati pildė. Du kartus per metus žurnalai buvo tikrinami, juos tikrindavo mokyklos direktorės pavaduotoja A. V. ir jokių priekaištų nebuvo. Mokslo metų pabaigoje išsiaiškino, jog tai nelegalu, todėl atsisakė toliau tai daryti.

65Meno mokyklos jubiliejui paminėti buvo renkama po 80 litų. Buvo susirinkimas ir buvo nustatyta tokia suma.

66Jos sūnus važiavo į K., prieš kelionę buvo tėvų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta, jog bus reikalingos išlaidos kelionei. Tėvai neprieštaravo. Į N. sūnus taip pat važiavo. Buvo renkama po 20 Lt keltui. Pinigus rinko D. S..

67Buvo ir yra eilinė meno mokyklos mokytoja ir jokių administracinių įgaliojimų neturėjo ir neturi.

68Kaltinamoji V. Z. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad 2009-2010 m. dirbo K. meno mokykloje smuiko ir muzikos istorijos mokytoja. 2010 m. ją pasikvietė kaltinamoji D. S., ir kaip mokyklos direktorė, pasakė, jog sunku dviem mėnesiams surasti mokytoją, ir pasiūlė, jog ji savo vardu užsirašytų jos, D. S., pamokas. Paaiškino, jog ji, D. S., dirbs su mokiniais, o ji užpildys žurnalą, kuriame bus nurodyta, jog ji, V. Z., veda su mokiniais fortepijono pamokas, o gautą atlyginimą perduos D. S.. Buvo užrašyti septyni mokiniai ir septynios pedagoginės valandos. Visų mokinių pavardžių neatsimena. Pinigai būdavo pervedami į jos sąskaitą, ji juos paimdavo ir atiduodavo D. S.. 2010 m. mokiniams fortepijono pamokų nevedė. Dienyne nurodydavo, jog dėstė fortepijono pamokas. Taip darė, nes bijojo netekti darbo. 2009-2010 mokslo metais buvo eilinė mokytoja.

69Prieš meno mokyklos jubiliejų buvo susirinkimas, kurio metu buvo sutarta dėl pinigų rinkimo. Ji dalyvavo mokyklos jubiliejaus minėjime.

70Kaltinamoji L. F. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad dirba K. meno mokykloje pianiste koncertmeistere, antraeilėse pareigose. 2010 m. kovo mėnesį, ją pasikvietė kaltinamoji D. S., K. meno mokyklos direktorė, ir pasakė, jog viena mokytoja išleidžiama gimdymo atostogų, todėl reikia perimti jos mokinius. D. S. sakė, kad mokiniams pamokų nereikės vesti, tai darys ji (D. S.), ji žurnale pildys, jog veda pamokas. Ji sutiko padėti D. S., nes manė kad pamokos bus vedamos. Pinigai buvo pervedami į jos sąskaitą. Ji savo ranka pildė žurnalą. Pinigus paimdavo iš sąskaitos ir perduodavo D. S.. Tai tesėsi tris mėnesius.

71Visą laiką dirbo eiline mokytoja.

72Kaltinamoji R. G. teismo posėdyje kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 2008 m. dirba K. meno mokykloje. Nuo 2009 m. dirba fortepijono klasės mokytoja. Pripažįsta faktines aplinkybes, kad koncertmeisterio, kuris mokiniams nedėsto, o tik jam akomponuoja, darbo nuo 2009 m. spalio mėn. iki 2010 m. gegužės mėn. 31 d. R. filiale nedirbo dėl objektyvių priežasčių. 2009 m. gegužės mėnesį jai atsirado kairės rankos neurologinis susirgimas. Rankoje dingsta jėga ir su ja negali groti. Jos darbą atliko kaltinamoji D. S.. Per tą laiką jai buvo priskaičiuota 216 litų, kuriuos ji ir gavo. Kadangi ji savo darbo negalėjo atlikti dėl objektyvių priežasčių, todėl įsipareigojo atlikti kitus darbus. Tuo metu vyko chorų kelionių organizavimas į užsienį, reikėjo pakankamai daug vertimų. Darė vertimus iš anglų kalbos. Domėjosi europiniais projektais, vyko į seminarus, kur ją siųsdavo K. meno mokykla. Ji pinigų D. S. neperduodavo, kadangi atliko kitus darbus. Kaip D. S. buvo apmokoma už jos atliekamą darbą nesidomėjo.

73Buvo ir yra eilinė mokytoja, niekam nevadovavo, jokių administracinių įgaliojimų neturėjo. Tvarkaraščius sudarydavo ir dienynus tikrindavo direktorės pavaduotoja A. V., kuri žinojo, jog jai pavestą darbą atlieka D. S..

74Kaltinamoji L. J. teismo posėdyje kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 2007 m. dirba K. meno mokykloje ir dėsto įvairias disciplinas. Dirbo su septyniais mokiniais.

752009 m. spalio 10 d. jai buvo nustatytas nėštumas, pradėjo blogėti sveikta. Buvo įtartas nesivystantis nėštumas. Tai sužinojusi informavo direktorę-kaltinamąją D. S., kuri pasakė, kad ji gali akomponuoti. Ji dirbo kitus darbus, gauto atlyginimo niekam neatiduodavo. Pamokų tvarkaraščius ir darbo krūvį skirstė mokyklos direktorės pavaduotoja A. V.. Ji pati užpildydavo dienyną, kurį patikrindavo mokyklos direktorės pavaduotoja A. V..

76Kaltinamasis J. G. teismo posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad K. meno mokykloje pagal terminuotą darbo sutartį pradėjo dirbti 2008 m. mokytoju sintezatoriumi, antraeilėse pareigose. Kiekvienais mokslo metais į darbą būdavo priimamas rugsėjo mėnesį, atleidžiamas gegužės mėnesį. Su S. buvo darbiniai santykiai. 2010 m. kovo mėnesio pabaigoje iki gegužės mėnesio mokytoja R. išėjo gimdymo atostogų ir direktorė (kaltinamoji D. S.), nenorėdama priimti naujų mokytojų, padalino mokytojos R. darbo krūvius. Jam papildomai buvo paskirta trys mokiniai – B., S., K. K. dėstė sintezatorių, S. mokė dainavimo, B. rašė fonogramas. Nuo kovo 10 d. iki gegužės 31 d. buvo sumokėta 585 litai. Kaltinamajai D. S. pinigų neperdavė. 5049 Lt nėra gavęs, žurnalo neklastojo, nes mokinius realiai mokė, rašė programas, dalyvavo vertinimuose, darė fonogramas ir aranžuotes. D. S. vedė pamokas. Pamokų krūvius skirstė mokyklos direktorės pavaduotoja A. V..

77Nukentėjusysis V. K. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje mokytoju. Mokykloje dirba 10 metų. Kaltinamoji D. S. buvo direktorė. Mokykloje vyko susirinkimas, kurio metu buvo nutarta, kad mokyklos jubiliejui paminėti mokytojai prisidės po 80 Lt. Pinigus atidavė kaltinamajai D. S. ir pasirašė. Lėšos buvo renkamos pokylio vaišėms, maistui, gėrimams. Kam buvo panaudotos lėšos nežino. Kad lėšos pokyliui buvo skirtos iš mokyklos paramos lėšų nežinojo. Pokylyje dalyvavo. Kolegos sakė, kad pinigai pokyliui buvo panaudoti iš kitų lėšų. Dėl pamokų prirašymo nėra susidūręs ir nieko nežino. Savo ieškinį palaiko ir prašo priteisti 80 Lt.

78Nukentėjusysis R. S. teismo posėdyje parodė, kad yra K. meno mokyklos mokinės K. S. tėvas. Dukra mokėsi K. meno mokykloje fortepijono specialybės. Mokėsi apie 7 metus. Kai dukra važiavo į K., važiuojant davė 100 Lt. Duoti pinigus buvo pasakyta tėvų susirinkimo metu. Važiuojant į kelionę davė ir smulkiom išlaidom. Ar kelionės metu buvo lankomi, kokie muziejai nepasakys, nes nežino. Į Č. važiavo vėliau po K. kelionės. Už kelionę mokėjo 300 lt. Važiavo į Č. taip pat koncertuoti. Kad reikia mokėti 300 Lt buvo pasakyta susirinkimo metu, kuriame dalyvavo sutuoktinė. Kas jai pasakė duoti pinigus nežino. Pinigai 300 Lt. buvo duoti kelionės išlaidom. Savo civilinį ieškinį palaiko.

79Nukentėjusysis E. A. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje 5 m. 5 mėn., gamybos mokytoju. Nuvykus į mokyklą, jį pasikvietė kaltinamoji D. S. ir supažindino su kaltinamąja R. G.. Moko vaikus groti su birbynėmis. Tuo metu mokė apie 11 vaikų. Kaip jo mokiniai atsirado R. G. dienyne nežino. Mokiniai buvo mokami R. pagrindinėje mokykloje ir jis juos mokė pagal specialybę. Kaltinamoji D. S. kalbėjo, kad kyla problemų surasti žmogų, kuris galėtų važiuoti į R. mokyti vaikus akomponuoti. Neatsimena ar kaltinamoji D. S. atvažiuodavo į R. akomponuoti vaikams, ji atvažiuodavo į atsiskaitymus. Mokyklos jubiliejaus paminėjimui davė 80 Lt. Pokylyje dalyvavo. Ieškinį palaiko.

80Nukentėjusioji R. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokytoja dirba 30 metų. Išėjus mokytojai A. J. į dekretines atostogas mokytojų kambaryje sklido kalbos, kad pamokas direktorė išdalino keliems mokytojams. Bet kaip pastebėjo dienoraštyje buvo direktorės D. S., nors mokinė buvo paskirta pas mokytoją J. K.. Tas kėlė įtarimą. Kadangi daug metų yra fortepijono skyriaus vedėja, žino kad yra pusmečio atsiskaitymo egzaminai. Tuo metu dalyvauja direktorė arba pavaduotoja. 2011 m. žiemą atsiskaitymo egzaminuose dalyvavo kaltinamoji D. S.. Po egzamino kaltinamoji N. B. pasakė, kad ji nuo rugsėjo 1 d. atsisakė užsirašyti direktorės siūlomas pamokas. Tada paskatino N. B. kreiptis dėl pamokų užsirašinėjimo.

81Mokyklos jubiliejui buvo renkama iš mokytojų po 80 Lt. Nebuvo aiškinama, kad yra kokių tai rėmėjų. Po jubiliejaus buvo tarybos posėdis, kuriame dalyvavo vienos mokinės mama, kur būtent pas ją buvo tas pokylis daromas ir ji prasitarė, kad direktorė sumokėjo iš grynų pinigų tik 300 Lt, o kitus pervedė iš dviejų procentų. Tada sekančio posėdžio metu mokytoja N. B. visų mokytojų akivaizdoje parašė direktorės ataskaitos. Ataskaitos negavo. Reiškia 80 Lt. civilinį ieškinį.

82Nukentėjusioji V. B. teismo posėdyje parodė, kad jos vaikai I. ir L. mokėsi K. meno mokykloje. Ieva važiavo į K. ir Č., o L. važiavo į Č. 2010 m. dukra važiavo į K., davė 100 lt. už kelionę ir dar smulkios išlaidom davė zlotų.100 lt. davė dukrai, kad nuneštų už kelionę. Per susirinkimą buvo pasakyta, kad reikia susimokėti už kelionę. Į Č. važiavo abu vaikai, po K. Buvo pasakyta, kad nuo vaiko reikia po 300 lt. Davė vaikams, kad nuneštų į mokyklą. Papildomai vaikams iškeitė kronas ir įdėjo smulkioms išlaidoms. Reiškia civilinį ieškinį 700 Lt. Vaikai pasakojo, kad K. ėjo į druskų kasyklas, bet iš kokių pinigų nežino. Mano, kad turėjo būti dokumentai, pagrindžiantys išlaidas. Kad kelionė buvo apmokėta iš specialiosios programos lėšų nežinojo.

83Nukentėjusioji L. B. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje mokytoja. Mokyklos jubiliejui buvo renkama po 80 Lt. Pinigus rinko kaltinamoji D. S.. Reiškia 80 Lt civilinį ieškinį.

84Nukentėjusioji V. J. teismo posėdyje parodė, kad jos dukros mokėsi K. meno mokykloje. Viena dukra mokėsi 7 metus, kita 9 metus. Dukros vyko į keliones į L. ir į Č., gal prieš 6 metus. Prieš keliones buvo surengti mokinių tėvų susirinkimai, kurių metu meno mokyklos direktorė kaltinamoji D. S. sakė, kad reikės rinkti pinigus atsiskaitymui už autobusų nuomą. Prieštaravimų iš mokinių tėvų pusės nebuvo. Už kelionę į Č. mokėjo po 300 Lt. kiekvienam vaikui. Papildomai dukroms pinigėlių taip pat davė. Kai dukros važiavo į L. buvo renkama po 100 Lt. Pinigai buvo renkami ir kelionei į L. ir rūbų siuvimui, tai įėjo į tą pačią sumą. Rūbai tikrai buvo pasiūti. Pinigus davė asmeniškai kaltinamajai D. S. kai važiavo į L., kai į Č. pusę sumos kaltinamajai D. S., o kitą pusę pinigų mokytojai H. M.. Per abi keliones sumokėjo 800 Lt. Dukros važiuodavo į konkursus, bet pinigų nereikėjo mokėti. Nesako, kad pinigai buvo duoti be reikalo, bet nebuvo užfiksuota jų priėmimas. Neprašė, kad butų išrašyti pinigų priėmimo čekiai. Vėliau išaiškėjo, kad niekur neparodyta, kur pinigai buvo panaudoti. Kur mergaitės buvo ekskursijų metu nepamena, praėjo daug laiko. Kur panaudoti pinigai nesidomėjo. Prašė tyrėjos, kad būtų pripažinta civiline ieškove, bet paties ieškinio nepareiškė.

85Nukentėjusioji J. Š. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje prieš penkis metus mokėsi jos dukra O. Š.. Dukra vyko į Č. ir į L., pinigai buvo renkami. Moksleivių tėvų susirinkimai buvo prieš keliones. Direktorė kaltinamoji D. S. paaiškino, kad trūksta lėšų autobusui ir pasakė konkrečias sumas. Į L. po 100 Lt. į Č. po 300 Lt. Pinigus padavė dukrai. Dukra pinigus perdavė H. M.. Sutuoktinis jai pranešė, kad gautas tyrėjos pranešimas, jog kelionės pinigai ne tam buvo panaudoti ir buvo įrašyta suma. Kam buvo pinigai panaudoti nežino. Skraistės buvo siuvamos, kokia suma buvo panaudota tiksliai nepasakys, gal 60-70 Lt. Žino, kad druskų kasyklose buvo L., o Č. kur buvo neprisimena, žino, kad buvo ekskursijose. Jeigu pinigai buvo panaudoti neteisėtai, prašo priteisti iš kaltinamosios D. S..

86Nukentėjusysis A. V. teismo posėdyje parodė, kad jo sūnus ir dukra mokėsi K. meno mokykloje. Kai vaikai važiavo į ekskursijas buvo sumokėti pinigai. Pinigus žmona mokėjo. Susirinkimuose aš nedalyvavau žmona. Sutikimus dėl vaikų išvažiavimo į ekskursijas žmona rašė. Pinigai buvo duodami autobusų nuomai apmokėti. Kur jie buvo panaudoti jam nežinoma. Jis pripažintas nukentėjusiuoju 800 Lt sumai. Pripažinti civiliniu ieškovu parašė tyrėja, jis pasirašė. Ieškinio nerašė.

87Nukentėjusioji V. K. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra G. K. mokėsi K. meno mokykloje 4 metus. Prieš ekskursiją į L. buvo moksleivių tėvų susirinkimas, kurio metu direktorė-kaltinamoji D. S. aiškino, kad mokykloje sunki materialinė padėtis, todėl bus renkami pinigai. Buvo renkama po 100 Lt, kelionei ir skraistėms įsigyti, bet skraisčių nematė, nežino, kam jos buvo naudojamos. 100 Lt padavė dukrai. Dukra skraistes naudojosi. Dėl 30 Lt. pretenzijos nereiškia. Tyrėja surašė civilinį ieškinį, ji perskaitė ir pasirašė. Tyrėja pasakė, kad ji yra nukentėjusioji. Ieškinį palaiko.

88Nukentėjusioji R. V. teismo posėdyje parodė, kad prieš K. meno mokyklos jubiliejų iš mokytojų buvo renkama po 80 Lt. 80 Lt sumą nurodė kaltinamoji D. S.. Pinigus padavė asmeniškai kaltinamajai D. S.. Mokyklos jubiliejuje dalyvavo. Paaiškinimo dėl išleistų pinigų negavo. Per posėdį sužinojo, kad mokyklos jubiliejui lėšos buvo panaudotos iš žmonių pervestų dviejų procentų atlyginimo. Apie tai pasakė kavinės savininkė. Prieš tris metus važiavo į L., prieš tai buvo daroma rinkliava. Renkama buvo po 100 Lt. Važiavo su mokiniais, o mokytojai kaip ansamblis. Pinigai buvo renkami ir paduodami kaltinamajai D. S.. Buvo pasakyta, kad eis į druskų kasyklas, tas ir buvo padaryta. Savo civilinį ieškinį palaiko.

89Nukentėjusioji I. A. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra V. A. važiavo į dvi keliones-į L. ir į Č. Už keliones sumokėjo 400 Lt. Už kelionę į L. 100 Lt., į Č. 300 Lt. Pinigus sumokėjo kaltinamajai D. S.. Tėvų susirinkime kaltinamoji D. S. informavo apie pinigų sumas. Jokio patvirtinančio dokumento, kad pinigus davė negavo. Dukrai kelionpinigių įdėjo. Dukra sakė, kad Č. jokiose ekskursijose nebuvo, L. buvo druskų kasyklose. 400 Lt. norėtų atgauti, nes jų šeima buvo socialiai remtina.

90Nukentėjusioji N. K. teismo posėdyje parodė, kad kelionės į N. metu kaltinamoji D. S. liepė iš vaikų surinkti po 20 Lt. keltui. K. meno mokyklos jubiliejaus pobūviui davė 80 Lt , vėliau sužinojo, kad pobūvio išlaidos buvo apmokėtos iš žmonių atlyginimų pervestų dviejų procentų. 80 Lt asmeniškai atidavė kaltinamajai D. S., jos kabinete. Pobūvyje aš pabuvo apie valandą laiko. Nori, kad būtų priteista 80 Lt.

91Nukentėjusioji I. D. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje, akordeono mokytoja. Prieš K. meno mokyklos jubiliejų, susirinkime kaltinamoji D. S. pasakė, kad atvažiuos daug svečių, reikės visus pavaišinti, todėl visi mokytojai davė po 80 Lt. Pinigus atidavė kaltinamajai D. S., joks dokumentas nebuvo duotas. Pobūvyje dalyvavo.

92Nukentėjusioji L. G. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos jubiliejaus minėjimui davė 80 Lt. Pinigus atidavė kaltinamajai D. S.. Per prievartą davė pinigus, nes bijodavo kaltinamosios D. S.. Pobūvyje nedalyvavo. Dėl pinigų rinkimo neprieštaravo. Po šventės buvo mokytojų tarybos posėdis ir kaltinamoji D. S. negalėjo pateikti ataskaitos dėl pinigų, ji atsakinėjo miglotai. 80 Lt. ieškinį ir jį palaiko.

93Nukentėjusioji H. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje. Pinigai buvo renkami, važiuojant į K. buvo renkama po 100 Lt., o važiuojant į Č. buvo renkama po 300 Lt. Pinigus rinko kaltinamoji D. S.. Pinigai buvo renkami tam, kad užmokėti už ekskursijas ir padengti keliones išlaidas. Č. vieną dieną ėjo į stalaktitus, zoologijos sodą. K. buvo druskų kasyklose ir buvo ekskursija po miestą.

