Valstybinė mokesčių inspekcija 188659752

Įmonė bylose minima kaip

Valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vilniaus aps. valstybinė mokesčių inspekcija Lietuvos valstybė, atstovaujama VMI prie LR FM VMI prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM LR valstybinė mokesčių inspekcija VMI prie FM VMI prie Finansų ministerija Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija VMI prie Finansų ministerijos Kauno valstybinė mokesčių inspekcija Tauragės AVMI Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos Tauragės skyrius Marijampolės apskrites valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija Vilniaus skyrius Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija Valstyubinė mokesčių inspekcija prie LR FM atstovaujama Klaipėdos skyriauas Vilniaus apkrities Valstybinė mokesčių inspekcija Marijampolės apskrities VMI Šakių skyrius Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos VMI prie LR finansų ministerijos Panevėžio apskrities VMĮ VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Utenos apskrities VMI Anykščių skyrius LR VMI prie FM Romualdas Bugys Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos Šiaulių skyrius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, Tauragės AVMI Jurbarko poskyris VMI prie LR FM valstybei perduotino turto skyrius Valstybė,atstovaujama VMI prie LR FM Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Valstybė, atstovaujama VMI prie LR finansų ministerijos Tauragės VMI prie LR FM Tauragės apsk. VMI Šiaulių apsk. VMI Kauno AVMI Kauno skyrius Valstybinė Mokesčių inspekcija prie LR FM-jos Lietuvos Respublika atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų M-jos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI Valstybės mokesčių inspekcija prie LR FM-jos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atstovaujama Utenos apskrities VMI Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio valstybinė mokesčių inspekcija Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Panevėžio apskrities Mokesčių inspekcija Tauragės valstybinė mokesčių inspekcija Kauno apskrities VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mikesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Kauno skyrius Kalipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius Vilniaus apskrities VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos LR Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Panevėžio skyrius LR Valstybinė mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija Mažeikių skyrius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų M-jos Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VMI prie LR VMI prie LR FM Šiaulių apskr. VMI Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Lietuvos valstybė atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finasų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujanti Marijampolės apskrities VMI Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijaos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos Respublika atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijos LR atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybė, atstovaujama VMI prie FM Vilniaus VMI prie LR finansų ministrijos Vilniaus valstybinė mokesčių inspekcija Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inpekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamentas Lietuvos Respublika, atstovaujama VMI prie FM Kauno apskrtities VMI Kėdainių poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija Šiaulių skyrius VMi prie LR Finansų ministerijos nepriemokų administravimo departamentas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgaliota atstovė Renata Barkovskaja Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybė atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybė- Lietuvos Respublika , atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atstovaujama Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizacijos skyrius Lietuvos respublikos valstybė atstovaujama VMI prie LR FM LR VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos, atstovaujanti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijos Mokesčių inspekcija prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (pašalintas iš proceso) Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamentas Valstybinė mokesčių inspekcija Klaipėdos skyrius Išieškotojas Valstybė, atstovaujama VMI prie LR FM VMI prie LR Finansų ministerijos (palikimo perėmėjas) VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panevėžio skyriui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos finansų ministerijos Valstybė atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos Perleido riekalavimus Valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių mokesčių inspekcija prie LR FM Lietuvos Respublika atstovaujama mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Kauno skyrius Utenos apsk.Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublika, atstovaujama Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, LR VMI prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija Klaipėdos apskrities Klaipėdos skyrius Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Utenos skyrius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR VM LR,atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FIN.M-JOS Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno gyventojų skyrius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų miniterijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos skyrius Lietuvos Respublikos valstybė, kurią atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyrius Pašalintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panevėžio skyrius Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM Ignalinos rinktinė Pavoverės užkarda Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspkecija Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos Asmens/Juridinio asmens kodas:188659752 Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyrius Lietuvos valstybė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos