Byla 2K-297/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Pikelio, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, gynėjui advokatui Valdui Burneikiui, teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. M. kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 30 d. nutarties.

2Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 11 d. nuosprendžiu J. M. nuteistas pagal BK 129 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vienuolikai metų, bausmę atliekant pataisos namuose. Iš J. M. nukentėjusiajai A. K. priteista 1 430 Lt žalai atlyginti.

3Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi nuteistojo J. M. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą atmesti, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

5J. M. nuteistas pagal BK 129 straipsnio 1 dalį už tai, kad 2009 m. sausio 14 d., apie 1 val., savo gyvenamajame name, esančiame (duomenys neskelbtini), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio nužudė S. K.. Šokinėdamas keliais ant gulinčio nukentėjusiojo S. K. krūtinės, suduodamas rankomis ir kojomis nukentėjusiajam į krūtinės, nugaros, kryžkaulio sritis bei kitas kūno vietas, J. M. padarė jam daugybinius kūno sužalojimus: muštinę pakaušio žaizdą, nubrozdinimus dešinio smilkinio, dešinės ausies, kairio peties, kairės blauzdos, kryžkaulio srityse, kraujosruvas kaktos vidurinės dalies, viršutinės lūpos, kaktos dešinio gumburo, dešinio žasto, dešinės alkūnės sąnario, dešinio dilbio, dešinio riešo, kairio žasto, kairio riešo, krūtinės vidurinės dalies, dešinio klubo sparno, dešinės blauzdos, kairio klubo, kairės šlaunies, nugaros vidurinės dalies srityse bei krūtinkaulio, abipusius daugybinius šonkaulių ir klubakaulio kairės pusės lūžimus, plaučių daugybinius plyšimus. Dėl to įvykus ūmiam vidiniam nukraujavimui nukentėjusysis S. K. mirė.

6Kasaciniu skundu nuteistasis J. M. prašo Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 11 d. nuosprendį pakeisti, nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 130 straipsnį, paskirti švelnesnę bausmę. Kasatorius teigia, kad, priimant nuosprendį ir nutartį, buvo neteisingai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirta bausmė.

7Kasatorius nurodo, kad teismas konstatavo, jog nusikalstamos veikos padarymui turėjo įtakos neteisėtas ir provokuojantis nukentėjusiojo S. K. elgesys, ir tai pripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Nukentėjusysis S. K., būdamas girtas, kasatoriaus namuose pradėjo daužyti kambario inventorių, paleisdamas į sieną sudaužė stiklinę, griebdamas kėdę kėsinosi į jo gyvybę ir sveikatą, norėjo paleisti kėdę jam į galvą, ištardamas žodžius „užmušiu“. Anot kasatoriaus, jis susijaudino, nes jo sveikatai grėsė pavojus, buvo priverstas imtis atsakomųjų veiksmų, apie S. K. nužudymą ar sužalojimą negalvojo. Jo tikslas buvo sutramdyti ir nuraminti įsisiautėjusį nukentėjusįjį, tą jis darė būdamas užlipęs jam ant krūtinės, kai nukentėjusysis gulėjo ant grindų. Kai S. K. apsiramino, jis kartu su K. B. parvedė jį iki namų ir paliko. Šį įvykį išprovokavo agresyvus nekentėjusiojo, kurio kraujyje rasta 2,53 promilės etilo alkoholio, elgesys. Todėl, anot kasatoriaus, jo veika turėjo būti kvalifikuota pagal BK 130 straipsnį kaip padaryta dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio nukentėjusiojo asmens poelgio.

8Anot kasatoriaus, teismas taip pat nepragrįstai pripažino jam sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikaltimą padarė apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kasatoriaus teigimu, ši aplinkybė nepagrįsta jokiais byloje esančiais faktiniais duomenimis, suvartoto etilo alkoholio procentas nėra užfiksuotas.

9Kasacinis skundas netenkintinas.

10Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo

11Kasatoriaus teiginiai dėl neteisingo BK 129 straipsnio 1 dalies taikymo ir būtinumo kvalifikuoti jo veiką pagal BK 130 straipsnį nepagrįsti.

12BK 130 straipsnyje nustatyta privilegijuota nužudymo nusikaltimo sudėtis, kuri taikoma tada, kai kaltininkas veikė būdamas labai didelio susijaudinimo arba vadinamojo fiziologinio afekto būsenos, kurią sukėlė neteisėtas ar itin įžeidžiantis jį ar jo artimą asmenį nukentėjusiojo poelgis. Ši būsena nustatoma pagal faktines bylos aplinkybes, prireikus gaunama specialisto išvada arba skiriama teismo psichologinė, teismo psichologinė-psichiatrinė ar kitokia ekspertizė. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes jokio pagrindo konstatuoti, kad nuteistasis smurtavo būdamas fiziologinio afekto būsenos, nėra. Nusikaltimas padarytas kilus asmeniniam nuteistojo ir nukentėjusiojo konfliktui alkoholio vartojimo metu. Nuteistojo psichinei būsenai ištirti buvo skirta ekspertizė. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizės akte padaryta išvada, kad įvykio metu J. M. nebuvo fiziologinio afekto ar kitos emocinės būsenos, kuri galėjo turėti esmines įtakos jo sąmonei ir veiklai (T. 1, b. l. 85-87). Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad J. M. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 129 straipsnio 1 dalį.

13Dėl atsakomybę sunkinančios aplinkybės, numatytos BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatymo

14Priešingai nei teigia kasatorius, teismas pagrįstai konstatavo, kad jis padarė nusikaltimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kad tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Šią aplinkybę teismas nustatė remdamasis paties nuteistojo J. M., taip pat liudytojų V. M., K. B., J. R. parodymais. Kraujo tyrimo ar patikrinimo alkotesteriu rezultatų nebuvimas neatima iš teismo galimybių nustatyti neblaivumą pagal kitus byloje esančius įrodymus. Tai, jog nagrinėjamoje byloje yra pakankamai duomenų išvadai, kad J. M. nusikaltimą padarė neblaivus ir kad tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, motyvuotai konstatavo ir apeliacinės instancijos teismas.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Nuteistojo J. M. kasacinį skundą atmesti.