94Mokyklos jubiliejui paminėti davė 80 Lt. Kaltinamoji D. S. pasakė, kad reikės surinkti po 80 Lt., ji neprieštaravo, nes žinojo, kad gerti ir valgyti reikia už savus. Yra pareiškusi ieškinį 80 lt.

95Dėl rūbų gali pasakyti, kad pirko medžiagas, yra sąskaitos-faktūros. O kaip medžiagos virto rūbais nežino. Ji viena pirko medžiagas. Kas siuvo rūbus nepasakys. Pasiūta buvo 35 komplektai rūbų.

96Nukentėjusioji R. D. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba antraeilėse pareigose. Mokyklos jubiliejui buvo iš antraeilininkų renkama po 40 Lt. Buvo pasakyta, kad pinigus reikia perduoti kaltinamajai D. S.. Mokyklos jubiliejuje nedalyvavo, nes jai niekas nepasakė nei kur bus, nei kada. Yra pareiškusi 40 Lt ieškinį.

97Nukentėjusioji E. A. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra S. A. važiavo į Č. ir L. su meno mokyklos choru. Už abi keliones sumokėjo 400 Lt. Pinigus padavė kaltinamai D. S.. Susirinkimo metu nutarė, kad už vieną kelionę duos 100 Lt., o už kitą 300 Lt. Buvo klaba, kad į vieną kelionę bus rėmėjų, o į kitą ne. Ir kadangi vaikai važiuos ne tik koncertuoti, bet ir dar kažką tai pamatys prie to paties. L. buvo druskų kasyklose, o Č. ar kur buvo nepasakys, praėjo ilgas laiko tarpas, gal ir buvo. Kaip buvo išleisti pinigai, nebuvo informuoti. Pareikštą 400 Lt ieškinį palaiko. Dukra fortepijono mokėsi pas kaltinamąją D. S., vėliau pas mokytoją D., kad kas pavaduotų nesakė.

98Nukentėjusysis D. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje. Yra pareiškęs civilinį ieškinį 80 Lt. Pinigai buvo duoti mokyklos jubiliejui paminėti, vaišėms. Pobūvyje dalyvavo. Nori, kad būtų priteista 80 Lt. Kelionėje į Č. buvo renkama po 300 Lt. Jam pinigai grąžinti. Č. buvo trys ekskursijos, K. druskų kasyklose buvo, po miestą ekskursija buvo.

99L. prizą laimėjo jaunių choras. Prizas buvo įteiktas vadovei Mockienei. Kai grįžo, buvo nuspręsta, kad pinigai bus panaudoti sekančiom išvykom, o pinigai buvo perduoti kaltinamajai D. S.

100Nukentėjusysis S. V. teismo posėdyje parodė, kad savo ieškinio atsisako. Pinigai buvo renkami mokyklos jubiliejui. 40 Lt. davė todėl, kad iš jo tiek prašė. Pinigus padavė kaltinamajai D. S.. Mokyklos jubiliejuje dalyvavo.

101Nukentėjusioji A. V. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba 30 metų, iš jų 15 metų dirbu direktorės pavaduotoja ugdymui. Yra pareiškusi ieškinį kaip ir visi kolegos 80 lt. Mokyklos jubiliejus tikrai buvo labai gražus, buvo daug išlaidų. Kaltinamoji D. S. turėjo duomenis kur ji išleido pinigus, bet kodėl neinformavo posėdžio metu nežino. Jubiliejaus metu buvo gražus koncertas, buvo perkamos gėlės, ir dovanos dovanojamos. Posėdžio metu kaltinamoji D. S. galėjo visa tai paaiškinti, pateikti duomenis kur išleisti pinigai, kiek išleista reklamai ir panašiai. Ieškinio atsisako.

102Budinčios yra senyvo amžiaus, valytojos gali ir jaunesnės dirbti. Žino, kad į valytojos vietą buvo įdarbinta kaltinamosios D. S. brolio žmona. Pirmiausia buvo įdarbinta Ž., o po to puse etato skyrė savivaldybė darbininkui. Tą pusę etato perėmė dukra Ž.

103Nukentėjusioji E. A. teismo posėdyje parodė, kad per susirinkimą kaltinamoji D. S. paprašė pinigų už kelionę į Č., tai buvo prieš tris metus. Į ekskursiją važiavo dukra K. A.. Kaltinamoji sakė reikia 300 Lt. kelionės išlaidoms padengti, gal ekskursijoms, gal benzinui. 300 Lt. ieškinį palaiko. Po kelionės su dukra kalbėjo ir dukra sakė, kad buvo ekskursijos, važiavo stalaktitų apžiūrėti, buvo bažnyčiose.

104Nukentėjusioji A. D. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos jubiliejaus paminėjimui buvo renkama po 80 Lt. Ji pinigus davė, tačiau jubiliejaus minėjime nedalyvavo. Nukentėjusia nesijaučia, tačiau savo ieškinį palaiko.

105Nukentėjusioji L. G. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra vyko į konkursus į K. ir į Č. Prieš važiuojant buvo surengti du susirinkimai. Viename nedalyvavo, kitame dalyvavo ir buvo įvardinta suma 100 Lt. Ši suma buvo įvardinta ne kaip mokestis už kelionę, ar ekskursijas, bet kaip rūbų siuvimas. 60 Lt buvo skirta už skraisčių pasiuvimą ir medžiagą. Kurios naudojamos ir šiandien. Važiuojant į Č. buvo įvardinta 300 Lt. suma. Buvo pasakyta, kad šį kartą negavo rėmėjų, savivaldybė neremia. L. buvo druskų kasyklose, po to H. rūmuose. Buvo stalaktitų požymiuose, botanikos ir zoologijos sode ir kažkurioje pilyje Pareiškusi 400 Lt. ieškinį, nori sumažinti iki 340 Lt. nes skraistėmis naudojosi.

106Nukentėjusioji D. S. teismo posėdyje parodė, kad kartu su dukra vyko į keliones į L. ir Č. Už keliones mokėjo 100 Lt. į L. ir 300 Lt . į Č. Pinigus perdavė kaltinamajai D. S.. Kaltinamoji sakė, kad turi visus pateisinamus dokumentus. Pati buvo su dukra visose ekskursijose. L. buvo druskų kasyklose ir po miestą vaikščiojo ir dar vienoje, viso trys ekskursijos buvo. Č. taip pat buvo trys ekskursijos. Bilietų ekskursijos metu nepirko.

107Nukentėjusioji L. T. teismo posėdyje parodė, kad jos ieškinys yra 600 Lt., kadangi dukras išleido į kelionę į Č., tai buvo 2011 m. birželio mėnesį. Prieš tai buvo sukviesti tėvai, buvo pasakyta, kad trūksta finansavimo ir reikia vaikams sunešti po 300 Lt. kelionei. Dukros sakė, kad buvo olose, muziejuose, kas pinigėlius mokėjo nežino. Dalyvavo susirinkime. Norėjo, kad dukros važiuotų į kelionę.

108Nukentėjusioji A. J. teismo posėdyje parodė, kad 80 Lt. ieškinį palaiko. Nežino, kaip tie pinigai buvo panaudoti, todėl ir iškilo tas klausimas. Kai rinko pinigus mokytojų tarybos susirinkimo metu buvo pasakyta, kad reikia sumokėti už save ir už svečią. Vėliau išaiškėjo, kad tie pinigai nebuvo panaudoti tam, kam buvo tartasi. Kaip tarybos sekretorė išgirdo iš kavinės savininkės, kad už pokylį buvo sumokėta iš dviejų procentų sąskaita-faktūra. Tik buvo paminėta, kad 400 Lt. buvo sumokėta grynais. Mokyklos jubiliejuje dalyvavo, svečių buvo.

109Nukentėjusysis I. B. eismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos jubiliejui buvo renkama po 80 Lt. Pinigus rinko buvusi kaltinamoji D. S.. Kaltinamoji pinigus rinko asmeniškai, sumą pasakė. Savo ieškinį palaiko.

110Valytojas pažinojo, jos dabar nedirba.

111Nukentėjusioji I. D. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra K. meno mokykloje lankė chorą ir vyko į dvi išvykas, tai buvo 2009-2010 m. Pirma kelionė buvo į L. Važiuojant į L. mokėjo 100 Lt., važiuojant į Č. mokėjo 300Lt. Susirinkimo metu kaltinamoji D. S. pasakė, kad reikės mokėti už kurą, bus vaikai vedami į ekskursijas. L. ėjo į druskų kasyklas, o Č. taip pat viena diena buvo skirta ekskursijoms. Po kelionės susirinkimo nebuvo. Prieš kelionę rašė sutikimus ir negalvojo, kad iškils problemų.

112Nukentėjusioji N. K. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra S. Ž. važiavo į kelionę į L. ir į N. važiavo. Į L. buvo renkama po 100 Lt. Buvo susirinkimas ir jo metu buvo pasakyta, kad pinigai renkami kelionei ir iš tų pačių pinigų bus siūnami apsiaustai. Ir buvo prašoma ieškoti sponsorių. Susirinkimą vedė kaltinamoji D. S. ir dar viena mokytoja. Kelionei į N. buvo renkama po 20 Lt., buvo sakoma, kad reikės apsimokėti už keltą. Pinigus padavė dukrai, kad nuneštų. Ieškinį 120 Lt . sumoje palaiko.

113Nukentėjusioji G. P. teismo posėdyje parodė, kad dukra M. P. vyko į L. ir į Č.. Prieš kelionę į L. ir pieš kelionę į Č. tėveliai buvo kviečiami į susirinkimus. Į L. buvo paprašytą 100 Lt ir siuvo apsiaustus. Į Č. buvo parašyta 300 Lt., kadangi nepakanka pinigų gaunamų iš rėmėjų. 400 Lt . ieškinį palaiko.

114Nukentėjusioji L. U. teismo posėdyje parodė, kad dukra O. U. lankė K. meno mokyklą. Ir važiavo su ekskursiją į L. , tai buvo 2010 m. Buvo susirinkimas prieš ekskursiją ir jo metu davė 100 Lt. Susirinkimą vedė kaltinamoji D. S., sakė pinigai reikalingi kelionei. 100 Lt civilinį ieškinį palaiko.

115Liudytoja J. S. teismo posėdyje parodė, kad prieš 4 metus jos dukra B. mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi 8 metus ir mokėsi groti smuiku ir fortepionu. Smuiku mokė groti mokytoja V. Z., o fortepionu mokytojų daug mokė. Fortepionu pradėjo mokyti R. V.. Paskutinė mokytoja buvo kaltinamoji D. S. ji mokė groti du - tris metus. Dėl mokytojų darbo nusiskundimų nebuvo.

116Liudytojas S. Ž. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje nuo 1993 metų. Mokyklos jubiliejui buvo renkami pinigai. Visi sutiko ir surinko po 80 Lt. Dėl jubiliejaus jokių pretenzijų neturi, nesijaučia nukentėjusiuoju. Jubiliejuje dalyvavo. Prieš jubiliejų buvo viskas aptarta.

117Liudytoja I. S. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamoji D. S. mama. Meno mokyklą baigė prieš du metus. Mokėsi fortepiono specialybės, po to dainavo pas kaltinamąją L. J., o po to pas kaltinamąjį J. G.. Fortepionu groti mokė mokytoja B. R.. Dainavimo pamokos visada vykdavo sklandžiai. Akomponuodavo kaltinamoji D. S. ir kaltinamoji L. J.. Kaltinamasis J. G. kurdavo fonogramas.

118Liudytoja D. T. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Pradžioje mokėsi dainavimo specialybės, po to fortepijono specialybės. Dainavimo mokė J. Fortepijono mokė groti kaltinamoji L. J., po to kaltinamosios D. S. ir R. G.. Kaltinamoji D. S. mokė apie pusmetį. Kaltinamoji R. G. mokė mėgėjų klasės tris metus. Pamokos vykdavo normaliai tik susirgus mokytojai pamokų nebūdavo. Nusiskundimų mokytojų darbu nėra.

119Liudytoja M. T. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Į ekskursiją į Č. teko važiuoti prieš kelis metus, galėjo būti 2011 m. Pasakė kaltinamoji D. S., kad reikės mokėti už kelionę 300 Lt., kadangi neparemia rėmėjai. Mama davė pinigus ir sumokėjo. Buvo ekskursijose ir muziejuose. Savaitę laiko buvo. Ar reikėjo mokėti iš savo pinigų už ekskursijas nepamena.

120Liudytoja P. T. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Vyko pieš kelis metus į kelionę į Č. Choro mokytoja M. pasakė, kad reikia už kelionę mokėti 300 Lt. Sumokėjo mama. Septynias dienas buvo kelionėje. Buvo muziejuje, požemiuose. Pinigų už ekskursijas nereikėjo mokėti.

121Liudytoja K. V. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Užpraeitą vasarą vyko į N. ir buvo pasakyta, kad reikės mokėti po 20 Lt. Galvojo, kad už maistą. Kad reikės mokėti pinigus pasakė mokytoja A. V.. Pinigus atidavė kaltinamajai D. S. jau vykstant autobuse. Nesidomėjo, kur pinigai išleisti. Ėjo pietauti į kavinę, pinigų mokėti nereikėjo.

122Liudytoja R. U. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje valytoja. Su kaltinamąja D. S. būdavo konfliktai, pasiginčydavo. Asmeniškai nežinojo, kad Ž. gaudavo priedą. Tik vėliau iš spaudos sužinojo. Kai dirbo Ž. sakydavo, kad jos dukra ateina padėti. Kai Ž. išėjo iš darbo, vieną mėnesį dirbo už ją ir prie atlyginimo buvo sumokėta. Darbo grafikus sudarė ūkvedys S. V.. Apie priedus nieko nežino. Vieną kartą matė, kad dirbo Ž. su šeima savaitgalyje.

123Liudytoja A. U. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje, K. filiale. Susirinkimo metu kolektyvo buvo nutarta, kad bus renkami pinigai mokyklos jubiliejui. Gali būti, kad po 80 Lt. buvo renkama, pretenzijų neturi. Pinigai buvo panaudoti tikslingai.

124Liudytoja N. V. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirbo 19 metų valytoja, budėtoja. 2010 m. jai kaltinamoji D. S. pasiūlė eiti dirbti puse etato kiemsarge. Kai nesutiko, pasiūlė budėtojos darbą. Kiemsarge nesutiko dirbti todėl, kad jau tiek sveikatos neturėjo ir atlyginimas sumažėjo. Kaltinamoji D. S. pasakė, jeigu nesutinki būsi atleista. Jai ir R. buvo pasiūlytas budėtojos etatas. Kiekvienai po puse etato. Vietoj jų buvo priimta dirbti Ž. Ž. pažįsta iš matymo, ji buvo įdarbinta vasarį, pradėjo ją matyti mokykloje rugsėjo mėnesį. Darbo grafikus skirstydavo ūkvedys. Mokyklos jubiliejaus šventėje dalyvavo, pretenzijų neturi.

125Liudytoja I. Ž. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje vienuolika metų. Prieš mokyklos jubiliejaus minėjimą buvo klabėta, kad nebus rėmėjų ir reikia prisidėti prie šventės. Davė šventei 80 Lt., pretenzijų neturi. Šventėje dalyvavo, buvo daug svečių ir iš L., mokyklų direktoriai. Po jubiliejaus buvo rodomos dovanos. Susirinkimo metu kaltinamoji D. S. duodavo atskaitas.

126Liudytoja A. J. teismo posėdyje parodė, kad dukra R. J. mokosi K. meno mokykloje. Dukra vyko į Č., mokėjo po 300 Lt.. Prieš ekskursija buvo susirinkimas ir visiems buvo pasakyta, kad reikės pinigų ekskursijai. Visi moksleivių tėvai, kurie buvo susirinkime neprieštaravo dėl pinigų rinkimo ir buvo patenkinti, kad vaikai važiuoja į ekskursiją. Važiuojant į kelionę ir savo reikmėms įdėjo pinigų dukrai. Grįžusi dukra buvo patenkinta, sakė, kad ėjo į ekskursijas. Jokių pretenzijų niekam nereiškia.

127Liudytoja R. J. teismo posėdyje parodė, kad 2011 m. vasarą vyko į festivalį, į Č. Už kelionę mama sumokėjo 300 Lt., ir savo pinigų vežėsi pramogoms. Buvo ekskursijose E. centre, uolose. Už ekskursijas reikėjo mokėti. Kur buvo panaudoti pinigai nežino.

128Liudytoja S. A. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš du metus. Mokėsi groti klasikine gitara ir pianinu. Kai važiavo į L. ir į Č. pinigus reikėjo mokėti. Kai važiavo į L. mokėjo 100 Lt., o kai vyko į Č. gal 200 Lt. mokėjo. Vyko į ekskursijas kelionių metu. Ar mokėjo savo pinigus už ekskursijas nepamena. Dainavo chore. Kas ruošė orenžeruotes nepamena.

129Liudytoja J. B. teismo posėdyje parodė, kad dukra M. B. mokėsi K. meno mokykloje. Dukrai vykstant į festivalį N., jai buvo duota 30 Lt savo reikmėms. Kai dukra įlipo į autobusą buvo pasakyta, kad reikia mokėti 20 Lt. už kelionę. Dukra paskambino ir pasakė, kad jai liko 10 Lt. Paskambino telefonu dukros vadovei A. V., kad ji dukrai paskolintų pinigų, kuriuos vėliau ji grąžino. Už ką reikėjo mokėti nesiaiškino.

130Liudytoja M. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokėsi tris metus. Vyko į kelionę į N. Autobuse buvo pasakyta, kad reikia sumokėti 20 Lt. pasakė direktorė-kaltinamoji D. S.. Mama buvo davusi 30 Lt., kai atidavė 20 Lt., jai liko tik 10 Lt. 20 Lt. jai paskolino ansamblio vadovė A. V.. Kam buvo skirti pinigai nežino. Visi vaikai davė pinigus.

131Liudytoja I. G. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi pilną programą, tai yra mokėsi groti smuiku, pianinu, lankė į chorą, mokėsi muzikos istorijos. Visada akomponuodavo D. S.. Ansamblyje grodavo ir mokytojai, akomponuodavo S., Z.

132Liudytoja M. J. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje groti pianinu, smuiku. Yra tekę važiuoti į festivalius. Teko važiuoti su choru į Č. Buvo renkami pinigai, po kiek rinko pinigų neprisimena. Kai lankėsi ekskursijose pinigų galbūt nemokėjo.

133Liudytoja M. J. teismo posėdyje parodė, kad nuo 2000 m. mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi groti akordijonu. Jį mokė mokytoja-kaltinamoji N. B.. Mokosi ir pianinu groti, bet mokytojos pavardės neprisimena. Kaltinamoji D. S., jos nėra mokiusi groti. Fortepijono pamokų neturėjo.

134Liudytojas V. P. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Grojo trimitu, mokė groti mokytojas M. Ankščiau grojo pianinu. Mokė groti kaltinamoji D. S.. Mokė du metus. Tai buvo prieš 4 metus. Kai mokė kaltinamoji D. S. pamoka vyko kartą į savaitę. Pamokos visada vyko sklandžiai.

135Liudytoja D. S. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokėsi nuo 2005 m. iki 2009 m. Baigė smuiko klasę, nuo 2009 m. iki 2013 m. mokėsi fortepijono Iš kaltinamųjų, kurie yra salėje jos jokiu instrumentu nemokė groti. Dalyvaujant festivaliuose 2010 m., jai akomponuodavo jos mama D. S..