VMI prie FM Šiaulių AVMI Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Klaipėdos AVMI skyrius Valstybinė MI prie LR Finansų ministerijos Valstybinės įmonės Turto bankas Klaipėdos apskrieties VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pašalintas 2014-12-17 nutartimi Valstybės mokesčių inspekcija VMI Kauno skyrius Valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyrius Valstybė, atstovaujama VMI prie Finansų Ministerijos Valstybė atstovaijama VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (188659752) Lietuvos Respublikos valstybė, paveldėjimo santykiuose atstovaujamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prieLietuvos Respublikos Finansų Ministerijos, atstovaujama Kauno apskrities VMI VMI prie LR Finansų ministerijos Panevėžio apskrities VMI VMI Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Rūta Geležinytė Tauragės apskrities VMI Tauragės skyrius Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija Nepriemokų administravimo departamentas valstybei perduotino turto skyrius Valstybė atstovaujama LR VMI prie FM VMI prie FM ministerijos Kauno apskrities valst. mokesčių inspekcija Lietuvos Respublikos valstybė, kurią atstovauja VMI prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM ministerijos Vilniaus apskrities valtsybinė mokesčių inspekcija Lietuvos valstybė, atstovaujama Vyriausybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Klaipėdos valstybinė mokesčių inspekcija Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2014-12-12 nutartimi nelaikytina šalimi)Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos Asmens/Juridinio asmens kodas: VMI prie LR FM, Kauno skyrius Valstybė (Lietuvos Respublika), atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR VM Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduoto turto skyrius PAŠALINTA IŠ PROCESO VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Utenos apskrities mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos valstybė atstovaujama VMI VMI prie Lietuvos Respublikos FM Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos VMI prie LR FM, atstovaujanti Valstybei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM ministerijos Lietuvos Respublika, atstovaujama oagal įstatymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos(ne proceso dalyvis) Lietuvos Respublikos valstybė atstovaujama Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Lietuvos Respublika atstovaujama Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Artūro Krauzo individualios įmonės teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublika, atstovaujanti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos Asmens LR Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerija Vilniaus AVMI, Šalčininkų poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos () Valstybinė mokesčių inspekcija (pašalinta) Vaktybinė mokesčių inpekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo departamentas Valstybinė mokesčių Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Utenos apskrities valstynės mokeščių inspekcija Pašalinta iš proceso Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (pašalinta) Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministe Pašalinta iš LITEKO Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (188659752) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų organizavimo skyrius LR VMI prie Finansų ministerijos Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama VMI prie FM VMI pire LR FM Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Ignalinos poskyris Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos Šiaulių skyrius valstybė, atstovaujama atstovaujama VMI prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovas Ona Baranauskienė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos FM Lietuvos Respublikos valstybė atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM VMI prie LR Finansų ministerijos () Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybes turto bankas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų organizavimo skyriaus I poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pašalintas Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansuministerijos Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Druskininkų poskyris VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos () Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Kauno filialas nebėra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija (188659752) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujanti valstybę Valstybinė mokesčių isnpekcijaprie LR FM Valstybinė mokesčių mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Varėnos poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos vyriausioji specialistė Neringa Launikonytė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinio asmens kodas: 188659752 Nėra šalis Valstybinės mokesčių inspekcijos Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyrius atstovė Donata Saulytė-Grockienė Vilniaus VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo tarybos rinkimų komisijos (pašalinta iš proceso)Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Vilniaus mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inpsekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos finansų misisterijos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Marijampolės poskyris Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Mažeikių poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietus Respublikos Fiannsų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vilniaus skyrius Valstybinė mokesčių inspekcija Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, atstovaujanti valstybę Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Šiaulių apskritis Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos ministerijos Šiaulų apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įmonės kodas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės poskyris Valstybinė mokesčių inspekcija prie LF Finansų