"BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje 300665654

Įmonė bylose minima kaip

"BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje BTA Insurance company SE BTA Insurance Company AAS "BTA" veikianti per ADB "BTA" BTA Insurance Company filialas Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE, kodas 40003159840, Latvijos Respublikos registras, veikiantis per "BTA Insurance company" SE filialą Lietuvoje "BTA" akcinės bendrovės filialas Lietuvoje „BTA Insurance Company“ SE filialas „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje Akcinės draudimo bendrovės "BTA" filialas Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE, Lietuvos Respublikoje veikianti per "BTA Insurance Company" SE filialą Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE, įmonės kodas 40003159840, Lietuvos respublikoje veikianti per "BTA Insurance Company" SE filialą "BTA Insurance Company" akcinės bendrovės filialas Lietuvoje BTA ADB filialas Lietuvoje "BTA " akcinės draudimo bedrovės filialas "BTA" Lietuvos filialas BTA ADB filialas BTA draudimas Lietuvos filialas BTA "BTA" apdrošinašanas akciju sabiedriba Lietuvos Respublikos veikianti per "BTA " akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje "BTA" akcinės draudimo bendrovės fil. Lietuvoje AAS "BTA" BTA akcinė draudimo bendrovė filialas Lietuvos "BTA" filialas Lietuvoje AAS"BTA" veikianti per "BTA" akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje "BTA" apdrošinašanas akciju subiedriba ADB "BTA" filialas Lietuvoje Latvijos akcinė draudimo bendrovė AAS "BTA" vykdanti veklą per "BTA" ADB filialą Lietuvoje "BTA" akcinės draudimo bendrovės Lietuvos filialas "BTA Insurance Company" SE advokatas Martynas Stankevičius BTA filialo Lietuvoje Marijampolės skyrius "BTA Insurance Company" SE Lietuvos filialas “BTA” draudimo bendrovės filialas Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE Martynas Stankevičius "BTA Insurance Company" SE veikiantis per "BTA Insurance Company" SE filialą Lietuvoje Draudimo bendrovė "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE, veikiantis per filialą Lietuvoje BTA" Insurance Company "Lietuvos filialas BTA Insurance Company SE, Lietuvos Respublikoje veikianti per BTA Insurance Company SE filialą BTA Insurance Company SE veikianti per filialą LR BTA Insurance Company SE veikiantis per filialą LR kod 300665654 BTA Insurance Company veikianti per filialą Lietuvoje BTA Insurance Company, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje Sigitas Kamarauskas BTA Insurange Company"SE filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE , Lietuvoje veikianti per BTA Insurance Company SE filialą BTA Insurance Company SE, veikianti per BTA Insurance Company SE Lietuvos filialą BTA Insurance Company SE veikianti per filialą "BTA Insurance Company" filialas Lietuvoje Antanas Bimbiris BTA Insurance Company SE, per Lietuvos filialą BTA Insurance SE filialas Lietuvoje Latvijos BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje Draudimas "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje Draudimo bendrovė BTA Insurance Company AAS BTA Baltic Insurance Company veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE veikianti per filialą LR kod AAS "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje "BTA" filialas Lietuvoje atstovė Julija Venskutonė AAS "BTA Baltic Insurance Company" AAS " BTA Insurance Company" SE , veikiantis per " BTA Insurance Company" SE filialą Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company DK BTA Lietuva AAS BTA Baltic Insurance Company, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje AAS BTA Baltic Insurance Company veikianti veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje kodas BTA Insurance Company SE veikianti per „BTA Insurance Company" SE fil. Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje, Rokas Tverijonas "BTA Insurance Company“ SE, atstovaujama „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje "BTA DRAUDIMAS" po reorganizavimo "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje „BTA Baltic Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje "BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje Teisės skyriaus vadovo pavaduotojas Jevgenijus Krochmalis AAS "BTA Baltic Insurance Company" fil. Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" SE AAS „BTA Baltic Insurance Company" SE filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE vykdančios veiklą per filialą Lietuvoje ADB "BTA" AAS „BTA Insurance Company“ filialas Lietuvoje „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, veikiantis Lietuvos Respublikoje per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company, AAS filialas Lietuvoje AAS „BTA Baltic Insurance Company", veikianti per filialą Lietuvoje AAS "BTA", atstovaujamas ADB filialo Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" Lietuvos filialas Draudimo bendrovė AAS BTA Baltic Insurance Company" veikianti per filialą Lietuvoje AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialas AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje -teisininkas Antanas Bimbiris BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE, Lietuvoje vykdanti savo veiklą per „BTA Insurance Company” SE filialą „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos Respublikoje vykdanti savo veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje AAS BTA Insurance Company, veikianti per BTA Insurance Company SE filialą Lietuvoje AAA BTA Baltic Insurance Company veikiantis per filialą LR BTA "ABROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA" "BTA" AKCINĖS DRAUDIMO BENDROVĖS filialas Lietuvoje AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje Jevgenijus Krochmalis BTA Baltic Insurance Company atstovaujama filialo Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company SE BTA Baltic Insurance Company SE, adresas: K. Valdemara str. 63, Ryga LV-1142, Latvijos Respublika, veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company SE Lietuvos filialą AAS "Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje BTA Insurance Company SE, Lietuvoje veikianti per Lietuvos filialą „BTA Insurance Company“ SE, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje Draudimo bendrovė BTA Insurance Company SE veikianti per BTA Insurance Company SE filialą Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje (AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje) AAS BTA Baltic Insurance company, atstovaujamas AAS BTA Baltic Insurance company Lietuvos filialo SE „BTA Insurance Company“ BTA Baltic Insurance Company, vykdanti savo veiklą per „BTA Baltic Insurance Company” filialą Lietuvoje AAS BTA Insurance Company, veikianti per AAS BTA Insurance Company filialą Lietuvoje AAS BTA Baltic Insurance Company, Lietuvoje vykdanti savo veiklą per BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company Lietuvos filialas AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujama filialo Lietuvoje ASS "BTA Insurance company" SE filialui Lietuvoje "BTA Insurance Company" Lietuvos fil. AAS „BTA Insurance Company“ SE, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje AAS "BTA Insurance company" SE Lietuvos filialas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ SE,veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą Lietuvoje AAS "BTA insurance Company" SE AAA BTA Baltic Insurance Company AAS Lietuvos filialas ASS "BTA INSURANCE COMPANY" AAS "BTA Baltic Insurance Company", veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company Lietuvos filialą AAS BTA Baltic Insurance Compani Filialas Lietuvoje į/k "BTA Baltic Insurance Company" AAS Lietuvos filialas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvoje vykdanti veiklą per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje AAS " BTA Insurance Company", veikiantis per " BTA Insurance Company" filialą Lietuvoje AAS „BTA Baltic Insurance Company“ juridinio asmens kodas 40103840140, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje BTA Baltic Insurance Company veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje () AAS BTA Baltic Insurance Company atstovas Sanislavas Lukaševičius BTA Insurance Company SE, Lietuvoje veikianti per filialą "BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje AAS " BTA Baltic Insurance Company" Lietuvoje veikiantis per AAS " Baltic Insurance Company" filialą AAS BTA Insurance comapny AAS "BTA Baltic Insurance company, veikiantis per filialą "Baltic Insurance Company veikianti per AAS BTA Baltic Insurance Company filialą Lietuvoje
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Ieškovas 2013-03-08 Pe 2-1274-734/2013 C Vilniaus MAT Sprendimas
Atsakovas 2011-11-14 Pi 2-8544-599/2011 C