136Liudytoja D. J. teismo posėdyje parodė, kad per K. meno mokyklos mokytojų pasitarimą buvo nutarta, kiek tai galėtu kainuoti iškilmės mokyklos jubiliejui. Buvo nutarta rinkti po 80 Lt. 80 Lt. mokyklos jubiliejui davė. Apie jubiliejaus išleistus pinigus buvo pradėta kalbėti, kaip buvo pradėta rašyti skundai. Per posėdžius buvo kalbėta apie ataskaitas, kiek kur kainavo jubiliejaus paslaugos. Mano, kad pinigai buvo panaudoti tinkamai.

137Liudytojas M. Keras teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi groti birbyne ir truputį pianinu. Akomponavo mokytoja H. M..

138Liudytojas T. K. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokosi groti birbyne mokytojas A. Kaltinamoji D. S. jo nemokė groti jokiu muzikos instrumentu.

139Liudytojas N. K. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokosi penkerius metus. Mokosi groti birbyne ir brolis mokosi groti birbyne. Fortepijonu nesimokė groti. Kaltinamoji D. S. jo nemokė groti jokiu muzikos instrumentu. Kai grojo akomponavo moteris, čia salėje jos nėra.

140Liudytojas V. K. teismo posėdyje parodė, kad mokantis K. meno mokykloje. Mokėsi groti birbyne. Vyko į festivalį N., tačiau ar reikėjo mokėti 20 Lt. nepamena. Be mokinių į N. važiavo ir mokytojai. Važiavo ir kaltinamosios D. S. giminaičiai, jos vaikai, jis juos pažįsta.

141Liudytoja G. K. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Mokosi groti kanklėmis, mokytoja A. Pamokos būdavo du kartus per savaitę. Fortepijonu mokė groti L. J.. Pirmus du metus fortepijonu mokė groti kaltinamoji D. S.. Kaltinamoji L. F. nėra mokiusi groti fortepijonu. Akomponuodavo kaltinamoji D. S. 4 metus. L. J. ir A. nekomponavo kai mokėsi groti kanklėmis. Kai prasidėdavo mokslo metai žinodavo, kas ją mokys, o tvarkaraštis buvo vėliau sudarytas. Pamokos vyko sklandžiai. Turėjo pažymių knygutę kokia vyko pamoka tokia mokytoja ir pasirašydavo.

142Liudytoja A. K. teismo posėdyje parodė, kad tyrėja buvo apklausė jos dukrą. Tyrėja jos klausinėjo ir ji papildydavo ko vaikas negalėjo atsakyti. Buvo klausiama kokios mokytojos, kokios pamokos. L. F. pavardė nebuvo minima ir tokia mokytoja dukros nemokė. Po apklausa ji pasirašė.

143 Liudytoja A. B. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokyklos K. filiale, mokytoja. Mokyklos jubiliejui davė 40 Lt. Jai buvo pasakyta, kad taip visi nusprendė, tai jai pasakė sekretorė G. Kadangi dirba antraeilėse pareigose, todėl visuose susirinkimuose nedalyvaudavo. Šventėje nedalyvavo. Tai buvo gal prieš tris metus. Kaltinamoji D. S. pinigų nėra prašiusi.

144Liudytoja K. L. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš trejus metus. Pagrindinė specialybė buvo kanklės, po to mokėsi groti pianinu. Kanklėmis groti mokė mokytoja R. A.. Fortepijonu jai akomponavo kaltinamoji D. S. keletą metų ir pradžioje ir mokslo metų pabaigoje. Mokėsi R. filiale. Atvykdavo mokytis groti į K. autobusu, arba tėvai atveždavo. Retai veždavo R. A.. Vėlesniais metais važiuodavo pati.

145Liudytojas L. P. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Teko važiuoti į N. ir buvo renkami pinigai, davė 20 Lt. Kas rinko nepamena. Pinigai galbūt buvo renkami autobusui, gal keltui, bet garantuoti negali. Kad reikės mokėti 20 Lt. sužinojo iš mokytojo U.

146Liudytoja M. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi groti pianinu, muzikos istorijos, solfedžio. Iš kaltinamų mokytojų niekas jos nemokė groti ir jai neakomponavo. Vienus metus lankė dainavimo pamokas mokė mokytoja L. J.. Pianinu akomponavo kaltinamoji D. S. ir dar kita mokytoja.

147Liudytoja U. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Mokėsi išplėstinį kompleksą. Ją moko A. V.. Į N. važiavo, ar pinigus mokėjo neprisimena. Apie pinigus nieko neprisimena.

148Liudytoja S. R. teismo posėdyje parodė, kad 18 metų dirbo K. meno mokykloje valytoja. Vėliau buvo pervesta dirbti puse etato budinčia. Kaltinamoji D. S. norėjo įdarbinti savo giminaitę. Tai buvo prieš du tris metus. Kaltinamoji D. S. kiekvieną rytą pradėjo valytojas atakuoti, kad eitų dirbti puse etato. Jos sakė, kad nenori eiti dirbti puse etato. Tada kaltinamoji D. S. sakė, kad jas atleis ir jos sutiko. Jos buvo pensininkės tai ją ir V. pervedė dirbti puse etato budinčiomis. Giminaitę įdarbino, kuri dirbo apie metus laiko. Mokyklos jubiliejuje nedalyvavo.

149Liudytoja L. V. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra K. V., mokosi K. meno mokykloje. Vykstant į N. buvo pasakyta, kad reikės mokėti 20 Lt. Dukra nepasakojo kam reikalingi pinigai. Pretenzijų niekam neturi.

150Liudytojas J. B. teismo posėdyje parodė, kad

151kaltinamąją D. S. pažįsta, kadangi ji vadovavo K. meno mokyklai , o UAB „M.“ atliko darbus. Jis UAB „ M.“ direktoriaus pavaduotojas gamybai. 2010 m. pradėjo darbus, baigė 2012 m. Jis atsakingas už darbų saugą, buvo vykdoma dviejų ar trijų korpusų renovacija. Pagal darbų saugą teritorija, kurioje vykdomi darbai turi būti aptverta. Todėl buvo aptverta, 10 procentų teritorijos. Apvertoje teritorijoje tvarkosi bendrovės darbuotojai. Meno mokyklos darbuotojai tvarkydavosi savo teritoriją. Buvo aptverta du metrai nuo sienos. Už tvoros didelė teritorija ir bendrovė ten jos netvarkė. Žino, kad visi įėjimai buvo nuvalyti, kas juos valė negali pasakyti. Mokyklos teritorija buvo tvarkinga. Mokyklos administracija tvarkyti jų teritorijos neprašė.

152Liudytoja E. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklai yra siuvusi skraistes. Tai galėjo būti gal prieš 5 metus. Kiek vienetų siuvo tiksliai neprisimena, bet ne mažiau 20 vienetų. Siuvo kaip pagalbai mokyklai ir pinigų neėmė. Buvo mokykloje susirinkimas ir buvo pasakyta, kad reikia važiuoti į kažkokį tai renginį. Buvo kaltinamoji D. S., buvo mokytoja J. M. ir buvo prašoma tėvelių pagalbos, kadangi mokykla pinigų neturi kiek kas galite prisidėti medžiagų pirkimui, siuvimui. Kadangi toje srityje turėjo patirties tai su mokytoja J. M. važiavo pirkti medžiagos. Ji pasiuvo skraistes. Skraistės buvo nesudėtingos, darbo buvo nedaug. Meno mokykloje jos vaikai mokosi. Už darbą jai niekas nieko nemokėjo.

153Liudytoja L. T. teisumo posėdyje parodė, kad jos vaikai mokosi K. meno mokykloje. Buvo mokyklos jubiliejus ir šventė buvo rengiama salėje ( - ). Ji yra jos savininkė. Ji buvo atsakinga už renginio surengimą. Kiek renginys kainavo neprisimena. Pinigai buvo sumokėti dalis pavedimu, dalis pinigų buvo sumokėta grynais. Pinigus mokėjo kaltinamoji D. S.. Už pobūvio surengimą buvo sumokėti pinigai. Jeigu sąskaita yra išrašyta 1400 Lt. taip ir buvo tai už patalpų nuomą. Į tą sumą įėjo ir kitos paslaugos. Bendra suma buvo ir maistas ir patalpos. Į tą sąskaita įeina ir maistas. Kaltinamoji D. S. buvo pasakiusi, kad negali rodyti maisto. Didžioji dalis buvo sumokėta sąskaita faktūra. O grynais buvo sumokėta kiek trūko iki jų susitarimo. Susitarimas buvo žodinis. Prieš pobūvį buvo atnešta vaisių, tortas. Nuoma kainuoja už pobūvį apie 500 Lt., 900 Lt. pateikti už maistą.

154Liudytoja R. A. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje 2010 m. dirbo kanklių specialybės mokytoja. Kaltinamoji D. S. buvo akomponiatorė, ji akomponavo vaikams. 2011 m. balandžio su vaikais buvo išvykusi į N., kur vyko festivalis. Buvo rinkta po 20 Lt. nuo kiekvieno vaiko ir buvo atiduota kaltinamajai D. S.. Važiavo 6 vaikai. Surinkti pinigus sakė kaltinamoji D. S., sakė, kad pinigai bus panaudoti kelto išlaidoms apmokėti. Į festivalį važiavo kaltinamosios D. S. artimieji vyras, brolis su žmona ir dukros.

155Į fondą kiekvieną mėnesį buvo renkama po 5 Lt. Jie buvo skirti visokioms išlaidoms, laidotuvėms, jubiliejams. Norėdavosi konkretumo kur išleisti pinigai.

156Dirba R. filiale. Mokė groti kanklėmis. Kaltinamoji D. S. akomponuodavo, L. J. neakomponuodavo. Ji pasirašydavo, kas jai akomponuodavo tą dieną. Kaltinamoji D. S. ne kiekvieną pamoką buvo. Vaikus savo mašina atveždavo į K. L., P., R. buvo K. meno mokyklos mokinės. Kaltinamoji D. S. pasakė, kad jos mokiniams ji akomponuos. Visada akomponuodavo kaltinamoji D. S. ir ji pasirašydavo.

157Liudytoja J. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš tris metus. Mokėsi groti violončele ir pianinu. Mokytoja buvo B., o pianino mokytojos keitėsi. Ar J. fortepijonu mokė groti nepamena. Prisimena, kad puse metų ją fortepijonu mokė groti kaltinamoji D. S.. Kaltinamoji V. Z. mane mokė istorijos. Kaltinamoji J. mokė groti fortepijonu, bet labai senai.

158Liudytoja I. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš du metus. Mokėsi groti pianinu ir buvo daug mokytojų. Paskutinis mokytojas buvo B. Fortepijonu prieš pora metų, prieš baigimą pora mėnesių ją mokė groti kaltinamoji D. S.. Po to mokytojas B. Kaltinamoji L. J. mokė gal du metus, prieš mokytoja B. Kaltinamoji V. Z. mokė muzikos istoriją.

159Liudytoja D. B. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. mokėsi K. muzikos mokykloje. Mokėsi groti akordeonu ir dainavimo. Ją groti mokė kaltinamosios L. J., V. Z., D. S. ir viskas. L. J. ir D. S. mokė dainavimo, o V. Z. muzikos istoriją. Kai dainuodavo ir grodavo, niekas neakomponuodavo.

160Liudytoja D. Č. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. muzikos mokykloje. 2007-2011 m. buvo motinystės atostogose. Kai pradėjo dirbti sužinojo kuo kaltinama kaltinamoji D. S.. Pati ji nieko nežino.

161Liudytoja A. G. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė 2011 m. Jos specialybė buvo kanklės ir ją mokė A. Mokėsi fortepijono solfedį ir muzikos istoriją. Mokėsi 7 metus. Pusę metų mokė kaltinamoji D. S., po to kaltinamoji L. J. gal metus mokė. Vėliau ji išėjo į dekretines atostogas tai kita mokytoja mokė, jos čia nėra. Grojant kanklėmis visus metus jai akomponavo kaltinamoji D. S., visus 9 metus. Mokė K.. Pamokos vykdavo pagal tvarkaraščius.

162Liudytoja S. G. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje saksofono specialybės. Mokytojas S. Ž.. Sintezatoriumi mokėsi groti tris metus, mokė groti kaltinamasis J. G.. Iš salėje esančių asmenų daugiau nei groti, nei akomponuoti niekas jos nėra mokęs.

163 Liudytojas A. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje pučiamųjų instrumentu mokytoju. Prieš tris - keturis metus vyko į K. mokėjo po 100 Lt. Pinigai buvo renkami kelionės tikslams. Po to vyko į Č. mokėjo 300 Lt., pinigai jam buvo grąžinti, buvo priskaičiuoti prie algos, kaip komandiruotpinigiai.. Mokyklos jubiliejui rinko po 80 Lt., prieš tris metus. Rinko jubiliejaus išlaidoms, valgiams, dovanoms. Mokyklos jubiliejaus metu vyko vaišės, koncertas. Asmeniškai nesidomėjo, kur buvo panaudoti pinigai. Kiti domėjosi, bet konkretaus atsakymo nebuvo. 80 Lt. civilinio ieškinio nereiškia.

164Liudytojas A. N. teismo posėdyje parodė, kad dirba Š. D. muzikos mokyklos direktoriumi. Tokia tradicija, jeigu yra kokai šventė tai direktoriai nuvažiuoja pasveikinti. Tai kolektyvo pagerbimas. Ir įteikia dovaneles. Dovanėles perka „A.“, tai yra čekį Tai padarė ir K. meno mokyklos jubiliejaus proga. Voką padavė kaltinamajai D. S.. Perduodamas voką kaltinamajai pasakė, kad tai skirta mokyklos kolektyvui. Vaišėse nedalyvavo.

165Liudytoja E. L. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Mokosi saksofonu groti ir ją moko mokytojas Ž. Anksčiau mokėsi groti fortepijonu. Pirmais metais, apie pusę metų laiko, mokė kaltinamoji D. S. . Mokė metus laiko. Kaltinamoji L. J. taip pat mokė metus laiko. Kiti mokytojai nemokė. Paskutiniais metais mokosi pas kaltinamąją L. J.. Pas A. nesimokė, buvo sumaišiusi pavardes. Kai vyko apklausa buvo su tėčiu ką klausė, tą atsakė.

166Liudytoja B. L. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje valytoja. Mokykloje dirbo kaltinamosios D. S. giminaitė R. Ž., buvo pasipiktinusios, kad ji gaudavo didesnę algą. Nes jai buvo pusantro etato ir gaudavo daug pinigų. Kai R. Ž. išėjo iš darbo liko trise ir buvo perskirstytas darbo krūvis. Keturis mėnesius be jokio atlygio tvarkė aplinką. Dirbo keturios valytojos. Po to ji su R. U. liko valytojomis, o kitoms dviem panaikino po pusę etato ir dirbo budėtojomis, nes jos buvo jau pensininkės. Naujai buvo priimta R. Ž. ji dirbo valytoja ir jai darbo krūvis buvo tas pats. Kai buvo mokyklos renovacija R. Ž. didelius priedus gaudavo. Renovacijos metu R. Ž. lauke nedirbo, o priedą gavo. R. Ž. tvirtino, kad mergaitė ateina jai padėti.

167Liudytoja G. K. teismo posėdyje parodė, kad 2008 m. baigiau K. meno mokyklą. Iš kaltinamųjų jos niekas groti nemokė.

168Liudytojas A. L. teismo posėdyje parodė, kad

1692010 m. baigė K. meno mokyklą. Muzikos istoriją man dėstė kaltinamoji V. Z., apie tris metus, nuo ketvirtos klasės.

170Liudytoja R. N. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokyklos B. filiale. Kai buvo mokyklos jubiliejus buvo renkama po 80 Lt. Žino, kad per vieną posėdį padavė pinigus, nes suprato, kad reikia prisidėti. Pinigai buvo panaudoti tikslingai pretenzijų neturi.

171Liudytoja R. P. teismo posėdyje parodė, kad dukra P. mokėsi K. meno mokykloje ir ją baigė 2011 m. Mokėsi groti kanklėmis ir ją mokė mokytoja A. Mokėsi ir papildomai pianino, tada mokytojai keitėsi. Dukra važiavo į kelionę, į N. kartu su kolektyvu. Už kelionę reikėjo mokėti 20 Lt. gal už benziną, bet jai abejonių nekilo. Dukra važiavo į kelionę, į Č. , mokėjo 300Lt. Žino, kad bet kokios kelionės apmokamos ir pretenzijų neturi.

172Liudytoja J. P. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė 2011 m. Mokėsi groti kanklėmis, mokė groti mokytoja A. Papildomai mokėsi pianino ir mokė keli mokytojai. Pradžioje mokė kaltinamoji L. J., po to išėjo į dekretines atostogas. Po to mokė kažkoks vyras, ne kaltinamasis J. G.. Kaltinamoji D. S. nemokė. Ji jai akomponuodavo kanklių klasėje, per atsiskaitymus ateidavo. Koncerte D. S. jai akomponuodavo. D. S. akomponavo ne vienus metus. Kaltinamoji L. F. jos nemokė.

173Liudytojas P. R. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba 6 metus. Vyko mokyklos jubiliejaus, kokia pinigų suma buvo renkama nepasakys. Dėl to pretenzijų neturi.

174Tikriausia buvo aptarta, kad bus renkami pinigai ir kad reikalinga rinkti.

175Liudytoja G. R. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba nuo 1982 m. Mokyklos jubiliejuje dalyvavo. Davė 40 Lt. kaltinamajai D. S.. Pinigai buvo naudojami mokyklos jubiliejui. Ar tikslingai buvo panaudoti pinigai nesidomėjo. Nukentėjusiąja nesijaučia.

176Liudytoja V. R. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje mokytoja. Mokyklos jubiliejui davė 80lt. ir daugiau niekuo nesidomėjo. Jubiliejui dalyvavo, bet trumpai.

177Liudytojas K. R. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje mokytoju. Vadovauja ansambliui ir priklauso mokytojų ansambliui. Į Č., K. teko važiuoti, iš pradžių buvo rinkti pinigai už kažką, po to grąžino. Pinigus gavo kartu su atlyginimu.

178Liudytoja B. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje, mokėsi groti smuiku. Mokė kaltinamoji V. Z. 9 metus. Po to mokėsi groti fortepijonu iš pradžių buvo mokytoja V. Kaltinamoji D. S. mokė groti fortepijonu, ji mokė prieš baigiant mokyklą, du metus. Pamokos vyko sklandžiai.

179Liudytoja D. P. teismo posėdyje parodė, kad 2012 m. gruodžio 12 d. atleista iš policijos. Iki tol dirbo tyrėja P. K. meno mokyklos byloje tyrimą atliko pačioje pradžioje. Apklausinėjo mokyklos mokytojus ir vieną iš kaltinamųjų - mokyklos direktorę D. S.. Negali atsakyti į klausimą kokie dokumentai yra byloje. Kuriuos surašė dokumentus visus paliko byloje. Perduodant dokumentus ji nedalyvavo. Kodėl liudytojų V. R., L., U. 2011-11-25 apklausos protokoluose parodymai identiški paaiškinti negali.

1802009-09-04 prašymu dirbti padidintu darbo krūviu (4 t., 76 b. l.) N. B. parašo nuo 2009-09-01 leisti dirbti su padidintu darbo krūviu – 30 pedagoginių valandų per savaitę nuo 2009-09-01.

1812010-03-10 įsakymu Nr. VK-35 (4 t., 75 b. l.) nuo 2010-03-15 mokytojai L. J. išėjus gimdymo atostogoms buvo paskirti pavaduojantys mokytojai, tarp kurių buvo N. B., J. G., V. Z., L. F..

