Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas 291008610

Įmonė bylose minima kaip

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK KPB Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto PK Panevėžio apskrities VPK Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuras Panevėžio apskrities VPK Kupiškio r.PK Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyrius Apskrities VPK Kelių policijos biuras Apskrities VPK Kupiškio r.PK Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities VPK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuras Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio apskrities VPK Kupiškio PK VTS Panevėžio apskr. VPK Biržų rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK Apskrities VPK Rokiškio r. PK Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato kelių policijos biuras Panevėžio VPK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Rokiškio rajono PK Panevėžio apskrt.VPK Panevėžio m.PK Panevėžio a. VPK Pasvalio rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono PK VPS Panevėžio apskrities VPK Panevėžio m. PK Panevėžio a. VPK Rokiškio rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Panevėžio m. PK VTS Pasvalio rajono policijos komisariatas Panevėžio miesto VPK KP Panevėžio apskrities VPK VTB Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Panevėžio miesto Vyriausiasis policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Kupiškio r. PK viešosios tvarkos skyrius Panevėžio miesto VPK VP EPS Panevėžio apskrities VPK KP Biuras Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros skyrius Panevėžio m. vyriausiasis policijos komisariatas Panevėžio m. policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Viešosios tvarkos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto PK VTS Panevėžio AVPK Biržų rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Biržų rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyrius Panevėžio AVPK Kupiškio rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Panevėžio miesto PK Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo biuras Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas-Birutei Kundrotienei Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto komisariatas Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto PK viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPKPanevėžio miesto kelių policijos biuras Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Migracijos grupė Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuro atstovas Panevėžio m. PK viešosios policijo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Panevėžio miesto PK viešosios policijos skyrius Panevėžio AVPK Pasvalio rajono PK Panevėžio apskrities VPK Kupiškio PK Viešosios policijos askyrius Panevėžio VPK Pasvalio PK Panevėžio a. VPK Pasvalio r. policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK, Panevėžio kelių policijos biuro KPK 2 būrys vyr. patrulis Kęstutis Žadeikis Panevėžio apskrities VPK valdymo organizavimo skyrius teisės grupė Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto policijos komisriatas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Rokiškio rajono PK Apskrities VPK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskr. VPK Rokiškio PK Panevėžio AVPK Biržų r. PK Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto policijos komisariato VPS Panevėžio apskrities VPK Pasvalio PK Panevėžio apskrities VPK, Panevėžio kelių policijos biuro KPK 2 būrys vyr. patrulis Linas Baguška APanevėžio miesto PK Viešosios policijos skyrius Apskrities VPK kelių policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Pasvalio rajono PK Kriminalinės policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Viešosios policijos biuras Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracija Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba Panevėžio AVPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba Panevėžio apskrities vyriausiausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyrius Lietuvos Respublika atstovaujama Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba Panevėžio apskrities VPK viešosios policijos skyrius Panevėžio a. VPK Kupiškio r. policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnyba Panevėžio a. VPK Panevėžio miesto policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono PK Viešosios policijos skyrius APanevėžio AVPK APanevėžio miesto PK skyrius APanevėžio miesto PK kelių policijos skyrius Panevėžio apkrities VPK Biržų r. PK Rokiškio rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Panevėžio PK KPS Panevėžio apsk. VPK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyriaus patrulė Agnė Maciajuskaitė Panevėžio a. VPK Kelių policijos tarnyba Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas viešosios policijos skyrius Laura Mickevičienė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Panevėžio apskrities VPK Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Kelių policijos tarnyba Panevėžio apskrities VPK Kupiškio PK Kriminalinės policijos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Panevėžio apskrities VPK Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuras atstovas Vainius Rapševičius Apskrities VPK Kelių policijos tarnyba Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato reagavimo skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Biržų raj. PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio m. ir raj. PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK miesto ir rajono PK Panevėžio AVPK Biržų PK Panevėžio apskrities VPK miesto ir rajono policijos viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio m. ir rajono policijos komisariatas Panevėžio AVPK kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Reagavimo skyrius Biržų rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VKP Panevėžio miesto ir rajono KP Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio apskrities VPK Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK veiklos skyrius Pnevėžio apskrities Kelių policijos tarnyba Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato reagavimo skyrius APanevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono PK veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariatas Veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono PK Kriminalinės policijos skyrius Panevėžio AVPK PK Viešosios policijos skyrius Kupiškio rajono PK Viešosios policijos skyrius Panevėžio apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas Panevėžio aps. VPK Kupiškio rajono PK Veiklos skyurius Panevėžio aps. VPK Kupiškio rajono PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato ;Rokiškios rajono policijos komisariato; veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Veklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono PK Panevėžio AVPK Biržų rajono policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariatas Panevėžio apskrities policijos komisariato veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK Pasvalio rajono PK reagavimo skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono PK veiklos skyrius Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Biržų rajono PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities policijos komisariato Panevėžio aps. VPK Kupiškio r. PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato atstovas Rimgaudas Šlikas Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK veiklos skyrius Panevėžio Apskrities vyriausiasis policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Panevėžio apskrities VPK, Pasvalio r. policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Rokiškio PK Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Panevėžio apskrities VPK Panevėžio kelių policija Panevėžio AVPK Biržų rajono policijos komisariato veiklos skyrius Dėl Panevėžio apskrities VPK kelių policijos tarnybos 2019-11-25 priimto nutarimo Panevėžio apskrities vyriausiasis komisariatas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Pasvalio rajono PK Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono PK reagavimo skyrius Panevėžio apskrities VPK Kupiškio PK reagavimo skyrius Panevėžio AVPK Biržų rajono PK veiklos skyrius Panevėžio AVPK Pasvalio rajono PK reagavimo skyrius Panevėžio AVPK Pasvalio raj. PK Panevėžio AVPK Pasvalio raj. PK Reagavimo skyrius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos skyrius Panevėžio AVPK Biržų PK veiklos skyrius Panevėžio VPK Pasvalio rajono policijos komisariato veiklos skyrius Panevėžio apskrities policijos VPK Panevėžio miesto ir rajono PK
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Tretysis asmuo 2010-12-07 An 3K-3-502/2010 C LAT Nutartis 3/17
Tretysis asmuo 2010-07-02 Pe 2A-421-278/2010 C PAT Nutartis
Atsakovas 2008-11-05 Tr 2S-468-198/2008 C PAT Nutartis
Atsakovo atstovas 2011-03-03 Ke 2A-110-425/2011 C PAT Nutartis
Atsakovas 2010-12-30 Ke 2S-1448-492/2010 C VAT Nutartis
Tretysis asmuo 2009-09-01 An 2S-359-544/2009 C PAT Nutartis
Tretysis asmuo 2012-01-12 Ke 2A-29-198/2012 C PAT Nutartis
Tretysis asmuo 2010-03-15 Pi 2-54-205/2010 C Pasvalio rūmai Sprendimas
Ieškovas 2012-07-31 An 2-1223-747/2012 C Plungės rūmai Nutartis
Tretysis asmuo 2010-06-08 An 2A-214-194/2010 C ŠAT Nutartis
Atsakovas 2013-01-17 Ke 2A-49/2013 C LApT Nutartis 7/0
Tretysis asmuo 2012-05-31 Ke 2-350-515/2012 C Pasvalio rūmai Sprendimas 1/0
Tretysis asmuo 2011-05-05 Ke 2S-280-198/2011 C PAT Nutartis
Ieškovas 2009-10-12 Pi 2-633-205/2009 C Pasvalio rūmai Sprendimas
Tretysis asmuo 2011-07-01 Pe 2A-435-544/2011 C PAT Nutartis 1/2
Tretysis asmuo 2012-07-02 Pi 3K-3-74/2012 C LAT Nutartis 0/9
Atsakovas 2010-05-27 Ke 2-534-278/2010 C PAT Sprendimas
Tretysis asmuo 2011-10-13 Ke 2S-670-198/2011 C PAT Nutartis
Tretysis asmuo 2012-10-16 An 3K-3-74/2012 C LAT Nutartis 5/9
Atsakovas 2010-09-01 Tr 2A-509-544/2010 C PAT Nutartis
Atsakovas 2008-08-19 An 2A-444/2008 C LApT Sprendimas 1/0
Ieškovas 2013-05-20 Pi 2A-416-467/2013 C VAT Nutartis
Tretysis asmuo 2010-03-03 Tr 2A-122-544/2010 C PAT Sprendimas
Tretysis asmuo 2011-09-23 Pe 2A-484-278/2011 C PAT Nutartis
Ieškovas 2009-06-19 Pe 2A-277-544/2009 C PAT Nutartis
Tretysis asmuo 2012-03-08 Ke 2A-126-425/2012 C PAT Nutartis 1/0
Tretysis asmuo 2012-04-12 Ke 2A-189-252/2012 C PAT Nutartis
Tretysis asmuo 2010-11-08 Pi 3K-3-436/2010 C LAT Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-06-18 Pi T-39-847/2012 B Biržų rūmai Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-06-14 Ke T-40-434/2012 B Biržų rūmai Nutartis
Pareiškėjas 2011-05-25 Tr T-286-128/2011 B Rokiškio rūmai Nutartis
Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) 2012-10-18 Ke T-434-334/2012 B Panevėžio rūmai Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-06-26 An T-41-434/2012 B Biržų rūmai Nutartis
Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) 2012-12-20 Ke T-516-581/2012 B Panevėžio rūmai Nutartis
Pareiškėjas 2012-09-19 Tr T-407-389/2012 B Panevėžio rūmai Nutartis
Civilinis ieškovas baudž. byloje 2012-05-02 Tr 1-47-649/2012 B Kupiškio rūmai Nuosprendis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2013-05-06 Pi T-27-434/2013 B Biržų rūmai Nutartis
Kitas asmuo (ne proceso dalyvis) 2013-01-09 Tr T-15-334/2013 B Panevėžio rūmai Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-11-12 Pe A2.6.-830-128/2010 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-05-28 Pe N-575-5376-10 ATP LVAT Nutartis
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2011-02-22 An N-575-2896-11 ATP LVAT Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2008-11-13 Ke A2.9.-887-434/2008 ATP Biržų rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-01-07 Ke A2.6.-38-762/2010 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-03-26 Pe N-62-2649-10 ATP LVAT Nutartis
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2012-11-12 Pi ATP-565-366/2012 ATP PAT Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-02-12 Pe A2.6.-139-504/2010 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-11-25 Ke A2.6.-887-762/2010 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-05-03 An A2.9.-208-649/2011 ATP Kupiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2011-08-05 Pe II-8-128/2011 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2010-09-16 Ke A2.9.-698-762/2010 ATP Rokiškio rūmai Nutarimas