ministerijos, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos darbo tarybos rinkimų komisijos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Vilniaus apskrities VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų minisaterijos Klaipėdos apskrities Klaipėdos skyrius Valstybinė mokesčių insp-ja prie LR finansų min-jos "Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijosValstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įstaigos kodas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Vyriausybės Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyrius Valstybinė mokesčio inspekcija prie LR Finansų ministerija Panevėžio apskrrities valstybinė mokesčių inspekcija Valstybę atstovaujama, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kodas 188659752, Valstybinei mokesčių inspekcijai Prie LR Finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija () Valstybinė mokesčių inspekcija LR FM Valstybės mokesčių inspekcija prie LR FM Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos ministerijos ĮK 188659752 VMI prie Lietuvos Respublikos ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžetinė įstaiga Lietuvos valstybė, atstovaujama VMI prie Finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR ministerijos Lietuvos Respublika, atstovaujamaValstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS Juridinio asmens kodas — 188659752 Adresas: Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno skyrius Valst. mokesčių inspekcija Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcija Lietuvos Respublika atstovaujama Kauno apskriries VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos Klaipėdos apskritis LR Valtstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Valstybinė mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finasnsų Ministerijos Juridinio asmens kodas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansnų ministerijos Šiaulių filialas Lietuvos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kodas 188659752, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LT VRM
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Suinteresuotas asmuo 2012-11-15 Ke 2-5117-896/2012 C Marijampolės rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-03-07 Ke 2-280-239/2013 C Trakų rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2013-04-09 An 2-246-471/2013 C Kelmės rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-06-11 Pi 2-808-351/2012 C Šilutės rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2009-04-16 Ke 2S-396-467/2009 C VAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-05-17 Ke 2-455-831/2012 C Vilkaviškio rūmai Nutartis 0/1
Kreditorius 2012-05-03 Ke 2-8-98/2012 C Skuodo rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-11-15 Ke 2A-1628-395/2012 C KAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-04-24 Tr 2-1136-239/2013 C Trakų rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-07-05 Ke 2-168-805/2012 C Prienų rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2013-04-18 Ke 2SA-164-392/2013 C VAT Nutartis 4/0
Suinteresuotas asmuo 2012-08-27 Pi 2-374-906/2012 C Skuodo rūmai Sprendimas
Ieškovas 2010-06-23 Tr 2A-565-115/2010 C VAT Nutartis 3/0
Suinteresuotas asmuo 2007-07-19 Ke 2S-933-378/2007 C KAT Nutartis 3/0
Suinteresuotas asmuo 2012-03-27 An 2-715-239/2012 C Trakų rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-06-19 An 2-756-850/2012 C Tauragės rūmai Sprendimas 1/0
Suinteresuotas asmuo 2010-06-28 Pi 2A-573-464/2010 C VAT Nutartis 4/0
Suinteresuotas asmuo 2012-03-28 Tr A2-218-759/2012 C Ukmergės rūmai Nutartis 3/0
Suinteresuotas asmuo 2012-09-11 An 2-1448-367/2012 C Tauragės rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-12-10 Pi 2-2828-494/2012 C Vilniaus Rajono rūmai Sprendimas
Tretysis asmuo 2007-07-27 Pe 2A-760-492/2007 C VAT Nutartis
Suinteresuoto asmens atstovas 2012-11-27 An 2-743-543/2012 C Prienų rūmai Sprendimas 3/0
Pareiškėjas 2013-05-24 Pe 2-1117-647/2013 C Vilniaus Rajono rūmai Nutartis 1/1
Suinteresuotas asmuo 2012-05-29 An 2-1514-892/2012 C Vilniaus Rajono rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2013-03-18 Pi 2-599-853/2013 C Mažeikių rūmai Nutartis
Skolininkas 2013-05-23 Ke 2S-1037-163/2013 C KLAT Nutartis
Tretysis asmuo 2012-07-05 Ke 2-393-124/2012 C ŠAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-07-05 Ke 2-438-743/2012 C Lazdijų rūmai Nutartis
Pareiškėjas 2012-04-10 An 2-574-440/2012 C Akmenės rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-06-27 Tr 2-389-780/2012 C Lazdijų rūmai Sprendimas
Tretysis asmuo 2007-10-18 Ke 2-652/2007 C LApT Nutartis 0/2
Pareiškėjas 2012-08-22 Tr B2-2271-480/2012 C KAT Nutartis 4/0
Trečiasis asmuo 2013-03-21 Ke 2A-451-460/2013 C KLAT Nutartis 1/0
Ieškovas 2012-07-04 Tr B2-962-368/2012 C ŠAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-12-07 Pe 2-3801-179/2012 C Alytaus rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-11-23 Pe 2SA-328-392 /2012 C VAT Nutartis 1/0
Suinteresuotas asmuo 2010-01-20 Tr 2S-45-275/2010 C VAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-11-07 Tr 2-2454-424/2012 C Trakų rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-01-30 Tr 2-309-239/2013 C Trakų rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-11-28 Tr 2A-3236-302/2012 C VAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-03-08 Ke 2-524-102/2012 C PAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-04-18 Ke 2S-771-622/2013 C KLAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-04-22 Pi 2-403-802/2013 C Marijampolės rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2013-03-07 Ke B2-1168-527/2013 C KAT Nutartis 1/0
Tretysis asmuo 2007-01-23 An 2A-420/2006 C LApT Nutartis 1/1
Atsakovas 2008-12-23 An 3K-3-583/2008 C LAT Nutartis 2/603
Suinteresuotas asmuo 2012-10-11 Ke 2-2743-647/2012 C Vilniaus Rajono rūmai Sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2012-03-06 An 2-405-512/2012 C Klaipėdos miesto rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-06-21 Ke 2-875-669/2012 C Plungės rūmai Sprendimas
Kreditorius 2012-04-30 Pi 2A-836-413/2012 C KAT Nutartis 4/0