1822010-09-01 įsakymu Nr. VK-05 (4 t., 169-170 b. l.) K. meno mokyklos direktorės pavaduotojos A. V. įsakymu dėl darbuotojų darbo apmokėjimo už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2011-08-31 buvo mokoma: V. Z. už dainavimą vokaliniame ansamblyje; R. G. už darbą planavimo skyriuje; J. G. už fonogramų rengimą.

1832012-09-28 specialisto išvadoje Nr. 5-4/88 (6 t. 50-91 b. l.) konstatuota, jog nuo 2008-01-01 iki 2011-12-31 lėšas, gautas iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos, panaudojo pagal paskirtį ir biudžeto išlaidų sąmatą.

1842010-06-04 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-54 (4 t., 186-187 b. l., 6 t., 41-42 b. l.) į tarptautinį chorų konkursą K. 2010-06-09/14 siunčiami jaunių choro mokiniai ir mokytojai. Atsakingais už mokinių saugumą skiriami mokytojai – H. M., R. V., V. Z.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų. Įsakyme išvardinti šie K. meno mokyklos mokiniai: A. S., A. Ž., A. V., B. I., B. E., B. I., B. K., D. K., E. K., G. A., G. A., J. M., J. R., J. G., K. A., K. S., K. G., K. E., K. G., K. D., L. A., N. B., P. M., P. M., S. D., S. K., Š. G., Š. O., U. K., V. J., V. G., V. E., Ž. S., Ž. I..

1852011-06-02 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-53 (4 t., 175-176 b. l., 6 t., 96-97 b. l.) į tarptautinį chorų konkursą Č. 2011-06-07/14 siunčiami jaunių choro mokiniai ir mokytojai. Atsakingais už mokinių saugumą skiriami mokytojai – H. M., D. S., V. Z.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meno mokyklos 2 proc. pajamų mokesčio lėšų. Įsakyme išvardinti šie K. meno mokyklos mokiniai: A. S., G. S., A. V., B. I., P. J., B. K., D. K., E. K., G. A., G. A., J. M., J. R., J. G., K. E., K. D., L. A., P. M., S. D., S. K., Š. G., Š. O., V. J., V. G., V. E., Ž. I., A. K., B. L., T. P., T. M., J. R., J. D., L. K., Š. E., S. I., K. A., S. J..

1862011-06-02 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. KK-11 (4 t., 184 b. l.) į tarptautinį chorų konkursą Č. 2011-06-07/14 siunčiami mokytojai D. G., M. A., M. D., M. H., R. K., S. D., Z. V.. Dienpinigiai (50 proc.) apmokami iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų.

187K. meno mokyklos meninio ugdymo plėtojimo specialios programos nuostatuose (3 t., 200-201 b. l.) įtvirtinta, jog programos įgyvendinimo lėšų šaltiniai: tėvų mokestis už vaikų lankomus užsiėmimus mokykloje ir paramos lėšos.

1882012-12-05daiktų, dokumentų pateikimo protokole (8 t., 40 b. l.) užfiksuota, jog D. S. pateikė daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Tarp pateiktų dokumentų: 2010-12-15 valiutos pirkimo kvitas (8 t., 70 b. l.) dėl 1500 PLN keitimo į 1269.45 LTL; 2010-12-15 valiutos keitimo sutartimi (8 t., 72 b. l.) 865.33 LTL keičiami į 250 EUR.2010-12-15 mokėjimo nurodymas užsienio valiuta (8 t., 73 b. l.) 250 EUR sumokoma kaip dalyvio mokestis konkursui Č.; valiutos pardavimo kvitas (8 t., 74 b. l.), kuriuo patvirtinamas 1000 CZK pirkimas už 153 LTL.

1892008-03-28 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-41 „Dėl mokinių išvykos į Š. “ (5 t., 116 b. l.) į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. -2008“ 2008-03-29 siunčiami mokiniai I. S., I. Ž., J. S., M. S. ir mokytojai V. Z., L. J., R. V., D. S.. Už mokinių saugumą atsakinga D. S.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų.

190Iš renginio „Š. a. 2008“ programos (t. 5., 118 b. l.) matyti, kad renginyje dalyvauja K. meno mokyklos moterų kvartetas (vadovė D. S.).

191K. meno mokyklos moterų kvartetas buvo apdovanotas diplomu (5 t., 119 b. l.) už geriausią liaudies dainos atlikimą.

1922010-04-06 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-42 „Dėl mokinių išvykos į Š. “ (5 t., 113 b. l.) į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. -2010“ 2010-04-10 siunčiami mokiniai D. S., I. Ž., J. S., A. L., D. B. ir mokytojai V. Z., R. V., G. D., K. R., E. A., D. S.. Už mokinių saugumą atsakinga D. S.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų.

193Iš renginio „Š. a. 2010“ programos (5 t., 127 b. l.) matyti, kad renginyje dalyvauja K. meno mokyklos moterų vokalinis tercetas (vadovė D. S.).

194K. meno mokyklos moterų vokalinis tercetas (vadovė D. S.) miestų ir rajonų centrų mažųjų ansamblių kategorijoje laimėjo 3 vietą (5 t. 128 b. l.).

1952010-10-15 Š. rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-15 „Dėl mokinių išvykos į T.“ (5 t. 132 b. l.) į sakralinės muzikos festivalį „L.“ 2010-10-16 siunčiami mokiniai I. Ž., S. A., I. G., K. S., M. J., M. K.. Už mokinių saugumą atsakingi mokytojai K. R., G. D.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų (t. 5, b. l. 132).

196Iš renginio „L.“ programos (5 t., 134 b. l.) matyti, kad renginyje dalyvauja K. meno mokyklos instrumentinė grupė (vadovas K. R.).

197Pranešimuose (3 t., 167-168 b. l.) pranešama, jog 2010-10-16 T. bažnyčioje vyko sakralinės muzikos festivalis „L.“, buvo pakviesti K. meno mokyklos instrumentinis ir vokalinis ansambliai. Į šventę atvyko mokyklos instrumentinis ansamblis ir dėl ligos, vietoj vokalinio ansamblio dalyvavo tik vokalinis duetas (iš viso 5 dalyviai).

1982010-10-20 kvietime (5 t., 138 b. l.) nurodoma, jog kviečiamas vienas K. meno mokyklos meno kolektyvas.

1992010-11-18 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-16 „Dėl mokinių vykimo į P.“ (5 t., 137 b. l.) į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“ 2010-11-20 siunčiami mokiniai J. S., D. S., G. J., R. J., G. K., I. Ž., G. Ž., S. A. ir mokytojai D. S., V. Z., R. V., E. A.. Už mokinių saugumą atsakingi mokytojai K. R., G. D.. Kelionės išlaidos apmokamos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų.

200Iš renginio „R. M.“ programos (5 t. 139 b. l.) matyti, kad renginyje dalyvavo K. meno mokyklos vokalinė-instrumentinė grupė (vadovai D. S. ir K. R.), už ką gavo padėką (5 t., 140 b. l.).

2012012-02-20 pranešime (3 t., 170 b. l.) nurodyta, jog 2011-04-29 N. vyko XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis. Neatlygintinai buvo perkeltas transportas. Keleiviai turėjo mokėti po 2,90 Lt.

202K. meno mokyklos direktoriaus pareigybių aprašyme (3 t., 178-180 b. l.) nenurodyta, jog direktorius tvarko mokyklos buhalterinę apskaitą.

2032010 m. vasario 11 d. buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų tiekimo sutartimi Nr. ( - )26 (5 t., 115 b. l.) nustatyta, jog ( - ) rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras centralizuotu būdu tvarko K. meno mokyklos buhalterinę apskaitą ir teikia ūkines-technines paslaugas.

2042009-05-28 S. R. prašymu (4 t., 141 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti į budėtojos pareigas (0,5 etato) nuo 2009-06-01.

2052009-06-01 įsakymu Nr. PK-24 (4 t., 142 b. l.) S. R. pervedama iš tarnybinių patalpų budėtos (1 etato) į budėtojos pareigas 0,5 etato nuo 2009-06-01.

2062009-05-28 N. V. prašymu (4 t., 143 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti į budėtojos pareigas (0,5 etato) nuo 2009-06-01.

2072009-06-01 įsakymu Nr. PK-25 (4 t., 144 b. l.) N. V. pervedama iš tarnybinių patalpų budėtos (1 etato) į valytojos pareigas 0,5 etato nuo 2009-06-01.

2082009-06-01 darbo sutartimi Nr. 206 (5 t. 67-68 b. l.) R. Ž. priimama į K. meno mokyklą dirbti valytojos pareigose, mokant 6,25 BMA (677,50Lt) dydžio darbo užmokestį.

2092010-09-01 Nr. VK-01įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 168 b. l.) K. meno mokyklos direktorės pavaduotoja A. V. (o ne D. S. kaip nurodoma kaltinime) skiria R. Ž., valytojai, priemoką 1200 lt. už papildomą darbininkės ir kiemsargės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams nuo 2010-09-01 iki 2010-12-31.

2102010-12-30 Nr. VK-27 įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 167 b. l.) K. meno mokyklos direktorė D. S. skiria R. Ž. 90 procentų priemoką prie tarnybinio valytojos atlyginimo nuo 2011-01-03 iki 2011-08-31 padidėjus darbų apimčiai už papildomą darbininkės darbą, vykstant mokyklos renovacijoms darbams.

211Dėl baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių

212BK 3 straipsnyje reglamentuojamas baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku. BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims. Pagal BK 3 straipsnio 3 dalį baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios. Išimtį sudaro šioje dalyje imperatyviai įtvirtinti atvejai, kurie nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste nėra aktualūs.

213D. S. kaltinama, jog pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t. y. 2011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, K. meno mokyklos jubiliejui paminėti mokykla gavo dovanų, daiktais, pinigais, dovanų čekiais, viso už 555 litų, iš iš įvairių įstaigų, kurių nustatyta tvarka neįtraukė į K. mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. pasisavino jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 555 litų, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje.

214Be to D. S. kaltinama, jog apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d., žinodama, kad 2011 m. balandžio 29 d. K. meno mokyklos 32 mokiniai vyks į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N. ir kad šios kelionės išlaidos bus apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų bei kad festivalio rėmėjas AB „S. p.“ neatlygintinai keltu perkels transportą, o keleiviams yra nustatytas 2,90 Lt dydžio kelto mokestis, nurodė K. meno mokyklos mokytojoms R. A. ir N. K. iš moksleivių surinkti po 20 Lt, sakydama, kad pinigai reikalingi susimokėti už mokinių perkėlimą keltu, R. A. ir N. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio mėn. 29 d., įvykdžius mokyklos direktorės nurodymą bei iš mokinių surinkus po 20 litų – iš viso 640 Lt, ir perdavus juos D. S., ji nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 640 Lt, surinktų iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių, 2011 m. balandžio mėn. 29 d. vykusių į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N., t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

215Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja BK 190 straipsnio 1 dalies redakcija (2014-12-18 įstatymas Nr. XII-1481), numatanti, jog nedidelės vertės turtas laikomas, kai jo vertė viršija 3 MGL (anksčiau buvo 1 MGL), bet neviršija 5 MGL (anksčiau buvo 3 MGL) dydžio sumos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924 Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtintas bazinės socialinės išmokos dydis (minimalaus gyvenimo lygio MGL dydis) – 38 (trisdešimt aštuoni) eurai. Taigi remiantis šiomis nuostatomis, nuo 2015 m. sausio 1 d. nedidelės vertės turtas yra kai jo vertė viršija 114 Eur (393,62 Lt), tačiau neviršija 190 Eur (656,03 Lt). Šiuose epizoduose D. S. veika iš BK 183 straipsnio 1 dalies (patikėto turto – 555 litų pasisavinimo) perkvalifikuojama į BK 183 straipsnio dalį), o veika iš BK 182 straipsnio 1 dalies (apgaule įgytų 640 litų) perkvalifikuotina į BK 182 straipsnio 3 dalį, nes patikėto turto ir apgaulės būdu pasisavinto turto vertė neviršija 5 MGL dydžio sumos.

216Baudžiamasis kodeksas nustato įtariamo ar kaltinamo nusikaltimo padarymu asmens baudžiamojo persekiojimo ir baustinumo ribas laiko atžvilgiu. Tokia nuostata įstatyme įtvirtinta atsižvelgiant į bausmės paskirtį, nes praėjus ilgesniam laikui nuo nusikaltimo padarymo paskirta bausmė nepasiektų įstatyme numatytų tikslų. Šios taisyklės išimtys numatytos už veikas, konkrečiai išvardytas BK. Pagal BK 95 straipsnį asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis taikoma, kai yra atitinkamų sąlygų visuma: a) yra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas; b) asmuo šio termino laikotarpiu nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo; c) nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

217D. S. kaltinama paskutinę nusikalstamą veiką padariusi 2011 m. birželio 7 d., o sutinkamai su BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas jeigu yra praėję treji metai, kai buvo padarytas baudžiamasis nusižengimas. Šiuose epizoduose D. S. atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

218Pagal BK 182 straipsnio 3 dalį ir 183 straipsnio 3 dalį ikiteisminis tyrimas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimui. Nagrinėjamojoje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl kitų nusikalstamų veikų, nebuvo paduotas nei vieno iš nukentėjusiojo skundų. Nutarimas pradėti ikiteismini tyrimą negali būti prilyginamas prokuroro reikalavimui pradėti ikiteisminį tyrimą dėl aukščiau minėtų nusikalstamų veikų.

219N. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, į tikrą dokumentą - 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis.

220V. Z. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2010-03-10 iki 2010-05-31, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, į tikrą dokumentą-2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis.

221L. J. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. kovo mėn. 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, į tikrą dokumentą - 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis.

222Inkriminuojamų veikų padarymo metu galiojo 2004-07-05 BK 95 straipsnio redakcija (įstatymas Nr. 108-4030 2004-07-13), kurio 1 dalies 1 punkto b. papunktyje nurodyta, jog apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas jeigu yra praėję penkeri metai, kai buvo padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas. Šiuose epizoduose N. B., V. Z., L. J. atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Byloje nustatyta, jog kaltinamosios savo individualiuose darbo dienynuose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis.

223Pažymėtina ir tai, kad baudžiamosios atsakomybės senaties institutas siejasi su nekaltumo prezumpcija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje, BPK 44 straipsnio 6 dalyje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose: Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencijos) 6 straipsnio 2 dalyje, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 2 dalyje.

224Teismas nepasisako kaip turėtų būti vertinama N. B., V. Z., L. J., veika minėtuose epizoduose, nes Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau EŽTT), aiškindamas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo nuostatas, yra konstatavęs, kad nekaltumo prezumpcija pažeidžiama, jeigu teismo sprendimas, susijęs su asmeniu, kaltinamu nusikalstamos veikos padarymu, atspindi nuomonę, jog jis yra kaltas, neįrodžius jo kaltumo pagal įstatymą. Pakanka, kad (net nesant jokių formalių išvadų) būtų tam tikrų samprotavimų, leidžiančių manyti, jog teismas laiko kaltinamąjį kaltu. Turi būti daromas esminis skirtumas tarp aiškaus teismo paskelbimo, nesant galutinio nuosprendžio, kad asmuo padarė atitinkamą nusikaltimą, ir teiginio, kad kažkas yra tiesiog įtariamas padaręs nusikaltimą (t. y. vadinamasis įtarimo būklės aprašymas). Pirmaisiais sprendimais pažeidžiama nekaltumo prezumpcija, tuo tarpu antruosius EŽTT daug kartų pripažinęs atitinkančiais Konvencijos 6 straipsnį (Minelli; Englert; Nölkenbockhoff; Capeau v. Belgium, no. 42914/98, § 25, ECHR 2005-I, Vulakh and others v. Russia, no. 33468/03, judgment of 10 January 2012 ir kt.).

225Dėl veikos pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (16703,89 Lt. (4841,7 eurų) ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų ir 1500 zlotų (pagal to meto kursą - 1251,33 litų) (376,7 eurų) patikėto turto pasisavinimo vertinimo.

226Nagrinėjamojoje byloje D. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog, būdama valstybės tarnautoja- ( - ) rajono K. meno mokyklos direktore, susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojomis N. B., L. J., R. G., duodama joms neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., klastodama 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn., bei 2010 m. sausio-rugpjūčio mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o N. B., L. J., R. G., klastojant savo 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienynus, pasisavino 8400,47 Lt. ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

227Tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d. susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojais L. F., J. G., V. Z., duodama jiems neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės mėn. 31 d., klastodama 2010 m. kovo-gegužės mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą - 3254,29 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų,

228Tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytoju J. G., duodama jam neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės mėn. 31 d., Š. rajono K. meno mokyklos patalpose, klastodama 2010 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio-gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o J. G. klastojant 2010-2011 m. savo individualaus darbo su mokiniais dienyną, pasisavino 5049,13 Lt, Š. rajono K. meno mokyklai iš Š. rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

229Viso D. S. pasisavino 16703,89 Lt. Š. rajono K. meno mokyklai iš Š. rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

230N. B. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog būdama Š. rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio, 2010 m. sausio-gegužės mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., pasisavinti kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą -2948,36 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

231V. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., kaip mokyklos direktorei, pasisavinti patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą-1406,20 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

232L. J. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. kovo 15 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėnesio ir 2010 m. sausio-kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., pasiavinti patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą - 2036,11 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

233L. F. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010-03-10, susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir jos 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, padėjo mokyklos direktorei D. S., kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 1262,17 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

234R. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog, būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d., veikdama kartu su mokyklos direktore D. S., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio, 2010 m. sausio-rugsėjo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., pasisavinti kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą - 3416,00 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

235J. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinamas, jog, būdamas ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytojas, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., veikdamas kartu su mokyklos direktore D. S., klastodamas 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S., pasisavinti 585,92 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

236Tęsdamas nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., klastodamas 2010-2011 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. rugsėjo-gruodžio bei 2011 m. sausio-gegužės mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti, kaip mokyklos direktorei, patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą - 5049,13 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų.

237Be to D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t. y. 2010 m. birželio mėn. 9-14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos chorui tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėjus 1500 zlotų (pagal to meto kursą - 1251,33 litų) piniginį prizą, ji iš festivalio organizatorių perėmė pinigus ir nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, tokiu būdu D. S. pasisavino jos kaip mokyklos direktorės žinioje buvusį svetimą turtą – 1500 zlotų (pagal to meto kursą - 1251,33 litų) piniginį prizą, kurį K. meno mokyklos choras laimėjo 2010 m. birželio mėn. 9-14 d. tarptautiniame chorų konkurse K.

238BK 2 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos, reiškiančios, jog pagal BK atsako asmuo, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką, atitinkančią baudžiamojo įstatymo numatyto nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma (BK 2 straipsnio 4 dalis). Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Remiantis baudžiamosios teisės teorija ir teismų praktika, baudžiamojoje byloje turi būti nustatyta kaltininko padarytos veikos atitiktis Baudžiamojo kodekso Specialiojoje dalyje numatytai atitinkamos nusikalstamos veikos sudėčiai, turi būti nustatomi ir įrodomi nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, nurodyti baudžiamajame įstatyme. Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir remiantis įstatymo reikalavimais įvertintų įrodymų visuma.

239Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad nusikalstamomis veikomis įstatyme gali būti pripažintos tik tokios veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų yra daroma žala arba dėl šių veikų kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos pačios griežčiausios priemonės – bausmės. Kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi nuomonės, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos, ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011; Nr. 2K-P-183/2012; Nr. 2K-7-251/2013; Nr. 2K-451/2014; Nr. 2K-518/2014 ir kt.).

240Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis.

241Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Organizuota grupė gali susiformuoti rengimosi padaryti nusikaltimą stadijoje arba jau pradėtos ar tęsiamos veikos metu. Nustatant organizuotos grupės buvimą atsižvelgtina į rengto ar padaryto nusikaltimo (ar nusikaltimų) pobūdį ir sudėtingumą, ar grupės nariai aptarė jo padarymo būdą, vietą, laiką ir kitus svarbius momentus, susitarė dėl kiekvieno užduoties ar vaidmens, numatė priemones, padedančias paslėpti nusikaltimo pėdsakus bei išvengti atsakomybės, ir pan. Inkriminuojant atskiram bendrininkui organizuotos grupės aplinkybę, būtina, kad šis suprastų priklausąs tokiai grupei.

242Organizatorių, kaip vieną iš bendrininkų rūšių, apibūdina BK 24 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad organizatorius – tai asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs. Įstatymų leidėjas, pateikdamas nusikaltimo organizatoriaus sampratą, nurodo baigtinį alternatyvių veiksmų sąrašą, kurių bent vieną atlikęs asmuo laikomas organizatoriumi. Asmuo laikomas organizatoriumi ne tik tada, kai: suburia organizuotą grupę, ar jai vadovauja, ar koordinuoja jos narių veiklą; suburia nusikalstamą susivienijimą, ar jam vadovauja, ar koordinuoja jo narių veiklą, bet ir tada, kai parengia nusikalstamą veiką ar jai vadovauja.

243Nusikaltimo organizatorius – bendros nusikalstamos veikos vadovas, pasižymintis aktyviais organizaciniais veiksmais. Esminis tokio bendrininko požymis yra tas, kad jis suvienija ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, kuria nusikalstamos veikos planus, numato jos įvykdymo būdus, priemones (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-102/2009).

244Atsižvelgiant į BK 24 straipsnio 6 dalies nuostatas padėjėju pasisavinant svetimą turtą laikytinas asmuo, kuris padėjo daryti nusikalstamą veiką teikdamas priemones. Toks asmuo sąmoningai suteikia pagalbą, sudarančią realias galimybes veikti kitiems bendrininkams, ir šiais veiksmais prisideda prie bendros veiklos priežastinio ryšio su nusikalstamais padariniais, tų padarinių siekdamas. Apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį. Pagal teismų praktiką nustatant kaltę būtina atsižvelgti ne tik į kaltininko parodymus, tačiau įvertinti ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius t. y. atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-76/2007). Bendrininkavimui papildomai būtina nustatyti asmenų veikos bendrumą; susitarimą daryti nusikalstamą veiką kartu bei bendrą tyčią, t. y situaciją, apibūdinamą teiginiu – „aš žinau, kad tu žinai, kad aš žinau,“ kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-455/2012).

245Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto, turtinės teisės pavertimas savo turtu ar savo turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Neatlygintinas svetimo turto, turtinės teisės pasisavinimas reiškia, kad kaltininkas šį turtą pasisavina, neatlygindamas jo vertės ar atlygindamas aiškiai neteisingai. Esminis turto pasisavinimo požymis, skiriantis šią nusikalstamą veiką nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, yra tai, kad šią veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus pasisavinamo turto atžvilgiu. Kaltininkas su jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu (turtine teise) pradeda elgtis kaip su nuosavu ir taip pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, toks turtas (turtinė teisė) iš teisėto kaltininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. faktiškai yra pasisavinamas, taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas, siekia turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise), taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Įgaliojimai turtui (turtinei teisei) kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais pagrindais, t. y. esant civiliniams, darbo ar kitiems teisiniams santykiams. Tyčinė kaltė, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodytas ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Turto pasisavinimo sudėtis yra materiali, kaltei, būdingai šiai nusikalstamai veikai, konstatuoti nepakanka bendrovei priklausančių pinigų laikymo, tvarkymo ir saugojimo tvarkos nepaisymo. Svarbu nustatyti ir tai, ar šios tvarkos nesilaikymas yra susijęs su kaltininko numatymu, kad bendrovė šių pinigų neteks, ir to siekimu. Apie tokį kaltės turinį byloje gali būti sprendžiama atsižvelgus į įvairias objektyvias byloje nustatytas aplinkybes, inter alia, kaip kaltininkas elgėsi su jam patikėtu ar žinioje buvusiu turtu, koks buvo turto teisinis režimas, kaip kaltininkas pažeidė esmines jam nustatytas turto patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygas, kokią veiksmų laisvę patikėdamas turtą šio turto savininkas suteikė kaltininkui, ar įmonei buvo padaryta žalos ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012, 2K-13-693/2013, 2K-138/2014, 2K-382-489/2015, 2K-91-788/2016).

246Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014, 2K-455/2014, 2K-525-648/2015).

247Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog K. meno mokykloje 2009-2011 m. kelios mokytojos išleidžiamos gimdymo ir vaiko priežiūros atostogoms. Vietoje atostogaujančių mokytojų, nauji mokytojai nepriimami. Atostogaujančių mokytojų turėtos pamokos išskirstomos kitiems meno mokyklos mokytojams, jiems dirbant padidintu darbo krūviu. Moksleivių mokymas vyksta įprastu ritmu, nei vienas moksleivis, byloje apklaustas liudytoju, nepatvirtino, kad būtų nevykusios pamokos ar būtų sumažintas pamokų kiekis. Mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo direktoriaus pavaduotoja A. V.. Kaltinamoji D. S. akomponuoja moksleiviams, R. G. ir J. G. atlieka kitus darbus, nei numatyta sutartyse. 2012-09-28 specialisto išvadoje Nr. 5-4/88 (6 t. 50-91 b. l.) konstatuota, jog nuo 2008-01-01 iki 2011-12-31 lėšas, gautas iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos, panaudojo pagal paskirtį ir biudžeto išlaidų sąmatą, t. y. darbo užmokesčiui skirtos lėšos tam ir panaudotos. Nenustatyta, kad jos buvo mokomos už neatliktus darbus.

248D. S. kaltinama vieno nesunkaus nusikaltimo padarymu, kaltinama kaip organizatorė, tačiau nenurodyta, kuo pasireiškė, jos kaip organizatorės vaidmuo. Teismas dėl pareikšto kaltinimo, kaip organizatorės, plačiau nepasisako, nes pareikštas kaltinimas negali būti traktuojamas kaip organizuotos grupės sukūrimas nusikalstamoms veikoms daryti.

249N. B., V. Z., L. F., L. J., R. G. ir J. G. kaltinami kaip padėjėjai padaryti nusikalstamą veiką, tačiau neatskleista, kuo jų, kaip padėjėjų, vaidmuo pasireiškė. Byloje nenustatyta, kad kaltinamieji būtų iš anksto susitarę padėti kaltinamajai D. S. neteisėtai pasisavinti (už neatliktus darbus) jai patikėtą turtą. Nors kaltinamosios N. B., V. Z., L. F. ir teigia, kad dalį atlyginimo perduodavo D. S., tačiau buvo įsitikinusios, jog tai daro teisėtai, už D. S. atliktą darbą. Kaltinamieji L. J., R. G. ir J. G. neigia dalį atlyginimo perduodavę D. S., o jų parodymams paneigti nesurinkta jokių įrodymų, todėl kaltinamieji N. B., V. Z., L. F., L. J., R. G. ir J. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį išteisintini, kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kaltinamųjų N. B., V. Z., L. F., L. J. atžvilgiu dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas, tačiau teismas jo netaiko, nes šioje dalyje juos išteisina.

250Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Pateiktuose kaltinimuose nenurodyta kuo pasireiškė neteisėtas, neatlygintinas turto pavertimas savo turtu, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Tai, kad buvo atliekami darbai kitokie nei nurodyta darbo apskaitos žiniaraščiuose, automatiškai nereiškia neatlygintino turto – darbo užmokesčiui skirtų lėšų, pasisavinimo. Galima kelti klausimą dėl drausminių nuobaudų taikymo, bet ne dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo.

251D. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, R. G. ir J. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio dalį išteisintini kaip, nepadarę veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

252D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t.y. 2010 m. birželio mėn. 9-14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos chorui tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėjus 1500 zlotų (pagal to meto kursą - 1251,33 litų) piniginį prizą (kaltinime nenurodant kas prizą laimėjo, K. meno mokykla ar konkurse dalyvavęs kolektyvas), ji iš festivalio organizatorių perėmė pinigus ir nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą.

253Kaltinimas D. S. grindžiamas tuo, jog ji 1500 zlotų neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą. Kaltinime nenurodyta pagal kokį grynųjų pinigų priėmimo kvitą ji tai turėjo padaryti. Ar laimėjus konkurse piniginį prizą, išduodami kokie dokumentai, kokia tvarka išduodami grynųjų pinigų priėkimo kvitai (kaltinime tai nenurodyta).

254Teismo posėdyje, raštu pateiktuose parodymuose, D. S. nurodo, jog pateiktame 2012-12-05 (8 t., 40-120 b. l.) D. S. daiktų, dokumentų pateikimo protokole, yra 1500 zlotų ( - ) banko valiutos keitimo dokumentas (8 t., 70 b. l.) , kuriame nurodoma suma -1269.45 lt. Dėl piniginio prizo 1500 zlotų panaudojimo pateikti išsamūs parodymai, išlaidų, valiutos pardavimų kvitai ir kt. pateisinantys dokumentai. Jie pristatyti 2012-12-05 dieną jos, liudytojo apklausos metu tyrėjai R. V., kuri surašė daiktų, dokumentų pateikimo protokolą. Iš šių pinigų buvo sumokėtas dalyvio mokestis konkursui 250 eurų Č. ir 1000 Č. kronų kelionei į Č. : 1. valiutos pirkimo kvitas Nr. ( - ) (1500 zlotų iškeista į litus - gauta 1269.45); kasos pajamų orderis Nr. ( - ); valiutos keitimo sutartis Nr. ( - ) (250 eurų dalyvio mokestis); mokėjimo nurodymas užsienio valiuta Nr. ( - ) (pavedimas 250 eurų ir 50 litų komisinis mokestis 2010-12-15 viso išleista 915.33 lt); valiutos pirkimo kvitas Nr. ( - ) (nupirkta 1000 czk 2011-06-03 už 150 lt. + 3 lt komisinis mokestis viso 153 lt.). (1500 zlt) -1269.45 lt- 915.33 lt- 153.00 liko 201 lt., kurie buvo panaudoti sekančiai: 2013-03-28 vykusios apklausos metu sakė, kad neprisimena kiek pinigų (80 ar 100 lt.) H. M. pareikalavo iš jos vykstant į K. 2011-03-10 dieną dainų konkursą „V. v.“ dalyvio mokesčiui sumokėti. Iš direktoriaus 2011-03-09 įsakymo Nr. MK- 36 galima nustatyti, kad šiuo įsakymu buvo apmokėtos tik kelionės išlaidos. Dalyvio mokestis pagal vykusio konkurso nuostatus buvo nustatytas 10 lt, tačiau jokio dokumento (sąskaitos-faktūros) H. M. nepateikė. (Direktoriaus 2011-03-09 įsakymas Nr. MK- 36). 2012-12-05daiktų, dokumentų pateikimo protokole (8 t., 40 b. l.) užfiksuota, jog D. S. pateikė daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Tarp pateiktų dokumentų: 2010-12-15 valiutos pirkimo kvitas (8 t., 70 b. l.) dėl 1500 PLN keitimo į 1269.45 LTL; 2010-12-15 valiutos keitimo sutartimi (8 t., 72 b. l.) 865.33 LTL keičiami į 250 EUR. 2010-12-15 mokėjimo nurodymas užsienio valiuta (8 t., 73 b. l.) 250 EUR sumokoma kaip dalyvio mokestis konkursui Č. ; valiutos pardavimo kvitas (8 t., 74 b. l.), kuriuo patvirtinamas 1000 CZK pirkimas už 153 LTL.

255Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011 ir kt.). Nagrinėjant baudžiamųjų ir civilinių teisinių santykių atribojimo klausimą turto pasisavinimo ir iššvaistymo bylose, teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad sudarant sutartis dėl materialinių vertybių paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali peraugti į baudžiamuosius teisinius santykius tik esant tam tikroms sąlygoms. Tos sąlygos siejamos su sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyviu pasunkinimu, vienos iš sutarties šalių sąmoningais veiksmais, užkertančiais kelią sutarties vykdymui. Tais atvejais, kai kyla abejonių, ar kaltininko veika atitinka nusikaltimo (turto pasisavinimo) požymius, ar turi būti taikoma civilinė teisinė atsakomybė, atsižvelgiama į tai, ar kaltininkas sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas (pvz., sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, kaltininkas nuslėpė nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie turimas dideles skolas ar nemokumą, vengdamas prievolės perleido savo turtą kitiems asmenims, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, ir pan.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-388/2007, 2K-93/2013, 2K-285/2013, 2K-378/2014).

256Vadovo neteisėtas disponavimas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu, šio turto paėmimas pats savaime dar nereiškia, jog yra padaryta BK 183 straipsnyje numatyta nusikalstama veika. Būtinasis turto pasisavinimo požymis yra turtinės žalos nukentėjusiajam padarymas. Kvalifikuojant vadovo veiką kaip turto pasisavinimą, reikia įvertinti, ar neteisėtai disponuojant įstaigos turtu ar jį paimant, įstaigai buvo padaryta turtinė žala. Ši žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis. Nors šiais pinigais disponuojama neteisėtai, tačiau tokiu disponavimu turtinė žala įstaigai nepadaroma ir paprastai tai negali būti laikoma turto pasisavinimu BK 183 straipsnio prasme (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-P-78/2012). Teismo apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados dėl kaltinamojo kaltumo padarius nusikalstamą veiką turi būti pagrįstos patikimais ir pakankamais įrodymais. Abejonės dėl nusikalstamos veikos įrodytumo, kai jų nebegalima pašalinti, aiškinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161-788/2015). Kaltinant asmenį padarius konkrečią nusikalstamą veiką, kiekvienu atveju turi būti nustatyta konkrečios nusikalstamos veikos objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma.

257Esant tokioms faktinėms aplinkybėms D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį išteisintina, kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

258 BK 182 straipsnio nuostatų taikymo

259D. S. kaltinama padariusi tirs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, jog apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t.y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, žinodama, kad reikalingos išlaidos bus apmokėtos iš K. meno mokyklos meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, mokyklos paramos sąskaitos, 2 proc. pajamų mokesčio lėšų, rinko iš mokinių tėvų (moksleivių kelionėms į L. ir Č. ), mokyklos darbuotojų ir mokytojų (mokyklos jubiliejui paminėti) pinigus, nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos surenkamąją sąskaitą ir neįtraukė į mokyklos apskaitą ir tokiu būdu savo naudai įgijo svetimą turtą - 4500 Lt. kelionei į tarptautinį chorų konkursą K., 13500 Lt. kelionei į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.), 3000 Lt. K. meno mokyklos jubiliejui paminėti.

260Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Sukčiavimo objektyvieji požymiai BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Sukčiavimo nusikaltimo pasekmė – neteisėtai įgyjamas turtas ar teisė į jį. Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos – apgaulės panaudojimas ir neteisėtas svetimo turto įgijimas. Sukčiavimo sudėtis yra materiali. Nusikaltimas yra baigtas, kai dėl panaudotos apgaulės suklaidintas nukentėjusysis netenka turto ar teisės į turtą, negaudamas už jį tolygaus ekvivalento, o kaltininkas jį neteisėtai užvaldo, paverčia savo ar kitų trečiųjų asmenų nuosavybe. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų nusikaltimų ir civilinės teisės pažeidimų bei darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant įgyti (užvaldyti) svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto ar turtinės teisės į jį įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo būdas. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo, asmens, kurio žinioje yra turtas, ar asmens, turinčio teisę priimti privalomus vykdyti sprendimus, suklaidinimas dėl kaltininko asmenybės, jo ketinimų, turimos tariamos teisės į turtą, taip pat dėl teisės disponuoti turtu, ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui arba konstatuoti tokią teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Turto savininkas ar valdytojas gali būti kaltininko suklaidinamas įvairiais būdais, tačiau visų jų esmė pasunkinti asmens, užvaldžiusio turtą, nustatymą arba padaryti problemišką pažeistos teisės atkūrimą. Apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7-255/2012, 2K-161/2013, 2K-7-27-746/2015, 2K-27-648/2016, 2K-71-677/2016, 2K-165-489/2016).

261Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui nepakanka apgaulės nustatymo bei turto užvaldymo fakto, nepaliekant nukentėjusiajam tolygaus užvaldytam turtui piniginio ar daiktinio ekvivalento. Ne mažiau svarbūs nusikaltimo subjektyvieji požymiai, visų pirma kaltė, pasireiškianti tyčia.

262Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog prieš mokinių keliones į tarptautinius chorų festivalius, K. meno mokykloje buvo kviečiami į šiuos konkursus vykstančių mokinių tėvų surinkimai, kurių metu buvo aptariamos kelionės ir jų išlaidos, mokinių tėvai neprieštaraudavo dėl pasiūlytų išlaidų, pinigus perduodavo vaikams, kad jie juos atiduotų mokytojams, arba perduodavo patys, pinigų priėmimo dokumentų nereikalaudavo. Iki baudžiamosios bylos iškėlimo, mokinių tėvams nekildavo abejonių dėl netinkamo pinigų panaudojimo, nes kelionėse vykdavo mokinių ekskursijos. Prieš K. meno mokyklos jubiliejų buvo sukviestas susirinkimas, kurio metu buvo aptarta kas ir kokias pinigų sumas mokės. Mokyklos jubiliejus įvyko, buvo surengtos vaišės, meninė programa, mokyklos jubiliejuje dalyvavo pinigus davę asmenys. Nei viename iš kaltinime pateiktų epizodų piniginės lėšos nebuvo renkamos K. meno mokyklai, buvo renkama konkrečiam įvykiui – kelionėms, mokyklos jubiliejui paminėti. Surinktos piniginės lėšos nebuvo finansinė parama K. meno mokyklai, tai buvo konkrečiam tikslui renkamos piniginės lėšos.

263Pateiktuose kaltinimuose, nepasisakyta ar surinktos lėšos buvo surinktos K. meno mokyklos vardu, K. meno mokykla šiuose epizoduose nepatraukta civiliniu ieškovu, o tai reiškia, jog jai turtinė žala nebuvo padaryta, nepateikta kokios pinigų sumos buvo išlestos mokinių kelionėse į tarptautinius konkursus, kiek buvo išleista mokyklos jubiliejui paminėti, apsiribota nurodant, jog D. S. nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus (kokius) neįnešė grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą (koks numeris) ir neįtraukė į mokyklos apskaitą (kaip tai turėjo padryti), apsiribota, jog visas surinktas pinigines lėšas apgaulės būdu pasisavino kaltinamoji D. S.. Nei vienas iš nukentėjusiųjų nesikreipė su pareiškimu į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo D. S. (nukentėjusiais buvo pripažinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų iniciatyva). Ikiteisminio tyrimo pareigūnų buvo kviečiami pagal įsakymuose nustatytų asmenų pavardes. Byloje nei vienas iš nukentėjusiųjų neteikė civilinio ieškinio (pripažinimas civiliniu ieškovu, nereiškia civilinio ieškinio pateikimo), nenurodė kokią turtinę žalą patyrė. Be to dalis nukentėjusiųjų civilinių ieškinių nepareiškė, dalis savo turtinių reikalavimų atsisakė teismo posėdžių metu.

264Sprendžiant, ar asmens veika, nevykdant arba netinkamai vykdant iš sutarčių kylančias pareigas, užtraukia civilinę atsakomybę, ar ši veika laikytina sukčiavimu, svarbu atsižvelgti ir į tai, kokius ketinimus turėjo asmuo, sudarydamas tokias sutartis. Sukčiavimo atveju asmuo, sudarydamas sutartis su nukentėjusiaisiais, neketina vykdyti iš sutarčių kylančių pareigų, o tik siekia suklaidinti nukentėjusiuosius dėl savo tikslų ir taip neteisėtai įgyti svetimą turtą.

265Pažymėtina, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Nusikalstamos veikos – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės. Taigi kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ir pan.). Antai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).

266Įvertinęs byloje ištirtus įrodymus, teismas konstatuoja, kad tarp nukentėjusiųjų, kurie perdavė pinigus meno mokyklos moksleivių kelionėms ir K. meno mokyklos jubiliejui paminėti susidarė civiliniai teisiniai santykiai (jeigu jie galvoja, kad duoti pinigai buvo panaudoti netinkamai), todėl D. S. visuose (trijuose) epizoduose išteisintina kaip nepadariusi veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

267 Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo

268D. S. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, kad laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės mėn. 31 d., į tikrą dokumentą – 2009-2010 metų L. F. individualaus darbo dienyną, už L. F., įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad L. F. akomponavo K. meno mokyklos mokinėms ir taip jį suklastojo.

269Be to D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrus dokumentus, t.y. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., į tikrus dokumentus – 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn., 2010 m. sausio-gruodžio mėn., 2011 m. sausio-gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad K. meno mokyklos mokytojai N. B. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės mėn. 31 d. papildomai dirbo 3 pedagogines valandas per savaitę, L. J. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. kovo mėn. 15 d. ėjo papildomas 0,27 etato koncertmeisterės pareigas, R. G. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. ėjo papildomas 0,2 etato koncertmeisterės pareigas, L. F. laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. ėjo papildomas 0,2 etato koncertmeisterės pareigas, V. Z. laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. papildomai dirbo 7 pedagogines valandas, J. G. laikotarpyje nuo 2010 m. kovo 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. papildomai dirbo 3 pedagogines valandas per savaitę, ir taip juos suklastojo.

270Kaltinamoji D. S. kalta dėl šių pareikštų kaltinimų neprisipažino.

271Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.). Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014, 2K-455/2014, 2K-525-648/2015).

272Byloje nepateiktas nei vienas objektyvus įrodymas, jog D. S. būtų padariusi šias jai inkriminuotas nusikalstamas veikas. Iš kaltinamojo akto turinio galima suprasti, jog kaltinimas suklastojus L. F. individualaus darbo dienyną, grindžiamas L. F. parodymais, jog ji tuo metu nepildė savo individualaus darbo dienyno.

2732010-03-10 įsakymu Nr. VK-35 (4 t., 75 b.l.) nuo 2010-03-15 mokytojai L. J. išėjus gimdymo atostogoms buvo paskirti pavaduojantys mokytojai, tarp kurių buvo N. B., J. G., V. Z., L. F.. 2010-09-01 įsakymu Nr. VK-05 (4 t., 169-170 b. l.) K. meno mokyklos direktorės pavaduotojos A. V. įsakymu dėl darbuotojų darbo apmokėjimo už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2011-08-31 buvo mokoma: V. Z. už dainavimą vokaliniame ansamblyje; R. G. už darbą planavimo skyriuje; J. G. už fonogramų rengimą. Už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą K. meno mokykloje atsakinga buvo mokyklos direktoriaus pavaduotoja A. V..

274Neesant byloje įrodymų, pagrinžiančių D. S. kaltę, teismas neturi ką vertinti ir konstatuoja, jog D. S. išteisintina kaip nepadariusi veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

275Be to D. S. kaltinama (4 nusikalstamos veikos), kad suklastojo tikrą dokumentą, t.y. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 28 d., žinodama, kad 2008 m. kovo 29 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų kvartetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų kvarteto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2008 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. MK-41 „Dėl mokinių išvykos į Š.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2008“, vyksiantį 2008 m. kovo 29 d. Š. kultūros centre, vyks 4 K. meno mokyklos mokinės – I. S., I. Ž., J. S., M. S.. Ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 6 d., žinodama, kad 2010 m. balandžio 10 d. į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“ Š. kultūros centre vyks K. meno mokyklos moterų tercetas, kurio kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos moterų terceto kelionės į konkursą išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. MK-42 „Dėl mokinių vykimo į Š.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į vokalinių ansamblių konkursą „Š. a. – 2010“, vyksiantį 2010 m. balandžio 10 d. Š. kultūros centre, vyks 5 K. meno mokyklos mokiniai – D. S., I. Ž., J. S., D. B., A. L.. Ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 15 d., žinodama, kad 2010 m. spalio 16 d. į sakralinės muzikos festivalį „L.“ T. bažnyčioje vyks K. meno mokyklos mokytojų instrumentinė ir vokalinė grupės, kurių kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų instrumentinės ir vokalinės grupių kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. MK-15 „Dėl mokinių išvykos į T.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į sakralinės muzikos festivalį „L.“, vyksiantį 2010 m. spalio 16 d. T. bažnyčioje, vyks 6 K. meno mokyklos mokiniai – I. Ž., S. A., I. G., K. S., M. J., M. K.. Ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 18 d., K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), žinodama, kad 2010 m. lapkričio 20 d. į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“ P. kultūros ir laisvalaikio centre vyks K. meno mokyklos mokytojų vokalinė-instrumentinė grupė, kurios kelionės išlaidos negalėjo būti apmokėtos iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, turėdama tikslą K. meno mokyklos mokytojų vokalinės-instrumentinės grupės kelionės į festivalį išlaidas apmokėti iš meninio ugdymo plėtojimo specialiosios programos lėšų, parengė ir pasirašė 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. MK-16 „Dėl mokinių vykimo į P.“, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad į meninės-kūrybinės veiklos festivalį „R. m.“, vyksiantį 2010 m. lapkričio 20 d. P. kultūros ir laisvalaikio centre, vyks 8 K. meno mokyklos mokinės – J. S., D. S., G. J., R. J., G. K., I. Ž., G. Ž., S. A..

276J. G. kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrus dokumentus, tai yra laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. bei nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad jis dirbo su K. meno mokyklos mokiniais D. B., I. S., J. Ž., V. P., E. L., S. A., S. G..

277R. G. kaltinama tuo, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., į tikrą dokumentą - 2009/2010 metų savo individualaus darbo dienyną įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ji K. meno mokyklos R. filiale akomponavo mokiniams N. K., T. K., D. J., E. B., K. L., I. V., L. B..

278Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Pagal teismų praktiką rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, laikomas dokumentu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-200/2008, 2K-7-251/2013 ir kt.). Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Teismų praktikoje tikro dokumento klastojimas apima veiksmus, kurie pakeičia dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-500/2005, 2K-805/2005), ir intelektualiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-607/2007, 2K-132/2008, 2K-50-648/2015). BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012. 2K-95-511/2016). Apie žalą baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, baudžiamosios atsakomybės taikymo negali lemti vien tik suklastoto dokumento buvimas, o veikos pavojingumas negali būti preziumuojamas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-508/2013, 2K-180/2015). Baudžiamosios atsakomybės klausimas tokiais atvejais spręstinas nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valdymo tvarką, ar dėl tokios veikos jai padaroma žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė, šiais atvejais ar tikrovės neatitinkančios informacijos įrašymas į tikrus dokumentus, įsakymus apie K. meno mokyklos moksleivių vykimą į vokalinių ansamblių konkursus, neteisingų duomenų nurodymas individualaus darbo dienynuose sukėlė teisiškai reikšmingas pasekmes ir pažeidė asmenų teises ar interesus. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas padaromas veikiant tiesiogine tyčia. Kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį būtina nustatyti, kad kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, jog suklastoja dokumentą, galintį sukelti teisinius padarinius, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010 ir kt.).

279Teismas sutinka, jog kaltinamosios D. S., K. meno mokyklos direktorės, įsakymuose, kaltinamųjų J. G. ir R. G., K. meno mokyklos mokytojų individualaus darbo dienynuose, įrašyti duomenys neatitinka faktinių duomenų, kaltinamosios D. S., kaip K. meno mokyklos direktorės, įsakymuose nurodyti moksleiviai nevyko į konkursus, mokytojai J. G. ir R. G. neatliko darbų, įrašytų individualaus darbo dienynuose, t. y. jų veiksmai formaliai atitinka BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos sudėties požymius.

280BK 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnis nustato, kad nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu laikoma ne bet kokia, o tik pavojinga, priešinga teisei veika. Nusikalstamos veikos pavojingumas reiškia, jog tokia veika kėsinamasis į įstatymo saugomas vertybes ir dėl to šioms vertybėms yra padaroma žala ar sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė. Formaliųjų nusikaltimų sudėčių atveju reali žala saugomoms vertybėms gali būti ir nepadaryta, o tik sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė. Padariniai nėra būtinasis nusikalstamų veikų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymis, tačiau sprendžiant baudžiamosios atsakomybės taikymą už šių nusikaltimų, kurie aprašyti formaliąja sudėtimi, padarymą, taip pat svarbu nustatyti, kiek pavojingos padarytos veikos.

281BK 37 straipsnyje nustatyta, kad padaręs nusikaltimą asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme.

282Sprendžiant apie nusikalstama veika padarytą žalą, visų pirma atsižvelgtina į tai, kokį objektą atitinkama BK teisės norma siekiama apsaugoti. BK 300 straipsnyje numatyta veika kėsinamasi į valstybėje nustatytą dokumentų tvarkymo ir jų naudojimo tvarką; tiesioginiu dokumentų suklastojimo objektu pagal kasacinio teismo praktiką laikytina normali valstybės ir savivaldybės institucijų veikla, kuri sutrikdoma dėl netikrų dokumentų pagaminimo, tikrų dokumentų suklastojimo, tikrų ar netikrų dokumentų panaudojimo ar realizavimo, ir teisėti fizinių ar juridinių asmenų interesai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-175/2015, 2K-95-511/2016 ). Todėl BK 300 straipsnyje numatyta veika padaroma žala visų pirma vertintina pagal tai, ar dėl dokumentų suklastojimo buvo pasunkinta normali institucijos veikla arba tam iškilo reali grėsmė, ar buvo pažeisti teisėti fizinių ar juridinių asmenų interesai.

283Vertinant šios nusikalstamos veikos dalyko ypatumus taip pat atsižvelgtina, kokios reikšmės juridinė informacija suklastotame dokumente užfiksuota, dokumento teisinės apyvartos mastą, ar dokumentas patvirtina tik lokaliai (pavyzdžiui, tik įstaigoje) reikšmingus juridinius faktus ar yra skirtas platesnei cirkuliacijai. Kaltininko kaltės turinys, jos forma, rūšis, veikos motyvai, tikslai taip pat turi esminę reikšmę išvadai apie nusikaltimo mažareikšmiškumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-86/2006).

284Nagrinėjamojoje byloje visi dokumentai yra K. meno mokyklos vidiniai (lokaliniai) dokumentai, apie kurių egzistavimą mokyklos bendruomenė sužinojo tik prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, juose nenurodyta kokios pinigų sumos ir kam turi būti išmokėtos ir ar pinigai buvo išmokėti, ir ar K. meno mokyklai ar valstybei (savivaldybei) buvo padaryta turtinė žala. Jais nebuvo sutrikdyta K. meno mokyklos veikla, buvo vykstama į meno konkursus, kur K. meno mokyklos mokytojų meno kolektyvai garbingai pasirodė, nepriėmus naujų mokytojų, mokyklos veikla nebuvo sutrikdyta, nebuvo išleistos papildomos lėšos.

285Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad D. S., R. G. ir J. G. padarytos veikos pagal objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius nėra pasiekusios tokio pavojingumo, kad pagal bendrųjų teisės principų nuostatas (protingumo, proporcingumo, teisingumo) ir BK 37 straipsnyje įtvirtintų nuostatų kontekstą būtų pagrįstas represinių baudžiamosios teisės priemonių (t. y. ultima ratio) taikymas; teisinės atsakomybės formų sistemoje baudžiamoji atsakomybė nėra vienintelė poveikio priemonė teisės pažeidėjui. D. S., R. G. ir J. G. BK 37 straipsnio pagrindu atleistini nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį dėl veikų mažareikšmiškumo.

286Pagal baudžiamąjį įstatymą pilnamečiam asmeniui, atleidžiamam nuo baudžiamosios atsakomybės, remiantis BK 37 straipsnyje numatytu pagrindu, gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės (BK 67 straipsnio 2 dalis). Įvertinus šių priemonių pobūdį ir tai, kad bylos ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas užtruko ilgiau kaip keturis metus, o tai laikytina ilgu bylos nagrinėjimo terminu, vadovaujantis teisingumo ir proporcingumo principais, D. S., R. G., J. G. baudžiamojo poveikio priemonės neskirtinos.

287Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo

288D. S. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, būdama K. meno mokyklos direktore, būdama atsakinga už K. meno mokyklos buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų pateikimą, 2010 m. birželio 9 d., iš ( - ) rajono K. meno mokyklos mokinių ir mokytojų, 2010 m. birželio mėn. 9-14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų konkursą K., surinktų ir jai perduotų 4500 Lt, 2010 m. birželio mėn. 9-14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, K. meno mokyklos choro tarptautiniame chorų festivalyje K. laimėto 1500 zlotų (pagal to meto kursą - 1251,33 litų) piniginio prizo, 2011 m. balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, iš K. meno mokyklos mokytojų ir kitų darbuotojų mokyklos jubiliejui surinktų 3000 Lt, 2011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, K. meno mokyklos jubiliejui paminėti dovanoms gautų 300 Lt grynais pinigais, 200 Lt vertės PC „A.“ čekiais, 55 Lt vertės sieninio laikrodžio, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d., iš K. meno mokyklos mokinių, 2011 m. balandžio mėn. 29 d. vykusių į respublikinį XI Ž. ir K. krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį N., jos nurodymu, mokytojų R. A. ir N. K. surinktų ir jai perduotų 640 Lt, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 7 d., K. meno mokyklos jaunių choro dalyvių, 2011 m. birželio mėn. 7-14 dienomis vykusių į tarptautinį chorų festivalį O. mieste (Č.), surinktų 13500 Lt, nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus neįnešė į K. meno mokyklos specialiosios programos, surenkamąją bei paramos sąskaitas ir neįtraukė į mokyklos apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti K. meno mokyklos turto ir įsipareigojimų dydžio už 2010-2011 m, pažeisdama LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 13 str. 3 d. reikalavimą įrašus apskaitos registruose daryti tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn., 2010 m. sausio-gruodžio mėn. ir 2011 m. sausio-gegužės mėn. K. meno mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie priskaičiuotą 2948,36 Lt dydžio darbo užmokestį N. B., 2036,11 Lt dydžio darbo užmokestį L. J., 3416,00 Lt dydžio darbo užmokestį R. G., 1262,17 Lt dydžio darbo užmokestį L. F., 5635,05 Lt dydžio darbo užmokestį J. G., 1406,20 Lt dydžio darbo užmokestį V. Z., dėl ko negalima iš dalies nustatyti K. meno mokyklos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2009-2011 metus.

289BK 222 straipsnio 1 dalis (apgaulingas apskaitos tvarkymas) numato atsakomybę tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal BK 222 straipsnį atsako asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal B. apskaitos įstatymo 10 straipsnį tai: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartį su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo. Pagal aptariamo įstatymo 11 straipsnį už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra tapačios sąvokos. Pagal B. apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą, o ne tvarkymą. Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnis įpareigoja ūkio subjekto vadovą parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti. Šio įstatymo 21 straipsnis nustato jo atsakomybę už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus. Įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjekto apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus mažosios bendrijos narį ir individualios įmonės savininką. Pagal B. apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, 2K-7-176-303/2015, 2K-138-139/2016).

290Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222 straipsnyje, yra tada, kai šio įstatymo dispozicijoje nurodyta veika padaroma tyčia. Apgaulingos apskaitos tvarkymo tyčios turinį sudaro tai, jog kaltininkas suvokė, kad jis tvarkė apskaitą pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, numatė, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių norėjo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-590/2014).

291K. meno mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildė mokyklos direktorės pavaduotoja A. V.. 2012-09-28 specialisto išvadoje Nr. 5-4/88 (6 t. 50-91 b. l.) konstatuota, jog nuo 2008-01-01 iki 2011-12-31 lėšos, gautos iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos, panaudotos pagal paskirtį ir biudžeto išlaidų sąmatą. 2010 m. vasario 11 d. buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų tiekimo sutartimi Nr. ( - ) (5 t., 115 b. l.) nustatyta, jog ( - ) rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras centralizuotu būdu tvarko K. meno mokyklos buhalterinę apskaitą ir teikia ūkines-technines paslaugas.

292Nagrinėjamojoje byloje D. S., kaip K. meno mokyklos direktorė, netvarkė K. meno mokyklos buhalterinės apskaitos, darbo laiko apskaitos žiniaraščių nepildė. Nenustatyta, kad D. S. būtų davusi neteisėtus nurodymus ( - ) rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro darbuotojams apgaulingai tvarkyti mokyklos buhalterinę apskaitą. Pagal kaltinimą išeitų taip, kad D. S. tyčia apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, neįnešdama surinktų pinigų į mokyklos sąskaitą, taip juos pasisavindama, o pasisavindama mokyklos pinigus, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą (nepateikdama jokių dokumentų, neduodama nurodymų įrašyti į buhalterinę apskaitą melagingų duomenų, apie surinktų pinigų panaudojimą ir pan.). Šiuo ne itin suprantamu ir ne visai logišku kaltinimu teismas negali grįsti D. S. kaltę pagal baudžiamąjį įstatymą. Prielaidomis ir spėlionėmis asmens kaltė grindžiama negali būti, o visi neaiškumai ir abejonės yra aiškinamos kaltinamosios naudai, todėl D. S. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisintina kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

293Dėl BK 228 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija, galiojusi inkriminuojamų veikų padarymo metu) nuostatų taikymo

294Nagrinėjamojoje byloje N. B., V. Z., L. F., R. G., L. J., J. G. kaltinami, jog, būdami valstybės tarnautojui prilyginti asmenys – K. meno mokyklos mokytojai, teikiantys viešąsias paslaugas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami turtinės naudos mokyklos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t.y. N. B. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio, 2010 m. sausio-gegužės mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2948,36 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 2948,36 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų; V. Z. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1406,20 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 1406,20 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų; L. F. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir L. F. 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 1262,17 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 1262, 17 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų; R. G. laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio, 2010 m. sausio-gegužės mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 3416,00 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 3416,00 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų; L. J. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d., susitarusi su mokyklos direktore D. S. ir vykdydama jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2010 m. kovo mėn. 15 d., klastodama 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2009 m. rugsėjo-gruodžio, 2010 m. sausio-kovo mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 2036,11 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai - kas mėnesį - perduodama D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 2036,11 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų. J. G. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 10 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., klastodamas 2009-2010 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. kovo, balandžio, gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 585,92 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodamas D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 585,92 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d., susitaręs su mokyklos direktore D. S. ir vykdydamas jos neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d., ( - ) rajono K. meno mokyklos patalpose, esančiose ( - ), klastodamas 2010-2011 m. individualaus darbo su mokiniais dienyną, o D. S. klastojant 2010 m. rugsėjo-gruodžio mėn. bei 2011 m. sausio-gegužės mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pagal suklastotus dokumentus priskaičiuotą 5049,13 Lt dydžio darbo užmokestį reguliariai – kas mėnesį – perduodamas D. S., padėjo mokyklos direktorei D. S. pasisavinti 5049,13 Lt, ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų. Taip siekdami turtinės naudos direktorei D. S., bei asmeninės naudos sau, t.y. direktorės palankumo atliekant mokytojų pareigas, geresnių darbo sąlygų, pilno darbo krūvio ateinančiais mokslo metais, ir tokias tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudami tarnyba pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokytojo autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojui prilyginto asmens funkcijų esmę.

295Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnyje, yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, sukėlęs padarinius – didelę žalą valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija, galiojusi inkriminuojamų veikų padarymo metu).

296Piktnaudžiavimas, sukėlęs BK 228 straipsnio 1 dalyje nustatytus padarinius, kvalifikuojamas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, jeigu veika padaryta siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, nesant kyšininkavimo požymių.

297Nusikalstamos veikos sudėtį sudaro objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma. Piktnaudžiavimo, numatyto BK 228 straipsnyje, objektyvieji požymiai pasireiškia: 1) pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; 2) pavojingais padariniais – didelės žalos valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui kilimu; 3) priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu. Subjektyviuosius požymius apibūdina: kaltė, tikslas, motyvas. 228 straipsnio 1 dalyje, padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia, o kvalifikuotas piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, padaromas tik tiesiogine tyčia.

298Jeigu dėl piktnaudžiavimo tarnyba ar įgaliojimų viršijimo įstatymo dispozicijoje nurodytų padarinių nekyla arba tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių nėra priežastinio ryšio, BK 228 straipsnis netaikomas.

299Nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, vykdytojas yra specialaus subjekto požymius turintis asmuo – valstybės tarnautojas arba jam prilygintas asmuo. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui.

300Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi padaromas aktyviais veiksmais (turtines vertybes naudojant ne pagal paskirtį, sudarant neteisėtus, nepagrįstus sandorius, eksploatuojant pavaldinių darbą savo interesais, neteisėtai suteikiant sau ar kitiems asmenims lengvatų ar privilegijų ir pan.) arba neveikimu, t. y. veiksmų, kurie, tinkamai atliekant savo pareigas ir įgaliojimus, buvo būtini, neatlikimu.

301Įgaliojimų viršijimas yra įstatymais ir kitais teisės aktais valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui suteiktų įgaliojimų ribų peržengimas. Įgaliojimų viršijimas padaromas tik neteisėtu veikimu. Tai paprastai būna veiksmai, kurie nepriklausė kaltininko kompetencijai; veiksmai, kuriems atlikti reikalingas specialus sprendimas ar leidimas; veiksmai, kurie nebuvo būtini ir kuriuos atlikti buvo galima tik įstatyme ar kitame teisės akte nustatytais atvejais; veiksmai, kurie visiškai uždrausti; ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–104/2013).

302Būtinasis piktnaudžiavimo, kaip nusikaltimo, požymis – padariniai – didelės žalos atsiradimas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. Nesant minėtų padarinių, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar (ir) tarnybos įgaliojimų viršijimas paprastai pripažįstami tarnybiniu (drausminiu) nusižengimu.

303Didelė žala, atsiradusi dėl piktnaudžiavimo, gali būti tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad paprastai didele žala pripažįstami 250 MGL dydį siekiantys turtiniai nuostoliai, tačiau šis dydis nėra privalomas visose bylose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-335/2013, 2K-100/2014). Sprendžiant klausimą, ar turtinė žala yra didelė, atsižvelgiama ne tik į žalos piniginės išraiškos dydį, bet ir į tai, kiek ji reikšminga tokią žalą patyrusiam asmeniui. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jei ji patiriama dėl Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo, kai sumenkinamas valstybės institucijos autoritetas, sutrikdomas šios ar kitos organizacijos darbas ir pan. Toks konstitucinių teisių pažeidimas, valstybės institucijos autoriteto sumenkinimas ar kiti iš esmės žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2007, 2K-7-335/2013, 2K-P-1/2014).

304Nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, vykdytojas yra specialaus subjekto požymius turintis asmuo – valstybės tarnautojas arba jam prilygintas asmuo, kurio sąvoka išaiškinta BK 230 straipsnyje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-100/2014, 2K-7-251/2013, 2K-548-699/2015). Šio straipsnio 3 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo redakcija, galiojusi inkriminuojamų veikų padarymo metu) buvo nurodyta, kad valstybės tarnautojui prilyginamas ir toks asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje ar verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu, ar teikia viešąsias paslaugas. Pagal minėtą BK 230 straipsnio 3 dalies redakciją valstybės tarnautojui prilyginto asmens statusas buvo siejamas su dviem būtinaisiais požymiais: 1) darbu bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje arba vertimusi profesine veikla; ir 2) atitinkamų įgaliojimų turėjimu: administracinių, teisės veikti įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu arba teikti viešąsias paslaugas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 punkte nurodyta, kad viešoji paslauga – tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. Sprendžiant klausimą, ar teiktos paslaugos yra viešosios, būtina įvertinti, ar asmens veikla susijusi su atlikimu teisiškai reikšmingų veiksmų, kuriais buvo siekiama užtikrinti viešąjį interesą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-50-648/2015). Kasacinės instancijos teismo praktikoje konstatuota, kad BK 230 straipsnio 3 dalies prasme tam, ar asmuo laikytinas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, nepakanka vien tik to, kad toks asmuo formaliai atitinka įstatyme įvardytus požymius – dirba juridiniame asmenyje (kitoje organizacijoje) ar verčiasi profesine veikla ir turi administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu, ar teikia viešąsias paslaugas. Taip pat turi būti nustatyta, kad tokia asmens veikla yra susijusi su viešojo intereso užtikrinimu ir šios veiklos nevykdymas ar netinkamas vykdymas reikštų viešojo intereso pažeidimą.

305Viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė. Viešuoju interesu yra laikytinas teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, atspindintis ir išreiškiantis pamatines visuomenės vertybes, kurias paprastai įtvirtina ir saugo Konstitucija. Kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens, grupės asmenų intereso, būtų pažeistos esminės šių asmenų teisės ir laisvės, Konstitucijoje įtvirtintos ir jos saugomos vertybės (pvz., asmens teisė į nuosavybę ir jos neliečiamumas, asmens, jo turto apsauga nuo nusikalstamų kėsinimųsi ir kitų teisės pažeidimų, asmens teisė į gynybą, teisingą, nešališką procesą). Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai (2 straipsnio 3 dalis). Viešieji interesai, kaip įstatymo saugoma vertybė, gali būti suprantami ir kaip visuomenės suinteresuotumas, kad ne tik valstybės tarnautojai, bet ir kiti viešojo ar net privataus sektorių darbuotojai, įgalioti spręsti įvairius visuomenei svarbius klausimus (valstybės tarnautojui prilyginti asmenys), darytų tai nešališkai, teisingai, įstatymų nustatyta tvarka (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-89/2014, 2K-24-895/2015, 2K-50-648/2015).

306Kaltinamieji N. B., V. Z., L. F., R. G., L. J., J. G., būdami K. meno mokyklos mokytojais, neturintys administracinių įgaliojimų, ir neteikeintys viešųjų paslaugų, negali būti laikomi BK 228 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektais. Be to byloje nenustatyta, jog jie būtų veikę bendrininkų grupėje, ir tokiais veiksmais būtų padarę didelę (250 MGL) turtinę žalą. Meno mokyklos veikla nebuvo sutrikusi, moksleiviams pamokos vyko nustatyta tvarka, kaltinime nepasisakyta, kuo pasireiškė didelė neturtinė žala, apsiribota bendrais teiginiais. N. B., V. Z., L. F., R. G., L. J., J. G. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

307D. S. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos), kaltinama, jog būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, siekdama asmeninės ir turtinės naudos artimai giminaitei R. Ž., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, turėdama tikslą K. meno mokykloje valytojos pareigoms įdarbinti artimą giminaitę R. Ž., neteisėtai nurodė K. meno mokykloje valytojų pareigas ėjusioms S. R. ir N. V. parašyti prašymus dėl jų savanoriško perkėlimo iš mokyklos valytojų pareigų į mažiau apmokamas 0,5 etato mokyklos budėtojų pareigas, nuo 2009 m. birželio 2 d. R. Ž. buvo priimta valytojos pareigoms pagrindiniam darbui pagal neterminuotą darbo sutartį, ir kuriai vienintelei iš valytojų laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 2 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. paskyrė 760 Lt dydžio priemoką prie tarnybinio atlyginimo bei 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio priemoką už kiemsargio darbą, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. paskyrė 0,9 tarnybinio kiemsargės atlyginimo dydžio priemoką už papildomą darbininkės darbą, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. paskyrė 1200 Lt dydžio priemoką už papildomą valytojos ir kiemsargės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. paskyrė 90 proc. priemoką prie tarnybinio valytojos atlyginimo už papildomą darbininkės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams, tokiais tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba D. S. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, tuo padarydama didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

308Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. susitarusi ir veikdama kartu su mokyklos mokytojais N. B., L. J., R. G., L. F., J. G. ir V. Z., duodama jiems neteisėtus nurodymus, laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 10 d. iki 2011 m. gegužės mėn. 31 d., klastojant darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pasisavino jai kaip mokyklos direktorei patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą turtą – 16703,89 Lt ( - ) rajono K. meno mokyklai iš ( - ) rajono savivaldybės administracijos biudžeto skirtų lėšų, tokiais tyčiniais veiksmais piktnaudžiaudama tarnyba D. S. pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklai padarė ne mažesnę, nei 16703,89 Lt materialinę žalą ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

309Be to, D. S. kaltinama, kad būdama, valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos direktorė, siekdama asmeninės ir turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. klastojo dokumentus, pasirašydama įsakymus, nustatyta tvarka pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus neįnešdama grynųjų pinigų į K. meno mokyklos specialiosios programos sąskaitą ir neįtraukdama į mokyklos apskaitą, apgaule savo naudai įgydama svetimą turtą, pakenkė ( - ) rajono savivaldybės, ( - ) rajono K. mokyklos įvaizdžiui, sumenkino mokyklos direktoriaus autoritetą, iškraipė valstybės tarnautojo funkcijų esmę, ( - ) rajono K. meno mokyklos bendruomenei (mokiniams, mokinių tėvams ir globėjams, mokytojams, bei kitiems darbuotojams) padarė ne mažesnę, nei 23446,33 Lt materialinę žalą, ir didelę žalą valstybei, ( - ) rajono savivaldybei, K. meno mokyklai.

310Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.

311BK 230 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.

312D. S., būdama ( - ) rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos K. meno mokyklos direktore, nebuvo valstybės tarnautoja, ji kaip mokyklos direktorė buvo valstybės tarnautojui prilygintas asmuo.

313Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog K. meno mokykloje dirbo valytojos R. R. ir N. V., kurios jau buvo pensijinio amžiaus. Buvo numatyta K. meno mokyklos renovacija. Statybininkai už aplinkos tvarkymą atsako tik aptvertos teritorijos ribose. Atliekant renovacijos darbus, padidėja valytojų darbo krūvis. Teismo posėdyje liudytoja (ikiteisminio tyrimo metu nepripažinta nugenėjusiąja, o tai reiškia, jog jai nepadaryta nei turtinė, nei neturtinė žala) S. R. parodė, kad 18 metų dirbo K. meno mokykloje valytoja. Vėliau buvo pervesta dirbti puse etato budinčia. Kaltinamoji D. S. norėjo įdarbinti savo giminaitę, kuri dirbo apie metus laiko. 2009-05-28 S. R. prašymu (4 t., 141 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti į budėtojos pareigas (0,5 etato) nuo 2009-06-01. 2009-06-01 įsakymu Nr. PK-24 (4 t., 142 b. l.) S. R. pervedama iš tarnybinių patalpų budėtos (1 etato) į budėtojos pareigas 0,5 etato nuo 2009-06-01. 2009-05-28 N. V. prašymu (4 t., 143 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti į budėtojos pareigas (0,5 etato) nuo 2009-06-01. 2009-06-01 įsakymu Nr. PK-25 (4 t., 144 b.l.) N. V. pervedama iš tarnybinių patalpų budėtos (1 etato) į valytojos pareigas 0,5 etato nuo 2009-06-01. 2009-06-01 darbo sutartimi Nr. 206 (5 t. 67-68 b. l.) R. Ž. priimama į K. meno mokyklą dirbti valytojos pareigose, mokant 6,25 BMA (677,50Lt) dydžio darbo užmokestį. 2010-09-01 Nr. VK-01 įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 168 b. l.) K. meno mokyklos direktorės pavaduotoja A. V. (o ne D. S. kaip nurodoma kaltinime) skiria R. Ž., valytojai, priemoką 1200 lt. už papildomą darbininkės ir kiemsargės darbą vykstant mokyklos renovacijos darbams nuo 2010-09-01 iki 2010-12-31. 2010-12-30 Nr. VK-27 įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 167 b. l.) K. meno mokyklos direktorė D. S. skiria R. Ž. 90 procentų priemoką prie tarnybinio valytojos atlyginimo nuo 2011-01-03 iki 2011-08-31 padidėjus darbų apimčiai už papildomą darbininkės darbą, vykstant mokyklos renovacijoms darbams.

314Kasacinės instancijos teismas ne kartą pasisakė, kad nepritartina praktikai, kai bet kokie teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atliekamas funkcijas, pažeidimai kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar pakankamai yra duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises ir nubaudžiant teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis. Tokia praktika neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-512/2004, 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-205/2012, 2K-98/2014). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimuose pažymėta, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Nusikalstamos veikos – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.). Be to, Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).

315Net ir sutikus su kaltinimu, jog R. Ž. buvo paskirta per didelis priedas prie atlyginimo, tačiau, vykstant K. meno mokyklos renovacijai, valytojai prisidėjo papildomo darbo ir jeigu jai buvo mokomas per didelis priedas, tai gali D. S. užtraukti drausminę, bet ne baudžiamąją atsakomybę.

316Nenustačius D. S. veikoje nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 straipsnyje, 182 straipsnyje, 300 straipsnyje, todėl ji negalėjo piktnaudžiauti tarnyba. D. S. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos) išteisintina kaip nepadariusi veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

317( - ) rajono savivaldybės administracijos civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

318Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Kai civilinis ieškinys pareikštas ikiteisminio tyrimo metu, ikiteisminio tyrimo metu turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį (BPK 109 straipsnis (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1852 redakcija)). Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti CPK 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016). Nors kaltinamajame akte nukentėjusieji ir pripažinti civiliniais ieškovais, nurodoma, jog jie pateikė civilinius ieškinius, tačiau faktiškai nei vienas iš nukentėjusiųjų civilinio ieškinio nepareiškė.

319K. meno mokyklos dokumentai, kurie saugomi ( - ) apskrities VPK grąžinami K. meno mokyklai.

320Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 297–298 straipsniais, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 307 straipsnio 4 dalimi teismas,

Nutarė

321Išteisinti N. B. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį kaip nepadarius veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

322Baudžiamosios bylos dalį, kurioje N. B. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

323Išteisinti V. Zauraitę pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kaip nepadariusią veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

324Baudžiamosios bylos dalį, kurioje V. Z. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

325Išteisinti L. F. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kaip nepadariusią veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

326Išteisinti L. J. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kaip nepadariusią veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

327Baudžiamosios bylos dalį, kurioje L. J. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

328Išteisinti R. G. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kaip nepadariusią veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

329Pritaikius BK 37 straipsnį R. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atleisti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

330Išteisinti J. G. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, kaip nepadariusį veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

331Pritaikius BK 37 straipsnį J. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atleisti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

332Išteisinti D. S. pagal: BK 24 straipsnio 4 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (L. F. individualaus darbo dienyno klastojimas), 300 straipsnio 1 dalį (darbo laiko apskaitos žiniaraščių klastojimas), 182 straipsnio 1 dalį (4 500 litų pasisavinimo apgaule), 183 straipsnio 1 dalį (laimėto piniginio prizo pasisavinimas), 182 straipsnio 1 dalį (mokyklos jubiliejui surinktų pinigų pasisavinimas), 182 straipsnio 1 dalį (kelionei į Č. surinktų pinigų pasisavinimas), 222 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (3 veikos) kaip nepadariusią veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

333Baudžiamosios bylos dalį, kurioje D. S. kaltinama pagal BK 182 straipsnio 3 dalį (kelionei į N. surinktų pinigų pasisavinimas) ir 183 straipsnio 1 dalį (mokyklos jubiliejui padovanotų daiktų ir pinigų pasisavinimas) nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

334Pritaikius BK 37 straipsnį D. S. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (4 veikos) atleisti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

335Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, K. meno mokyklos dokumentus, laikomus ( - ) apskrities VPK, grąžinti K. meno mokyklai.

336( - ) rajono savivaldybės administracijos civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

337Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. - kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24... 4. N. B., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. (... 5. - kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir183 straipsnio 1 dalį, 300... 6. V. Z., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 7. - kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir183 straipsnio 1 dalį, 300... 8. L. F., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 9. - kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 228... 10. R. G., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 11. - kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300... 12. L. J., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 13. - kaltinama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300... 14. J. G., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 15. - kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, 300... 16. D. S. kaltinama tuo, kad būdama valstybės tarnautoja – ( - ) rajono K. meno... 17. tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 18. tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 19. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpiu... 20. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrus dokumentus, t. y. laikotarpiu nuo... 21. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio... 22. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio... 23. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio... 24. Be to, D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, t. y. ikiteisminio... 25. Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y.... 26. Be to, D. S. kaltinama, kad pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t.... 27. Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y.... 28. Be to, D. S. kaltinama, kad pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t.... 29. Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y.... 30. Be to, D. S. kaltinama, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y.... 31. Be to, D. S. kaltinama, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 32. Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos... 33. Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos... 34. Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos... 35. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 36. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 37. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 38. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 39. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 40. 2010 m. birželio 9–14 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 41. 2011 m. balandžio mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku,... 42. 2011 m. balandžio 15 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku,... 43. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 44. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki... 45. N. B. kaltinama tuo, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja,... 46. Be to, N. B. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje... 47. Be to, N. B. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 48. V. Z. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja,... 49. Be to, V. Z. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje... 50. Be to, V. Z. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 51. L. F. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja,... 52. Be to, L. F. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 53. R. G. kaltinama, kad būdama( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja,... 54. Be to, R. G. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpiu... 55. Be to, R. G. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 56. L. J. kaltinama, kad būdama ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytoja,... 57. Be to, L. J. kaltinama, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra... 58. Be to, L. J. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 59. J. G. kaltinamas, kad būdamas ( - ) rajono K. meno mokyklos mokytojas,... 60. tęsdamas nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 61. Be to, J. G. kaltinamas, kad suklastojo tikrus dokumentus, tai yra laikotarpiu... 62. Be to, J. G. kaltinamas, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo... 63. Kaltinamoji D. S. teismo posėdyje kalta neprisipažino, pateikė raštu... 64. Kaltinamoji N. B. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad... 65. Meno mokyklos jubiliejui paminėti buvo renkama po 80 litų. Buvo susirinkimas... 66. Jos sūnus važiavo į K., prieš kelionę buvo tėvų susirinkimas, kurio metu... 67. Buvo ir yra eilinė meno mokyklos mokytoja ir jokių administracinių... 68. Kaltinamoji V. Z. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad... 69. Prieš meno mokyklos jubiliejų buvo susirinkimas, kurio metu buvo sutarta dėl... 70. Kaltinamoji L. F. teismo posėdyje kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad... 71. Visą laiką dirbo eiline mokytoja.... 72. Kaltinamoji R. G. teismo posėdyje kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo... 73. Buvo ir yra eilinė mokytoja, niekam nevadovavo, jokių administracinių... 74. Kaltinamoji L. J. teismo posėdyje kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo... 75. 2009 m. spalio 10 d. jai buvo nustatytas nėštumas, pradėjo blogėti sveikta.... 76. Kaltinamasis J. G. teismo posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad K.... 77. Nukentėjusysis V. K. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje... 78. Nukentėjusysis R. S. teismo posėdyje parodė, kad yra K. meno mokyklos... 79. Nukentėjusysis E. A. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje 5... 80. Nukentėjusioji R. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokytoja... 81. Mokyklos jubiliejui buvo renkama iš mokytojų po 80 Lt. Nebuvo aiškinama, kad... 82. Nukentėjusioji V. B. teismo posėdyje parodė, kad jos vaikai I. ir L. mokėsi... 83. Nukentėjusioji L. B. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje... 84. Nukentėjusioji V. J. teismo posėdyje parodė, kad jos dukros mokėsi K. meno... 85. Nukentėjusioji J. Š. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje prieš... 86. Nukentėjusysis A. V. teismo posėdyje parodė, kad jo sūnus ir dukra mokėsi... 87. Nukentėjusioji V. K. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra G. K. mokėsi K.... 88. Nukentėjusioji R. V. teismo posėdyje parodė, kad prieš K. meno mokyklos... 89. Nukentėjusioji I. A. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra V. A. važiavo į... 90. Nukentėjusioji N. K. teismo posėdyje parodė, kad kelionės į N. metu... 91. Nukentėjusioji I. D. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje,... 92. Nukentėjusioji L. G. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos... 93. Nukentėjusioji H. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje.... 94. Mokyklos jubiliejui paminėti davė 80 Lt. Kaltinamoji D. S. pasakė, kad... 95. Dėl rūbų gali pasakyti, kad pirko medžiagas, yra sąskaitos-faktūros. O... 96. Nukentėjusioji R. D. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba... 97. Nukentėjusioji E. A. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra S. A. važiavo į... 98. Nukentėjusysis D. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje.... 99. L. prizą laimėjo jaunių choras. Prizas buvo įteiktas vadovei Mockienei.... 100. Nukentėjusysis S. V. teismo posėdyje parodė, kad savo ieškinio atsisako.... 101. Nukentėjusioji A. V. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba 30... 102. Budinčios yra senyvo amžiaus, valytojos gali ir jaunesnės dirbti. Žino, kad... 103. Nukentėjusioji E. A. teismo posėdyje parodė, kad per susirinkimą... 104. Nukentėjusioji A. D. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos... 105. Nukentėjusioji L. G. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra vyko į konkursus... 106. Nukentėjusioji D. S. teismo posėdyje parodė, kad kartu su dukra vyko į... 107. Nukentėjusioji L. T. teismo posėdyje parodė, kad jos ieškinys yra 600 Lt.,... 108. Nukentėjusioji A. J. teismo posėdyje parodė, kad 80 Lt. ieškinį palaiko.... 109. Nukentėjusysis I. B. eismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklos jubiliejui... 110. Valytojas pažinojo, jos dabar nedirba.... 111. Nukentėjusioji I. D. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra K. meno mokykloje... 112. Nukentėjusioji N. K. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra S. Ž. važiavo... 113. Nukentėjusioji G. P. teismo posėdyje parodė, kad dukra M. P. vyko į L. ir... 114. Nukentėjusioji L. U. teismo posėdyje parodė, kad dukra O. U. lankė K. meno... 115. Liudytoja J. S. teismo posėdyje parodė, kad prieš 4 metus jos dukra B.... 116. Liudytojas S. Ž. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje nuo... 117. Liudytoja I. S. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamoji D. S. mama. Meno... 118. Liudytoja D. T. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje.... 119. Liudytoja M. T. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Į... 120. Liudytoja P. T. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Vyko... 121. Liudytoja K. V. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje.... 122. Liudytoja R. U. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje valytoja.... 123. Liudytoja A. U. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje, K.... 124. Liudytoja N. V. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirbo 19 metų... 125. Liudytoja I. Ž. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje... 126. Liudytoja A. J. teismo posėdyje parodė, kad dukra R. J. mokosi K. meno... 127. Liudytoja R. J. teismo posėdyje parodė, kad 2011 m. vasarą vyko į... 128. Liudytoja S. A. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš du... 129. Liudytoja J. B. teismo posėdyje parodė, kad dukra M. B. mokėsi K. meno... 130. Liudytoja M. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokėsi tris... 131. Liudytoja I. G. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje.... 132. Liudytoja M. J. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje groti... 133. Liudytoja M. J. teismo posėdyje parodė, kad nuo 2000 m. mokėsi K. meno... 134. Liudytojas V. P. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Grojo... 135. Liudytoja D. S. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokėsi nuo... 136. Liudytoja D. J. teismo posėdyje parodė, kad per K. meno mokyklos mokytojų... 137. Liudytojas M. Keras teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje.... 138. Liudytojas T. K. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokosi groti... 139. Liudytojas N. K. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje mokosi... 140. Liudytojas V. K. teismo posėdyje parodė, kad mokantis K. meno mokykloje.... 141. Liudytoja G. K. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Mokosi... 142. Liudytoja A. K. teismo posėdyje parodė, kad tyrėja buvo apklausė jos... 143. Liudytoja A. B. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokyklos K.... 144. Liudytoja K. L. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš... 145. Liudytojas L. P. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje. Teko... 146. Liudytoja M. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje.... 147. Liudytoja U. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje.... 148. Liudytoja S. R. teismo posėdyje parodė, kad 18 metų dirbo K. meno mokykloje... 149. Liudytoja L. V. teismo posėdyje parodė, kad jos dukra K. V., mokosi K. meno... 150. Liudytojas J. B. teismo posėdyje parodė, kad... 151. kaltinamąją D. S. pažįsta, kadangi ji vadovavo K. meno mokyklai , o UAB... 152. Liudytoja E. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklai yra siuvusi... 153. Liudytoja L. T. teisumo posėdyje parodė, kad jos vaikai mokosi K. meno... 154. Liudytoja R. A. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje 2010 m. dirbo... 155. Į fondą kiekvieną mėnesį buvo renkama po 5 Lt. Jie buvo skirti visokioms... 156. Dirba R. filiale. Mokė groti kanklėmis. Kaltinamoji D. S. akomponuodavo, L.... 157. Liudytoja J. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš... 158. Liudytoja I. B. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė prieš du... 159. Liudytoja D. B. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. mokėsi K. muzikos... 160. Liudytoja D. Č. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. muzikos mokykloje.... 161. Liudytoja A. G. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė 2011 m.... 162. Liudytoja S. G. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje... 163. Liudytojas A. M. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje... 164. Liudytojas A. N. teismo posėdyje parodė, kad dirba Š. D. muzikos mokyklos... 165. Liudytoja E. L. teismo posėdyje parodė, kad mokosi K. meno mokykloje. Mokosi... 166. Liudytoja B. L. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje valytoja.... 167. Liudytoja G. K. teismo posėdyje parodė, kad 2008 m. baigiau K. meno mokyklą.... 168. Liudytojas A. L. teismo posėdyje parodė, kad... 169. 2010 m. baigė K. meno mokyklą. Muzikos istoriją man dėstė kaltinamoji V.... 170. Liudytoja R. N. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokyklos B.... 171. Liudytoja R. P. teismo posėdyje parodė, kad dukra P. mokėsi K. meno... 172. Liudytoja J. P. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokyklą baigė 2011 m.... 173. Liudytojas P. R. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba 6 metus.... 174. Tikriausia buvo aptarta, kad bus renkami pinigai ir kad reikalinga rinkti.... 175. Liudytoja G. R. teismo posėdyje parodė, kad K. meno mokykloje dirba nuo 1982... 176. Liudytoja V. R. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje mokytoja.... 177. Liudytojas K. R. teismo posėdyje parodė, kad dirba K. meno mokykloje... 178. Liudytoja B. S. teismo posėdyje parodė, kad mokėsi K. meno mokykloje,... 179. Liudytoja D. P. teismo posėdyje parodė, kad 2012 m. gruodžio 12 d. atleista... 180. 2009-09-04 prašymu dirbti padidintu darbo krūviu (4 t., 76 b. l.) N. B.... 181. 2010-03-10 įsakymu Nr. VK-35 (4 t., 75 b. l.) nuo 2010-03-15 mokytojai L. J.... 182. 2010-09-01 įsakymu Nr. VK-05 (4 t., 169-170 b. l.) K. meno mokyklos... 183. 2012-09-28 specialisto išvadoje Nr. 5-4/88 (6 t. 50-91 b. l.) konstatuota, jog... 184. 2010-06-04 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-54 (4... 185. 2011-06-02 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-53 (4 t.,... 186. 2011-06-02 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. KK-11 (4 t.,... 187. K. meno mokyklos meninio ugdymo plėtojimo specialios programos nuostatuose (3... 188. 2012-12-05daiktų, dokumentų pateikimo protokole (8 t., 40 b. l.) užfiksuota,... 189. 2008-03-28 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-41 „Dėl... 190. Iš renginio „Š. a. 2008“ programos (t. 5., 118 b. l.) matyti, kad... 191. K. meno mokyklos moterų kvartetas buvo apdovanotas diplomu (5 t., 119 b. l.)... 192. 2010-04-06 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-42 „Dėl... 193. Iš renginio „Š. a. 2010“ programos (5 t., 127 b. l.) matyti, kad... 194. K. meno mokyklos moterų vokalinis tercetas (vadovė D. S.) miestų ir rajonų... 195. 2010-10-15 Š. rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-15 „Dėl... 196. Iš renginio „L.“ programos (5 t., 134 b. l.) matyti, kad renginyje... 197. Pranešimuose (3 t., 167-168 b. l.) pranešama, jog 2010-10-16 T. bažnyčioje... 198. 2010-10-20 kvietime (5 t., 138 b. l.) nurodoma, jog kviečiamas vienas K. meno... 199. 2010-11-18 ( - ) rajono K. meno mokyklos direktorės įsakymu Nr. MK-16... 200. Iš renginio „R. M.“ programos (5 t. 139 b. l.) matyti, kad renginyje... 201. 2012-02-20 pranešime (3 t., 170 b. l.) nurodyta, jog 2011-04-29 N. vyko XI Ž.... 202. K. meno mokyklos direktoriaus pareigybių aprašyme (3 t., 178-180 b. l.)... 203. 2010 m. vasario 11 d. buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų... 204. 2009-05-28 S. R. prašymu (4 t., 141 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti... 205. 2009-06-01 įsakymu Nr. PK-24 (4 t., 142 b. l.) S. R. pervedama iš tarnybinių... 206. 2009-05-28 N. V. prašymu (4 t., 143 b. l.) prašo iš valytojos etato pervesti... 207. 2009-06-01 įsakymu Nr. PK-25 (4 t., 144 b. l.) N. V. pervedama iš tarnybinių... 208. 2009-06-01 darbo sutartimi Nr. 206 (5 t. 67-68 b. l.) R. Ž. priimama į K.... 209. 2010-09-01 Nr. VK-01įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 168 b. l.) K. meno... 210. 2010-12-30 Nr. VK-27 įsakymu dėl priemokos skyrimo (4 t., 167 b. l.) K. meno... 211. Dėl baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių... 212. BK 3 straipsnyje reglamentuojamas baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas. Šio... 213. D. S. kaltinama, jog pasisavino jos žinioje buvusį svetimą turtą, t. y.... 214. Be to D. S. kaltinama, jog apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, t. y.... 215. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja BK 190 straipsnio 1 dalies redakcija... 216. Baudžiamasis kodeksas nustato įtariamo ar kaltinamo nusikaltimo padarymu... 217. D. S. kaltinama paskutinę nusikalstamą veiką padariusi 2011 m. birželio 7... 218. Pagal BK 182 straipsnio 3 dalį ir 183 straipsnio 3 dalį ikiteisminis tyrimas... 219. N. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą... 220. V. Z. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą... 221. L. J. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog suklastojo tikrą... 222. Inkriminuojamų veikų padarymo metu galiojo 2004-07-05 BK 95 straipsnio... 223. Pažymėtina ir tai, kad baudžiamosios atsakomybės senaties institutas... 224. Teismas nepasisako kaip turėtų būti vertinama N. B., V. Z., L. J., veika... 225. Dėl veikos pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (16703,89 Lt. (4841,7 eurų) ( - )... 226. Nagrinėjamojoje byloje D. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį 183 straipsnio 1... 227. Tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 228. Tęsdama nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 229. Viso D. S. pasisavino 16703,89 Lt. Š. rajono K. meno mokyklai iš Š. rajono... 230. N. B. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog... 231. V. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog... 232. L. J. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog... 233. L. F. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog... 234. R. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog,... 235. J. G. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį kaltinamas, jog,... 236. Tęsdamas nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu... 237. Be to D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog pasisavino jos... 238. BK 2 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės baudžiamosios atsakomybės... 239. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad... 240. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar... 241. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje... 242. Organizatorių, kaip vieną iš bendrininkų rūšių, apibūdina BK 24... 243. Nusikaltimo organizatorius – bendros nusikalstamos veikos vadovas,... 244. Atsižvelgiant į BK 24 straipsnio 6 dalies nuostatas padėjėju pasisavinant... 245. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 246. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 247. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog K. meno mokykloje 2009-2011 m. kelios... 248. D. S. kaltinama vieno nesunkaus nusikaltimo padarymu, kaltinama kaip... 249. N. B., V. Z., L. F., L. J., R. G. ir J. G. kaltinami kaip padėjėjai padaryti... 250. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 251. D. S. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, R. G. ir J. G.... 252. D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog pasisavino jos žinioje... 253. Kaltinimas D. S. grindžiamas tuo, jog ji 1500 zlotų neįnešė į K. meno... 254. Teismo posėdyje, raštu pateiktuose parodymuose, D. S. nurodo, jog pateiktame... 255. Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai,... 256. Vadovo neteisėtas disponavimas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu, šio... 257. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms D. S. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį... 258. BK 182 straipsnio nuostatų taikymo... 259. D. S. kaltinama padariusi tirs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182... 260. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar... 261. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui... 262. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog prieš mokinių keliones į tarptautinius... 263. Pateiktuose kaltinimuose, nepasisakyta ar surinktos lėšos buvo surinktos K.... 264. Sprendžiant, ar asmens veika, nevykdant arba netinkamai vykdant iš sutarčių... 265. Pažymėtina, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji... 266. Įvertinęs byloje ištirtus įrodymus, teismas konstatuoja, kad tarp... 267. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo... 268. D. S. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kaltinama, kad laikotarpyje nuo 2010 m.... 269. Be to D. S. kaltinama, kad suklastojo tikrus dokumentus, t.y. laikotarpyje nuo... 270. Kaltinamoji D. S. kalta dėl šių pareikštų kaltinimų neprisipažino.... 271. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 272. Byloje nepateiktas nei vienas objektyvus įrodymas, jog D. S. būtų padariusi... 273. 2010-03-10 įsakymu Nr. VK-35 (4 t., 75 b.l.) nuo 2010-03-15 mokytojai L. J.... 274. Neesant byloje įrodymų, pagrinžiančių D. S. kaltę, teismas neturi ką... 275. Be to D. S. kaltinama (4 nusikalstamos veikos), kad suklastojo tikrą... 276. J. G. kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrus dokumentus, tai yra laikotarpyje... 277. R. G. kaltinama tuo, kad suklastojo tikrą dokumentą, tai yra laikotarpyje nuo... 278. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Pagal teismų... 279. Teismas sutinka, jog kaltinamosios D. S., K. meno mokyklos direktorės,... 280. BK 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnis nustato, kad nusikaltimu ar... 281. BK 37 straipsnyje nustatyta, kad padaręs nusikaltimą asmuo gali būti... 282. Sprendžiant apie nusikalstama veika padarytą žalą, visų pirma... 283. Vertinant šios nusikalstamos veikos dalyko ypatumus taip pat atsižvelgtina,... 284. Nagrinėjamojoje byloje visi dokumentai yra K. meno mokyklos vidiniai... 285. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad D. S., R. G. ir... 286. Pagal baudžiamąjį įstatymą pilnamečiam asmeniui, atleidžiamam nuo... 287. Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo... 288. D. S. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį kaltinama, jog apgaulingai tvarkė... 289. BK 222 straipsnio 1 dalis (apgaulingas apskaitos tvarkymas) numato atsakomybę... 290. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas –... 291. K. meno mokyklos darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildė mokyklos... 292. Nagrinėjamojoje byloje D. S., kaip K. meno mokyklos direktorė, netvarkė K.... 293. Dėl BK 228 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija,... 294. Nagrinėjamojoje byloje N. B., V. Z., L. F., R. G., L. J., J. G. kaltinami,... 295. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnyje, yra valstybės tarnautojo ar... 296. Piktnaudžiavimas, sukėlęs BK 228 straipsnio 1 dalyje nustatytus padarinius,... 297. Nusikalstamos veikos sudėtį sudaro objektyviųjų ir subjektyviųjų... 298. Jeigu dėl piktnaudžiavimo tarnyba ar įgaliojimų viršijimo įstatymo... 299. Nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, vykdytojas yra specialaus subjekto... 300. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi padaromas aktyviais veiksmais (turtines... 301. Įgaliojimų viršijimas yra įstatymais ir kitais teisės aktais valstybės... 302. Būtinasis piktnaudžiavimo, kaip nusikaltimo, požymis – padariniai –... 303. Didelė žala, atsiradusi dėl piktnaudžiavimo, gali būti tiek turtinio, tiek... 304. Nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnyje, vykdytojas yra specialaus subjekto... 305. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo... 306. Kaltinamieji N. B., V. Z., L. F., R. G., L. J., J. G., būdami K. meno mokyklos... 307. D. S. pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos), kaltinama, jog... 308. Be to, D. S. kaltinama, kad būdama valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos... 309. Be to, D. S. kaltinama, kad būdama, valstybės tarnautoja – K. meno mokyklos... 310. Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės... 311. BK 230 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės tarnautojai yra valstybės... 312. D. S., būdama ( - ) rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos K. meno... 313. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog K. meno mokykloje dirbo valytojos R. R.... 314. Kasacinės instancijos teismas ne kartą pasisakė, kad nepritartina praktikai,... 315. Net ir sutikus su kaltinimu, jog R. Ž. buvo paskirta per didelis priedas prie... 316. Nenustačius D. S. veikoje nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 straipsnyje,... 317. ( - ) rajono savivaldybės administracijos civilinis ieškinys paliekamas... 318. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos... 319. K. meno mokyklos dokumentai, kurie saugomi ( - ) apskrities VPK grąžinami K.... 320. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 321. Išteisinti N. B. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį 183 straipsnio 1 dalį, 228... 322. Baudžiamosios bylos dalį, kurioje N. B. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1... 323. Išteisinti V. Zauraitę pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1... 324. Baudžiamosios bylos dalį, kurioje V. Z. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1... 325. Išteisinti L. F. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228... 326. Išteisinti L. J. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228... 327. Baudžiamosios bylos dalį, kurioje L. J. kaltinama pagal BK 300 straipsnio 1... 328. Išteisinti R. G. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228... 329. Pritaikius BK 37 straipsnį R. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300... 330. Išteisinti J. G. pagal: BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį, 228... 331. Pritaikius BK 37 straipsnį J. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300... 332. Išteisinti D. S. pagal: BK 24 straipsnio 4 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį,... 333. Baudžiamosios bylos dalį, kurioje D. S. kaltinama pagal BK 182 straipsnio 3... 334. Pritaikius BK 37 straipsnį D. S. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300... 335. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 336. ( - ) rajono savivaldybės administracijos civilinį ieškinį palikti... 337. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...